Słowo na Każdy Dzień

Codzienne rozważania biblijne.

Zaczynamy od 1 stycznia 2021 roku, codziennie o godzinie 6.00 nowy odcinek!

W tym roku będziemy czerpać z Apokalipsy Jana praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia. Dowiemy się o tym, że doniosłe zagadnienia czasów końca będą skutkiem codziennych decyzji, jakie podejmujemy obecnie. Proroctwa nie zostały dane po to, by zaspokoić naszą ciekawość co do przyszłości, ale by nauczyć nas, jak żyć dzisiaj.


Odcinki od najnowszych:

10 stycznia 2021
2021-01-10 06:00:00

„Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi ” (Ap 1,4-5).

„Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi” (Ap 1,4-5).

9 stycznia 2021
2021-01-09 06:00:00

„Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój (...) od Jezusa Chrystusa ” (A p 1,4-5).

„Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój (...) od Jezusa Chrystusa” (Ap 1,4-5).

8 stycznia 2021
2021-01-08 06:00:00

„ Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,3).

Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,3).

7 stycznia
2021-01-07 06:00:00

„ Który dał świadectwo słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał . Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane ; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,2-3).

Który dał świadectwo słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,2-3).

6 stycznia 2021
2021-01-06 06:00:00

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi” (Ap 1,1).

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi” (Ap 1,1).

5 stycznia 2021
2021-01-05 06:00:00

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce ” (Ap 1,1).

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce” (Ap 1,1).

4 stycznia 2021
2021-01-04 06:00:00

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg , aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi , który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał” (Ap 1,1-2).

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał” (Ap 1,1-2).

3 stycznia 2021
2021-01-03 06:00:00

„ Objawienie Jezusa Chrystusa ” (Ap 1,1).

Objawienie Jezusa Chrystusa” (Ap 1,1).

2 stycznia 2021
2021-01-02 06:00:00

„ Objawienie Jezusa Chrystusa , które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi” (Ap 1,1).

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi” (Ap 1,1).

1 stycznia 2021
2021-01-01 06:00:00

„ Objawienie Jezusa Chrystusa , które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał” (Ap 1,1-2).

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał” (Ap 1,1-2).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie