Odszkodowania za błędy medyczne

Podcast o dochodzeniu odszkodowań medycznych za błąd w leczeniu.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Czynności sprawdzające - podcast #8
2019-12-17 21:34:50

Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organ prokuratorski ma 30 dni żeby zbadać czy będzie wszczynał postępów się czy odmówi jego wszczęcia.
Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organ prokuratorski ma 30 dni żeby zbadać czy będzie wszczynał postępów się czy odmówi jego wszczęcia.

Przesłuchanie pokrzywdzonego - podcast #7
2019-12-16 21:45:15

Złożyłeś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Teraz zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka i zarazem nadany Ci zostanie status pokrzywdzonego czyli strony postępowania. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Jeżeli pomimo posłuchania podcastu chciałbyś coś o odszkodowaniach jeszcze poczytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl
Złożyłeś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Teraz zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka i zarazem nadany Ci zostanie status pokrzywdzonego czyli strony postępowania. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Jeżeli pomimo posłuchania podcastu chciałbyś coś o odszkodowaniach jeszcze poczytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - podcast #6
2019-12-12 22:27:38

Zastanawiasz się jak napisać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Co zawrzeć w treści czy pisać uzasadnienie. Czy dołączyć dokumentację medyczną? O tym wszystkim mówię w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Jeżeli chcesz jeszcze poczytać o odszkodowaniach medycznych zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl
Zastanawiasz się jak napisać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Co zawrzeć w treści czy pisać uzasadnienie. Czy dołączyć dokumentację medyczną? O tym wszystkim mówię w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Jeżeli chcesz jeszcze poczytać o odszkodowaniach medycznych zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa - podcast #5
2019-12-11 22:21:57

Masz przypuszczenie, że przy leczeniu Twoim lub Twojej bliskiej osoby dopuszczono się przestępstwa? Musisz złożyć zawiadomienie do odpowiedniego organu. Ale jak to zrobić? Jak dochodzić swoich praw. Tego możesz się dowiedzieć słuchając tego odcinka podcastu. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Na codzień prowadzę sprawy cywilne i karne związane z błędami medycznymi. Jeżeli lubisz też czytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl
Masz przypuszczenie, że przy leczeniu Twoim lub Twojej bliskiej osoby dopuszczono się przestępstwa? Musisz złożyć zawiadomienie do odpowiedniego organu. Ale jak to zrobić? Jak dochodzić swoich praw. Tego możesz się dowiedzieć słuchając tego odcinka podcastu. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Na codzień prowadzę sprawy cywilne i karne związane z błędami medycznymi. Jeżeli lubisz też czytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - podcast #4
2019-12-08 23:30:08

Złożyłeś wezwanie do zapłaty do podmiotu leczniczego. Otrzymałaś odpowiedź nie koniecznie cię zadowalająca. Co dalej? Złóż odwołanie od decyzji. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Zapraszam na #4 odcinek podcastu o odszkodowaniach medycznych. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Na codzień prowadzę sprawy cywilne i karne związane z błędami medycznymi. Jeżeli lubisz też czytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl
Złożyłeś wezwanie do zapłaty do podmiotu leczniczego. Otrzymałaś odpowiedź nie koniecznie cię zadowalająca. Co dalej? Złóż odwołanie od decyzji. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Zapraszam na #4 odcinek podcastu o odszkodowaniach medycznych. Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Na codzień prowadzę sprawy cywilne i karne związane z błędami medycznymi. Jeżeli lubisz też czytać zapraszam na mój blog www.odszkodowaniazabledymedyczne.pl

Wezwanie do zapłaty odszkodowania
2019-12-04 22:32:07

W tym odcinku mówię dlaczego warto przed rozpoczęciem procesu sądowego wezwać podmiot leczniczy do zapłaty. Omawiam co powinno być w wezwaniu do zapłaty zawarte oraz co dalej z nim się dzieje po złożeniu.
W tym odcinku mówię dlaczego warto przed rozpoczęciem procesu sądowego wezwać podmiot leczniczy do zapłaty. Omawiam co powinno być w wezwaniu do zapłaty zawarte oraz co dalej z nim się dzieje po złożeniu.

Szkoda - przesłanka odpowiedzialności w postępowaniu
2019-12-03 21:26:32

Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Ten podcast to zapis audio mojego blogu o odszkodowaniach medycznych. Jeżeli wolisz słuchać zamiast czytać zapraszam. W dzisiejszym odcinku będzie o tym co to jest szkoda. Szkoda medyczna to jedna z trzech przesłanek odpowiedzialności jaka musi być w procesie o odszkodowanie medyczne udowodniona. Pozostałe to wina oraz związek przyczynowy. Samą szkodę można podzielić na majątkową i niemajątkową. Szkoda Szkoda to przede wszystkim to uszkodzenie ciała lub szerzej rozstrój zdrowia. Przybiera ona jednak wymierny charakter w sytuacji jej naprawiania przez osoby do tego zobowiązane. W związku ze szkodą powstaje po stronie zobowiązanego konieczność jej naprawienia. Szkodą oprócz czy też obok uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też śmierci osoby bliskiej (tutaj mówi się o szkodzie osób najbliższych) jest także uszczerbek materialny. W szczególności są to poniesione wydatki na leczenie, przygotowanie się do nowego życia tj. życia z pewną niepełnosprawnością wynikłą z uszkodzenia ciała. W zakres szkody wchodzą także utracone z powodu szkody dochody z umowy o pracę, podpisanych już ale nie możliwych do realizacji umów sponsorskich (np. w przypadku sportowców czy influencerów), czy umów zlecenia albo o dzieło. Jednym słowem jest to szkoda materialna zwana także majątkową. Można jej wielkość wyrazić w określonej wyliczalnej co do grosza kwocie która zasądzona przez sąd stanowi odszkodowanie. Krzywda Oprócz szkody materialnej w sprawie powstałego błędu medycznego może występować także szkoda niematerialna czyli krzywda. Jest to cierpienie fizyczne i psychiczne związane z bólem i doznaną szkodą. Wynagrodzeniem krzywdy jest świadczenie pieniężne ze strony zobowiązanych podmiotu leczniczego lub lekarza i ubezpieczyciela. Wynagrodzenie takie zwane jest w prawie zadośćuczynieniem. Możesz go dochodzić w procesie cywilnym ale także w procesie karnym o szkodę medyczną. Szkoda i krzywda czyli oba rodzaje szkody w sprawie o błąd medyczny powinny być naprawione w drodze procesu sądowego poprzez zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniędzy. Źródło: Mirosław Nestorowicz Prawo Medyczne ss. 85-86 wyd. X Toruń 2013
Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Ten podcast to zapis audio mojego blogu o odszkodowaniach medycznych. Jeżeli wolisz słuchać zamiast czytać zapraszam. W dzisiejszym odcinku będzie o tym co to jest szkoda. Szkoda medyczna to jedna z trzech przesłanek odpowiedzialności jaka musi być w procesie o odszkodowanie medyczne udowodniona. Pozostałe to wina oraz związek przyczynowy. Samą szkodę można podzielić na majątkową i niemajątkową. Szkoda Szkoda to przede wszystkim to uszkodzenie ciała lub szerzej rozstrój zdrowia. Przybiera ona jednak wymierny charakter w sytuacji jej naprawiania przez osoby do tego zobowiązane. W związku ze szkodą powstaje po stronie zobowiązanego konieczność jej naprawienia. Szkodą oprócz czy też obok uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też śmierci osoby bliskiej (tutaj mówi się o szkodzie osób najbliższych) jest także uszczerbek materialny. W szczególności są to poniesione wydatki na leczenie, przygotowanie się do nowego życia tj. życia z pewną niepełnosprawnością wynikłą z uszkodzenia ciała. W zakres szkody wchodzą także utracone z powodu szkody dochody z umowy o pracę, podpisanych już ale nie możliwych do realizacji umów sponsorskich (np. w przypadku sportowców czy influencerów), czy umów zlecenia albo o dzieło. Jednym słowem jest to szkoda materialna zwana także majątkową. Można jej wielkość wyrazić w określonej wyliczalnej co do grosza kwocie która zasądzona przez sąd stanowi odszkodowanie. Krzywda Oprócz szkody materialnej w sprawie powstałego błędu medycznego może występować także szkoda niematerialna czyli krzywda. Jest to cierpienie fizyczne i psychiczne związane z bólem i doznaną szkodą. Wynagrodzeniem krzywdy jest świadczenie pieniężne ze strony zobowiązanych podmiotu leczniczego lub lekarza i ubezpieczyciela. Wynagrodzenie takie zwane jest w prawie zadośćuczynieniem. Możesz go dochodzić w procesie cywilnym ale także w procesie karnym o szkodę medyczną. Szkoda i krzywda czyli oba rodzaje szkody w sprawie o błąd medyczny powinny być naprawione w drodze procesu sądowego poprzez zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniędzy. Źródło: Mirosław Nestorowicz Prawo Medyczne ss. 85-86 wyd. X Toruń 2013

Trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
2019-12-02 22:03:43

Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Prowadzę blog o odszkodowaniach za błędy medyczne. Ten podcast to zapis audio moich wpisów. Także jeżeli nie masz czasu czytać albo po prostu chcesz czegoś fajnego o odszkodowaniach posłuchać to zapraszam. Dziś podcast o trzech przesłankach odpowiedzialności cywilnej za szkodę medyczną. Aby w sądzie wygrać odszkodowanie a także zadośćuczynienie lub rentą i w szczególności ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego lub na przyszłość trzeba wykazać: szkodę, winę i związek przyczynowy pomiędzy nimi. Bez tego nie da się wygrać sprawy w sądzie o odszkodowanie za błąd medyczny. To są te trzy przesłanki odpowiedzialności lekarza. Szkoda Szkoda dzieli się na dwa rodzaje. Jest to uszczerbek materialny w Twoim majątku czyli szkoda materialna inaczej majątkowa. Jest to także szkoda niemajątkowa, nie materialna czyli cierpienie fizyczne i psychiczne, inaczej krzywda. Za pierwsze przysługuje Ci odszkodowanie a za krzywdę zadośćuczynienie. Wina W procesach o odszkodowanie medyczne musi być wykazana wina lekarza, który spowodował u ciebie szkodę. Koncepcji winy w procesie cywilnym jest wiele ale dla uproszczenia i nie mieszania językiem prawniczym składa się ona z elementu obiektywnego czyli niewłaściwego zachowania z określonymi standardami czy regułami oraz winy w rozumieniu subiektywnym. W procesach o odszkodowanie medyczne te reguły za zwyczaj to zasady wiedzy medycznej, kodeks etyczny oraz doświadczenie życiowe lekarza czy też innego personelu medycznego. Winą w rozumieniu subiektywnym jest w szczególności niedbalstwo w postępowaniu lekarza. Jako postępowanie uważa się zarówno działanie jak i zaniechanie. O winie w procesie możemy mówić gdy wykaże się oba obiektywny i subiektywny element winy. Związek przyczynowy Aby móc mówić w procesie o odpowiedzialności podmiotu leczniczego konieczne jest powiązanie szkody i winy. Inaczej mówić nie wystarczy, że wykaże się winę oraz szkodę musi być jeszcze między nimi normalny związek przyczynowy. To na powodzie spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowego pomiędzy szkodą a winą. Dopiero jak wykaże się wszystkie trzy przesłanki można mówić, że dowiodło się, że w sprawie wystąpił błąd medyczny za który ktoś ponosi odpowiedzialność.
Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Prowadzę blog o odszkodowaniach za błędy medyczne. Ten podcast to zapis audio moich wpisów. Także jeżeli nie masz czasu czytać albo po prostu chcesz czegoś fajnego o odszkodowaniach posłuchać to zapraszam. Dziś podcast o trzech przesłankach odpowiedzialności cywilnej za szkodę medyczną. Aby w sądzie wygrać odszkodowanie a także zadośćuczynienie lub rentą i w szczególności ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego lub na przyszłość trzeba wykazać: szkodę, winę i związek przyczynowy pomiędzy nimi. Bez tego nie da się wygrać sprawy w sądzie o odszkodowanie za błąd medyczny. To są te trzy przesłanki odpowiedzialności lekarza. Szkoda Szkoda dzieli się na dwa rodzaje. Jest to uszczerbek materialny w Twoim majątku czyli szkoda materialna inaczej majątkowa. Jest to także szkoda niemajątkowa, nie materialna czyli cierpienie fizyczne i psychiczne, inaczej krzywda. Za pierwsze przysługuje Ci odszkodowanie a za krzywdę zadośćuczynienie. Wina W procesach o odszkodowanie medyczne musi być wykazana wina lekarza, który spowodował u ciebie szkodę. Koncepcji winy w procesie cywilnym jest wiele ale dla uproszczenia i nie mieszania językiem prawniczym składa się ona z elementu obiektywnego czyli niewłaściwego zachowania z określonymi standardami czy regułami oraz winy w rozumieniu subiektywnym. W procesach o odszkodowanie medyczne te reguły za zwyczaj to zasady wiedzy medycznej, kodeks etyczny oraz doświadczenie życiowe lekarza czy też innego personelu medycznego. Winą w rozumieniu subiektywnym jest w szczególności niedbalstwo w postępowaniu lekarza. Jako postępowanie uważa się zarówno działanie jak i zaniechanie. O winie w procesie możemy mówić gdy wykaże się oba obiektywny i subiektywny element winy. Związek przyczynowy Aby móc mówić w procesie o odpowiedzialności podmiotu leczniczego konieczne jest powiązanie szkody i winy. Inaczej mówić nie wystarczy, że wykaże się winę oraz szkodę musi być jeszcze między nimi normalny związek przyczynowy. To na powodzie spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowego pomiędzy szkodą a winą. Dopiero jak wykaże się wszystkie trzy przesłanki można mówić, że dowiodło się, że w sprawie wystąpił błąd medyczny za który ktoś ponosi odpowiedzialność.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie