Lektury szkolne - streszczenia

Streszczenia najważniejszych lektur z liceum. Opracowania, problematyka, charakterystyka bohaterów. Wiedza podstawowa oraz rozszerzony materiał z najczęściej pojawiających się lektur na egzaminach i maturze.


Odcinki od najnowszych:

Renesans. Epoki literackie - Cechy, twórcy i najważniejsze dzieła
2022-02-15 12:26:53

Renesans to czas odrodzenia idei antycznych, przemian religijnych i szczególnego zainteresowania człowiekiem. Renesans był z jednej strony okresem harmonijnego rozwoju ludzkości, z drugiej zaś epoką bardzo krytycznego namysłu nad instytucją Kościoła, miejscem człowieka w świecie czy zadaniami literatury. Posłuchaj podcastu i poznaj ramy czasowe, etymologię nazwy, założenia, literaturę i kontekst kulturowy epoki renesansu.
Renesans to czas odrodzenia idei antycznych, przemian religijnych i szczególnego zainteresowania człowiekiem. Renesans był z jednej strony okresem harmonijnego rozwoju ludzkości, z drugiej zaś epoką bardzo krytycznego namysłu nad instytucją Kościoła, miejscem człowieka w świecie czy zadaniami literatury. Posłuchaj podcastu i poznaj ramy czasowe, etymologię nazwy, założenia, literaturę i kontekst kulturowy epoki renesansu.

Romantyzm. Epoki literackie - Cechy, twórcy i najważniejsze dzieła
2022-02-15 11:47:47

Romantyzm to jedna z najkrótszych, ale i najbardziej osobliwych epok w nowożytności. Posłuchaj podcastu i dowiedz się o niej więcej! W tym odcinku mówimy m.in. o tym, co było siłą napędową romantyzmu, jakie najważniejsze utwory powstały w tej epoce i którzy myśliciele wywarli na nią największy wpływ.
Romantyzm to jedna z najkrótszych, ale i najbardziej osobliwych epok w nowożytności. Posłuchaj podcastu i dowiedz się o niej więcej! W tym odcinku mówimy m.in. o tym, co było siłą napędową romantyzmu, jakie najważniejsze utwory powstały w tej epoce i którzy myśliciele wywarli na nią największy wpływ.

Romeo i Julia. William Shakespeare. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-15 11:46:57

Czym inspirował się William Shakespeare pisząc jeden ze swoich najsłynniejszych utworów? Jak długo powstawało to dzieło i dlaczego dramat "Romeo i Julia" nazywamy tragedią elżbietańską? Jak potoczyły się losy bohaterów dramatu? Posłuchaj podcastu ze streszczeniem dzieła i dowiedz się, co warto o nim pamiętać.
Czym inspirował się William Shakespeare pisząc jeden ze swoich najsłynniejszych utworów? Jak długo powstawało to dzieło i dlaczego dramat "Romeo i Julia" nazywamy tragedią elżbietańską? Jak potoczyły się losy bohaterów dramatu? Posłuchaj podcastu ze streszczeniem dzieła i dowiedz się, co warto o nim pamiętać.

Czarne kwiaty (fragmenty). Cyprian Kamil Norwid. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-15 11:01:10

„Czar­ne kwia­ty” to utwór, który Cy­prian Ka­mil Nor­wid poświęcił ostat­nim chwi­lom ży­cia swoich przy­ja­ciół - wielkich artystów cza­sów, w któ­rych sam two­rzył. O kim opowiada i jakie formy artystyczne zastosował w "Czarnych kwiatach" Norwid? Posłuchaj podcastu z opracowaniem tego dzieła i dowiedz się, jak można je interpretować.
„Czar­ne kwia­ty” to utwór, który Cy­prian Ka­mil Nor­wid poświęcił ostat­nim chwi­lom ży­cia swoich przy­ja­ciół - wielkich artystów cza­sów, w któ­rych sam two­rzył. O kim opowiada i jakie formy artystyczne zastosował w "Czarnych kwiatach" Norwid? Posłuchaj podcastu z opracowaniem tego dzieła i dowiedz się, jak można je interpretować.

Fortepian Szopena. Cyprian Kamil Norwid. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-15 08:47:49

"Fortepian Szopena" to utwór nawiązujący do spotkania wielkiego polskiego kompozytora z Norwidem, tuż przed jego śmiercią. Do jakiego słynnego zdarzenia z powstania styczniowego odnosi się poemat i co jeszcze warto zapamiętać z tego utworu? Posłuchaj podcastu ze streszczeniem i opracowaniem dzieła Cypriana Kamila Norwida.
"Fortepian Szopena" to utwór nawiązujący do spotkania wielkiego polskiego kompozytora z Norwidem, tuż przed jego śmiercią. Do jakiego słynnego zdarzenia z powstania styczniowego odnosi się poemat i co jeszcze warto zapamiętać z tego utworu? Posłuchaj podcastu ze streszczeniem i opracowaniem dzieła Cypriana Kamila Norwida.

Średniowiecze. Epoki literackie - Cechy, twórcy i najważniejsze dzieła
2022-02-10 13:22:51

Ta epoka w potocznym języku nie kojarzy się najlepiej. Średniowiecze jest rozumiane jako coś archaicznego, jako przeżytek, który nie ma racji bytu we współczesnym świecie. Nie jest to jednak do końca prawda. Bo skąd wzięły wszystkie potwory, duchy, obrazy rozkładających się ciał tak charakterystyczne dla niejednego współczesnego horroru filmowego? Źródeł tego typu przedstawień należy szukać właśnie w średniowieczu. Ta epoka ma do zaproponowania jednak dużo więcej. Z naszego podcastu dowiesz się między innymi, jak to naprawdę było z wyprawami krzyżowymi, kogo spotkał mistrz Polikarp i gdzie znajdują się najsłynniejsze średniowieczne budowle. Zacznijmy jednak od podstaw...
Ta epoka w potocznym języku nie kojarzy się najlepiej. Średniowiecze jest rozumiane jako coś archaicznego, jako przeżytek, który nie ma racji bytu we współczesnym świecie. Nie jest to jednak do końca prawda. Bo skąd wzięły wszystkie potwory, duchy, obrazy rozkładających się ciał tak charakterystyczne dla niejednego współczesnego horroru filmowego? Źródeł tego typu przedstawień należy szukać właśnie w średniowieczu. Ta epoka ma do zaproponowania jednak dużo więcej. Z naszego podcastu dowiesz się między innymi, jak to naprawdę było z wyprawami krzyżowymi, kogo spotkał mistrz Polikarp i gdzie znajdują się najsłynniejsze średniowieczne budowle. Zacznijmy jednak od podstaw...

Katedra. Jacek Dukaj. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-10 12:36:41

"Katedra" Jacka Dukaja jest jedną z najbardziej otwartych do interpretacji lektur. Stała się też inspiracją do stworzenia znakomitej animacji. Posłuchaj streszczenia tego utworu i poznaj charakterystykę bohaterów opowiadania.
"Katedra" Jacka Dukaja jest jedną z najbardziej otwartych do interpretacji lektur. Stała się też inspiracją do stworzenia znakomitej animacji. Posłuchaj streszczenia tego utworu i poznaj charakterystykę bohaterów opowiadania.

Eneida. Wergiliusz. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-10 12:34:11

"Eneida" Wergiliusza to opowieść o wędrówce Eneasza, przyszłego założyciela Rzymu. Przedstawia jedną z legend założenia miasta. Posłuchaj streszczenia utworu wraz z opracowaniem i interpretacją.
"Eneida" Wergiliusza to opowieść o wędrówce Eneasza, przyszłego założyciela Rzymu. Przedstawia jedną z legend założenia miasta. Posłuchaj streszczenia utworu wraz z opracowaniem i interpretacją.

Państwo. Platon. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-10 12:21:08

"Państwo" Platona to wizja idealnego państwa, w którym rządzą filozofowie, pilnują wojskowi, a pracują producenci. Co warto zapamiętać z tego dzieła? Posłuchaj streszczenia i opracowania.
"Państwo" Platona to wizja idealnego państwa, w którym rządzą filozofowie, pilnują wojskowi, a pracują producenci. Co warto zapamiętać z tego dzieła? Posłuchaj streszczenia i opracowania.

Pieśń o Rolandzie. Streszczenie, bohaterowie, problematyka
2022-02-10 12:18:39

„Pieśń o Rolandzie” jest klasycznym przykładem eposu rycerskiego. Chcesz się dowiedzieć, jak żyli rycerze? Ta wiedza na pewno przyda ci się w szkole - nie tylko na maturze!
„Pieśń o Rolandzie” jest klasycznym przykładem eposu rycerskiego. Chcesz się dowiedzieć, jak żyli rycerze? Ta wiedza na pewno przyda ci się w szkole - nie tylko na maturze!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie