Świat to za mało - Benedykt Malewski OP

Tylko Pan Bóg nie traci przy bliższym poznaniu - to zdanie jednego z moich braci dominikanów. Kim właściwie jest Bóg i jakiej relacji chce z człowiekiem? Jak możemy Go spotykać i poznawać dzisiaj?
To podcast o wierze dziś, poszukiwaniu Boga i spojrzeniu na Niego oczami papieża Franciszka.
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.


Odcinki od najnowszych:

OŚ [#19] Jak (nie)budować słowem
2024-02-20 16:00:00

Co zrobić, żeby zadanie wyliczone na 40 dni wykonać w 40 lat? Oczywiście sposobów jest wiele. Jednak Izraelitów cechowała jedna ogromna słabość, która mocno utrudniała im drogę, budowanie wspólnoty, relacji z Panem a przede wszystkim odbierała im radość. I niestety, wiele wskazuje na to, że mamy wiele w sobie z Izraelitów i niesiemy podobne słabości. Jak sobie z nimi poradzić?

Co zrobić, żeby zadanie wyliczone na 40 dni wykonać w 40 lat? Oczywiście sposobów jest wiele. Jednak Izraelitów cechowała jedna ogromna słabość, która mocno utrudniała im drogę, budowanie wspólnoty, relacji z Panem a przede wszystkim odbierała im radość.

I niestety, wiele wskazuje na to, że mamy wiele w sobie z Izraelitów i niesiemy podobne słabości. Jak sobie z nimi poradzić?

OŚ [#18] Wielki Post: trzy kroki do wolności
2024-02-19 06:34:06

Pragnieniem Boga wobec swojego ukochanego ludu była wolność. Jego dzieci siedziały w niewoli i Pan postanawia ich wyprowadzić z Egiptu do Kanaanu, ziemi która im obiecuję jako krainę szczęścia. Szybko jednak się okazuje, że mimo fizycznego wyjścia Izraelitów z niewoli, niewolą nie wyszła z ich serc. Stała się wręcz ich ciemną tożsamością. A władza Faraona sięgała nawet ich serc i mimo, że Izraelici nie byli już pod jego jurysdykcją, to ich serca biły w rytm mentalności faraona. Była to mentalność udręczenia, wyczerpania, niewrażliwości na siebie nawzajem, roszczeniowości i przyzwyczajenia do niewolniczej „wygody”. W niewoli było im ciężko ale wolności nie znali i ich paraliżowała. To nie jest abstrakcyjna historia o przeszłości. To historia o nas dzisiaj. Pan jednak nie zostawia nas z tym samych i mądrze nas prowadzi.

Pragnieniem Boga wobec swojego ukochanego ludu była wolność. Jego dzieci siedziały w niewoli i Pan postanawia ich wyprowadzić z Egiptu do Kanaanu, ziemi która im obiecuję jako krainę szczęścia. Szybko jednak się okazuje, że mimo fizycznego wyjścia Izraelitów z niewoli, niewolą nie wyszła z ich serc. Stała się wręcz ich ciemną tożsamością. A władza Faraona sięgała nawet ich serc i mimo, że Izraelici nie byli już pod jego jurysdykcją, to ich serca biły w rytm mentalności faraona. Była to mentalność udręczenia, wyczerpania, niewrażliwości na siebie nawzajem, roszczeniowości i przyzwyczajenia do niewolniczej „wygody”. W niewoli było im ciężko ale wolności nie znali i ich paraliżowała.

To nie jest abstrakcyjna historia o przeszłości. To historia o nas dzisiaj. Pan jednak nie zostawia nas z tym samych i mądrze nas prowadzi.

OŚ [#17] Jak osiągnąć prawdziwą radość
2024-02-08 20:50:43

Nie jesteśmy stworzeni, żeby się na tym świecie męczyć. Słowo, oczywiście, mówi że życie nasze jest bojowaniem, nie uciekniemy przed trudem i zmaganiami. Jednak nie jesteśmy tu dla udręki. Jezus mówi, że Jego największym pragnieniem jest abyśmy mieli w sobie radość i żeby radość nasza była pełna (J15). Jak to zatem osiągnąć?

Nie jesteśmy stworzeni, żeby się na tym świecie męczyć. Słowo, oczywiście, mówi że życie nasze jest bojowaniem, nie uciekniemy przed trudem i zmaganiami. Jednak nie jesteśmy tu dla udręki. Jezus mówi, że Jego największym pragnieniem jest abyśmy mieli w sobie radość i żeby radość nasza była pełna (J15). Jak to zatem osiągnąć?

Ja jestem z wami #05 - Ojciec widzi w ukryciu
2024-02-04 13:13:44

Kolejna katecheza z cyklu formacjyjnego z ewangelią św. Mateusza. Pragnieniem Jezusa jest doprowadzenie nas do jakbliższej relacji z Jego Ojcem. Marek prowadził nas do poznania Jezusa jako Boga. Mateusz chce teraz przez Jezusa pokazać nam Jego Ojca. Czymś co mocno może nam utrudniać spotkanie w czystej więzi to udawanie, nieautentyczność w relacji. Jezus nie chce, żebyśmy jakiekolwiek rzeczy podejmowali, żeby mieć ludzki poklask i uwagę. On chce prawdziwej, szczerej i wolnej miłości.

Kolejna katecheza z cyklu formacjyjnego z ewangelią św. Mateusza. Pragnieniem Jezusa jest doprowadzenie nas do jakbliższej relacji z Jego Ojcem. Marek prowadził nas do poznania Jezusa jako Boga. Mateusz chce teraz przez Jezusa pokazać nam Jego Ojca.

Czymś co mocno może nam utrudniać spotkanie w czystej więzi to udawanie, nieautentyczność w relacji. Jezus nie chce, żebyśmy jakiekolwiek rzeczy podejmowali, żeby mieć ludzki poklask i uwagę.

On chce prawdziwej, szczerej i wolnej miłości.

OŚ [#16] Pokój? Taki sposób ma Jezus
2024-01-30 15:00:00

Bardzo nas boli jak doświadczamy upokorzeń. Zawsze uderzają w naszą godność, próbując ją złamać. Jak w tak bolesnym doświadczeniu dostrzec prawdę słów papieża Franciszka i wielu świętych, że „pokora może się zakorzenić w sercu jedynie przez upokorzenia”? Czym są upokorzenia, czy na pewno sa konieczne i jak już są to jak je przyjąć.

Bardzo nas boli jak doświadczamy upokorzeń. Zawsze uderzają w naszą godność, próbując ją złamać. Jak w tak bolesnym doświadczeniu dostrzec prawdę słów papieża Franciszka i wielu świętych, że „pokora może się zakorzenić w sercu jedynie przez upokorzenia”? Czym są upokorzenia, czy na pewno sa konieczne i jak już są to jak je przyjąć.

OŚ [#15] Jak zdobyć wewnętrzny pokój
2024-01-23 15:00:00

„Wytrwałość wewnętrzna, która jest dziełem łaski, zachowuje nas od tego, byśmy dali się ponieść przemocy przenikającej życie społeczne, ponieważ łaska osłabia próżność i sprawia, że możliwa staje się łagodność serca. Święty nie marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera, ponieważ nie uważa siebie za godnego, by być surowym dla innych, ale postrzega ich „jako lepszych od siebie” (por. Flp 2, 3).” Franciszek “Gaudete et Exsultate"

„Wytrwałość wewnętrzna, która jest dziełem łaski, zachowuje nas od tego, byśmy dali się ponieść przemocy przenikającej życie społeczne, ponieważ łaska osłabia próżność i sprawia, że możliwa staje się łagodność serca. Święty nie marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera, ponieważ nie uważa siebie za godnego, by być surowym dla innych, ale postrzega ich „jako lepszych od siebie” (por. Flp 2, 3).”

Franciszek “Gaudete et Exsultate"

OŚ [#14] Jak kochać i nie oszaleć
2024-01-22 15:27:57

„Musimy być czujni i walczyć z własnymi agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami, by nie pozwolić im na zakorzenienie się w nas: „Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (Ef 4, 26). Gdy okoliczności nas przytłaczają, zawsze możemy uciec się do tej kotwicy, jaką jest modlitwa błagalna, która prowadzi nas, byśmy na nowo znaleźli się w rękach Boga i blisko źródła pokoju: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc” (Flp 4, 6-7).” Franciszek "Gaudete et Exsultate”

„Musimy być czujni i walczyć z własnymi agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami, by nie pozwolić im na zakorzenienie się w nas: „Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (Ef 4, 26). Gdy okoliczności nas przytłaczają, zawsze możemy uciec się do tej kotwicy, jaką jest modlitwa błagalna, która prowadzi nas, byśmy na nowo znaleźli się w rękach Boga i blisko źródła pokoju: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc” (Flp 4, 6-7).” Franciszek "Gaudete et Exsultate”

OŚ [#13] Najlepszy sposób na oddanie chwały
2024-01-09 23:00:54

„Moglibyśmy myśleć, że oddajemy chwałę Bogu jedynie przez uwielbienie i modlitwę, albo tylko zachowując pewne normy etyczne – to prawda, że prymat stanowi relacja z Bogiem – a zapominamy, że kryterium oceny naszego życia stanowi przede wszystkim to, co uczyniliśmy dla innych. Modlitwa jest cenna, jeśli karmi codzienny dar miłości. Nasz kult podoba się Bogu, gdy przedstawiamy Mu postanowienie życia wielkodusznego i kiedy pozwalamy, aby otrzymany w nim dar Boży przejawił się w poświęceniu się braciom.” Franciszek "Gaudete et Exsultate” #chwała #uwielbienie #pokuta #umartwienie #franciszek #świadectwo #oddajchwale#gaudeteetexsultate
„Moglibyśmy myśleć, że oddajemy chwałę Bogu jedynie przez uwielbienie i modlitwę, albo tylko zachowując pewne normy etyczne – to prawda, że prymat stanowi relacja z Bogiem – a zapominamy, że kryterium oceny naszego życia stanowi przede wszystkim to, co uczyniliśmy dla innych. Modlitwa jest cenna, jeśli karmi codzienny dar miłości. Nasz kult podoba się Bogu, gdy przedstawiamy Mu postanowienie życia wielkodusznego i kiedy pozwalamy, aby otrzymany w nim dar Boży przejawił się w poświęceniu się braciom.” Franciszek "Gaudete et Exsultate” #chwała #uwielbienie #pokuta #umartwienie #franciszek #świadectwo #oddajchwale#gaudeteetexsultate

Ja jestem z wami - #04 Bądźcie doskonali jak Ojciec
2024-01-03 19:30:44

Jezus po wypowiedzeniu błogosławieństw, skierowanych do wszystkich słuchaczy, zwraca się już do swojego najbliższego grona. Mówi im, że są solą ziemi i światłem świata. Jednak są siły, którym zależy, żeby utracili smak. I zaprasza ich do wysiłku we wzmacnianiu smaku i natężenia światła. Daje im konkretną metodę: bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Jak to możliwe? Przecież z góry wiadomo, że to zadanie, które nas przerasta. A może jednak nie? O tym w katechezie.

Jezus po wypowiedzeniu błogosławieństw, skierowanych do wszystkich słuchaczy, zwraca się już do swojego najbliższego grona. Mówi im, że są solą ziemi i światłem świata. Jednak są siły, którym zależy, żeby utracili smak. I zaprasza ich do wysiłku we wzmacnianiu smaku i natężenia światła. Daje im konkretną metodę: bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Jak to możliwe? Przecież z góry wiadomo, że to zadanie, które nas przerasta. A może jednak nie? O tym w katechezie.

OŚ [#12] Jak zbudować dom pokoju i radości
2023-12-31 16:35:16

„Trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa klucze!”[132]. „Kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o «pozwolenie», kiedy w rodzinie nie jesteśmy egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego, i umie «przeprosić», to w takiej rodzinie jest pokój i jest radość”[133]. Nie skąpmy używania tych słów, bądźmy hojni powtarzając je codziennie, bo „uciążliwe są pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi”[134]. Natomiast właściwe słowa, wypowiedziane w odpowiednim czasie, chronią i pokrzepiają miłość dzień po dniu.” - Franciszek, Amoris Laetitia 133

„Trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa klucze!”[132]. „Kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o «pozwolenie», kiedy w rodzinie nie jesteśmy egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego, i umie «przeprosić», to w takiej rodzinie jest pokój i jest radość”[133]. Nie skąpmy używania tych słów, bądźmy hojni powtarzając je codziennie, bo „uciążliwe są pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi”[134]. Natomiast właściwe słowa, wypowiedziane w odpowiednim czasie, chronią i pokrzepiają miłość dzień po dniu.”

- Franciszek, Amoris Laetitia 133

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie