Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Samuela 26
2022-12-24 18:56:04

Zifejczycy przyszli do Saula, do Gibea, i powiedzieli: Czy Dawid nie ukrywa się na wzgórzu Hakila, naprzeciwko Jeszimonu? I Samuela 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Zifejczycy przyszli do Saula, do Gibea, i powiedzieli: Czy Dawid nie ukrywa się na wzgórzu Hakila, naprzeciwko Jeszimonu? I Samuela 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Do stołu Wigilijnego - Biblijnie
2022-12-24 08:20:32

idealna opowieść Wigilijna - bo Biblijna . dla dzieci, młodzieży i dorosłych , dla całej rodziny, dla głowy rodziny na końcu EWANGELIE z Ebi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
idealna opowieść Wigilijna - bo Biblijna . dla dzieci, młodzieży i dorosłych , dla całej rodziny, dla głowy rodziny na końcu EWANGELIE z Ebi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 25
2022-12-24 05:53:46

Tymczasem Samuel umarł. I zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pogrzebali go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid wstał i udał się na pustynię Paran. I Samuela 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tymczasem Samuel umarł. I zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pogrzebali go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid wstał i udał się na pustynię Paran. I Samuela 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 24
2022-12-23 17:19:06

A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. I Samuela 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. I Samuela 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 23
2022-12-23 07:07:31

Wtedy doniesiono Dawidowi: Oto Filistyni zdobywają Keilę i plądrują klepiska. I Samuela 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy doniesiono Dawidowi: Oto Filistyni zdobywają Keilę i plądrują klepiska. I Samuela 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 22
2022-12-22 19:05:55

Potem Dawid odszedł stamtąd i uciekł do jaskini Adullam. Kiedy jego bracia i cała rodzina jego ojca usłyszeli o tym, przyszli tam do niego. I Samuela 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Dawid odszedł stamtąd i uciekł do jaskini Adullam. Kiedy jego bracia i cała rodzina jego ojca usłyszeli o tym, przyszli tam do niego. I Samuela 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 21
2022-12-22 06:26:49

Potem Dawid przyszedł do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przestraszony naprzeciw Dawida i zapytał go: Dlaczego jesteś sam i nie ma z tobą nikogo? I Samuela 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Dawid przyszedł do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przestraszony naprzeciw Dawida i zapytał go: Dlaczego jesteś sam i nie ma z tobą nikogo? I Samuela 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 20
2022-12-21 19:16:53

Tymczasem Dawid uciekł z Najot w Rama, przyszedł do Jonatana i mówił przed nim: Cóż uczyniłem? Jaka jest moja nieprawość? Jaki jest mój grzech wobec twego ojca, że czyha na moje życie? I Samuela 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Tymczasem Dawid uciekł z Najot w Rama, przyszedł do Jonatana i mówił przed nim: Cóż uczyniłem? Jaka jest moja nieprawość? Jaki jest mój grzech wobec twego ojca, że czyha na moje życie? I Samuela 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 19
2022-12-21 06:46:52

Wtedy Saul mówił do swego syna Jonatana i do wszystkich swoich sług, aby zabili Dawida. I Samuela 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Saul mówił do swego syna Jonatana i do wszystkich swoich sług, aby zabili Dawida. I Samuela 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Samuela 18
2022-12-20 18:18:07

Kiedy przestał rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana związała się z duszą Dawida i Jonatan umiłował go jak własną duszę. I Samuela 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kiedy przestał rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana związała się z duszą Dawida i Jonatan umiłował go jak własną duszę. I Samuela 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1sa.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie