Biblia - SŁOWA ŻYCIA

Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Z biblistą o Piśmie Świętym i nie tylko.


Odcinki od najnowszych:

Wierni słudzy Chrystusa pogardzani i odrzuceni przez świat. S3E19
2021-06-02 05:00:00

Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.   Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Słudzy działający według tego, co każdemu daje Pan. S3E18
2021-05-26 05:00:00

Nie wchodząc w ocenę zasług, wielkości czy skuteczności różnych głosicieli, Paweł radykalnie odróżnia ich zaangażowanie od zaangażowania Pana. Nic nie znaczy dzieło sługi, a jedynie Tego, który jest ostatecznym sprawcą wzrostu we wspólnocie czyli Boga. Zamiast więc współzawodniczyć, konkurować czy chlubić się - winni słudzy pamiętać, że stanowią jedno, ze względu na dobro wspólnoty, którą im Bóg powierzył. Takie radykalne zrównanie sług między sobą wobec Pana służyć ma umocnieniu jedności wspólnoty. Choć słudzy stanowią jedno, to każdy otrzyma w przyszłości własną nagrodę, według własnego trudu. 

Tajemnica Mądrości Bożej objawionej przez Ducha dla doskonałych. S3E17
2021-05-19 06:00:00

Dlaczego Paweł uważa, że Mądrość Boża ukryta jest dla władców tego świata? Paweł głosi Tajemnicę Bożą, której centrum stanowi Jezus Chrystus ukrzyżowany. Paweł głosi tę Tajemnicę, wewnętrznie przejęty misją, obawiając się nie tyle ludzkiej klęski, co zmarnowania łaski Bożej. 

Pierwsza Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym. S3E16
2021-05-13 23:19:20

Paweł wzywa korynckich wierzących, by przypatrzyli się swojemu powołaniu. Chodzi o to, by zobaczyli Kościół tak, jak widzi go Bóg. Użyte przez niego słowa wskazują na to, że Bóg, w swojej łaskawości, wybrał raczej tych, którzy nie są wysoko oceniani według "mądrości tego świata". 

Jedna wiara i jeden chrzest podstawą jedności Kościoła. S3E15
2021-05-13 23:08:33

Zasadnicza część I Listu do Koryntian. Korpus listu ma realizować zasadniczy cel pisma, ma być przekonujący i spełniać swoją rolę. W epoce, w której Paweł kieruje listy do Kościołów, znajomość sztuki retorycznej była dość rozpowszechniona przynajmniej na poziomie podstawowym. Także Szaweł z Tarsu znał choćby podstawy retoryki. Za tym przemawia nie jeden finezyjny fragment jego listów.

Co warto wiedzieć zanim zacznie się czytać listy Pawła Apostoła? S3E13
2021-04-21 04:00:00

Listy to inny typ źródła niż narracja Dziejów. To zapis reakcji Pawła na wieści zapytania czy doniesienia o różnych sytuacjach wśród wierzących. Dlatego w sektorze trzeba uwzględnić specyfikę i rolę listów w ówczesnym świecie. Chodzi o to by czytając odpowiedzi Apostoła ustalić jak on sam ocenia sytuację i dlaczego daje taką właśnie odpowiedź. Trzeba też szukać teologicznych zasad, do których się odwołuje.

Korynt - ewangelizacja i założenie Kościoła w grzesznym mieście. S3E12
2021-04-14 06:00:00

Kościół w Koryncie z wielu względów zasługuje na uwagę. Miasto dwóch portów, pewno dość bogate, ale też miasto wręcz symbol pogańskiego grzechu i wynaturzeń moralnych. Jak w takiej sytuacji uczyć się żyć według sumienia, otrzymanych darów i powołania od Boga?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie