Radio Warroza Pszczele Wieści

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.plOdcinki od najnowszych:

Bartnik i weterynarz o bartnictwie - Bartłomiej Molasy
2024-07-17 21:18:20

Rozmowa dotyczy różnic między tradycyjnym a współczesnym bartnictwem, a także kwestii czy pszczoła miodna powinna być uznawana za gatunek dziki, czy udomowiony i co z tego wynika dla jego utrzymywania bez ingerencji. Wstęp 00:00 Bractwo Bartne 01:27 Neobartnictwo czy rekonstrukcja historyczna? 08:18 Dzika czy udomowiona 24:00 Bartnicy Sudetów 38:39 Pszczelarstwo bez leczenia 45:12 Wyścig szczurów w nauce 01:00:01 Zdjecie: DryStoneGarden CC BY-SA strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

Rozmowa dotyczy różnic między tradycyjnym a współczesnym bartnictwem, a także kwestii czy pszczoła miodna powinna być uznawana za gatunek dziki, czy udomowiony i co z tego wynika dla jego utrzymywania bez ingerencji.

 1. Wstęp 00:00
 2. Bractwo Bartne 01:27
 3. Neobartnictwo czy rekonstrukcja historyczna? 08:18
 4. Dzika czy udomowiona 24:00
 5. Bartnicy Sudetów 38:39
 6. Pszczelarstwo bez leczenia 45:12
 7. Wyścig szczurów w nauce 01:00:01

Zdjecie: DryStoneGarden CC BY-SA

Bartodzieje, neonikotynoidy i matka a warroza
2024-07-14 18:14:49

W programie Pszczele Wieści opowiadamy o archaizmach pszczelarskich, choć samo słowo pszczoła jest młode. Neonikotynoidy osłabiają pszczoły. Królowa nie pomoże. Ze studiów nad leksyką pszczelarską 2:10 Higieniczne cechy związane z odpornością na dręcza przekazuje głównie matka 13:00 Neonikotynoidy wpływają negatywnie na inwazję roztoczy Varroa 24:12 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 024. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

W programie Pszczele Wieści opowiadamy o archaizmach pszczelarskich, choć samo słowo pszczoła jest młode. Neonikotynoidy osłabiają pszczoły. Królowa nie pomoże.

 1. Ze studiów nad leksyką pszczelarską 2:10
 2. Higieniczne cechy związane z odpornością na dręcza przekazuje głównie matka 13:00
 3. Neonikotynoidy wpływają negatywnie na inwazję roztoczy Varroa 24:12

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 024. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Wędrówki i temperatura stresują pszczoły, sód i potas w diecie pszczół
2024-06-30 08:07:05

Wędrówki skracają życie pszczół. Matki pszczele są dość odporne na zmiany temperatury. Dieta pszczół i niedobór sodu jest dla nich wyzwaniem ewolucyjnym. Wędrówki z ulami stresują pszczoły Wpływ temperatury na stres matek pszczelich Nieoptymalny balans pomiędzy sodem i potasem w naturalnej diecie pszczół Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 023. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

Wędrówki skracają życie pszczół. Matki pszczele są dość odporne na zmiany temperatury. Dieta pszczół i niedobór sodu jest dla nich wyzwaniem ewolucyjnym.

 1. Wędrówki z ulami stresują pszczoły
 2. Wpływ temperatury na stres matek pszczelich
 3. Nieoptymalny balans pomiędzy sodem i potasem w naturalnej diecie pszczół

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 023. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Toponimy, dręcz a hemolima, sztuczna inteligencja
2024-06-27 12:21:33

Tradycyjne nazwy miejscowości powiązane z pszczelarstwem, dręcz pszczeli żywi się hemolimfą oraz ocena potencjału chataGPT jako doradcy pszczelarskiego. Oddziaływanie człowieka na środowisko w przedindustrialnych krajobrazach leśnych Polski – przegląd 2:10 Dręcz pszczeli jednak ssie głównie hemolimfę 17:29 Zaawansowany model językowy np. ChatGTP to potężne narzędzie doradcze dla pszczelarzy: twierdzą eksperci 24:04 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 022. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

Tradycyjne nazwy miejscowości powiązane z pszczelarstwem, dręcz pszczeli żywi się hemolimfą oraz ocena potencjału chataGPT jako doradcy pszczelarskiego.

 1. Oddziaływanie człowieka na środowisko w przedindustrialnych krajobrazach leśnych Polski – przegląd 2:10
 2. Dręcz pszczeli jednak ssie głównie hemolimfę 17:29
 3. Zaawansowany model językowy np. ChatGTP to potężne narzędzie doradcze dla pszczelarzy: twierdzą eksperci 24:04

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 022. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“.

Magia, Dezinformacja, technooptymizm i technosceptycyzm
2024-06-02 17:29:02

Rytualne aspekty ukraińskiego pszczelarstwa 3:20 Dezinformacja w handlu miodem w internecie 14:05 Technooptymizm, technosceptycyzm, zaprzeczanie i uwikłanie w amerykańskim przemyśle pszczelarskim 21:15 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 021. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
 1. Rytualne aspekty ukraińskiego pszczelarstwa 3:20
 2. Dezinformacja w handlu miodem w internecie 14:05
 3. Technooptymizm, technosceptycyzm, zaprzeczanie i uwikłanie w amerykańskim przemyśle pszczelarskim 21:15

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 021. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Międzynarodowe Kodeksy Dobrych Praktyk Pszczelarskich
2024-05-19 19:29:32

Zalecenia obejmują ochronę siedlisk, zmianę praktyk rolniczych, wykorzystanie lokalnych pszczół, zintegrowane zarządzanie dręczem oraz poparcie dla wspólnot pszczelarskich, a nie indywidualnego działania na własną rękę. 03:50 Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Greenpeace 20:05 Dobre Praktyki Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 44:00 Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 47:00 Dobre Praktyki Pszczelarskie Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) B-TheNet Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 020. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

Zalecenia obejmują ochronę siedlisk, zmianę praktyk rolniczych, wykorzystanie lokalnych pszczół, zintegrowane zarządzanie dręczem oraz poparcie dla wspólnot pszczelarskich, a nie indywidualnego działania na własną rękę.

 1. 03:50 Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Greenpeace
 2. 20:05 Dobre Praktyki Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
 3. 44:00 Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt
 4. 47:00 Dobre Praktyki Pszczelarskie Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) B-TheNet

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 020. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Miód a cholesterol, pszczelarstwo wędrowne zaburza sieci zapyleń, użyteczności pszczelarstwa
2024-05-06 13:41:00

01:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych 09:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową… Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
 1. 01:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych
 2. 09:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze
 3. 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową…

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Miejskie i jadalne owady, ciało tłuszczowe młodej matki
2024-04-21 09:07:53

3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
 1. 3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd
 2. 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza
 3. 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“.

Odkrywca drecza w Polsce - Stanislaw Różyński
2024-04-08 23:13:34

Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zespół został wysłany do pasieki pszczelarza Jana Liponogi w Dzierzkowicach, gdzie oficjalnie zarejestrowano pierwszy pojaw roztoczy Varroa w Polsce. Następnie Pan Stanisław opowiada o swoim długoletnim doświadczeniu z pszczelarstwem oraz o swoim mentalnym i duchowym kontakcie z pszczołami. Zgadzamy się, że warto promować zagubiony, gdzieś po drodze w tym szalonym pędzie za wzrostem tradycyjny etos pszczelarstwa hobbystycznego. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj

Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zespół został wysłany do pasieki pszczelarza Jana Liponogi w Dzierzkowicach, gdzie oficjalnie zarejestrowano pierwszy pojaw roztoczy Varroa w Polsce. Następnie Pan Stanisław opowiada o swoim długoletnim doświadczeniu z pszczelarstwem oraz o swoim mentalnym i duchowym kontakcie z pszczołami. Zgadzamy się, że warto promować zagubiony, gdzieś po drodze w tym szalonym pędzie za wzrostem tradycyjny etos pszczelarstwa hobbystycznego.

Jakość polskich produktów pszczelich, mapa mózgu owada, dzika pszczoła miodna
2024-04-07 11:56:18

Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50 Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30 Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017. Odcinek powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
 1. Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50
 2. Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30
 3. Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00

Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017. Odcinek powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie