Zasiane historie w Radiu Lublin

„Zasiane historie”przeniosą w czasy, gdy domy kryły strzechy, a dzieci biegały boso. Opowiadać będziemy o zwyczajach, obrzędach i tradycjach oraz o codziennej pracy ludzi minionej epoki - we wsi, w prowincjonalnym miasteczku i we dworze.
Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Zasiane historie - Zagroda z Brzezin
2020-09-26 12:00:00

Nowa ekspozycja w Muzeum Wsi Lubelskiej. To Zagroda z Brzezin znajdująca się w sektorze Powiśle. To pierwsza od 11 lat przygotowana do zwiedzania ekspozycja wiejska, wyjątkowa, bo jako jedyna w lubelskim skansenie sięga końca XIX wieku tj. czasów kolbergowskich. Ekspozycja odnosi się do 1881 roku, kiedy chałupę zamieszkiwała dwupokoleniowa rodzina Jakuba i Agnieszki Gruzów z sześciorgiem dzieci. Na wystawie Zagrody z Brzezin pomieszczono wiele odwzorowań i rekonstrukcji, ale również wprowadzono archaiczne przedmioty z innych subregionów Lubelszczyzny. Na program w każdą sobotę tuż po godzinie 6.00 zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Nowa ekspozycja w Muzeum Wsi Lubelskiej. To Zagroda z Brzezin znajdująca się w sektorze Powiśle. To pierwsza od 11 lat przygotowana do zwiedzania ekspozycja wiejska, wyjątkowa, bo jako jedyna w lubelskim skansenie sięga końca XIX wieku tj. czasów kolbergowskich.

Ekspozycja odnosi się do 1881 roku, kiedy chałupę zamieszkiwała dwupokoleniowa rodzina Jakuba i Agnieszki Gruzów z sześciorgiem dzieci. Na wystawie Zagrody z Brzezin pomieszczono wiele odwzorowań i rekonstrukcji, ale również wprowadzono archaiczne przedmioty z innych subregionów Lubelszczyzny.

Na program w każdą sobotę tuż po godzinie 6.00 zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Zasiane historie - Chleb w polskiej tradycji
2020-09-19 12:00:00

W polskiej tradycji chleb był symbolem pożywienia, a także dostatku. Nie dla wszystkich był zawsze dostępny. W biedniejszych regionach pojawiał się w domu jedynie w większe święta. Chleb miał duże znaczenie w całym roku obrzędowym. We wszystkich uroczystościach związanych ze świętami odgrywał bardzo ważną rolę. Obecnie chleb nadal jest podstawowym pożywieniem. Do dziś na wsiach Lubelszczyzny można zauważyć głęboki szacunek dla chleba, który wyraża się w nakazach, które stanowią kontynuację dawnych tradycji.

W polskiej tradycji chleb był symbolem pożywienia, a także dostatku. Nie dla wszystkich był zawsze dostępny. W biedniejszych regionach pojawiał się w domu jedynie w większe święta.

Chleb miał duże znaczenie w całym roku obrzędowym. We wszystkich uroczystościach związanych ze świętami odgrywał bardzo ważną rolę.

Obecnie chleb nadal jest podstawowym pożywieniem. Do dziś na wsiach Lubelszczyzny można zauważyć głęboki szacunek dla chleba, który wyraża się w nakazach, które stanowią kontynuację dawnych tradycji.

Zasiane historie - Tradycje lniane
2020-09-12 15:00:00

Zapraszamy na opowieść o lnie, roślinie, która wymaga wielu rozmaitych czynności związanych z jej uprawą i obróbką. Opowiemy o tradycji lniarskiej, o sposobach zdobienia lnu i jego mierzenia w dawnych czasach. Zaprasza Kinga Szymanek.

Zapraszamy na opowieść o lnie, roślinie, która wymaga wielu rozmaitych czynności związanych z jej uprawą i obróbką.

Opowiemy o tradycji lniarskiej, o sposobach zdobienia lnu i jego mierzenia w dawnych czasach.

Zaprasza Kinga Szymanek.

Zasiane historie - Historie ze lnem
2020-09-05 12:00:00

Dziś o tym, „jak to ze lnem było...”. Opowiemy o tym, jaka jest historia tej rośliny, o żniwach lnianych, o tym, co kryje się pod pojęciami międlenia i cierlenia. O czynnościach związanych z uprawą i obróbką lnu opowiadają kustosze: Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Halina Stachyra i Grzegorz Miliszkiewicz.

Dziś o tym, „jak to ze lnem było...”.

Opowiemy o tym, jaka jest historia tej rośliny, o żniwach lnianych, o tym, co kryje się pod pojęciami międlenia i cierlenia.

O czynnościach związanych z uprawą i obróbką lnu opowiadają kustosze: Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Halina Stachyra i Grzegorz Miliszkiewicz.

Zasiane historie - Dożynki dworskie i chłopskie
2020-08-29 12:00:00

Msza w zabytkowym kościele z Matczyna, barwny korowód do dworu z Żyrzyna i wręczenie wieńców dożynkowych gospodarzowi. Opowiadamy o dożynkach dworskich kultywowanych w latach trzydziestych XX wieku w majątku Krychowskich na Sławinie (byłych właścicieli miejsca, na którego terenie znajduje się lubelski skansen) oraz majątku Kiełczewskich w Guzówce. W programie mówimy także o dożynkach chłopskich i innych dawnych tradycjach związanych z zakończeniem żniw, które były pielęgnowane przed wiekiem.

Msza w zabytkowym kościele z Matczyna, barwny korowód do dworu z Żyrzyna i wręczenie wieńców dożynkowych gospodarzowi. Opowiadamy o dożynkach dworskich kultywowanych w latach trzydziestych XX wieku w majątku Krychowskich na Sławinie (byłych właścicieli miejsca, na którego terenie znajduje się lubelski skansen) oraz majątku Kiełczewskich w Guzówce.

W programie mówimy także o dożynkach chłopskich i innych dawnych tradycjach związanych z zakończeniem żniw, które były pielęgnowane przed wiekiem.

Zasiane historie - Dawna obrona przed pożarami
2020-08-22 11:00:00

Drewniana zabudowa, chaty kryte słomą czy brak kominów sprzyjały pladze polskich wsi, czyli pożarom. Ogień często doszczętnie niszczył stojące w gęstej zabudowie chaty, co przy braku ludzi obeznanych z gaszeniem ognia było częstym zjawiskiem. Zaczęto zakładać ochotnicze straże z myślą o obronie przed pożarami, nękającymi polskie wsie i miasta. W programie mówimy o tym, jak wyglądało wyposażenie strażackie, w jaki sposób gaszono pożary i jakiego sprzętu używano. Powszechnie praktykowano też zabobony zabezpieczające przed tą klęską. Do najbardziej znanych należał przesąd o zakazach pożyczania ognia, mówiono także o uprzywilejowanej roli bocianów i jaskółek. Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Drewniana zabudowa, chaty kryte słomą czy brak kominów sprzyjały pladze polskich wsi, czyli pożarom. Ogień często doszczętnie niszczył stojące w gęstej zabudowie chaty, co przy braku ludzi obeznanych z gaszeniem ognia było częstym zjawiskiem.

Zaczęto zakładać ochotnicze straże z myślą o obronie przed pożarami, nękającymi polskie wsie i miasta. W programie mówimy o tym, jak wyglądało wyposażenie strażackie, w jaki sposób gaszono pożary i jakiego sprzętu używano.

Powszechnie praktykowano też zabobony zabezpieczające przed tą klęską. Do najbardziej znanych należał przesąd o zakazach pożyczania ognia, mówiono także o uprzywilejowanej roli bocianów i jaskółek.

Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Zasiane historie - Tradycje ludowe związane ze świętem Matki Boskiej Zielnej
2020-08-15 12:00:00

W programie powiemy o tradycji ludowej związanej ze świętem Matki Boskiej Zielnej. Powiemy jak dawniej obchodzono to święto i jakie rośliny musiały "obowiązkowo" znaleźć się w bukiecie przynoszonym do kościoła. W przeniesieniu się w dawne czasy pomogą nam także "skarby" znalezione w magazynach lubelskiego skansenu. Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

W programie powiemy o tradycji ludowej związanej ze świętem Matki Boskiej Zielnej. Powiemy jak dawniej obchodzono to święto i jakie rośliny musiały "obowiązkowo" znaleźć się w bukiecie przynoszonym do kościoła. W przeniesieniu się w dawne czasy pomogą nam także "skarby" znalezione w magazynach lubelskiego skansenu.

Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Zasiane historie - Historia greckokatolickiej cerkwi z Tarnoszyna
2020-08-08 12:00:00

Poznajmy historię greckokatolickiej cerkwi z Tarnoszyna. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny znajdująca się w Muzeum Wsi Lubelskiej jest jedyną spośród cerkwi translokowanych do muzeów skansenowskich w Polsce, której przywrócono funkcję kultową. Cerkiew została zbudowana w 1759 r. w miasteczku Uhrynów. Na początku XX w. przeniesiono ją do wsi Tarnoszyn. Stąd została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej. Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Poznajmy historię greckokatolickiej cerkwi z Tarnoszyna. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny znajdująca się w Muzeum Wsi Lubelskiej jest jedyną spośród cerkwi translokowanych do muzeów skansenowskich w Polsce, której przywrócono funkcję kultową. Cerkiew została zbudowana w 1759 r. w miasteczku Uhrynów. Na początku XX w. przeniesiono ją do wsi Tarnoszyn. Stąd została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Zasiane historie - Tradycje żniwowania
2020-08-01 12:00:00

W programie o tradycji żniwowania na dawnej wsi. Towarzyszyła jej atmosfera radości i święta. Żniwiarze i podbieraczki w schludnych, lnianych strojach, tak jak to miało miejsce na przedwojennej wsi, wkroczyli na pole obsiane żytem tuż przy wiatraku z Zygmuntowa w lubelskim skansenie. Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

W programie o tradycji żniwowania na dawnej wsi. Towarzyszyła jej atmosfera radości i święta. Żniwiarze i podbieraczki w schludnych, lnianych strojach, tak jak to miało miejsce na przedwojennej wsi, wkroczyli na pole obsiane żytem tuż przy wiatraku z Zygmuntowa w lubelskim skansenie.

Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Zasiane historie - Pokazy dawnych zawodów
2020-07-25 12:00:00

Wakacyjne pokazy dawnych zawodów i umiejętności w Muzeum Wsi Lubelskiej. Przyjrzymy się temu, jak dawniej robiono pranie przy pomocy tary, wyżymaczki i kijanki. Wystrzyganka, papier glansowany - te słowa pojawią się z kolei na warsztatach z wykonywania kopii dawnej wycinanki z gminy Strzyżewice. Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Wakacyjne pokazy dawnych zawodów i umiejętności w Muzeum Wsi Lubelskiej. Przyjrzymy się temu, jak dawniej robiono pranie przy pomocy tary, wyżymaczki i kijanki.

Wystrzyganka, papier glansowany - te słowa pojawią się z kolei na warsztatach z wykonywania kopii dawnej wycinanki z gminy Strzyżewice.

Zaprasza Bogna Bender-Motyka.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie