NNO - Po stronie odpowiedzialności

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści.

Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. Mamy też u nas miejsce dla artystów, sportowców. Wszystkich ludzi, którzy wywierają wpływ na jakim nam zależy.

Tworząc treści stawiamy ważne dla jednostek i społeczeństwa pytania i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi:
→ Co wnosimy i czego oczekujemy od społeczeństwa?
→ Co może nam pomóc budować dobre życie zawodowe, obywatelskie i prywatne?
→ Jak działa biznes? Czy jest partnerem dla społeczeństwa, pracowników? Czy szanuje środowisko naturalne?
→ Co wspólnie możemy zrobić dla świata? Czy jesteśmy za niego odpowiedzialni/odpowiedzialne?
Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania chcemy Was inspirować do myślenia i działania, zgodnie z hasłem – ZOBACZ, ZROZUM, ZMIENIAJ. Chcemy razem z Wami poszukiwać i odkrywać lepszy wymiar życia społecznego i biznesu, niż te, które znamy. Chcemy stawać się lepszymi ludźmi. Zbierać doświadczenia wynikające z działania na rzecz dobra wspólnego.

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Odcinki od najnowszych:

Migracje środowiskowe - czym są i co nas czeka w przyszłości? Rozmowa Paulina Górskiej z dr Justyną Orłowską i dr Karoliną Sobczak-Szulc.
2024-04-12 10:48:46

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przewiduje, że do 2050 roku liczba migrantów klimatycznych może wynieść od 44 do 216 milionów ludzi na świecie. Mając na uwadze, że 2 miliardy ludzi na świecie mieszka na wybrzeżach, które w ciągu kilku dekad zostaną zalane obrazuje jeszcze dobitniej, że masowe przemieszczanie się ludzi na świecie będzie się nasilać. Paulina Górska zadaje naszym ekspertkom pytania: Czym różnią się migracje środowiskowe od migracji klimatycznych? Jak wygląda przemieszczanie się ludzi z względu na środowisko i zmieniający się klimat? Na czym polegają migracje i zewnętrzne? Jak ludzie na świecie adaptują się do zmian klimatu? Co mówi i które państwa podpisały dokument Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) Poznamy też szczegóły badań naszych ekspertek w Tunezji i na Malediwach. Pojawi się także wątek Polski i naszych krajowych wyzwań w kontekście migracji.     dr Justyna Orłowska - Socjolożka ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu. Uczestniczka Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN. W latach 2018–2020 pracowała w Biurze Prezydencji COP24 jako ekspert ds. solidarnej transformacji i adaptacji w ramach procesu negocjacji klimatycznych Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W tym samym czasie konsultantka ds. migracji klimatycznych dla UN Norwegian Refugee Center. Wieloletnia badaczka zmian klimatu na Malediwach, w tym koordynatorka projektów, m.in. na zlecenie UNICEF czy we współpracy z UNEP GRID-Arendal. Obecnie p.o. kierownik Zakładu Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu (IOŚ-PIB).   dr Karolina Sobczak-Szulc - badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członkini IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), IASFM (International Association for the Study of Forced Migration), PERN (Population-Environment Research Network) i EuroMedMig (EuroMediterranean Research Network on Migration). Łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, by badać wpływ środowiska przyrodniczego na migracje, w szczególności uwarunkowane zmianami środowiska przyrodniczego. Jej wiedzę na ten temat wspierają badania realizowane głównie w regionie Afryki Północnej. Obecnie w OBM UW koordynuje prace zespołuw ramach projektu „A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data”, finansowanego w ramach konkursu POLNOR, oraz jest badaczką w projekcie FUME (Future Migration Scenarios for Europe), realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) w ramach programu UE Horyzont 2020. Zapraszamy!

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przewiduje, że do 2050 roku liczba migrantów klimatycznych może wynieść od 44 do 216 milionów ludzi na świecie. Mając na uwadze, że 2 miliardy ludzi na świecie mieszka na wybrzeżach, które w ciągu kilku dekad zostaną zalane obrazuje jeszcze dobitniej, że masowe przemieszczanie się ludzi na świecie będzie się nasilać.

Paulina Górska zadaje naszym ekspertkom pytania:

  • Czym różnią się migracje środowiskowe od migracji klimatycznych?
  • Jak wygląda przemieszczanie się ludzi z względu na środowisko i zmieniający się klimat?
  • Na czym polegają migracje i zewnętrzne? Jak ludzie na świecie adaptują się do zmian klimatu?
  • Co mówi i które państwa podpisały dokument Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)
  • Poznamy też szczegóły badań naszych ekspertek w Tunezji i na Malediwach. Pojawi się także wątek Polski i naszych krajowych wyzwań w kontekście migracji.

 

 

dr Justyna Orłowska - Socjolożka ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu. Uczestniczka Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN. W latach 2018–2020 pracowała w Biurze Prezydencji COP24 jako ekspert ds. solidarnej transformacji i adaptacji w ramach procesu negocjacji klimatycznych Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W tym samym czasie konsultantka ds. migracji klimatycznych dla UN Norwegian Refugee Center. Wieloletnia badaczka zmian klimatu na Malediwach, w tym koordynatorka projektów, m.in. na zlecenie UNICEF czy we współpracy z UNEP GRID-Arendal. Obecnie p.o. kierownik Zakładu Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu (IOŚ-PIB).

 

dr Karolina Sobczak-Szulc - badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członkini IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), IASFM (International Association for the Study of Forced Migration), PERN (Population-Environment Research Network) i EuroMedMig (EuroMediterranean Research Network on Migration). Łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, by badać wpływ środowiska przyrodniczego na migracje, w szczególności uwarunkowane zmianami środowiska przyrodniczego. Jej wiedzę na ten temat wspierają badania realizowane głównie w regionie Afryki Północnej. Obecnie w OBM UW koordynuje prace zespołuw ramach projektu „A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data”, finansowanego w ramach konkursu POLNOR, oraz jest badaczką w projekcie FUME (Future Migration Scenarios for Europe), realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) w ramach programu UE Horyzont 2020. Zapraszamy!

Czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość? Rozmowa Elizy Michalik z prof. Pawłem Kaczmarczykiem
2024-02-24 09:47:14

Kolejna, trzecia rozmowa Elizy Michalik z cyklu edukacyjnego na temat migracji, który realizujemy w ramach projektu społecznego NNO. Naszym gościem jest prof. Paweł Kaczmarczyk. Co w niej znajdziecie? Między innymi: O migracjach w kontekście historii ludzkości i świata; pierwsze prawa migracyjne, jak wyglądało kiedyś przemieszczenie ludzi i jak daleko przesunęliśmy się w postrzeganiu migracji i przekraczaniu granic od XIX wieku. Czym jest swoboda mobilności? Spojrzenie na kwestię migracji od strony rynku pracy - czy napływ cudzoziemców stanowi zagrożenie dla ryku pracy i jakie rozwiązania tworzyć i wdrażać, aby były one korzystne dla osób napływających i społeczeństwa rodzimego? O migracji Polaków po akcesji Polski do Wielkiej Brytanii i jak ta kwestia została wykorzystana w czasie Brexitu Dlaczego trzeba mówić o integracji a nie asymilacji i czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość?   Paweł Kaczmarczyk jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii) i od 2016 r. kieruje Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, z którym jest związany z Ośrodkiem od 1997 roku. Początek jego współpracy wiąże się z przełomowymi w polskich badaniach migracyjnych etnosondażami realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecne obszary zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności (w przeszłości był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM). Prof. Kaczmarczyk jest także członkiem bądź współpracownikiem gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE) a także licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA, Banku Światowego, OECD.   Zapraszamy

Kolejna, trzecia rozmowa Elizy Michalik z cyklu edukacyjnego na temat migracji, który realizujemy w ramach projektu społecznego NNO. Naszym gościem jest prof. Paweł Kaczmarczyk. Co w niej znajdziecie? Między innymi:

  • O migracjach w kontekście historii ludzkości i świata; pierwsze prawa migracyjne, jak wyglądało kiedyś przemieszczenie ludzi i jak daleko przesunęliśmy się w postrzeganiu migracji i przekraczaniu granic od XIX wieku. Czym jest swoboda mobilności?
  • Spojrzenie na kwestię migracji od strony rynku pracy - czy napływ cudzoziemców stanowi zagrożenie dla ryku pracy i jakie rozwiązania tworzyć i wdrażać, aby były one korzystne dla osób napływających i społeczeństwa rodzimego?
  • O migracji Polaków po akcesji Polski do Wielkiej Brytanii i jak ta kwestia została wykorzystana w czasie Brexitu
  • Dlaczego trzeba mówić o integracji a nie asymilacji i czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość?

 

Paweł Kaczmarczyk jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii) i od 2016 r. kieruje Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, z którym jest związany z Ośrodkiem od 1997 roku. Początek jego współpracy wiąże się z przełomowymi w polskich badaniach migracyjnych etnosondażami realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecne obszary zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności (w przeszłości był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM). Prof. Kaczmarczyk jest także członkiem bądź współpracownikiem gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE) a także licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA, Banku Światowego, OECD.

 

Zapraszamy

Migracje - co o tym wiemy? Rozmowa Elizy Michalik z Maciejem Grześkowiakiem
2023-12-14 13:18:58

Zaczynamy nowy cykl rozmów w NNO - tym razem na temat migracji. Jest to temat złożony, wielowątkowy i budzący wiele kontrowersji. Treści, które na co dzień czytamy w sieci, mediach społecznościowych są podawane w sposób niezwykle uproszczony, a "wiedzę" czerpiemy głównie i niestety od populistycznych polityków. Kim jest migrant? Kim jest uchodźca? Dlaczego decydują się na tak niebezpieczny krok jak nielegalne przekraczanie granic. Co się dzieje dziś z ludźmi, którzy w sposób nielegalny przekraczają granice w Polsce i w Europie? Czy i dlaczego pomija się obowiązujące procedur dot. ochrony międzynarodowej, procedur azylowych? Dlaczego boimy się tych ludzi? Co powinniśmy zrobić jako społeczność międzynarodowa? Czy istnieją dobre rozwiązania jeśli chodzi o międzynarodowy system ochrony uchodźców? Co z polityką integracyjną, której Polska dziś nie ma? Na te inne odpowiada dziś nasz pierwszy gość - Maciej Grześkowiak - Główny Koordynator do spraw współpracy naukowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze ochrony praw człowieka. Kierownik projektu badawczego poświęconego niedostatkom uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zawodowo wywodzi się z sektora pozarządowego. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.   Zapraszamy!

Zaczynamy nowy cykl rozmów w NNO - tym razem na temat migracji. Jest to temat złożony, wielowątkowy i budzący wiele kontrowersji. Treści, które na co dzień czytamy w sieci, mediach społecznościowych są podawane w sposób niezwykle uproszczony, a "wiedzę" czerpiemy głównie i niestety od populistycznych polityków. Kim jest migrant? Kim jest uchodźca? Dlaczego decydują się na tak niebezpieczny krok jak nielegalne przekraczanie granic. Co się dzieje dziś z ludźmi, którzy w sposób nielegalny przekraczają granice w Polsce i w Europie? Czy i dlaczego pomija się obowiązujące procedur dot. ochrony międzynarodowej, procedur azylowych? Dlaczego boimy się tych ludzi? Co powinniśmy zrobić jako społeczność międzynarodowa? Czy istnieją dobre rozwiązania jeśli chodzi o międzynarodowy system ochrony uchodźców? Co z polityką integracyjną, której Polska dziś nie ma?

Na te inne odpowiada dziś nasz pierwszy gość - Maciej Grześkowiak - Główny Koordynator do spraw współpracy naukowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze ochrony praw człowieka. Kierownik projektu badawczego poświęconego niedostatkom uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zawodowo wywodzi się z sektora pozarządowego. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

 

Zapraszamy!

Kryzys solidarności - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
2022-08-19 11:38:13

19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Z tej okazji Krystyna Romanowska rozmawia z Mateuszem Gasińskim, prezesem Fundacji Dobra Fabryka w rozmowie z cyklu Nowy Nieznany Świat. Czy i jak pomagamy? Jak wyglądałby świat bez pomocy humanitarnej, którą niosą tysiące organizacji? To ważny temat, bo kryzysów humanitarnych na świecie wciąż przybywa.   

19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Z tej okazji Krystyna Romanowska rozmawia z Mateuszem Gasińskim, prezesem Fundacji Dobra Fabryka w rozmowie z cyklu Nowy Nieznany Świat.

Czy i jak pomagamy? Jak wyglądałby świat bez pomocy humanitarnej, którą niosą tysiące organizacji? To ważny temat, bo kryzysów humanitarnych na świecie wciąż przybywa. 

 

Uwięzieni w traumie – rozmowa z psycholożką Joanną Flis
2022-06-15 12:24:37

Jak żyć z traumą? Czy jest możliwe, aby opowieści o tak tragicznych wydarzeniach jak np. te wojenne, z którymi obecnie zmagają się uchodźcy z Ukrainy, zmienić w narrację, która nie niszczy, a wręcz odwrotnie, dodaje odwagi i siły do działania? Od czego to zależy? Mechanizmy te wyjaśnia Joanna Flis, psycholożka i psychoterapeutka. Rozmawia Eliza Michalik. Żeby doszło do traumy to musi zaistnieć bezpośrednie zagrożenie życia. Wiele osób, w różnych sytuacjach doświadcza tego. Zdarzenia traumatyczne już takimi na zawsze pozostaną, niemniej jednak osoby, które przeżyły traumę mają wpływ na to czy będą doświadczać konsekwencji tej traumy czyli zaburzeń traumatycznych czy tzw. PTSD albo różnych innych zaburzeń, które pojawiają się pod wpływem. Trauma może pomóc nam w odkrywaniu naszych nowych zasobów, ponieważ doświadczenie traumatyczne pozwala odkryć siebie w nowych okolicznościach czyli na nowo na siebie spojrzeć. Przez pryzmat tych doświadczeń zaczynamy się rozwijać. Na ile to od nas zależy? Jak przeżyć i przepracować takie zdarzenie, na które nie ma się wpływu? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.  

Jak żyć z traumą? Czy jest możliwe, aby opowieści o tak tragicznych wydarzeniach jak np. te wojenne, z którymi obecnie zmagają się uchodźcy z Ukrainy, zmienić w narrację, która nie niszczy, a wręcz odwrotnie, dodaje odwagi i siły do działania? Od czego to zależy? Mechanizmy te wyjaśnia Joanna Flis, psycholożka i psychoterapeutka. Rozmawia Eliza Michalik.

Żeby doszło do traumy to musi zaistnieć bezpośrednie zagrożenie życia. Wiele osób, w różnych sytuacjach doświadcza tego. Zdarzenia traumatyczne już takimi na zawsze pozostaną, niemniej jednak osoby, które przeżyły traumę mają wpływ na to czy będą doświadczać konsekwencji tej traumy czyli zaburzeń traumatycznych czy tzw. PTSD albo różnych innych zaburzeń, które pojawiają się pod wpływem.

Trauma może pomóc nam w odkrywaniu naszych nowych zasobów, ponieważ doświadczenie traumatyczne pozwala odkryć siebie w nowych okolicznościach czyli na nowo na siebie spojrzeć. Przez pryzmat tych doświadczeń zaczynamy się rozwijać. Na ile to od nas zależy? Jak przeżyć i przepracować takie zdarzenie, na które nie ma się wpływu? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

 

Jeśli zadbamy o oceany i morza to one zdbają o nas - rozmowa z Anną Dębicką z Marine Stewardship Council (MSC)
2022-06-08 10:34:27

Z okazji Światowego Dnia Oceanów, który przypada na dzień 8 czerwca zaprosiliśmy do rozmowy Annę Dębicką - szefową MSC na Polskę i Europę Środkową - międzynarodowej organizacji pozarządowej, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów i walczy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa.  W rozmowie z Ewą Dunal ekspertka wyjaśnia czym jest dziś problem przeławiania, co nam grozi jeśli nie zatrzymamy procesu degradacji i niszczenia ekosystemu morskiego i jakie mamy dziś mechanizmy oraz sposoby, aby temu przeciwdziałać. Dowiecie się także co może zrobić każdy z nas, aby chronić morza, oceany i żyjące w nich stworzenia, także te nasze rodzime, Bałtyckie. Dużo bowiem zależy od naszych codziennych wyborów, których dokonujemy jako konsumenci. W rozmowie pojawi się także wątek dokumentu "Ciemna strona rybołówstwa" (Netflix), który wywołał wiele kontrowersji.  Zapraszamy  

Z okazji Światowego Dnia Oceanów, który przypada na dzień 8 czerwca zaprosiliśmy do rozmowy Annę Dębicką - szefową MSC na Polskę i Europę Środkową - międzynarodowej organizacji pozarządowej, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów i walczy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa. 

W rozmowie z Ewą Dunal ekspertka wyjaśnia czym jest dziś problem przeławiania, co nam grozi jeśli nie zatrzymamy procesu degradacji i niszczenia ekosystemu morskiego i jakie mamy dziś mechanizmy oraz sposoby, aby temu przeciwdziałać.

Dowiecie się także co może zrobić każdy z nas, aby chronić morza, oceany i żyjące w nich stworzenia, także te nasze rodzime, Bałtyckie. Dużo bowiem zależy od naszych codziennych wyborów, których dokonujemy jako konsumenci. W rozmowie pojawi się także wątek dokumentu "Ciemna strona rybołówstwa" (Netflix), który wywołał wiele kontrowersji. 

Zapraszamy

 

Energetyczny kogel-mogel. Czyli czym jest sprawiedliwość energetyczna.
2022-04-21 16:37:39

Kolejnym gościem Krystyny Romanowskiej jest Urszula Kuczyńska, autorka książki "Atom dla klimatu", która wyjaśnia nam jak rozumieć pojęcie sprawiedliwości energetycznej i dlaczego dziś rozmawiamy o w tym w kontekście praw człowieka, ale także toczącej się wojny w Ukrainie. Zapraszamy! 

Kolejnym gościem Krystyny Romanowskiej jest Urszula Kuczyńska, autorka książki "Atom dla klimatu", która wyjaśnia nam jak rozumieć pojęcie sprawiedliwości energetycznej i dlaczego dziś rozmawiamy o w tym w kontekście praw człowieka, ale także toczącej się wojny w Ukrainie.

Zapraszamy! 

W walce z dezinformacją nie jesteśmy bezsilni
2022-03-03 19:01:42

Wojna w Ukrainie, temat uchodźców i uchodźczyń to obecnie pole ogromnej dezinformacji. Duża fala fake newsów przeszła też przez covid. Właściwie nie ma dzisiaj tematu, który nie byłby w jakimś stopniu obarczony fałszywymi informacjami. Jak się przed nimi bronić? Jak nie dać się nabrać na półprawdy? Przede wszystkim warto teraz czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł, dużych redakcji, które weryfikują swoje treści. A zanim udostępnimy post, przekażemy dalej artykuł lub wiadomość prywatną zastanówmy się chwilę, czy treści, filmy, które budzą nasze emocje, nie robią tego celowo.  O tym, jak radzić sobie z dezinformacją rozmawiamy z Małgorzatą Kilian, prezeską stowarzyszenia Demagog i Marcelem Kiełtyką - członkiem zarządu stowarzyszenia Demagog - pierwszej w Polsce organizacji zajmujące się weryfikacją fałszywych informacji, będącej częścią Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej (IFCN).     Polecamy również aktualny artykuł na portalu demagog.org.pl - "Jak radzić sobie z dezinformacją - 12 zasad"  https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-radzic-sobie-z-dezinformacja-12-zasad-stowarzyszenia-demagog/

Wojna w Ukrainie, temat uchodźców i uchodźczyń to obecnie pole ogromnej dezinformacji. Duża fala fake newsów przeszła też przez covid. Właściwie nie ma dzisiaj tematu, który nie byłby w jakimś stopniu obarczony fałszywymi informacjami. Jak się przed nimi bronić? Jak nie dać się nabrać na półprawdy? Przede wszystkim warto teraz czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł, dużych redakcji, które weryfikują swoje treści. A zanim udostępnimy post, przekażemy dalej artykuł lub wiadomość prywatną zastanówmy się chwilę, czy treści, filmy, które budzą nasze emocje, nie robią tego celowo. 

O tym, jak radzić sobie z dezinformacją rozmawiamy z Małgorzatą Kilian, prezeską stowarzyszenia Demagog i Marcelem Kiełtyką - członkiem zarządu stowarzyszenia Demagog - pierwszej w Polsce organizacji zajmujące się weryfikacją fałszywych informacji, będącej częścią Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej (IFCN).  

 

Polecamy również aktualny artykuł na portalu demagog.org.pl - "Jak radzić sobie z dezinformacją - 12 zasad" 

https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-radzic-sobie-z-dezinformacja-12-zasad-stowarzyszenia-demagog/

Wojny tożsamościowe - rozmowa z Tomaszem Stawiszyńskim
2022-02-23 15:25:54

Posiadanie poglądów to jest coś niezbędnego, co napędza machinę życia społecznego, ale też naszą indywidualną. Opinie, poglądy przekonania bardzo mocno wpływają dziś na naszą tożsamość. Skąd się biorą poglądy? I dlaczego ważne jest, aby nieustannie je weryfikować i dociekać źródła zjawisk? Zapraszamy na kolejną rozmowę Elizy Michalik w NNO. Tym razem jej gościem jest Tomasz Stawiszyński - filozof, publicysta, autor m.in. książek "Ucieczka od bezradności", "Co robić przed końcem świata". Zapraszamy!

Posiadanie poglądów to jest coś niezbędnego, co napędza machinę życia społecznego, ale też naszą indywidualną. Opinie, poglądy przekonania bardzo mocno wpływają dziś na naszą tożsamość. Skąd się biorą poglądy? I dlaczego ważne jest, aby nieustannie je weryfikować i dociekać źródła zjawisk?

Zapraszamy na kolejną rozmowę Elizy Michalik w NNO. Tym razem jej gościem jest Tomasz Stawiszyński - filozof, publicysta, autor m.in. książek "Ucieczka od bezradności", "Co robić przed końcem świata". Zapraszamy!

Jak kochać długo i szczęśliwe? Rozmowa z prof. Zbigniewem Izdebskim
2022-02-14 16:41:00

Aby kochać długo i szczęśliwie trzeba umieć rozmawiać o seksie. A Polacy na ten temat najchętniej opowiadają dowcipy. Z konstruktywną rozmową o potrzebach seksualnych jest trudniej - mówi prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z Elizą Michalik. 

Aby kochać długo i szczęśliwie trzeba umieć rozmawiać o seksie. A Polacy na ten temat najchętniej opowiadają dowcipy. Z konstruktywną rozmową o potrzebach seksualnych jest trudniej - mówi prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z Elizą Michalik. 

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie