Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podcast Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to rozmowy na temat rodzicielstwa i bezpieczeństwa dzieci m.in. w kontekście zagrożeń online.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.


Odcinki od najnowszych:

Blisko ekranów – dlaczego korzystamy z ekranów przy dziecku i jak to ograniczać?
2024-02-22 11:02:59

Badania oraz doświadczenia w pracy z rodzinami z małymi dziećmi, pokazują, że telefon w ręku rodzica, wpływa na jakość jego obecności, na jego emocjonalną dostępność i responsywność, i w konsekwencji  negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój, dobrostan i poczucie wartości dziecka. Co sprawia, że rodzice sięgają po telefon w obecności dziecka? Dlaczego tak trudno jest tego nie robić? Jak można pracować nad sobą i swoimi nawykami? Gościnią Ewy Dziemidowicz jest Magda Winiarska-Smoczyńska, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca z rodzinami z małym dzieckiem. 

Badania oraz doświadczenia w pracy z rodzinami z małymi dziećmi, pokazują, że telefon w ręku rodzica, wpływa na jakość jego obecności, na jego emocjonalną dostępność i responsywność, i w konsekwencji  negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój, dobrostan i poczucie wartości dziecka. Co sprawia, że rodzice sięgają po telefon w obecności dziecka? Dlaczego tak trudno jest tego nie robić? Jak można pracować nad sobą i swoimi nawykami? Gościnią Ewy Dziemidowicz jest Magda Winiarska-Smoczyńska, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca z rodzinami z małym dzieckiem. 

Daleko od dziecka – jak korzystanie z ekranów przez rodziców szkodzi dzieciom?
2024-02-21 12:48:41

Czego potrzebują dzieci w pierwszym okresie życia, żeby prawidłowo się rozwijać? Co się z nimi dzieje, kiedy rodzice znikają za ekranami telefonów, a powiadomienia zakłócają momenty bliskości? Gościnią Ewy Dziemidowicz jest Magda Winiarska-Smoczyńska, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca z rodzinami z małym dzieckiem. 

Czego potrzebują dzieci w pierwszym okresie życia, żeby prawidłowo się rozwijać? Co się z nimi dzieje, kiedy rodzice znikają za ekranami telefonów, a powiadomienia zakłócają momenty bliskości? Gościnią Ewy Dziemidowicz jest Magda Winiarska-Smoczyńska, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca z rodzinami z małym dzieckiem. 

Co zmienia ustawa Kamilka z Częstochowy? Standardy Ochrony Małoletnich w praktyce organizacji.
2024-01-30 15:25:18

Ustawa o ochronie małoletnich z lipca 2023 roku wprowadza nowe wymagania dot. ochrony praw dzieci, m.in. nakłada na wszystkie podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek stworzenia standardów ochrony małoletnich. O nowych instrumentach ochrony dzieci, ich praktycznym wykorzystaniu, a także o korzyściach płynących z wdrażania standardów w organizacjach, rozmawiamy z Agatą Sotomską – koordynatorką programu Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji oraz Katarzyną Kataną – radczynią prawną Fundacji. Podcast sfinansowano ze środków World Childhood Foundation.

Ustawa o ochronie małoletnich z lipca 2023 roku wprowadza nowe wymagania dot. ochrony praw dzieci, m.in. nakłada na wszystkie podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek stworzenia standardów ochrony małoletnich. O nowych instrumentach ochrony dzieci, ich praktycznym wykorzystaniu, a także o korzyściach płynących z wdrażania standardów w organizacjach, rozmawiamy z Agatą Sotomską – koordynatorką programu Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji oraz Katarzyną Kataną – radczynią prawną Fundacji.

Podcast sfinansowano ze środków World Childhood Foundation.

Rodzic jak Latarnia Morska
2024-01-08 12:26:00

W studiu Fundacyjnym rozmawiałyśmy o programie „Latarnia morska”. Jest to pierwszy program pracy dla rodziców oparty na mentalizacji realizowany w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O tym jak koncentrować na emocjonalnej stronie rodzicielstwa, przyglądać się naszym relacjom z dziećmi i być świadomym tego, jak nasze własne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na nas jako rodziców rozmawiałam z naszymi gościniami – Joanną Kulpińską, koordynatorką Poradni dla Rodziców Latarnia Morska Fundacji oraz Joanną Fejfer-Szpytko - psycholożką i psychoterapeutką, która koordynuje pracę zespołu klinicznego psychoterapeutów w Poradni. Podcast został zorganizowany w ramach projektu pt. „Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

W studiu Fundacyjnym rozmawiałyśmy o programie „Latarnia morska”. Jest to pierwszy program pracy dla rodziców oparty na mentalizacji realizowany w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O tym jak koncentrować na emocjonalnej stronie rodzicielstwa, przyglądać się naszym relacjom z dziećmi i być świadomym tego, jak nasze własne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na nas jako rodziców rozmawiałam z naszymi gościniami – Joanną Kulpińską, koordynatorką Poradni dla Rodziców Latarnia Morska Fundacji oraz Joanną Fejfer-Szpytko - psycholożką i psychoterapeutką, która koordynuje pracę zespołu klinicznego psychoterapeutów w Poradni.

Podcast został zorganizowany w ramach projektu pt. „Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ile dzieci w Polsce jest krzywdzonych? "Diagnoza przemocy wobec dzieci w 2023"
2023-11-30 16:38:11

O skali przemocy wobec dzieci w Polsce, a także o formach ich krzywdzenia opowiedzą autorzy badania „Diagnoza przemocy wobec dzieci 2023”. Katarzyna Drabarek, Katarzyna Makaruk oraz dr Szymon Wójcik z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podcast finansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

O skali przemocy wobec dzieci w Polsce, a także o formach ich krzywdzenia opowiedzą autorzy badania „Diagnoza przemocy wobec dzieci 2023”. Katarzyna Drabarek, Katarzyna Makaruk oraz dr Szymon Wójcik z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Podcast finansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Mały pacjent - jak oswoić lęk przed lekarzem?
2023-11-08 18:01:34

Do fundacyjnego studia zaprosiliśmy dr Różę Hajkuś – lekarkę, specjalistkę pediatrii. Z rozmowy dowiedzieliśmy się, czym jest Karta Praw Dziecka Pacjenta i jak ważna jest świadomość personelu medycznego, rodziców/opiekunów oraz dziecka w zakresie posiadanych uprawnień. Rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, by dziecko jak najmniej bało się wizyty u lekarza, a kontakt z personelem medycznym w przychodni czy szpitalu nie był źródłem dodatkowego stresu u małych pacjentów i ich opiekunów. W podcaście rozmawiamy także o tym, co mogą zrobić rodzice, jeszcze przed wizytą, aby wesprzeć swoje dzieci i przygotować je do badań oraz innych zabiegów medycznych tak, by przebiegły one w bezpiecznych i komfortowych warunkach zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jak radzić sobie w sytuacji, gdy dziecko bardzo źle znosi wizyty u lekarza? Jakie elementy wpływają na atmosferę wizyt i jak powinna wyglądać współpraca personelu medycznego z opiekunami, by osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia dzieci? Podcast został zorganizowany w ramach projektu pt. „Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Do fundacyjnego studia zaprosiliśmy dr Różę Hajkuś – lekarkę, specjalistkę pediatrii. Z rozmowy dowiedzieliśmy się, czym jest Karta Praw Dziecka Pacjenta i jak ważna jest świadomość personelu medycznego, rodziców/opiekunów oraz dziecka w zakresie posiadanych uprawnień. Rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, by dziecko jak najmniej bało się wizyty u lekarza, a kontakt z personelem medycznym w przychodni czy szpitalu nie był źródłem dodatkowego stresu u małych pacjentów i ich opiekunów. W podcaście rozmawiamy także o tym, co mogą zrobić rodzice, jeszcze przed wizytą, aby wesprzeć swoje dzieci i przygotować je do badań oraz innych zabiegów medycznych tak, by przebiegły one w bezpiecznych i komfortowych warunkach zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jak radzić sobie w sytuacji, gdy dziecko bardzo źle znosi wizyty u lekarza? Jakie elementy wpływają na atmosferę wizyt i jak powinna wyglądać współpraca personelu medycznego z opiekunami, by osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia dzieci?

Podcast został zorganizowany w ramach projektu pt. „Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jak inspirować dzieci do twórczego korzystania z nowych technologii
2023-09-15 16:40:00

Twórcze wykorzystanie nowych technologii może stanowić alternatywę dla internetowych zagrożeń. Dzieci i młodzież korzystają i będą korzystali z internetu. Jako dorośli oraz rodzice mamy możliwość wspierania w zachowywaniu balansu w korzystaniu z sieci oraz kierowania na treści i narzędzia, które mogą wspierać rozwój młodych osób.

Twórcze wykorzystanie nowych technologii może stanowić alternatywę dla internetowych zagrożeń. Dzieci i młodzież korzystają i będą korzystali z internetu. Jako dorośli oraz rodzice mamy możliwość wspierania w zachowywaniu balansu w korzystaniu z sieci oraz kierowania na treści i narzędzia, które mogą wspierać rozwój młodych osób.

Standardy Ochrony Dzieci w placówkach medycznych
2023-08-18 12:25:40

Standardy Ochrony Dzieci zbierają w jednym miejscu, porządkują i doprecyzowują zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Dlaczego nie tylko trzeba - taki obowiązek wprowadza tzw. ustawa o ochronie małoletnich - ale i warto wprowadzać standardy ochrony dzieci w placówkach medycznych? Po pierwsze, pracownicy ochrony zdrowia mają szczególną rolę w zatrzymaniu krzywdzenia dziecka - mogą zauważyć objawy, niewidoczne dla innych dorosłych, np. nauczycieli,  zbadać dziecko i przeprowadzić odpowiednią interwencję prawną. Po drugie, istotne jest także zadbanie o to, aby doświadczenie dziecka-pacjenta z kontaktu z systemem ochrony zdrowia było możliwie jak najbardziej pozytywne, tzn. aby dziecko czuło się pewnie i bezpiecznie w sytuacji bycia pacjentem, otrzymywało wsparcie, jakiego potrzebuje, było traktowane podmiotowo, i w miarę możliwości było włączane w podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i leczenia. Pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych został sfinansowany ze środków przekazanych przez Plan International z funduszy Disaster Emergency Committee.

Standardy Ochrony Dzieci zbierają w jednym miejscu, porządkują i doprecyzowują zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Dlaczego nie tylko trzeba - taki obowiązek wprowadza tzw. ustawa o ochronie małoletnich - ale i warto wprowadzać standardy ochrony dzieci w placówkach medycznych? Po pierwsze, pracownicy ochrony zdrowia mają szczególną rolę w zatrzymaniu krzywdzenia dziecka - mogą zauważyć objawy, niewidoczne dla innych dorosłych, np. nauczycieli,  zbadać dziecko i przeprowadzić odpowiednią interwencję prawną. Po drugie, istotne jest także zadbanie o to, aby doświadczenie dziecka-pacjenta z kontaktu z systemem ochrony zdrowia było możliwie jak najbardziej pozytywne, tzn. aby dziecko czuło się pewnie i bezpiecznie w sytuacji bycia pacjentem, otrzymywało wsparcie, jakiego potrzebuje, było traktowane podmiotowo, i w miarę możliwości było włączane w podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i leczenia. Pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych został sfinansowany ze środków przekazanych przez Plan International z funduszy Disaster Emergency Committee.

Siła organizacji pomocowych w obliczu kryzysu uchodźczdego
2023-06-20 11:20:39

Odcinek podcastu został poświęcony Światowemu Dniu Uchodźcy, który przypada 20 czerwca. W tym roku chcemy przybliżyć słuchaczom perspektywę organizacji zaangażowanych w działania pomocowe w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym eskalacją wojny w Ukrainie.  O doświadczeniach UNICEF-u jako dużej organizacji międzynarodowej, działającej w sektorze humanitarnym opowiada Monika Kacprzak specjalistka ds. Komunikacji. O działaniach FDDS oraz o systemie ochrony dzieci w warunkach kryzysu uchodźczego opowiada członkini zarządu Renata Szredzińska, odpowiadająca za Politykę Ochrony Dzieci.  Rozmowę poprowadziła Olha Kropyva asystentka ds. projektów w FDDS.   Odcinek podcastu został sfinansowany ze środków World Childhood Foundation.     *Korekta redaktora: Na 2 min 20 sek. prawidłowa liczba uchodźców uciekających z Ukrainy wynosi 8.2 mln zamiast

Odcinek podcastu został poświęcony Światowemu Dniu Uchodźcy, który przypada 20 czerwca. W tym roku chcemy przybliżyć słuchaczom perspektywę organizacji zaangażowanych w działania pomocowe w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym eskalacją wojny w Ukrainie.  O doświadczeniach UNICEF-u jako dużej organizacji międzynarodowej, działającej w sektorze humanitarnym opowiada Monika Kacprzak specjalistka ds. Komunikacji. O działaniach FDDS oraz o systemie ochrony dzieci w warunkach kryzysu uchodźczego opowiada członkini zarządu Renata Szredzińska, odpowiadająca za Politykę Ochrony Dzieci.  Rozmowę poprowadziła Olha Kropyva asystentka ds. projektów w FDDS.

 

Odcinek podcastu został sfinansowany ze środków World Childhood Foundation.  

 

*Korekta redaktora: Na 2 min 20 sek. prawidłowa liczba uchodźców uciekających z Ukrainy wynosi 8.2 mln zamiast

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - połączenie dające siłę
2023-06-13 13:45:42

W okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży obchodzonego 17 maja, zaprosiliśmy do studia osoby związane z telefonem zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aby opowiedziały o tym jak istotną rolę pełnią linie pomocowe udzielające wsparcia młodym ludziom. Gościnie odcinka: Marta Kolczyńska-Filipowicz (specjalistka w zespole Pomoc głosowa - Program Pomocy Telefonicznej) oraz Marlena Mazur-Rudnicka (koordynatorka zespołu Współpraca - Program Pomocy Telefonicznej) podzieliły się doświadczeniami z codziennej pracy konsultantów i konsultantek. Opowiedziały także o tym, jak system pomocowy funkcjonuje, na czym polegają interwencje oraz z jakimi trudnościami borykają się osoby zgłaszające się do 116 111. Rozmowę poprowadziła Marta Wojtas. Telefon zaufania za dzieci i młodzieży 116 111 jest obsługiwany w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Odcinek podcastu został sfinansowany ze środków Save the Children International.

W okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży obchodzonego 17 maja, zaprosiliśmy do studia osoby związane z telefonem zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aby opowiedziały o tym jak istotną rolę pełnią linie pomocowe udzielające wsparcia młodym ludziom.

Gościnie odcinka: Marta Kolczyńska-Filipowicz (specjalistka w zespole Pomoc głosowa - Program Pomocy Telefonicznej) oraz Marlena Mazur-Rudnicka (koordynatorka zespołu Współpraca - Program Pomocy Telefonicznej) podzieliły się doświadczeniami z codziennej pracy konsultantów i konsultantek. Opowiedziały także o tym, jak system pomocowy funkcjonuje, na czym polegają interwencje oraz z jakimi trudnościami borykają się osoby zgłaszające się do 116 111. Rozmowę poprowadziła Marta Wojtas.

Telefon zaufania za dzieci i młodzieży 116 111 jest obsługiwany w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Odcinek podcastu został sfinansowany ze środków Save the Children International.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie