Podcast PIE

Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nowe odcinki podcastu ukazują się co tydzień, w piątki.

Polski Instytut Ekonomiczny zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Ile kosztują gospodarkę anomalie pogodowe?
2024-04-19 09:25:07

Ostatnie 12 miesięcy były najcieplejsze w historii pomiarów. Zmieniający się klimat przyczynia się do coraz większej liczby anomalii pogodowych. Nadchodzące czasy mogą być szczególnie trudne chociażby dla produkcji rolnej. Co globalne ocieplenie zmienia w gospodarce? Ile kosztują nas anomalie pogodowe? Co możemy zrobić, żeby przygotować się na negatywne skutki zmian klimatu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Szymonem Ogórkiem, starszym analitykiem z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.
Ostatnie 12 miesięcy były najcieplejsze w historii pomiarów. Zmieniający się klimat przyczynia się do coraz większej liczby anomalii pogodowych. Nadchodzące czasy mogą być szczególnie trudne chociażby dla produkcji rolnej. Co globalne ocieplenie zmienia w gospodarce? Ile kosztują nas anomalie pogodowe? Co możemy zrobić, żeby przygotować się na negatywne skutki zmian klimatu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Szymonem Ogórkiem, starszym analitykiem z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.

Czy procedura nadmiernego deficytu obejmie Polskę?
2024-04-12 09:29:18

Unia Europejska pilnuje, żeby finanse publiczne państw członkowskich pozostały stabilne. Gdyby deficyt budżetowy jakiegoś kraju przekroczył 3 proc. PKB, Komisja Europejska może uruchomić specjalną procedurę nadmiernego deficytu. Czym jest procedura nadmiernego deficytu? Jakie konsekwencje grożą państwu członkowskiemu UE za zadłużenie się ponad limit? Jak finansować duże projekty, jak na przykład wydatki na zbrojenia, jeśli nie ma się swobody zaciągania długu? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z Marcinem Klucznikiem, doradcą z zespołu makroekonomii PIE.
Unia Europejska pilnuje, żeby finanse publiczne państw członkowskich pozostały stabilne. Gdyby deficyt budżetowy jakiegoś kraju przekroczył 3 proc. PKB, Komisja Europejska może uruchomić specjalną procedurę nadmiernego deficytu. Czym jest procedura nadmiernego deficytu? Jakie konsekwencje grożą państwu członkowskiemu UE za zadłużenie się ponad limit? Jak finansować duże projekty, jak na przykład wydatki na zbrojenia, jeśli nie ma się swobody zaciągania długu? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z Marcinem Klucznikiem, doradcą z zespołu makroekonomii PIE.

Co dziś gryzie młodych?
2024-04-05 10:21:10

Sytuacja finansowa młodych jest dziś bez wątpienia lepsza niż to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich pokoleń. Jednak współcześnie czeka ich wiele wyzwań, które nie były znane ich rodzicom lub dziadkom. Co dziś gryzie młodych ludzi? Jak radzą sobie na rynku pracy? Czy problem cen mieszkań jest ich głównym zmartwieniem? Jak pandemia wpłynęła na ich dobrostan? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Tomaszem Mądrym, starszym analitykiem z zespołu zrównoważonego rozwoju PIE.
Sytuacja finansowa młodych jest dziś bez wątpienia lepsza niż to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich pokoleń. Jednak współcześnie czeka ich wiele wyzwań, które nie były znane ich rodzicom lub dziadkom. Co dziś gryzie młodych ludzi? Jak radzą sobie na rynku pracy? Czy problem cen mieszkań jest ich głównym zmartwieniem? Jak pandemia wpłynęła na ich dobrostan? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Tomaszem Mądrym, starszym analitykiem z zespołu zrównoważonego rozwoju PIE.

Czy można zmierzyć szczęście?
2024-03-29 08:49:09

Dlaczego szczęście jest ważne z punktu widzenia gospodarki? Co mamy mierzyć, żeby pokazać jakość życia? Czy szczęście jest lepszą miarą niż PKB? Co pokazuje World Happiness Report 2024? W których krajach najlepiej się żyje? Czy Polska jest wśród liderów rankingu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr Agnieszka Wincewicz-Price, kierowniczką zespołu ekonomii behawioralnej PIE
Dlaczego szczęście jest ważne z punktu widzenia gospodarki? Co mamy mierzyć, żeby pokazać jakość życia? Czy szczęście jest lepszą miarą niż PKB? Co pokazuje World Happiness Report 2024? W których krajach najlepiej się żyje? Czy Polska jest wśród liderów rankingu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr Agnieszka Wincewicz-Price, kierowniczką zespołu ekonomii behawioralnej PIE

AI czyli czy czwarta rewolucja przemysłowa już nadeszła?
2024-03-22 09:10:23

Rocznie przybywa 0,5 mln robotów przemysłowych. Czy to dużo? W których branżach? W których krajach? Jak to wpływa na wskaźniki produktywności? Jak firmy radzą sobie z nowymi technologiami i nowoczesnymi technikami zarządzania? Roboty humanoidalne – jak będą funkcjonowały? Czy zastąpią człowieka? Czy w połączeniu z AI mogą nas (ludzi) pokonać? Czym jest unijny AI Act? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z Ignacym Święcickim, kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej PIE
Rocznie przybywa 0,5 mln robotów przemysłowych. Czy to dużo? W których branżach? W których krajach? Jak to wpływa na wskaźniki produktywności? Jak firmy radzą sobie z nowymi technologiami i nowoczesnymi technikami zarządzania? Roboty humanoidalne – jak będą funkcjonowały? Czy zastąpią człowieka? Czy w połączeniu z AI mogą nas (ludzi) pokonać? Czym jest unijny AI Act? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z Ignacym Święcickim, kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej PIE

Prosto o inflacji
2024-03-15 10:32:01

Ile miar inflacji mamy w Polsce i co to jest quality adjustment? Jak się bada wzrost cen w gospodarce i dlaczego jest to takie skomplikowane? Dlaczego ceny energii są tak ważnym komponentem inflacji i jaki ma to wpływ na ubóstwo energetyczne? Czy naprawdę trzeba wciąż mówić o inflacji? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr Adamem Juszczakiem, doradcą w zespole klimatu i energii oraz Marcinem Klucznikiem, doradcą w zespole makroekonomii.
Ile miar inflacji mamy w Polsce i co to jest quality adjustment? Jak się bada wzrost cen w gospodarce i dlaczego jest to takie skomplikowane? Dlaczego ceny energii są tak ważnym komponentem inflacji i jaki ma to wpływ na ubóstwo energetyczne? Czy naprawdę trzeba wciąż mówić o inflacji? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr Adamem Juszczakiem, doradcą w zespole klimatu i energii oraz Marcinem Klucznikiem, doradcą w zespole makroekonomii.

O kobietach w biznesie bez stereotypów.
2024-03-08 09:21:42

Jakiego postępu w światowym i polskim biznesie dokonały kobiety? Jak wygląda portret kobiet przedsiębiorczych w Polsce - Jakie branże najczęściej wybierają? Czy boją się ryzyka? Czy zawsze zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn? Jak zmienia się aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn po przyjściu na świat dzieci? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z dr Katarzyną Dębkowską, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.
Jakiego postępu w światowym i polskim biznesie dokonały kobiety? Jak wygląda portret kobiet przedsiębiorczych w Polsce - Jakie branże najczęściej wybierają? Czy boją się ryzyka? Czy zawsze zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn? Jak zmienia się aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn po przyjściu na świat dzieci? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak z dr Katarzyną Dębkowską, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

4 lata z wirusem COVID-19 - co zmienił w życiu społecznym i gospodarczym?
2024-03-01 13:49:22

Za chwilę miną 4 lata z wirusem COVID-19. Co zmienił w życiu społecznym i gospodarczym? Które skutki widzimy do dzisiaj? Czy sprawdziły się prognozy ekonomiczne sprzed 4 lat? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Pawłem Śliwowskim, p.o. dyrektora PIE oraz Andrzejem Kubisiakiem, zastępcą dyrektora PIE
Za chwilę miną 4 lata z wirusem COVID-19. Co zmienił w życiu społecznym i gospodarczym? Które skutki widzimy do dzisiaj? Czy sprawdziły się prognozy ekonomiczne sprzed 4 lat? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Pawłem Śliwowskim, p.o. dyrektora PIE oraz Andrzejem Kubisiakiem, zastępcą dyrektora PIE

Dlaczego gospodarka rosyjska nie upadła?
2024-02-23 10:17:09

24 lutego 2024 r. minie druga rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Gdy wojna wybuchła, Rosja została obłożona przez Zachód bezprecedensowymi sankcjami. Mimo to rosyjska gospodarka nie tylko nie upadła, lecz udało jej się nawet uniknąć recesji i ma szanse w tym roku na wzrost PKB. Dlaczego Rosję nie spotkała ekonomiczna zapaść? Jak działa gospodarka przestawiona na produkcję wojenną? Jak długo Rosja będzie mogła żyć na kredyt? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE, z dr. Kamilem Lipińskim, kierownikiem zespołu klimatu i energii w PIE, oraz Janem Strzeleckim, zastępcą kierownika zespołu gospodarki światowej.
24 lutego 2024 r. minie druga rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Gdy wojna wybuchła, Rosja została obłożona przez Zachód bezprecedensowymi sankcjami. Mimo to rosyjska gospodarka nie tylko nie upadła, lecz udało jej się nawet uniknąć recesji i ma szanse w tym roku na wzrost PKB. Dlaczego Rosję nie spotkała ekonomiczna zapaść? Jak działa gospodarka przestawiona na produkcję wojenną? Jak długo Rosja będzie mogła żyć na kredyt? O tym rozmawia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE, z dr. Kamilem Lipińskim, kierownikiem zespołu klimatu i energii w PIE, oraz Janem Strzeleckim, zastępcą kierownika zespołu gospodarki światowej.

Dlaczego kraje rozwinięte mają problem z dzietnością?
2024-02-16 14:28:59

Współczynnik dzietności (TFR) w krajach rozwiniętych spada. W całej Unii Europejskiej wynosi on średnio 1.53 urodzeń w przeliczeniu na jedną kobietę. W żadnym z krajów Wspólnoty TFR nie przekracza wartości między 2,10 a 2,15, od której uznaje się, że zachodzi zastępowalność pokoleń. Podobnie jest w innych krajach rozwiniętych. W Kanadzie TFT wynosi 1,33, a w USA 1,64. Krytyczna sytuacja panuje w Korei Południowej, w której rodzi się 0,84 dziecka na kobietę. Dlaczego w krajach rozwiniętych dzietność spada? Co takiego sprawia, że ludzie żyjący w raczej zamożnych krajach nie decydują się na potomstwo? O tym w nowej odsłonie Podcastu PIE rozmawia Łukasz Baszczak z dr Paulą Kukołowicz.
Współczynnik dzietności (TFR) w krajach rozwiniętych spada. W całej Unii Europejskiej wynosi on średnio 1.53 urodzeń w przeliczeniu na jedną kobietę. W żadnym z krajów Wspólnoty TFR nie przekracza wartości między 2,10 a 2,15, od której uznaje się, że zachodzi zastępowalność pokoleń. Podobnie jest w innych krajach rozwiniętych. W Kanadzie TFT wynosi 1,33, a w USA 1,64. Krytyczna sytuacja panuje w Korei Południowej, w której rodzi się 0,84 dziecka na kobietę. Dlaczego w krajach rozwiniętych dzietność spada? Co takiego sprawia, że ludzie żyjący w raczej zamożnych krajach nie decydują się na potomstwo? O tym w nowej odsłonie Podcastu PIE rozmawia Łukasz Baszczak z dr Paulą Kukołowicz.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie