Odgłosy sztuki

Sztuka współczesna i związane z nią konteksty: teoria i praktyka, artystki i artyści, dzieła sztuki, instytucje, odbiorcy i kolekcjonerzy. Działania związane ze sztuką: wystawy, zbiory, edukacja, krytyka. Głos zabiorą ekspertki i eksperci w tych tematach, odkrywając przed słuchaczami wielogłos sztuki.

Fot. Krzysztof Marchlak


Odcinki od najnowszych:

15. Andrzej Starmach. Kolekcjoner sztuki
2024-03-25 23:19:48

O historii budowania kolekcji, przyjaźniach z artystami i profesorami historii sztuki oraz kupowaniu wyłącznie dzieł, które się podobają. O tym, jak wygląda u niego relacja między kolekcjonowaniem a sprzedażą dzieł sztuki, i o tym, jakich dzieł nigdy nie sprzeda.   Rozmowa z Andrzejem Starmachem (ur. 1953) – historykiem sztuki, kolekcjonerem, właścicielem (wspólnie z żoną Teresą) Galerii Starmach, jednej z największych prywatnych galerii sztuki w Polsce. Działa ona od 1989 roku w Krakowie, od 1997 – w dawnym domu modlitwy przy ulicy Węgierskiej.   Fot. Galerii Starmach: Krzysztof Marchlak

O historii budowania kolekcji, przyjaźniach z artystami i profesorami historii sztuki oraz kupowaniu wyłącznie dzieł, które się podobają. O tym, jak wygląda u niego relacja między kolekcjonowaniem a sprzedażą dzieł sztuki, i o tym, jakich dzieł nigdy nie sprzeda.

 

Rozmowa z Andrzejem Starmachem (ur. 1953) – historykiem sztuki, kolekcjonerem, właścicielem (wspólnie z żoną Teresą) Galerii Starmach, jednej z największych prywatnych galerii sztuki w Polsce. Działa ona od 1989 roku w Krakowie, od 1997 – w dawnym domu modlitwy przy ulicy Węgierskiej.  


Fot. Galerii Starmach: Krzysztof Marchlak


14. Sabine Moritz-Richter. Gerhard Richter Birkenau (English Version)
2024-02-24 00:57:51

About the exhibition pavilion “Gerhard Richter Birkenau” on the grounds of the International Youth Meeting Center in Oswiecim, which was inaugurated on 9.2.2024. What does it consist of? What was the process of its creation, which originated from four historical photos taken in the vicinity of the Birkenau crematorium in 1944 by members of the Sonderkommando?   A conversation with Sabine Moritz-Richter (b. 1969) - German painter, printmaker, wife of Gerhard Richter, who lives and works in Cologne. For almost 30 years, in addition to conducting her own artistic activity, she has accompanied her husband, watching his creative process.    Complementing the conversation is an interview with Gerhard Richter , which appeared in 2016 in the

About the exhibition pavilion “Gerhard Richter Birkenau” on the grounds of the International Youth Meeting Center in Oswiecim, which was inaugurated on 9.2.2024. What does it consist of? What was the process of its creation, which originated from four historical photos taken in the vicinity of the Birkenau crematorium in 1944 by members of the Sonderkommando?

 

A conversation with Sabine Moritz-Richter (b. 1969) - German painter, printmaker, wife of Gerhard Richter, who lives and works in Cologne. For almost 30 years, in addition to conducting her own artistic activity, she has accompanied her husband, watching his creative process. 

 

Complementing the conversation is an interview with Gerhard Richter, which appeared in 2016 in the

14. Sabine Moritz-Richter. Gerhard Richter Birkenau (wersja polska)
2024-02-23 23:23:29

O pawilonie wystawienniczym „Gerhard Richter Birkenau” na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, którego działalność zainaugurowano 9.2.2024 roku. Z czego się składa? Jak wyglądał proces jego powstawania, dla którego punkt wyjścia stanowiły cztery historyczne zdjęcia z okolic krematorium w Birkenau wykonane w 1944 roku przez członków Sonderkommando?   Rozmowa z Sabine Moritz-Richter (ur. 1969) – niemiecką malarką, graficzką, żoną Gerharda Richtera, która mieszka i pracuje w Kolonii. Od niemal 30 lat poza uprawianiem własnej działalności artystycznej towarzyszy mężowi, przyglądając się jego procesowi twórczemu.    Uzupełnieniem rozmowy jest wywiad z Gerhardem Richterem , który ukazał się w 2016 roku we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Czytają go: Lech Chodacki oraz Małgorzata Gwóźdź. Na koniec fragment wystąpienia Mariana Turskiego z inauguracji działalności pawilonu.

O pawilonie wystawienniczym „Gerhard Richter Birkenau” na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, którego działalność zainaugurowano 9.2.2024 roku. Z czego się składa? Jak wyglądał proces jego powstawania, dla którego punkt wyjścia stanowiły cztery historyczne zdjęcia z okolic krematorium w Birkenau wykonane w 1944 roku przez członków Sonderkommando?

 

Rozmowa z Sabine Moritz-Richter (ur. 1969) – niemiecką malarką, graficzką, żoną Gerharda Richtera, która mieszka i pracuje w Kolonii. Od niemal 30 lat poza uprawianiem własnej działalności artystycznej towarzyszy mężowi, przyglądając się jego procesowi twórczemu. 

 

Uzupełnieniem rozmowy jest wywiad z Gerhardem Richterem, który ukazał się w 2016 roku we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Czytają go: Lech Chodacki oraz Małgorzata Gwóźdź.

Na koniec fragment wystąpienia Mariana Turskiego z inauguracji działalności pawilonu.

14. Sabine Moritz-Richter. Gerhard Richter Birkenau (deutsche Version)
2024-02-23 08:00:00

Über den Ausstellungspavillon „Gerhard Richter Birkenau“ auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim, eingeweiht am 9.2.2024. Woraus besteht er? Wie ist er entstanden, ausgehend von den vier historischen Fotografien aus der Umgebung des Krematoriums Birkenau, die 1944 von Angehörigen des Sonderkommandos aufgenommen wurden?   Ein Gespräch mit Sabine Moritz-Richter (geb. 1969), einer deutschen Malerin, Grafikerin und Ehefrau von Gerhard Richter, die in Köln lebt und arbeitet. Seit fast 30 Jahren begleitet sie neben ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit ihren Mann und beobachtet seinen Schaffensprozess.    Ergänzt wird das Gespräch durch ein Interview mit Gerhard Richter, das 2016 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Es wird gelesen von: Lech Chodacki und Małgorzata Gwóźdź. Zum Schluss noch ein Auszug aus der Rede von Marian Turski von der Eröffnung des Pavillons.

Über den Ausstellungspavillon „Gerhard Richter Birkenau“ auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim, eingeweiht am 9.2.2024. Woraus besteht er? Wie ist er entstanden, ausgehend von den vier historischen Fotografien aus der Umgebung des Krematoriums Birkenau, die 1944 von Angehörigen des Sonderkommandos aufgenommen wurden?

 

Ein Gespräch mit Sabine Moritz-Richter (geb. 1969), einer deutschen Malerin, Grafikerin und Ehefrau von Gerhard Richter, die in Köln lebt und arbeitet. Seit fast 30 Jahren begleitet sie neben ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit ihren Mann und beobachtet seinen Schaffensprozess. 

 

Ergänzt wird das Gespräch durch ein Interview mit Gerhard Richter, das 2016 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Es wird gelesen von: Lech Chodacki und Małgorzata Gwóźdź.

Zum Schluss noch ein Auszug aus der Rede von Marian Turski von der Eröffnung des Pavillons.

13.       Roma Sendyka. Sztuka wobec Zagłady
2024-01-18 20:42:10

Jak sztuka współczesna opowiada o doświadczeniu Zagłady? Po jakie środki sięga, na czym się skupia, co ją wyróżnia? O sztuce z Zagłady (tworzonej przez świadków i ofiary) oraz sztuce po Zagładzie (w tym sztuce krytycznej).   Rozmowa z Romą Sendyką (ur. 1973), która pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Prowadzi tam Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci. Jest autorką książek: Nowoczesny esej ,  Od kultury  ja  do kultury  siebie oraz  Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania . Była współkuratorką wystawy  Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady  (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią miejsc po przemocy i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.

Jak sztuka współczesna opowiada o doświadczeniu Zagłady? Po jakie środki sięga, na czym się skupia, co ją wyróżnia? O sztuce z Zagłady (tworzonej przez świadków i ofiary) oraz sztuce po Zagładzie (w tym sztuce krytycznej).

 

Rozmowa z Romą Sendyką (ur. 1973), która pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Prowadzi tam Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci. Jest autorką książek: Nowoczesny esej, Od kultury ja do kultury siebie oraz Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania. Była współkuratorką wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią miejsc po przemocy i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.


12. Cecylia Malik. Aktywizm artystyczny
2023-12-17 12:37:04

Czym jest artywizm w wykonaniu Cecylii Malik? Na czym polegają jej akcje w przestrzeni publicznej? Z kim je tworzy i jaki jest ich cel? Czemu przyroda odgrywa tak ważną rolę w jej życiu i twórczości? Rozmowa z Cecylią Malik (ur. 1975) – absolwentką malarstwa na krakowskiej ASP oraz podyplomowych studiów kuratorskich na UJ. Cecylia jest założycielką i liderką kolektywu Siostry Rzeki oraz autorką i współautorką wielu akcji artystycznych, m.in. Modraszek Kolektyw, Chciwość Miasta, Matki Polki na wyrębie czy cyklicznej imprezy Wodna Masa Krytyczna. Kreuje protesty jako dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Jest także współzałożycielką stowarzyszenia CSW Wiewiórka. W 2019 roku otrzymała Nagrodę im. Katarzyny Kobro.

Czym jest artywizm w wykonaniu Cecylii Malik? Na czym polegają jej akcje w przestrzeni publicznej? Z kim je tworzy i jaki jest ich cel? Czemu przyroda odgrywa tak ważną rolę w jej życiu i twórczości?


Rozmowa z Cecylią Malik (ur. 1975) – absolwentką malarstwa na krakowskiej ASP oraz podyplomowych studiów kuratorskich na UJ. Cecylia jest założycielką i liderką kolektywu Siostry Rzeki oraz autorką i współautorką wielu akcji artystycznych, m.in. Modraszek Kolektyw, Chciwość Miasta, Matki Polki na wyrębie czy cyklicznej imprezy Wodna Masa Krytyczna. Kreuje protesty jako dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Jest także współzałożycielką stowarzyszenia CSW Wiewiórka. W 2019 roku otrzymała Nagrodę im. Katarzyny Kobro.


11. Krzysztof Pomian. Muzeum sztuki
2023-11-02 11:42:41

O fenomenie muzeum jako instytucji i dostosowywaniu go do potrzeb publiczności. Czym jest dzisiaj? Jaki kształt może przybrać w przyszłości? Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed muzeami?    Rozmowa z Krzysztofem Pomianem – filozofem, historykiem, eseistą. Od 1973 r. mieszka we Francji. Wykładał w Centre national de la recherche scientifique w Paryżu i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 r. został laureatem prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Prix Femina za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła „Muzeum – historia światowa”.

O fenomenie muzeum jako instytucji i dostosowywaniu go do potrzeb publiczności. Czym jest dzisiaj? Jaki kształt może przybrać w przyszłości? Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed muzeami? 

 

Rozmowa z Krzysztofem Pomianem – filozofem, historykiem, eseistą. Od 1973 r. mieszka we Francji. Wykładał w Centre national de la recherche scientifique w Paryżu i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 r. został laureatem prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Prix Femina za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła „Muzeum – historia światowa”.

10. Kinga Nowak. Figuracja / abstrakcja
2023-09-10 22:12:06

O tym, jak przeplatają się w jej twórczości przedstawieniowość z abstrakcją, o inspiracjach wynikających z licznych podróży oraz o fascynacji sztuką afrykańską. Rozmowa z Kingą Nowak – malarką, rzeźbiarką, autorką obiektów przestrzennych. Kinga to absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie związana z krakowską Akademią, gdzie od października tego roku poprowadzi pracownię malarską. Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie i w Gdańsku, Muzeum Fotografii w Krakowie, kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

O tym, jak przeplatają się w jej twórczości przedstawieniowość z abstrakcją, o inspiracjach wynikających z licznych podróży oraz o fascynacji sztuką afrykańską. Rozmowa z Kingą Nowak – malarką, rzeźbiarką, autorką obiektów przestrzennych. Kinga to absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie związana z krakowską Akademią, gdzie od października tego roku poprowadzi pracownię malarską. Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie i w Gdańsku, Muzeum Fotografii w Krakowie, kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz w wielu kolekcjach prywatnych.


9. Krzysztof Marchlak. Fotograf
2023-08-03 16:02:27

O fotografii jako o medium, które zapewnia widoczność, projektach, które powstają w reakcji na sytuację społeczną, i ogromnym walorze pracy z osobami twórczymi. Rozmowa z Krzysztofem Marchlakiem – fotografem, malarzem, twórcą obiektów i instalacji artystycznych. Na co dzień pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

O fotografii jako o medium, które zapewnia widoczność, projektach, które powstają w reakcji na sytuację społeczną, i ogromnym walorze pracy z osobami twórczymi. Rozmowa z Krzysztofem Marchlakiem – fotografem, malarzem, twórcą obiektów i instalacji artystycznych. Na co dzień pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


8. Kamil Kuitkowski. Kurator wystaw
2023-07-07 08:22:31

Czym się zajmuje kurator(-rka) wystaw? Jak wygląda współpraca kuratora(-rki) z artystą? Jakie umiejętności powinien posiadać kurator(-rka)? Rozmowa z Kamilem Kuitkowskim - kuratorem i koordynatorem wystaw, absolwentem malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie w Cricotece pełni funkcję kuratora i koordynatora oraz jest autorem m.in. programu wystaw „Cloakroom”. Regularnie współpracuje z prywatnymi i niezależnymi galeriami.

Czym się zajmuje kurator(-rka) wystaw? Jak wygląda współpraca kuratora(-rki) z artystą? Jakie umiejętności powinien posiadać kurator(-rka)? Rozmowa z Kamilem Kuitkowskim - kuratorem i koordynatorem wystaw, absolwentem malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie w Cricotece pełni funkcję kuratora i koordynatora oraz jest autorem m.in. programu wystaw „Cloakroom”. Regularnie współpracuje z prywatnymi i niezależnymi galeriami.


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie