Podcast PIE

Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nowe odcinki podcastu ukazują się co tydzień, w piątki.

Polski Instytut Ekonomiczny zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Jak zmiany klimatu wpływają na energetykę
2023-08-04 13:25:59

Jak zmiany klimatu wpływają na energetykę? Jak dużym wyzwaniem dla energetyki jest sezon letni? Czy Polsce grozi blackout? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Magdaleną Maj, kierownik zespołu klimatu i energii PIE. Zapraszamy do słuchania.
Jak zmiany klimatu wpływają na energetykę? Jak dużym wyzwaniem dla energetyki jest sezon letni? Czy Polsce grozi blackout? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Magdaleną Maj, kierownik zespołu klimatu i energii PIE. Zapraszamy do słuchania.

Czy inflację napędza chciwość przedsiębiorców?
2023-07-28 12:54:04

Czy inflację napędzają chciwi przedsiębiorcy, podnoszący marżę? Ekonomiści dyskutują o tym, z jaką spiralą mamy do czynienie. A do tego każdy interpretuje jak chce wykres ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Maciej Miniszewski, starszy doradca PIE, rozmawia z Maciejem Zdrolikiem, ekonomistą mBanku.
Czy inflację napędzają chciwi przedsiębiorcy, podnoszący marżę? Ekonomiści dyskutują o tym, z jaką spiralą mamy do czynienie. A do tego każdy interpretuje jak chce wykres ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Maciej Miniszewski, starszy doradca PIE, rozmawia z Maciejem Zdrolikiem, ekonomistą mBanku.

Czy powinniśmy wrócić do pieniądza opartego na złocie?
2023-07-21 15:26:12

Przez cały XIX wiek aż do końca II wojny światowej pieniądz w większości państw był oparty na parytecie złota. Zapewniało to stały i przewidywalny kurs waluty w obrocie międzynarodowym. Dziś w dobie niestabilności i kryzysów złoty standard kusi obietnicą stabilizacji i ufundowaniem realnych podstaw, które pozwalają wierzyć w wartość pieniądza. Jaka jest historia gold standard? Dlaczego odeszliśmy od pieniądza opartego na parytecie złota? Czy powrót do tego systemu byłby dziś możliwy i pożądany? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr hab. Cecylią Leszczyńską z Zakładu Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Przez cały XIX wiek aż do końca II wojny światowej pieniądz w większości państw był oparty na parytecie złota. Zapewniało to stały i przewidywalny kurs waluty w obrocie międzynarodowym. Dziś w dobie niestabilności i kryzysów złoty standard kusi obietnicą stabilizacji i ufundowaniem realnych podstaw, które pozwalają wierzyć w wartość pieniądza. Jaka jest historia gold standard? Dlaczego odeszliśmy od pieniądza opartego na parytecie złota? Czy powrót do tego systemu byłby dziś możliwy i pożądany? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z dr hab. Cecylią Leszczyńską z Zakładu Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

4 wizje Komisji. Nowe scenariusze zielonej transformacji UE
2023-07-14 15:55:04

Transformacja energetyczna, bezpieczeństwo i konkurencyjność - czekające na Unię Europejską wyzwania w tych trzech obszarach będą wymagały ogromnych nakładów finansowych. Będą też dużym wyzwaniem politycznym. Jak pod ich wpływem zmieni się Unia Europejska? Czy przekształci się w federację? Czy do przeprowadzenia zielonej transformacji wystarczy tylko zmiana postaw społecznych i siła europejskiego biznesu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Kamilem Lipińskim, starszym analitykiem z zespołu klimatu i energii PIE. Kanwą rozmowy jest publikacja Komisji Europejskiej "2023 Strategic Foresight Report".
Transformacja energetyczna, bezpieczeństwo i konkurencyjność - czekające na Unię Europejską wyzwania w tych trzech obszarach będą wymagały ogromnych nakładów finansowych. Będą też dużym wyzwaniem politycznym. Jak pod ich wpływem zmieni się Unia Europejska? Czy przekształci się w federację? Czy do przeprowadzenia zielonej transformacji wystarczy tylko zmiana postaw społecznych i siła europejskiego biznesu? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Kamilem Lipińskim, starszym analitykiem z zespołu klimatu i energii PIE. Kanwą rozmowy jest publikacja Komisji Europejskiej "2023 Strategic Foresight Report".

Czy klasyczna ekonomia dobrze opisuje rynek pracy?
2023-07-07 13:13:09

Próby podwyższenia płacy minimalnej często wiązały się z obawami o wzrost bezrobocia. W myśl ekonomii klasycznej podniesienie w ten sposób wynagrodzeń, czyli kosztów pracy, musi nieuchronnie prowadzić do tego, że część firm zacznie zwalniać pracowników. Czy prawo popytu i podaży wystarcza, aby zrozumieć zjawiska zachodzące na rynku pracy? Jaka jest relacja między modelami ekonomicznymi a badaniami empirycznymi? Jak podniesienie płacy minimalnej wpływa na zatrudnienia? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z prof. Markiem Kośnym z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i autorem przedmowy do polskiego wydania książki Davida Carda i Alana B. Kruegera pod tytułem "Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej".
Próby podwyższenia płacy minimalnej często wiązały się z obawami o wzrost bezrobocia. W myśl ekonomii klasycznej podniesienie w ten sposób wynagrodzeń, czyli kosztów pracy, musi nieuchronnie prowadzić do tego, że część firm zacznie zwalniać pracowników. Czy prawo popytu i podaży wystarcza, aby zrozumieć zjawiska zachodzące na rynku pracy? Jaka jest relacja między modelami ekonomicznymi a badaniami empirycznymi? Jak podniesienie płacy minimalnej wpływa na zatrudnienia? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z prof. Markiem Kośnym z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i autorem przedmowy do polskiego wydania książki Davida Carda i Alana B. Kruegera pod tytułem "Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej".

Czy firmy zarobiły więcej w 2022 r.?
2023-06-28 12:33:53

W 2022 r. gwałtowanie wzrosły ceny energii, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost cen towarów i usług. Jak przedsiębiorstwa radziły sobie w tym czasie? Kto podniósł ceny, a kto także marże? Czy inflacja pozwoliła przedsiębiorcom zwiększyć swoje zyski względem poprzednich lat? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Katarzyną Dębkowską, kierowniczką zespołu foresightu gospodarczego i współautorką raportu „Marże w polskich przedsiębiorstwach w 2022 r.”.
W 2022 r. gwałtowanie wzrosły ceny energii, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost cen towarów i usług. Jak przedsiębiorstwa radziły sobie w tym czasie? Kto podniósł ceny, a kto także marże? Czy inflacja pozwoliła przedsiębiorcom zwiększyć swoje zyski względem poprzednich lat? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Katarzyną Dębkowską, kierowniczką zespołu foresightu gospodarczego i współautorką raportu „Marże w polskich przedsiębiorstwach w 2022 r.”.

Od kryzysu do niezależności gazowej UE
2023-06-23 16:36:46

6-krotnie zmniejszył się dobowy strumień rosyjskiego gazu sprowadzanego do UE gazociągami w 2022 r. Największą rolę w zastępowaniu gazu z Rosji odegrała dywersyfikacja dostaw, ale nie bez znaczenia była redukcja zużycia. W maju 2023 r. zapotrzebowanie na gaz było o 22 proc. mniejsze niż średnio w latach 2019-2021. Co spowodowało kryzys gazowy w UE? Czy jest już za nami? Czego możemy spodziewać się najbliższej zimy? Maciej Miniszewski rozmawia z Kamilem Lipińskim, ekspertem zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, autorem raportu „Bezpieczeństwo dostaw gazu w UE Od kryzysu do niezależności”.
6-krotnie zmniejszył się dobowy strumień rosyjskiego gazu sprowadzanego do UE gazociągami w 2022 r. Największą rolę w zastępowaniu gazu z Rosji odegrała dywersyfikacja dostaw, ale nie bez znaczenia była redukcja zużycia. W maju 2023 r. zapotrzebowanie na gaz było o 22 proc. mniejsze niż średnio w latach 2019-2021. Co spowodowało kryzys gazowy w UE? Czy jest już za nami? Czego możemy spodziewać się najbliższej zimy? Maciej Miniszewski rozmawia z Kamilem Lipińskim, ekspertem zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, autorem raportu „Bezpieczeństwo dostaw gazu w UE Od kryzysu do niezależności”.

Czy małe reaktory jądrowe pomogą w polskiej transformacji?
2023-06-16 16:33:40

Ponad 100 reaktorów SMR ma zostać wybudowanych w Polsce. 67% ekspertów zakłada, że SMR będą odpowiadać w znacznym stopniu za dostarczanie ciepła do 10 największych polskich aglomeracji. Czym są SMRy? Jaką rolę odegrają w polskiej transformacji energetycznej? Czy są bezpieczne i akceptowalne społecznie? O tym rozmawia Maciej Miniszewski z Adamem Juszczakiem, ekspertem zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
Ponad 100 reaktorów SMR ma zostać wybudowanych w Polsce. 67% ekspertów zakłada, że SMR będą odpowiadać w znacznym stopniu za dostarczanie ciepła do 10 największych polskich aglomeracji. Czym są SMRy? Jaką rolę odegrają w polskiej transformacji energetycznej? Czy są bezpieczne i akceptowalne społecznie? O tym rozmawia Maciej Miniszewski z Adamem Juszczakiem, ekspertem zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Czy unijny wskaźnik poziomu cyfryzacji jest fair?
2023-06-09 13:58:46

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to narzędzie, którym posługuje się Komisja Europejska, żeby mierzyć cyfryzację w poszczególnych krajach Wspólnoty. Jednak kolejne edycje pokazują, że bardzo trudno jest jakiemukolwiek państwu uzyskać w nim wyższa pozycję. Jak mierzyć cyfryzację? Na czym polega metodologia DESI? Jak wypada w tym rankingu Polska? Co możemy poprawić, aby dognić liderów cyfryzacji? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Ignacym Święcickim, kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej w PIE i autorem raportu „How to measure the Digital Decade – recommendations for an evolution of the DESI index”.
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to narzędzie, którym posługuje się Komisja Europejska, żeby mierzyć cyfryzację w poszczególnych krajach Wspólnoty. Jednak kolejne edycje pokazują, że bardzo trudno jest jakiemukolwiek państwu uzyskać w nim wyższa pozycję. Jak mierzyć cyfryzację? Na czym polega metodologia DESI? Jak wypada w tym rankingu Polska? Co możemy poprawić, aby dognić liderów cyfryzacji? O tym rozmawia Aleksandra Wejt-Knyżewska z Ignacym Święcickim, kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej w PIE i autorem raportu „How to measure the Digital Decade – recommendations for an evolution of the DESI index”.

Co zmieni unijna kara dla Mety w zakresie ochrony danych osobowych?
2023-06-02 10:49:18

Unijni urzędnicy nałożyli na Metę karę za łamanie RODO w wysokości 1,2 mld euro. To kolejna grzywna dla wielkiej firmy technologicznej. Czy to krok w kierunku poprawy standardów ochrony danych osobowych? Czy unijne regulacje moga stać się wzorcem w innych państwach? Czy kary mogą wpłynąć na model biznesowy Mety lub Google'a? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Krystianem Łukasikiem, analitykiem z zespołu gospodarki cyfrowej PIE.
Unijni urzędnicy nałożyli na Metę karę za łamanie RODO w wysokości 1,2 mld euro. To kolejna grzywna dla wielkiej firmy technologicznej. Czy to krok w kierunku poprawy standardów ochrony danych osobowych? Czy unijne regulacje moga stać się wzorcem w innych państwach? Czy kary mogą wpłynąć na model biznesowy Mety lub Google'a? O tym rozmawia Łukasz Baszczak z Krystianem Łukasikiem, analitykiem z zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie