ohistorie.eu

Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
email: ohistorie@zoho.eu

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa
2022-11-19 15:23:45

Portal o historie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania debaty: Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa W sierpniu 2022 roku na jednym z portali PAP opublikowano wypowiedź dra Karola Nawrockiego, w której prezes IPN stwierdził:  „W ciągu ostatnich trzech miesięcy usunęliśmy 20 sowieckich pomników, ale na naszej liście jest ich 60. To bardzo szybkie tempo, ale chciałbym być tym prezesem IPN, który dokończy proces dekomunizacji w Polsce.”  W spotach publikowanych w internecie prezes IPN nawołuje do usuwania pomników powstałych w czasach Polski Ludowej. W wielu miejscowościach odbywa się demontaż monumentów. Czy podobny los spotka pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w Olsztynie autorstwa Xawerego Dunikowskiego? O olsztyńskim monumencie Nawrocki mówi następująco:  „Pomnik ten jest przede wszystkim  ahistoryczny, bo dotyka wydarzenia,  którego nie było. Rok ’45 nie był wyzwoleniem.  Pomnik ten nie powinien stać w przestrzeni  wolnego, pięknego polskiego miasta (...) dlatego,  że jest pomnikiem oddającym cześć i honor tym,  którzy mordowali, którzy gwałcili, którzy palili. [...] Instytut Pamięci Narodowej będzie w zdecydowany  sposób dążył do tego, aby ten pomnik z przestrzeni  publicznej wolnego miasta Olszyna zniknął”. W obronie olsztyńskiego pomnika stanął historyk i kulturoznawca prof. Robert Traba, który w liście otwartym do dra Karola Nawrockiego wyłuszczył i poddał krytyce błędy w argumentacji prezesa IPN. List został opublikowany na łamach portalu ohistorie.eu  --  Konflikt wokół Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie jest pretekstem do rozmowy o tym: (1) czym są i jakie funkcje pełnią pomniki w przestrzeni publicznej: (2) co rozumiemy pod pojęciem trudnego dziedzictwa, oraz (3) na czym powinien polegać proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w przypadku uznanych dzieł sztuki.  W dyskusji biorą udział:  Prof. Robert Traba, ISP PAN  Prof. Tadeusz J. Żuchowski, IHS UAM  Prof. Jacek Friedrich, Muzeum Narodowe w Gdańsku  Rozmowę prowadzi: Prof. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS w Lublinie   Debata odbyła się na portalu ohistorie.eu w środę 16 listopada 2022 r. o godz. 17.00. -- Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS  --  Wykorzystane w wideo zdjęcia pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie pochodzą ze stron IPN, Muzeum Warmii i Mazur. W materiale wykorzystano także zdjęcie pomnika wykonane przez Tomasza Waszczuka /PAP/, Igora Hrywnę, PhotoKrzysztof.blogspot.com.

Portal o historie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania debaty: Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej. Dylematy trudnego dziedzictwa

W sierpniu 2022 roku na jednym z portali PAP opublikowano wypowiedź dra Karola Nawrockiego, w której prezes IPN stwierdził: 

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy usunęliśmy 20 sowieckich pomników, ale na naszej liście jest ich 60. To bardzo szybkie tempo, ale chciałbym być tym prezesem IPN, który dokończy proces dekomunizacji w Polsce.” 

W spotach publikowanych w internecie prezes IPN nawołuje do usuwania pomników powstałych w czasach Polski Ludowej. W wielu miejscowościach odbywa się demontaż monumentów. Czy podobny los spotka pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w Olsztynie autorstwa Xawerego Dunikowskiego? O olsztyńskim monumencie Nawrocki mówi następująco: 

„Pomnik ten jest przede wszystkim  ahistoryczny, bo dotyka wydarzenia,  którego nie było. Rok ’45 nie był wyzwoleniem.  Pomnik ten nie powinien stać w przestrzeni  wolnego, pięknego polskiego miasta (...) dlatego,  że jest pomnikiem oddającym cześć i honor tym,  którzy mordowali, którzy gwałcili, którzy palili. [...] Instytut Pamięci Narodowej będzie w zdecydowany  sposób dążył do tego, aby ten pomnik z przestrzeni  publicznej wolnego miasta Olszyna zniknął”.

W obronie olsztyńskiego pomnika stanął historyk i kulturoznawca prof. Robert Traba, który w liście otwartym do dra Karola Nawrockiego wyłuszczył i poddał krytyce błędy w argumentacji prezesa IPN. List został opublikowany na łamach portalu ohistorie.eu 

-- 

Konflikt wokół Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie jest pretekstem do rozmowy o tym: (1) czym są i jakie funkcje pełnią pomniki w przestrzeni publicznej: (2) co rozumiemy pod pojęciem trudnego dziedzictwa, oraz (3) na czym powinien polegać proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w przypadku uznanych dzieł sztuki. 

W dyskusji biorą udział: 

Prof. Robert Traba, ISP PAN 

Prof. Tadeusz J. Żuchowski, IHS UAM 

Prof. Jacek Friedrich, Muzeum Narodowe w Gdańsku 

Rozmowę prowadzi: Prof. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS w Lublinie  

Debata odbyła się na portalu ohistorie.eu w środę 16 listopada 2022 r. o godz. 17.00.

--

Realizacja wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS 

-- 

Wykorzystane w wideo zdjęcia pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie pochodzą ze stron IPN, Muzeum Warmii i Mazur. W materiale wykorzystano także zdjęcie pomnika wykonane przez Tomasza Waszczuka /PAP/, Igora Hrywnę, PhotoKrzysztof.blogspot.com.

Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL
2022-09-30 16:20:12

Debata wokół książki  Andrzeja Czyżewskiego   Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL,  Łódź-Warszawa 2021   Uczestnicy: dr Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Piotr. T. Kwiatkowski Prowadzenie: prof. Mariusz Mazur Realizacja podcastu: prof. Piotr Witek 

Debata wokół książki  Andrzeja Czyżewskiego   Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL,  Łódź-Warszawa 2021  

Uczestnicy: dr Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Piotr. T. Kwiatkowski

Prowadzenie: prof. Mariusz Mazur

Realizacja podcastu: prof. Piotr Witek 

Historia między polityką a służbami specjalnymi
2022-05-04 01:48:20

Pretekstem do rozmowy jest Konkurs Historyczny „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki dra hab. Przemysława Czarnka. Organizatorami konkursu są: - Michał Wójcik – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, - Beata Kempa – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, - Beata Białowąs – Członkini Zarządu Województwa Śląskiego, - Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu, - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z siedzibą w Bytomiu, - Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Konkurs „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany przez kilka marginalnych organizacji „kresowych" i wspierany przez prominentnych polityków budzi szereg kontrowersji. Uczestnicy dyskusji podejmują kilka kluczowych wątków: 1) co wiadomo o organizatorach oraz patronie konkursu 2) jakie związki łączą IPN ze środowiskami kresowymi – na czym one polegają. 3) Jak głęboko przenikają się środowiska historyczne z politycznymi. Jakie są polityczne cele konkursu. 4) Czy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę konkurs historyczny o Wołyniu nie wpisuje się w putinowską/rosyjską politykę historyczną? 5) Komu, w trakcie tej wojny, potrzebna jest narracja lansowana przez organizatorów konkursu, 6) Do czego w kontekście wojny w Ukrainie może doprowadzić taki konkurs (np. jak mogą odbierać go dzieci szkolne w czasie napływu fali uchodźców ukraińskich, jakie skutki może mieć na relacje polskiej młodzieży z ukraińską w polskich szkołach, itp.) 7) Jakie środowiska mogą zbić kapitał polityczny na organizacji konkursu i czym to grozi dla relacji polsko-ukraińskich oraz losu wojny. 8) Co robić, by bronić polskiej racji stanu przed nacjonalistyczną narracją nie negując Wołynia? Jaka jest w tym rola historyków? A może historycy są bezbronni i bezradni? 9) Jaką rolę mogą w tej sytuacji odegrać czy też odgrywają polskie służby kontrwywiadowcze? Czy są bezbronne w świecie, w którym panuje wolność słowa? W rozmowie udział biorą: Red. Tomasz Piątek Dr Przemysław Witkowski Prof. Kazimierz Wóycicki Dr Mariusz Zajączkowski Spotkanie prowadzi: Prof. Rafał Wnuk Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek

Pretekstem do rozmowy jest Konkurs Historyczny „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki dra hab. Przemysława Czarnka.

Organizatorami konkursu są:

- Michał Wójcik – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

- Beata Kempa – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,

- Beata Białowąs – Członkini Zarządu Województwa Śląskiego,

- Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu,

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z siedzibą w Bytomiu,

- Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.

Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej

Konkurs „WOŁYŃ - PAMIEĆ POKOLEŃ” organizowany przez kilka marginalnych organizacji „kresowych" i wspierany przez prominentnych polityków budzi szereg kontrowersji.

Uczestnicy dyskusji podejmują kilka kluczowych wątków:

1) co wiadomo o organizatorach oraz patronie konkursu

2) jakie związki łączą IPN ze środowiskami kresowymi – na czym one polegają.

3) Jak głęboko przenikają się środowiska historyczne z politycznymi. Jakie są polityczne cele konkursu.

4) Czy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę konkurs historyczny o Wołyniu nie wpisuje się w putinowską/rosyjską politykę historyczną?

5) Komu, w trakcie tej wojny, potrzebna jest narracja lansowana przez organizatorów konkursu,

6) Do czego w kontekście wojny w Ukrainie może doprowadzić taki konkurs (np. jak mogą odbierać go dzieci szkolne w czasie napływu fali uchodźców ukraińskich, jakie skutki może mieć na relacje polskiej młodzieży z ukraińską w polskich szkołach, itp.)

7) Jakie środowiska mogą zbić kapitał polityczny na organizacji konkursu i czym to grozi dla relacji polsko-ukraińskich oraz losu wojny.

8) Co robić, by bronić polskiej racji stanu przed nacjonalistyczną narracją nie negując Wołynia? Jaka jest w tym rola historyków? A może historycy są bezbronni i bezradni?

9) Jaką rolę mogą w tej sytuacji odegrać czy też odgrywają polskie służby kontrwywiadowcze? Czy są bezbronne w świecie, w którym panuje wolność słowa?

W rozmowie udział biorą:

Red. Tomasz Piątek

Dr Przemysław Witkowski

Prof. Kazimierz Wóycicki

Dr Mariusz Zajączkowski

Spotkanie prowadzi: Prof. Rafał Wnuk

Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek

Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska
2022-04-04 01:20:39

Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest metodologiem historii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się teoretyczną refleksją nad histografią. Równolegle do swojej pracy naukowej uprawia publicystykę. Jest stałym współpracownikiem portalu ohistorie.eu, gdzie od dłuższego czasu w serii „Wycinanki” publikuje felietony dotyczące nauki, historii, historiografii, filozofii, edukacji, polityki, tematów bieżących.  Seria felietonów „Wycinanki” jest znakomitym pretekstem do tego, by porozmawiać nie tylko o podejmowanych w poszczególnych tekstach niezwykle ważnych zagadnieniach, ale także o wyzwaniach stojących przed historykiem, humanistą we współczesnym świecie - o roli historyka, humanisty, naukowca zaangażowanego.  W dyskusji udział biorą:  Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek,  Prof. dr hab. Jan Pomorski,  Prof. dr hab. Rafał Stobiecki,  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski,  Prof. Wiktor Werner,  Prowadzenie: Prof. Ewa Solska, Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek  ***  Tides Of Iron by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wokół "Wycinanek". Publicystka prof. Wojciecha Wrzoska

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest metodologiem historii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się teoretyczną refleksją nad histografią. Równolegle do swojej pracy naukowej uprawia publicystykę. Jest stałym współpracownikiem portalu ohistorie.eu, gdzie od dłuższego czasu w serii „Wycinanki” publikuje felietony dotyczące nauki, historii, historiografii, filozofii, edukacji, polityki, tematów bieżących.  Seria felietonów „Wycinanki” jest znakomitym pretekstem do tego, by porozmawiać nie tylko o podejmowanych w poszczególnych tekstach niezwykle ważnych zagadnieniach, ale także o wyzwaniach stojących przed historykiem, humanistą we współczesnym świecie - o roli historyka, humanisty, naukowca zaangażowanego. 

W dyskusji udział biorą:  Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek,  Prof. dr hab. Jan Pomorski,  Prof. dr hab. Rafał Stobiecki,  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski,  Prof. Wiktor Werner,  Prowadzenie: Prof. Ewa Solska, Realizacja wideo i podcastu: Prof. Piotr Witek 

*** 

Tides Of Iron by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna
2022-02-05 17:09:48

Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna W rozmowie udział biorą: Andrzej Brzeziecki i prof. Rafał Wnuk Realizacja Wideo i podcastu: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

Wywiad, szpiedzy, agenci. Historia jak powieść sensacyjna

W rozmowie udział biorą:

Andrzej Brzeziecki i prof. Rafał Wnuk

Realizacja Wideo i podcastu:

dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka
2022-01-17 01:08:17

„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka Autor: dr hab. PIOTR WITEK „Historyczność narracji filmowej oraz świata przedstawionego może manifestować się poprzez audio-sferę, np. muzykę.” *** W podcaście wykorzystano na prawie cytatu fragmenty ścieżek dźwiękowych z analizowanych filmów: The Dirt, USA, 2019, dir. J.J. Tremaine. Yesterday, Poland, 1984, dir. R. Piwowarski. Człowiek z marmuru [Man of Marble], Poland 1976, dir. A. Wajda. Na poszczególne ścieżki dźwiękowe składają następujące utwory muzyczne: Budujemy nowy dom [We Are Building a New Home], 1949, lyrics: W. Stępień, music: Z. Goz-dawa. Girls, Girls, Girls, album: Girls, Girls, Girls (1987), Mötley Crüe. Love Me do, album: Please Please Me (1963), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney. And I love Her, album: A Hard Day's Night (1964), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney. Pochód przyjaźni [The March of Friendship], 1951, lyrics: E. Fiszer, music: T. Sygietyński, J.T. Klukowski. Shout at the Devil, album: Shout at the Devil (1983), Mötley Crüe. Służba Polsce [Service for Poland], 1951, lyrics: S. Wygodzki, music: W. Lutosławski. Warszawski dzień [A Warsaw Day], 1964, lyrics: S.R. Dobrowolski, music: T. Sygietyński. *** Prawo autorskie i prawa pokrewne. Art.  29.  [Prawo cytatu] Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

„Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka

Autor: dr hab. PIOTR WITEK

„Historyczność narracji filmowej oraz świata przedstawionego może manifestować się poprzez audio-sferę, np. muzykę.”

***

W podcaście wykorzystano na prawie cytatu fragmenty ścieżek dźwiękowych z analizowanych filmów:

The Dirt, USA, 2019, dir. J.J. Tremaine.

Yesterday, Poland, 1984, dir. R. Piwowarski.

Człowiek z marmuru [Man of Marble], Poland 1976, dir. A. Wajda.

Na poszczególne ścieżki dźwiękowe składają następujące utwory muzyczne:

Budujemy nowy dom [We Are Building a New Home], 1949, lyrics: W. Stępień, music: Z. Goz-dawa.

Girls, Girls, Girls, album: Girls, Girls, Girls (1987), Mötley Crüe.

Love Me do, album: Please Please Me (1963), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney.

And I love Her, album: A Hard Day's Night (1964), The Beatles, autorzy: Jhon Lennon, Paul McCartney.

Pochód przyjaźni [The March of Friendship], 1951, lyrics: E. Fiszer, music: T. Sygietyński, J.T. Klukowski.

Shout at the Devil, album: Shout at the Devil (1983), Mötley Crüe.

Służba Polsce [Service for Poland], 1951, lyrics: S. Wygodzki, music: W. Lutosławski.

Warszawski dzień [A Warsaw Day], 1964, lyrics: S.R. Dobrowolski, music: T. Sygietyński.

***

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Art.  29.  [Prawo cytatu]

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Quo Vadis, IPN?
2021-12-23 15:58:10

Quo Vadis, IPN?  Pretekstem do rozmowy są niedawne działania podjęte przez nowego prezesa IPN Karola Nawrockiego wobec historyków z lubelskiego oddziału IPN - dra Sławomira Poleszaka i prof. Sławomira Łukasiewicza - którzy w listopadzie 2021 roku zostali pozbawieni pracy w Instytucie.  W dyskusji udział biorą:  Prof. Paweł Machcewicz Prof. Sławomir Łukasiewicz Prof. Dariusz Libionka Prowadzenie:  Dr hab. Piotr Witek   ___ Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr Witek

Quo Vadis, IPN? 

Pretekstem do rozmowy są niedawne działania podjęte przez nowego prezesa IPN Karola Nawrockiego wobec historyków z lubelskiego oddziału IPN - dra Sławomira Poleszaka i prof. Sławomira Łukasiewicza - którzy w listopadzie 2021 roku zostali pozbawieni pracy w Instytucie. 

W dyskusji udział biorą: 

Prof. Paweł Machcewicz

Prof. Sławomir Łukasiewicz

Prof. Dariusz Libionka

Prowadzenie: 

Dr hab. Piotr Witek  

___

Realizacja wideo i podcastu: Dr hab. Piotr Witek

„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język
2021-12-18 14:36:03

„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język Autor: dr hab. PIOTR WITEK Ważnym elementem strategii uhistoryczniania filmowej narracji i świata przedstawionego jest język, jakim posługują się postaci na ekranie. Bardzo często się zdarza, że w filmach opowiadających o epokach dawniejszych - starożytności czy średniowieczu - bohaterowie mówią językiem współczesnym. W produkcjach Hollywood jest to język angielski w obrazach europejskich są to języki narodowe poszczególnych kinematografii - francuski, hiszpański, rosyjski, polski, itd. W podcaście jako cytaty źródeł poddanych analizie wykorzystano fragmenty ścieżek dźwiękowych z następujących filmów: Quo Vadis , USA, 1951, dir. M. LeRoy. Quo Vadis , Poland, 2001, dir. J. Kawalerowicz. The Passion of the Christ , USA, 2004, dir. M. Gibson. Gniazdo [ The Cradle ], Poland, 1974, dir. J. Rybkowski. Potop [ The Deluge ], Poland, 1974, dir. J. Hoffman. Wielki bieg [ The Great Race ], Poland, 1981, dir. J. Domaradzki.

„Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język

Autor: dr hab. PIOTR WITEK

Ważnym elementem strategii uhistoryczniania filmowej narracji i świata przedstawionego jest język, jakim posługują się postaci na ekranie.

Bardzo często się zdarza, że w filmach opowiadających o epokach dawniejszych - starożytności czy średniowieczu - bohaterowie mówią językiem współczesnym. W produkcjach Hollywood jest to język angielski w obrazach europejskich są to języki narodowe poszczególnych kinematografii - francuski, hiszpański, rosyjski, polski, itd.

W podcaście jako cytaty źródeł poddanych analizie wykorzystano fragmenty ścieżek dźwiękowych z następujących filmów:

Quo Vadis, USA, 1951, dir. M. LeRoy.

Quo Vadis, Poland, 2001, dir. J. Kawalerowicz.

The Passion of the Christ, USA, 2004, dir. M. Gibson.

Gniazdo[The Cradle], Poland, 1974, dir. J. Rybkowski.

Potop[The Deluge], Poland, 1974, dir. J. Hoffman.

Wielki bieg[The Great Race], Poland, 1981, dir. J. Domaradzki.


"Historia na ekranie". Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy
2021-12-10 20:24:43

Podcast z cyklu "HISTORIA NA EKRANIE" Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy Autor: Dr hab. Piotr Witek  Historyczność narracji filmowej i świata przedstawionego manifestuje się w tym przypadku między innymi poprzez trzy podstawowe elementy: scenerię, scenografię i kostiumy. Rozpoznanie ich jako historycznych (oznaczających przeszłość) pozwala uznać narrację filmową i ekranowy świat przestawiony za historyczne.

Podcast z cyklu "HISTORIA NA EKRANIE"

Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy

Autor: Dr hab. Piotr Witek 

Historyczność narracji filmowej i świata przedstawionego manifestuje się w tym przypadku między innymi poprzez trzy podstawowe elementy: scenerię, scenografię i kostiumy. Rozpoznanie ich jako historycznych (oznaczających przeszłość) pozwala uznać narrację filmową i ekranowy świat przestawiony za historyczne.


"Historia na ekranie". Odcinek 1 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie
2021-12-01 03:49:00

Podcast z cyklu ”Historia na ekranie” Odcinek 1- Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie Autor: dr hab. Piotr Witek

Podcast z cyklu ”Historia na ekranie”

Odcinek 1- Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie

Autor: dr hab. Piotr Witek

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie