#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku


Odcinki od najnowszych:

#najlepszacząstka #71 - Jan Chrzciciel
2020-06-23 23:42:02

Św. Jan Chrzciciel wielkim świętym był... Ale czy dla mnie znajdzie się miejsce w niebie?
Św. Jan Chrzciciel wielkim świętym był... Ale czy dla mnie znajdzie się miejsce w niebie?

W obecności Obecności - Odcinek 3 - Obecność Obecności w ludziach
2020-06-21 22:00:00

Zapraszamy Was do odkrywania życia w obecności Obecności! Każdej czerwcowej niedzieli o 22:00 na Ewangelia #pokatolicku i UBOGApl chcemy wspólnie wchodzić w głębię Obecności jaką jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Trzeci odcinek poświęciliśmy obecności Obecności w ludziach. Będzie o kapłaństwie, osobach konsekrowanych, wiernych i... po prostu posłuchajcie ;) Zapraszamy do śledzenia tej serii i do udostępniania naszych odcinków dalej.  Ostatni odcinek, który będzie dostępny za tydzień, będzie próbą szukania sposobu budowania relacji z Obecnością w codzienności. Bądźcie z nami na Ewangelia #pokatolicku i UBOGApl! Zapraszają ks. Krzysztof Gryz i Marta Sieńska.

Zapraszamy Was do odkrywania życia w obecności Obecności!

Każdej czerwcowej niedzieli o 22:00 na Ewangelia #pokatolicku i UBOGApl chcemy wspólnie wchodzić w głębię Obecności jaką jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

Trzeci odcinek poświęciliśmy obecności Obecności w ludziach. Będzie o kapłaństwie, osobach konsekrowanych, wiernych i... po prostu posłuchajcie ;)

Zapraszamy do śledzenia tej serii i do udostępniania naszych odcinków dalej. 

Ostatni odcinek, który będzie dostępny za tydzień, będzie próbą szukania sposobu budowania relacji z Obecnością w codzienności.

Bądźcie z nami na Ewangelia #pokatolicku i UBOGApl!

Zapraszają ks. Krzysztof Gryz i Marta Sieńska.

#najlepszacząstka #70 - Nie bój się ludzi!
2020-06-21 04:00:58

Nie bój się ludzi, nie bój się wzywań, idź z podniesioną głową, bo On się troszczy! 1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców». Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c)) W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, † dla braci moich stałem się obcym * i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Panie, modlę się do Ciebie * w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * w Twojej zbawczej wierności. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Wysłuchaj mnie, Panie, † bo miłość Twoja jest łaskawa, * spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, * niech ożyje serce szukających Boga. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Bo Pan wysłuchuje biednych * i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi, morze i wszystko, co w nim żyje. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 2. czytanie (Rz 5, 12-15) Adam jest typem Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a) Alleluja, alleluja, alleluja Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». Ewangelia #pokatolicku - tu głosimy Ewangelię tak normalnie, po katolicku!
Nie bój się ludzi, nie bój się wzywań, idź z podniesioną głową, bo On się troszczy! 1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców». Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c)) W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, † dla braci moich stałem się obcym * i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Panie, modlę się do Ciebie * w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * w Twojej zbawczej wierności. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Wysłuchaj mnie, Panie, † bo miłość Twoja jest łaskawa, * spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, * niech ożyje serce szukających Boga. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie Bo Pan wysłuchuje biednych * i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi, morze i wszystko, co w nim żyje. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 2. czytanie (Rz 5, 12-15) Adam jest typem Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a) Alleluja, alleluja, alleluja Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». Ewangelia #pokatolicku - tu głosimy Ewangelię tak normalnie, po katolicku!

#najlepszacząstka #69 - Źródło życia
2020-06-19 16:38:48

Jeśli czujesz się słaby, bez życia, miłości, przyjdź! Do Jego Serca pełnego dobroci i miłości!
Jeśli czujesz się słaby, bez życia, miłości, przyjdź! Do Jego Serca pełnego dobroci i miłości!

#️⃣4️⃣7️⃣ - #człowiekboży
2020-06-18 14:01:12

Jak żyje #człowiekboży? 1. czytanie (Syr 48, 1-14) Pochwała Eliasza i Elizeusza Czytanie z Mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża – okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów, jako mścicieli, i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego, i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a)) Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Pan króluje, wesel się, ziemio, * radujcie się, liczne wyspy! Obłok i ciemność wokół Niego, * prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Przed Jego obliczem idzie ogień * i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, * a ziemia drży na ten widok. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, * przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa * i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Niech zawstydzą się wszyscy, † którzy czczą posągi * i chlubią się bożkami. Niech wszystkie bóstwa * hołd Mu oddają. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Aklamacja (Por. Rz 8, 15bc) Alleluja, alleluja, alleluja Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: «Abba, Ojcze». Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». #hasztag #słowo #pokatolicku #czytaniezdnia Ewangelia #pokatolicku - tu głosimy Ewangelię tak normalnie, po katolicku!
Jak żyje #człowiekboży? 1. czytanie (Syr 48, 1-14) Pochwała Eliasza i Elizeusza Czytanie z Mądrości Syracha Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża – okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów, jako mścicieli, i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego, i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a)) Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Pan króluje, wesel się, ziemio, * radujcie się, liczne wyspy! Obłok i ciemność wokół Niego, * prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Przed Jego obliczem idzie ogień * i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, * a ziemia drży na ten widok. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, * przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa * i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Niech zawstydzą się wszyscy, † którzy czczą posągi * i chlubią się bożkami. Niech wszystkie bóstwa * hołd Mu oddają. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu Aklamacja (Por. Rz 8, 15bc) Alleluja, alleluja, alleluja Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: «Abba, Ojcze». Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». #hasztag #słowo #pokatolicku #czytaniezdnia Ewangelia #pokatolicku - tu głosimy Ewangelię tak normalnie, po katolicku!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie