Nadmorze

Podcast poświęcony poezji: omówienia tomików, wiersze na żywo w autorskim wykonaniu. Redaguje Piotr-Wiktor Lorkowski


Odcinki od najnowszych:

Nadmorze #95. Relacja ze spotkania autorskiego Małgorzaty Wątor promującego tom " Ogród/Zélnik" ( Gdańsk 05.12.2022)
2022-12-09 20:27:09

Małgorzata Wątor  sama określa się jako Kaszubka z góralskim nazwiskiem. Natomiast spotkanie w Ratuszu Staromiejskim przy Korzennej było świętowaniem jej podebiutanckiego tomu " Ogród/Zélnik" .  Bohaterka wieczoru, rocznik 1988, debiutowała książką “Przeznaczona/Namieniono” w roku 2020. Od roku 2015 Publikowała wiersze w prasie pomorskiej i ogólnopolskiej.  Działa także jako animatorka kultury. Wydawcą książki jest Instytut Wydawniczy "Świadectwo" w Bydgoszczy (2022). Notatki, dodatki: O tomie “Ogród” w Radiu Koszalin: https://www.youtube.com/watch?v=DPnedJUHvQ0 “Krótka piłka 42”.  O poezji Małgorzaty Wątor http://www.mbp.kalisz.pl/a,1600,odcinek-42-malgorzata-wator O tomie “Przeznaczona” w blogu “Blue Tram”:  https://bluetram.net/dwie-orbity-poezji-malgorzaty-wator/?lang=pl W odcinku wykorzystano nagranie muzyki carillonowej ze strony:   https://www.carillongdansk.pl/ kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Małgorzata Wątor  sama określa się jako Kaszubka z góralskim nazwiskiem. Natomiast spotkanie w Ratuszu Staromiejskim przy Korzennej było świętowaniem jej podebiutanckiego tomu " Ogród/Zélnik" .  Bohaterka wieczoru, rocznik 1988, debiutowała książką “Przeznaczona/Namieniono” w roku 2020. Od roku 2015 Publikowała wiersze w prasie pomorskiej i ogólnopolskiej.  Działa także jako animatorka kultury.

Wydawcą książki jest Instytut Wydawniczy "Świadectwo" w Bydgoszczy (2022).

Notatki, dodatki:

Nadmorze #94. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Aleksandra Wiernego „Małe nowe ciała”.
2022-11-23 08:23:00

Aleksander Wierny - poeta i prozaik. Poetycko debiutował tomem "Sygontka" (2019), następnie wydał zbiór "Częstochowa (2020). Tematem zaś tego odcinka jest tomik "Małe nowe ciała" (2021). Autor kryminałów, horrorów, prozy autobiograficznej.   "Małe nowe ciała" mieszczą w sobie wiersze powstałe w cieniu pandemii i należą do najciekawszych świadectw tego wydarzenia. Bo można je uważać za poetycki reportaż uczestniczący, ujęty w ramy niesłychanie precyzyjnej formy, tutaj wyraźnie służącej opanowywaniu nadmiaru emocji i precyzji wysłowienia tego co najważniejsze: nie tylko obaw i niepewności, ale także - sytuacji granicznych i tego, co się z pobytu na granicy życia przynosi, a co zazwyczaj okazuje się nieprzystawalne do potocznej rzeczywistości.   Książka warta poznania, także dlatego, że Aleksander Wierny to poeta, który o sprawach poważnych umie mówić bez zbędnego patosu, ale i bez banalizacji czy ironii - w tym także przejawia się dojrzałość jego poezji.  Notatki, dodatki promocja tomu "Częstochowa": https://www.youtube.com/watch?v=UsqLBHf2kiU rozmowa z poetą w 51. Odcinku “Nadmorza”:   https://www.youtube.com/watch?v=Lc2KR8yM9ag wiersze Tadeusza Zawadowskiego w 86. odcinku "Nadmorza" : https://www.youtube.com/watch?v=we4sNkVsdIU&t=79s kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Aleksander Wierny - poeta i prozaik. Poetycko debiutował tomem "Sygontka" (2019), następnie wydał zbiór "Częstochowa (2020). Tematem zaś tego odcinka jest tomik "Małe nowe ciała" (2021). Autor kryminałów, horrorów, prozy autobiograficznej.  

"Małe nowe ciała" mieszczą w sobie wiersze powstałe w cieniu pandemii i należą do najciekawszych świadectw tego wydarzenia. Bo można je uważać za poetycki reportaż uczestniczący, ujęty w ramy niesłychanie precyzyjnej formy, tutaj wyraźnie służącej opanowywaniu nadmiaru emocji i precyzji wysłowienia tego co najważniejsze: nie tylko obaw i niepewności, ale także - sytuacji granicznych i tego, co się z pobytu na granicy życia przynosi, a co zazwyczaj okazuje się nieprzystawalne do potocznej rzeczywistości.  
Książka warta poznania, także dlatego, że Aleksander Wierny to poeta, który o sprawach poważnych umie mówić bez zbędnego patosu, ale i bez banalizacji czy ironii - w tym także przejawia się dojrzałość jego poezji. 


Notatki, dodatki

 • promocja tomu "Częstochowa": https://www.youtube.com/watch?v=UsqLBHf2kiU
 • rozmowa z poetą w 51. Odcinku “Nadmorza”:  https://www.youtube.com/watch?v=Lc2KR8yM9ag
 • wiersze Tadeusza Zawadowskiego w 86. odcinku "Nadmorza": https://www.youtube.com/watch?v=we4sNkVsdIU&t=79s
 • kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com


Nadmorze #93. Wiersze na głos: Hanna Dikta czyta teksty ze zbioru "Jeszcze jestem kobietą".
2022-11-10 08:22:55

Hanna Dikta - poetka i autorka powieści. Debiutowała w roku 2012 zbiorem wierszy "Stop-Klatka". Następnie opublikowała dwa tomy poetyckie "Awantury nie będzie i (2018) "Cienie" (2019). Czytając zbiór "Jeszcze jestem kobietą" ma się wrażenie, że Hanna Dikta ma jako poetka coraz więcej do powiedzenia, choć mówi wciąż oszczędnie, powściągliwie, bez zbędnych słów o sprawach najważniejszych. Także o własnym przemijaniu z nieobecnością własnej, zmarłej przedwcześnie matki w tle. W tomiku najnowszym tekstowe “ja” stara się przekonać czytelnika co do własnej kobiecości, co zresztą doskonale się podmiotce udaje, bynajmniej nie tylko dlatego, że eksponuje swoją cielesność. Poetce po prostu udało się zbudować figurę kobiety czterdziestoletniej targanej czterdziestoletnimi rozterkami, żegnającej się z młodością, zarazem - zajmującej wobec córek miejsce, które dla niej zajmowała kiedyś jej własna matka.   Tom "Jeszcze jestem kobietą" ukazał się nakładem Fundacji Duży Format (Warszawa 2021) Notatki; dotatki ●  Strona autorska Hanny Dikty: http://www.hannadikta.pl/ ● Biografia Hanny Dikty na stronie granice.pl: https://www.granice.pl/autor/hanna-dikta/4552 ● Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Hanna Dikta - poetka i autorka powieści. Debiutowała w roku 2012 zbiorem wierszy "Stop-Klatka". Następnie opublikowała dwa tomy poetyckie "Awantury nie będzie i (2018) "Cienie" (2019). Czytając zbiór "Jeszcze jestem kobietą" ma się wrażenie, że Hanna Dikta ma jako poetka coraz więcej do powiedzenia, choć mówi wciąż oszczędnie, powściągliwie, bez zbędnych słów o sprawach najważniejszych. Także o własnym przemijaniu z nieobecnością własnej, zmarłej przedwcześnie matki w tle. W tomiku najnowszym tekstowe “ja” stara się przekonać czytelnika co do własnej kobiecości, co zresztą doskonale się podmiotce udaje, bynajmniej nie tylko dlatego, że eksponuje swoją cielesność. Poetce po prostu udało się zbudować figurę kobiety czterdziestoletniej targanej czterdziestoletnimi rozterkami, żegnającej się z młodością, zarazem - zajmującej wobec córek miejsce, które dla niej zajmowała kiedyś jej własna matka.  

Tom "Jeszcze jestem kobietą" ukazał się nakładem Fundacji Duży Format (Warszawa 2021)

Notatki; dotatki

●  Strona autorska Hanny Dikty: http://www.hannadikta.pl/

● Biografia Hanny Dikty na stronie granice.pl: https://www.granice.pl/autor/hanna-dikta/4552

● Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Nadmorze #92. Wiersze na głos Maciej Bujanowicz czyta wiersze z tomu "Punkt wyjścia".
2022-10-26 08:43:58

Maciej Bujanowicz debiutował w roku 2016 zbiorem "Synkretyzm nocy". Następnie wydał zbiory "Reloveution" (2017), "Łazarz" (2108). Redaktor naczelny czasopisma artystyczno-literackiego "PoWieki". Prezentowane przez niego w 92 odcinku "Nadmorza" wiersze pochodzą z tomu "Punkt wyjścia" wydanego w roku 2022 przez krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  Notatki, dodatki: Wiersze Macieja Bujanowicza na stronach "Helikoptera OPT": https://opt-art.net/helikopter/2-2020/maciej-bujanowicz-wiersze/ Maciej Bujanowicz – (De) konstrukcja epistemologiczna. Uniwersytety Marcina Świetlickiego: https://pisarze.pl/2020/06/09/maciej-bujanowicz-de-konstrukcja-epistemologiczna-uniwersytety-marcina-swietlickiego/ Szara strefa poezji z Maciejem Bujanowiczem - audycja w Radiu Plus: https://radioplus.com.pl/kultura/66421-szara-strefa-poezji-z-maciejem-bujanowiczem Czasopismo "PoWieki" - numer 1. :https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/149737294/PoWieki_nr+1_www-skompresowany.pdf/ba1b2652-0278-4f24-83ed-04a01d318d02 Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com    

Maciej Bujanowicz debiutował w roku 2016 zbiorem "Synkretyzm nocy". Następnie wydał zbiory "Reloveution" (2017), "Łazarz" (2108). Redaktor naczelny czasopisma artystyczno-literackiego "PoWieki". Prezentowane przez niego w 92 odcinku "Nadmorza" wiersze pochodzą z tomu "Punkt wyjścia" wydanego w roku 2022 przez krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Notatki, dodatki:

 • Wiersze Macieja Bujanowicza na stronach "Helikoptera OPT": https://opt-art.net/helikopter/2-2020/maciej-bujanowicz-wiersze/
 • Maciej Bujanowicz – (De) konstrukcja epistemologiczna. Uniwersytety Marcina Świetlickiego: https://pisarze.pl/2020/06/09/maciej-bujanowicz-de-konstrukcja-epistemologiczna-uniwersytety-marcina-swietlickiego/
 • Szara strefa poezji z Maciejem Bujanowiczem - audycja w Radiu Plus: https://radioplus.com.pl/kultura/66421-szara-strefa-poezji-z-maciejem-bujanowiczem
 • Czasopismo "PoWieki" - numer 1. :https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/149737294/PoWieki_nr+1_www-skompresowany.pdf/ba1b2652-0278-4f24-83ed-04a01d318d02
 • Kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

 


 

Nadmorze #91. Poeci na łączach. Kogo kocha Ameryka? Rozmowa z Adamem Lizakowskim
2022-10-11 20:08:11

Adam Lizakowski - z urodzenia Dolnoślązak. Przez ponad trzy dekady - emigrant w USA. Poeta, autor szkiców i tłumacz poezji  ame­ry­kań­skiej, m.in. Wal­ta Whit­ma­na, W.C. Wil­liam­sa, Al­le­na Gins­ber­ga, Lang­sto­na Hu­ghe­sa, Car­la Sand­bur­ga. C.K. Wil­liam­sa, Ro­ber­ta Piń­skie­go i Boba Dy­la­na. Zwią­za­ny z po­etyc­kim ru­chem w San Fran­ci­sco i Chi­ca­go. Był wy­daw­cą  kwar­tal­ni­ka „Dwa Koń­ce Ję­zy­ka” w Chi­ca­go oraz  re­dak­to­rem na­czel­nym mie­sięcz­ni­ka „Ra­zem” wy­da­wa­ne­go w San Fran­ci­sco. Przez wie­le lat pu­bli­ko­wał wier­sze w pa­ry­skiej „Kul­tu­rze”. Okazją do rozmowy jest wydanie nowego wyboru poezji Adama Lizakowskiego "Gdybym twą miłość miał, Ameryko" (Literary Waves Publishing, Londyn 2022). Notatki, dodatki szkic: “Cyprian Norwid w Nowym Jorku”: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-119/artykul/cyprian-norwid-w-nowym-jorku Jak zostałem “Noblistą”:  https://opt-art.net/helikopter/2-2019/adam-lizakowski-jak-zostalem-noblista/ kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Adam Lizakowski - z urodzenia Dolnoślązak. Przez ponad trzy dekady - emigrant w USA. Poeta, autor szkiców i tłumacz poezji  ame­ry­kań­skiej, m.in. Wal­ta Whit­ma­na, W.C. Wil­liam­sa, Al­le­na Gins­ber­ga, Lang­sto­na Hu­ghe­sa, Car­la Sand­bur­ga. C.K. Wil­liam­sa, Ro­ber­ta Piń­skie­go i Boba Dy­la­na. Zwią­za­ny z po­etyc­kim ru­chem w San Fran­ci­sco i Chi­ca­go. Był wy­daw­cą  kwar­tal­ni­ka „Dwa Koń­ce Ję­zy­ka” w Chi­ca­go oraz  re­dak­to­rem na­czel­nym mie­sięcz­ni­ka „Ra­zem” wy­da­wa­ne­go w San Fran­ci­sco. Przez wie­le lat pu­bli­ko­wał wier­sze w pa­ry­skiej „Kul­tu­rze”.

Okazją do rozmowy jest wydanie nowego wyboru poezji Adama Lizakowskiego "Gdybym twą miłość miał, Ameryko" (Literary Waves Publishing, Londyn 2022).Notatki, dodatki

Nadmorze 90. Głośne myślenie o wierszach Anety Kolańczyk i Krzysztofa Micha z tomu "Ekspres Warszawa-Kalisz".
2022-09-21 08:35:45

Aneta Kolańczyk, kaliszanka . Znana również jako Teresa Rudowicz, wydała między innymi zbiory poezji „Korzeń werbeny” (2103), „Błędne ognie” (2016), ale dała się także poznać jako znakomita biografka Adama Asnyka i Marii Konopnickiej, o której opowiada między innymi w dostępnym na You Tube cyklu rozmów „Maria ma moc”. Krzysztof Mich, warszawianin. Ceniony fotografik swego miasta,  poeta. W ostatnich latach opublikował indywidualnie tomy “Dzieci wojny” (2021) i “Humberstone” (2022). Wydawcą omawianego zbioru jest Zaułek Wydawniczy "Pomyłka" z Tanowa. Notatki, dodatki: wiersze Anety Kolańczyk w serwisie “pisarze.pl”: https://pisarze.pl/2021/12/28/wiersze-tygodnia-aneta-kolanczyk/ zapis spotkania autorskiego online Anety Kolańczyk: https://ne-np.facebook.com/pogotowiewarsztatowe/videos/aneta-kola%C5%84czyk-teresa-rudowicz-spotkanie-autorskie/416105783007822/ „Maria ma moc”, część pierwsza: https://www.youtube.com/watch?v=K7zCLw3zsCg wiersze Krzysztofa Micha w serwisie “poeci polscy.pl”: https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/krzysztof-mich/ prezentacja poezji Krzysztofa Micha na stronach “Salonu literackiego”: http://salonliteracki.pl/new/new/prezentacje/925-krzysztof-mich kontakt z redakcją, zamówienia na newsletter: nadmorze.sopot@gmail.com

Aneta Kolańczyk, kaliszanka. Znana również jako Teresa Rudowicz, wydała między innymi zbiory poezji „Korzeń werbeny” (2103), „Błędne ognie” (2016), ale dała się także poznać jako znakomita biografka Adama Asnyka i Marii Konopnickiej, o której opowiada między innymi w dostępnym na You Tube cyklu rozmów „Maria ma moc”.

Krzysztof Mich, warszawianin. Ceniony fotografik swego miasta,  poeta. W ostatnich latach opublikował indywidualnie tomy “Dzieci wojny” (2021) i “Humberstone” (2022).

Wydawcą omawianego zbioru jest Zaułek Wydawniczy "Pomyłka" z Tanowa.

Notatki, dodatki:

Nadmorze 89. Piotr Wiktor Lorkowski, "Cały ten liryzm, czyli laudacja"
2022-09-07 17:51:58

Wystąpienie redaktora "Nadmorza" w roli przewodniczącego jury XXVII edycji konkursu "O Złote Pióro Sopotu", Sopoteka. Gala finałowa 2. września 2022. Notatki, dodatki: sanktuarium maryjne w Piasecznie koło Gniewa: http://www.sanktuarium-piaseczno.pl kontakt z redakcją podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com

Wystąpienie redaktora "Nadmorza" w roli przewodniczącego jury XXVII edycji konkursu "O Złote Pióro Sopotu", Sopoteka. Gala finałowa 2. września 2022.

Notatki, dodatki:

 • sanktuarium maryjne w Piasecznie koło Gniewa: http://www.sanktuarium-piaseczno.pl
 • kontakt z redakcją podcastu: nadmorze.sopot@gmail.com


Nadmorze 88. Letnia antologia wierszy czytanych.
2022-08-13 09:13:09

Szesnaście poetyckich głosów w czterech blokach tematycznych: "Duchowość", "Sytuacje poetyckie"; "Konfesyjność, czyli w pierwszej osobie"; "W krajobrazach natury". Lista autorów i wierszy: 3’, 06” Magdalena Jankowska, „Trzy kilogramy białych trufli” 3’45” Sławomira Sobkowska-Marczyńska, „Sam na sam” 6’15” Bartosz Dłubała, „Zjazd absolwentów” 7’22” Małgorzata Wątor, „W Toruniu” 7’47 Michał Kaczmarek, „Wykroczenie” 8’50” Łucja Dudzińska, „Geneza” 11’05” Wioletta Jaworska, „Na wstecznym” 12’34” Zbigniew Wojciechowicz, „Wolnoć Tomku” 14’19” Marcin Rogalski, „Sandness” 15’41” Bożena Grabowska, „Czuły wiersz z wody”; 17’06” Anna Paszkiewicz, „Chciałabym kiedyś” 17’37” Joanna Wrońska, „Miotełka do kurzu” 18’56” Dorota Nowak, „Odmienny stan” 19’58” Ewa Kaczmarczyk, „Portret” 20’47 Elżbieta Mikołajczyk, „Już było?” 21’09 Zdzisław Lipiński, „Statki 2020” © by Authors kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com.

Szesnaście poetyckich głosów w czterech blokach tematycznych: "Duchowość", "Sytuacje poetyckie"; "Konfesyjność, czyli w pierwszej osobie";
"W krajobrazach natury".

 • Lista autorów i wierszy:

3’, 06”
Magdalena Jankowska, „Trzy kilogramy białych trufli”
3’45”
Sławomira Sobkowska-Marczyńska, „Sam na sam”
6’15”
Bartosz Dłubała, „Zjazd absolwentów”
7’22”
Małgorzata Wątor, „W Toruniu”
7’47
Michał Kaczmarek, „Wykroczenie”
8’50”
Łucja Dudzińska, „Geneza”
11’05”
Wioletta Jaworska, „Na wstecznym”
12’34”
Zbigniew Wojciechowicz, „Wolnoć Tomku”
14’19”
Marcin Rogalski, „Sandness”
15’41”
Bożena Grabowska, „Czuły wiersz z wody”;
17’06”
Anna Paszkiewicz, „Chciałabym kiedyś”
17’37”
Joanna Wrońska, „Miotełka do kurzu”
18’56”
Dorota Nowak, „Odmienny stan”
19’58”
Ewa Kaczmarczyk, „Portret”
20’47
Elżbieta Mikołajczyk, „Już było?”
21’09
Zdzisław Lipiński, „Statki 2020”
© by Authors

 • kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com.


Nadmorze 87. Głośne myślenie o zbiorze wierszy Janiny Osewskiej "Listy i stacje"
2022-08-02 21:24:45

Janina Osewska - poetka, animatorka kultury, fotograf. W ostatnim czasie opublikowała tomy wierszy:  "Tamto" (2015), "Niebieska chwila" (2017), "Jaśnienia" (2020), "Listy i stacje" (2021). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz, w kategorii Orfeusz Mazurski za książkę  Niebieska chwila , a także nominowana do  tytułu „ Najpiękniejsza książka roku 2001“ w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ahtens Photo Festival 2015 za album  Okruchy . Notatki, dodatki: pracownia ceramiki kaszubskiej Necel: https://www.necel.pl/ spektakl na podstawie tomu poezji "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-101/artykul/jasnienia Zbigniew Chojnowski o tomie "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-60/artykul/autobiografia-liryczna zapis spotkania z poetką w Książnicy Podlaskiej: https://ne-np.facebook.com/ksiaznicapodlaska/videos/spotkanie-z-janin%C4%85-osewsk%C4%85/394282435860298/ o tomie "Jaśnienia" w 11. odcinku videoblogu "Krótka piłka": https://www.mbp.kalisz.pl/art,1233,odcinek-11-janina-osewska kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com

Janina Osewska - poetka, animatorka kultury, fotograf. W ostatnim czasie opublikowała tomy wierszy:  "Tamto" (2015), "Niebieska chwila" (2017), "Jaśnienia" (2020), "Listy i stacje" (2021). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem.

Nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz, w kategorii Orfeusz Mazurski za książkę Niebieska chwila, a także nominowana do  tytułu „ Najpiękniejsza książka roku 2001“ w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ahtens Photo Festival 2015 za album Okruchy.

Notatki, dodatki:

 • pracownia ceramiki kaszubskiej Necel: https://www.necel.pl/
 • spektakl na podstawie tomu poezji "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-101/artykul/jasnienia
 • Zbigniew Chojnowski o tomie "Jaśnienia": https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-60/artykul/autobiografia-liryczna
 • zapis spotkania z poetką w Książnicy Podlaskiej: https://ne-np.facebook.com/ksiaznicapodlaska/videos/spotkanie-z-janin%C4%85-osewsk%C4%85/394282435860298/
 • o tomie "Jaśnienia" w 11. odcinku videoblogu "Krótka piłka": https://www.mbp.kalisz.pl/art,1233,odcinek-11-janina-osewska
 • kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com
Nadmorze 86. Tadeusz Zawadowski Czyta wiersze z tomu "Raport z czasów zarazy" i zbiorów poprzednich.
2022-07-20 09:19:43

Tadeusz Zawadowski (rocznik 1956). Poeta. Autor osiemnastu zbiorów poetyckich. Debiutował w roku 1987 tomikiem “Fotoplastykon”.   Szerokim echem odbił się jego zbiór “Listy z domu wariatów” (1995). Do ostatnich jego osiągnieć należy wydany nakładem Dużego Formatu "tryptyk z budzikiem", czyli zbiory “Budzik z opóźnionym zapłonem” (2019), “Dopóki budzi tyka” (2020) oraz “Raport z czasów zarazy” (2021)  Warta docenienia jest także jego działalność jako animatora życia poetyckiego związanego przede wszystkim z grupą poetycką "Topola". Mieszka w Zduńskiej Woli.   Notatki, dodatki: biogram poety na stronie ZLP: Tadeusz Zawadowski - Związek Literatów Polskich (zlpinfo.eu) prezentacja w serwisie "poeci polscy.pl" : Tadeusz Zawadowski » Prezentacja » PoeciPolscy wiersze w portalu "Nowy Napis": Tadeusz Zawadowski | Nowy Napis wiersze w dwutygodniku intenetowym "Pisarze polscy.pl": Tadeusz Zawadowski - wiersze - Pisarze.pl autorska prezentacja "Budzika z opóźnionym zapłonem": (12) Tadeusz Zawadowski budzik we Wrocławiu - YouTube kontakt z redakcją: nadmorze.sopot@gmail.com.

Tadeusz Zawadowski (rocznik 1956). Poeta. Autor osiemnastu zbiorów poetyckich. Debiutował w roku 1987 tomikiem “Fotoplastykon”.   Szerokim echem odbił się jego zbiór “Listy z domu wariatów” (1995). Do ostatnich jego osiągnieć należy wydany nakładem Dużego Formatu "tryptyk z budzikiem", czyli zbiory “Budzik z opóźnionym zapłonem” (2019), “Dopóki budzi tyka” (2020) oraz “Raport z czasów zarazy” (2021)  Warta docenienia jest także jego działalność jako animatora życia poetyckiego związanego przede wszystkim z grupą poetycką "Topola". Mieszka w Zduńskiej Woli.  

Notatki, dodatki:


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie