Prodoteo

Poznajemy Boga. Promujemy rodzinę. Praktykujemy dobroczynność.


Odcinki od najnowszych:

Czy naukowiec może wierzyć w Boga? Świadectwo - Agnieszka Białek [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-20 19:00:05

Czy badanie i odkrywanie tajemnic świata przyrody przybliża człowieka do Boga? Profesor Agnieszka Białek jest farmaceutką, naukowcem, autorką licznych publikacji, wykładowcą i propagatorką nauki. Podczas konferencji opowie o swojej wierze i wpływie wiary na pracę naukową. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Czy badanie i odkrywanie tajemnic świata przyrody przybliża człowieka do Boga? Profesor Agnieszka Białek jest farmaceutką, naukowcem, autorką licznych publikacji, wykładowcą i propagatorką nauki. Podczas konferencji opowie o swojej wierze i wpływie wiary na pracę naukową. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Dwa skrzydła - wiara i rozum. Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
2024-01-19 19:00:16

Udział w dyskusji wzięli: ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW dr Janusz Pyda OP ks. dr inż. Robert Wawer SJ Kamil Beniuk Jan Lewandowski ks. Krzysztof Mętlewicz Prowadzenie: dr Małgorzata Madej ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Udział w dyskusji wzięli: ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW dr Janusz Pyda OP ks. dr inż. Robert Wawer SJ Kamil Beniuk Jan Lewandowski ks. Krzysztof Mętlewicz Prowadzenie: dr Małgorzata Madej ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Jak racjonalnie dyskutować o wierze z ateistą? - Jan Lewandowski [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-18 19:00:05

Wiele osób dyskutujących z ateistami koncentruje się na tym, o czym rozmawiać z ateistą. Niemniej równie ważną rzeczą, jeśli nawet nie ważniejszą, jest to, jak racjonalnie dyskutować z ateistą i czego unikać w takiej dyskusji. Jakie strategie używane są przez ateistów? Jak nie dać się złapać w pułapkę, zapędzić w ślepy zaułek czy „dać się przegadać”? Zastanowimy się także nad racjonalnością i pytaniem, czy ateista ma w ogóle podstawy do tego, żeby prowadzić z nami racjonalną dyskusję. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Wiele osób dyskutujących z ateistami koncentruje się na tym, o czym rozmawiać z ateistą. Niemniej równie ważną rzeczą, jeśli nawet nie ważniejszą, jest to, jak racjonalnie dyskutować z ateistą i czego unikać w takiej dyskusji. Jakie strategie używane są przez ateistów? Jak nie dać się złapać w pułapkę, zapędzić w ślepy zaułek czy „dać się przegadać”? Zastanowimy się także nad racjonalnością i pytaniem, czy ateista ma w ogóle podstawy do tego, żeby prowadzić z nami racjonalną dyskusję. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Relacja wiary i rozumu - Kamil Beniuk [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-17 19:00:05

Każdy z nas choć raz w życiu spotkał się z twierdzeniem, że wiara w Boga jest irracjonalna, nie ma ona żadnych podstaw rozumowych, że jest opartą na złudzeniach wiarą w bajki i mity. Jakie fakty i doświadczenia powodują, że wierzymy w Boga? Na czym polega twierdzenie, że wiara w Boga ma podstawy racjonalne? Rozpatrzymy relację czy zderzenie rozumu i wiary w kontekście fragmentu: „Będziesz miłował Pana Boga swego [...] całym swoim umysłem” (Mt 22,37 i nast.). Zapraszamy na wędrówkę przez interesujące ścieżki i bramy, aby odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie: kim jestem i dokąd zmierzam? ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Każdy z nas choć raz w życiu spotkał się z twierdzeniem, że wiara w Boga jest irracjonalna, nie ma ona żadnych podstaw rozumowych, że jest opartą na złudzeniach wiarą w bajki i mity. Jakie fakty i doświadczenia powodują, że wierzymy w Boga? Na czym polega twierdzenie, że wiara w Boga ma podstawy racjonalne? Rozpatrzymy relację czy zderzenie rozumu i wiary w kontekście fragmentu: „Będziesz miłował Pana Boga swego [...] całym swoim umysłem” (Mt 22,37 i nast.). Zapraszamy na wędrówkę przez interesujące ścieżki i bramy, aby odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie: kim jestem i dokąd zmierzam? ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Wierzę, wiem, a może… czuję? - ks. Robert Wawer SJ [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-16 19:00:05

Ten temat dotyka powszechnego problemu, który wyraźnie widać w praktyce spowiedniczej i w kierownictwie duchowym. Coraz częściej osoby świeckie kierują się emocjami, co często określa się „słuchaniem serca”. Jest to wyraźnie promowane w mediach pisanych i telewizji, gdzie każdy tekst, program opiera się na wywoływaniu emocji u odbiorcy. Również osoby pozostające w Kościele często w spowiedziach posługują się kryterium „tego, co czuję”. Wykład ma na celu ukazanie powszechnego występowania tego zjawiska, a następnie przedstawienie uporządkowanego podejścia do naszych władz, takich jak rozum, wiara i uczucia. Jak podejmować decyzje, jak pogłębiać wiarę, jak wykorzystywać emocje w naszym życiu. To kluczowe umiejętności pozwalające na rozeznawanie woli Bożej, podejmowanie właściwych decyzji i realizację życiową. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Ten temat dotyka powszechnego problemu, który wyraźnie widać w praktyce spowiedniczej i w kierownictwie duchowym. Coraz częściej osoby świeckie kierują się emocjami, co często określa się „słuchaniem serca”. Jest to wyraźnie promowane w mediach pisanych i telewizji, gdzie każdy tekst, program opiera się na wywoływaniu emocji u odbiorcy. Również osoby pozostające w Kościele często w spowiedziach posługują się kryterium „tego, co czuję”. Wykład ma na celu ukazanie powszechnego występowania tego zjawiska, a następnie przedstawienie uporządkowanego podejścia do naszych władz, takich jak rozum, wiara i uczucia. Jak podejmować decyzje, jak pogłębiać wiarę, jak wykorzystywać emocje w naszym życiu. To kluczowe umiejętności pozwalające na rozeznawanie woli Bożej, podejmowanie właściwych decyzji i realizację życiową. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Zasady apologetyki chrześcijańskiej według św. Tomasza z Akwinu - o. Janusz Pyda OP [Dwa skrzydła]
2024-01-15 19:00:15

Apologetyka w powszechnej świadomości chrześcijan jest dziedziną czy też działalnością mającą na celu intelektualną obronę prawd chrześcijańskiej wiary. Ów defensywny i polemiczny charakter apologetyki został w drugiej połowie XX wieku tak bardzo skrytykowany przez samych chrześcijan, że klasyczna apologetyka na wiele dziesięcioleci nieomal przestała istnieć, a miejsce jej zajęła nastawiona raczej eksplanacyjnie niż polemicznie teologia fundamentalna. Od pewnego czasu widoczny jest wyraźny powrót do klasycznie rozumianej apologetyki. Jakie jednak cechy musi mieć intelektualna obrona chrześcijaństwa, aby skutecznie spełniała swoje zadania, nie przekraczając jednocześnie właściwych jej granic i nie narażając się tym samym na odrzucenie nie tylko przez intelektualnych przeciwników chrześcijaństwa, ale i przez samych chrześcijan? Odpowiedzi na to pytanie niewątpliwie należy poszukać w tekstach św. Tomasza z Akwinu, które nie tylko są przykładami doskonałej praktyki apologetycznej, ale zawierają również metodologiczne wskazówki, w jaki sposób apologetykę chrześcijańską można i należy uprawiać. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Apologetyka w powszechnej świadomości chrześcijan jest dziedziną czy też działalnością mającą na celu intelektualną obronę prawd chrześcijańskiej wiary. Ów defensywny i polemiczny charakter apologetyki został w drugiej połowie XX wieku tak bardzo skrytykowany przez samych chrześcijan, że klasyczna apologetyka na wiele dziesięcioleci nieomal przestała istnieć, a miejsce jej zajęła nastawiona raczej eksplanacyjnie niż polemicznie teologia fundamentalna. Od pewnego czasu widoczny jest wyraźny powrót do klasycznie rozumianej apologetyki. Jakie jednak cechy musi mieć intelektualna obrona chrześcijaństwa, aby skutecznie spełniała swoje zadania, nie przekraczając jednocześnie właściwych jej granic i nie narażając się tym samym na odrzucenie nie tylko przez intelektualnych przeciwników chrześcijaństwa, ale i przez samych chrześcijan? Odpowiedzi na to pytanie niewątpliwie należy poszukać w tekstach św. Tomasza z Akwinu, które nie tylko są przykładami doskonałej praktyki apologetycznej, ale zawierają również metodologiczne wskazówki, w jaki sposób apologetykę chrześcijańską można i należy uprawiać. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Wiara i wiedza a poznawanie zdarzeń cudownych - ks. Adam Świeżyński [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-14 19:00:05

Zdarzenia określane mianem cudów stanowią element doświadczenia religijnego i zarazem wyzwanie dla ludzkiej racjonalności. Wiara w cuda (w ich rzeczywiste występowanie i sposób zachodzenia) jest często postrzegana jako nieracjonalna, gdyż w świetle racjonalności przypisywanej naukom przyrodniczym nie mieszczą się one w perspektywie poznawczej człowieka. Jednak wiara religijna może być traktowana jako specyficzne poznanie spełniające wymóg racjonalności ze względu na swój przedmiot, cel i metodę. Wiara jako sposób poznawania zdarzeń cudownych domaga się uwzględnienia wyników poznania naukowo-przyrodniczego. Bez uwzględnienia aktualnej wiedzy naukowej na temat przyrody wiara w wystąpienie cudu byłaby pozbawiona istotnego elementu racjonalności poznania w zakresie poznawanego przedmiotu. Dlatego poznawanie cudu powinno mieć charakter systemowy, czyli łączyć w sobie perspektywę wynikającą z poznania przyrodniczego i perspektywę poznania teologicznego. W takim ujęciu racjonalność okazuje się wspólnym otoczeniem systemu poznawania cudu, a wiara religijna i wiedza naukowa stanowią jego autonomiczne, choć powiązane ze sobą elementy, które odgrywają we wspomnianym systemie rolę właściwą każdemu z nich. Przedstawimy zagadnienia dotyczące rozumienia racjonalności, poznawczego charakteru wiary religijnej, statusu poznania naukowo-przyrodniczego oraz znaczenia związków pomiędzy naukami przyrodniczymi i teologią w ramach poznawania zdarzeń cudownych. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Zdarzenia określane mianem cudów stanowią element doświadczenia religijnego i zarazem wyzwanie dla ludzkiej racjonalności. Wiara w cuda (w ich rzeczywiste występowanie i sposób zachodzenia) jest często postrzegana jako nieracjonalna, gdyż w świetle racjonalności przypisywanej naukom przyrodniczym nie mieszczą się one w perspektywie poznawczej człowieka. Jednak wiara religijna może być traktowana jako specyficzne poznanie spełniające wymóg racjonalności ze względu na swój przedmiot, cel i metodę. Wiara jako sposób poznawania zdarzeń cudownych domaga się uwzględnienia wyników poznania naukowo-przyrodniczego. Bez uwzględnienia aktualnej wiedzy naukowej na temat przyrody wiara w wystąpienie cudu byłaby pozbawiona istotnego elementu racjonalności poznania w zakresie poznawanego przedmiotu. Dlatego poznawanie cudu powinno mieć charakter systemowy, czyli łączyć w sobie perspektywę wynikającą z poznania przyrodniczego i perspektywę poznania teologicznego. W takim ujęciu racjonalność okazuje się wspólnym otoczeniem systemu poznawania cudu, a wiara religijna i wiedza naukowa stanowią jego autonomiczne, choć powiązane ze sobą elementy, które odgrywają we wspomnianym systemie rolę właściwą każdemu z nich. Przedstawimy zagadnienia dotyczące rozumienia racjonalności, poznawczego charakteru wiary religijnej, statusu poznania naukowo-przyrodniczego oraz znaczenia związków pomiędzy naukami przyrodniczymi i teologią w ramach poznawania zdarzeń cudownych. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Argument z rozumu przeciwko naturalizmowi - Piotr Bylica [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-13 19:00:06

Clive S. Lewis (1898–1963) sformułował argument, zgodnie z którym fakt racjonalności człowieka podważa prawdziwość naturalizmu. Gdyby natomiast prawdziwy był naturalizm, to jego prawdziwość podważałaby wartość naszych rozumowań – także tych rozumowań, które prowadzą do uznania naturalizmu za prawdziwy. Prezentując argument Lewisa, przyjrzymy się jego ujmowaniu różnicy między związkami logicznymi oraz związkami przyczynowymi, podejściu Lewisa do ewolucyjnego wyjaśniania naszych zdolności poznawczych oraz kwestii, czy argument z rozumu jedynie podważa naturalizm, czy jest też argumentem na rzecz istnienia Boga. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Clive S. Lewis (1898–1963) sformułował argument, zgodnie z którym fakt racjonalności człowieka podważa prawdziwość naturalizmu. Gdyby natomiast prawdziwy był naturalizm, to jego prawdziwość podważałaby wartość naszych rozumowań – także tych rozumowań, które prowadzą do uznania naturalizmu za prawdziwy. Prezentując argument Lewisa, przyjrzymy się jego ujmowaniu różnicy między związkami logicznymi oraz związkami przyczynowymi, podejściu Lewisa do ewolucyjnego wyjaśniania naszych zdolności poznawczych oraz kwestii, czy argument z rozumu jedynie podważa naturalizm, czy jest też argumentem na rzecz istnienia Boga. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Oblicza współczesnej obrony wiary - ks. Przemysław Artemiuk [Dwa skrzydła - wiara i rozum]
2024-01-12 19:00:45

Jakie mamy postaci współczesnej apologetyki? Na czym polega apologia uprawiana nie wprost, apologia niekonfesyjna, apologia jednoznaczna, apologia systematyzująca/apologetyka. Współczesna obrona chrześcijaństwa przybiera wieloraką postać. Cechuje ją niezwykłe bogactwo form. Prezentując modele lub odcienie współczesnej apologetyki, sięgniemy do autorów ukazujących oryginalne spojrzenie na tę dziedzinę chrześcijańskiego zaangażowania. Odwołamy się do myśli m.in. Roberta Barrona, Alistera E. McGratha, Gregory’ego Koukla, Osa Guinnessa, przedstawiając ich koncepcje apologetyki. Zastanowimy się nad praktycznymi wnioskami wypływającymi z tej analizy. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:
Jakie mamy postaci współczesnej apologetyki? Na czym polega apologia uprawiana nie wprost, apologia niekonfesyjna, apologia jednoznaczna, apologia systematyzująca/apologetyka. Współczesna obrona chrześcijaństwa przybiera wieloraką postać. Cechuje ją niezwykłe bogactwo form. Prezentując modele lub odcienie współczesnej apologetyki, sięgniemy do autorów ukazujących oryginalne spojrzenie na tę dziedzinę chrześcijańskiego zaangażowania. Odwołamy się do myśli m.in. Roberta Barrona, Alistera E. McGratha, Gregory’ego Koukla, Osa Guinnessa, przedstawiając ich koncepcje apologetyki. Zastanowimy się nad praktycznymi wnioskami wypływającymi z tej analizy. ___________________________________ Prelekcja obyła się podczas konferencji apologetycznej „Dwa skrzydła – wiara i rozum” . Organizatorzy: Fundacja Prodoteo, Zakład Dialogu Religijnego (Wydział Teologiczny UKSW), Instytut Mazenodianum  Patroni medialni: Miesięcznik “W drodze”, Tygodnik Idziemy, Radio Warszawa, Do Rzeczy ___________________________________ Odwiedź nas:

Skąd się wzięło chrześcijaństwo? Odpowiadamy na komentarze internautów. Ks. Przemysław Artemiuk
2023-12-21 20:00:00

Pod wieloma naszymi filmami pojawiają się komentarze internautów. Zazwyczaj jest w nich zawarta krytyka chrześcijaństwa, dlatego dziś razem z ks. prof. Przemysławem Artemiukiem pochylamy się nad wybranymi komentarzami: 00:00 Intro 5:35 "Kościół powszechny założył "Konstanty Wielki" edyktem mediolańskim w 312 r." 14:40 Rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim 22:23 "Od strony historycznej państwo dają wiarę tradycjom kościoła, które nie odpowiadają faktom historycznym" 28:15 Jezus historii - "Jezus niechrystus" 44:43 "wszystko co mamy jako źródła to zaledwie plotki" 56:28 Kościół - tam ludzie się kochają Gościem odcinka jest ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk - teolog fundamentalny, profesor na UKSW w Warszawie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Autor wielu książek z zakresy apologetyki, jego najnowsza publikacja to "Apologia" :https://wdrodze.pl/produkt/apologia/ ___________________________________ Odwiedź nas:
Pod wieloma naszymi filmami pojawiają się komentarze internautów. Zazwyczaj jest w nich zawarta krytyka chrześcijaństwa, dlatego dziś razem z ks. prof. Przemysławem Artemiukiem pochylamy się nad wybranymi komentarzami: 00:00 Intro 5:35 "Kościół powszechny założył "Konstanty Wielki" edyktem mediolańskim w 312 r." 14:40 Rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim 22:23 "Od strony historycznej państwo dają wiarę tradycjom kościoła, które nie odpowiadają faktom historycznym" 28:15 Jezus historii - "Jezus niechrystus" 44:43 "wszystko co mamy jako źródła to zaledwie plotki" 56:28 Kościół - tam ludzie się kochają Gościem odcinka jest ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk - teolog fundamentalny, profesor na UKSW w Warszawie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Autor wielu książek z zakresy apologetyki, jego najnowsza publikacja to "Apologia" :https://wdrodze.pl/produkt/apologia/ ___________________________________ Odwiedź nas:

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie