Sekrety lasu

Las jest niesamowity! Dzięki swojej wielofunkcyjności jest w stanie zapewnić produkty potrzebne człowiekowi na co dzień, jak drewno, czy owoce runa, ale tworzy również niezwykłe warunki do realizowania pasji i poszerzania zainteresowań. To miejsce, które warto odwiedzać o każdej porze roku, ale wiosną dzieje się tu najwięcej! Pod ściółką ukrywa się prawdziwy owadzi mikrokosmos, grzybnia niestrudzenie oplata strzępkami wszystko, co staje na jej drodze, a kiełkujące rośliny ścigają się ku słońcu. Wysoko w koronach drzew ptasie koncerty rozpoczął pierwiosnek, a niedźwiedzie opuszczają swoje gawry. Materia krąży w swej niesamowitej pętli. Jesteśmy świadkami eksplozji życia. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

Zielony Szpital, czyli Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
2023-05-31 15:00:00

Lasy Państwowe tworzą i utrzymują ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt wychodząc naprzeciw problemom związanym z pojawianiem się dzikich zwierząt w środowisku człowieka. Rolą takich ośrodków jest jak najszybsze zwracanie zwierząt do ich środowiska naturalnego. Dzięki temu mają szansę na przeżycie zwierzęta występujące bardzo często, jak i te rzadkie potrzebujące czynnej ochrony. Wszystko to wpływa na utrzymanie jak największej bioróżnorodności w Lasach Państwowych. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Lasy Państwowe tworzą i utrzymują ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt wychodząc naprzeciw problemom związanym z pojawianiem się dzikich zwierząt w środowisku człowieka. Rolą takich ośrodków jest jak najszybsze zwracanie zwierząt do ich środowiska naturalnego. Dzięki temu mają szansę na przeżycie zwierzęta występujące bardzo często, jak i te rzadkie potrzebujące czynnej ochrony. Wszystko to wpływa na utrzymanie jak największej bioróżnorodności w Lasach Państwowych. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Drony w lasach
2023-05-24 16:00:00

Kiedyś leśnik w swojej pracy potrzebował notatnika i ołówka, by zgromadzić i przeanalizować dane, które mozolnie zbierał przez wiele tygodni. Dzisiaj w ciągu pół godziny leśnik dzięki dronowi zbiera dane z terenu, które poddawane są obróbce w ciągu 2-3 godzin. Precyzja pozyskanych informacji pozwala w krótkim czasie wysuwać bardzo trafne wnioski i błyskawicznie podejmować działania, często na wagę życia lasu… a zdarza się, że także ludzi. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Kiedyś leśnik w swojej pracy potrzebował notatnika i ołówka, by zgromadzić i przeanalizować dane, które mozolnie zbierał przez wiele tygodni. Dzisiaj w ciągu pół godziny leśnik dzięki dronowi zbiera dane z terenu, które poddawane są obróbce w ciągu 2-3 godzin. Precyzja pozyskanych informacji pozwala w krótkim czasie wysuwać bardzo trafne wnioski i błyskawicznie podejmować działania, często na wagę życia lasu… a zdarza się, że także ludzi. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Pożary lasów i ochrona przed nimi. System ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych
2023-05-17 19:30:00

Z publikowanych corocznie raportów dotyczących sytuacji pożarowej w Europie wynika, że średnioroczna ilość pożarów powstających w latach 2001 - 2020 plasuje Polskę na 3. miejscu zestawienia najbardziej palnych krajów Europy. Biorąc pod uwagę liczbę pożarów Polskę wyprzedzają tylko dwa kraje z półwyspu iberyjskiego Portugalia i Hiszpania. Jednak ze względu na funkcjonujący w Lasach Państwowych system ochrony przeciwpożarowej lasu nie słyszymy o katastrofalnych pożarach w naszym kraju. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Z publikowanych corocznie raportów dotyczących sytuacji pożarowej w Europie wynika, że średnioroczna ilość pożarów powstających w latach 2001 - 2020 plasuje Polskę na 3. miejscu zestawienia najbardziej palnych krajów Europy. Biorąc pod uwagę liczbę pożarów Polskę wyprzedzają tylko dwa kraje z półwyspu iberyjskiego Portugalia i Hiszpania. Jednak ze względu na funkcjonujący w Lasach Państwowych system ochrony przeciwpożarowej lasu nie słyszymy o katastrofalnych pożarach w naszym kraju. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Dwa wieki polskości leśnego munduru
2023-05-10 17:25:00

W grudniu br. minie 203. rocznica ustanowienia wzoru uniformu Korpusu Leśnego w Królestwie Polskim. Wydarzenie to związane jest z początkiem bogatej historii munduru polskiego leśnika. Zapraszamy w podróż przez epoki, by szczegółowo prześledzić, jak zmieniał się mundur polskich leśników, co wpływało na te zmiany, a przede wszystkim czym był i czym jest mundur dla leśnych ludzi. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
W grudniu br. minie 203. rocznica ustanowienia wzoru uniformu Korpusu Leśnego w Królestwie Polskim. Wydarzenie to związane jest z początkiem bogatej historii munduru polskiego leśnika. Zapraszamy w podróż przez epoki, by szczegółowo prześledzić, jak zmieniał się mundur polskich leśników, co wpływało na te zmiany, a przede wszystkim czym był i czym jest mundur dla leśnych ludzi. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Lasy w sąsiedztwie wielkiego miasta
2023-05-03 17:10:00

Lasy otaczające duże miasta pełnią wiele funkcji. Wpływają na klimat, magazynują wodę, oczyszczają powietrze. Są również źródłem wykorzystywanego przez wszystkich drewna. Poza tym są miejscem rekreacji i wypoczynku. Zapraszamy na spacer po lesie tuż obok wielkiej Warszawy. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Lasy otaczające duże miasta pełnią wiele funkcji. Wpływają na klimat, magazynują wodę, oczyszczają powietrze. Są również źródłem wykorzystywanego przez wszystkich drewna. Poza tym są miejscem rekreacji i wypoczynku. Zapraszamy na spacer po lesie tuż obok wielkiej Warszawy. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Bushcraft - Zanocuj w lesie
2023-04-26 18:45:00

Do lasu możemy chodzić nie tylko na spacery czy grzyby ale również po to by spędzić noc pod leśnym niebem. Coraz więcej osób zajmujących się tzw. bushcraftem, surwiwalem czy innymi aktywnościami outdoorowymi pragnie dłuższego kontaktu z naturą. Od 2021 roku jest to możliwe dzięki programowi Lasów Państwowych - Zanocuj w lesie. Dzięki temu możemy legalnie biwakować w wybranych obszarach znajdujących się niemal w każdym nadleśnictwie naszego kraju. Takie obozowanie w środku lasu, aby dawało najwięcej radości, musi być przede wszystkim świadome i odpowiedzialne za otaczający krajobraz, zgodnie z zasadami etycznego turysty. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Do lasu możemy chodzić nie tylko na spacery czy grzyby ale również po to by spędzić noc pod leśnym niebem. Coraz więcej osób zajmujących się tzw. bushcraftem, surwiwalem czy innymi aktywnościami outdoorowymi pragnie dłuższego kontaktu z naturą. Od 2021 roku jest to możliwe dzięki programowi Lasów Państwowych - Zanocuj w lesie. Dzięki temu możemy legalnie biwakować w wybranych obszarach znajdujących się niemal w każdym nadleśnictwie naszego kraju. Takie obozowanie w środku lasu, aby dawało najwięcej radości, musi być przede wszystkim świadome i odpowiedzialne za otaczający krajobraz, zgodnie z zasadami etycznego turysty. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku
2023-04-19 19:45:00

Zadaniem Ośrodka w Napromku jest przyjmowanie zwierząt wymagających pomocy, udzielanie im opieki weterynaryjnej, przetrzymywanie ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczanie do środowiska naturalnego. Najczęstszymi pacjentami ośrodka są sarny, jelenie, łosie, myszołowy, bociany, łabędzie, puszczyki, wiewiórki, zające, dziki oraz jeże. Profesjonalne wyposażenie ośrodka zapewnia najlepsze warunki rehabilitacji zwierzęcym pacjentom. Jest tam też jedyna w północnej części Polski specjalistyczna woliera do przetrzymywania wilków. Ośrodek pełni również funkcję edukacyjną. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Zadaniem Ośrodka w Napromku jest przyjmowanie zwierząt wymagających pomocy, udzielanie im opieki weterynaryjnej, przetrzymywanie ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczanie do środowiska naturalnego. Najczęstszymi pacjentami ośrodka są sarny, jelenie, łosie, myszołowy, bociany, łabędzie, puszczyki, wiewiórki, zające, dziki oraz jeże. Profesjonalne wyposażenie ośrodka zapewnia najlepsze warunki rehabilitacji zwierzęcym pacjentom. Jest tam też jedyna w północnej części Polski specjalistyczna woliera do przetrzymywania wilków. Ośrodek pełni również funkcję edukacyjną. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Leśny Bank Genów Kostrzyca, czyli ciekawostki o leśnej genetyce
2023-04-12 17:00:00

Drzewa też mają swoje DNA. A my mamy w Polsce jedyny Leśny Bank Genów Kostrzyca koło Karpacza. Co dzieje się w Laboratorium Analizy DNA? Co to jest kryminalne DNA drzew? Jak leśny bank genów przyczynia się do zachowania leśnej różnorodności biologicznej? Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian klimatu, gdy koniecznością staje się ochrona poprzez zachowanie nasion drzew, krzewów leśnych i roślin zielnych, a także zabezpieczenie tkanek oraz okazów zielnikowych roślin chronionych i zagrożonych. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Drzewa też mają swoje DNA. A my mamy w Polsce jedyny Leśny Bank Genów Kostrzyca koło Karpacza. Co dzieje się w Laboratorium Analizy DNA? Co to jest kryminalne DNA drzew? Jak leśny bank genów przyczynia się do zachowania leśnej różnorodności biologicznej? Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian klimatu, gdy koniecznością staje się ochrona poprzez zachowanie nasion drzew, krzewów leśnych i roślin zielnych, a także zabezpieczenie tkanek oraz okazów zielnikowych roślin chronionych i zagrożonych. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Las pełen zwierząt
2023-04-05 19:20:00

O Bieszczadach mówi się czasami, że to największy ogród zoologicznym na świeżym powietrzu. I jest w tym dużo prawdy. To wszystko było możliwe tylko dzięki olbrzymiej pracy leśników. Bo Bieszczady tuż po II wojnie światowej wyglądały zupełnie inaczej. Trzeba było zagospodarować opuszczone osady i wsie. Trzeba było posadzić drzewa na dawnych polach. Z czasem powstał tu las, który teraz podziwiają turyści z całego świata. Człowiek mądrze ustąpił miejsca naturze i odbyło się to na skalę niespotykaną we współczesnej Europie! Dziś jest to też las pełen zwierząt, bo Bieszczady to żubry, niedźwiedzie, wilki, jelenie... Jak tego dokonano? Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
O Bieszczadach mówi się czasami, że to największy ogród zoologicznym na świeżym powietrzu. I jest w tym dużo prawdy. To wszystko było możliwe tylko dzięki olbrzymiej pracy leśników. Bo Bieszczady tuż po II wojnie światowej wyglądały zupełnie inaczej. Trzeba było zagospodarować opuszczone osady i wsie. Trzeba było posadzić drzewa na dawnych polach. Z czasem powstał tu las, który teraz podziwiają turyści z całego świata. Człowiek mądrze ustąpił miejsca naturze i odbyło się to na skalę niespotykaną we współczesnej Europie! Dziś jest to też las pełen zwierząt, bo Bieszczady to żubry, niedźwiedzie, wilki, jelenie... Jak tego dokonano? Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Odpocznij w lesie
2023-03-29 20:00:00

Lasy w Polsce są dostępne dla każdego. W lesie znajdziemy wytchnienie od cywilizacyjnego stresu, tu „naładujemy akumulatory”, tu możemy do woli uprawiać turystykę i sport. Poddani cywilizacyjnemu stresowi, często marzymy o „powrocie do natury”. Lasy Państwowe starają się ukierunkować ruch turystów tak, by nie zagrażał przyrodzie. Przy drogach publicznych wiodących przez las powstają oznakowane miejsca postoju pojazdów, wyznacza się miejsca biwakowe, wytycza szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowerowe i do jazdy konnej, buduje ośrodki informacyjne i edukacyjne, wydaje przewodniki, mapy i informatory. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.
Lasy w Polsce są dostępne dla każdego. W lesie znajdziemy wytchnienie od cywilizacyjnego stresu, tu „naładujemy akumulatory”, tu możemy do woli uprawiać turystykę i sport. Poddani cywilizacyjnemu stresowi, często marzymy o „powrocie do natury”. Lasy Państwowe starają się ukierunkować ruch turystów tak, by nie zagrażał przyrodzie. Przy drogach publicznych wiodących przez las powstają oznakowane miejsca postoju pojazdów, wyznacza się miejsca biwakowe, wytycza szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowerowe i do jazdy konnej, buduje ośrodki informacyjne i edukacyjne, wydaje przewodniki, mapy i informatory. Partnerem podcastu są Lasy Państwowe.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie