ohistorie.eu

Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. email: ohistorie@zoho.eu

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Kiedy wybuchnie wojna... Studium kryzysu 1938 roku
2020-08-13 23:50:28

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania podcastu prezentującego debatę poświęconą książce prof. Piotra M. Majewskiego: Kiedy wybuchnie wojna? 1928. Studium Kryzysu , Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019. W debacie udział wzięli: Prof. Piotr M. Majewski (UW) Prof. Rafał Wnuk (KUL) Prof. Mirosław Filipowicz (KUL) Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/08/09/kiedy-wybuchnie-wojna-studium-kryzysu-1938-roku/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/jGuO57eoglg *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek (UMCS)

Mobilna aplikacja "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - wywiad z twórcami: prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
2020-07-19 15:23:27

Polecamy uwadze Państwa wywiad dra hab. Piotra Witka z twórcami mobilnej aplikacji „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”: prof. dr. hab. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem. "Premiera aplikacji miała miejsce w roku 2019. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych (humanistyka cyfrowa, historia cyfrowa) oraz edukacji humanistycznej." Wywiad można również obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/07/19/mobilna-aplikacja-szlakami-polski-niepodleglej-1914-1922/

Debata wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię".
2020-06-14 22:58:13

Podcast z debaty online zorganizowanej w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych. Przedmiotem dyskusji jest książka Jana Pomorskiego pt. „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”. W dyskusji udział wzięli: prof. Krzysztof Zamorski (UJ), prof. Rafał Stobiecki (UŁ) oraz prof. Jan Pomorski (UMCS). Panel poprowadziła prof. Maria Solarska (UAM).  Realizacja: dr hab. Piotr Witek Video z debaty: https://youtu.be/anQ1BGd1ucc

Zajawka debaty poświęconej książce Jana Pomorskiego: Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię
2020-06-10 23:40:48

Debata wokół książki Jana Pomorskiego Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur po­znających historię jest kolejnym spotkaniem z cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych, organizowanych od dwóch lat przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, w ramach cyklu „Spotkania w Bramie”, na których prezentowane są interesujące i wartościowe poznawczo monografie z różnych obszarów historii i szerzej – humanistyki, prezentujące interesujące, nowatorskie podejścia badawcze. Debaty koncentrują się wokół zagadnień takich jak: badania nad historią XX i XXI wieku, Europą Środkowo-Wschodnią, Lubelszczyzną oraz teoria i metodologia historii, historia wizualna i cyfrowa, historia publiczna, historia kulturowa. Seminaria są kierowane do profesjonalnych historyków, kulturoznawców, politologów, socjologów, filozofów, nauczycieli, studentów oraz zwykłych miłośników historii, którym nieobca jest poważna refleksja nad historią, sposobami jej badania, poznawania i przedstawiania. Na organizowanych przez nas seminariach treści są prezentowane w przystępny sposób, co oznacza, że nikt nie powinien mieć problemów z ich odbiorem i rozumieniem. Najnowsze spotkanie poświęcone jest książce prof. Jana Pomorskiego noszącej tytuł: „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”, wydanej przez Wydawnictwo UMCS w Lulinie w roku 2019. Profesor Jan Pomorski pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Historii na UMCS. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich metodologów historii, który od kilku dziesięcioleci zajmuje się badaniem kulturowych fundamentów oraz epistemologicznych i metodologicznych aspektów funkcjonowania nauki historycznej. W debacie oprócz Autora książki udział wezmą znakomici goście, metodolodzy historii i historycy historiografii: prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, spotkanie poprowadzi prof. Maria Solarska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na epidemię, spotkanie zostało zorganizowane w Internecie. Debata rozpocznie się 12 czerwca o godz. 17.00 i będzie transmitowana na żywo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YT https://youtu.be/WisoFnt3JjA oraz na naszym profilu na FB ( https://www.facebook.com/ohistorie/ ). Widzowie będą mogli w trakcie transmisji komentować i zadawać pytania uczestnikom debaty za pośrednictwem czatu na YouTube i FB. Prelegenci będą na komentarze i pytania odpowiadać w trakcie debaty.

Zajawka wywiadu z historykami z UMCS w Lublinie, twórcami aplikacji mobilnej "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
2020-05-25 01:23:41

Nazywam się Piotr Witek i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z prof. Janem Pomorskim, mgr Karolem Kasprowiczem oraz mgr Bartłomiejem Stolarzem z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - twórcami mobilnej aplikacji: „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”. Aplikacja, której premiera miała miejsce w roku 2019, jest transmedialną opowieścią historyczną prezentującą losy zmagań Polaków o niepodległość w 1918 roku, pokazującą toczone przez nich walki o granice II Rzeczypospolitej. Aplikacja zawiera interaktywny atlas historyczny oraz pięć lekcji historii, z których każda zaczyna się od syntetycznego wprowadzenia w problematykę w dwóch postaciach do wyboru: tekstu pisanego oraz komentarza odczytywanego przez lektora. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku, wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych – powstania nowej dziedziny humanistyki określanej mianem humanistyki cyfrowej – oraz przemian w szeroko rozumianej edukacji humanistycznej. Z twórcami aplikacji rozmawiam o tym, czemu aplikacja ma służyć i do kogo jest adresowana. Kto był pomysłodawcą tego projektu? W jakich okolicznościach pomysł powstał? Jak długo trwały prace nad aplikacją? Co inspirowało twórców i pomagało im w przygotowaniu się do realizacji projektu? Jak wyglądała współpraca członków zespołu - akademickich historyków – z grafikami, specjalistami od animacji, scenarzystami, reżyserką animowanego filmu „Bitwa warszawska”. Rozmawiam także o przygotowanym przez twórców aplikacji przewodniku metodycznym dla nauczycieli, mającym służyć im pomocą przy wykorzystywaniu jej na lekcjach historii. Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w App Store oraz Google Play Wywiad już wkrótce zostanie udostępniony w formie podcastu oraz wideo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YouTube, a także  na platformach podcastingowych: spoitfy, anchor.fm, google podcasts i innych. W materiale wykorzystano fragmenty komentarza oraz muzyki pochodzące z aplikacji. Zapraszamy do słuchania i oglądania.

[PH]3. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz Prof. Piotra M. Majewskiego
2020-05-19 23:17:33

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania trzeciego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W jednej swoich wypowiedzi wyartykułowanych w grudniu 2019 roku prezydent Putin oskarżył Polskę o to, że była sojuszniczką III Rzeszy i realizowała politykę mającą doprowadzić do wybuchu wojny. Czy II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny? Profesor Piotr M. Majewski w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji przedstawia politykę II  Rzeczypospolitej, ZSRR, III Rzeszy, Francji i Węgier wobec Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki prowadzonej przez wspomniane państwa w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Omawia zagadnienie kryzysu politycznego z 1938 roku, przybliża okoliczności, w których w tymże roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy. Wyjaśnia rolę jaką odegrała Polska w rozbiorze Czechosłowacji przeprowadzonym w wyniku zawarcia paktu monachijskiego. W konkluzji profesor Piotr M. Majewski wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/04/14/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wl-putina-cz-iii-komentarz-prof-piotra-m-majewskiego/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/HgsqFKL-9lI *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

[PH]2. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Rafała Wnuka
2020-05-17 03:00:00

Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania drugiego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W swoich wypowiedziach na temat historii Putin zarzucił II Rzeczypospolitej współodpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej. Czy Polska była współodpowiedzialna za rozpętanie wojny w 1939 roku? Profesor Rafał Wnuk w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji omawia relacje II Rzeczypospolitej z III Rzeszą, przybliża okoliczności, w których w 1938 roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy i rolę jaką tamta umowa miała odegrać w ustabilizowaniu ówczesnej sytuacji politycznej, omawia także okoliczności zawarcia 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow i rolę, jaką odegrała ta umowa wraz z jej tajnym protokołem w doprowadzeniu do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. W konkluzji profesor Rafał Wnuk wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była współodpowiedzialna za doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/01/19/polityka-historyczna-prezydenta-rosji-wladymira-putina-komentarz-prof-rafala-wnuka/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/6PQJkiluAk0 *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

[PH]1. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Sławomira Łukasiewicza
2020-05-16 04:00:00

Podcast „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina” jest pierwszym z serii, w których profesjonalni historycy odnoszą się do artykułowanych przez głowę państwa rosyjskiego tez na temat historii. Jako pierwszy wypowiedział się prof. Sławomir Łukasiewicz. W swoim komentarzu przeanalizował słowa prezydenta Rosji skierowane pod adresem ambasadora II RP w Berlinie Józefa Lipskiego, w których oskarżył polskiego dyplomatę o pronazistowskie sympatie, antysemityzm oraz chęć współpracy z III Rzeszą w kwestii eksterminacji Żydów. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka p.t. „Vladymir”. *** Wypowiedzi Władymira Putina pochodzą z następującego źródła: https://twitter.com/dimsmirnov175 *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu w dziale opinie pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/12/31/polityka-historyczna-wladymira-putina-komentarz-prof-slawomira-lukasiewicza/ oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/2DbFyVQs7Tw *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

Otwierać, milicja!
2020-05-15 01:00:00

Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „Otwierać, milicja” poświęconej książce Doroty Skotarczak pt. Otwierać milicja. O powieści kryminalnej w PRL. Monografia została wydana w roku 2019 przez wydawnictwo IPN. Autorka w książce pisze: „Kryminały PRL-u nigdy nie miały dobrej opinii. Nie zważając na to, że mają służyć rozrywce, oczekiwano takich samych walorów jak od literatury wysokoartystycznej.  A jeśli  już dostrzegano w nich twory literatury rozrywkowej, to porównywano je z powieściami zachodnich klasyków, nie biorąc pod uwagę, że większość utworów  kryminalnych wydawanych na Zachodzie, reprezentuje podobny poziom jak większość  rodzimych kryminałów. Dzisiaj te utwory są ciekawym źródłem do badań czasów, w których one powstały. Będąc nie tylko dziełami kultury popularnej, lecz także zwierciadłem epoki, a w wielu przypadkach także środkiem uprawiania propagandy, przykuwają uwagę historyka.  PRL wyczytany z jego kryminałów jest na pewno z wielu powodów bardzo ciekawy, a świat przedstawiony w powieściach potrafi niekiedy zaskoczyć.” W debacie udział wzięli: Prof. Dorota Skotarczak (UAM) Prof. Jacek Nowakowski (UAM)( Prowadzenie spotkania: Dr hab. hab. Ewa Solska (UMCS) *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2020/02/09/otwierac-milicja/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/F61fYuADKoc Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

Wojna w kanałach
2020-05-14 03:00:00

Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „” poświęconej książce Sebastiana Pawliny zatytułowanej „Wojna w kanałach. Podziemna walka Warszawy”. Uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym, w jaki sposób autor przedstawił w swojej monografii koszmar wojny, doświadczenie powstańców warszawskich walczących w kanałach - w tym towarzyszące im emocje - dla których kolektory stawały się linią frontu, drogą ratunku, a w wielu przypadkach drogą ku śmierci. W dyskusji wzięli udział: Sebastian Pawlina Dr Janusz Marszalec Dr Mariusz Zajączkowski *** Debata została również zrejestrowana w formie wideo. Film można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: http://ohistorie.eu/2019/12/07/wojna-w-kanalach/ Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/CnOBUqSqR-k *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie