My rodzice w Radiu Lublin

Program to radiowe forum rodziców i dla rodziców, tworzone we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki, psychologii i logopedii.
Zapraszam, Magdalena Lipiec-Jaremek.

Kategorie:
Dzieci i rodzina

Odcinki od najnowszych:

My rodzice - Jak przebywać z dzieckiem, jak równy z równym
2023-05-16 10:14:32

"Moim zdaniem, rodziców w pierwszej kolejności należy uczyć metod niedyrektywnych – różnorodnych zabaw, czytania swojemu dziecku książki, wspólnej gry w warcaby i wielu innych umiejętności właściwie dobranych do potrzeb konkretnego ucznia. Warto zwrócić uwagę na wyposażanie rodziców w umiejętność takiego postępowania ze swoim dzieckiem, w którym nie dominują oni nad nim w relacji. Nie wydają mu poleceń, nie oceniają (nie chwalą), nie odpytują, a zamiast tego reagują na inicjatywy swoich dzieci. Umiejętność bycia ze swoim dzieckiem bez dominowania go, jak równy z równym, przydaje się rodzicom na całe życie. Ta umiejętność nigdy nie przestanie być aktualna. Satysfakcjonujące bycie ze sobą rodziców z dziećmi, w którym rodzice nie „ćwiczą” swojego dziecka, chroni rodziców przed wypaleniem, a dzieciom przynosi poczucie podmiotowości i sprawczości w relacjach dla siebie najważniejszych, z najbliższymi sobie osobami." - między innymi takimi wytycznymi kierują się mamy, które podjęły się zorganizowania grupy wsparcia dla mam małych dzieci - na swoje zajęcia zaproszą prowadzące - mamy i zarazem terapeutki - Karolina Chomik i Paulina Zagojska - Ziemba. Na wieczorne spotkania rodziców zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

"Moim zdaniem, rodziców w pierwszej kolejności należy uczyć metod niedyrektywnych – różnorodnych zabaw, czytania swojemu dziecku książki, wspólnej gry w warcaby i wielu innych umiejętności właściwie dobranych do potrzeb konkretnego ucznia. Warto zwrócić uwagę na wyposażanie rodziców w umiejętność takiego postępowania ze swoim dzieckiem, w którym nie dominują oni nad nim w relacji. Nie wydają mu poleceń, nie oceniają (nie chwalą), nie odpytują, a zamiast tego reagują na inicjatywy swoich dzieci. Umiejętność bycia ze swoim dzieckiem bez dominowania go, jak równy z równym, przydaje się rodzicom na całe życie. Ta umiejętność nigdy nie przestanie być aktualna. Satysfakcjonujące bycie ze sobą rodziców z dziećmi, w którym rodzice nie „ćwiczą” swojego dziecka, chroni rodziców przed wypaleniem, a dzieciom przynosi poczucie podmiotowości i sprawczości w relacjach dla siebie najważniejszych, z najbliższymi sobie osobami." - między innymi takimi wytycznymi kierują się mamy, które podjęły się zorganizowania grupy wsparcia dla mam małych dzieci - na swoje zajęcia zaproszą prowadzące - mamy i zarazem terapeutki - Karolina Chomik i Paulina Zagojska - Ziemba.

Na wieczorne spotkania rodziców zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.


My rodzice - O stworzeniu systemu wsparcia psychologicznego w szkołach
2023-05-09 09:57:16

W programie powiemy o porozumieniu współpracy pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty i dyrektorem Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Porozumienie obejmuje stworzenie systemu wsparcia psychologicznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach, jak też ośrodkach specjalnych. W ramach współpracy będzie miało miejsce promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez organizowanie konferencji i szkoleń oraz doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w tym zakresie. Istotą projektów będzie zapewnienie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego. Realizacja projektów w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 obejmie utworzenie 120 punktów wsparcia psychologicznego w ośrodkach edukacji. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

W programie powiemy o porozumieniu współpracy pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty i dyrektorem Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Porozumienie obejmuje stworzenie systemu wsparcia psychologicznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach, jak też ośrodkach specjalnych. W ramach współpracy będzie miało miejsce promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez organizowanie konferencji i szkoleń oraz doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w tym zakresie. Istotą projektów będzie zapewnienie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego. Realizacja projektów w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 obejmie utworzenie 120 punktów wsparcia psychologicznego w ośrodkach edukacji.

Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - Style przywiązania dzieci i młodzieży a sposobów korzystania z mediów społecznościowych
2023-05-02 09:53:50

W audycji podsumowujemy konferencję pod hasłem: "Proces rozwoju więzi u dziecka", jaka miała miejsce w miniony piątek w Urzędzie Marszałkowskim. Przyjrzymy się m.in. wystąpieniu dr Teresy Jadczak - Szumiło "Proces rozwoju więzi", jak i dr Iwony Ulfik - Jaworskiej na temat: "Stylów przywiązania dzieci i młodzieży a sposobów korzystania z mediów społecznościowych". Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

W audycji podsumowujemy konferencję pod hasłem: "Proces rozwoju więzi u dziecka", jaka miała miejsce w miniony piątek w Urzędzie Marszałkowskim. Przyjrzymy się m.in. wystąpieniu dr Teresy Jadczak - Szumiło "Proces rozwoju więzi", jak i dr Iwony Ulfik - Jaworskiej na temat: "Stylów przywiązania dzieci i młodzieży a sposobów korzystania z mediów społecznościowych".

Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - Projekt „Szkoła bez ocen"
2023-04-25 11:47:49

W programie przedstawimy fragmenty zapisu wojewódzkiej debaty o ocenianiu w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła bez ocen". Debata została zorganizowana przez Fundację „Szkoła bez ocen" oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Celem debaty i całego projektu jest chęć zwrócenia uwagi na powszechne stosowanie oceny cyfrowej jako oceny bieżącej w szkole, co nie jest zgodne z duchem i zapisami prawa oświatowego. Organizatorzy przedstawią wyniki badań oraz literaturę naukową, podejmą próbę wprowadzenia ładu prawnego do wewnątrzszkolnych systemów oceniania (sprawdzenie zapisów statutowych szkół, wskazanie elementów, które można zmienić i dostosować do obowiązujących przepisów prawa). Słuchaczy natomiast zaprosimy do dyskusji na temat ocen w szkole ich dzieci. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

W programie przedstawimy fragmenty zapisu wojewódzkiej debaty o ocenianiu w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła bez ocen". Debata została zorganizowana przez Fundację „Szkoła bez ocen" oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Celem debaty i całego projektu jest chęć zwrócenia uwagi na powszechne stosowanie oceny cyfrowej jako oceny bieżącej w szkole, co nie jest zgodne z duchem i zapisami prawa oświatowego. Organizatorzy przedstawią wyniki badań oraz literaturę naukową, podejmą próbę wprowadzenia ładu prawnego do wewnątrzszkolnych systemów oceniania (sprawdzenie zapisów statutowych szkół, wskazanie elementów, które można zmienić i dostosować do obowiązujących przepisów prawa). Słuchaczy natomiast zaprosimy do dyskusji na temat ocen w szkole ich dzieci.

Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - o działaniach na rzecz dobra wspólnego opartego na dialogu, zaufaniu i współpracy
2023-04-18 11:10:10

Nasza redakcja otrzymała zaproszenie na tzw. wiece partycypacji rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach projektu „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!”. Celem projektu jest zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek z powiatów: lubelskiego, zamojskiego, biłgorajskiego w działania na rzecz dobra wspólnego oparte na dialogu, zaufaniu i współpracy. W ramach wiecu partycypacji, uczestnicy projektu - liderzy oraz wolontariusze, którzy będą pomagać przy działaniach liderom, będą wspólnie tworzyć diagnozę potrzeb lokalnych i tworzyć wstępne plany inicjatyw obywatelskich potrzebnych. Wiec ma służyć poznaniu innych liderów lokalnych, wymianie doświadczeń pomiędzy aktywnymi osobami z powiatu zamojskiego, integracji środowiska działaczy społecznych. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Na relacje z tych obywatelskich i rodzinnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Zamościu i Biłgoraju zapraszamy w naszym programie, Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia.

Nasza redakcja otrzymała zaproszenie na tzw. wiece partycypacji rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach projektu „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!”. Celem projektu jest zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek z powiatów: lubelskiego, zamojskiego, biłgorajskiego w działania na rzecz dobra wspólnego oparte na dialogu, zaufaniu i współpracy. W ramach wiecu partycypacji, uczestnicy projektu - liderzy oraz wolontariusze, którzy będą pomagać przy działaniach liderom, będą wspólnie tworzyć diagnozę potrzeb lokalnych i tworzyć wstępne plany inicjatyw obywatelskich potrzebnych. Wiec ma służyć poznaniu innych liderów lokalnych, wymianie doświadczeń pomiędzy aktywnymi osobami z powiatu zamojskiego, integracji środowiska działaczy społecznych.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Na relacje z tych obywatelskich i rodzinnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Zamościu i Biłgoraju zapraszamy w naszym programie, Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia.


My rodzice - Zlot Zuchmistrzowski “Carnaval”
2023-04-11 22:00:56

Zlot Zuchmistrzowski “Carnaval” - organizowany przez harcerki i harcerzy z Lubelszczyzny należących do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - będzie jednym z tematów, które podejmiemy w audycji. Wydarzenie odbędzie się 14-16 kwietnia w Lublinie i weźmie w nim udział 350 uczestniczek i uczestników z całej Polski. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest ogólnopolską organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci na przykładnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w duchu wartości chrześcijańskich. Zlot będzie pretekstem m.in. do rozmów o wychowywaniu najmłodszych członków ZHR-u, zuchów, czyli dzieci w wieku 6-11 lat. Sam zlot ma wieloletnią tradycję i co roku organizowany jest w innym miejscu. Tegoroczny zlot to już 23. takie spotkanie. Właśnie w tym roku harcerze Rzeczypospolitej mają okazję zaprosić harcerzy z całej Polski do Lublina. Wydarzenie przyjęło nazwę “Carnaval”, nawiązując do unikatowego na skalę kraju widowiska – lubelskiego Carnavalu Sztukmistrzów. - - Tak jak sztukmistrze panują nad swoją sztuką, tak samo zuchmistrze powinni świadomie panować nad narzędziami metodycznymi, którymi pracują ze swoimi podopiecznymi. Będzie to czas nie tylko na wymianę swoich doświadczeń i pomysłów czy doskonalenia warsztatu pracy ze swoimi podopiecznymi, ale również do samorozwoju uczestników zlotu, bo jak wiadomo, harcerstwo poza nauką konkretnych umiejętności, kładzie nacisk na wypracowywanie odpowiedniej postawy - czytamy w oświadczeniu organizatorów. Czuwaj! - powiemy słuchaczom tuż po 22.00. Zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Zlot Zuchmistrzowski “Carnaval” - organizowany przez harcerki i harcerzy z Lubelszczyzny należących do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - będzie jednym z tematów, które podejmiemy w audycji. Wydarzenie odbędzie się 14-16 kwietnia w Lublinie i weźmie w nim udział 350 uczestniczek i uczestników z całej Polski.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest ogólnopolską organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci na przykładnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w duchu wartości chrześcijańskich. Zlot będzie pretekstem m.in. do rozmów o wychowywaniu najmłodszych członków ZHR-u, zuchów, czyli dzieci w wieku 6-11 lat. Sam zlot ma wieloletnią tradycję i co roku organizowany jest w innym miejscu. Tegoroczny zlot to już 23. takie spotkanie.

Właśnie w tym roku harcerze Rzeczypospolitej mają okazję zaprosić harcerzy z całej Polski do Lublina. Wydarzenie przyjęło nazwę “Carnaval”, nawiązując do unikatowego na skalę kraju widowiska – lubelskiego Carnavalu Sztukmistrzów. - - Tak jak sztukmistrze panują nad swoją sztuką, tak samo zuchmistrze powinni świadomie panować nad narzędziami metodycznymi, którymi pracują ze swoimi podopiecznymi. Będzie to czas nie tylko na wymianę swoich doświadczeń i pomysłów czy doskonalenia warsztatu pracy ze swoimi podopiecznymi, ale również do samorozwoju uczestników zlotu, bo jak wiadomo, harcerstwo poza nauką konkretnych umiejętności, kładzie nacisk na wypracowywanie odpowiedniej postawy - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Czuwaj! - powiemy słuchaczom tuż po 22.00. Zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - O bieżących działaniach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce
2023-04-04 22:00:04

W ostatnich dwóch latach, jako m.in. pokłosie pandemii znacznie wzrosła liczba zgłoszeń do pieczy zastępczej i zdecydowanie brakuje kandydatów na rodziców. Według najbardziej aktualnych informacji, w 2021 roku do polskiej pieczy zastępczej trafiło 13 463 dzieci, czyli o 2 153 więcej niż w 2020 roku. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w 2022 roku otrzymało aż 727 zgłoszeń z prośbą o przyjęcie dzieci do opieki zastępczej. "Wioski" przyjęły do opieki zastępczej ponad dwa razy więcej dzieci niż w ostatnich dwóch latach, tj. 75 dzieci do opieki zastępczej i 2 osoby dorosłe do Mieszkania Chronionego SOS, podczas gdy w 2021-2020 łącznie 70 dzieci. Było to możliwe także dzięki otwarciu placówek interwencyjnych. O bieżących działaniach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce porozmawiamy dziś po 22:00 - zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

W ostatnich dwóch latach, jako m.in. pokłosie pandemii znacznie wzrosła liczba zgłoszeń do pieczy zastępczej i zdecydowanie brakuje kandydatów na rodziców.

Według najbardziej aktualnych informacji, w 2021 roku do polskiej pieczy zastępczej trafiło 13 463 dzieci, czyli o 2 153 więcej niż w 2020 roku. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w 2022 roku otrzymało aż 727 zgłoszeń z prośbą o przyjęcie dzieci do opieki zastępczej. "Wioski" przyjęły do opieki zastępczej ponad dwa razy więcej dzieci niż w ostatnich dwóch latach, tj. 75 dzieci do opieki zastępczej i 2 osoby dorosłe do Mieszkania Chronionego SOS, podczas gdy w 2021-2020 łącznie 70 dzieci. Było to możliwe także dzięki otwarciu placówek interwencyjnych.

O bieżących działaniach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce porozmawiamy dziś po 22:00 - zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - Czym jest i jak działa Fundacja Świętego Mikołaja
2023-03-28 13:26:07

Już po raz 8. ruszyła Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, w ramach której poszukiwane są młode osoby z całej Polski chcące działać społecznie i rozwijać swoje liderskie kompetencje. Fundacja zaprasza młodzież w wieku 16-20 lat do udziału w rekrutacji do bezpłatnego programu rozwojowego. Nabór do Akademii potrwa do 2 kwietnia br. Jest to program dedykowany młodym ludziom, którzy nie boją się brać odpowiedzialności za sprawy wspólne i publiczne oraz zmieniać świat realizując własne, ciekawe projekty ze wsparciem Fundacji. W audycji będziemy zachęcać do zainteresowania się tym programem rodziców i opiekunów a w konsekwencji dzieci i młodzież. Do tej pory dzięki Akademii przygotowano do działania już 260 młodych aktywistów, którzy zrealizowali 184 projekty angażując do wspólnego działania kolejnych 1680 młodych wolontariuszy. Udział w programie jest bezpłatny, aby dać szansę młodym ludziom z różnych środowisk i lokalizacji na zdobycie praktycznej wiedzy, umożliwiającej rozwój własnych umiejętności i ciekawych pomysłów. Naszym gościem jest Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Już po raz 8. ruszyła Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, w ramach której poszukiwane są młode osoby z całej Polski chcące działać społecznie i rozwijać swoje liderskie kompetencje. Fundacja zaprasza młodzież w wieku 16-20 lat do udziału w rekrutacji do bezpłatnego programu rozwojowego. Nabór do Akademii potrwa do 2 kwietnia br. Jest to program dedykowany młodym ludziom, którzy nie boją się brać odpowiedzialności za sprawy wspólne i publiczne oraz zmieniać świat realizując własne, ciekawe projekty ze wsparciem Fundacji. W audycji będziemy zachęcać do zainteresowania się tym programem rodziców i opiekunów a w konsekwencji dzieci i młodzież.

Do tej pory dzięki Akademii przygotowano do działania już 260 młodych aktywistów, którzy zrealizowali 184 projekty angażując do wspólnego działania kolejnych 1680 młodych wolontariuszy. Udział w programie jest bezpłatny, aby dać szansę młodym ludziom z różnych środowisk i lokalizacji na zdobycie praktycznej wiedzy, umożliwiającej rozwój własnych umiejętności i ciekawych pomysłów.

Naszym gościem jest Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - Ile dziecko może spędzać czasu przed ekranem? Kiedy dać mu smartfon?
2023-03-21 14:48:47

Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? Kiedy dać mu pierwszy smartfon? Czy pozwalać na granie w gry? Jak nauczyć je radzić sobie z hejtem? I jak Internet wpłynie na jego rozwój? Kieszonkowe ekrany stały się nieodłącznym elementem życia nie tylko naszego, lecz także naszych dzieci. Dla nas telefony komórkowe, smartwatche, tablety i przenośne konsole były nowościami. Uczyliśmy się ich obsługi, stopniowo poznawaliśmy interaktywny świat, powoli zanurzaliśmy się coraz głębiej w sieć. Dla naszych dzieci ekrany są oczywistością, nie znają świata bez nich, a po sieci poruszają się nieporównywalnie zgrabniej niż my. Co nie znaczy, że są w niej zupełnie bezpieczne i że wiedzą, jak dbać o higienę cyfrową. "Wychowanie przy ekranie" Magdaleny Bigaj - po tę pozycję sięgniemy dziś w programie. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? Kiedy dać mu pierwszy smartfon? Czy pozwalać na granie w gry? Jak nauczyć je radzić sobie z hejtem? I jak Internet wpłynie na jego rozwój? Kieszonkowe ekrany stały się nieodłącznym elementem życia nie tylko naszego, lecz także naszych dzieci. Dla nas telefony komórkowe, smartwatche, tablety i przenośne konsole były nowościami. Uczyliśmy się ich obsługi, stopniowo poznawaliśmy interaktywny świat, powoli zanurzaliśmy się coraz głębiej w sieć. Dla naszych dzieci ekrany są oczywistością, nie znają świata bez nich, a po sieci poruszają się nieporównywalnie zgrabniej niż my. Co nie znaczy, że są w niej zupełnie bezpieczne i że wiedzą, jak dbać o higienę cyfrową. "Wychowanie przy ekranie" Magdaleny Bigaj - po tę pozycję sięgniemy dziś w programie.

Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

My rodzice - Rozmowa z Zofią Stanecką, polską autorką książek dla dzieci
2023-03-14 14:45:01

Zofia Stanecka - polska autorka książek dla dzieci będzie naszym gościem wraz ze swoimi… psami i tymi, których spotkamy na kartach jej książek i tymi, które leżą u nóg pisarki podczas jej artystycznej pracy. Zofia Stanecka, jako nastolatka przyjaźniła się z pisarką Ireną Jurgielewiczową, której poświęciła swoją książkę "Świat według dziadka". Największą popularność przyniosła jej ilustrowana przez Mariannę Oklejak oraz wydawana przez Wydawnictwo Egmont Polska seria „Basia”. Dwie spośród jej książek, „Świat według dziadka” oraz „Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu”, zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, a książka "Drań, czyli moje życie z jamnikiem" otrzymała wyróżnienie literackie w konkursie Książka Roku 2022 Polskiej Sekcji IBBY. Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Zofia Stanecka - polska autorka książek dla dzieci będzie naszym gościem wraz ze swoimi… psami i tymi, których spotkamy na kartach jej książek i tymi, które leżą u nóg pisarki podczas jej artystycznej pracy. Zofia Stanecka, jako nastolatka przyjaźniła się z pisarką Ireną Jurgielewiczową, której poświęciła swoją książkę "Świat według dziadka". Największą popularność przyniosła jej ilustrowana przez Mariannę Oklejak oraz wydawana przez Wydawnictwo Egmont Polska seria „Basia”.

Dwie spośród jej książek, „Świat według dziadka” oraz „Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu”, zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, a książka "Drań, czyli moje życie z jamnikiem" otrzymała wyróżnienie literackie w konkursie Książka Roku 2022 Polskiej Sekcji IBBY.

Na wieczorne rodziców rozmowy zaprasza Magdalena Lipiec-Jaremek.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie