Historia BEZ KITU

Popularnonaukowy kanał o historii najnowszej prowadzony przez historyków i nauczycieli.
Nie chcemy by autorytarny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Historia nie może zamykać nas w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma nas otwierać na wyzwania przyszłości.
Podcasty są dostępne również w formie wideo na naszym YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCmoAwd5ectybvZkaIzY-oIg

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Irlandzka Armia Republikańska: polityka i przemoc | rozmowa z dr Kacprem Rękawkiem
2024-02-28 10:00:00

Irlandzka Armia Republikańska powstała w 1919 r. – w czasie wojny Irlandczyków z Brytyjczykami o niepodległość – jako organizacja zbrojna irlandzkiego ruchu republikańskiego. Od uzyskania niepodległości przez Irlandię w 1921 r. dążyła do przyłączenia także Irlandii Północnej. Powszechnie IRA kojarzy się z krwawymi zamachami. Warto jednak pamiętać, że w jej historii dochodziło do rozłamów, w wyniku których jedni opowiadali się za pokojowymi metodami walki, drudzy zaś stawiali na działania terrorystyczne. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Kacprem Rękawkiem, ekspertem do spraw terroryzmu i jego zwalczania – pracownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Terroryzmem w Hadze. #historiabezkitu Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Irlandzka Armia Republikańska powstała w 1919 r. – w czasie wojny Irlandczyków z Brytyjczykami o niepodległość – jako organizacja zbrojna irlandzkiego ruchu republikańskiego. Od uzyskania niepodległości przez Irlandię w 1921 r. dążyła do przyłączenia także Irlandii Północnej. Powszechnie IRA kojarzy się z krwawymi zamachami. Warto jednak pamiętać, że w jej historii dochodziło do rozłamów, w wyniku których jedni opowiadali się za pokojowymi metodami walki, drudzy zaś stawiali na działania terrorystyczne. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Kacprem Rękawkiem, ekspertem do spraw terroryzmu i jego zwalczania – pracownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Terroryzmem w Hadze. #historiabezkitu Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Historia Platformy Obywatelskiej | rozmowa z prof. Antonim Dudkiem
2024-02-21 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Platformę Obywatelską w 2001 r. założyło trzech polityków: Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski. W ciągu kilku kolejnych lat dwóch jej współzałożycieli rozstało się z partią, a na niekwestionowanego lidera wyrósł Donald Tusk. Od momentu powstania Platforma Obywatelska trzykrotnie wygrywała wybory parlamentarne – w 2007 r., 2011 r. i w 2023 r., ale żaden z jej kandydatów nie zwyciężył jak dotąd w wyborach prezydenckich. Niewątpliwie obecny premier jest utalentowanym politykiem, popełnił jednak wiele błędów, które sprawnie wykorzystali jego polityczni oponenci. Co możemy uznać za sukcesy PO w okresie jej rządów, a co zaliczyć do jej porażek? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. Antonim Dudkiem, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, twórcą kanału na YouTube „Dudek o Historii”, autorem książki „Historia polityczna Polski 1989–2023”. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Platformę Obywatelską w 2001 r. założyło trzech polityków: Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski. W ciągu kilku kolejnych lat dwóch jej współzałożycieli rozstało się z partią, a na niekwestionowanego lidera wyrósł Donald Tusk. Od momentu powstania Platforma Obywatelska trzykrotnie wygrywała wybory parlamentarne – w 2007 r., 2011 r. i w 2023 r., ale żaden z jej kandydatów nie zwyciężył jak dotąd w wyborach prezydenckich. Niewątpliwie obecny premier jest utalentowanym politykiem, popełnił jednak wiele błędów, które sprawnie wykorzystali jego polityczni oponenci. Co możemy uznać za sukcesy PO w okresie jej rządów, a co zaliczyć do jej porażek? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. Antonim Dudkiem, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, twórcą kanału na YouTube „Dudek o Historii”, autorem książki „Historia polityczna Polski 1989–2023”. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Powstanie Warszawskie - historia, trauma, duma | rozmowa z dr Januszem Marszalcem
2024-02-14 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Czy powstanie warszawskie miało sens? Historycy w tej kwestii zajmują odmienne od siebie stanowiska. Sami powstańcy po latach różnie na nie odpowiadali. Rozmówca podkreśla, że miało ono doraźny cel polityczny, ale zakończyło się katastrofą. Ogromne straty poniosła ludność cywilna. Według szacunkowych danych zginęło od 150 tys. do nawet 200 tys. osób. Jakie czynniki zważyły na podjęciu decyzji o wybuchu powstania? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Januszem Marszalcem, historykiem, wicedyrektorem Muzeum Gdańska, współtwórcą Muzeum II Wojny Światowej. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Czy powstanie warszawskie miało sens? Historycy w tej kwestii zajmują odmienne od siebie stanowiska. Sami powstańcy po latach różnie na nie odpowiadali. Rozmówca podkreśla, że miało ono doraźny cel polityczny, ale zakończyło się katastrofą. Ogromne straty poniosła ludność cywilna. Według szacunkowych danych zginęło od 150 tys. do nawet 200 tys. osób. Jakie czynniki zważyły na podjęciu decyzji o wybuchu powstania? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Januszem Marszalcem, historykiem, wicedyrektorem Muzeum Gdańska, współtwórcą Muzeum II Wojny Światowej. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Droga Ukrainy do Europy. Rozmowa z prof. Mykołą Riabczukiem
2024-02-07 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Ukraina była i jest położona na pograniczu różnych kultur i cywilizacji. Od wieków rozwijała się pod wpływem Zachodu między innymi za pośrednictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a z drugiej strony Wschodu poprzez oddziaływanie Rosji. Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie podział na część wschodnią – bardziej prorosyjską – i zachodnią był silnie odczuwalny. Obecnie to się zmieniło. Poziom sympatii dla Rosji bardzo spadł, natomiast wola oporu – niezależnie od regionu – sięga dziewięćdziesięciu kilku procent. Dlaczego Ukraina stanowi zagrożenie dla Rosji? Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Czy jest to wojna w obronie europejskich wartości? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. Mykolą Riabczukiem – analitykiem z Instytutu Studiów Politycznych i Narodowościowych Akademii Nauk Ukrainy oraz wykładowcą Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Ukraina była i jest położona na pograniczu różnych kultur i cywilizacji. Od wieków rozwijała się pod wpływem Zachodu między innymi za pośrednictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a z drugiej strony Wschodu poprzez oddziaływanie Rosji. Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie podział na część wschodnią – bardziej prorosyjską – i zachodnią był silnie odczuwalny. Obecnie to się zmieniło. Poziom sympatii dla Rosji bardzo spadł, natomiast wola oporu – niezależnie od regionu – sięga dziewięćdziesięciu kilku procent. Dlaczego Ukraina stanowi zagrożenie dla Rosji? Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Czy jest to wojna w obronie europejskich wartości? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. Mykolą Riabczukiem – analitykiem z Instytutu Studiów Politycznych i Narodowościowych Akademii Nauk Ukrainy oraz wykładowcą Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Chiny po Mao. Czasy wielkiej modernizacji | Rozmowa z dr. Igorem Chabrowskim
2024-01-31 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Dojście do władzy Deng Xiaopinga w 1978 r. zmieniło Chiny. Pozostały one krajem socjalistycznym, ale modernizacja państwa dała impuls do szybkiego rozwoju gospodarki. Wprowadzono elementy wolnego rynku, jednak państwo starało się zachować w swoich rękach większość własności. Nowy przywódca wyprowadził kraj z izolacji międzynarodowej. Jednak w 1989 r. Chiny nie stanęły w szeregu państw, w których obalono system komunistyczny. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z dr. Igorem Chabrowskim, pracownikiem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook   / historia-bez-kitu-103793702471670   Instagram   / historiabezkitu  

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Dojście do władzy Deng Xiaopinga w 1978 r. zmieniło Chiny. Pozostały one krajem socjalistycznym, ale modernizacja państwa dała impuls do szybkiego rozwoju gospodarki. Wprowadzono elementy wolnego rynku, jednak państwo starało się zachować w swoich rękach większość własności. Nowy przywódca wyprowadził kraj z izolacji międzynarodowej. Jednak w 1989 r. Chiny nie stanęły w szeregu państw, w których obalono system komunistyczny. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z dr. Igorem Chabrowskim, pracownikiem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook   / historia-bez-kitu-103793702471670   Instagram   / historiabezkitu  

SPOTKANIA Z KLIO: WIERZCHOWINY 1945 / z dr. Mariuszem Zajączkowskim rozmawia prof. Rafał Wnuk
2024-01-28 10:00:00

SPOTKANIA Z KLIO: z dr. Mariuszem Zajączkowskim - o książce "Wierzchowiny 1945 fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory interpretacyjne o sprawstwo zbrodni i Narodowe Siły Zbrojne" - rozmawia prof. Rafał Wnuk Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Po więcej materiałów zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl Buycoffee.to/historiabezkitu

SPOTKANIA Z KLIO: z dr. Mariuszem Zajączkowskim - o książce "Wierzchowiny 1945 fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory interpretacyjne o sprawstwo zbrodni i Narodowe Siły Zbrojne" - rozmawia prof. Rafał Wnuk Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Po więcej materiałów zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl Buycoffee.to/historiabezkitu

Kampania Polska 1939 r. Historia pierwszego Blitzkriegu | rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim
2024-01-24 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Z czym mieliśmy do czynienia jesienią 1939 r., kiedy III Rzesza napadła na Polskę, z wojną obronną, kampanią wrześniową, a może jednak z kampanią polską? Już po dwóch tygodniach trwania walk było wiadomo, że zakończy się ona klęską Polaków. Wojsko Polskie, mniej liczebne niż siły niemieckie, nie było przede wszystkim przygotowane na prowadzenie wojny w nowoczesny sposób. Jak się okazało kluczową rolę odegrały łączność i koordynacja różnych jednostek w powietrzu i na ziemi. Polscy żołnierze posiadali na swoim stanie nowoczesne uzbrojenie, ale było go niewiele. W okresie PRL wokół walk wrześniowych narosło dużo mitów. Niektóre z nich wciąż są żywe i zniekształcają naszą wiedzę, np. udział polskiej kawalerii w walkach czy obrona Wizny. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Janem Szkudlińskim – historykiem wojskowości, tłumaczem, pracownikiem Muzeum Gdańska. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Z czym mieliśmy do czynienia jesienią 1939 r., kiedy III Rzesza napadła na Polskę, z wojną obronną, kampanią wrześniową, a może jednak z kampanią polską? Już po dwóch tygodniach trwania walk było wiadomo, że zakończy się ona klęską Polaków. Wojsko Polskie, mniej liczebne niż siły niemieckie, nie było przede wszystkim przygotowane na prowadzenie wojny w nowoczesny sposób. Jak się okazało kluczową rolę odegrały łączność i koordynacja różnych jednostek w powietrzu i na ziemi. Polscy żołnierze posiadali na swoim stanie nowoczesne uzbrojenie, ale było go niewiele. W okresie PRL wokół walk wrześniowych narosło dużo mitów. Niektóre z nich wciąż są żywe i zniekształcają naszą wiedzę, np. udział polskiej kawalerii w walkach czy obrona Wizny. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Janem Szkudlińskim – historykiem wojskowości, tłumaczem, pracownikiem Muzeum Gdańska. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu

SPOTKANIA Z KLIO: STALIN i SZOSTAKOWICZ / z Mirosławem Filipowiczem rozmawia Jerzy Giebułtowski
2024-01-21 17:34:32

SPOTKANIA Z KLIO: z prof. Mirosławem Filipowiczem - o książce Juliana Barnesa "Zgiełk czasu" - rozmawia dr Jerzy Giebułtowski Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Po więcej materiałów zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl Buycoffee.to/historiabezkitu

SPOTKANIA Z KLIO: z prof. Mirosławem Filipowiczem - o książce Juliana Barnesa "Zgiełk czasu" - rozmawia dr Jerzy Giebułtowski Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Po więcej materiałów zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl Buycoffee.to/historiabezkitu

Dekada Gierka. Nieudany skok w nowoczesność | rozmowa z dr hab. prof. UW Marcinem Zarembą
2024-01-17 10:00:00

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Edward Gierek doszedł do władzy w wyniku wydarzeń z grudnia 1970 r., kiedy protesty robotnicze w kilku miastach Wybrzeża zostały brutalnie spacyfikowane przez władzę komunistyczną kierowaną przez Władysława Gomułkę. Doszło do przewrotu w wyniku, którego do władzy w partii wyniesiony został Edward Gierek. Dekada rządów ekipy Edwarda Gierka przyniosła mieszkańcom Polski krótkotrwałą zmianę na lepsze, której od dawna oczekiwali. Wzrost gospodarczy kraju w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zawdzięczano głównie kredytom inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnym zaciągniętym na Zachodzie. Koniunktura jednak nie utrzymała się długo. Pożyczki nie rozwiązały przede wszystkim wieloletnich zaniedbań w gospodarce i braku reform. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. hab. Marcinem Zarembą, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książki Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności. Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/histor

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Edward Gierek doszedł do władzy w wyniku wydarzeń z grudnia 1970 r., kiedy protesty robotnicze w kilku miastach Wybrzeża zostały brutalnie spacyfikowane przez władzę komunistyczną kierowaną przez Władysława Gomułkę. Doszło do przewrotu w wyniku, którego do władzy w partii wyniesiony został Edward Gierek. Dekada rządów ekipy Edwarda Gierka przyniosła mieszkańcom Polski krótkotrwałą zmianę na lepsze, której od dawna oczekiwali. Wzrost gospodarczy kraju w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zawdzięczano głównie kredytom inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnym zaciągniętym na Zachodzie. Koniunktura jednak nie utrzymała się długo. Pożyczki nie rozwiązały przede wszystkim wieloletnich zaniedbań w gospodarce i braku reform. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. hab. Marcinem Zarembą, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książki Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności. Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/histor

Rozliczenia powojenne (Norymberga i Tokio) | Rozmowa z prof. Pawłem Machcewiczem
2024-01-11 16:38:41

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Zarówno po I jak i po II wojnie światowej podejmowano działania mające na celu rozliczenie sprawców zbrodni wojennych. Społeczeństwo niemieckie po 1918 r. z oporem przyjmowało oskarżenia, w których obarczano ich kraj za rozpętanie wojny. Nie powołano wówczas żadnego międzynarodowego trybunału i odbył się tylko jeden proces. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w latach czterdziestych, gdy doszło do rozliczeń sądowych na niespotykaną wcześniej skalę. Polskie władze na emigracji już w 1940 r. domagały się ukarania niemieckich zbrodniarzy. Najbardziej radykalne stanowisko prezentowała jeszcze w 1945 r. Wielka Brytania, która opowiadała się za karaniem śmiercią przez rozstrzelanie bez sądu. Proces w Norymberdze, mimo licznych kontrowersji i krytyki, był wyjątkową próbą społeczności międzynarodowej osądzenia i skazania niemieckich zbrodniarzy. Historycy szacują, że powojenne procesy objęły ok. 150 tys. Niemców i Austriaków, podczas gdy setki tysięcy obywateli III Rzeszy uczestniczyło w zbrodniach. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. dr. hab. Pawłem Machcewiczem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2008–2016 współtwórcą i dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/histor

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czy Buycoffee.to/historiabezkitu Zarówno po I jak i po II wojnie światowej podejmowano działania mające na celu rozliczenie sprawców zbrodni wojennych. Społeczeństwo niemieckie po 1918 r. z oporem przyjmowało oskarżenia, w których obarczano ich kraj za rozpętanie wojny. Nie powołano wówczas żadnego międzynarodowego trybunału i odbył się tylko jeden proces. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w latach czterdziestych, gdy doszło do rozliczeń sądowych na niespotykaną wcześniej skalę. Polskie władze na emigracji już w 1940 r. domagały się ukarania niemieckich zbrodniarzy. Najbardziej radykalne stanowisko prezentowała jeszcze w 1945 r. Wielka Brytania, która opowiadała się za karaniem śmiercią przez rozstrzelanie bez sądu. Proces w Norymberdze, mimo licznych kontrowersji i krytyki, był wyjątkową próbą społeczności międzynarodowej osądzenia i skazania niemieckich zbrodniarzy. Historycy szacują, że powojenne procesy objęły ok. 150 tys. Niemców i Austriaków, podczas gdy setki tysięcy obywateli III Rzeszy uczestniczyło w zbrodniach. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. dr. hab. Pawłem Machcewiczem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2008–2016 współtwórcą i dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. #historiabezkitu Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl oraz nasze social media: Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670 Instagram https://www.instagram.com/histor

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie