Szklanka dobrej rozmowy

Mądrość zawarta w Słowie Bożym - działa!!! Chcę Ci opowiedzieć jak tę Mądrość odkrywam i jak z Nią buduję swoje życie.

Na tym podkaście publikuję kazania i homilie na niedziele, święta i uroczystości, odnosząc się do liturgii słowa z danego dnia.


Odcinki od najnowszych:

Jak mądrze zwracać uwagę? S3E39
2022-08-11 04:00:28

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10) Bóg czuwa nad Jeremiaszem Psalm (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)) Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą 2. czytanie (Hbr 12, 1-4) Wytrwanie w wierze Aklamacja (Por. J 10, 27) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu 14 sierpnia 2022 Niedziela, XX Tydzień zwykły Rok C, II Dwudziesta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Bóg jest mocniejszy niż strach S3E38
2022-08-04 18:33:46

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Mdr 18, 6-9) Izraelici oczekują wyzwolenia Psalm (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)) Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 2. czytanie (Hbr 11, 1-2. 8-19) Wielkość wiary Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 12, 32-48) Gotowość na przyjście Pana 7 sierpnia 2022 Niedziela, XIX Tydzień zwykły Rok C, II Dziewiętnasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Co zrobić kiedy BANK pomyli się na Twoją korzyść? S3E37
2022-07-29 11:50:15

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23) Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego? Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b)) Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 2. czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11) Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne Aklamacja (Mt 5, 3) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem 31 lipca 2022 Niedziela, Rok C, II Osiemnasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Bóg dał mi lekcję - wysłuchał mojej modlitwy. S3E36
2022-07-29 11:46:12

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Rdz 18, 20-32) Abraham wstawia się za Sodomą Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 3a)) Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 2. czytanie (Kol 2, 12-14) Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Aklamacja (Por. Rz 8, 15bc) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 11, 1-13) Chrystus uczy modlitwy 24 lipca 2022 Niedziela, XVII Tydzień zwykły Rok C, II Siedemnasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Nie zapychaj skarbonki groszówkami S3E35
2022-07-29 11:42:11

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Rdz 18, 1-10a) Abraham przyjmuje Boga Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)) Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 2. czytanie (Kol 1, 24-28) Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła Aklamacja (Por. Łk 8, 15) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii 17 lipca 2022 Niedziela, XVI Tydzień zwykły Rok C, II Szesnasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Bądź sobą wybierz Jezusa S3E34
2022-07-08 00:00:00

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Dobrze jest być księdzem. ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl  Czytania liturgiczne   Kolor szat: zielony   1. czytanie (Pwt 30, 10-14) Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości   Psalm (Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b)) Ożyje serce szukających Boga   Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca   2. czytanie (Kol 1, 15-20) Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego   Aklamacja (Por. J 6, 63c. 68c) Alleluja, alleluja, alleluja   Ewangelia  (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 10 lipca 2022 Niedziela,  XV Tydzień zwykły Rok C, II   Piętnasta Niedziela zwykła  

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Dobrze jest być księdzem.
ks. Marek Studenski więcej na www.studenski.pl 

Czytania liturgiczne  

Kolor szat: zielony  

1. czytanie (Pwt 30, 10-14) Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości  

Psalm (Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b)) Ożyje serce szukających Boga  

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca  

2. czytanie (Kol 1, 15-20) Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego  

Aklamacja (Por. J 6, 63c. 68c) Alleluja, alleluja, alleluja  

Ewangelia  (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie


10 lipca 2022 Niedziela, 

XV Tydzień zwykły Rok C, II  

Piętnasta Niedziela zwykła  

Jesteś w moim sercu S3E33
2022-07-01 04:26:29

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Iz 66, 10. 12-14c) Radość ery mesjańskiej Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)) Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja 2. czytanie (Ga 6, 14-18) Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan Aklamacja (Kol 3, 15a. 16a) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20) Pokój królestwa Bożego 3 lipca 2022 Niedziela, XIV Tydzień zwykły Rok C, II Czternasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Nowi proboszczowie czyszczą kartoteki? S3E32
2022-06-24 04:15:32

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (1 Krl 19, 16b. 19-21) Powołanie Elizeusza Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a)) Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 2. czytanie (Ga 5, 1. 13-18) Postępowanie według ducha daje wolność Aklamacja (1 Sm 3, 9d; J 6, 68c) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 26 czerwca 2022 Niedziela, XIII Tydzień zwykły Rok C, II Trzynasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Czy zadajesz sobie właściwe pytania? S3E31
2022-06-23 17:22:43

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Czytania liturgiczne  Kolor szat: zielony 1. czytanie (Za 12, 10-11; 13, 1) Będą patrzeć na tego, którego przebili Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)) Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 2. czytanie (Ga 3, 26-29) Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi Aklamacja (Por. J 10, 27) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki 19 czerwca 2022 Niedziela, XII Tydzień zwykły Rok C, II Dwunasta Niedziela zwykła więcej na www.studenski.pl

Jak przekazać trudną wiadomość? S3E30
2022-06-11 05:00:32

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy Jak powiedzieć komuś coś ważnego co może być dla niego trudne?  Czytania liturgiczne  Kolor szat: biały 1. czytanie (Prz 8, 22-31) Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)) Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! 2. czytanie (Rz 5, 1-5) Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym Aklamacja (Por. Ap 1, 8) Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 12 czerwca 2022 Niedziela, XI Tydzień zwykły Rok C, II Uroczystość Najświętszej Trójcy więcej na www.studenski.pl

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie