W piecu ognistym. Podcast o teologii reformowanej.

Witamy w podcaście o teologii ewangelicko-reformowanej „W piecu ognistym”, gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha, i Abednego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie zaparli się go w kulturze, która się Mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętym przez kościoły reformowane w Rzeczypospolitej Obojga narodów XVI w, a dzisiaj prawie zapomnianym lub źle zrozumianym.


Odcinki od najnowszych:

#12: Rzeczy ostateczne
2023-05-27 06:00:21

O rzeczach takich jak śmierć, sąd ostateczny, niebo czy piekło już się dziś powszechnie nie mówi i w niewielkim stopniu rozumiemy ich znaczenie. Co się dzieje z nami po śmierci? Jak będzie wyglądał koniec świata? Na czym będzie polegało niebo a na czym piekło?

O rzeczach takich jak śmierć, sąd ostateczny, niebo czy piekło już się dziś powszechnie nie mówi i w niewielkim stopniu rozumiemy ich znaczenie. Co się dzieje z nami po śmierci? Jak będzie wyglądał koniec świata? Na czym będzie polegało niebo a na czym piekło?

#11: Kościół i sakramenty
2023-05-13 06:00:11

Słowo Boże wyraźnie głosi, że chrześcijaninem nie można być w pojedynkę, a przynależność do kościoła jest obowiązkiem wierzących. Czy władze kościelne mogą się mylić? Czy Kościół ma prawo wtrącać się sprawy państwowe? Jaką moc posiadają urzędnicy kościelni? Czym są sakramenty i do czego służą?

Słowo Boże wyraźnie głosi, że chrześcijaninem nie można być w pojedynkę, a przynależność do kościoła jest obowiązkiem wierzących. Czy władze kościelne mogą się mylić? Czy Kościół ma prawo wtrącać się sprawy państwowe? Jaką moc posiadają urzędnicy kościelni? Czym są sakramenty i do czego służą?

#10: Małżeństwo
2023-04-29 06:00:19

Od kilku dekad instytucja małżeństwa jest w totalnym kryzysie. Rozwody stały się już smutną codziennością. Co więcej kolejne społeczeństwa kwestionują definicję i cel małżeństwa lub nawet jego potrzebę! Co jest celem małżeństwa? Czy małżeństwo jest sakramentem? Czy Biblia przywala na rozwód? Jaka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo?

Od kilku dekad instytucja małżeństwa jest w totalnym kryzysie. Rozwody stały się już smutną codziennością. Co więcej kolejne społeczeństwa kwestionują definicję i cel małżeństwa lub nawet jego potrzebę! Co jest celem małżeństwa? Czy małżeństwo jest sakramentem? Czy Biblia przywala na rozwód? Jaka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo?

#9: Oddawanie czci Bogu
2023-04-15 06:00:29

Bóg w swoim Słowie w bardzo jasny sposób określa to, w jaki sposób pragnie być uwielbiany. Jak ma więc wyglądać nasze oddawanie czci Bogu? Czy można modlić się o wszystko i wszystkich? Jaki czas i miejsce są najlepsze na oddawania czci Bogu?

Bóg w swoim Słowie w bardzo jasny sposób określa to, w jaki sposób pragnie być uwielbiany. Jak ma więc wyglądać nasze oddawanie czci Bogu? Czy można modlić się o wszystko i wszystkich? Jaki czas i miejsce są najlepsze na oddawania czci Bogu?

#8: Prawo i wolność
2023-04-01 06:00:31

Autor Psalmu 119 wyraża swoje umiłowania dla Bożego Prawa pisząc: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością na ścieżce mojej”. Jaką funkcję pełni Dziesięć Przykazań? Czy prawo Boże może ulec zmianie? A co z prawami biblijnymi nakazującymi kamienować osoby niemoralne?  Na czym polega wolność sumienia?

Autor Psalmu 119 wyraża swoje umiłowania dla Bożego Prawa pisząc: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością na ścieżce mojej”. Jaką funkcję pełni Dziesięć Przykazań? Czy prawo Boże może ulec zmianie? A co z prawami biblijnymi nakazującymi kamienować osoby niemoralne?  Na czym polega wolność sumienia?

#7: Dobre uczynki
2023-03-18 06:00:15

Sobór Trydencki w ostrych słowach potępia każdego kto na podstawie swojej wiary w Chrystusa uznałby, że otrzymał Bożą łaskę ku zbawieniu. Jak wiara ma się do dobrych uczynków? Czy protestanckie motto o zbawieniu jedynie z wiary nie działa demotywująco? Czy twierdzenie, że można posiadać pewność zbawienia nie jest roszczeniowe względem Pana Boga?

Sobór Trydencki w ostrych słowach potępia każdego kto na podstawie swojej wiary w Chrystusa uznałby, że otrzymał Bożą łaskę ku zbawieniu. Jak wiara ma się do dobrych uczynków? Czy protestanckie motto o zbawieniu jedynie z wiary nie działa demotywująco? Czy twierdzenie, że można posiadać pewność zbawienia nie jest roszczeniowe względem Pana Boga?

#6: Wiara i upamiętanie
2023-03-04 06:00:18

Marcin Luter powiedział, że doktryna o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę to prawda, w oparciu na której kościół albo stoi, albo leży. Na czym polega prawdziwa wiara? Skąd się bierze i co jej towarzyszy? Czym rzymsko-katolicka pokuta różni się od biblijne zrozumianego upamiętania? Czy każdy grzech (nawet ten malutki) zasługuje na potępienie?

Marcin Luter powiedział, że doktryna o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę to prawda, w oparciu na której kościół albo stoi, albo leży. Na czym polega prawdziwa wiara? Skąd się bierze i co jej towarzyszy? Czym rzymsko-katolicka pokuta różni się od biblijne zrozumianego upamiętania? Czy każdy grzech (nawet ten malutki) zasługuje na potępienie?

#5: Duch Święty w akcji
2023-02-18 06:00:28

Duch Święty jest w polskim środowisku ewangelicznym kojarzony głównie z darami Duchowymi, ale jego moc jest dużo większa a zakres działania dużo szerszy niż większość zdaje sobie sprawę. Jaką rolę pełni Duch Święty w naszym zbawieniu? Czy możemy obejść się bez niego? Jak rozpoznać działania Ducha Świętego?

Duch Święty jest w polskim środowisku ewangelicznym kojarzony głównie z darami Duchowymi, ale jego moc jest dużo większa a zakres działania dużo szerszy niż większość zdaje sobie sprawę. Jaką rolę pełni Duch Święty w naszym zbawieniu? Czy możemy obejść się bez niego? Jak rozpoznać działania Ducha Świętego?

#4: Grzech, przymierze i Pośrednik
2023-02-04 06:00:57

Grzech to słowo, które dzisiaj zupełnie wyszło z mody. Wielu z nas przestało go używać, bo wydaje się dla jednych za ostre, a dla innych politycznie niepoprawne. Czym tak właściwie jest grzech? Jakie niesie ze sobą konsekwencje? I czy potrzebujemy kogoś kto z grzechem pomoże się nam uporać?

Grzech to słowo, które dzisiaj zupełnie wyszło z mody. Wielu z nas przestało go używać, bo wydaje się dla jednych za ostre, a dla innych politycznie niepoprawne. Czym tak właściwie jest grzech? Jakie niesie ze sobą konsekwencje? I czy potrzebujemy kogoś kto z grzechem pomoże się nam uporać?

#3: Predestynacja
2023-01-21 06:00:50

Teologia reformowana często jest dzisiaj utożsamiana z doktryną predestynacji, czyli nauką o wybraniu. Jednak Kalwin czy inni teologowie reformowani predestynacji nie wymyślili, ale czerpali z bogatej historii teologii chrześcijańskiej. Czy predestynacja jest sprawiedliwa? Czy Bóg nie pogwałca wolnej woli człowieka darując mu zbawienie? Czy Bóg jest autorem grzechu?

Teologia reformowana często jest dzisiaj utożsamiana z doktryną predestynacji, czyli nauką o wybraniu. Jednak Kalwin czy inni teologowie reformowani predestynacji nie wymyślili, ale czerpali z bogatej historii teologii chrześcijańskiej. Czy predestynacja jest sprawiedliwa? Czy Bóg nie pogwałca wolnej woli człowieka darując mu zbawienie? Czy Bóg jest autorem grzechu?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie