Słowo na Każdy Dzień

Codzienne rozważania biblijne.

Zaczynamy od 1 stycznia 2021 roku, codziennie o godzinie 6.00 nowy odcinek!

W tym roku będziemy czerpać z Apokalipsy Jana praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia. Dowiemy się o tym, że doniosłe zagadnienia czasów końca będą skutkiem codziennych decyzji, jakie podejmujemy obecnie. Proroctwa nie zostały dane po to, by zaspokoić naszą ciekawość co do przyszłości, ale by nauczyć nas, jak żyć dzisiaj.


Odcinki od najnowszych:

20 stycznia 2021
2021-01-20 06:00:00

„I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego , odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem” (Ap 1,12-13).

„I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem” (Ap 1,12-13).

19 stycznia 2021
2021-01-19 06:00:00

„I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników ” (Ap 1,12).

„I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników” (Ap 1,12).

18 stycznia 2021
2021-01-18 06:00:00

„To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei ” (Ap 1,11).

„To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii,
i do Laodycei
” (Ap 1,11).

17 stycznia 2021
2021-01-17 06:00:00

„W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby” (Ap 1,10).

„W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby” (Ap 1,10).

16 stycznia 2021
2021-01-16 06:00:00

„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos , z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Ap 1,9).

„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Ap 1,9).

15 stycznia 2021
2021-01-15 06:00:00

„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie , byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Ap 1,9).

„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie,
i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie
, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Ap 1,9).

14 stycznia 2021
2021-01-14 06:00:00

„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, wszechmogący ” (Ap 1,8).

„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, wszechmogący” (Ap 1,8).

13 stycznia 2021
2021-01-13 06:00:00

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi . Tak jest! Amen” (Ap 1,7).

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen” (Ap 1,7).

12 stycznia 2021
2021-01-12 06:00:00

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,5-6).

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,
i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,5-6).

11 stycznia 2021
2021-01-11 06:00:00

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją , i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,5-6).

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,5-6).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie