#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku


Odcinki od najnowszych:

#pokatolicku o stawaniu w prawdzie przed Bogiem
2021-10-15 10:07:43

Nie bój się przed Bogiem stanąć w całej prawdzie o sobie! #pokatolicku #ewangelia #radiomaryja #sanktuarium #toruń #homilia #kazanie #TeresaWielka
Nie bój się przed Bogiem stanąć w całej prawdzie o sobie! #pokatolicku #ewangelia #radiomaryja #sanktuarium #toruń #homilia #kazanie #TeresaWielka

Bóg jedyna nadzieją - ks. Krzysztof Gryz Radio Maryja Toruń Sanktuarium
2021-09-22 13:57:09

Czasami poza Bogiem nie zostaje nam żadna nadzieja... 1. czytanie (Ezd 9, 5-9) Modlitwa Ezdrasza za naród Czytanie z Księgi Ezdrasza Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem: «Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie». Psalm (Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 (R.: por. 2a)) Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, * i niech będzie błogosławione Jego królestwo! To On karze i okazuje miłosierdzie, † posyła do podziemnej Otchłani * i wyprowadza z największej zagłady. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Wysławiajcie Go, synowie Izraela, * wobec narodów, wśród których was rozproszył * i tam swoją wielkość wam okazywał. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, * gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam naszym Ojcem i Bogiem * po wszystkie czasy. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki On was karci za wasze nieprawości, * lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi. I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, * wśród których zostaliście rozproszeni. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, * obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość. Nawróćcie się, grzesznicy, † i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, * kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Aklamacja (Mk 1, 15) Alleluja, alleluja, alleluja Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 9, 1-6) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. #ewangelia #pokatolicku #sanktuarium #Toruń #RadioMaryja
Czasami poza Bogiem nie zostaje nam żadna nadzieja... 1. czytanie (Ezd 9, 5-9) Modlitwa Ezdrasza za naród Czytanie z Księgi Ezdrasza Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem: «Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie». Psalm (Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 (R.: por. 2a)) Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, * i niech będzie błogosławione Jego królestwo! To On karze i okazuje miłosierdzie, † posyła do podziemnej Otchłani * i wyprowadza z największej zagłady. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Wysławiajcie Go, synowie Izraela, * wobec narodów, wśród których was rozproszył * i tam swoją wielkość wam okazywał. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, * gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam naszym Ojcem i Bogiem * po wszystkie czasy. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki On was karci za wasze nieprawości, * lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi. I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, * wśród których zostaliście rozproszeni. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, * obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość. Nawróćcie się, grzesznicy, † i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, * kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki Aklamacja (Mk 1, 15) Alleluja, alleluja, alleluja Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Łk 9, 1-6) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. #ewangelia #pokatolicku #sanktuarium #Toruń #RadioMaryja

Przywrócić do życia - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty - ks. Krzysztof Gryz Radio Maryja
2021-09-21 08:29:27

Kazanie wygłoszone w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 21.09.2021 na Mszy radiowej o godz. 7. 1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13) Usiłujcie zachować jedność Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Niebiosa głoszą chwałę Boga, * dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, * noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Nie są to słowa ani nie jest to mowa, * których by dźwięku nie usłyszano; Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce ziemi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Aklamacja Alleluja, alleluja, alleluja Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza na Apostoła Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. #ewangelia #pokatolicku #sanktuarium #Toruń #RadioMaryja #śwMateusz
Kazanie wygłoszone w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 21.09.2021 na Mszy radiowej o godz. 7. 1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13) Usiłujcie zachować jedność Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Niebiosa głoszą chwałę Boga, * dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, * noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Nie są to słowa ani nie jest to mowa, * których by dźwięku nie usłyszano; Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce ziemi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja Aklamacja Alleluja, alleluja, alleluja Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza na Apostoła Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. #ewangelia #pokatolicku #sanktuarium #Toruń #RadioMaryja #śwMateusz

Kochaj i to radykalnie! - ks. Krzysztof Gryz Radio Maryja Toruń Sanktuarium
2021-05-28 19:32:33

Radykalnie #kochaj! 1. czytanie (Syr 44, 1. 9-13) Pochwała wielkich przodków Czytanie z Mądrości Syracha Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia. Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć, zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby ich nie było, a dzieci ich po nich. Lecz także ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane; pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo ich trzyma się przymierzy, a dzięki nim – ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana. Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)) Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach; * to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Aklamacja (Por. J 15, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 11, 11-25) Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców». Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». #Sanktuarium #Toruń #RadioMaryja #pokatolicku #kazanie #Wyszyński
Radykalnie #kochaj! 1. czytanie (Syr 44, 1. 9-13) Pochwała wielkich przodków Czytanie z Mądrości Syracha Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia. Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć, zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby ich nie było, a dzieci ich po nich. Lecz także ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane; pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo ich trzyma się przymierzy, a dzięki nim – ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana. Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)) Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach; * to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja Aklamacja (Por. J 15, 16) Alleluja, alleluja, alleluja Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mk 11, 11-25) Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców». Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». #Sanktuarium #Toruń #RadioMaryja #pokatolicku #kazanie #Wyszyński


2021-05-12 09:19:06

Jak to się stało, że mimo tak wielkiego starania św. Pawła Ateńczycy nie przyjęli Ewangelii?
Jak to się stało, że mimo tak wielkiego starania św. Pawła Ateńczycy nie przyjęli Ewangelii?

Nie musisz się bać! - ks. Krzysztof Gryz Radio Maryja Toruń Sanktuarium
2021-04-30 23:25:35

Nawet gdy się pogubiłeś, nie lękaj się! On jest! 1. czytanie (Dz 13, 26-33) Bóg wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: «Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”». Psalm (Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7)) Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja «Oto Ja ustanowiłem swego Króla * na Syjonie, świętej górze mojej». Wyrok Pański ogłoszę: † On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, * Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, * skruszysz ich jak gliniane naczynie». Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja A teraz, królowie, zrozumcie, * nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, * z drżeniem całujcie Mu stopy. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja Aklamacja (J 14, 6) Alleluja, alleluja, alleluja Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 14, 1-6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». #ufaj #Bogu #On #jest #zTobą #pokatolicku #Toruń #RadioMaryja
Nawet gdy się pogubiłeś, nie lękaj się! On jest! 1. czytanie (Dz 13, 26-33) Bóg wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: «Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”». Psalm (Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7)) Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja «Oto Ja ustanowiłem swego Króla * na Syjonie, świętej górze mojej». Wyrok Pański ogłoszę: † On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, * Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, * skruszysz ich jak gliniane naczynie». Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja A teraz, królowie, zrozumcie, * nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, * z drżeniem całujcie Mu stopy. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja Aklamacja (J 14, 6) Alleluja, alleluja, alleluja Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 14, 1-6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». #ufaj #Bogu #On #jest #zTobą #pokatolicku #Toruń #RadioMaryja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie