mZdrowie

Rozmowy o zdrowiu.


Odcinki od najnowszych:

Podcast na temat ostrej białaczki szpikowej i jej leczenia
2024-02-14 22:07:26

Profesor Lidia Gil z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu wskazuje, że ostra białaczka szpikowa jest jednocześnie choroba rzadką, ale jedną z najczęstszych chorób hematoonkologicznych, czyli codziennością dla hematoonkologów. Ostra białaczka szpikowa (AML) rozwija się w szybkim tempie, spada jak grom z jasnego nieba na zdrowego człowieka. Jest stanem zagrożenia życia, dlatego wymaga szybkiej diagnostyki i wdrożenia leczenia. Stosunkowo często pojawia się (to już ponad 10 proc. wszystkich przypadków) jako choroba wtórna, u pacjentów którzy byli leczeni na inny rodzaj nowotworu najczęściej po raku piersi i chłoniaku Hodgkina. Podstawą leczenia AML przez od dawna była intensywna chemioterapia, do której obecnie dodaje się nowoczesne leki celowane. Ze względu na intensywność leczenia, stosuje się odpowiednie skale oceny pacjenta i kwalifikacji do terapii. Dla tych osób, które nie byłyby w stanie przetrwać tradycyjnego, intensywnego leczenia, na szczęście już pojawiły się nowe terapie celowene, na których udostepnienie czekamy właśnie w Polsce. One poprawiają odpowiedź na leczenie, tak że pacjent szybciej wychodzi z choroby, osiągając dłuższe remisje i pozostając w lepszym ogólnym stanie zdrowia. Ze względu na duże zróżnicowanie pacjentów i różnorodność stosowanych terapii, leczenie AML wymaga dużej wiedzy i doświadczenia - dlatego profesor Lidia Gil porównuje działania lekarzy do gry w szachy.

Profesor Lidia Gil z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu wskazuje, że ostra białaczka szpikowa jest jednocześnie choroba rzadką, ale jedną z najczęstszych chorób hematoonkologicznych, czyli codziennością dla hematoonkologów.

Ostra białaczka szpikowa (AML) rozwija się w szybkim tempie, spada jak grom z jasnego nieba na zdrowego człowieka. Jest stanem zagrożenia życia, dlatego wymaga szybkiej diagnostyki i wdrożenia leczenia. Stosunkowo często pojawia się (to już ponad 10 proc. wszystkich przypadków) jako choroba wtórna, u pacjentów którzy byli leczeni na inny rodzaj nowotworu najczęściej po raku piersi i chłoniaku Hodgkina.

Podstawą leczenia AML przez od dawna była intensywna chemioterapia, do której obecnie dodaje się nowoczesne leki celowane. Ze względu na intensywność leczenia, stosuje się odpowiednie skale oceny pacjenta i kwalifikacji do terapii. Dla tych osób, które nie byłyby w stanie przetrwać tradycyjnego, intensywnego leczenia, na szczęście już pojawiły się nowe terapie celowene, na których udostepnienie czekamy właśnie w Polsce. One poprawiają odpowiedź na leczenie, tak że pacjent szybciej wychodzi z choroby, osiągając dłuższe remisje i pozostając w lepszym ogólnym stanie zdrowia.

Ze względu na duże zróżnicowanie pacjentów i różnorodność stosowanych terapii, leczenie AML wymaga dużej wiedzy i doświadczenia - dlatego profesor Lidia Gil porównuje działania lekarzy do gry w szachy.


Podcast o tym, dlaczego ostra białaczce szpikowej jest taka wredna
2024-02-09 22:43:31

Profesor Agnieszka Wierzbowska tłumaczy, że ostra białaczka szpikowa jest wyjątkowo wrednym rodzajem nowotworu. Rozwija się na skutek systematycznego nabywania mutacji w komórkach układu krwiotwórczego. Część zmutowanych komórek pozostaje w organizmie i jeśli zajdą wśród nich co najmniej dwie mutacje, powstaje macierzysta komórka białaczkowa. AML to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów, pacjent wymaga szybkiej diagnostyki oraz szybkiego i sprawnego leczenia. Bez leczenia, większość pacjentów umiera w ciągu 4-6 tygodni. Na szczęście diagnostyka jest możliwe w dość prostym procesie diagnostycznym. Leczenie jest dostosowywane do stanu pacjenta i typu choroby, polega na podawaniu kilku leków równocześnie, dobranych do indywidaulnego przypadku.

Profesor Agnieszka Wierzbowska tłumaczy, że ostra białaczka szpikowa jest wyjątkowo wrednym rodzajem nowotworu. Rozwija się na skutek systematycznego nabywania mutacji w komórkach układu krwiotwórczego. Część zmutowanych komórek pozostaje w organizmie i jeśli zajdą wśród nich co najmniej dwie mutacje, powstaje macierzysta komórka białaczkowa.

AML to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów, pacjent wymaga szybkiej diagnostyki oraz szybkiego i sprawnego leczenia. Bez leczenia, większość pacjentów umiera w ciągu 4-6 tygodni. Na szczęście diagnostyka jest możliwe w dość prostym procesie diagnostycznym. Leczenie jest dostosowywane do stanu pacjenta i typu choroby, polega na podawaniu kilku leków równocześnie, dobranych do indywidaulnego przypadku.


Podcast o skutecznej walce z rakiem, z perspektywy globalnej
2024-01-02 17:00:55

W porównaniu z innymi regionami świata Europejczycy mogą się czuć uprzywilejowani w obszarze opieki onkologicznej. Duże nadzieje można wiązać z inicjatywą Europe’s Beating Cancer Plan, w którym państwa unijne m.in. zgodziły się na wzmożenie działań profilaktycznych - mówi Alexander Roediger, wiceprezes firmy MSD odpowiedzialny za obszar onkologii (Vice President, Global Oncology Policy Lead, MSD Global Oncology Policy Lead). Kluczem do sukcesu w walce z chorobami nowotworowymi jest między innymi rozwój technologii diagnostycznych i terapii. Szczególnie istotne jest wcześniejsze wykrywanie i wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, ponieważ zwiększa to szanse na powrót do zdrowia. Alexander Roediger mówił o tym również na konferencji konferencji "European Cancer Forum, „Patients, Policies, Plans: Is Europe on Track to Beat Cancer?" w Brukseli, z udziałem ekspertów, eurodeputowanych i przedstawicieli instytucji unijnych.

W porównaniu z innymi regionami świata Europejczycy mogą się czuć uprzywilejowani w obszarze opieki onkologicznej. Duże nadzieje można wiązać z inicjatywą Europe’s Beating Cancer Plan, w którym państwa unijne m.in. zgodziły się na wzmożenie działań profilaktycznych

- mówi Alexander Roediger, wiceprezes firmy MSD odpowiedzialny za obszar onkologii (Vice President, Global Oncology Policy Lead, MSD Global Oncology Policy Lead).

Kluczem do sukcesu w walce z chorobami nowotworowymi jest między innymi rozwój technologii diagnostycznych i terapii. Szczególnie istotne jest wcześniejsze wykrywanie i wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, ponieważ zwiększa to szanse na powrót do zdrowia. Alexander Roediger mówił o tym również na konferencji konferencji "European Cancer Forum, „Patients, Policies, Plans: Is Europe on Track to Beat Cancer?" w Brukseli, z udziałem ekspertów, eurodeputowanych i przedstawicieli instytucji unijnych.


Podcast o tym, że w onkologii dane są bardzo potrzebne
2023-12-29 15:13:27

Thomas Hormarcher ze szwedzkiego ośrodka analiz systemów zdrowotnych podkreśla, że w onkologii gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych odgrywa kluczową rolę w budowaniu skutecznego systemu opieki. Jak mówi, istotnym wnioskiem z analiz informacji jest fakt, że w Polsce oraz w całej Europie istnieją znaczące różnice w dostępie do leków, świadczeń i opieki nad osobami chorymi na nowotwory. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami powinny być szczególnym punktem uwagi dla decydentów i rządów w poszczególnych krajach. Ponieważ kwestie ochrony zdrowia należą do obszarów, za które odpowiadają poszczególne kraje, Komisja Europejska i inne instytucje unijne nie mogą podejmować konkretnych decyzji w tym obszarze. Podejmowane są jedynie inicjatywy mające charakter dodatkowy, takie jak program informacyjny, budowanie systemu wymiany informacji, analizy i porównania służące podnoszeniu efektywności opieki.

Thomas Hormarcher ze szwedzkiego ośrodka analiz systemów zdrowotnych podkreśla, że w onkologii gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych odgrywa kluczową rolę w budowaniu skutecznego systemu opieki.

Jak mówi, istotnym wnioskiem z analiz informacji jest fakt, że w Polsce oraz w całej Europie istnieją znaczące różnice w dostępie do leków, świadczeń i opieki nad osobami chorymi na nowotwory.

Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami powinny być szczególnym punktem uwagi dla decydentów i rządów w poszczególnych krajach. Ponieważ kwestie ochrony zdrowia należą do obszarów, za które odpowiadają poszczególne kraje, Komisja Europejska i inne instytucje unijne nie mogą podejmować konkretnych decyzji w tym obszarze. Podejmowane są jedynie inicjatywy mające charakter dodatkowy, takie jak program informacyjny, budowanie systemu wymiany informacji, analizy i porównania służące podnoszeniu efektywności opieki.Pacjentocentryzm, czyli kto jest najważniejszy w systemie ochrony zdrowia
2023-12-12 20:04:04

Organizacje pacjentów powinny odgrywać coraz większą rolę w systemie ochrony zdrowia. Cały system jest zbudowany po to, aby zaspokajać potrzeby osób chorych, dlatego to na nich powinna się skupiać uwaga wszystkich interesariuszy. Szczególnie istotne są działania edukacyjne - podkreśla Aneta Poznańska, dyrektor do spraw relacji z pacjentami w firmie Novartis Poland.

Organizacje pacjentów powinny odgrywać coraz większą rolę w systemie ochrony zdrowia. Cały system jest zbudowany po to, aby zaspokajać potrzeby osób chorych, dlatego to na nich powinna się skupiać uwaga wszystkich interesariuszy. Szczególnie istotne są działania edukacyjne - podkreśla Aneta Poznańska, dyrektor do spraw relacji z pacjentami w firmie Novartis Poland.

O przełomach w leczeniu i diagnostyce (cz. 2)
2023-12-11 22:54:42

Onkologia, czyli leczenie chorób nowotworowych - to obszar, gdzie obserwujemy największe przyspieszenie w rozwoju technologii. Ma to związek z dużym zainteresowaniem badaczy, zajmujących się poszukiwaniem nowych rozwiązań - mówi dyrektor medyczny w Novartis Poland Piotr Czerkies. Intensywne prace nad nowymi metodami leczenia nowotworów trwają od lat i przynoszą znakomite efekty. Ogromnym osiągnięciem było wprowadzenie kinaz białkowych, które pozwoliło na przykład na efektywną i w pewnym sensie celowaną terapię. Największym wyzwaniem jest obecnie opracowywanie terapii w raku płuca oraz raku piersi, czyli tych typach choroby nowotworowej które są najbardziej powszechne i odpowiadają za największą liczbę zachorowań. Dzięki rozwojowi technologii doszło do zmiany filozofii leczenia, zgodnie z którą pojawiły się nowe możliwości leczenia okołooperacyjnego. Nowe terapie wchodzą również w leczeniu raka prostaty, czyli radioligandy - adresowana radioterapia na poziomie komórek. Radioizotop jest doczepiony do przeciwciała monoklonalnego, które rozpoznaje receptory nowotworu - to radykalnie ogranicza obciążenie organizmu w czasie radioterapii. W chwili obecnej dwa obszary - Big Data i sztuczna inteligencja - spychają inne tematy, dotyczące rozwoju technologii w leczeniu nowotworów i innych chorób. Prowadzenie badań klinicznych i leczenie pacjentów pozwala gromadzić ogromne zbiory danych. Zawierają one z całą pewności cenne informacje o zależnościach i relacjach pomiędzy biomarkeramb a stanem chorego, jego odpowiedzią na leczenie i rozwoju choroby.

Onkologia, czyli leczenie chorób nowotworowych - to obszar, gdzie obserwujemy największe przyspieszenie w rozwoju technologii. Ma to związek z dużym zainteresowaniem badaczy, zajmujących się poszukiwaniem nowych rozwiązań - mówi dyrektor medyczny w Novartis Poland Piotr Czerkies.

Intensywne prace nad nowymi metodami leczenia nowotworów trwają od lat i przynoszą znakomite efekty. Ogromnym osiągnięciem było wprowadzenie kinaz białkowych, które pozwoliło na przykład na efektywną i w pewnym sensie celowaną terapię. Największym wyzwaniem jest obecnie opracowywanie terapii w raku płuca oraz raku piersi, czyli tych typach choroby nowotworowej które są najbardziej powszechne i odpowiadają za największą liczbę zachorowań.

Dzięki rozwojowi technologii doszło do zmiany filozofii leczenia, zgodnie z którą pojawiły się nowe możliwości leczenia okołooperacyjnego. Nowe terapie wchodzą również w leczeniu raka prostaty, czyli radioligandy - adresowana radioterapia na poziomie komórek. Radioizotop jest doczepiony do przeciwciała monoklonalnego, które rozpoznaje receptory nowotworu - to radykalnie ogranicza obciążenie organizmu w czasie radioterapii.

W chwili obecnej dwa obszary - Big Data i sztuczna inteligencja - spychają inne tematy, dotyczące rozwoju technologii w leczeniu nowotworów i innych chorób. Prowadzenie badań klinicznych i leczenie pacjentów pozwala gromadzić ogromne zbiory danych. Zawierają one z całą pewności cenne informacje o zależnościach i relacjach pomiędzy biomarkeramb a stanem chorego, jego odpowiedzią na leczenie i rozwoju choroby.

O przełomach w leczeniu i diagnostyce
2023-12-11 21:50:49

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest przełom w medycynie. Może mieć różne oblicze i różny zasięg - mówi dyrektor medyczny w Novartis Poland Piotr Czerkies. Coraz częściej jednak mamy powody do ogłaszania przełomów w medycynie, ponieważ jej rozwój postępuje wraz z rozwojem nauk podstawowych czy biologii, a także sztucznej inteligencji. Takimi przełomami były na przykład wprowadzenie antybiotyków, antyseptyka czy chirurgia małonwazyjna. One naprawdę zmieniły oblicze medycyny. W dziedzinie farmakoterapii nieustannie poszukujemy nowych technologii, dlatego pojęcie leków przełomowych zostało nawet wprowadzone do procesów rejestracyjnych przez amerykańską agencję FDA. Przełomowa może być nowa technologia, która otwiera nowe sposoby leczenia, adresowania patomechanizmów chorobowych. Może to jednak mieć różną skalę - dotyczyć wielu obszarów lub wąskiego zakresu. Ważne jest, aby ten przełom technologiczny powiązać ze zmianą standardu leczenia i praktyki klinicznej. Dopiero wówczas możemy mówić o prawdziwym przełomie - uważa Piotr Czerkies.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest przełom w medycynie. Może mieć różne oblicze i różny zasięg - mówi dyrektor medyczny w Novartis Poland Piotr Czerkies.

Coraz częściej jednak mamy powody do ogłaszania przełomów w medycynie, ponieważ jej rozwój postępuje wraz z rozwojem nauk podstawowych czy biologii, a także sztucznej inteligencji. Takimi przełomami były na przykład wprowadzenie antybiotyków, antyseptyka czy chirurgia małonwazyjna. One naprawdę zmieniły oblicze medycyny. W dziedzinie farmakoterapii nieustannie poszukujemy nowych technologii, dlatego pojęcie leków przełomowych zostało nawet wprowadzone do procesów rejestracyjnych przez amerykańską agencję FDA.

Przełomowa może być nowa technologia, która otwiera nowe sposoby leczenia, adresowania patomechanizmów chorobowych. Może to jednak mieć różną skalę - dotyczyć wielu obszarów lub wąskiego zakresu. Ważne jest, aby ten przełom technologiczny powiązać ze zmianą standardu leczenia i praktyki klinicznej. Dopiero wówczas możemy mówić o prawdziwym przełomie - uważa Piotr Czerkies.

Kompetentny pracownik to ktoś otwarty na zmiany
2023-12-10 21:58:37

Przed pracownikami ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej stają nowe wyzwania, związane z tempem zachodzących zmian. Sztuczna inteligencja, Big Data, machinery learning i inne nowoczesne cyfrowe technologie zmieniają sposób życia i sposób pracy. Powinniśmy być otwarci, kreatywni, wciąż się uczyć i angażować w to, co robimy - mówi dyr. Aleksandra Stypułkowska z Novartis Polska. Świat staje się kruchy, niespokojny i nielinearny. Wszyscy mamy prawo być trochę zagubieni. Kolejne pokolenia mają nieco inny ogląd pracy, inne potrzeby, ale nie należy ludzi klasyfikować na podstawie daty urodzenia. Z punktu widzenia pracownika istotna jest różnorodność, którą może zaproponować pracodawca, tak aby dostosować miejsca pracy do różnych potrzeb, upodobań i podejścia. Kompetentny pracownik - to dzisiaj ktoś w pełni gotowy do wykonywania swoich zadań, dzięki umiejętnościom, wiedzy, doświadczeniu. Ale jednocześnie otoczenie w miejscu pracy tak szybko się zmienia, że potrzebne jest nieustanne dostosowywanie się do tych zmian, przy czym trudno przewidzieć ich kierunek. Czyli pracownik kompetentny - to także otwarty na zmiany oraz nabywanie nowych umiejętności. Umiejętności można podzielić na dwa koszyki - w pierwszym znajdują się umiejętności techniczne, czyli np. przetwarzania danych wyciągania wniosków, poszukiwania informacji, nauki ścisłe i biologiczne. Drugi koszyk - to kompetencje tzw. miękkie, czyli behawioralne, przekładające się na nasze zachowanie, takie jak zdolność uczenia się, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, ciekawość świata i gotowość do nauki. Wisienką na torcie są zdolności przywódcze, umiejętność przewodzenia grupie czy realizowania projektów. Sa one coraz bardziej związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością.

Przed pracownikami ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej stają nowe wyzwania, związane z tempem zachodzących zmian. Sztuczna inteligencja, Big Data, machinery learning i inne nowoczesne cyfrowe technologie zmieniają sposób życia i sposób pracy. Powinniśmy być otwarci, kreatywni, wciąż się uczyć i angażować w to, co robimy - mówi dyr. Aleksandra Stypułkowska z Novartis Polska.

Świat staje się kruchy, niespokojny i nielinearny. Wszyscy mamy prawo być trochę zagubieni. Kolejne pokolenia mają nieco inny ogląd pracy, inne potrzeby, ale nie należy ludzi klasyfikować na podstawie daty urodzenia. Z punktu widzenia pracownika istotna jest różnorodność, którą może zaproponować pracodawca, tak aby dostosować miejsca pracy do różnych potrzeb, upodobań i podejścia.

Kompetentny pracownik - to dzisiaj ktoś w pełni gotowy do wykonywania swoich zadań, dzięki umiejętnościom, wiedzy, doświadczeniu. Ale jednocześnie otoczenie w miejscu pracy tak szybko się zmienia, że potrzebne jest nieustanne dostosowywanie się do tych zmian, przy czym trudno przewidzieć ich kierunek. Czyli pracownik kompetentny - to także otwarty na zmiany oraz nabywanie nowych umiejętności. Umiejętności można podzielić na dwa koszyki - w pierwszym znajdują się umiejętności techniczne, czyli np. przetwarzania danych wyciągania wniosków, poszukiwania informacji, nauki ścisłe i biologiczne. Drugi koszyk - to kompetencje tzw. miękkie, czyli behawioralne, przekładające się na nasze zachowanie, takie jak zdolność uczenia się, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, ciekawość świata i gotowość do nauki. Wisienką na torcie są zdolności przywódcze, umiejętność przewodzenia grupie czy realizowania projektów. Sa one coraz bardziej związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością.


Kardiologia leży wszystkim na sercu
2023-12-09 20:11:29

Dane są bezwględna i pokazują, że 42 proc. wszystkich zgonów w Polce ma związek z chorobami kardiologicznymi. Wiele jest przyczyn tej sytuacji, ale przed wszystkim istotna jest świadomość tych chorób, zagrożeń które są z nimi związane i ryzyka, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy - uważa Krzysztof Nojszewski, dyrektor do spraw kardiologii w Novartis Polska. Ponad 68 tys. Polaków rocznie dotyka zawał mięśnia sercowego. O ile medycynę naprawczą, operacyjną mamy na bardzo wysokim poziomie i potrafimy tym ludziom na początku uratować życie, to jednak 19 proc. z nich nie przeżywa pierwszego roku po zawale, a niemal 30 proc - umiera w ciągu 3 lat. Opieka skoordynowana nad tymi pacjentami, po zawale i hospitalizacji, która w Polsce prowadzona jest w 90 ośrodkach, pozwala temu skutecznie zapobiegać. Głównie dzięki temu, że pacjent rozstają pod opieką odpowiednich palcówek medycznych i są w odpowiedni sposób prowadzenia, w kontakcie z kardiologiem, rehabilitantem. Pozwala również otrzymywać skuteczne leczenie, pozwalające usuwać przyczyny zawału, którą bardzo często jest hiperlipidemia. Często pacjent dopiero w szpitalu dowiaduje się, że ma nieprawidłową gospodarkę lipidową. Zbyt wysoki poziom całkowitego cholesterolu oraz wysoki poziom frakcji LDL ma co drugi dorosły Polak. A jedynie 6 proc. jest tego świadomych. Warto podkreślić, że problem nie jest tak poważny tylko w Polsce, pacjenta na całym świecie nie mają odpowiedniej wiedzy, również często lekarze bagatelizują ten problem. Pacjent, który jest w grupie wysokiego lub podwyższonego ryzyka powinien wdrożyć odpowiednie leczenie dostępnymi lekami. Istnieją już skuteczne terapie, ale problemem jest także niewłaściwa organizacja systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci nie dostają wystarczającej informacji czy wsparcia, nie wszyscy mają też dostęp do rehabilitacji.

Dane są bezwględna i pokazują, że 42 proc. wszystkich zgonów w Polce ma związek z chorobami kardiologicznymi. Wiele jest przyczyn tej sytuacji, ale przed wszystkim istotna jest świadomość tych chorób, zagrożeń które są z nimi związane i ryzyka, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy - uważa Krzysztof Nojszewski, dyrektor do spraw kardiologii w Novartis Polska.

Ponad 68 tys. Polaków rocznie dotyka zawał mięśnia sercowego. O ile medycynę naprawczą, operacyjną mamy na bardzo wysokim poziomie i potrafimy tym ludziom na początku uratować życie, to jednak 19 proc. z nich nie przeżywa pierwszego roku po zawale, a niemal 30 proc - umiera w ciągu 3 lat. Opieka skoordynowana nad tymi pacjentami, po zawale i hospitalizacji, która w Polsce prowadzona jest w 90 ośrodkach, pozwala temu skutecznie zapobiegać. Głównie dzięki temu, że pacjent rozstają pod opieką odpowiednich palcówek medycznych i są w odpowiedni sposób prowadzenia, w kontakcie z kardiologiem, rehabilitantem. Pozwala również otrzymywać skuteczne leczenie, pozwalające usuwać przyczyny zawału, którą bardzo często jest hiperlipidemia. Często pacjent dopiero w szpitalu dowiaduje się, że ma nieprawidłową gospodarkę lipidową.

Zbyt wysoki poziom całkowitego cholesterolu oraz wysoki poziom frakcji LDL ma co drugi dorosły Polak. A jedynie 6 proc. jest tego świadomych. Warto podkreślić, że problem nie jest tak poważny tylko w Polsce, pacjenta na całym świecie nie mają odpowiedniej wiedzy, również często lekarze bagatelizują ten problem. Pacjent, który jest w grupie wysokiego lub podwyższonego ryzyka powinien wdrożyć odpowiednie leczenie dostępnymi lekami. Istnieją już skuteczne terapie, ale problemem jest także niewłaściwa organizacja systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci nie dostają wystarczającej informacji czy wsparcia, nie wszyscy mają też dostęp do rehabilitacji.


O technologiach cyfrowych w świecie farmacji
2023-12-08 16:56:37

Anna Loughran, odpowiedzialna za innowacje i technologie cyfrowe w Novartis Polska, mówi jak bardzo technologie cyforwe już zmieniają nasze życie, system opieki zdrowotnej i przemysł farmaceutyczny. A to dopiero początek... Technologie cyfrowe już zmieniają sposób działania sektora ochrony zdrowia, w tym również firm farmaceutycznych. Są stosowane głownie w celu zwiększania efektywności, przyspieszania wielu procesów i wyręczania specjalistów w niektórych czynnościach. Technologie cyfrowe pomagają w kontaktach z pacjentem, podnoszeniu jakości opieki medycznej. Polska jest pod tym względem jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Europie.

Anna Loughran, odpowiedzialna za innowacje i technologie cyfrowe w Novartis Polska, mówi jak bardzo technologie cyforwe już zmieniają nasze życie, system opieki zdrowotnej i przemysł farmaceutyczny. A to dopiero początek...

Technologie cyfrowe już zmieniają sposób działania sektora ochrony zdrowia, w tym również firm farmaceutycznych. Są stosowane głownie w celu zwiększania efektywności, przyspieszania wielu procesów i wyręczania specjalistów w niektórych czynnościach.

Technologie cyfrowe pomagają w kontaktach z pacjentem, podnoszeniu jakości opieki medycznej. Polska jest pod tym względem jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Europie.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie