DevSpresso Podcast

Cotygodniowe wiadomości ze świata JS.

Kategorie:
Technologia

Odcinki od najnowszych:

JS News 36
2021-04-06 02:00:00

Propozycja nowego standardu: Wtorek jako pierwszy dzień tygodnia. - Deno Company - Next.js 10.1 - TS 4.3 Beta - hls.js 1.0.0 - Husky 6.0 - NativeScript 8.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hzXYhXXKdeA&t=1s Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - Deno Company https://deno.com/blog/the-deno-company - Next.js 10.1 https://nextjs.org/blog/next-10-1 - TS 4.3 Beta https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-3-beta/ - Husky 6.0 https://github.com/typicode/husky - NativeScript 8.0 https://blog.nativescript.org/nativescript-8-announcement/ - hls.js https://github.com/video-dev/hls.js/releases/tag/v1.0.0 - npm cli 7.8.0 https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.8.0
Propozycja nowego standardu: Wtorek jako pierwszy dzień tygodnia. - Deno Company - Next.js 10.1 - TS 4.3 Beta - hls.js 1.0.0 - Husky 6.0 - NativeScript 8.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hzXYhXXKdeA&t=1s Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - Deno Company https://deno.com/blog/the-deno-company - Next.js 10.1 https://nextjs.org/blog/next-10-1 - TS 4.3 Beta https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-3-beta/ - Husky 6.0 https://github.com/typicode/husky - NativeScript 8.0 https://blog.nativescript.org/nativescript-8-announcement/ - hls.js https://github.com/video-dev/hls.js/releases/tag/v1.0.0 - npm cli 7.8.0 https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.8.0

JS News 35
2021-03-30 02:00:00

Jest wtorek, dowiedzmy się co nowego, hm? W tym odcinku: - HTTPS defaultowo w Chrome - React Native + Reanimated - NASA OpenMCT - V8v9 - Storybook ❤️Svelte - AWS S3 Object Lambda - skip-links ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/djoapuEDRwY Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - HTTPS defaultowo w Chrome https://blog.chromium.org/2021/03/a-safer-default-for-navigation-https.html - React Native + Reanimated https://reactnative.dev/blog/2021/03/12/version-0.64 https://blog.swmansion.com/reanimated-2-0-stable-release-is-out-564c9c910891 - NASA OpenMCT https://github.com/nasa/openmct - V8v9 https://www.infoq.com/news/2021/03/v8-9-webassemly/ - Storybook ❤️Svelte https://storybook.js.org/blog/storybook-for-svelte/ - AWS S3 Object Lambda https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-s3-object-lambda-use-your-code-to-process-data-as-it-is-being-retrieved-from-s3/ - skip-links https://webaim.org/techniques/skipnav/
Jest wtorek, dowiedzmy się co nowego, hm? W tym odcinku: - HTTPS defaultowo w Chrome - React Native + Reanimated - NASA OpenMCT - V8v9 - Storybook ❤️Svelte - AWS S3 Object Lambda - skip-links ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/djoapuEDRwY Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - HTTPS defaultowo w Chrome https://blog.chromium.org/2021/03/a-safer-default-for-navigation-https.html - React Native + Reanimated https://reactnative.dev/blog/2021/03/12/version-0.64 https://blog.swmansion.com/reanimated-2-0-stable-release-is-out-564c9c910891 - NASA OpenMCT https://github.com/nasa/openmct - V8v9 https://www.infoq.com/news/2021/03/v8-9-webassemly/ - Storybook ❤️Svelte https://storybook.js.org/blog/storybook-for-svelte/ - AWS S3 Object Lambda https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-s3-object-lambda-use-your-code-to-process-data-as-it-is-being-retrieved-from-s3/ - skip-links https://webaim.org/techniques/skipnav/

JS News 34
2021-03-23 01:00:00

Spóźniona przerwa po południu? Zapraszamy. - esbuild 0.9.0 - Tailwind 2.0.4 - ECMAScript 2021 ### Prowadzący Julek Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ekrtu1loYpo Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła ECMAScript 2021 https://2ality.com/2020/09/ecmascript-2021.html?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 esbuild https://github.com/evanw/esbuild/releases/tag/v0.9.0?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 Tailwind JIT https://www.youtube.com/watch?v=3O_3X7InOw8 Google vs Cookies https://www.theverge.com/2021/3/16/22333848/google-antitrust-lawsuit-texas-complaint-chrome-privacy
Spóźniona przerwa po południu? Zapraszamy. - esbuild 0.9.0 - Tailwind 2.0.4 - ECMAScript 2021 ### Prowadzący Julek Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ekrtu1loYpo Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła ECMAScript 2021 https://2ality.com/2020/09/ecmascript-2021.html?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 esbuild https://github.com/evanw/esbuild/releases/tag/v0.9.0?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 Tailwind JIT https://www.youtube.com/watch?v=3O_3X7InOw8 Google vs Cookies https://www.theverge.com/2021/3/16/22333848/google-antitrust-lawsuit-texas-complaint-chrome-privacy

JS News 32
2021-03-16 01:00:00

Jest wtorek. Taki dzień. Kawy? Newsika? - Gatsby 3.0 - znowu szybszy...? - Babel wspiera dwa nowe typy! - WebGPU API w najnowszym Deno 1.8 - ReScript 9 - za/przeciw? - Flutter 2 - internet budowany na Canvas. - …. jQuery 3.6 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski i Łukasz Chludziński ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Deno 1.8 https://deno.land/posts/v1.8 Gatsby 3.0 https://www.gatsbyjs.com/blog/gatsby-v3/ Babel 7.13 https://babeljs.io/blog/2021/02/22/7.13.0 Tauri https://tauri.studio/en/ ReScript 9 https://rescript-lang.org/blog/release-9-0 Flutter 2 https://developers.googleblog.com/2021/03/announcing-flutter-2.html jQuery 3.6 http://blog.jquery.com/2021/03/02/jquery-3-6-0-released/
Jest wtorek. Taki dzień. Kawy? Newsika? - Gatsby 3.0 - znowu szybszy...? - Babel wspiera dwa nowe typy! - WebGPU API w najnowszym Deno 1.8 - ReScript 9 - za/przeciw? - Flutter 2 - internet budowany na Canvas. - …. jQuery 3.6 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski i Łukasz Chludziński ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Deno 1.8 https://deno.land/posts/v1.8 Gatsby 3.0 https://www.gatsbyjs.com/blog/gatsby-v3/ Babel 7.13 https://babeljs.io/blog/2021/02/22/7.13.0 Tauri https://tauri.studio/en/ ReScript 9 https://rescript-lang.org/blog/release-9-0 Flutter 2 https://developers.googleblog.com/2021/03/announcing-flutter-2.html jQuery 3.6 http://blog.jquery.com/2021/03/02/jquery-3-6-0-released/

JS News 33
2021-03-16 01:00:00

Jak to mawiają, jest wtorek to i są newsy. Sporo updatów. - Hasura 2.0 - azure func + node14 - Vercel SWR 0.5.1 - Pullstate - Opal - webdriverIO 7.0 ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Elektron 12 https://www.electronjs.org/blog/electron-12-0 Koniec wsparcia Legacy Edge “spartan” https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/new-microsoft-edge-to-replace-microsoft-edge-legacy-with-april-s/ba-p/2114224 Koniec wsparcia dla IE11... po raz kolejny https://www.drupal.org/node/3199540 azure func + node14 https://techcommunity.microsoft.com/t5/apps-on-azure/run-node-js-14-in-azure-functions/ba-p/2195063 Hasura w wersji 2.0 https://hasura.io/blog/announcing-hasura-graphql-engine-2-0/ Vercel SWR 0.5.1 https://github.com/vercel/swr Kolejny state manager React - pullstate https://github.com/lostpebble/pullstate Opal https://opalrb.com/ webdriverIO v7 https://webdriver.io/blog/2021/02/09/webdriverio-v7-released/
Jak to mawiają, jest wtorek to i są newsy. Sporo updatów. - Hasura 2.0 - azure func + node14 - Vercel SWR 0.5.1 - Pullstate - Opal - webdriverIO 7.0 ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Elektron 12 https://www.electronjs.org/blog/electron-12-0 Koniec wsparcia Legacy Edge “spartan” https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/new-microsoft-edge-to-replace-microsoft-edge-legacy-with-april-s/ba-p/2114224 Koniec wsparcia dla IE11... po raz kolejny https://www.drupal.org/node/3199540 azure func + node14 https://techcommunity.microsoft.com/t5/apps-on-azure/run-node-js-14-in-azure-functions/ba-p/2195063 Hasura w wersji 2.0 https://hasura.io/blog/announcing-hasura-graphql-engine-2-0/ Vercel SWR 0.5.1 https://github.com/vercel/swr Kolejny state manager React - pullstate https://github.com/lostpebble/pullstate Opal https://opalrb.com/ webdriverIO v7 https://webdriver.io/blog/2021/02/09/webdriverio-v7-released/

JS News 31
2021-03-02 01:00:00

Jest wtorek, więc oczywiście jest to idealny dzień na podsumowanie ubiegłego tygodnia. - Goober: minimal CSS-in-JS - ESbuild i M1 już razem - Material UI v5 alpha - ReactWordpress - Zbliżające się konfy i wydarzenia ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/lL_rFrVFkQg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Goober CSS https://goober.rocks/ ESbuild wspiera już M1 https://twitter.com/evanwallace/status/1362224191546613769 Material UI v5 alpha https://github.com/mui-org/material-ui/releases/tag/v5.0.0-alpha.25?ck_subscriber_id=1034204235 ReactWordpress https://frontity.org/?utm_campaign=partnerships&utm_medium=newsletter&utm_source=javascript-weekly Konferencje i ciekawe materiały: Netlify https://www.netlify.com/resources/ JamStack Conf - 6-7 października https://jamstackconf.com/ SPOTcon - 26 marca https://spotcon.scoutapm.com/2021/?utm_source=nodeweekly&utm_medium=newsletter&utm_campaign=spotcon2021&utm_content=sponsored Flutter event - 3 marca https://events.flutter.dev/ React CaseStury festival - 27-28 kwietnia https://react.geekle.us/ Next on Netlify webinar 4 marca https://netlify.zoom.us/webinar/register/6416049590836/WN_jLox66kvToOCHB29NUhDsQ
Jest wtorek, więc oczywiście jest to idealny dzień na podsumowanie ubiegłego tygodnia. - Goober: minimal CSS-in-JS - ESbuild i M1 już razem - Material UI v5 alpha - ReactWordpress - Zbliżające się konfy i wydarzenia ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/lL_rFrVFkQg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Goober CSS https://goober.rocks/ ESbuild wspiera już M1 https://twitter.com/evanwallace/status/1362224191546613769 Material UI v5 alpha https://github.com/mui-org/material-ui/releases/tag/v5.0.0-alpha.25?ck_subscriber_id=1034204235 ReactWordpress https://frontity.org/?utm_campaign=partnerships&utm_medium=newsletter&utm_source=javascript-weekly Konferencje i ciekawe materiały: Netlify https://www.netlify.com/resources/ JamStack Conf - 6-7 października https://jamstackconf.com/ SPOTcon - 26 marca https://spotcon.scoutapm.com/2021/?utm_source=nodeweekly&utm_medium=newsletter&utm_campaign=spotcon2021&utm_content=sponsored Flutter event - 3 marca https://events.flutter.dev/ React CaseStury festival - 27-28 kwietnia https://react.geekle.us/ Next on Netlify webinar 4 marca https://netlify.zoom.us/webinar/register/6416049590836/WN_jLox66kvToOCHB29NUhDsQ

JS News 30
2021-02-23 01:00:00

“Wtorek” - to nawet brzmi jak “JS News”. A w tym odcinku? - React - 10M pobrań - Tworzenie video w React - ReacType 5.0 - Blitz.js - oficjalna beta - Kids Mode w Edge - Vite 2.0 ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/gnPsNXsiLLg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła React - 10M pobrań https://www.npmtrends.com/@angular/core-vs-angular-vs-react-vs-vue-vs-react-native Tworzenie video w React https://www.remotion.dev/?ck_subscriber_id=1020325245 ReacType 5.0 https://linhtanl51.medium.com/reactype-5-0-what-you-need-to-know-41c540b507ac Blitz.js - oficjalna beta https://github.com/blitz-js/blitz/releases Kids Mode w Edge https://www.theverge.com/2021/2/16/22285839/microsoft-edge-browser-kids-mode-safe-search-themes-allow-list Vite 2.0 https://dev.to/yyx990803/announcing-vite-2-0-2f0a
“Wtorek” - to nawet brzmi jak “JS News”. A w tym odcinku? - React - 10M pobrań - Tworzenie video w React - ReacType 5.0 - Blitz.js - oficjalna beta - Kids Mode w Edge - Vite 2.0 ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/gnPsNXsiLLg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła React - 10M pobrań https://www.npmtrends.com/@angular/core-vs-angular-vs-react-vs-vue-vs-react-native Tworzenie video w React https://www.remotion.dev/?ck_subscriber_id=1020325245 ReacType 5.0 https://linhtanl51.medium.com/reactype-5-0-what-you-need-to-know-41c540b507ac Blitz.js - oficjalna beta https://github.com/blitz-js/blitz/releases Kids Mode w Edge https://www.theverge.com/2021/2/16/22285839/microsoft-edge-browser-kids-mode-safe-search-themes-allow-list Vite 2.0 https://dev.to/yyx990803/announcing-vite-2-0-2f0a

JS News 29
2021-02-16 01:00:00

I już wtorek, i już newsy: - Chrome i third party cookies - Vuex 4 - Elastic vs. AWS - Firefox usunął SSB - Cypres 6.4.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/fhrZBEgWt0Y Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Chrome i third party cookies https://www.wired.co.uk/article/google-chrome-cookies-third-party-ads Vuex 4 https://github.com/vuejs/vuex/releases Elastic vs. AWS https://www.geekwire.com/2021/dispute-elastic-aws-highlights-ongoing-battle-open-source-business-model/ Firefox usunął SSB https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1682593&fbclid=IwAR32HHO2F2tqZdEcXWfNwUyU3gnA5jrcDaCYmX9Hamb7RePxAOPqeBMDr28 Cypres 6.4.0 https://github.com/cypress-io/cypress/releases/tag/v6.4.0
I już wtorek, i już newsy: - Chrome i third party cookies - Vuex 4 - Elastic vs. AWS - Firefox usunął SSB - Cypres 6.4.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/fhrZBEgWt0Y Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Chrome i third party cookies https://www.wired.co.uk/article/google-chrome-cookies-third-party-ads Vuex 4 https://github.com/vuejs/vuex/releases Elastic vs. AWS https://www.geekwire.com/2021/dispute-elastic-aws-highlights-ongoing-battle-open-source-business-model/ Firefox usunął SSB https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1682593&fbclid=IwAR32HHO2F2tqZdEcXWfNwUyU3gnA5jrcDaCYmX9Hamb7RePxAOPqeBMDr28 Cypres 6.4.0 https://github.com/cypress-io/cypress/releases/tag/v6.4.0

JS News 28
2021-02-09 01:00:00

Jest wtorek, jest kawa po lunchu, są newsy. - NPM 7 - Nowości w ES2021 - Node 14 na AWS Lambda - Update VSC, styczeń 2021 - Case study: update homepage Githuba ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ruvMPYHIrac Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - NPM 7 https://github.blog/2021-02-02-npm-7-is-now-generally-available/ - ES2021 https://dev.to/mlarocca/new-features-in-es2021-4e13 - Node 14.X in AWS Lambda https://nodeweekly.com/link/102478/138d2eff80 - Visual Studio Code January 2021 https://code.visualstudio.com/updates/v1_53 - Making GitHub’s new homepage fast and performant https://github.blog/2021-01-29-making-githubs-new-homepage-fast-and-performant/
Jest wtorek, jest kawa po lunchu, są newsy. - NPM 7 - Nowości w ES2021 - Node 14 na AWS Lambda - Update VSC, styczeń 2021 - Case study: update homepage Githuba ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ruvMPYHIrac Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - NPM 7 https://github.blog/2021-02-02-npm-7-is-now-generally-available/ - ES2021 https://dev.to/mlarocca/new-features-in-es2021-4e13 - Node 14.X in AWS Lambda https://nodeweekly.com/link/102478/138d2eff80 - Visual Studio Code January 2021 https://code.visualstudio.com/updates/v1_53 - Making GitHub’s new homepage fast and performant https://github.blog/2021-01-29-making-githubs-new-homepage-fast-and-performant/

JS News 27
2021-02-02 11:29:53

Wtorki bez energi, bo bez devspresso... - MS Edge 88 - security update - Edge Legacy nie wspiera Office365 - Migracja Puppeteer do TS'a - Nowy UI Library: ForgoJS - Nowy open source design system z React od AWS - WMR-tool do Preact ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/7fCwEWmdXAI Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - MS Edge 88 - security update https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/01/21/edge-88-privacy/ - Edge Legacy nie wspiera Office365 https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666 - Migracja Puppeteer do TS'a https://developers.google.com/web/updates/2021/01/puppeteer-typescript - Nowy UI Library: ForgoJS https://forgojs.org/ - Nowy open source design system z React od AWS https://www.theregister.com/2021/01/18/aws_creating_new_open_source/ - WMR-tool do Preact https://github.com/preactjs/wmr
Wtorki bez energi, bo bez devspresso... - MS Edge 88 - security update - Edge Legacy nie wspiera Office365 - Migracja Puppeteer do TS'a - Nowy UI Library: ForgoJS - Nowy open source design system z React od AWS - WMR-tool do Preact ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/7fCwEWmdXAI Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - MS Edge 88 - security update https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/01/21/edge-88-privacy/ - Edge Legacy nie wspiera Office365 https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666 - Migracja Puppeteer do TS'a https://developers.google.com/web/updates/2021/01/puppeteer-typescript - Nowy UI Library: ForgoJS https://forgojs.org/ - Nowy open source design system z React od AWS https://www.theregister.com/2021/01/18/aws_creating_new_open_source/ - WMR-tool do Preact https://github.com/preactjs/wmr

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie