Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Sędziów 8
2022-12-05 19:39:28

I mężczyźni z Efraima powiedzieli do niego: Dlaczego tak z nami postąpiłeś, że nie wezwałeś nas, gdy wyruszyłeś do walki z Midianitami? I mocno się z nim spierali. Księga Sędziów 8:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I mężczyźni z Efraima powiedzieli do niego: Dlaczego tak z nami postąpiłeś, że nie wezwałeś nas, gdy wyruszyłeś do walki z Midianitami? I mocno się z nim spierali. Księga Sędziów 8:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 7
2022-12-05 05:25:41

Wstał więc Jerubbaal, czyli Gedeon, wcześnie rano, wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbili obóz przy źródle Charod. A obóz Midianitów był na północ od nich, u stóp wzgórza More, w dolinie. Księga Sędziów 7:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wstał więc Jerubbaal, czyli Gedeon, wcześnie rano, wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbili obóz przy źródle Charod. A obóz Midianitów był na północ od nich, u stóp wzgórza More, w dolinie. Księga Sędziów 7:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 6
2022-12-04 19:30:25

Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA. Wydał ich więc PAN w ręce Midianitów na siedem lat. Księga Sędziów 6:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA. Wydał ich więc PAN w ręce Midianitów na siedem lat. Księga Sędziów 6:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 5 (EBI vs. UBG)
2022-12-04 07:26:12

EBI : "5 Tego dnia Debora - i Barak, syn Abinoama - zaśpiewała tak:". UBG : Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali: Księga Sędziów 5:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
EBI : "5 Tego dnia Debora - i Barak, syn Abinoama - zaśpiewała tak:". UBG : Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali: Księga Sędziów 5:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 4
2022-12-03 21:51:13

A po śmierci Ehuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I PAN wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Chasor. Dowódcą jego wojska był Sisera, który mieszkał w pogańskim Charoszet. Księga Sędziów 4:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.4.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A po śmierci Ehuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I PAN wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Chasor. Dowódcą jego wojska był Sisera, który mieszkał w pogańskim Charoszet. Księga Sędziów 4:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.4.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 3
2022-12-03 05:19:36

A oto narody, które PAN pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan; Księga Sędziów 3:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto narody, które PAN pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan; Księga Sędziów 3:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 2
2022-12-02 16:03:37

I wstąpił Anioł PANA z Gilgal do Bokim, i powiedział: Wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, i powiedziałem: Nigdy nie naruszę swego przymierza z wami; Księga Sędziów 2:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I wstąpił Anioł PANA z Gilgal do Bokim, i powiedział: Wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, i powiedziałem: Nigdy nie naruszę swego przymierza z wami; Księga Sędziów 2:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 1
2022-12-02 06:15:33

Po śmierci Jozuego synowie Izraela pytali PANA: Któż z nas wyruszy pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? I PAN powiedział: Wyruszy Juda. Oto dałem ziemię w jego ręce. Księga Sędziów 1:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.1.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po śmierci Jozuego synowie Izraela pytali PANA: Któż z nas wyruszy pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? I PAN powiedział: Wyruszy Juda. Oto dałem ziemię w jego ręce. Księga Sędziów 1:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.1.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jozuego 24
2022-12-01 19:29:36

Potem Jozue zebrał wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych, a ci stawili się przed Bogiem. Jozuego 24:1 UBG https://bible.com/bible/138/jos.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Jozue zebrał wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych, a ci stawili się przed Bogiem. Jozuego 24:1 UBG https://bible.com/bible/138/jos.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jozuego 23
2022-12-01 06:34:09

A po długim czasie, gdy PAN dał Izraelowi odpoczynek od wszystkich ich okolicznych wrogów, a Jozue był już stary i w podeszłym wieku; Jozuego 23:1 UBG https://bible.com/bible/138/jos.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A po długim czasie, gdy PAN dał Izraelowi odpoczynek od wszystkich ich okolicznych wrogów, a Jozue był już stary i w podeszłym wieku; Jozuego 23:1 UBG https://bible.com/bible/138/jos.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie