Historia w murach zamknięta

„Historia w murach zamknięta” to audycja, której celem jest przedstawienie dziejów Sanktuarium jasnogórskiego od samego zarania, czyli od momentu sprowadzenia zakonu św. Pawła Pustelnika i powołania klasztoru, aż po czasy współczesne. Dr Adrian Kosowski, historyk przybliża momenty, wydarzenia, które były przełomowe dla Jasnej Góry, ale także oddziaływały na losy narodu i państwa polskiego, które od samego początku ściśle powiązane były z wiarą chrześcijańską. Przedstawiane w audycji bloki tematyczne pozwolą bliżej poznać tajemnicę i historię kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który sprawił, że wymurowany kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych stał się jednym z największych i najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

042 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę po roku 1795 cz.3
2023-06-20 12:46:41

Jaki obowiązek narzucało na ludność polską rozporządzenie władz austriackich dotyczące pielgrzymowania na Jasną Górę? Jakie wydarzenie sprawiło, że władzom austriackim nie udało się zlikwidować ani pielgrzymek na Jasną Górę, ani też pieśni i zawołań do Matki Bożej tytułowanej Królową Korony Polskiej? Zabór austriacki kojarzy się zazwyczaj z prowadzeniem łagodnej polityki władz austriackich wobec ludności polskiej, czy rzeczywiście w tych pierwszych latach po dokonaniu rozbiorów tak było? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Jaki obowiązek narzucało na ludność polską rozporządzenie władz austriackich dotyczące pielgrzymowania na Jasną Górę? Jakie wydarzenie sprawiło, że władzom austriackim nie udało się zlikwidować ani pielgrzymek na Jasną Górę, ani też pieśni i zawołań do Matki Bożej tytułowanej Królową Korony Polskiej? Zabór austriacki kojarzy się zazwyczaj z prowadzeniem łagodnej polityki władz austriackich wobec ludności polskiej, czy rzeczywiście w tych pierwszych latach po dokonaniu rozbiorów tak było? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

041 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1772–1809 cz.2
2023-06-07 11:17:28

W dzisiejszym odcinku kontynuowany będzie temat dotyczący polityki austriackich władz zaborczych wobec kultu Matki Bożej Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę po roku 1795, a więc po III rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dlaczego na sejmie grodzieńskim w 1793 r. posłowie polscy domagali się przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru jasnogórskiego? W jakim zaborze i jakiej diecezji znalazła się Częstochowa wraz z Sanktuarium Jasnogórskim i jak wpływało to na pielgrzymki ludności z zaboru austriackiego? Dlaczego na książki do nabożeństw i śpiewniki wydawane drukiem w Częstochowie władze austriackie nałożyły szczególnie ostrą cenzurę? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo w najnowszym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

W dzisiejszym odcinku kontynuowany będzie temat dotyczący polityki austriackich władz zaborczych wobec kultu Matki Bożej Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę po roku 1795, a więc po III rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dlaczego na sejmie grodzieńskim w 1793 r. posłowie polscy domagali się przeniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru jasnogórskiego? W jakim zaborze i jakiej diecezji znalazła się Częstochowa wraz z Sanktuarium Jasnogórskim i jak wpływało to na pielgrzymki ludności z zaboru austriackiego? Dlaczego na książki do nabożeństw i śpiewniki wydawane drukiem w Częstochowie władze austriackie nałożyły szczególnie ostrą cenzurę?

Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo w najnowszym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

040 Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1772–1809.
2023-06-02 11:12:17

Jak potocznie nazywano ziemie polskie, które w wyniku I rozbioru Polski zostały włączone do Monarchii Habsburgów? Dlaczego z pośród sanktuariów maryjnych w Polsce to Jasna Góra przyciągała najliczniejsze masy pielgrzymów już w pierwszej połowie XVII wieku? Jakie nowe wezwanie do Matki Bożej wprowadziły władze zaborcze w Litanii loretańskiej w miejsce dotychczasowego „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”? W jaki sposób i po jakim czasie władzom austriackim udało się powstrzymać „pielgrzymki zagraniczne”? Odpowiedzi na te poznają Państwo w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

Jak potocznie nazywano ziemie polskie, które w wyniku I rozbioru Polski zostały włączone do Monarchii Habsburgów? Dlaczego z pośród sanktuariów maryjnych w Polsce to Jasna Góra przyciągała najliczniejsze masy pielgrzymów już w pierwszej połowie XVII wieku? Jakie nowe wezwanie do Matki Bożej wprowadziły władze zaborcze w Litanii loretańskiej w miejsce dotychczasowego „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”? W jaki sposób i po jakim czasie władzom austriackim udało się powstrzymać „pielgrzymki zagraniczne”? Odpowiedzi na te poznają Państwo w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

039 Kardynał Stefan Wyszyński i Jego związki z Jasną Górą
2023-05-15 11:56:41

Jakie wydarzenie z dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego spowodowało, że skierował się ku Matce Bożej? Co się stało z sercem i słabym zdrowiem przyszłego Prymasa Polski po odprawieniu Mszy Świętej prymicyjnej w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze? Dlaczego Stefan Wyszyński musiał się ukrywać w czasie II wojny światowej i w jaki sposób uczestniczył w Powstaniu Warszawskim ? Kiedy Prymas Tysiąclecia został aresztowany i w jakich miejscach i okresach był przetrzymywany? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta” przygotował dr Adrian Kosowski.

Jakie wydarzenie z dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego spowodowało, że skierował się ku Matce Bożej? Co się stało z sercem i słabym zdrowiem przyszłego Prymasa Polski po odprawieniu Mszy Świętej prymicyjnej w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze? Dlaczego Stefan Wyszyński musiał się ukrywać w czasie II wojny światowej i w jaki sposób uczestniczył w Powstaniu Warszawskim ? Kiedy Prymas Tysiąclecia został aresztowany i w jakich miejscach i okresach był przetrzymywany? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta” przygotował dr Adrian Kosowski.

038 Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę i Jego Następców
2023-05-15 11:51:22

Ile razy Ojciec Święty Jan Paweł II gościł na Jasnej Górze i jakie dary wotywne przekazał? Jaki dar ofiarował częstochowskiemu Sanktuarium papież Benedykt XVI i jaka historią wiązała się z tym podarunkiem ? W jaki sposób papież Franciszek przybywając do jasnogórskiego klasztoru wypełnił pragnienie papieża Pawła VI, który chciał uczestniczyć w obchodach tysiąclecia chrztu Polski? Odpowiedzi na te pytania w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”.

Ile razy Ojciec Święty Jan Paweł II gościł na Jasnej Górze i jakie dary wotywne przekazał? Jaki dar ofiarował częstochowskiemu Sanktuarium papież Benedykt XVI i jaka historią wiązała się z tym podarunkiem ? W jaki sposób papież Franciszek przybywając do jasnogórskiego klasztoru wypełnił pragnienie papieża Pawła VI, który chciał uczestniczyć w obchodach tysiąclecia chrztu Polski? Odpowiedzi na te pytania w kolejnej audycji „Historia w murach zamknięta”.

037 Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę
2023-05-15 10:54:09

Ile razy Papież Polak odwiedził częstochowskie Sanktuarium? W czasie której pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył w 6. Światowych Dniach Młodzieży organizowanych na Jasnej Górze? W którym roku Papież Jan Paweł II złożył niespodziewaną wizytę w jasnogórskim Sanktuarium, mimo że w programie papieskiej pielgrzymki do Polski nie było Jasnej Góry ? Odpowiedzi udziela dr Adrian Kosowski.

Ile razy Papież Polak odwiedził częstochowskie Sanktuarium? W czasie której pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył w 6. Światowych Dniach Młodzieży organizowanych na Jasnej Górze? W którym roku Papież Jan Paweł II złożył niespodziewaną wizytę w jasnogórskim Sanktuarium, mimo że w programie papieskiej pielgrzymki do Polski nie było Jasnej Góry ? Odpowiedzi udziela dr Adrian Kosowski.

036 Sanktuarium częstochowskie na przełomie 1978−1989 –zakończenie cyklu
2023-05-15 10:48:11

Jakie wydarzenie spowodowało, że ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę stał się jeszcze bardziej żywiołowy?Jaką funkcję spełniała w czasie zawieszenia stanu wojennego wystawa prac malarskich, które powstały w częstochowskim Sanktuarium w latach 1981–1982? W jaki sposób przejawiała się działalność charytatywna i kulturotwórcza jasnogórskiego Klasztoru? Odpowiedzi na te pytania w 36-tym podkaście „Historii w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Jakie wydarzenie spowodowało, że ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę stał się jeszcze bardziej żywiołowy?Jaką funkcję spełniała w czasie zawieszenia stanu wojennego wystawa prac malarskich, które powstały w częstochowskim Sanktuarium w latach 1981–1982? W jaki sposób przejawiała się działalność charytatywna i kulturotwórcza jasnogórskiego Klasztoru? Odpowiedzi na te pytania w 36-tym podkaście „Historii w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

035 Sanktuarium częstochowskie na przełomie 1978−1989 – Zmiany w architekturze
2023-05-15 10:43:29

W kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta” jest mowa o zmianach, jakie zaistniały w architekturze Jasnej Góry w latach 1978–1989. Jakie zabezpieczenia zostały zainstalowane w Kaplicy Cudownego Obrazu i dzięki czyjej pomocy mogło się to dokonać? W jakich okolicznościach rozpoczęto budowę Sali Papieskiej i jakim celom miała ona służyć? Z jakimi problemami ze strony władz państwowych musiał się zmagać zakon paulinów, aby wybudować Dom Pielgrzyma? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.  

W kolejnym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta” jest mowa o zmianach, jakie zaistniały w architekturze Jasnej Góry w latach 1978–1989. Jakie zabezpieczenia zostały zainstalowane w Kaplicy Cudownego Obrazu i dzięki czyjej pomocy mogło się to dokonać? W jakich okolicznościach rozpoczęto budowę Sali Papieskiej i jakim celom miała ona służyć? Z jakimi problemami ze strony władz państwowych musiał się zmagać zakon paulinów, aby wybudować Dom Pielgrzyma? Odpowiedzi na te pytania w audycji „Historia w murach zamknięta”. Zapraszamy w imieniu dra Adriana Kosowskiego.

 

034 Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry
2023-03-06 13:11:46

W jaki sposób prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński organizował przygotowania do obchodów Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry?  Jak stan wojenny wpłynął na sam przebieg uroczystości 600-lecia Sanktuarium? W jaki sposób Jan Paweł II wyróżnił Jasną Górę w encyklice Redemptoris Mater ? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podkaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

W jaki sposób prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński organizował przygotowania do obchodów Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry?  Jak stan wojenny wpłynął na sam przebieg uroczystości 600-lecia Sanktuarium? W jaki sposób Jan Paweł II wyróżnił Jasną Górę w encyklice Redemptoris Mater ? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podkaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

033 Sanktuarium częstochowskie na przełomie epok 1978−1989 cz. 2
2023-02-27 17:16:46

W 33 odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat dzieje Sanktuarium częstochowskiego na przełomie epok 1978−1989. Poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zapatrywali się jasnogórscy paulini na działania robotników rozpoczęte w lecie 1980 r.? W związku z jakim wydarzeniem w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1981 r. pielgrzymi modlili się o zdrowie Jana Pawła II? W jaki sposób zakon paulinów udzielał wsparcia represjonowanym działaczom Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego? Na spotkanie zaprasza historyk dr Adrian Kosowski.

W 33 odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat dzieje Sanktuarium częstochowskiego na przełomie epok 1978−1989. Poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zapatrywali się jasnogórscy paulini na działania robotników rozpoczęte w lecie 1980 r.? W związku z jakim wydarzeniem w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1981 r. pielgrzymi modlili się o zdrowie Jana Pawła II? W jaki sposób zakon paulinów udzielał wsparcia represjonowanym działaczom Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego? Na spotkanie zaprasza historyk dr Adrian Kosowski.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie