Civitas on Air

Civitas on Air to podcasty o tematyce społecznej przygotowywane przez badaczy i badaczki z Collegium Civitas we współpracy ze studenckim Radiem PałaCC. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna, co jej zdobywanie.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

Zdążyć przed wojną. Pomaganie osobom uchodźczym ze szczególnymi potrzebami | Społeczeństwo łatwopalne #4
2024-06-13 08:34:02

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę po raz pierwszy w XXI wieku w Polsce przyjęto tak dużą liczbę uchodźców, z których wielu to osoby niepełnosprawne, często ze sprzężoną niepełnosprawnością, ciężko chore lub o innych specjalnych potrzebach. Polskie organizacje pozarządowe okazały się głównymi podmiotami udzielającymi im wsparcia i po raz pierwszy w swojej historii musiały zapewnić pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami na tak dużą skalę. Jak sobie z tym zadaniem poradziły? Przed jakimi wyzwaniami stanęły, identyfikując różnice kulturowe pomiędzy Polską i Ukrainą? Jakie perspektywy stoją przed ukraińskimi uchodźcami z niepełnosprawnościami, kiedy wojna dobiegnie końca? Dlaczego tak ważna jest właściwa polityka migracyjna i integracyjna?  W 4. odcinku podcastu „Społeczeństwo łatwopalne” przyglądamy się temu, jak wyglądało wsparcie uchodźców z niepełnosprawnościami w okolicach Warszawy i Bukaresztu na początku 2022 roku i jak wygląda obecnie. Gościnią red. Agnieszki Lichnerowicz jest dr Monika Nowicka z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, socjolożka specjalizująca się w tematyce migracji, kierowniczka projektu „Zwiększenie zdolności polskich i rumuńskich interesariuszy do zapewnienia wsparcia ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami w obszarach metropolitalnych Warszawy i Bukaresztu” (UNRF), realizowanego przez Collegium Civitas w partnerstwie z Research Institute for Quality of Life w Rumuńskiej Akademii Nauk.  Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.  Projekt UNRF jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu Granty Interwencyjne na podstawie decyzji BPN/GIN/2022/1/00102/DEC/1. 

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę po raz pierwszy w XXI wieku w Polsce przyjęto tak dużą liczbę uchodźców, z których wielu to osoby niepełnosprawne, często ze sprzężoną niepełnosprawnością, ciężko chore lub o innych specjalnych potrzebach. Polskie organizacje pozarządowe okazały się głównymi podmiotami udzielającymi im wsparcia i po raz pierwszy w swojej historii musiały zapewnić pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami na tak dużą skalę. Jak sobie z tym zadaniem poradziły? Przed jakimi wyzwaniami stanęły, identyfikując różnice kulturowe pomiędzy Polską i Ukrainą? Jakie perspektywy stoją przed ukraińskimi uchodźcami z niepełnosprawnościami, kiedy wojna dobiegnie końca? Dlaczego tak ważna jest właściwa polityka migracyjna i integracyjna? 

W 4. odcinku podcastu „Społeczeństwo łatwopalne” przyglądamy się temu, jak wyglądało wsparcie uchodźców z niepełnosprawnościami w okolicach Warszawy i Bukaresztu na początku 2022 roku i jak wygląda obecnie. Gościnią red. Agnieszki Lichnerowicz jest dr Monika Nowicka z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, socjolożka specjalizująca się w tematyce migracji, kierowniczka projektu „Zwiększenie zdolności polskich i rumuńskich interesariuszy do zapewnienia wsparcia ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami w obszarach metropolitalnych Warszawy i Bukaresztu” (UNRF), realizowanego przez Collegium Civitas w partnerstwie z Research Institute for Quality of Life w Rumuńskiej Akademii Nauk. 

Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

Projekt UNRF jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu Granty Interwencyjne na podstawie decyzji BPN/GIN/2022/1/00102/DEC/1. 

Wojna w Ukrainie a polskie imaginarium historyczne | Społeczeństwo łatwopalne #3
2024-04-24 14:05:46

W trzecim odcinku podcastu „Społeczeństwo łatwopalne” przyjrzymy się temu, w jaki sposób Polacy jako naród zrozumieli rosyjską agresję na Ukrainę, która nastąpiła po 24 lutego 2022 roku, i jak ją sobie opowiedzieliśmy wtedy, ale też jak opowiadamy dwa lata później. Jakie narracje dominują w polskiej prasie? W których wydarzeniach z historii Polski dopatrujemy się analogii do tego, co spotkało naród ukraiński? Dlaczego ta wojna jest dla nas tak ważna i jakie lekcje na przyszłość możemy z niej wynieść? Jak na konflikt za naszą granicą patrzy reszta świata?  Kwestie te były przedmiotem badań dr Barbary Markowskiej-Marczak, filozofki, teoretyczki i socjolożki kultury, badaczki polityk historycznych Polski i Ukrainy, która w 2022 roku prześledziła dyskurs dotyczący wojny w polskiej prasie opiniotwórczej z całego spektrum politycznego, posługując się analizą ramową i poszukując kluczowych wątków, figur, toposów dla tego obrazowania. Zapraszamy do wysłuchania jej rozmowy z red. Agnieszką Lichnerowicz, poświęconej polskiemu imaginarium historyczno-politycznemu, które ujawniło się po 24 lutego 2022 roku.  Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

W trzecim odcinku podcastu „Społeczeństwo łatwopalne” przyjrzymy się temu, w jaki sposób Polacy jako naród zrozumieli rosyjską agresję na Ukrainę, która nastąpiła po 24 lutego 2022 roku, i jak ją sobie opowiedzieliśmy wtedy, ale też jak opowiadamy dwa lata później. Jakie narracje dominują w polskiej prasie? W których wydarzeniach z historii Polski dopatrujemy się analogii do tego, co spotkało naród ukraiński? Dlaczego ta wojna jest dla nas tak ważna i jakie lekcje na przyszłość możemy z niej wynieść? Jak na konflikt za naszą granicą patrzy reszta świata? 

Kwestie te były przedmiotem badań dr Barbary Markowskiej-Marczak, filozofki, teoretyczki i socjolożki kultury, badaczki polityk historycznych Polski i Ukrainy, która w 2022 roku prześledziła dyskurs dotyczący wojny w polskiej prasie opiniotwórczej z całego spektrum politycznego, posługując się analizą ramową i poszukując kluczowych wątków, figur, toposów dla tego obrazowania. Zapraszamy do wysłuchania jej rozmowy z red. Agnieszką Lichnerowicz, poświęconej polskiemu imaginarium historyczno-politycznemu, które ujawniło się po 24 lutego 2022 roku. 

Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

Czy potrzebujemy w XXI wieku socjologii praw człowieka? | Civitas on Air
2024-04-17 12:44:27

Tematem rozmowy są prawa człowieka w XXI wieku. W tym odcinku podcastu Civitas on Air dowiecie się jak zmienia się rozumienie praw człowieka w dobie turbokapitalizmu i katastrofy klimatycznej. Wspólnie z zaproszonymi ekspertkami: dr Jacqueline Kacprzak – dyrektorką Centrum Praw Człowieka Collegium Civitas i dr Lidią Stępińską-Ustasiak zastanowimy się, czy potrzebujemy socjologicznej refleksji na temat bycia człowiekiem i ochrony jego podstawowych praw wobec technologicznych i cywilizacyjnych wyzwań. Rozmowę prowadzi dr Barbara Markowska-Marczak z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego CC.  W marcu 2024 w Collegium Civitas ruszyła pierwsza edycja kursu podyplomowego „Biznes i prawa człowieka":  https://civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/biznes-i-prawa-czlowieka-kurs   Więcej o Centrum Praw Człowieka CC: https://civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/centrum-praw-czlowieka   

Tematem rozmowy są prawa człowieka w XXI wieku. W tym odcinku podcastu Civitas on Air dowiecie się jak zmienia się rozumienie praw człowieka w dobie turbokapitalizmu i katastrofy klimatycznej. Wspólnie z zaproszonymi ekspertkami: dr Jacqueline Kacprzak – dyrektorką Centrum Praw Człowieka Collegium Civitas i dr Lidią Stępińską-Ustasiak zastanowimy się, czy potrzebujemy socjologicznej refleksji na temat bycia człowiekiem i ochrony jego podstawowych praw wobec technologicznych i cywilizacyjnych wyzwań. Rozmowę prowadzi dr Barbara Markowska-Marczak z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego CC. 

W marcu 2024 w Collegium Civitas ruszyła pierwsza edycja kursu podyplomowego „Biznes i prawa człowieka":  https://civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/biznes-i-prawa-czlowieka-kurs 

Więcej o Centrum Praw Człowieka CC: https://civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/centrum-praw-czlowieka   

The new EU enlargement momentum: new members in a novel context | Civitas on Air & DEBUE #4
2024-03-04 10:00:00

Russia's war of aggression continues to inflict large-scale humanitarian, economic and ecological destruction across the entire eastern neighbourhood.  However, at the same time as these devastating effects, the war has also prompted a fresh perspective on the prospect of EU enlargement, which had been going through a rather passive phase over the past decade. Though EU membership is open to any European state, potential candidate need to meet extensive and highly demanding accession criteria, which span across multiple policy sectors, the rule of law and democracy. Our podcast considers the emerging dynamics of EU enlargement through the lenses of Bosnia and Herzegovina and Moldova to see how these two potential members measure up to the EU's accession criteria.   This podcast was produced in Collegium Civitas as part of the DEBUE project: "Debating Europe: Internal and External Dynamics of European Integration". The project is co-funded by the European Union under Jean Monnet Programme.   More about the DEBUE: https://civitas.edu.pl/en/research/debating-europe-internal-and-external-dynamics-of-european-integration-debue  

Russia's war of aggression continues to inflict large-scale humanitarian, economic and ecological destruction across the entire eastern neighbourhood.  However, at the same time as these devastating effects, the war has also prompted a fresh perspective on the prospect of EU enlargement, which had been going through a rather passive phase over the past decade. Though EU membership is open to any European state, potential candidate need to meet extensive and highly demanding accession criteria, which span across multiple policy sectors, the rule of law and democracy. Our podcast considers the emerging dynamics of EU enlargement through the lenses of Bosnia and Herzegovina and Moldova to see how these two potential members measure up to the EU's accession criteria.  

This podcast was produced in Collegium Civitas as part of the DEBUE project: "Debating Europe: Internal and External Dynamics of European Integration". The project is co-funded by the European Union under Jean Monnet Programme.  

More about the DEBUE: https://civitas.edu.pl/en/research/debating-europe-internal-and-external-dynamics-of-european-integration-debue  

Społeczeństwo łatwopalne. Zryw pomocowy jako ruch społeczny | Społeczeństwo łatwopalne #2
2024-02-21 12:20:32

W drugim odcinku serii podcastów „Społeczeństwo łatwopalne”, opowiadających o reakcji polskiego społeczeństwa na wojnę w Ukrainie, przyglądamy się fenomenowi pomocowemu, który narodził się w reakcji na tak liczny napływ uchodźczyń i uchodźców z ogarniętego walkami kraju. Polki i Polacy wykazali się ogromną zdolnością do samoorganizacji i oddolnego tworzenia struktur pomocowych, wyprzedzając pod tym względem instytucje państwowe. W tym podcaście wyjaśniamy także, na czym polega „łatwopalność” naszego społeczeństwa oraz jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie.  Co było dla osób pomagających najtrudniejsze? Jak poradzili sobie z panującym na początku chaosem i przekuli często rozproszone inicjatywy w konstruktywne działania? Co pomagało im budować relacje z innymi wolontariuszami i utrzymywać wysoką motywację do pomagania? Czy ruch pomocowy był domeną przede wszystkim kobiet? Gośćmi tego odcinka są dr Katarzyna Kalinowska, zajmująca się socjologią emocji oraz dr Paweł Kuczyński, specjalizujący się w socjologii ruchów społecznych, współautorzy książki „Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce” (Warszawa 2023). Rozmowę prowadzi red. Agnieszka Lichnerowicz.   Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

W drugim odcinku serii podcastów „Społeczeństwo łatwopalne”, opowiadających o reakcji polskiego społeczeństwa na wojnę w Ukrainie, przyglądamy się fenomenowi pomocowemu, który narodził się w reakcji na tak liczny napływ uchodźczyń i uchodźców z ogarniętego walkami kraju. Polki i Polacy wykazali się ogromną zdolnością do samoorganizacji i oddolnego tworzenia struktur pomocowych, wyprzedzając pod tym względem instytucje państwowe. W tym podcaście wyjaśniamy także, na czym polega „łatwopalność” naszego społeczeństwa oraz jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie. 

Co było dla osób pomagających najtrudniejsze? Jak poradzili sobie z panującym na początku chaosem i przekuli często rozproszone inicjatywy w konstruktywne działania? Co pomagało im budować relacje z innymi wolontariuszami i utrzymywać wysoką motywację do pomagania? Czy ruch pomocowy był domeną przede wszystkim kobiet? Gośćmi tego odcinka są dr Katarzyna Kalinowska, zajmująca się socjologią emocji oraz dr Paweł Kuczyński, specjalizujący się w socjologii ruchów społecznych, współautorzy książki „Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce” (Warszawa 2023). Rozmowę prowadzi red. Agnieszka Lichnerowicz.  

Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 


Dlaczego Polacy pomagali? Powody zaangażowania w pomoc Ukrainie | Społeczeństwo łatwopalne #1
2024-01-24 20:46:14

Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie świat wstrzymał oddech tylko na chwilę. Wkrótce potem mieszkańcy Polski zjednoczyli się w działaniach pomocowych na rzecz uchodźczyń i uchodźców, przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. To właśnie ten niesamowity zryw pomocowy i towarzyszące mu emocje są tematem pierwszego odcinka serii podcastów „Społeczeństwo łatwopalne”, poświęconej reakcji Polek i Polaków na wojnę w Ukrainie, przygotowywanych przez zespół badaczek i badaczy z Instytutu Socjologii Collegium Civitas.  Jak Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy? Z czego wynika ich zaangażowanie? Jakie emocje towarzyszą osobom działającym na dworcach, przejściach granicznych, punktach recepcyjnych, prywatnych domach goszczących przybyszów z ogarniętego wojną kraju? W tym podcaście socjolożki z Instytutu Socjologii Collegium Civitas, dr Katarzyna Kalinowska oraz Katarzyna Krakowska, omawiają główne motywacje „pomagaczy” i „pomagaczek”, wymieniane przez nich w trakcie wywiadów przeprowadzonych od marca do września 2022 roku na terenie Warszawy i okolic. Rozmowę prowadzi red. Agnieszka Lichnerowicz.  Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie świat wstrzymał oddech tylko na chwilę. Wkrótce potem mieszkańcy Polski zjednoczyli się w działaniach pomocowych na rzecz uchodźczyń i uchodźców, przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. To właśnie ten niesamowity zryw pomocowy i towarzyszące mu emocje są tematem pierwszego odcinka serii podcastów „Społeczeństwo łatwopalne”, poświęconej reakcji Polek i Polaków na wojnę w Ukrainie, przygotowywanych przez zespół badaczek i badaczy z Instytutu Socjologii Collegium Civitas. 

Jak Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy? Z czego wynika ich zaangażowanie? Jakie emocje towarzyszą osobom działającym na dworcach, przejściach granicznych, punktach recepcyjnych, prywatnych domach goszczących przybyszów z ogarniętego wojną kraju? W tym podcaście socjolożki z Instytutu Socjologii Collegium Civitas, dr Katarzyna Kalinowska oraz Katarzyna Krakowska, omawiają główne motywacje „pomagaczy” i „pomagaczek”, wymieniane przez nich w trakcie wywiadów przeprowadzonych od marca do września 2022 roku na terenie Warszawy i okolic. Rozmowę prowadzi red. Agnieszka Lichnerowicz. 

Projekt „Podcasty i filmy popularyzujące nauki socjologiczne – rozwój kanału Civitas on Air” został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”. 

Edukacja online w uczelni – doświadczenia i perspektywy | Civitas on Air
2023-12-21 13:01:11

Jakie myśli towarzyszyły pracownikom akademickim pierwszych doświadczeń nauczania online? Jak środowisko nauczycieli akademickich zaadaptowało się do zajęć zdalnych? Czy edukacja w środowisku wirtualnym zastąpi tradycyjny model? Jakie problemy napotykają wykładowcy?  W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air pt. o problemach, wyzwaniach środowiska akademickiego w kontekście nauczania zdalnego rozmawiają dr hab. Krzysztof Kasianiuk, prof. CC (Collegium Civitas) oraz mgr Piotr Rutkowski.  Platforma Digital Competence Learning Hub, która wspiera nauczycieli szkolnictwa wyższego w procesie podnoszenia kompetencji cyfrowych: https://advicehub.civitas.edu.pl/   Platforma powstała w ramach projektu Advancing Digital Competence in Higher Education (ADVICE) finansowanego w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership. Więcej o ADVICE: https://advice.civitas.edu.pl/   Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi raportami:   https://eduhack.iuw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf   https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/876ce591-87a0-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/polskie-uczelnie-w-czasie-pandemii/   Realizacja nagrań i postprodukcja: Krzysztof Tyczyński. 

Jakie myśli towarzyszyły pracownikom akademickim pierwszych doświadczeń nauczania online? Jak środowisko nauczycieli akademickich zaadaptowało się do zajęć zdalnych? Czy edukacja w środowisku wirtualnym zastąpi tradycyjny model? Jakie problemy napotykają wykładowcy? 

W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air pt. o problemach, wyzwaniach środowiska akademickiego w kontekście nauczania zdalnego rozmawiają dr hab. Krzysztof Kasianiuk, prof. CC (Collegium Civitas) oraz mgr Piotr Rutkowski. 

Platforma Digital Competence Learning Hub, która wspiera nauczycieli szkolnictwa wyższego w procesie podnoszenia kompetencji cyfrowych: https://advicehub.civitas.edu.pl/  

Platforma powstała w ramach projektu Advancing Digital Competence in Higher Education (ADVICE) finansowanego w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership. Więcej o ADVICE: https://advice.civitas.edu.pl/  

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi raportami:  

https://eduhack.iuw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/876ce591-87a0-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/polskie-uczelnie-w-czasie-pandemii/ 

Realizacja nagrań i postprodukcja: Krzysztof Tyczyński. 

Zmiany zaczynają się od podstaw. O ewolucji konsumenta i roli edukacji | Civitas on Air & Przyszła przyszłość #6
2023-12-21 12:08:31

Czym zajmuje się Federacja Konsumentów? Jak zmienili się konsumenci w ostatnim czasie? Czy ważne są dla nich wpływ produkcji na środowisko, współpraca marek z lokalnymi społecznościami, sposób traktowania pracowników przez pracodawców? Dlaczego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie praw konsumentów? Jak wydarzenia na drugim końcu globu wpływają na decyzje na nasze zakupowe? Czy możemy ufać reklamom? Jaka powinna być marka zaangażowana?  W kolejnym odcinku podcastu „Przyszła przyszłość” Grażyna Skarżyńska (Collegium Civitas) i Jakub Śwircz (BrandyLab) rozmawiają z wiceprezeską Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Elżbietą Szadzińską.   Pierwsza część raportu „Marka Zaangażowana 2.0. Co to znaczy zaangażowanie?” jest dostępna do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna    Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

Czym zajmuje się Federacja Konsumentów? Jak zmienili się konsumenci w ostatnim czasie? Czy ważne są dla nich wpływ produkcji na środowisko, współpraca marek z lokalnymi społecznościami, sposób traktowania pracowników przez pracodawców? Dlaczego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie praw konsumentów? Jak wydarzenia na drugim końcu globu wpływają na decyzje na nasze zakupowe? Czy możemy ufać reklamom? Jaka powinna być marka zaangażowana? 

W kolejnym odcinku podcastu „Przyszła przyszłość” Grażyna Skarżyńska (Collegium Civitas) i Jakub Śwircz (BrandyLab) rozmawiają z wiceprezeską Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Elżbietą Szadzińską.  

Pierwsza część raportu „Marka Zaangażowana 2.0. Co to znaczy zaangażowanie?” jest dostępna do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna  

Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

Gadanie a wspieranie. Czy zaangażowanie może być strategią na budowanie widoczności i społeczności marki? | Civitas on Air & Przyszła przyszłość #5
2023-12-21 12:04:11

O tym, jak prowadzić angażujące i skuteczne kampanie reklamowe oraz jakie błędy popełniają marki pragnące okazać swoje zaangażowanie, opowiada Łukasz Głombicki, wykładowca Collegium Civitas i praktyk marketingu. Rozmowę prowadzą współtwórcy raportu „Marka Zaangażowana 2.0”, Grażyna Skarżyńska (Collegium Civitas) i Jakub Śwircz (BrandyLab).  Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią raportu „Marka Zaangażowana 2.0” – „Co to znaczy zaangażowanie?” – do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

O tym, jak prowadzić angażujące i skuteczne kampanie reklamowe oraz jakie błędy popełniają marki pragnące okazać swoje zaangażowanie, opowiada Łukasz Głombicki, wykładowca Collegium Civitas i praktyk marketingu. Rozmowę prowadzą współtwórcy raportu „Marka Zaangażowana 2.0”, Grażyna Skarżyńska (Collegium Civitas) i Jakub Śwircz (BrandyLab). 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią raportu „Marka Zaangażowana 2.0” – „Co to znaczy zaangażowanie?” – do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna

Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

Jak aktywiści zachęcają firmy do zielonych zmian? Spotkanie z niedoszłym prezesem PGE | Civitas on Air & Przyszła przyszłość #4
2023-12-21 11:51:39

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Przyszła przyszłość” z udziałem dyrektora programowego Greenpeace Polska, Pawła Szypulskiego, w którym opowiada on o mniej oczywistych aspektach bycia aktywistą. Dowiecie się także, jak marki utrudniają nam bycie zaangażowanymi konsumentami, co może kryć się za ekologicznymi hasłami w ich komunikacji z klientami oraz jak możemy wspierać marki w ich prawdziwym zaangażowaniu. Rozmowę poprowadził współtwórca badania „Marka Zaangażowana 2.0”, Jakub Śwircz (BrandyLab).  Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią raportu „Marka Zaangażowana 2.0” – „Co to znaczy zaangażowanie?” – do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna     Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Przyszła przyszłość” z udziałem dyrektora programowego Greenpeace Polska, Pawła Szypulskiego, w którym opowiada on o mniej oczywistych aspektach bycia aktywistą. Dowiecie się także, jak marki utrudniają nam bycie zaangażowanymi konsumentami, co może kryć się za ekologicznymi hasłami w ich komunikacji z klientami oraz jak możemy wspierać marki w ich prawdziwym zaangażowaniu. Rozmowę poprowadził współtwórca badania „Marka Zaangażowana 2.0”, Jakub Śwircz (BrandyLab). 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią raportu „Marka Zaangażowana 2.0” – „Co to znaczy zaangażowanie?” – do pobrania bezpłatnie: https://civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/co-to-znaczy-zaangazowanie-pierwsza-czesc-raportu-marka-zaangazowana-2-0-juz-dostepna   

Badanie „Marka Zaangażowana 2.0” zostało zrealizowane przez ABR SESTA, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Fundację BrandyLab oraz SYNO Poland. 

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie