BizWord - jedno słówko z Business English!

Jedno biznesowe słówko z przykładami od Marysi! Tu znajdziesz biznesowy konkret bez lania wody. I to 3x w tygodniu! Gotowa?


Kategorie:
Edukacja Nauka języka

Odcinki od najnowszych:

BizWord #018 - To Acquire
2023-08-02 16:18:51

to acquire - zdobyć coś, nabyć Have you acquired certain skills for this job? acquisition - przejęcie, nabywanie (np. nowej umiejętności) My company has been acquired by a corporate giant. Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

to acquire - zdobyć coś, nabyć


Have you acquired certain skills for this job?


acquisition - przejęcie, nabywanie (np. nowej umiejętności)


My company has been acquired by a corporate giant.


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

BizWord #017 - Contingency Plan
2023-07-31 10:07:43

Contingency Plan - plan kryzysowy contingency - contingence - nieprzewidziany wypadek, ewentualność In our project management approach, we always prepare a contingency plan to address unexpected obstacles or delay. In response to potential risks, I always create a solid contingency plan rollback - w sprzedaży - obniżka cen w IT - wycofywanie zmian Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

Contingency Plan - plan kryzysowy


contingency - contingence - nieprzewidziany wypadek, ewentualność

In our project management approach, we always prepare a contingency plan to address unexpected obstacles or delay.

In response to potential risks, I always create a solid contingency plan


rollback -

  • w sprzedaży - obniżka cen
  • w IT - wycofywanie zmian


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

BizWord #016 - Sabbatical
2023-07-31 00:00:00

Sabbatical /səˈbætɪkəl/ - przerwa od pracy/ urlop naukowy termin wywodzi się ze świata naukowego to take/have a sabbatical She's on sabbatical for six months. The company offers its employees the opportunity to take a sabbatical every seven years to recharge and pursue personal interests. sabbatical year on sabbatical Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

Sabbatical /səˈbætɪkəl/ - przerwa od pracy/ urlop naukowy


termin wywodzi się ze świata naukowego

to take/have a sabbatical


She's on sabbatical for six months.

The company offers its employees the opportunity to take a sabbatical every seven years to recharge and pursue personal interests.


sabbatical year

on sabbaticalDołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

BizWord #015 - Growing Pains
2023-07-23 08:19:00

Growing Pains  - początkowe trudności, w firmie inne znaczenie - bóle wzrostowe Starting my company involved growing pains as I learned the ropes of having my own business. Parenting comes with growing pains as we adapt to the changing needs of our children. Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠

Growing Pains - początkowe trudności, w firmie

inne znaczenie - bóle wzrostowe


Starting my company involved growing pains as I learned the ropes of having my own business.


Parenting comes with growing pains as we adapt to the changing needs of our children.


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠

BizWord #014 - To Touch Base
2023-07-07 15:17:21

To Touch Base - skontaktować się z kimś, pogadać I had a touch base with my mentor to discuss my career goals and seek guidance.  I touched based with my mentor Spotkałam się z moim mentorem, aby omówić moje cele zawodowe i poszukać wskazówek. The first thing I do every morning is to touch base with my team on Slack. Pierwszą rzeczą, którą robię każdego ranka, jest kontakt z moim zespołem na Slacku.  Can we touch base later today to go over the sales forecast? Czy możemy skontaktować się później dzisiaj, aby omówić prognozę sprzedaży? Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

To Touch Base - skontaktować się z kimś, pogadać


I had a touch base with my mentor to discuss my career goals and seek guidance. 

I touched based with my mentor

Spotkałam się z moim mentorem, aby omówić moje cele zawodowe i poszukać wskazówek.


The first thing I do every morning is to touch base with my team on Slack.

Pierwszą rzeczą, którą robię każdego ranka, jest kontakt z moim zespołem na Slacku. 


Can we touch base later today to go over the sales forecast?

Czy możemy skontaktować się później dzisiaj, aby omówić prognozę sprzedaży?


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/

BizWord #013 - To Pick your Brain
2023-06-17 15:05:50

To Pick your brain - zasięgnąć rady, skonsultować się Can I pick your brain about your marketing strategies? I'm trying to develop a plan for my startup. I'd love to pick your brain over lunch about your experiences in the tech industry. Could I schedule a meeting to pick your brain about the new software you implemented? Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠

To Pick your brain - zasięgnąć rady, skonsultować się


Can I pick your brain about your marketing strategies? I'm trying to develop a plan for my startup.

I'd love to pick your brain over lunch about your experiences in the tech industry.

Could I schedule a meeting to pick your brain about the new software you implemented?


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠

Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠

BizWord #012 - BAU - business as usual
2023-06-14 12:32:07

BAU (business as usual) - jak zawsze, po staremu Despite changes in management, it's business as usual for your team. często występuje z despite, even though Even in the face of the market crash in the cryptocurrency world, for our investors, it's business as usual. BONUS phrase - in the face of - w obliczu czegoś Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

BAU (business as usual) - jak zawsze, po staremu


Despite changes in management, it's business as usual for your team.


często występuje z despite, even though


Even in the face of the market crash in the cryptocurrency world, for our investors, it's business as usual.


BONUS phrase - in the face of - w obliczu czegoś


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

BizWord #011 - To alter!
2023-06-12 11:04:42

to alter - zmieniać Możemy traktować jako synonim do słówka z poziomu podstawowego - change, jest bardzo delikatna różnica. Alter to bardziej modyfikacja tego co już jest, a nie kompletna przemiana (w słówku change jest to możliwe).  One of the documents has been altered.  We need to alter our prices to stay competitive. The manager altered the meeting time. pozabiznesowy kontekst - przerabiać ubranie - I got my dress altered.  to have something altered – oddać do przeróbki life-altering - life-changing Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

to alter - zmieniać


Możemy traktować jako synonim do słówka z poziomu podstawowego - change, jest bardzo delikatna różnica.

Alter to bardziej modyfikacja tego co już jest, a nie kompletna przemiana (w słówku change jest to możliwe). 


One of the documents has been altered. 


We need to alter our prices to stay competitive.


The manager altered the meeting time.


pozabiznesowy kontekst - przerabiać ubranie - I got my dress altered. 

to have something altered – oddać do przeróbki

life-altering - life-changing


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

BizWord #010 - To plummet!
2023-06-10 09:00:02

to plummet - gwałtowanie spadać Słówko "plummet", jako czasownik, oznacza gwałtowne spadanie lub gwałtowny spadek. Wartość akcji firmy plummeted po ogłoszeniu niekorzystnych wyników finansowych". Może to dotyczyć również cen towarów, stop procentowych, czy choćby oceny reputacji firmy.  "When the CEO resigned unexpectedly, the company's stock prices plummeted." - W tym kontekście, "plummeted" opisuje gwałtowny spadek cen akcji firmy po niespodziewanej rezygnacji jej CEO. "After the scandal was exposed, the company's reputation plummeted." - Tutaj "plummeted" opisuje gwałtowny spadek reputacji firmy po wyjściu na jaw skandalu. Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

to plummet - gwałtowanie spadać


Słówko "plummet", jako czasownik, oznacza gwałtowne spadanie lub gwałtowny spadek.

Wartość akcji firmy plummeted po ogłoszeniu niekorzystnych wyników finansowych". Może to dotyczyć również cen towarów, stop procentowych, czy choćby oceny reputacji firmy. 


"When the CEO resigned unexpectedly, the company's stock prices plummeted." - W tym kontekście, "plummeted" opisuje gwałtowny spadek cen akcji firmy po niespodziewanej rezygnacji jej CEO.

"After the scandal was exposed, the company's reputation plummeted." - Tutaj "plummeted" opisuje gwałtowny spadek reputacji firmy po wyjściu na jaw skandalu.


Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

BizWord #009 - Revenue
2023-06-08 07:35:24

revenue - przychód, przychody (przed odjęciem kosztów) Income" i "revenue" to dwa terminy finansowe, które często są stosowane zamiennie, ale mają nieco różne znaczenia, szczególnie w kontekście biznesowym. Revenue: Jest to całkowita kwota pieniędzy, którą firma zarabia ze sprzedaży swoich towarów lub usług przed uwzględnieniem jakichkolwiek kosztów. To jest suma brutto, która nie uwzględnia kosztów operacyjnych, takich jak płace pracowników, koszty wynajmu, amortyzacja itp. Income: Jest to kwota pieniędzy, która pozostaje po odliczeniu wszystkich kosztów i wydatków od przychodów. Często nazywane jest to zyskiem netto lub dochodem netto. The company's revenue increased by 20% this quarter, thanks to a successful marketing campaign that attracted a larger customer base. How big is your revenue? ad revenue - dochód z reklam tax revenue - dochód z podatków Dołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English! Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście! ⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠ Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy: ⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

revenue - przychód, przychody (przed odjęciem kosztów)


Income" i "revenue" to dwa terminy finansowe, które często są stosowane zamiennie, ale mają nieco różne znaczenia, szczególnie w kontekście biznesowym.

Revenue: Jest to całkowita kwota pieniędzy, którą firma zarabia ze sprzedaży swoich towarów lub usług przed uwzględnieniem jakichkolwiek kosztów. To jest suma brutto, która nie uwzględnia kosztów operacyjnych, takich jak płace pracowników, koszty wynajmu, amortyzacja itp.

Income: Jest to kwota pieniędzy, która pozostaje po odliczeniu wszystkich kosztów i wydatków od przychodów. Często nazywane jest to zyskiem netto lub dochodem netto.


The company's revenue increased by 20% this quarter, thanks to a successful marketing campaign that attracted a larger customer base.

How big is your revenue?


ad revenue - dochód z reklam

tax revenue - dochód z podatkówDołącz do mojego 7-dniowego kursu Business English!

Oprócz darmowego kursu po zapisie na ten newsletter otrzymasz raz w miesiącu worksheet do wszystkich słówek, które pojawiły się w danym miesiącu podcaście!

⁠⁠⁠https://www.subscribepage.com/angielskiwbiznesie⁠⁠⁠


Po więcej content zajrzyj na mój profil instagramowy:

⁠⁠https://www.instagram.com/angielski_na_macierzynskim/⁠⁠

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie