Biblia Audio Podcast

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu PALLOTTINUM Bibia Tysiąclecia 5 wydanie na nowo opracowane i poprawione . Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej, W podcastach jest również archiwalny sezon 1-66 Przeczytanej w całości Biblii UBG
Niechaj Dobry Bóg Wam Błogosławi


Odcinki od najnowszych:

Księga Sędziów 12
2022-12-07 19:18:16

Potem zebrali się mężczyźni Efraimici i wyruszyli na północ, po czym powiedzieli do Jeftego: Dlaczego poszedłeś walczyć przeciwko synom Ammona, a nas nie wezwałeś, abyśmy poszli z tobą? Spalimy ogniem twój dom nad tobą. Księga Sędziów 12:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem zebrali się mężczyźni Efraimici i wyruszyli na północ, po czym powiedzieli do Jeftego: Dlaczego poszedłeś walczyć przeciwko synom Ammona, a nas nie wezwałeś, abyśmy poszli z tobą? Spalimy ogniem twój dom nad tobą. Księga Sędziów 12:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 11
2022-12-07 05:44:35

A Jefte Gileadczyk był dzielnym wojownikiem, a był synem nierządnicy. Jeftego spłodził Gilead. Księga Sędziów 11:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A Jefte Gileadczyk był dzielnym wojownikiem, a był synem nierządnicy. Jeftego spłodził Gilead. Księga Sędziów 11:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 10
2022-12-06 18:21:01

Po Abimeleku powstał, aby bronić Izraela, Tola, syn Puy, syna Doda, mężczyzna z pokolenia Issachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraim. Księga Sędziów 10:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po Abimeleku powstał, aby bronić Izraela, Tola, syn Puy, syna Doda, mężczyzna z pokolenia Issachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraim. Księga Sędziów 10:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 9
2022-12-06 07:45:08

Wtedy Abimelek, syn Jerubbaala, poszedł do Sychem, do braci swej matki, i mówił do nich oraz do całej rodziny domu ojca swej matki: Księga Sędziów 9:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Abimelek, syn Jerubbaala, poszedł do Sychem, do braci swej matki, i mówił do nich oraz do całej rodziny domu ojca swej matki: Księga Sędziów 9:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 8
2022-12-05 19:39:28

I mężczyźni z Efraima powiedzieli do niego: Dlaczego tak z nami postąpiłeś, że nie wezwałeś nas, gdy wyruszyłeś do walki z Midianitami? I mocno się z nim spierali. Księga Sędziów 8:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I mężczyźni z Efraima powiedzieli do niego: Dlaczego tak z nami postąpiłeś, że nie wezwałeś nas, gdy wyruszyłeś do walki z Midianitami? I mocno się z nim spierali. Księga Sędziów 8:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 7
2022-12-05 05:25:41

Wstał więc Jerubbaal, czyli Gedeon, wcześnie rano, wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbili obóz przy źródle Charod. A obóz Midianitów był na północ od nich, u stóp wzgórza More, w dolinie. Księga Sędziów 7:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wstał więc Jerubbaal, czyli Gedeon, wcześnie rano, wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbili obóz przy źródle Charod. A obóz Midianitów był na północ od nich, u stóp wzgórza More, w dolinie. Księga Sędziów 7:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 6
2022-12-04 19:30:25

Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA. Wydał ich więc PAN w ręce Midianitów na siedem lat. Księga Sędziów 6:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA. Wydał ich więc PAN w ręce Midianitów na siedem lat. Księga Sędziów 6:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.6.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 5 (EBI vs. UBG)
2022-12-04 07:26:12

EBI : "5 Tego dnia Debora - i Barak, syn Abinoama - zaśpiewała tak:". UBG : Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali: Księga Sędziów 5:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
EBI : "5 Tego dnia Debora - i Barak, syn Abinoama - zaśpiewała tak:". UBG : Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali: Księga Sędziów 5:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.5.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 4
2022-12-03 21:51:13

A po śmierci Ehuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I PAN wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Chasor. Dowódcą jego wojska był Sisera, który mieszkał w pogańskim Charoszet. Księga Sędziów 4:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.4.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A po śmierci Ehuda synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I PAN wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który królował w Chasor. Dowódcą jego wojska był Sisera, który mieszkał w pogańskim Charoszet. Księga Sędziów 4:1‭-‬2 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.4.1-2.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sędziów 3
2022-12-03 05:19:36

A oto narody, które PAN pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan; Księga Sędziów 3:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto narody, które PAN pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan; Księga Sędziów 3:1 UBG https://bible.com/bible/138/jdg.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie