Polska pomoc - Polish Aid

Polska pomoc to marka polskiej współpracy rozwojowej realizowanej przez MSZ we współpracy z polskimi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi podmiotami w krajach partnerskich. Za pomocą podcastów będziemy informować o zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną i rozwojową będącą częścią polityki zagranicznej kraju. // Polish Aid is a brand of Polish development cooperation carried out by the MFA in cooperation with Polish public institutions, non-governmental organizations and local entities in partner countries. We will use podcasts to inform about Poland's involvement in humanitarian and development assistance, which is part of the Polish foreign policy.


Odcinki od najnowszych:

Uchodźcy potrzebują pomocy. Także z Polski
2021-06-20 09:00:00

Miliony ludzi musiało uciekać z domów przed wojną domową w Syrii. Dołączyli do rzeszy uchodźców  poszukujących schronienia w różnych częściach świata. Ludzie Ci często nie mają zupełnie niczego. Krzysztof Czapla, ambasador Polski w Syrii obecnie urzędujący w Libanie, opowiada o ich potrzebach. Wspomina obraz dziewczynki wdzięcznej za otrzymane leki, ale podkreślającej, że nie działają lepiej na pusty żołądek, a żywności brak. Liban należy do krajów, do których uciekali Syryjczycy. Agnieszka Nosowska z PCPM wyjaśnia na czym polega udzielane im wsparcie, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego boleśnie dotykającego kraj. Polacy pomagają też uchodźcom w Rogu Afryki. W Kenii znajdują się jedne z największych obozów na świecie, o czym mówi ambasador RP w Kenii, Jacek Bazański.

Rozwijanie przedsiębiorczości w Afryce Wschodniej
2021-06-08 09:00:00

Krzysztof Buzalski, ambasador Polski w Tanzanii podkreśla niezwykła moc afrykańskiego ducha przedsiębiorczości. Robert Zduńczyk, prezes Fundacji Ekonomicznej Polska - Afryka Wschodnia, buduje na tej energii. Dzięki wsparciu na stokach Kilimandżaro rozwija się mleczarstwo czerpiące z lokalnych doświadczeń w połączeniu z wiedzą i sprzętem z Polski. Tego rodzaju projekty nie tylko pomagają lokalnym przedsiębiorcom i farmerom, ale także otwierają nowe możliwości przed polskimi przedsiębiorcami. O potrzebie przekonywania przedsiębiorców do zainteresowania się rynkiem afrykańskim i o znaczeniu dyplomacji ekonomicznej opowiada Jacek Bazański, ambasador RP w Kenii. Podkreśla przy tym, że czasem pozornie proste rozwiązania potrafią mieć ogromne znaczenie. Przykładem takiego działania są "tamy piaskowe" budowane przez Polską Akcję Humanitarną, o których opowiada Anna Skowera, koordynatorka projektu.

Wsparcie dla straży pożarnej w Afryce Wschodniej
2021-05-19 09:00:00

Strażacy w Kenii, Etiopii i Tanzanii, a więc krajach priorytetowych dla Polskiej pomocy, potrzebują wsparcia.  Polacy modernizują, rozbudowują, a czasem wyznaczają standardy pracy strażaków. Jacek Bazański, ambasador Polski w Kenii,  mówi o tym dlaczego Polska pomaga w Rogu Afryki i jakie znaczenie ma wspieranie projektów rozwojowych, a w szczególności rozbudowy, czy wręcz tworzenia, służb ratowniczych.  Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, opowiada o rozbudowie i modernizacji kenijskiej straży pożarnej. Niezwykłe znaczenie, wykraczające poza możliwości gaszenia pożarów czy niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, ma utworzone przez Polaków centrum szkolenia straży pożarnej. 

Wsparcie służb ratowniczych w Mołdawii i Ukrainie
2021-05-04 09:00:00

Celem wspierania  straży pożarnej jest podwyższanie kompetencji służb ratowniczych w Mołdawii i Ukrainie. Oprócz nowych umiejętności czy usprawnionych procedur, strażacy otrzymali także nowoczesny sprzęt pomagający ratować życie ofiar wypadków i katastrof.   Swoimi doświadczeniami i umiejętnościami dzielili się strażacy pracujący w Polsce. O ich zaangażowaniu świadczy poszukiwanie sposobów na zrealizowanie projektów i wywiązanie się ze zobowiązań wobec kolegów zagranicznych pomimo pandemii, która utrudniła realizajcę projektów w 2020 r. Niektórzy zdecydowali się na kilkudniową podróż samochodową, aby mimo trudności, stawić się na miejscu. Ambasador RP w Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk podkreśla, że  tego rodzaju projekty oddziałują nie tylko na poziomie politycznym budując relacje między państwami, ale pozwalają także, a może przede wszystkim, wprowadzają rzeczywiste, oddolne zmiany na poziomie lokalnym i samorządowym. Oddziałują na mieszkańców często niedużych społeczności poza głównymi miastami. 

Kryzys wodny
2021-03-22 09:00:00

Działania na rzecz łatwiejszego dostępu do czystej i bezpiecznej wody pitnej przyczyniają się więc nie tylko do spadku śmiertelności wśród dzieci, ale także mogą być katalizatorami zmian społecznych, eliminujących skrajną biedę i łagodzących nierówności. Jest to więc jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, a jednocześnie ogromne wyzwanie dla współczesnego świata, dotkniętego kryzysem klimatycznym. 

Water crisis
2021-03-22 09:00:00

Until 2050, the demand for water will double, and over a half of the world’s population will be at risk of water scarcity. Water is running out in places where so far it has been aplenty. At present, over 2 billion people worldwide have no access to clean potable water, and 100 million inhabitants of Europe are affected by the same problem, writes Agata Kasprolewicz. Providing sanitary infrastructure to residents of remote and poverty-stricken places is a chance to save lives of thousands of children. An example of such an initiative is the project of the Navegadores Society in Senegal, co-financed by the Polish Ministry of Foreign Affairs.  Read by John Beauchamp

A story about a brave humanitarian
2021-02-17 09:00:00

The United Nations calls them ‘real life heroes’ and even gave them a social media hashtag. Humanitarians, as we can call humanitarian aid workers, have something in common with the Good Samaritan of the biblical parable. Much like their ancient predecessors, modern humanitarians will not pass by someone in need. As Patryk Kugiel writes, in Poland, more and more individuals and organisations are becoming involved in humanitarian aid. NGO staff, volunteers, Polish missionaries, paramedics and physicians use government funds, private means and public fundraising to deliver support to the most remote places on Earth. In doing so, they prove their solidarity with the most vulnerable and take responsibility for the common fate of mankind. Read by John Beauchamp

Opowieść o odważnym humanitarianinie
2021-02-17 09:00:00

Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa ich „bohaterami prawdziwego życia.”  Humanitarianie jak byśmy mogli określić pracowników organizacji humanitarnych mają w sobie coś z miłosiernego Samarytanina z biblijnej przypowieści. Tak jak ich starożytni poprzednicy, współcześni humanitarianie nie przejdą obojętnie obok nikogo, kto potrzebuje pomocy. Patryk Kugiel podkreśla, że coraz więcej osób i organizacji w Polsce włącza się w niesienie pomocy humanitarnej. Pracownicy organizacji pozarządowych, wolontariusze, misjonarze, medycy i lekarze wykorzystują środki rządowe, prywatne i pieniądze pochodzące ze zbiórek publicznych dla niesienia pomocy w najodleglejszych zakątkach świata. W ten sposób dają dowód solidarności z najbardziej  potrzebującymi i  biorą odpowiedź za wspólny los ludzkości.

Edukacja zawodowa kobiet
2021-02-10 09:00:00

W 2018 r. Polska przeznaczyła ponad 335 mln złotych na projekty edukacyjne, a rok później kwota ta wzrosła do 514 mln złotych. Oznacza to, że 38%, a następnie aż 60 % wsparcia przeznaczono na edukację, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju krajów borykających się ze skutkami konfliktów czy z biedą. Część z tych środków bezpośrednio przeznaczono na szkolenia zawodowe.

Vocational education for women
2021-02-10 09:00:00

As Jarosław Kociszewski writes, thanks to a Polish Aid project Fatma learnt to use the hydroponic cultivation methods where every drop counts. A little water, a proper fertiliser, and simple containers. A cheap and simple solution, provided that you are taught how to use it.  Read by John Beauchamp

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie