Podkasty Dwutygodnika

Podkasty magazynu kulturalnego Dwutygodnik.com.

DELFIN W MALINACH - podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy.

DUŻA TA SZAFA - w podkastowym serialu opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Prowadzą Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki.


Odcinki od najnowszych:

DELFIN W MALINACH (23): Mała | Daniel Petryczkiewicz
2022-11-24 01:00:00

Rozmowa z aktywistą, fotografem, opiekunem rzeki i okazjonalnie bobrem – chodzimy i wykonujemy pracę wyobraźni. Dlaczego? Posłuchajcie. Więcej informacji: https://www.dwutygodnik.com/artykul/10405-delfin-w-malinach-odc-23-mala.html
Rozmowa z aktywistą, fotografem, opiekunem rzeki i okazjonalnie bobrem – chodzimy i wykonujemy pracę wyobraźni. Dlaczego? Posłuchajcie. Więcej informacji: https://www.dwutygodnik.com/artykul/10405-delfin-w-malinach-odc-23-mala.html

DELFIN W MALINACH (22): Uprawianie wspólnoty [3/3]
2022-10-21 02:00:00

To już trzeci, zamykający odcinek delfinowego „Uprawiania wspólnoty”. Rozmawiamy z zespołami dwóch aktywnych kolektywów, które wspólnie opiekują się ziemią: La Bolina z Andaluzji i Osadą – Centrum Regeneratywnego Życia z Pomorza. Trzy odcinki podkastu DELFIN W MALINACH o wspólnotowym uprawianiu ziemi prowadzi Krzysztof Marciniak. Seria zatytułowana "Uprawianie wspólnoty" powstała we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.
To już trzeci, zamykający odcinek delfinowego „Uprawiania wspólnoty”. Rozmawiamy z zespołami dwóch aktywnych kolektywów, które wspólnie opiekują się ziemią: La Bolina z Andaluzji i Osadą – Centrum Regeneratywnego Życia z Pomorza. Trzy odcinki podkastu DELFIN W MALINACH o wspólnotowym uprawianiu ziemi prowadzi Krzysztof Marciniak. Seria zatytułowana "Uprawianie wspólnoty" powstała we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

DELFIN W MALINACH (21): Uprawianie wspólnoty [2/3]
2022-09-08 02:00:00

Tego lata podkast DELFIN W MALINACH prowadzi Krzysztof Marciniak. Seria trzech odcinków zatytułowanych „Uprawianie wspólnoty” powstała we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. W drugim odcinku „Uprawiania wspólnoty” Krzysztof Marciniak robi dłuższą wycieczkę w naukowy dyskurs o neoruralsach i nowochłopach, ruchach nowowiejskich i ekowioskowych, naukowczynie Agata Hummel z Uniwersytetu Warszawskiego i Aleksandra Jaszczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego dzielą się wnioskami ze swoich badań i opowiadają o inspirujących je gospodarstwach w Katalonii i w Szwecji. Jeśli zaciekawia Was, co w nauce piszczy na temat wspólnotowości w agroekologii, te rozmowy mogą się okazać pomocne. Jednak ten odcinek nie jest też pozbawiony poezji – dosłownie – trzeci rozmówca Kalina Jaglarz w ogrodzie swojego gospodarstwa w Beskidzie Wyspowym czyta własne wiersze i tłumaczy, dlaczego nie czuje się do końca komfortowo z koncepcją rolniczego kolektywu. Jego wizji wspólnoty bliżej do grzybni. Przywykliśmy do sztuki ekologicznej, czy możemy już mówić o sztuce nowowiejskiej? Na końcu znajdziecie też kilka słów o przygotowaniach do ostatniego, trzeciego, nowowiejskiego odcinka Delfina. Wciąż aktualne jest pytanie o współczesny agroekologiczny kolektywizm, w oddali majaczą pomorskie krajobrazy, a w tle pobrzmiewają już andaluzyjskie cykady. Nagrania zostały przeprowadzone za pomocą nausznych mikrofonów binauralnych, które tworzą bardziej realistyczną i przestrzenną iluzję dźwięku – polecamy posłuchać w słuchawkach. * Artykuł 23. Konstytucji RP brzmi: „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.” Ów zapis z lat 90. był tyleż stwierdzeniem stanu faktycznego co pokłosiem traumy kolektywizacji rolnictwa z poprzedniego systemu. W ostatnim trzydziestoleciu zaszło jednak wiele zmian społecznych. Z jednej strony obserwujemy coraz silniejszą tendencję do politycznej ideologizacji i zawężania pojęcia „rodziny”, z drugiej jednak w wielu dziedzinach wychodzi się poza tę kategorię. Powstają oddolne demokratyczne kolektywy, grupy, wspólnoty, społeczności. W Polsce powstają też powoli alternatywy dla „gospodarstwa rodzinnego”: gospodarstwo prowadzone przez kolektyw / spółdzielnię / grupę nieformalną. W reportażu przyglądamy się inicjatywom zmierzającym w stronę wspólnotowego modelu uprawy ziemi i ekologicznej produkcji żywności. Sposoby organizacji gospodarstw są przykładem na to, jak budujemy relacje między ludźmi, oraz między grupami ludzi i ekosystemem. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA, ODWIEDZENIA: - Earthly stories – blog Aleksandry Jaszczyk: https://earthlystories.wixsite.com/permaculture-stories - Wiersze Kaliny Jaglarza w Dwutygodniku: https://www.dwutygodnik.com/artykul/8555-wiersze.html i https://www.dwutygodnik.com/artykul/9796-notatki-z-puszczy.html, wkrótce nakładem Wydawnictwa Biblioteki Śląskiej ukaże się debiutancki tomik Kaliny Jaglarza. - „Praca w polu to rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich – wykład Agaty Hummel: https://www.youtube.com/watch?v=298cgjNrmzk. - „Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii – tekst: https://www.researchgate.net/publication/322985690_SZKIC_O_ANTROPOLOGII_AKTYWISTYCZNEJ_BADANIE_NOWO-WIEJSKICH_INICJATYW_W_KATALONII. - Współpracowniczką Agaty Hummel jest Paula Escribano z Universidad de Barcelona https://www.paulaescribano.com/es/home-2/ - Baltic Ecovillage Network: https://balticecovillagenetworkorg.wordpress.com/ - Szuflada tekstów Krzysztofa Marciniaka o ekologii akustycznej: https://kadebeem.wordpress.com/ O PODKAŚCIE DELFIN W MALINACH – podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. Scenariusz i realizacja odcinka: Krzysztof Marciniak Wiersze: Kalina Jaglarz Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Podkast na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Tego lata podkast DELFIN W MALINACH prowadzi Krzysztof Marciniak. Seria trzech odcinków zatytułowanych „Uprawianie wspólnoty” powstała we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. W drugim odcinku „Uprawiania wspólnoty” Krzysztof Marciniak robi dłuższą wycieczkę w naukowy dyskurs o neoruralsach i nowochłopach, ruchach nowowiejskich i ekowioskowych, naukowczynie Agata Hummel z Uniwersytetu Warszawskiego i Aleksandra Jaszczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego dzielą się wnioskami ze swoich badań i opowiadają o inspirujących je gospodarstwach w Katalonii i w Szwecji. Jeśli zaciekawia Was, co w nauce piszczy na temat wspólnotowości w agroekologii, te rozmowy mogą się okazać pomocne. Jednak ten odcinek nie jest też pozbawiony poezji – dosłownie – trzeci rozmówca Kalina Jaglarz w ogrodzie swojego gospodarstwa w Beskidzie Wyspowym czyta własne wiersze i tłumaczy, dlaczego nie czuje się do końca komfortowo z koncepcją rolniczego kolektywu. Jego wizji wspólnoty bliżej do grzybni. Przywykliśmy do sztuki ekologicznej, czy możemy już mówić o sztuce nowowiejskiej? Na końcu znajdziecie też kilka słów o przygotowaniach do ostatniego, trzeciego, nowowiejskiego odcinka Delfina. Wciąż aktualne jest pytanie o współczesny agroekologiczny kolektywizm, w oddali majaczą pomorskie krajobrazy, a w tle pobrzmiewają już andaluzyjskie cykady. Nagrania zostały przeprowadzone za pomocą nausznych mikrofonów binauralnych, które tworzą bardziej realistyczną i przestrzenną iluzję dźwięku – polecamy posłuchać w słuchawkach. * Artykuł 23. Konstytucji RP brzmi: „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.” Ów zapis z lat 90. był tyleż stwierdzeniem stanu faktycznego co pokłosiem traumy kolektywizacji rolnictwa z poprzedniego systemu. W ostatnim trzydziestoleciu zaszło jednak wiele zmian społecznych. Z jednej strony obserwujemy coraz silniejszą tendencję do politycznej ideologizacji i zawężania pojęcia „rodziny”, z drugiej jednak w wielu dziedzinach wychodzi się poza tę kategorię. Powstają oddolne demokratyczne kolektywy, grupy, wspólnoty, społeczności. W Polsce powstają też powoli alternatywy dla „gospodarstwa rodzinnego”: gospodarstwo prowadzone przez kolektyw / spółdzielnię / grupę nieformalną. W reportażu przyglądamy się inicjatywom zmierzającym w stronę wspólnotowego modelu uprawy ziemi i ekologicznej produkcji żywności. Sposoby organizacji gospodarstw są przykładem na to, jak budujemy relacje między ludźmi, oraz między grupami ludzi i ekosystemem. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA, ODWIEDZENIA: - Earthly stories – blog Aleksandry Jaszczyk: https://earthlystories.wixsite.com/permaculture-stories - Wiersze Kaliny Jaglarza w Dwutygodniku: https://www.dwutygodnik.com/artykul/8555-wiersze.html i https://www.dwutygodnik.com/artykul/9796-notatki-z-puszczy.html, wkrótce nakładem Wydawnictwa Biblioteki Śląskiej ukaże się debiutancki tomik Kaliny Jaglarza. - „Praca w polu to rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich – wykład Agaty Hummel: https://www.youtube.com/watch?v=298cgjNrmzk. - „Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii – tekst: https://www.researchgate.net/publication/322985690_SZKIC_O_ANTROPOLOGII_AKTYWISTYCZNEJ_BADANIE_NOWO-WIEJSKICH_INICJATYW_W_KATALONII. - Współpracowniczką Agaty Hummel jest Paula Escribano z Universidad de Barcelona https://www.paulaescribano.com/es/home-2/ - Baltic Ecovillage Network: https://balticecovillagenetworkorg.wordpress.com/ - Szuflada tekstów Krzysztofa Marciniaka o ekologii akustycznej: https://kadebeem.wordpress.com/ O PODKAŚCIE DELFIN W MALINACH – podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. Scenariusz i realizacja odcinka: Krzysztof Marciniak Wiersze: Kalina Jaglarz Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Podkast na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

DELFIN W MALINACH (20): Uprawianie wspólnoty [1/3]
2022-08-02 02:00:00

W odcinku Krzysztof Marciniak rozmawia z ekologicznymi rolniczkami, edukatorkami i rzemieślniczkami z Gór Izerskich, o ich działalności i o tym, czym są dla nich wspólnota, współpraca i kolektyw. To czynnie integrująca się społeczność złożona w dużej mierze z osób, które wyprowadziły się z miasta na wieś. Po angielsku nazwalibyśmy ich neorurals – nowochłopami, nowoosadnikami, neoruralsami. Impulsem do drogi w Izery były nawiązujące do tradycji uniwersytetów ludowych warsztaty „Ścieżki twórcze” organizowane w Gminie Leśna przez Fundację Brwi i zespół Stowarzyszenia ISERIS. Ale podróży Krzysztofa Marciniaka przyświeca myśl, że może gdzieś w Polsce, wśród miliona rodzinnych i tysięcy ekologicznych gospodarstw znajdzie się takie, które prowadzone byłoby przez demokratyczny kolektyw. W podkaście swoimi myślami i doświadczeniami dzielą się socjolożka KAJA KIETLIŃSKA, należący do Stowarzyszenia ISERIS – edukator i cieśla PRZEMYSŁAW HATŁAS i psycholożka MARTA ŁUKOWSKA, a także rolniczki – działaczka na rzecz suwerenności żywnościowej RENATA KORN i edukatorka AGNIESZKA MALINA PSZONAK. Odcinek powstał we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. „Podkast na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)”.
W odcinku Krzysztof Marciniak rozmawia z ekologicznymi rolniczkami, edukatorkami i rzemieślniczkami z Gór Izerskich, o ich działalności i o tym, czym są dla nich wspólnota, współpraca i kolektyw. To czynnie integrująca się społeczność złożona w dużej mierze z osób, które wyprowadziły się z miasta na wieś. Po angielsku nazwalibyśmy ich neorurals – nowochłopami, nowoosadnikami, neoruralsami. Impulsem do drogi w Izery były nawiązujące do tradycji uniwersytetów ludowych warsztaty „Ścieżki twórcze” organizowane w Gminie Leśna przez Fundację Brwi i zespół Stowarzyszenia ISERIS. Ale podróży Krzysztofa Marciniaka przyświeca myśl, że może gdzieś w Polsce, wśród miliona rodzinnych i tysięcy ekologicznych gospodarstw znajdzie się takie, które prowadzone byłoby przez demokratyczny kolektyw. W podkaście swoimi myślami i doświadczeniami dzielą się socjolożka KAJA KIETLIŃSKA, należący do Stowarzyszenia ISERIS – edukator i cieśla PRZEMYSŁAW HATŁAS i psycholożka MARTA ŁUKOWSKA, a także rolniczki – działaczka na rzecz suwerenności żywnościowej RENATA KORN i edukatorka AGNIESZKA MALINA PSZONAK. Odcinek powstał we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. „Podkast na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)”.

DELFIN W MALINACH (19): Queerowanie starości | Iwona Kurz
2022-07-15 02:00:00

Jakie opowieści o starości kobiet znajdujemy dziś w filmach, reklamach i serialach (oraz produktach medialnych)? Odcinek o potrzebie widzialności, próbach ucieczki od norm, odzyskiwaniu seksualności. Po obejrzeniu dokumentu „Calendar Girls” na festiwalu 19. Millennium Docs Against Gravity zastanawiamy się z szefową Instytutu Kultury Polskiej UW nad strategiami wychodzenia z szafy zarezerwowanej dla starszych kobiet. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA, ODWIEDZENIA - Antologia „Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+ w Polsce” https://www.dwutygodnik.com/artykul/10078-czas-niemal-odnaleziony.html - „Cicha miłość”, reż. Marek Kozakiewicz https://youtu.be/KDlMKwya7UE - Podkast „Duża ta szafa” Sylwii Chutnik i Bartosza Żurawieckiego https://www.dwutygodnik.com/cykl/83-podkast-duza-ta-szafa.html - „Calendar girls”, reż. Maria Loohufvud, Love Martinsen https://youtu.be/bOBDJkFuU6o - Podkast „Jak się starzeć bez godności” Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej https://www.youtube.com/c/JakSi%C4%99Starze%C4%87BezGodno%C5%9Bci - „Podróże Guliwera” Jonathana Swifta https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podroze-guliwera/ - Projekt „Advanced style” oraz „Advance love” Ariego Seth Cohena https://www.advanced.style/ - „Darling I lowe ju”, reż. Anna Błaszczak https://www.filmweb.pl/film/Darling+I+Lowe+Ju-2010-614512 - „Lekcja miłości”, reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja https://www.filmweb.pl/film/Lekcja+mi%C5%82o%C5%9Bci-2019-856784 - Serial „Klan” https://vod.tvp.pl/website/klan,1667844 - „Tulipany”, reż. Jacek Borcuch https://www.filmweb.pl/film/Tulipany-2004-109803 - Serial „Grace i Frankie” https://www.filmweb.pl/serial/Grace+i+Frankie-2015-718441 - Serial „Metoda Komińskiego” https://www.filmweb.pl/serial/The+Kominsky+Method-2018-808065 - Serial „Białe tango” https://www.filmweb.pl/serial/Bia%C5%82e+tango-1981-36085 - Julia Fiedorczuk „Cyborg w ogrodzie” https://lubimyczytac.pl/ksiazka/257681/cyborg-w-ogrodzie-wprowadzenie-do-ekokrytyki - Irena Grudzińska-Gross o poezji Anny Świerszczyńskiej https://www.dwutygodnik.com/artykul/4641-ksiazka-jak-uderzenie.html O PODKAŚCIE Podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. Utwory „Apero Hour” i „On Hold for You” Kevina MacLeoda na licencji https://filmmusic.io/standard-license Lektorka: Maria Maj
Jakie opowieści o starości kobiet znajdujemy dziś w filmach, reklamach i serialach (oraz produktach medialnych)? Odcinek o potrzebie widzialności, próbach ucieczki od norm, odzyskiwaniu seksualności. Po obejrzeniu dokumentu „Calendar Girls” na festiwalu 19. Millennium Docs Against Gravity zastanawiamy się z szefową Instytutu Kultury Polskiej UW nad strategiami wychodzenia z szafy zarezerwowanej dla starszych kobiet. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA, ODWIEDZENIA - Antologia „Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+ w Polsce” https://www.dwutygodnik.com/artykul/10078-czas-niemal-odnaleziony.html - „Cicha miłość”, reż. Marek Kozakiewicz https://youtu.be/KDlMKwya7UE - Podkast „Duża ta szafa” Sylwii Chutnik i Bartosza Żurawieckiego https://www.dwutygodnik.com/cykl/83-podkast-duza-ta-szafa.html - „Calendar girls”, reż. Maria Loohufvud, Love Martinsen https://youtu.be/bOBDJkFuU6o - Podkast „Jak się starzeć bez godności” Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej https://www.youtube.com/c/JakSi%C4%99Starze%C4%87BezGodno%C5%9Bci - „Podróże Guliwera” Jonathana Swifta https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podroze-guliwera/ - Projekt „Advanced style” oraz „Advance love” Ariego Seth Cohena https://www.advanced.style/ - „Darling I lowe ju”, reż. Anna Błaszczak https://www.filmweb.pl/film/Darling+I+Lowe+Ju-2010-614512 - „Lekcja miłości”, reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja https://www.filmweb.pl/film/Lekcja+mi%C5%82o%C5%9Bci-2019-856784 - Serial „Klan” https://vod.tvp.pl/website/klan,1667844 - „Tulipany”, reż. Jacek Borcuch https://www.filmweb.pl/film/Tulipany-2004-109803 - Serial „Grace i Frankie” https://www.filmweb.pl/serial/Grace+i+Frankie-2015-718441 - Serial „Metoda Komińskiego” https://www.filmweb.pl/serial/The+Kominsky+Method-2018-808065 - Serial „Białe tango” https://www.filmweb.pl/serial/Bia%C5%82e+tango-1981-36085 - Julia Fiedorczuk „Cyborg w ogrodzie” https://lubimyczytac.pl/ksiazka/257681/cyborg-w-ogrodzie-wprowadzenie-do-ekokrytyki - Irena Grudzińska-Gross o poezji Anny Świerszczyńskiej https://www.dwutygodnik.com/artykul/4641-ksiazka-jak-uderzenie.html O PODKAŚCIE Podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. Utwory „Apero Hour” i „On Hold for You” Kevina MacLeoda na licencji https://filmmusic.io/standard-license Lektorka: Maria Maj

DUŻA TA SZAFA (5): Bawmy się, randkowania i kluby
2022-06-24 02:00:00

Uwielbiamy się bawić: imprezować, randkować, robić skandale i dramy. Czas na ostatni i najbardziej podniecający odcinek naszego podkastu! W odcinku: Sergiusz Wróblewski, Radek Oliwa, Katarzyna Szustow i Yga Kostrzewa. Jak wyglądało zamieszczanie ogłoszeń towarzyskich M+M i K+K i nawiązywanie kontaktów przed telefonami komórkowymi i internetem? W latach 90. powoli pojawiają się portale internetowe i wielkie przyspieszenie. Na czym polegała wyjątkowość klubu Le Madame? Gdzie w Polsce jeździło się spotkać inne queery? O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Podkast realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The podcast is supported by the U.S. Embassy in Poland. This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.
Uwielbiamy się bawić: imprezować, randkować, robić skandale i dramy. Czas na ostatni i najbardziej podniecający odcinek naszego podkastu! W odcinku: Sergiusz Wróblewski, Radek Oliwa, Katarzyna Szustow i Yga Kostrzewa. Jak wyglądało zamieszczanie ogłoszeń towarzyskich M+M i K+K i nawiązywanie kontaktów przed telefonami komórkowymi i internetem? W latach 90. powoli pojawiają się portale internetowe i wielkie przyspieszenie. Na czym polegała wyjątkowość klubu Le Madame? Gdzie w Polsce jeździło się spotkać inne queery? O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Podkast realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The podcast is supported by the U.S. Embassy in Poland. This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.

DUŻA TA SZAFA (4): Nowy wiek
2022-06-10 02:00:00

Początek XXI wieku to także początek polskiego ruchu queerowego w nowoczesnym wydaniu. Mimo niesprzyjających okoliczności, homofobii czy transofobii obecnych w życiu politycznym i społecznym powstają kolejne organizacje i media LGBTQIA+: Innastrona.pl, Kampania Przeciw Homofobii, pismo Replika, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, audycja „Lepiej późno niż wcale” i „Gejzer”, kolektyw UFA. Wiele z nich działa prężnie do dzisiaj. O nich opowiadamy w tym odcinku. W odcinku: Radek Oliwa, Lalka Podobińska, Katarzyna Szustow, Natalia Judzińska. O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.
Początek XXI wieku to także początek polskiego ruchu queerowego w nowoczesnym wydaniu. Mimo niesprzyjających okoliczności, homofobii czy transofobii obecnych w życiu politycznym i społecznym powstają kolejne organizacje i media LGBTQIA+: Innastrona.pl, Kampania Przeciw Homofobii, pismo Replika, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, audycja „Lepiej późno niż wcale” i „Gejzer”, kolektyw UFA. Wiele z nich działa prężnie do dzisiaj. O nich opowiadamy w tym odcinku. W odcinku: Radek Oliwa, Lalka Podobińska, Katarzyna Szustow, Natalia Judzińska. O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.

DUŻA TA SZAFA (3): Queerkultura
2022-05-27 02:00:00

Przyglądamy się polskiej literaturze queerowej. Jak czyta się dziś klasyków w nowym kluczu? Jak wątki nieheteronormatywne przedstawiane były w latach 80. i 90.? Czy młodsi czytelnicy LGBTQIA+ mieli się z kim identyfikować w ówczesnych powieściach? W ODCINKU „Gdy dziś patrzę na to, jak antologia była czytana, to najbardziej zauważone zostały teksty XIX-wieczne. To tam znajduje się polski kanon romantyczny – coś szalenie istotnego dla polskiej literatury.” – Błażej Warkocki opowiada o antologii polskiej literatury queer „Dezorientacje”. „Wszyscy znamy pojęcie pinkwashingu. Izrael jest oskarżany o to, że manipuluje swoim obrazem jako kraju, który jest bardzo przyjazny gejom po to, żeby odwrócić uwagę od swojej polityki względem Palestyny. Moim zdaniem władze PRL’u, władze decydujące o kulturze, grały także kartą gejowską.” – mówi Piotr Sobolczyk, krytyk literacki. „Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo ludzie mają wpisane w głowy to, że o «tym» piszą osoby, które też są nie hetero. Gdy przyjechałam do Warszawy w 1996 roku, Beata Chmiel momentalnie chciała mnie kontaktować z osobami LGBT w Warszawie. A ja byłam po wielu latach pracy nad tym, żeby stworzyć siebie jako osobę heteronormatywną. Byłam tym kompletnie zaskoczona, a jednocześnie cała ta sztuczna konstrukcja momentalnie się rozsypała.” – wyznaje Izabela Morska, pisarka. „Na początku chciałem przetłumaczyć tytuł «Notre dame de fleur» jako «Madonna kwietna», ale Piotr Sommer powiedział, że to nie jest dobry tytuł, bo «madonna» to nie jest polskie słowo i że powinna być «Matka boska kwietna». Niektórzy mówili, że jak to? Jak prostytutka może być matką boską kwietną. Ale w końcu tak zostało. Potem jeszcze okazało się, że w Senacie jest senatorka z ZChN’u, bardzo katolicka, która miała ksywę «matka boska senacka». To mnie uspokoiło. Jak może być «matka boska senacka», to może być i «matka boska kwietna».” – przypomina sobie Krzysztof Zabłocki, tłumacz. DO CZYTANIA I OGLĄDANIA • „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej (1846) • „Pożegnanie jesieni” Witkacego (1927) • „Adam Grywałd” Tadeusza Brezy (1936) • „Transatlantyk” Witolda Gombrowicza (1953) • „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego (1960) • „Miazga” Jerzego Andrzejewskiego (1979) • „Rudolf” Mariana Pankowskiego (1980) • „Jasnozielono-ciemno” Jerzego Nasierowskiego (pod pseudonimem Jerzy Trębicki) (1981) • Film „Inne spojrzenie” Károlya Makka (1982) • „Stan płynny” Grzegorza Musiała (1982) • „Czeska biżuteria” Grzegorza Musiała (1983) • „Ciepły brat. Dwadzieścia scen z cudzego życia”, dramat Ryszarda Marka Grońskiego (1985) • Artykuł „Jesteśmy inni” Dariusza Proroka (pod pseudonimem Krzysztof Darski) opublikowany został w Polityce w 1985 roku • Film „Zygfryd” Andrzeja Domalika wg opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza (1986) • Film „Zad wielkiego wieloryba” Mariusza Trelińskiego (1987) • „Gorące uczynki” Witolda Jabłońskiego (1988) • „W ptaszarni” Grzegorza Musiała (1989) • Film „Pożegnanie jesieni” Mariusza Trelińskiego (1990) • „Zakazana miłość” Tadeusza Gorgola (1990) • „Śmierć i spirala” Izabeli Morskiej (1991) • „Ból istnienia” Marcina Krzeszowca (1991) • „Nieznany świat” Antoniego Romanowicza (1992) Więcej tytułów wraz z linkami na stronie Dwutygodnika: https://www.dwutygodnik.com/artykul/10091-duza-ta-szafa-3-queerkultura.html O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki opowiadają o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland
Przyglądamy się polskiej literaturze queerowej. Jak czyta się dziś klasyków w nowym kluczu? Jak wątki nieheteronormatywne przedstawiane były w latach 80. i 90.? Czy młodsi czytelnicy LGBTQIA+ mieli się z kim identyfikować w ówczesnych powieściach? W ODCINKU „Gdy dziś patrzę na to, jak antologia była czytana, to najbardziej zauważone zostały teksty XIX-wieczne. To tam znajduje się polski kanon romantyczny – coś szalenie istotnego dla polskiej literatury.” – Błażej Warkocki opowiada o antologii polskiej literatury queer „Dezorientacje”. „Wszyscy znamy pojęcie pinkwashingu. Izrael jest oskarżany o to, że manipuluje swoim obrazem jako kraju, który jest bardzo przyjazny gejom po to, żeby odwrócić uwagę od swojej polityki względem Palestyny. Moim zdaniem władze PRL’u, władze decydujące o kulturze, grały także kartą gejowską.” – mówi Piotr Sobolczyk, krytyk literacki. „Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo ludzie mają wpisane w głowy to, że o «tym» piszą osoby, które też są nie hetero. Gdy przyjechałam do Warszawy w 1996 roku, Beata Chmiel momentalnie chciała mnie kontaktować z osobami LGBT w Warszawie. A ja byłam po wielu latach pracy nad tym, żeby stworzyć siebie jako osobę heteronormatywną. Byłam tym kompletnie zaskoczona, a jednocześnie cała ta sztuczna konstrukcja momentalnie się rozsypała.” – wyznaje Izabela Morska, pisarka. „Na początku chciałem przetłumaczyć tytuł «Notre dame de fleur» jako «Madonna kwietna», ale Piotr Sommer powiedział, że to nie jest dobry tytuł, bo «madonna» to nie jest polskie słowo i że powinna być «Matka boska kwietna». Niektórzy mówili, że jak to? Jak prostytutka może być matką boską kwietną. Ale w końcu tak zostało. Potem jeszcze okazało się, że w Senacie jest senatorka z ZChN’u, bardzo katolicka, która miała ksywę «matka boska senacka». To mnie uspokoiło. Jak może być «matka boska senacka», to może być i «matka boska kwietna».” – przypomina sobie Krzysztof Zabłocki, tłumacz. DO CZYTANIA I OGLĄDANIA • „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej (1846) • „Pożegnanie jesieni” Witkacego (1927) • „Adam Grywałd” Tadeusza Brezy (1936) • „Transatlantyk” Witolda Gombrowicza (1953) • „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego (1960) • „Miazga” Jerzego Andrzejewskiego (1979) • „Rudolf” Mariana Pankowskiego (1980) • „Jasnozielono-ciemno” Jerzego Nasierowskiego (pod pseudonimem Jerzy Trębicki) (1981) • Film „Inne spojrzenie” Károlya Makka (1982) • „Stan płynny” Grzegorza Musiała (1982) • „Czeska biżuteria” Grzegorza Musiała (1983) • „Ciepły brat. Dwadzieścia scen z cudzego życia”, dramat Ryszarda Marka Grońskiego (1985) • Artykuł „Jesteśmy inni” Dariusza Proroka (pod pseudonimem Krzysztof Darski) opublikowany został w Polityce w 1985 roku • Film „Zygfryd” Andrzeja Domalika wg opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza (1986) • Film „Zad wielkiego wieloryba” Mariusza Trelińskiego (1987) • „Gorące uczynki” Witolda Jabłońskiego (1988) • „W ptaszarni” Grzegorza Musiała (1989) • Film „Pożegnanie jesieni” Mariusza Trelińskiego (1990) • „Zakazana miłość” Tadeusza Gorgola (1990) • „Śmierć i spirala” Izabeli Morskiej (1991) • „Ból istnienia” Marcina Krzeszowca (1991) • „Nieznany świat” Antoniego Romanowicza (1992) Więcej tytułów wraz z linkami na stronie Dwutygodnika: https://www.dwutygodnik.com/artykul/10091-duza-ta-szafa-3-queerkultura.html O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki opowiadają o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji „Hiacynt”, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland

DUŻA TA SZAFA (2): Organizujemy się!
2022-05-13 02:00:00

W podkastowym serialu Dwutygodnika opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. W ODCINKU Agonia PRL-u, energia pierwszych lat III RP. Akcja „Hiacynt” i wybuch wolności. Jaki to miało wpływ na tęczowe postulaty? Jak działacze i działaczki LGBT odnajdywali i odnajdywały się w ówczesnym społeczeństwie? W odcinku usłyszymy historię powstania pierwszego polskiego magazynu gejowskiego „Filo” i opowieść o pewnym szczególnym biwaku, który odbył się w 1992 roku. „Najpierw była łapanka Hiacynt. Któryś ze znajomych znalazł broszurę zrobioną chyba przez prawnika Jacka Taylora z Solidarności, jak obywatel ma się zachować wobec zatrzymania przez milicję czy służbę bezpieczeństwa. Powieliłem ją na moim punkcie kserograficznym i komu było trzeba, podsyłałem kolejne egzemplarze” – opowiada Ryszard Kisiel, założyciel „Filo”, pierwszego polskiego pisma gejowskiego. „Żeby zebrać piętnaście osób do założenia stowarzyszenia, należało pozyskać osoby «w orbicie», często heteronormatywne – z racji tego, że mało kto decydował się na ujawnienie swoich prawdziwych danych, imienia i nazwiska, a te dane trzeba było podać do rejestracji w KRS. To był punkt zapalny, wąskie gardło” – wyznaje Yga Kostrzewa, działaczka społeczna, uczestniczka kampanii „Niech nas zobaczą”. „Kuroń odmówił wywiadu. Z tego, co mi wyjaśniła Zofia Kuratowska oraz Andrzej Potocki, bardzo długo dyskutowali o tym w sztabie wyborczym i uznali, że udzielenie przez Jacka Kuronia wywiadu do «Inaczej» byłoby ryzykowne, a przecież osoby LGBT i tak zagłosują na Jacka Kuronia. Bo jest on przedstawicielem tęczowej społeczności. Odmówili nam tego wywiadu, czego ja nie mogłem darować” – Sergiusz Wróblewski opowiada o rozmowach z politykami, którzy kandydowali w wyborach prezydenckich w roku 1995. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA - Stowarzyszenie Lambda Warszawa http://lambdawarszawa.org/ - „Kochaj, nie zabijaj” zespołu Balkan Electrique, którego fragment usłyszeliście w odcinku – dziękujemy za możliwość użycia fragmentu nagrania https://youtu.be/2MSaK6O1aYY - Informacje o koalicji „ACT UP” https://pl.wikipedia.org/wiki/ACT_UP - Książka „Ludzie, nie ideologia” pod redakcją Bartosza Żurawieckiego https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/ludzie-nie-ideologia-bartosz-zurawiecki-905 O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji Hiacynt, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland. This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.
W podkastowym serialu Dwutygodnika opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. W ODCINKU Agonia PRL-u, energia pierwszych lat III RP. Akcja „Hiacynt” i wybuch wolności. Jaki to miało wpływ na tęczowe postulaty? Jak działacze i działaczki LGBT odnajdywali i odnajdywały się w ówczesnym społeczeństwie? W odcinku usłyszymy historię powstania pierwszego polskiego magazynu gejowskiego „Filo” i opowieść o pewnym szczególnym biwaku, który odbył się w 1992 roku. „Najpierw była łapanka Hiacynt. Któryś ze znajomych znalazł broszurę zrobioną chyba przez prawnika Jacka Taylora z Solidarności, jak obywatel ma się zachować wobec zatrzymania przez milicję czy służbę bezpieczeństwa. Powieliłem ją na moim punkcie kserograficznym i komu było trzeba, podsyłałem kolejne egzemplarze” – opowiada Ryszard Kisiel, założyciel „Filo”, pierwszego polskiego pisma gejowskiego. „Żeby zebrać piętnaście osób do założenia stowarzyszenia, należało pozyskać osoby «w orbicie», często heteronormatywne – z racji tego, że mało kto decydował się na ujawnienie swoich prawdziwych danych, imienia i nazwiska, a te dane trzeba było podać do rejestracji w KRS. To był punkt zapalny, wąskie gardło” – wyznaje Yga Kostrzewa, działaczka społeczna, uczestniczka kampanii „Niech nas zobaczą”. „Kuroń odmówił wywiadu. Z tego, co mi wyjaśniła Zofia Kuratowska oraz Andrzej Potocki, bardzo długo dyskutowali o tym w sztabie wyborczym i uznali, że udzielenie przez Jacka Kuronia wywiadu do «Inaczej» byłoby ryzykowne, a przecież osoby LGBT i tak zagłosują na Jacka Kuronia. Bo jest on przedstawicielem tęczowej społeczności. Odmówili nam tego wywiadu, czego ja nie mogłem darować” – Sergiusz Wróblewski opowiada o rozmowach z politykami, którzy kandydowali w wyborach prezydenckich w roku 1995. DO CZYTANIA, OGLĄDANIA - Stowarzyszenie Lambda Warszawa http://lambdawarszawa.org/ - „Kochaj, nie zabijaj” zespołu Balkan Electrique, którego fragment usłyszeliście w odcinku – dziękujemy za możliwość użycia fragmentu nagrania https://youtu.be/2MSaK6O1aYY - Informacje o koalicji „ACT UP” https://pl.wikipedia.org/wiki/ACT_UP - Książka „Ludzie, nie ideologia” pod redakcją Bartosza Żurawieckiego https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/ludzie-nie-ideologia-bartosz-zurawiecki-905 O PODKAŚCIE W podkastowym serialu Dwutygodnika „Duża ta szafa” opowiadamy o naszej polskiej powojennej queerstorii i o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych. Od czasów PRL-u, przez lata 90., do dziś. Od akcji Hiacynt, przez pierwsze internetowe strony gejowskie, po kluby dla „kochających inaczej”. Koncepcja podkastu: Bartosz Żurawiecki Scenariusz i prowadzenie: Sylwia Chutnik i Bartosz Żurawiecki Redaktorka prowadząca: Agnieszka Słodownik Montaż: Sylwia Chutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac Realizacja i produkcja: Studio Plac Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce / The project is supported by the U.S. Embassy in Poland. This podcast was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.

DELFIN W MALINACH (18): Dział ukraiński | Sofija Andruchowycz, Andrij Lubka, Vira Baldyniuk
2022-05-07 02:00:00

O tym, jak w czasach wojny sprawdza się, lub nie, literatura, rozmawiamy z pisarzami Sofiją Andruchowycz i Andrijem Lubką. Ponadto w odcinku podkastu także Vira Baldyniuk, nowa redaktorka działu ukraińskiego w Dwutygodniku – zastanawiamy się, jaką rolę ma w aktualnych okolicznościach do odegrania pismo kulturalne i jakie znaczenie ma codzienny „krzyżyk”. O PODKAŚCIE Podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. MUZYKA Utwór „Apero Hour” Kevina MacLeoda https://filmmusic.io/song/3375-apero-hour na licencji https://filmmusic.io/standard-license Dźwięki: Agnieszka Słodownik Lektorka: Maria Maj
O tym, jak w czasach wojny sprawdza się, lub nie, literatura, rozmawiamy z pisarzami Sofiją Andruchowycz i Andrijem Lubką. Ponadto w odcinku podkastu także Vira Baldyniuk, nowa redaktorka działu ukraińskiego w Dwutygodniku – zastanawiamy się, jaką rolę ma w aktualnych okolicznościach do odegrania pismo kulturalne i jakie znaczenie ma codzienny „krzyżyk”. O PODKAŚCIE Podkast o najnowszych obyczajach i zjawiskach w kulturze. Autorzy „Dwutygodnika” i rozmówcy Agnieszki Słodownik przyglądają się latom 20. i opowiadają o tym, co widzą i co to znaczy. MUZYKA Utwór „Apero Hour” Kevina MacLeoda https://filmmusic.io/song/3375-apero-hour na licencji https://filmmusic.io/standard-license Dźwięki: Agnieszka Słodownik Lektorka: Maria Maj

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie