Narodowe Centrum Nauki

Podcast NCN o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. Gośćmi podcastu są badaczki i badacze z różnych ośrodków akademickich i pracownicy Centrum. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz.

Kategorie:
Nauka

Odcinki od najnowszych:

Impress-U i Chanse. Konkursy międzynarodowe NCN
2023-08-02 18:57:06

Tematem kolejnego podcastu jest współpraca międzynarodowa NCN. Justyna Woźniakowska i dr Malwina Gębalska z NCN oraz dr Miłosz Miszczyński, laureat konkursów Centrum rozmawiają m.in. o konkursach IMPRESS-U i CHANSE, w których trwa nabór wniosków. Uczestnicy nagrania podpowiadają, na co zwrócić uwagę w trakcie ubiegania się o finansowanie.   NCN nawiązuje i rozwija współpracę międzynarodową, aby skutecznie wspierać polskie zespoły we współpracy z zagranicznymi partnerami. Ważnym elementem naszego działania jest wywieranie wpływu na politykę naukową na poziomie międzynarodowym. – Angażujemy się w to, co się dzieje w Europie w taki sposób, żeby było to korzystne dla polskich zespołów badawczych i polskich instytucji – mówi Justyna Woźniakowska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej. Ekspertka dodaje, że trzon działalności NCN to tworzenie dla badaczy pracujących takich możliwości, aby „realizowali wspólne projekty z partnerami zagranicznymi i otrzymywali finansowanie synchronicznie z tymi partnerami”.   Rozmowa, którą prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz, dotyczy w głównej mierze dwóch konkursów organizowanych przez NCN we współpracy z innymi agencjami.    Konkurs IMPRESS-U to nowość w ofercie NCN. Skierowany jest do naukowców z Polski, którzy zaplanują badania w ramach wspólnego projektu z naukowcami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a opcjonalnie także z krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii. Justyna Woźniakowska zwraca uwagę, że IMPRESS-U daje nową szansę na współpracę zespołów polskich z naukowcami amerykańskimi. – W historii programów grantowych NCN takie możliwości pojawiały się rzadko i z reguły w wąsko określonych obszarach badawczych. Ten konkurs umożliwia współpracę w dziedzinach wspieranych przez NSF – mówi. Amerykańska agencja wspiera badania we wszystkich obszarach nauk z wyjątkiem badań humanistycznych i medycznych. Ekspertka mówi o współpracy NCN z amerykańską agencją, wyjaśnia zasady programu, odpowiada na pytania o to, jak szukać partnerów do udziału w tym konkursie i na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków.   Druga część rozmowy dotyczy konkursów Crisis i Well-being z zakresu humanistyki i nauk społecznychorganizowanych przez sieć CHANSE.  O zasadach udziału w programach sieci mówią dr Malwina Gębalska, koordynatorka CHANSE i dr Miłosz Miszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierujący polską częścią projektu HuLog, nagrodzonego w poprzedniej edycji konkursu organizowanego przez sieć. W konkursach CHANSE mogą brać zespoły złożone z od 4 do 6 partnerów z krajów biorących udział w programie. Koordynatorka z NCN zwraca uwagę na oczekiwania ekspertów oceniających wnioski. – Taka zachęta i uwaga do wnioskodawców, że ważne jest to, żeby projekt był spójny i żeby miał wspólne założenia. Nie wystarczy, żeby był tylko sumą poszczególnych części. Musi być to spójna wizja (…) pewnego celu badawczego – wyjaśnia koordynatorka z NCN. Badacz z ALK mówi, że w jego wypadku najbardziej pracochłonną i najistotniejszą częścią przygotowania wniosku były „ramy teoretyczne i nasza wspólna praca, żeby ten wniosek faktycznie pokazywał potencjał w badaniach podstawowych”. – Jeśli miałbym udzielić rady kolejnym przyszłym laureatom, to jednak postawiłbym po prostu nacisk na znaczenie projektu w dyscyplinie i żeby to był obiektywnie dobry projekt naukowy. Myślenie o cyfrach i o tym, jak to będzie od strony takiej technicznej, zostawiłbym naprawdę na koniec – mówi dr Miszczyński. Na koniec uczestnicy rozmowy odnoszą się do wpływu bardzo trudnej sytuacji budżetowej NCN na współpracę międzynarodową.

Tematem kolejnego podcastu jest współpraca międzynarodowa NCN. Justyna Woźniakowska i dr Malwina Gębalska z NCN oraz dr Miłosz Miszczyński, laureat konkursów Centrum rozmawiają m.in. o konkursach IMPRESS-U i CHANSE, w których trwa nabór wniosków. Uczestnicy nagrania podpowiadają, na co zwrócić uwagę w trakcie ubiegania się o finansowanie.

 

NCN nawiązuje i rozwija współpracę międzynarodową, aby skutecznie wspierać polskie zespoły we współpracy z zagranicznymi partnerami. Ważnym elementem naszego działania jest wywieranie wpływu na politykę naukową na poziomie międzynarodowym. – Angażujemy się w to, co się dzieje w Europie w taki sposób, żeby było to korzystne dla polskich zespołów badawczych i polskich instytucji – mówi Justyna Woźniakowska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej. Ekspertka dodaje, że trzon działalności NCN to tworzenie dla badaczy pracujących takich możliwości, aby „realizowali wspólne projekty z partnerami zagranicznymi i otrzymywali finansowanie synchronicznie z tymi partnerami”.

 

Rozmowa, którą prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz, dotyczy w głównej mierze dwóch konkursów organizowanych przez NCN we współpracy z innymi agencjami. 

 

Konkurs IMPRESS-U to nowość w ofercie NCN. Skierowany jest do naukowców z Polski, którzy zaplanują badania w ramach wspólnego projektu z naukowcami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a opcjonalnie także z krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii. Justyna Woźniakowska zwraca uwagę, że IMPRESS-U daje nową szansę na współpracę zespołów polskich z naukowcami amerykańskimi. – W historii programów grantowych NCN takie możliwości pojawiały się rzadko i z reguły w wąsko określonych obszarach badawczych. Ten konkurs umożliwia współpracę w dziedzinach wspieranych przez NSF – mówi. Amerykańska agencja wspiera badania we wszystkich obszarach nauk z wyjątkiem badań humanistycznych i medycznych. Ekspertka mówi o współpracy NCN z amerykańską agencją, wyjaśnia zasady programu, odpowiada na pytania o to, jak szukać partnerów do udziału w tym konkursie i na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków.

 

Druga część rozmowy dotyczy konkursów Crisis i Well-being z zakresu humanistyki i nauk społecznychorganizowanych przez sieć CHANSE.  O zasadach udziału w programach sieci mówią dr Malwina Gębalska, koordynatorka CHANSE i dr Miłosz Miszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierujący polską częścią projektu HuLog, nagrodzonego w poprzedniej edycji konkursu organizowanego przez sieć. W konkursach CHANSE mogą brać zespoły złożone z od 4 do 6 partnerów z krajów biorących udział w programie. Koordynatorka z NCN zwraca uwagę na oczekiwania ekspertów oceniających wnioski. – Taka zachęta i uwaga do wnioskodawców, że ważne jest to, żeby projekt był spójny i żeby miał wspólne założenia. Nie wystarczy, żeby był tylko sumą poszczególnych części. Musi być to spójna wizja (…) pewnego celu badawczego – wyjaśnia koordynatorka z NCN. Badacz z ALK mówi, że w jego wypadku najbardziej pracochłonną i najistotniejszą częścią przygotowania wniosku były „ramy teoretyczne i nasza wspólna praca, żeby ten wniosek faktycznie pokazywał potencjał w badaniach podstawowych”. – Jeśli miałbym udzielić rady kolejnym przyszłym laureatom, to jednak postawiłbym po prostu nacisk na znaczenie projektu w dyscyplinie i żeby to był obiektywnie dobry projekt naukowy. Myślenie o cyfrach i o tym, jak to będzie od strony takiej technicznej, zostawiłbym naprawdę na koniec – mówi dr Miszczyński.

Na koniec uczestnicy rozmowy odnoszą się do wpływu bardzo trudnej sytuacji budżetowej NCN na współpracę międzynarodową.

Centra Dioscuri
2023-06-16 07:27:54

Program Dioscuri umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych w Europie Środkowej i Wschodniej.  We współpracy Towarzystwa Maxa Plancka i NCN w Polsce powstało osiem centrów. Laureaci programu, wybrani przez międzynarodowy komitet naukowy, to polscy młodzi naukowcy, którzy wrócili do kraju po latach pracy zagranicą. Gośćmi kolejnego odcinka podcastu NCN są dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, laureaci pierwszego konkursu Dioscuri, rozstrzygniętego w 2018 roku, dr Małgorzata Jacobs-Kozyra, koordynatorka dyscyplin i koordynatorka programu Dioscuri w NCN oraz Agatha Iwanek, koordynatorka administracyjna w programie Dioscuri w Instytucie Nenckiego PAN. Dr Aleksandra Pękowska kieruje Centrum Doskonałości Biologii Chromatyny i Epigenomiki. Wcześniej pracowała w jednym z Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. - Rozważałam powrót do Europy i uczestniczyłam w innych rekrutacjach, ale warunki tego grantu i sama idea mnie przyciągnęły, i postanowiłam dołączyć do tego projektu - mówi badaczka. W projekcie współpracuje z Instytutem Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie. Dr Grzegorz Sumara bada molekularne podstawy chorób metabolicznych, takich jak otyłość, cukrzyca typu II i miażdżyca. Jego zespół współpracuje z naukowcami z Technicznego Uniwersytetu w Monachium. Goście Anny Korzekwy-Józefowicz rozmawiają także o innych grantach #NCN oraz możliwości prowadzenia badań podstawowych w Polsce - w sytuacji m.in. zamrożenia budżetu NCN.

Program Dioscuri umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych w Europie Środkowej i Wschodniej. 

We współpracy Towarzystwa Maxa Plancka i NCN w Polsce powstało osiem centrów. Laureaci programu, wybrani przez międzynarodowy komitet naukowy, to polscy młodzi naukowcy, którzy wrócili do kraju po latach pracy zagranicą. Gośćmi kolejnego odcinka podcastu NCN są dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, laureaci pierwszego konkursu Dioscuri, rozstrzygniętego w 2018 roku, dr Małgorzata Jacobs-Kozyra, koordynatorka dyscyplin i koordynatorka programu Dioscuri w NCN oraz Agatha Iwanek, koordynatorka administracyjna w programie Dioscuri w Instytucie Nenckiego PAN.

Dr Aleksandra Pękowska kieruje Centrum Doskonałości Biologii Chromatyny i Epigenomiki. Wcześniej pracowała w jednym z Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. - Rozważałam powrót do Europy i uczestniczyłam w innych rekrutacjach, ale warunki tego grantu i sama idea mnie przyciągnęły, i postanowiłam dołączyć do tego projektu - mówi badaczka. W projekcie współpracuje z Instytutem Genetyki Molekularnej Maxa Plancka w Berlinie.

Dr Grzegorz Sumara bada molekularne podstawy chorób metabolicznych, takich jak otyłość, cukrzyca typu II i miażdżyca. Jego zespół współpracuje z naukowcami z Technicznego Uniwersytetu w Monachium.


Goście Anny Korzekwy-Józefowicz rozmawiają także o innych grantach #NCN oraz możliwości prowadzenia badań podstawowych w Polsce - w sytuacji m.in. zamrożenia budżetu NCN.

Granty NCN w ujęciu geograficznym
2023-05-17 10:02:29

W ciągu 12 lat istnienia NCN wnioski o finansowanie do Centrum złożyły 824 uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i inne podmioty. Najwięcej wniosków wpłynęło z największych ośrodków akademickich. 33 proc. jednostek pochodziło z województwa mazowieckiego, na drugim miejscu jest województwo małopolskie, z którego wpłynęło 11 proc. wniosków. – Taka sama tendencja jest widoczna wśród laureatów. Najwięcej grantów otrzymuje województwo mazowieckie, ale jest to również wynikiem większej liczby podmiotów aplikujących z tego województwa – mówi dr Anna Strzebońska, kierowniczka Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. W 2022 roku z wszystkich wniosków zakwalifikowanych do finansowania 30 proc. zostało przyznanych jednostkom naukowym z województwa mazowieckiego, a 19 proc. z województwa małopolskiego. Na kolejnych miejscach są województwa wielkopolskie i śląskie – ich udział we wnioskach zakwalifikowanych do finansowania wynosi po 11 proc. Najwyższe wskaźniki sukcesu w konkursach NCN mają jednostki z województwa łódzkiego (56 proc), wielkopolskiego i lubelskiego (55 proc.).  Gośćmi 5. odcinka podcastu NCN są prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. Rozmówcy Anny Korzekwy-Józefowicz dyskutują o centralizacji nauki w Polsce i możliwościach wsparcia aktywności naukowców z mniejszych ośrodków. - Jeżeli patrzymy się na dystrybucję naszych grantów, to okazuje się, że czynnikiem różnicującym jest nie tyle województwo, które jest zróżnicowane pod względem wielkości, co typ jednostki. Województwa, w których są zlokalizowane instytuty naukowe PAN mają się lepiej. Jeżeli chodzi o średnią z 12 lat, to mają wskaźnik sukcesu na poziomie 29 proc., dla porównania w uczelniach wyższych to jest 20 proc., a w instytutach badawczych 16 proc. – mówi dr Strzebońska. Goście zwracają uwagę, że misją NCN jest przede wszystkim finansowanie najlepszych projektów naukowych. Centrum prowadzi jednak także działania, które mogą być wsparciem dla mniejszych ośrodków akademickich. Promuje mobilność naukową, wprowadza limity w liczbie realizowanych grantów, organizuje szkolenia dla wnioskodawców i Dni NCN poza największymi ośrodkami. – Bez wsparcia ministerstwa i krajowej polityki naukowej, która będzie zmierzała do decentralizacji nauki, NCN nie ma zbyt dużo narzędzi, żeby tę sytuację drastycznie poprawić – mówi prof. Joanna Golińska-Pilarek. – Wspieranie mobilności krajowej jest czymś cennym, ale na pewno nie kosztem tego, że doskonałość naukowa miałaby tutaj być poświęcona w jakimkolwiek stopniu. Kod pocztowy jednak mimo wszystko nie powinien być głównym kryterium przyznawania grantów - komentuje prof. Łukasz Okruszek. 

W ciągu 12 lat istnienia NCN wnioski o finansowanie do Centrum złożyły 824 uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i inne podmioty. Najwięcej wniosków wpłynęło z największych ośrodków akademickich. 33 proc. jednostek pochodziło z województwa mazowieckiego, na drugim miejscu jest województwo małopolskie, z którego wpłynęło 11 proc. wniosków. – Taka sama tendencja jest widoczna wśród laureatów. Najwięcej grantów otrzymuje województwo mazowieckie, ale jest to również wynikiem większej liczby podmiotów aplikujących z tego województwa – mówi dr Anna Strzebońska, kierowniczka Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. W 2022 roku z wszystkich wniosków zakwalifikowanych do finansowania 30 proc. zostało przyznanych jednostkom naukowym z województwa mazowieckiego, a 19 proc. z województwa małopolskiego. Na kolejnych miejscach są województwa wielkopolskie i śląskie – ich udział we wnioskach zakwalifikowanych do finansowania wynosi po 11 proc. Najwyższe wskaźniki sukcesu w konkursach NCN mają jednostki z województwa łódzkiego (56 proc), wielkopolskiego i lubelskiego (55 proc.). 

Gośćmi 5. odcinka podcastu NCN są prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. Rozmówcy Anny Korzekwy-Józefowicz dyskutują o centralizacji nauki w Polsce i możliwościach wsparcia aktywności naukowców z mniejszych ośrodków.

- Jeżeli patrzymy się na dystrybucję naszych grantów, to okazuje się, że czynnikiem różnicującym jest nie tyle województwo, które jest zróżnicowane pod względem wielkości, co typ jednostki. Województwa, w których są zlokalizowane instytuty naukowe PAN mają się lepiej. Jeżeli chodzi o średnią z 12 lat, to mają wskaźnik sukcesu na poziomie 29 proc., dla porównania w uczelniach wyższych to jest 20 proc., a w instytutach badawczych 16 proc. – mówi dr Strzebońska.

Goście zwracają uwagę, że misją NCN jest przede wszystkim finansowanie najlepszych projektów naukowych. Centrum prowadzi jednak także działania, które mogą być wsparciem dla mniejszych ośrodków akademickich. Promuje mobilność naukową, wprowadza limity w liczbie realizowanych grantów, organizuje szkolenia dla wnioskodawców i Dni NCN poza największymi ośrodkami. – Bez wsparcia ministerstwa i krajowej polityki naukowej, która będzie zmierzała do decentralizacji nauki, NCN nie ma zbyt dużo narzędzi, żeby tę sytuację drastycznie poprawić – mówi prof. Joanna Golińska-Pilarek.

– Wspieranie mobilności krajowej jest czymś cennym, ale na pewno nie kosztem tego, że doskonałość naukowa miałaby tutaj być poświęcona w jakimkolwiek stopniu. Kod pocztowy jednak mimo wszystko nie powinien być głównym kryterium przyznawania grantów - komentuje prof. Łukasz Okruszek. 

Młodzi naukowcy w konkursach NCN
2023-04-21 07:26:19

54 proc. kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparło rozwój młodych badaczek i badaczy - to o 3 proc. więcej niż w roku 2021 i 11 proc. więcej niż w roku 2016, gdy rozpoczęto pomiary.  W 2022 roku w konkursach krajowych i międzynarodowych młodzi naukowcy otrzymali na badania, stypendia i staże podoktorskie (stanowiska typu postdoc) ponad 875 mln złotych. Suma przeznaczona dla młodych naukowców od 2016 roku zbliża się do 10 miliardów złotych (9,8 mld). Dzięki finansowaniu uzyskanemu w konkursach NCN, młodzi uczeni mają szansę na zrealizowanie projektów, zbudowanie własnych zespołów, stypendia w szkołach doktorskich lub zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych, a dzięki współpracy NCN z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – także realizację staży zagranicznych w ważnych ośrodkach naukowych. O wsparciu Centrum dla młodych naukowców rozmawiają uczestnicy 4. odcinka podcastu NCN - prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. Goście rozmawiają m.in o zasadach konkursów NCN, wysokości finansowania dla młodych naukowców w poszczególnych latach oraz możliwych zmianach w zasadach konkursów w kontekście zamrożenia budżetu NCN oraz skutkach tych zmian dla kształtowania karier młodych osób - NCN jest de facto w tym momencie najlepszą możliwą opcją do realizacji badań. Absolutnie pokładamy dużą nadzieję jako środowisko w tym, że ta sytuacja nie będzie zmierzać tam, gdzie aktualnie zmierza - mówi w kontekście zamrożenia budżetu NCN prof. Łukasz Okruszek.   Rozmowę prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz
54 proc. kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparło rozwój młodych badaczek i badaczy - to o 3 proc. więcej niż w roku 2021 i 11 proc. więcej niż w roku 2016, gdy rozpoczęto pomiary.  W 2022 roku w konkursach krajowych i międzynarodowych młodzi naukowcy otrzymali na badania, stypendia i staże podoktorskie (stanowiska typu postdoc) ponad 875 mln złotych. Suma przeznaczona dla młodych naukowców od 2016 roku zbliża się do 10 miliardów złotych (9,8 mld). Dzięki finansowaniu uzyskanemu w konkursach NCN, młodzi uczeni mają szansę na zrealizowanie projektów, zbudowanie własnych zespołów, stypendia w szkołach doktorskich lub zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych, a dzięki współpracy NCN z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – także realizację staży zagranicznych w ważnych ośrodkach naukowych. O wsparciu Centrum dla młodych naukowców rozmawiają uczestnicy 4. odcinka podcastu NCN - prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN. Goście rozmawiają m.in o zasadach konkursów NCN, wysokości finansowania dla młodych naukowców w poszczególnych latach oraz możliwych zmianach w zasadach konkursów w kontekście zamrożenia budżetu NCN oraz skutkach tych zmian dla kształtowania karier młodych osób - NCN jest de facto w tym momencie najlepszą możliwą opcją do realizacji badań. Absolutnie pokładamy dużą nadzieję jako środowisko w tym, że ta sytuacja nie będzie zmierzać tam, gdzie aktualnie zmierza - mówi w kontekście zamrożenia budżetu NCN prof. Łukasz Okruszek.   Rozmowę prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz

Budżet, wynagrodzenia, mobilność
2023-03-21 22:24:52

W tym odcinku podcastu rozmawiamy o budżecie NCN, wynagrodzeniach dla naukowców realizujących projekty finansowane przez Centrum i o mobilności naukowej. Gośćmi odcinka są prof. Joanna Golińska-Pilarek , członkini Rady NCN, prof. Zbigniew Błocki , dyrektor Centrum i prof. Michał Tomza , laureat grantów NCN i naszej nagrody w 2020 roku, laureat Starting Grant ERC, ekspert w konkursach kilku agencji zagranicznych. 15 marca Rada NCN wprowadziła ⁠pierwsze zmiany w konkursach⁠ , spowodowane niewystarczającym poziomem finansowania Centrum. Łączna liczba projektów NCN kierowanych oraz wniosków złożonych do oceny w NCN przez daną osobę wynosić może maksymalnie dwa (trzy, jeśli co najmniej jeden z projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego). Uczestnicy podcastu rozmawiają o sytuacji budżetowej NCN i dalszych działaniach, które mogą powstrzymać spadek wskaźnika sukcesu w konkursach agencji. – Kolejnym rozwiązaniem, które być może wprowadzimy i być może stanie się to jeszcze w tym roku, będzie ograniczenie możliwości składania wniosku do jednego na rok, raz na cztery edycje. To jest to rozwiązanie, które może spowodować najwyższy wzrost wskaźnika sukcesu – mówi prof. Joanna Golińska-Pilarek.  Goście Anny Korzekwy-Józefowicz zwracają też uwagę, że środki na naukę powinny być lepiej rozdzielane. – Jest drastyczna proporcja budżetu Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a efekty – powiedzmy – wątpliwe. Być może dyskusja na najwyższych szczeblach władzy powinna dotyczyć tych proporcji. Bez inwestycji w badania podstawowe nie będzie tych badań aplikacyjnych, a luka pomiędzy tymi dwiema agencjami w finansowaniu jest zbyt duża – mówi członkini Rady NCN.  – Były już dyrektor NCBR chwalił się, że ponad 70 miliardów złotych wydał na innowacje, a efekty są takie, że w rankingach innowacyjności tylko ciągle spadamy. (…) Doszliśmy do sytuacji, w której zamiast biznes ma finansować naukę, to nauka finansuje biznes. To mi się wydaje zupełnie postawione na głowie – dodaje prof. Zbigniew Błocki. Druga część rozmowy dotyczy wynagrodzeń dodatkowych i etatowych dla kierowników projektów finansowanych przez NCN. Przedstawiciele agencji wyjaśniają m.in. z czego wynikają różnice w wysokości wynagrodzeń w poszczególnych konkursach Centrum. Ostatnia część jest o mobilności naukowej. – Mobilność powinna być traktowana trochę jako specyfika zawodu. Osoby decydujące się na karierę naukowca powinny założyć, że mobilność pewnie w jakimś zakresie musi wystąpić (...). Wiele innych zawodów ma specyfiki, o których wiemy, decydując się na nie. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze, żeby jak najbardziej starać się wspierać osoby, które mają jakiś problem z mobilnością na różnym etapie budowania swojego życia rodzinnego – mówi prof. Michał Tomza.

W tym odcinku podcastu rozmawiamy o budżecie NCN, wynagrodzeniach dla naukowców realizujących projekty finansowane przez Centrum i o mobilności naukowej. Gośćmi odcinka są prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Centrum i prof. Michał Tomza, laureat grantów NCN i naszej nagrody w 2020 roku, laureat Starting Grant ERC, ekspert w konkursach kilku agencji zagranicznych.

15 marca Rada NCN wprowadziła ⁠pierwsze zmiany w konkursach⁠, spowodowane niewystarczającym poziomem finansowania Centrum. Łączna liczba projektów NCN kierowanych oraz wniosków złożonych do oceny w NCN przez daną osobę wynosić może maksymalnie dwa (trzy, jeśli co najmniej jeden z projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego).

Uczestnicy podcastu rozmawiają o sytuacji budżetowej NCN i dalszych działaniach, które mogą powstrzymać spadek wskaźnika sukcesu w konkursach agencji. – Kolejnym rozwiązaniem, które być może wprowadzimy i być może stanie się to jeszcze w tym roku, będzie ograniczenie możliwości składania wniosku do jednego na rok, raz na cztery edycje. To jest to rozwiązanie, które może spowodować najwyższy wzrost wskaźnika sukcesu – mówi prof. Joanna Golińska-Pilarek. 

Goście Anny Korzekwy-Józefowicz zwracają też uwagę, że środki na naukę powinny być lepiej rozdzielane. – Jest drastyczna proporcja budżetu Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a efekty – powiedzmy – wątpliwe. Być może dyskusja na najwyższych szczeblach władzy powinna dotyczyć tych proporcji. Bez inwestycji w badania podstawowe nie będzie tych badań aplikacyjnych, a luka pomiędzy tymi dwiema agencjami w finansowaniu jest zbyt duża – mówi członkini Rady NCN. 

– Były już dyrektor NCBR chwalił się, że ponad 70 miliardów złotych wydał na innowacje, a efekty są takie, że w rankingach innowacyjności tylko ciągle spadamy. (…) Doszliśmy do sytuacji, w której zamiast biznes ma finansować naukę, to nauka finansuje biznes. To mi się wydaje zupełnie postawione na głowie – dodaje prof. Zbigniew Błocki.

Druga część rozmowy dotyczy wynagrodzeń dodatkowych i etatowych dla kierowników projektów finansowanych przez NCN. Przedstawiciele agencji wyjaśniają m.in. z czego wynikają różnice w wysokości wynagrodzeń w poszczególnych konkursach Centrum.

Ostatnia część jest o mobilności naukowej. – Mobilność powinna być traktowana trochę jako specyfika zawodu. Osoby decydujące się na karierę naukowca powinny założyć, że mobilność pewnie w jakimś zakresie musi wystąpić (...). Wiele innych zawodów ma specyfiki, o których wiemy, decydując się na nie. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze, żeby jak najbardziej starać się wspierać osoby, które mają jakiś problem z mobilnością na różnym etapie budowania swojego życia rodzinnego – mówi prof. Michał Tomza.

Ocena wniosków. Jak ją robimy w NCN?
2023-02-27 18:46:50

Rocznie do Narodowego Centrum Nauki wpływa 10-12 tysięcy wniosków o grant. Od kilkunastu do dwudziestu kilku procent najlepszych projektów otrzymuje finansowanie. W drugim odcinku podcastu NCN rozmawiamy o ocenie wniosków w naszym Centrum. Gośćmi tego nagrania są dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inż. Tomasz Szumełda, koordynatorzy dyscyplin NCN i prof. Jacek Młynarski, ekspert w konkursach agencji. Koordynatorzy są odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów NCN. Zaproszony ekspert wiele razy uczestniczył w ocenie wniosków o finansowanie badań. W trakcie rozmowy goście Anny Korzekwy-Józefowicz podpowiadali, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków o grant składanych do Narodowego Centrum Nauki i wyjaśniali – krok po kroku – jak przebiega proces ich oceny. Na koniec zostali poproszeni przez prowadzącą nagranie o odniesienie się do takich zagadnień, jak m.in. rozbieżności w recenzjach wniosków i udział zagranicznych ekspertów w ocenie projektów składanych do NCN.

Rocznie do Narodowego Centrum Nauki wpływa 10-12 tysięcy wniosków o grant. Od kilkunastu do dwudziestu kilku procent najlepszych projektów otrzymuje finansowanie.

W drugim odcinku podcastu NCN rozmawiamy o ocenie wniosków w naszym Centrum. Gośćmi tego nagrania są dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inż. Tomasz Szumełda, koordynatorzy dyscyplin NCN i prof. Jacek Młynarski, ekspert w konkursach agencji.

Koordynatorzy są odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów NCN. Zaproszony ekspert wiele razy uczestniczył w ocenie wniosków o finansowanie badań.

W trakcie rozmowy goście Anny Korzekwy-Józefowicz podpowiadali, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków o grant składanych do Narodowego Centrum Nauki i wyjaśniali – krok po kroku – jak przebiega proces ich oceny. Na koniec zostali poproszeni przez prowadzącą nagranie o odniesienie się do takich zagadnień, jak m.in. rozbieżności w recenzjach wniosków i udział zagranicznych ekspertów w ocenie projektów składanych do NCN.

Kobiety i mężczyźni w nauce
2023-02-07 16:29:24

Tematem pierwszego odcinka jest "Raport o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce", opracowany przez Narodowe Centrum Nauki w 2022 roku. Joanna Golińska-Pilarek, Monika Kaczmarek, Jacek Kuźnicki, Justyna Olko, Joanna Wolszczak-Derlacz i Teresa Zielińska z Rady NCN obecnej i poprzedniej kadencji rozmawiają o wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn oraz mechanizmach zwiększania uczestnictwa kobiet w nauce i procesach decyzyjnych.  Rozmowę prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Z treścią "Raportu" można zapoznać się na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-16-raport-sondaz-NCN 

Tematem pierwszego odcinka jest "Raport o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce", opracowany przez Narodowe Centrum Nauki w 2022 roku.

Joanna Golińska-Pilarek, Monika Kaczmarek, Jacek Kuźnicki, Justyna Olko, Joanna Wolszczak-Derlacz i Teresa Zielińska z Rady NCN obecnej i poprzedniej kadencji rozmawiają o wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn oraz mechanizmach zwiększania uczestnictwa kobiet w nauce i procesach decyzyjnych. 

Rozmowę prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz.

Z treścią "Raportu" można zapoznać się na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-16-raport-sondaz-NCN 

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie