Kurs etyki

W podcaście "Kurs etyki" Marcin Waszak z Linii Etyki prowadzi rozmowy o problemach w pracy wynikających z naruszeń prawa i etyki. To dyskusje o wartościach, którymi kierujemy się jako pracownicy i o tym jak trudno przeciwstawić się złu w miejscu pracy.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Dominik Owczarek i Maciej Pańków o rewolucji pracy zdalnej
2023-12-22 08:45:10

Z badaczami Instytutu Spraw Publicznych Dominikiem Owczarkiem i Maciejem Pańkowem rozmawiamy o transformacji polskiego modelu pracy wywołanego pandemią. Stawiamy pytanie czy uznanie pracy z domu w kodeksie pracy ostatecznie wniosło nas na wyższy poziom organizacji stosunków pracy. Na czym skorzystali pracownicy, na czym pracodawcy, a co budzi obawy obu grup? Czy wraz z pracą zdalną upowszechniły się też zjawiska niepożądane, takie jak mania kontroli przełożonych i nowe problemy zdrowotne osób pracujących poza biurem?

Z badaczami Instytutu Spraw Publicznych Dominikiem Owczarkiem i Maciejem Pańkowem rozmawiamy o transformacji polskiego modelu pracy wywołanego pandemią. Stawiamy pytanie czy uznanie pracy z domu w kodeksie pracy ostatecznie wniosło nas na wyższy poziom organizacji stosunków pracy. Na czym skorzystali pracownicy, na czym pracodawcy, a co budzi obawy obu grup? Czy wraz z pracą zdalną upowszechniły się też zjawiska niepożądane, takie jak mania kontroli przełożonych i nowe problemy zdrowotne osób pracujących poza biurem?

Robert Sroka o tym po co biznesowi miękkie prawo
2023-10-09 10:34:21

Druga część rozmowy z prof. Robertem Sroką została poświęcona zagadnieniu samoregulacji branż. Zastanawiamy się czy i jak prawo miękkie odnosi się do współczesnych wyzwań etycznych związanych np. z nowymi technologiami. Co zyskuje branża na samoregulacjach i jaka jest ich przewaga nad prawem wdrażanym przez publicznych regulatorów? Jak powinno wyglądać tworzenie samoregulacji z perspektywy interesariuszy takich jak klienci czy konsumenci?

Druga część rozmowy z prof. Robertem Sroką została poświęcona zagadnieniu samoregulacji branż. Zastanawiamy się czy i jak prawo miękkie odnosi się do współczesnych wyzwań etycznych związanych np. z nowymi technologiami. Co zyskuje branża na samoregulacjach i jaka jest ich przewaga nad prawem wdrażanym przez publicznych regulatorów? Jak powinno wyglądać tworzenie samoregulacji z perspektywy interesariuszy takich jak klienci czy konsumenci?

Robert Sroka o nieodkrytym potencjale organizacji branżowych
2023-09-05 11:19:22

Z prof. Robertem Sroką wskazujemy na potrzebę przywództwa etycznego, wynikającego z obecnych trendów rozwoju gospodarki, m.in. rosnącej roli sztucznej inteligencji czy reagowania na zmiany klimatyczne. W centrum naszych rozważań pozostają organizacje branżowe, które dają zrzeszonym firmom możliwość kolektywnego działania. Zastanawiamy się w jakim stopniu jest ono podyktowane także zobowiązaniami etycznymi i czy organizacje branżowe są w stanie rozliczać swoich członków z ich przestrzegania.

Z prof. Robertem Sroką wskazujemy na potrzebę przywództwa etycznego, wynikającego z obecnych trendów rozwoju gospodarki, m.in. rosnącej roli sztucznej inteligencji czy reagowania na zmiany klimatyczne. W centrum naszych rozważań pozostają organizacje branżowe, które dają zrzeszonym firmom możliwość kolektywnego działania. Zastanawiamy się w jakim stopniu jest ono podyktowane także zobowiązaniami etycznymi i czy organizacje branżowe są w stanie rozliczać swoich członków z ich przestrzegania.

Mikołaj Iwański o impulsach, które kierują wyborami obywateli i organizacji
2023-06-30 11:32:07

Tematem drugiej części rozmowy z dr Mikołajem Iwańskim jest zachęcanie do przestrzegania prawa. Wskazujemy jakie techniki, od dowartościowania po publiczne zawstydzanie, mogą być w tym celu wykorzystywane przez państwo m.in. wobec podmiotów prawnych. Językiem teorii impulsów tłumaczymy, dlaczego whistleblowing to skuteczne narzędzie wykrywania naruszeń. Zaczynamy zaś od pytania czy walka z przestępczością może być uzasadnieniem dla sprzecznych z moralnością działań organów ścigania.

Tematem drugiej części rozmowy z dr Mikołajem Iwańskim jest zachęcanie do przestrzegania prawa. Wskazujemy jakie techniki, od dowartościowania po publiczne zawstydzanie, mogą być w tym celu wykorzystywane przez państwo m.in. wobec podmiotów prawnych. Językiem teorii impulsów tłumaczymy, dlaczego whistleblowing to skuteczne narzędzie wykrywania naruszeń. Zaczynamy zaś od pytania czy walka z przestępczością może być uzasadnieniem dla sprzecznych z moralnością działań organów ścigania.

Mikołaj Iwański o tym czy kary są środkiem do wychowania uczciwego biznesu
2023-06-05 10:09:52

Rozmawiamy z dr. Mikołajem Iwańskim o celowości karania podmiotów zbiorowych. Czy kara poza czystą represją może mieć też walor wychowawczy w odniesieniu nie tylko do ludzi, ale też podmiotów prawnych? Jak należy ocenić polski system egzekwowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na tle zagranicznych regulacji? Omawiamy kontrowersje wokół rozwiązań prawnych wykorzystujących klauzule bezkarności.

Rozmawiamy z dr. Mikołajem Iwańskim o celowości karania podmiotów zbiorowych. Czy kara poza czystą represją może mieć też walor wychowawczy w odniesieniu nie tylko do ludzi, ale też podmiotów prawnych? Jak należy ocenić polski system egzekwowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na tle zagranicznych regulacji? Omawiamy kontrowersje wokół rozwiązań prawnych wykorzystujących klauzule bezkarności.

Zbigniew Sagański o tym dlaczego PIP nie jest od rozstrzygania sporów w miejscu pracy
2023-04-03 10:42:25

Z drugiej części rozmowy ze związkowcem i inspektorem pracy Zbigniewem Sagańskim słuchacze dowiedzą się więcej o tym jak pracuje Państwowa Inspekcja Pracy. Czy PIP jest właściwym adresem do zgłaszania przypadków mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy? Ponadto nadchodzą zmiany prawne, które mają obsadzić PIP w roli centralnego organu od przyjmowania i selekcjonowania zgłoszeń sygnalistów. Skomentujemy ten pomysł w odwołaniu do zakresu kompetencji inspekcji i jej dotychczasowych doświadczeń z osobami zgłaszającymi naruszenia kodeksu pracy.

Z drugiej części rozmowy ze związkowcem i inspektorem pracy Zbigniewem Sagańskim słuchacze dowiedzą się więcej o tym jak pracuje Państwowa Inspekcja Pracy. Czy PIP jest właściwym adresem do zgłaszania przypadków mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy? Ponadto nadchodzą zmiany prawne, które mają obsadzić PIP w roli centralnego organu od przyjmowania i selekcjonowania zgłoszeń sygnalistów. Skomentujemy ten pomysł w odwołaniu do zakresu kompetencji inspekcji i jej dotychczasowych doświadczeń z osobami zgłaszającymi naruszenia kodeksu pracy.

Zbigniew Sagański o tym dlaczego mamy archaiczne prawo pracy
2023-03-01 16:39:48

Inspektor PIP Zbigniew Sagański wskazuje na nieprzystosowanie obecnego kodeksu pracy w Polsce do zachodnich standardów i realiów zatrudnienia. Ponadto rozmawiamy o tym, że dialog społeczny nie spełnia obecnie swojej roli i jakie są tego konsekwencje. Zastanawiamy się dlaczego centrale związkowe w Polsce stronią od poruszania tematu ochrony sygnalistów.

Inspektor PIP Zbigniew Sagański wskazuje na nieprzystosowanie obecnego kodeksu pracy w Polsce do zachodnich standardów i realiów zatrudnienia. Ponadto rozmawiamy o tym, że dialog społeczny nie spełnia obecnie swojej roli i jakie są tego konsekwencje. Zastanawiamy się dlaczego centrale związkowe w Polsce stronią od poruszania tematu ochrony sygnalistów.

Jolanta Itrich-Drabarek o informowaniu o naruszeniach w sektorze publicznym
2023-01-17 11:57:00

W drugiej części rozmowy z prof. Jolantą Itrich-Drabarek rozmawiamy o barierach dla zgłaszania naruszeń w warunkach polskich urzędów. Dyskutujemy też czy jest możliwe wprowadzenie jednolitych standardów przeciwdziałania niezgodnościom z prawem dla całej administracji  publicznej.

W drugiej części rozmowy z prof. Jolantą Itrich-Drabarek rozmawiamy o barierach dla zgłaszania naruszeń w warunkach polskich urzędów. Dyskutujemy też czy jest możliwe wprowadzenie jednolitych standardów przeciwdziałania niezgodnościom z prawem dla całej administracji  publicznej.

Jolanta Itrich-Drabarek o tym, że warto nagradzać urzędników jak w Japonii
2022-12-22 11:50:56

Biurokracja to hierarchia i procedury, ale jeżeli ma być przyjazna dla obywateli musi kierować się wartościach etycznymi. W VI odcinku rozmawiamy dlaczego w Polsce przywiązanie do formalnych regulacji przeważa nad refleksją o rezultatach działań administracji publicznej. Profesor Jolanta Itrich-Drabarek dzieli się spostrzeżeniami co ma wpływ na kondycję moralną urzędników i jak zakorzenić etykę zawodu nie tylko w wiedzy, ale i w uczuciach.

Biurokracja to hierarchia i procedury, ale jeżeli ma być przyjazna dla obywateli musi kierować się wartościach etycznymi. W VI odcinku rozmawiamy dlaczego w Polsce przywiązanie do formalnych regulacji przeważa nad refleksją o rezultatach działań administracji publicznej. Profesor Jolanta Itrich-Drabarek dzieli się spostrzeżeniami co ma wpływ na kondycję moralną urzędników i jak zakorzenić etykę zawodu nie tylko w wiedzy, ale i w uczuciach.

Radosław Lewandowski o tym jak przekonać pracowników do zgłaszania naruszeń
2022-10-12 12:28:49

W V odcinku wysłuchamy drugiej część rozmowy z Radosławem Lewandowskim, który opowie o swoim doświadczeniu we wdrażaniu procedury zgłoszeń  wewnętrznych w PKP Energetyka. Dyskutujemy dlaczego spółce powinno  zależeć na jak największej liczbie zgłoszeń od sygnalistów i jak to zrobić. Dociekamy o co może chodzić w tworzeniu zachęt do korzystania z  wewnętrznego kanału powiadamiania. Tłem dla rozmowy jest współpraca PKP  Energetyka i Linii Etyki w zakresie obsługi zgłoszeń od sygnalistów.

W V odcinku wysłuchamy drugiej część rozmowy z Radosławem Lewandowskim, który opowie o swoim doświadczeniu we wdrażaniu procedury zgłoszeń  wewnętrznych w PKP Energetyka. Dyskutujemy dlaczego spółce powinno  zależeć na jak największej liczbie zgłoszeń od sygnalistów i jak to zrobić. Dociekamy o co może chodzić w tworzeniu zachęt do korzystania z  wewnętrznego kanału powiadamiania. Tłem dla rozmowy jest współpraca PKP  Energetyka i Linii Etyki w zakresie obsługi zgłoszeń od sygnalistów.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie