2historyków1mikrofon

Krzysztof Ruchniewicz i Przemysław Wiszewski, 2 historyków, 1 mikrofon.

Krzysztof Ruchniewicz, niemcoznawca, historyk, fotograf, bloger, fan nowoczesnych technologii, wielbiciel jazzu, mąż, ojciec i kociarz (mimo woli).

Przemysław Wiszewski, mediewista i nowożytnik, badacz społeczności heterogenicznych, miłośnik dobrych opowieści, szkockich kryminałów i muzyki punk, mąż, ojciec i psiarz.

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

175. Podstawowe zaległości
2024-02-27 23:41:57

Tym razem zaczęliśmy od klasyka i lokomotywy ospałej. Dlatego, że tłumaczyliśmy się z dłuższej przerwy w nagrywaniu podróżami. W ramach ciekawostek jeden z nas opowiadał o przyczynach wprowadzania praw segregacyjnych wobec Żydów w średniowiecznej Europie. Drugi z nas snuł opowieść o wrażeniach z odwiedzin w pewnym włoskim miasteczku położonym u stóp góry z klasztorem. W sekcji poświęconej różnym komunikatom kultury jeden z nas opowiadał o interaktywnym przewodniku po Geoparku Sudeckim oraz dzielił się wrażeniami z seansu kinowego. W jego trakcie poddawał się mieszanym emocjom obserwując przystosowywanie współczesnych, polskich problemów do niegdysiejszych dziejów Polski. A może odwrotnie się działo? Drugi z nas zaprezentował zbiór raportów przygotowanych Konferencję Ambasadorów Polskich, a także dzieło życia pewnego Profesora (a właściwie jego pierwszy tom). Następnie przybliżył katalog wystawy dotyczącej interesującego aspektu życia pracowników przymusowych w czasie II wojny światowej. Na zakończenie zachęcił słuchaczy do zajrzenia do nowego numeru „Dialogu” poświęconego miastu Krakowowi. A w ramach autoreklamy pokazał sygnalny egzemplarz piątego tomu serii poświęconej relacjom niemiecko-polskim. W części zasadniczej jeden z nas pomagał zrozumieć drugiemu koledze, o co toczą się żywe spory dotyczące historii w ostatnim czasie. Omawialiśmy zalety i możliwe wady zmian podstawy programowej z historii, krótko wspominaliśmy też o dziwnie odżywającej dyskusji dotyczącej zbrodni popełnionych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 7:57 - Lektury - 26:31 - Temat przewodni - 55:21 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/podstawowe-zaleglosci/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Kos, reż. Paweł Maślona, Polska 2023 https://www.filmweb.pl/film/Kos-2023-870175 - Notatnik turystyczny Geoparku Sudeckiego wraz z trasami turystycznymi o treści historycznej - https://geoparkoweprzygody.pl/ - O naprawie polityki zagranicznej Rzeczpospolitej. Pięć lat działalności Konferencji Ambasadorów RP. Stanowiska - oświadczenia - listy (2018-2023), pod red. Jana Barcza, Warszawa 2024, https://ambasadorowiedotorg.wordpress.com/2024/02/08/o-naprawie-polityki-zagranicznej-rzeczypospolitej/ - Krzysztof Pomian, Muzeum. Historia światowa, Gdańsk 2023, https://terytoria.com.pl/1959-muzeum-historia-swiatowa.html - Codzienność. Praca przymusowa 1938-1945, Berlin 2023, https://www.museumsportal-berlin.de/pl/exhibitions/alltag-zwangsarbeit-1938-1945/ - Kraków. Europejska tradycja i nowoczesność, "Magazyn Polsko-Niemiecki Dialog", 4/2023-2024 - Podcast: Podcasterix, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Tym razem zaczęliśmy od klasyka i lokomotywy ospałej. Dlatego, że tłumaczyliśmy się z dłuższej przerwy w nagrywaniu podróżami. W ramach ciekawostek jeden z nas opowiadał o przyczynach wprowadzania praw segregacyjnych wobec Żydów w średniowiecznej Europie. Drugi z nas snuł opowieść o wrażeniach z odwiedzin w pewnym włoskim miasteczku położonym u stóp góry z klasztorem. W sekcji poświęconej różnym komunikatom kultury jeden z nas opowiadał o interaktywnym przewodniku po Geoparku Sudeckim oraz dzielił się wrażeniami z seansu kinowego. W jego trakcie poddawał się mieszanym emocjom obserwując przystosowywanie współczesnych, polskich problemów do niegdysiejszych dziejów Polski. A może odwrotnie się działo? Drugi z nas zaprezentował zbiór raportów przygotowanych Konferencję Ambasadorów Polskich, a także dzieło życia pewnego Profesora (a właściwie jego pierwszy tom). Następnie przybliżył katalog wystawy dotyczącej interesującego aspektu życia pracowników przymusowych w czasie II wojny światowej. Na zakończenie zachęcił słuchaczy do zajrzenia do nowego numeru „Dialogu” poświęconego miastu Krakowowi. A w ramach autoreklamy pokazał sygnalny egzemplarz piątego tomu serii poświęconej relacjom niemiecko-polskim. W części zasadniczej jeden z nas pomagał zrozumieć drugiemu koledze, o co toczą się żywe spory dotyczące historii w ostatnim czasie. Omawialiśmy zalety i możliwe wady zmian podstawy programowej z historii, krótko wspominaliśmy też o dziwnie odżywającej dyskusji dotyczącej zbrodni popełnionych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 7:57 - Lektury - 26:31 - Temat przewodni - 55:21 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/podstawowe-zaleglosci/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Kos, reż. Paweł Maślona, Polska 2023 https://www.filmweb.pl/film/Kos-2023-870175 - Notatnik turystyczny Geoparku Sudeckiego wraz z trasami turystycznymi o treści historycznej - https://geoparkoweprzygody.pl/ - O naprawie polityki zagranicznej Rzeczpospolitej. Pięć lat działalności Konferencji Ambasadorów RP. Stanowiska - oświadczenia - listy (2018-2023), pod red. Jana Barcza, Warszawa 2024, https://ambasadorowiedotorg.wordpress.com/2024/02/08/o-naprawie-polityki-zagranicznej-rzeczypospolitej/ - Krzysztof Pomian, Muzeum. Historia światowa, Gdańsk 2023, https://terytoria.com.pl/1959-muzeum-historia-swiatowa.html - Codzienność. Praca przymusowa 1938-1945, Berlin 2023, https://www.museumsportal-berlin.de/pl/exhibitions/alltag-zwangsarbeit-1938-1945/ - Kraków. Europejska tradycja i nowoczesność, "Magazyn Polsko-Niemiecki Dialog", 4/2023-2024 - Podcast: Podcasterix, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

174. Wymiana elit?
2024-02-01 10:31:47

Rozmowę zaczęliśmy od syndromu wanny, na który cierpiał jeden z nas. W ramach ciekawostek pierwszy z nas opowiadał o buncie młodzieży przeciw średniowiecznym wrocławianom. Drugi z nas przedstawił kłopoty z nagraniem pewnego wywiadu i prosił o pomoc słuchaczy. Co było wstępem do szerszej refleksji nad postrzeganiem Holocaustu przez dziennikarzy. W dziale lektur pierwszy z nas przedstawił intrygujący katalog wycinanek, nowy numer kwartalnika „Karta” oraz omówił film, który przemknął niezauważony ,a dotyczył istotnego wydarzenia – marca 1968 r. Oczywiście w Warszawie. Drugi z nas krótko omówił nowości wydawnictwa „Księży Młyn”, wskazał na książkę analizującą tworzenie informacji o historii w sieci Internet, a także na pięknie wydany esej stawiający pytanie o obecność artystek w historii sztuki. Kilka słów poświęcił wspomnianemu numerowi kwartalnika „Karta” pod kątem materiałów dotyczących relacji polsko-niemieckich, a także nowemu numerowi miesięcznika „Odra”. W części poświęconej zasadniczemu wątkowi naszego spotkania skupiliśmy się na przebiegu i skutkach wymiany elit po przejęciu władzy przez nowe środowiska polityczne. Podkreślaliśmy, że jest to zjawisko typowe zwłaszcza dla ustrojów o silnej centralizacji władzy. Że przebiega stopniowo i może zarówno gwarantować płynne wykonywanie władzy, jak i prowadzić do kryzysu organizacji społecznych. Zwłaszcza, jeśli wymiana przebiega zgodnie z kluczem politycznym, a nie merytorycznym. Podkreślaliśmy, że w środowiskach lokalnych, jeśli zachowywana jest autonomia regionów i lokalności, nie dochodzi zazwyczaj do gwałtownych zmian. A to działa stabilizująco na funkcjonowanie całych organizmów politycznych. Jak zawsze – zachęcamy do prymatu merytoryki we wprowadzanych zmianach i namysłu nad ich skutkami. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 5:10 - Lektury - 15:59 - Temat przewodni - 44:33 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/wymiana-elit/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Marzec ’68, film polski, reż. Krzysztof Lang, https://www.filmweb.pl/film/Marzec+%2768-2022-10002591 - Dzieło rąk naszych wspieraj. Judaika Grzegorza Dudały inspirowane tradycyjną wycinanką żydowska. 80. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, pod. red. Tadeusza Skoczka, Warszawa 2023, https://mazovia.pl/pl/dzieje-sie-na-mazowszu/dzielo-rak-naszych-wspieraj-ps-90-17-judaika-grzegorza-dudaly-inspirowane-tradycyjna-wycinanka-zydowska.html - Tadeusz Banaszek, Budownictwo wojskowe między Wisłą a Pilicą w XIX-XXI wieku, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-635-budownictwo_wojskowe_miedzy_wisla_a_pilica.html - Paweł Brudek, Ukryta przestrzeń. Wojskowe lata warszawskiego Bemowa 1945-1989, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-644-ukryta_przestrzen_wojskowe_lata_warszawskiego_bemowa_1945%E2%80%931989.html - Linda Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek? Wydanie z okazji pięćdziesiątej rocznicy ukazania się eseju, Sopot 2023, https://sklep.smakslowa.pl/dlaczego-nie-bylo-wielkich-artystek.html - Amy S. Bruckam, Czy można ufać Wikipedii? Społeczności internetowe i konstrukcja władzy, Warszawa 2023, https://ksiegarnia.pwn.pl/Czy-mozna-ufac-Wikipedii,996669385,p.html - Karta 117, Warszawa 2023, https://karta.org.pl/aktualnosci/karta-117-premiera - Miesięcznik "Odra", nr 1 z 2014, https://okis.pl/miesiecznik-odra/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Rozmowę zaczęliśmy od syndromu wanny, na który cierpiał jeden z nas. W ramach ciekawostek pierwszy z nas opowiadał o buncie młodzieży przeciw średniowiecznym wrocławianom. Drugi z nas przedstawił kłopoty z nagraniem pewnego wywiadu i prosił o pomoc słuchaczy. Co było wstępem do szerszej refleksji nad postrzeganiem Holocaustu przez dziennikarzy. W dziale lektur pierwszy z nas przedstawił intrygujący katalog wycinanek, nowy numer kwartalnika „Karta” oraz omówił film, który przemknął niezauważony ,a dotyczył istotnego wydarzenia – marca 1968 r. Oczywiście w Warszawie. Drugi z nas krótko omówił nowości wydawnictwa „Księży Młyn”, wskazał na książkę analizującą tworzenie informacji o historii w sieci Internet, a także na pięknie wydany esej stawiający pytanie o obecność artystek w historii sztuki. Kilka słów poświęcił wspomnianemu numerowi kwartalnika „Karta” pod kątem materiałów dotyczących relacji polsko-niemieckich, a także nowemu numerowi miesięcznika „Odra”. W części poświęconej zasadniczemu wątkowi naszego spotkania skupiliśmy się na przebiegu i skutkach wymiany elit po przejęciu władzy przez nowe środowiska polityczne. Podkreślaliśmy, że jest to zjawisko typowe zwłaszcza dla ustrojów o silnej centralizacji władzy. Że przebiega stopniowo i może zarówno gwarantować płynne wykonywanie władzy, jak i prowadzić do kryzysu organizacji społecznych. Zwłaszcza, jeśli wymiana przebiega zgodnie z kluczem politycznym, a nie merytorycznym. Podkreślaliśmy, że w środowiskach lokalnych, jeśli zachowywana jest autonomia regionów i lokalności, nie dochodzi zazwyczaj do gwałtownych zmian. A to działa stabilizująco na funkcjonowanie całych organizmów politycznych. Jak zawsze – zachęcamy do prymatu merytoryki we wprowadzanych zmianach i namysłu nad ich skutkami. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 5:10 - Lektury - 15:59 - Temat przewodni - 44:33 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/wymiana-elit/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Marzec ’68, film polski, reż. Krzysztof Lang, https://www.filmweb.pl/film/Marzec+%2768-2022-10002591 - Dzieło rąk naszych wspieraj. Judaika Grzegorza Dudały inspirowane tradycyjną wycinanką żydowska. 80. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, pod. red. Tadeusza Skoczka, Warszawa 2023, https://mazovia.pl/pl/dzieje-sie-na-mazowszu/dzielo-rak-naszych-wspieraj-ps-90-17-judaika-grzegorza-dudaly-inspirowane-tradycyjna-wycinanka-zydowska.html - Tadeusz Banaszek, Budownictwo wojskowe między Wisłą a Pilicą w XIX-XXI wieku, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-635-budownictwo_wojskowe_miedzy_wisla_a_pilica.html - Paweł Brudek, Ukryta przestrzeń. Wojskowe lata warszawskiego Bemowa 1945-1989, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-644-ukryta_przestrzen_wojskowe_lata_warszawskiego_bemowa_1945%E2%80%931989.html - Linda Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek? Wydanie z okazji pięćdziesiątej rocznicy ukazania się eseju, Sopot 2023, https://sklep.smakslowa.pl/dlaczego-nie-bylo-wielkich-artystek.html - Amy S. Bruckam, Czy można ufać Wikipedii? Społeczności internetowe i konstrukcja władzy, Warszawa 2023, https://ksiegarnia.pwn.pl/Czy-mozna-ufac-Wikipedii,996669385,p.html - Karta 117, Warszawa 2023, https://karta.org.pl/aktualnosci/karta-117-premiera - Miesięcznik "Odra", nr 1 z 2014, https://okis.pl/miesiecznik-odra/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

173. Konflikty wewnętrzne
2024-01-23 23:29:08

Zaczęliśmy od pływania tramwajem w czasie roztopów. Po krótkim usprawiedliwieniu z powodu braku odcinka w zeszłym tygodniu, przeszliśmy do spraw istotnych. Pierwszy z nas opowiadał o bezprawnym uwięzieniu i gniewie księcia na księcia. Drugi opowiadał o projekcie badawczym dotyczącym między innymi więźniów obozów koncentracyjnych, a w związku z tym także o swoich badaniach w tym zakresie. Z konkluzją, że nawet w zakresie tematów wydawałoby się dobrze zbadanych jest jeszcze wiele do zrobienia. W dziale lektur jeden z nas zachęcał do przeczytania nowej publikacji o nieoczywistym charakterze homoerotyzmu w starożytności. A także obejrzenia filmu o byciu dzieckiem w żydowskiej rodzinie w latach 80. w USA w cieniu powiedzenia „pamiętaj swoją przeszłość”. Drugi z nas omówił publikację źródłową poświęconą polskim displaced persons żyjącym po maju 1945 r. w dwóch obozach na terenie Niemiec. Następnie przedstawił bogatą zawartość nowego numeru polsko-niemieckiego czasopisma Dialog. Zakończył swój przegląd relacją dotyczącą odcinka podcastu Podcasterix poświęconego obecności treści etycznych, moralnych w edukacji. Głównym tematem naszego odcinka były konflikty. A ściślej pytanie, czy z konfliktu może wyniknąć coś pozytywnego? Staraliśmy się wskazać, że jest to możliwe. O ile tylko znajdzie się pewną wspólną wartość, istotniejszą dla wszystkich zainteresowanych od ich własnego ego. I optymistycznie wskazujemy, że w historii z konstruktywnym zakończeniem konfliktów jednak spotykamy się dość często. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:29 - Lektury - 21:54 - Temat przewodni - 47:17 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/konflikty-wewnetrzne/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Paweł Sawiński, Andrzej Wypustek, Homoseksualność i homoerotyzm w starożytności, Kraków, Homini, 2023 https://tyniec.com.pl/319_pawel-sawinski-andrzej-wypustek - Film: Armageddon Times, USA, 2022, scen. i reż. James Gray, https://www.imdb.com/title/tt10343028/?ref_=fn_al_tt_1 - Stanisław Budyń, Wolność bez wolności. Obozowe życie polskich dipisów w Dachau i we Freimen kwiecień-grudzień 1945 roku, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-650-wolnosc_bez_wolnosci_obozowe_zycie_polskich_dipisow_w_dachau_i_we_freimen_kwiecien%E2%80%93grudzien_1945_roku.html - Film: Polskie oddziały w armii amerykańskiej w l. 1945-89, w Niemczech, Francji i USA, https://youtu.be/w7SwYjbvYrA?si=ir2-EOo6gYpertDf - Cud nad Wisłą. Po wyborach w Polsce, "Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki", 2023, z. 3. - Podcast: #74 Czy naszym zadaniem jest edukacja moralna?, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Zaczęliśmy od pływania tramwajem w czasie roztopów. Po krótkim usprawiedliwieniu z powodu braku odcinka w zeszłym tygodniu, przeszliśmy do spraw istotnych. Pierwszy z nas opowiadał o bezprawnym uwięzieniu i gniewie księcia na księcia. Drugi opowiadał o projekcie badawczym dotyczącym między innymi więźniów obozów koncentracyjnych, a w związku z tym także o swoich badaniach w tym zakresie. Z konkluzją, że nawet w zakresie tematów wydawałoby się dobrze zbadanych jest jeszcze wiele do zrobienia. W dziale lektur jeden z nas zachęcał do przeczytania nowej publikacji o nieoczywistym charakterze homoerotyzmu w starożytności. A także obejrzenia filmu o byciu dzieckiem w żydowskiej rodzinie w latach 80. w USA w cieniu powiedzenia „pamiętaj swoją przeszłość”. Drugi z nas omówił publikację źródłową poświęconą polskim displaced persons żyjącym po maju 1945 r. w dwóch obozach na terenie Niemiec. Następnie przedstawił bogatą zawartość nowego numeru polsko-niemieckiego czasopisma Dialog. Zakończył swój przegląd relacją dotyczącą odcinka podcastu Podcasterix poświęconego obecności treści etycznych, moralnych w edukacji. Głównym tematem naszego odcinka były konflikty. A ściślej pytanie, czy z konfliktu może wyniknąć coś pozytywnego? Staraliśmy się wskazać, że jest to możliwe. O ile tylko znajdzie się pewną wspólną wartość, istotniejszą dla wszystkich zainteresowanych od ich własnego ego. I optymistycznie wskazujemy, że w historii z konstruktywnym zakończeniem konfliktów jednak spotykamy się dość często. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:29 - Lektury - 21:54 - Temat przewodni - 47:17 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/konflikty-wewnetrzne/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Paweł Sawiński, Andrzej Wypustek, Homoseksualność i homoerotyzm w starożytności, Kraków, Homini, 2023 https://tyniec.com.pl/319_pawel-sawinski-andrzej-wypustek - Film: Armageddon Times, USA, 2022, scen. i reż. James Gray, https://www.imdb.com/title/tt10343028/?ref_=fn_al_tt_1 - Stanisław Budyń, Wolność bez wolności. Obozowe życie polskich dipisów w Dachau i we Freimen kwiecień-grudzień 1945 roku, Łódź 2023, https://www.km.com.pl/ksiazka-650-wolnosc_bez_wolnosci_obozowe_zycie_polskich_dipisow_w_dachau_i_we_freimen_kwiecien%E2%80%93grudzien_1945_roku.html - Film: Polskie oddziały w armii amerykańskiej w l. 1945-89, w Niemczech, Francji i USA, https://youtu.be/w7SwYjbvYrA?si=ir2-EOo6gYpertDf - Cud nad Wisłą. Po wyborach w Polsce, "Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki", 2023, z. 3. - Podcast: #74 Czy naszym zadaniem jest edukacja moralna?, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

172. Jaki audyt?
2024-01-09 20:22:14

Huhuhu ha, idzie zima mroźna. Ale pomimo to skupiliśmy się na zwyczajowej porcji informacji historycznych. Wstępnie – o słuchalności naszego podcastu, który, jak się okazało, nagrywamy już cztery lata. Z okładem. W dziale nowinek jeden z nas opowiadał o zamachu bombowym na rektora, a drugi o niejednoznacznych relacjach między więźniami obozu koncentracyjnego i okolicznymi mieszkańcami. W dziale literatury omówiliśmy wspólnie interesujące wydawnictwo dotyczące historii Wrocławia, po czym jeden z nas przedstawił biografię pisarki, nowy numer pewnego czasopisma oraz naukowy podcast z akcentem historycznym. Drugi omówił wspomnienia duchownego z czasów jego posługi w okresie nazistowskim. Przytoczył treść obszernego raportu poświęconego Instytutowi Pamięci Narodowej. Szczegółowo analizował także ostatni numer naszego siostrzanego podcastu nauczycieli historii, tym razem dotyczącego tzw. deklaracji łódzkiej. W części głównej zastanawialiśmy się, jak może wyglądać audyt instytucji naukowych powołanych do życia przez poprzedni rząd, których działalność jest obecnie krytycznie analizowana. Zwracamy uwagę, że kwestie prawno-finansowe są ważne, ale najważniejsze są merytoryczne efekty działalności tych instytucji. I że ich audyt powinni przeprowadzić specjaliści, jeśli to możliwe – spoza Polski. Bo nie chodzi przecież o rozkręcenie spirali niechęci i wdrażania kolejnej wersji „sprawiedliwości zwycięzców”. Tę proponowała poprzednio rządząca formacja polityczna. Chodzi przede wszystkim o racjonalne wspieranie nauki i służbę obywatelskiej wspólnocie Polaków. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:08 - Lektury - 14:50 - Temat przewodni - 49:41 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/jaki-audyt/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, wyd. 2, Warszawa 2023 https://wydawnictwoagora.pl/pamiatkowe-rupiecie-biografia-wislawy-szymborskiej/ - Science magazine. Podcast, 9 listopad 2023: The state of Russian science: https://www.science.org/content/podcast/state-russian-science-and-improving-implantable-bioelectronics - Kwartalnik Karta, nr 116/2023, https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/karta-116-2023/ - Mariusz Kotkowski, Tomasz Sielicki, Miasto nad Odrą, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławski Neptun, 2023, https://wroclawskineptun.pl/produkt/miasto-nad-odra-7/ - Hermann Scheipers, Gratwanderungen. Priester unter zwei Diktaturen, Leipzig, 2013. - Jacek Barski, Hermann Scheipers, "Porta Polonica", https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/hermann-scheipers - Raport: Piotr Głuchowski, Zapytałem historyków co dalej z IPN. Ma 600 milionów budżetu i trzy tysiące pracowników, "Gazeta Wyborcza", 8.01.2023, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,30571487,zapytalem-historykow-co-dalej-z-ipn-ma-600-milionow-budzetu.html - Podcast: #73 Czego wymagamy od Państwa (na marginesie odezwy łódzkiej)? https://shows.acast.com/61e6bad9a1a7010014237412/6595bed99616e60016073cd2 Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Huhuhu ha, idzie zima mroźna. Ale pomimo to skupiliśmy się na zwyczajowej porcji informacji historycznych. Wstępnie – o słuchalności naszego podcastu, który, jak się okazało, nagrywamy już cztery lata. Z okładem. W dziale nowinek jeden z nas opowiadał o zamachu bombowym na rektora, a drugi o niejednoznacznych relacjach między więźniami obozu koncentracyjnego i okolicznymi mieszkańcami. W dziale literatury omówiliśmy wspólnie interesujące wydawnictwo dotyczące historii Wrocławia, po czym jeden z nas przedstawił biografię pisarki, nowy numer pewnego czasopisma oraz naukowy podcast z akcentem historycznym. Drugi omówił wspomnienia duchownego z czasów jego posługi w okresie nazistowskim. Przytoczył treść obszernego raportu poświęconego Instytutowi Pamięci Narodowej. Szczegółowo analizował także ostatni numer naszego siostrzanego podcastu nauczycieli historii, tym razem dotyczącego tzw. deklaracji łódzkiej. W części głównej zastanawialiśmy się, jak może wyglądać audyt instytucji naukowych powołanych do życia przez poprzedni rząd, których działalność jest obecnie krytycznie analizowana. Zwracamy uwagę, że kwestie prawno-finansowe są ważne, ale najważniejsze są merytoryczne efekty działalności tych instytucji. I że ich audyt powinni przeprowadzić specjaliści, jeśli to możliwe – spoza Polski. Bo nie chodzi przecież o rozkręcenie spirali niechęci i wdrażania kolejnej wersji „sprawiedliwości zwycięzców”. Tę proponowała poprzednio rządząca formacja polityczna. Chodzi przede wszystkim o racjonalne wspieranie nauki i służbę obywatelskiej wspólnocie Polaków. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:08 - Lektury - 14:50 - Temat przewodni - 49:41 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/jaki-audyt/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, wyd. 2, Warszawa 2023 https://wydawnictwoagora.pl/pamiatkowe-rupiecie-biografia-wislawy-szymborskiej/ - Science magazine. Podcast, 9 listopad 2023: The state of Russian science: https://www.science.org/content/podcast/state-russian-science-and-improving-implantable-bioelectronics - Kwartalnik Karta, nr 116/2023, https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/karta-116-2023/ - Mariusz Kotkowski, Tomasz Sielicki, Miasto nad Odrą, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławski Neptun, 2023, https://wroclawskineptun.pl/produkt/miasto-nad-odra-7/ - Hermann Scheipers, Gratwanderungen. Priester unter zwei Diktaturen, Leipzig, 2013. - Jacek Barski, Hermann Scheipers, "Porta Polonica", https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/hermann-scheipers - Raport: Piotr Głuchowski, Zapytałem historyków co dalej z IPN. Ma 600 milionów budżetu i trzy tysiące pracowników, "Gazeta Wyborcza", 8.01.2023, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,30571487,zapytalem-historykow-co-dalej-z-ipn-ma-600-milionow-budzetu.html - Podcast: #73 Czego wymagamy od Państwa (na marginesie odezwy łódzkiej)? https://shows.acast.com/61e6bad9a1a7010014237412/6595bed99616e60016073cd2 Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

171. Karp wrocławski czyli życzenia
2023-12-21 11:43:25

Składamy życzenia, choć jeszcze chwila do świąt. Stąd też dwie lektury się pojawiają. I krótkie wspomnienia o tradycji. Ale poza wszystkim - pokoju, spokoju i zdrowia życzymy wszystkim. A po wysłuchaniu życzeń można już wyłączyć Internet!!! Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Grzegorz Sobel, Jarmark bożonarodzeniowy w dawnym Wrocławiu, https://www.km.com.pl/ksiazka-605-jarmark_bozonarodzeniowy_w_dawnym_wroclawiu.html - tenże, Kiełbaska Jaworska, https://legnica.naszemiasto.pl/przysmak-jaworski-na-nowo-odkryty-degustacja-kielbaski/ar/c17-9541119 Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Składamy życzenia, choć jeszcze chwila do świąt. Stąd też dwie lektury się pojawiają. I krótkie wspomnienia o tradycji. Ale poza wszystkim - pokoju, spokoju i zdrowia życzymy wszystkim. A po wysłuchaniu życzeń można już wyłączyć Internet!!! Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Grzegorz Sobel, Jarmark bożonarodzeniowy w dawnym Wrocławiu, https://www.km.com.pl/ksiazka-605-jarmark_bozonarodzeniowy_w_dawnym_wroclawiu.html - tenże, Kiełbaska Jaworska, https://legnica.naszemiasto.pl/przysmak-jaworski-na-nowo-odkryty-degustacja-kielbaski/ar/c17-9541119 Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

170. O nowe życie historii
2023-12-19 18:00:07

Łyk kawy i… do przodu. Refleksje nad bombkami i kotami w czas świąteczny otworzyły spotkanie. Następnie pierwszy z nas opowiedział o pogańskiej świątyni w Lubiążu, a drugi o pewnej dobrej czarownicy spacerującej po dachach włoskich miast i wiosek. W sekcji kulturalnej pierwszy z nas przedstawił pewną księgę jubileuszową i otworzył dyskusję nad polskim serialem historycznym. Dyskusję podjął drugi z nas przytaczając serię niezmiernie smakowitych cytatów. Komplementowaliśmy, unikając germanizmów. Drugi z nas spośród swoich lektur wybrał treść wykładu, niegdyś zakłóconego, poświęconego opisowi relacjom między polityką a refleksji historycznej w Polsce, a opublikowanego w jednym z dzienników. Przedstawił także nowy podcast poświęcony humanistyce polskiej. Część zasadniczą wypełniliśmy refleksją nad tzw. deklaracją łódzką i związaną z nią dyskusją nad standardami etycznymi uprawiania historii w Polsce i nad miejscem historii w dyskusji publicznej w Polsce. Trochę zrzędziliśmy, trochę zastanawialiśmy się nad liczbą Wallenrodów w naszym środowisku. Ale było nie było, każda dyskusja ma swoją wartość! - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:18 - Lektury - 14:14 - Temat przewodni - 49:12 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/o-nowe-zycie-historii/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - LA BEFANA VIEN DI NOTTE - Lucilla & La Brigata Canterina, https://youtu.be/FJqwa6BEf4M?si=NAyAOL9yTG9H0BZq - Studia monastica et mediaevalia: Opuscula Marco Derwich dedicata, red. Marek L. Wójcik, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022, https://akademicka.com.pl/index.php?a=2&detale=1&id=70876 - Serial: 1670, reż. Jakub Rużyłło, Polska, 2023, https://www.filmweb.pl/serial/1670-2023-10042364 - Podcast: Leszek Koczanowicz - "Jeżeli coś rozumiemy, to nawołujemy do zmiany", od. 1, https://open.spotify.com/episode/73JZWPkrpZyjvMJfYV2DQ9?si=Jkv03tKmQ4aB3gGu2kKMtQ - Jan Grabowski, "Historia odgrywa u nich rolę religii". Historyk z Kanady objaśniał doradcom Republikanów i Demokratów, o co chodzi rządowi PiS-u, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,30490209,jan-grabowski-coraz-wiekszy-polski-problem-z-historia-holokaustu.html - List otwarty naukowców. Edukacja historyczna dla świadomych obywateli, a nie partyjnej klienteli, 16.12.2023, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,30513472,list-otwarty-naukowcow-edukacja-historyczna-dla-swiadomych.html - Apel z Blois, https://wyborcza.pl/7,76842,5846473,apel-z-blois.html Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Łyk kawy i… do przodu. Refleksje nad bombkami i kotami w czas świąteczny otworzyły spotkanie. Następnie pierwszy z nas opowiedział o pogańskiej świątyni w Lubiążu, a drugi o pewnej dobrej czarownicy spacerującej po dachach włoskich miast i wiosek. W sekcji kulturalnej pierwszy z nas przedstawił pewną księgę jubileuszową i otworzył dyskusję nad polskim serialem historycznym. Dyskusję podjął drugi z nas przytaczając serię niezmiernie smakowitych cytatów. Komplementowaliśmy, unikając germanizmów. Drugi z nas spośród swoich lektur wybrał treść wykładu, niegdyś zakłóconego, poświęconego opisowi relacjom między polityką a refleksji historycznej w Polsce, a opublikowanego w jednym z dzienników. Przedstawił także nowy podcast poświęcony humanistyce polskiej. Część zasadniczą wypełniliśmy refleksją nad tzw. deklaracją łódzką i związaną z nią dyskusją nad standardami etycznymi uprawiania historii w Polsce i nad miejscem historii w dyskusji publicznej w Polsce. Trochę zrzędziliśmy, trochę zastanawialiśmy się nad liczbą Wallenrodów w naszym środowisku. Ale było nie było, każda dyskusja ma swoją wartość! - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 4:18 - Lektury - 14:14 - Temat przewodni - 49:12 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/o-nowe-zycie-historii/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - LA BEFANA VIEN DI NOTTE - Lucilla & La Brigata Canterina, https://youtu.be/FJqwa6BEf4M?si=NAyAOL9yTG9H0BZq - Studia monastica et mediaevalia: Opuscula Marco Derwich dedicata, red. Marek L. Wójcik, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022, https://akademicka.com.pl/index.php?a=2&detale=1&id=70876 - Serial: 1670, reż. Jakub Rużyłło, Polska, 2023, https://www.filmweb.pl/serial/1670-2023-10042364 - Podcast: Leszek Koczanowicz - "Jeżeli coś rozumiemy, to nawołujemy do zmiany", od. 1, https://open.spotify.com/episode/73JZWPkrpZyjvMJfYV2DQ9?si=Jkv03tKmQ4aB3gGu2kKMtQ - Jan Grabowski, "Historia odgrywa u nich rolę religii". Historyk z Kanady objaśniał doradcom Republikanów i Demokratów, o co chodzi rządowi PiS-u, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,30490209,jan-grabowski-coraz-wiekszy-polski-problem-z-historia-holokaustu.html - List otwarty naukowców. Edukacja historyczna dla świadomych obywateli, a nie partyjnej klienteli, 16.12.2023, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,30513472,list-otwarty-naukowcow-edukacja-historyczna-dla-swiadomych.html - Apel z Blois, https://wyborcza.pl/7,76842,5846473,apel-z-blois.html Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

169. Władza z rąk do rąk
2023-12-12 21:37:06

Zaczęliśmy od spóźnień i biegania. Chwilę poświęciliśmy bieżącym wydarzeniom politycznym dotyczącym relacji niemiecko-polskich. Dokonaliśmy też tradycyjnej wymiany – ale nie koszulek, lecz darów. Podjęliśmy dyskusję o wyższości gwiazdki nad aniołkiem oraz sensem darowania ołówka z gumką polskiemu inteligentowi. W dziale ciekawostek omówiliśmy stanowcze wtargnięcie tematu LGBT do kultury polskiej w 1962 r. Drugi z nas przedstawił genezę gesty V jako Victory sięgającą średniowiecza. I łucznictwa. W dziale lektur pierwszy z nas omówił wywiad – rzekę z prof. Bralczykiem wskazując na jego walory jako bardzo szczerego świadectwa życia w PRL – świecie zastanym, niekontestowanym. Drugi z nas przedstawił publikację poświęconą 300-leciu powstania i historii miasta Herrenhut, szczególnej osady Braci Czeskich w Saksonii. Chwilę poświęcił też szczególnemu albumowi Chrisa Niedenthala. Przedstawia on Gdańsk a powstał na zamówienie śp. prezydenta tego miasta, Pawła Adamowicza. W części poświęconej dyskusji zastanawialiśmy się nad funkcją i znaczeniem uroczystego przekazywania władzy. Jeden z nas zrzędził i mówił o terapeutycznej funkcji obrzędów towarzyszących zmianie władców. Drugi z większym entuzjazmem wskazywał na współuczestnictwo obywateli w tym akcie. Tak czy siak – doceniliśmy powagę chwili. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 10:46 - Lektury - 23:30 - Temat przewodni - 46:30 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/wladza-z-rak-do-rak/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Bralczyk o sobie w rozmowie z Pawłem Goźlińskim i Karoliną Oponowicz, Warszawa, Agora, 2023. https://wydawnictwoagora.pl/bralczyk-o-sobie-w-rozmowie-z-pawlem-gozlinskim-i-karolina-oponowicz/ - Blog: Łukasz Kielban: Viktoria, pokój i..., https://kielban.pl/2022/04/znak-v/ - Blog: "Pod opieką Boga. Herrnhut wczoraj i dzisiaj", https://krzysztofruchniewicz.eu/pod-opieka-boga-herrnhut-wczoraj-i-dzisiaj/ - Aufbruch, Netz, Erinnerung. 300 Jahre Herrnhut, hrsg. von Konrad Fischer und Peter Vogt, Herrnhut 2022, https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museum/ausstellungen/aufbruch-netz-erinnerung-300-jahre-herrnhut/ - Niedenthal, Gdańsk 2018, Gdańsk 2019, https://magazynpomorski.eu/pl/chris-niedenthal-gdansk-2018-portrety-miasta-i-ludzi Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Zaczęliśmy od spóźnień i biegania. Chwilę poświęciliśmy bieżącym wydarzeniom politycznym dotyczącym relacji niemiecko-polskich. Dokonaliśmy też tradycyjnej wymiany – ale nie koszulek, lecz darów. Podjęliśmy dyskusję o wyższości gwiazdki nad aniołkiem oraz sensem darowania ołówka z gumką polskiemu inteligentowi. W dziale ciekawostek omówiliśmy stanowcze wtargnięcie tematu LGBT do kultury polskiej w 1962 r. Drugi z nas przedstawił genezę gesty V jako Victory sięgającą średniowiecza. I łucznictwa. W dziale lektur pierwszy z nas omówił wywiad – rzekę z prof. Bralczykiem wskazując na jego walory jako bardzo szczerego świadectwa życia w PRL – świecie zastanym, niekontestowanym. Drugi z nas przedstawił publikację poświęconą 300-leciu powstania i historii miasta Herrenhut, szczególnej osady Braci Czeskich w Saksonii. Chwilę poświęcił też szczególnemu albumowi Chrisa Niedenthala. Przedstawia on Gdańsk a powstał na zamówienie śp. prezydenta tego miasta, Pawła Adamowicza. W części poświęconej dyskusji zastanawialiśmy się nad funkcją i znaczeniem uroczystego przekazywania władzy. Jeden z nas zrzędził i mówił o terapeutycznej funkcji obrzędów towarzyszących zmianie władców. Drugi z większym entuzjazmem wskazywał na współuczestnictwo obywateli w tym akcie. Tak czy siak – doceniliśmy powagę chwili. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 10:46 - Lektury - 23:30 - Temat przewodni - 46:30 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/wladza-z-rak-do-rak/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Bralczyk o sobie w rozmowie z Pawłem Goźlińskim i Karoliną Oponowicz, Warszawa, Agora, 2023. https://wydawnictwoagora.pl/bralczyk-o-sobie-w-rozmowie-z-pawlem-gozlinskim-i-karolina-oponowicz/ - Blog: Łukasz Kielban: Viktoria, pokój i..., https://kielban.pl/2022/04/znak-v/ - Blog: "Pod opieką Boga. Herrnhut wczoraj i dzisiaj", https://krzysztofruchniewicz.eu/pod-opieka-boga-herrnhut-wczoraj-i-dzisiaj/ - Aufbruch, Netz, Erinnerung. 300 Jahre Herrnhut, hrsg. von Konrad Fischer und Peter Vogt, Herrnhut 2022, https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museum/ausstellungen/aufbruch-netz-erinnerung-300-jahre-herrnhut/ - Niedenthal, Gdańsk 2018, Gdańsk 2019, https://magazynpomorski.eu/pl/chris-niedenthal-gdansk-2018-portrety-miasta-i-ludzi Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

168. Czy potrzebna jest komisja historyczna?
2023-12-07 23:35:36

Po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą jednego z nas – powracamy. W pierwszej części spotkania jeden z nas wspominał z nostalgią domy i osiedla pracy twórczej. Drugi przybliżył nieznane bliżej miejsca pamięci i stronę, na której są one opisane. W części poświęconej naszym lekturom pierwszy z nas przedstawił najnowszą biografię Izaaka Babla w kontekście funkcjonowania intelektualistów w reżimach totalitarnych. Wspomniał także o nowym serialu przedstawiającym historyczny Lwów oraz powojenny Wrocław. Drugi z nas omówił publikacje dotyczące powstania ludowego w NRD oraz obozów koncentracyjnych w nazistowskiej Rzeszy przed wybuchem II wojny światowej. Nawiązując do naszych lektur wizualnych wspomniał o filmie poświęconym sytuacji Kaszubów w czasie II wojny światowej. Odniósł się także do nowych odcinków nauczycielsko-historycznego podcastu. W części głównej, nieco swobodniejszej niż zazwyczaj, rozmawialiśmy o przyszłości… historii w Polsce. Ciekawi jesteśmy, jak nowy rząd podejdzie do obecności historii w przestrzeni publicznej i jakości badań historycznych mocno zainfekowanych względami partyjnych polityk w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zastanawialiśmy się, czy potrzebne jest powołanie forum, na którym mogłaby się toczyć dyskusja o mechanizmach blokujących wpływ partii na treść badań historycznych. Ostatecznie jednak nasza konkluzja jest banalna – z kodeksem etyki lub bez, tęsknimy za prostą odpowiedzialnością badaczy za rzetelne badania historyczne. Tylko tyle – i aż tyle. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 06:02 - Lektury - 18:11 - Temat przewodni - 53:39 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/czy-potrzebna-jest-komisja-historyczna/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Aleksander Kaczorowski, Babel. Człowiek bez losu, Czarne: 2023. https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/babel - Film: Erynie, serial na podstawie prozy Marka Krajewskiego, Polska, 12 odcinków. https://www.filmweb.pl/serial/Erynie-2022-870946 - Clio-Guide: Osteuropa: Belarus, Russland und Ukraine, https://guides.clio-online.de/guides/regionen/osteuropa-belarus-russland-und-ukraine/2023 - Dresdner Gesprächskreis im Ständehaus: "Sehnsucht Freiheit - der 17. Juni 1953 im mitteleuropäischen Kontext" am 16. Juni 2023, https://www.landtag.sachsen.de/download/publikationen/SLT_BR_DIALOG_H14_PDF_UA.pdf?fbclid=IwAR1kv-IgSds-88wAhROgwzFG7DH8p9FGpNjRQvE_qltF9uLwq4MyGdg4q0U - Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus, https://www.gedenkstaettenforum.de/aktivitaeten/auftakt-des-terrors-fruehe-konzentrationslager-im-nationalsozialismus - Film: Jutro będzie padać, https://youtu.be/O7D3JkoBMuk?si=lTIP6pQ8zph-LMRD - Podcast: Podcasterix 69 i 70, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą jednego z nas – powracamy. W pierwszej części spotkania jeden z nas wspominał z nostalgią domy i osiedla pracy twórczej. Drugi przybliżył nieznane bliżej miejsca pamięci i stronę, na której są one opisane. W części poświęconej naszym lekturom pierwszy z nas przedstawił najnowszą biografię Izaaka Babla w kontekście funkcjonowania intelektualistów w reżimach totalitarnych. Wspomniał także o nowym serialu przedstawiającym historyczny Lwów oraz powojenny Wrocław. Drugi z nas omówił publikacje dotyczące powstania ludowego w NRD oraz obozów koncentracyjnych w nazistowskiej Rzeszy przed wybuchem II wojny światowej. Nawiązując do naszych lektur wizualnych wspomniał o filmie poświęconym sytuacji Kaszubów w czasie II wojny światowej. Odniósł się także do nowych odcinków nauczycielsko-historycznego podcastu. W części głównej, nieco swobodniejszej niż zazwyczaj, rozmawialiśmy o przyszłości… historii w Polsce. Ciekawi jesteśmy, jak nowy rząd podejdzie do obecności historii w przestrzeni publicznej i jakości badań historycznych mocno zainfekowanych względami partyjnych polityk w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zastanawialiśmy się, czy potrzebne jest powołanie forum, na którym mogłaby się toczyć dyskusja o mechanizmach blokujących wpływ partii na treść badań historycznych. Ostatecznie jednak nasza konkluzja jest banalna – z kodeksem etyki lub bez, tęsknimy za prostą odpowiedzialnością badaczy za rzetelne badania historyczne. Tylko tyle – i aż tyle. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 06:02 - Lektury - 18:11 - Temat przewodni - 53:39 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/czy-potrzebna-jest-komisja-historyczna/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Aleksander Kaczorowski, Babel. Człowiek bez losu, Czarne: 2023. https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/babel - Film: Erynie, serial na podstawie prozy Marka Krajewskiego, Polska, 12 odcinków. https://www.filmweb.pl/serial/Erynie-2022-870946 - Clio-Guide: Osteuropa: Belarus, Russland und Ukraine, https://guides.clio-online.de/guides/regionen/osteuropa-belarus-russland-und-ukraine/2023 - Dresdner Gesprächskreis im Ständehaus: "Sehnsucht Freiheit - der 17. Juni 1953 im mitteleuropäischen Kontext" am 16. Juni 2023, https://www.landtag.sachsen.de/download/publikationen/SLT_BR_DIALOG_H14_PDF_UA.pdf?fbclid=IwAR1kv-IgSds-88wAhROgwzFG7DH8p9FGpNjRQvE_qltF9uLwq4MyGdg4q0U - Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus, https://www.gedenkstaettenforum.de/aktivitaeten/auftakt-des-terrors-fruehe-konzentrationslager-im-nationalsozialismus - Film: Jutro będzie padać, https://youtu.be/O7D3JkoBMuk?si=lTIP6pQ8zph-LMRD - Podcast: Podcasterix 69 i 70, https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

167. Jaki kompleks!
2023-11-21 21:49:22

Rozpoczęliśmy od rogali. Następnie przeszliśmy do wspomnień niegdysiejszych darów, co zaprowadziło nas wprost do ciekawostek. W tym dziale pierwszy z nas wspominał o dyplomacji wspieranej darem w postaci słonia. Drugi opowiedział o historii polskich stowarzyszeń w Niemczech, tudzież o ich czasopiśmie i pewnej nagrodzie. Spośród lektur jeden z nas opisał publikację dotyczącą dyplomacji między chrześcijanami i muzułmanami w czasach Karolingów. A także skomentował najnowszy odcinek siostrzanego podcastu dotyczącego skutków minionych ośmiu lat dla nauczania historii. Wywiązała się na tym tle intensywna dyskusja między nami. Drugi z nas opowiedział o genezie i kształcie albumu poświęconego grafikom autorstwa Wiesława Smętka. Przedstawił także intrygujący esej pióra ukraińskiego historyka poświęcony różnym podejściom do historii relacji ukraińsko-polskich w obu krajach. Wspomniał także o najnowszej książce Martina Pollacka wydanej w Polsce. W części głównej zastanawialiśmy się nad tematem, do którego wywołał nas jeden ze słuchaczy – czy Polacy mają kompleks Niemców? Czy w relacjach niemiecko-polskich widoczny jest element zależności kolonialnej lub kolonialnej mentalności Polaków? Daliśmy wyraz swojemu dystansowi do takich metafor w odniesieniu do przemian społecznych. Nie negując trudnych aspektów naszych historycznych stosunków, zwróciliśmy uwagę na różnicę między analizą tekstów i przemian społecznych. Wskazywaliśmy też, że inaczej takie relacje mogą odbierać osoby rzadko stykające się z naszymi sąsiadami, inaczej zaś te, dla których te relacje są niemal codziennością. I zachęcaliśmy, by sąsiadów poznawać. Wtedy dopiero problem „kompleksów” może ukazać swoje prawdziwe oblicze. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 04:12 - Lektury - 20:31 - Temat przewodni - 1:03 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/jaki-kompleks/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Sam Ottewill-Soulsby, The Emperor and the Elephant. Christians and Muslims in the Age of Charlemagne, Princeton: Princeton University Press, 2023 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691227962/the-emperor-and-the-elephant - Podcasterix #67: Co się właściwie stało przez ostatnie 8 lat? https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ - Wiesław Smętek. Covers 1992-2023, Wstęp: Basil Kerski, Wrocław 2023, https://esbn.pl/Wieslaw-Smetek-Covers-1992-2023-p106 - Strona internetowa: Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG, https://www.dialogmagazin.eu/redaktion-189.html - Publikacja online: Andrij Portnow, Polska i Ukraina: wspólna historia, asymetryczna pamięć, Berlin-Warszawa 2023, https://cbh.pan.pl/sites/default/files/download/A_Portnov_Polska%20i%20Ukraina%20Warszawa_Berlin_2023.pdf - Martin Pollack, Topografia Pamięci, tł. Karolina Niedenthal, Sękowa 2023, https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/topografia-pamieci - Kamil Wons, Jesteśmy mentalną kolonią, kolonizatorami zaś Niemcy, "Klub Jagiellonński", 18.11.2023, https://klubjagiellonski.pl/2023/11/18/jestesmy-mentalna-kolonia-kolonizatorami-zas-niemcy/?fbclid=IwAR3AatwgRpOcpSgVLWdjKCfIXirrHf_OmfeDFpwWLoFRReLg-H7SpdOVZgY Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Rozpoczęliśmy od rogali. Następnie przeszliśmy do wspomnień niegdysiejszych darów, co zaprowadziło nas wprost do ciekawostek. W tym dziale pierwszy z nas wspominał o dyplomacji wspieranej darem w postaci słonia. Drugi opowiedział o historii polskich stowarzyszeń w Niemczech, tudzież o ich czasopiśmie i pewnej nagrodzie. Spośród lektur jeden z nas opisał publikację dotyczącą dyplomacji między chrześcijanami i muzułmanami w czasach Karolingów. A także skomentował najnowszy odcinek siostrzanego podcastu dotyczącego skutków minionych ośmiu lat dla nauczania historii. Wywiązała się na tym tle intensywna dyskusja między nami. Drugi z nas opowiedział o genezie i kształcie albumu poświęconego grafikom autorstwa Wiesława Smętka. Przedstawił także intrygujący esej pióra ukraińskiego historyka poświęcony różnym podejściom do historii relacji ukraińsko-polskich w obu krajach. Wspomniał także o najnowszej książce Martina Pollacka wydanej w Polsce. W części głównej zastanawialiśmy się nad tematem, do którego wywołał nas jeden ze słuchaczy – czy Polacy mają kompleks Niemców? Czy w relacjach niemiecko-polskich widoczny jest element zależności kolonialnej lub kolonialnej mentalności Polaków? Daliśmy wyraz swojemu dystansowi do takich metafor w odniesieniu do przemian społecznych. Nie negując trudnych aspektów naszych historycznych stosunków, zwróciliśmy uwagę na różnicę między analizą tekstów i przemian społecznych. Wskazywaliśmy też, że inaczej takie relacje mogą odbierać osoby rzadko stykające się z naszymi sąsiadami, inaczej zaś te, dla których te relacje są niemal codziennością. I zachęcaliśmy, by sąsiadów poznawać. Wtedy dopiero problem „kompleksów” może ukazać swoje prawdziwe oblicze. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 04:12 - Lektury - 20:31 - Temat przewodni - 1:03 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/jaki-kompleks/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Sam Ottewill-Soulsby, The Emperor and the Elephant. Christians and Muslims in the Age of Charlemagne, Princeton: Princeton University Press, 2023 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691227962/the-emperor-and-the-elephant - Podcasterix #67: Co się właściwie stało przez ostatnie 8 lat? https://szkolaedukacji.pl/podcasterix/ - Wiesław Smętek. Covers 1992-2023, Wstęp: Basil Kerski, Wrocław 2023, https://esbn.pl/Wieslaw-Smetek-Covers-1992-2023-p106 - Strona internetowa: Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG, https://www.dialogmagazin.eu/redaktion-189.html - Publikacja online: Andrij Portnow, Polska i Ukraina: wspólna historia, asymetryczna pamięć, Berlin-Warszawa 2023, https://cbh.pan.pl/sites/default/files/download/A_Portnov_Polska%20i%20Ukraina%20Warszawa_Berlin_2023.pdf - Martin Pollack, Topografia Pamięci, tł. Karolina Niedenthal, Sękowa 2023, https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/topografia-pamieci - Kamil Wons, Jesteśmy mentalną kolonią, kolonizatorami zaś Niemcy, "Klub Jagiellonński", 18.11.2023, https://klubjagiellonski.pl/2023/11/18/jestesmy-mentalna-kolonia-kolonizatorami-zas-niemcy/?fbclid=IwAR3AatwgRpOcpSgVLWdjKCfIXirrHf_OmfeDFpwWLoFRReLg-H7SpdOVZgY Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

166. Parlament a tożsamość
2023-11-15 23:57:05

Podwinęliśmy rękawy i wzięliśmy się do pracy. W sekcji ciekawostek pierwszy z nas opowiadało tym, jak Anglosasi stali się ludem wybranym na kształt Izraela. Drugi opowiadał o pewnym koncercie i nawiązywaniu przez przedstawicieli władz lokalnych do historii. W części poświęconej literaturze pierwszy z nas opowiedział o nienowej, ale jakby przeoczonej książce. Zawiera ona wywiady z Żydami wychowanymi w Polsce, którzy przeżyli wydarzenia Marca 1968 r. Bogata w niestereotypowe obserwacje i opowieści zasługuje z pewnością na lekturę. Drugi z nas przedstawił imponująca kolekcję publikacji Domu Spotkań z Historią – albumy fotograficzne i opowieść graficzną poświęconą profesorowi Bartoszewskiemu. Wreszcie krótko opowiedział o wywiadzie-rzece z byłym ambasadorem Niemiec w Polsce o niemieckiej polityce dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej. W części głównej zastanawialiśmy się nad relacja między funkcjonowaniem parlamentów a tworzeniem się tożsamości grupowych. Nie tylko narodowych, ale tez regionalnych oraz państwowych. Wskazywaliśmy też na odmienność tożsamościowych funkcji parlamentu kiedyś i dziś. Ale ostatecznie podkreślaliśmy, że my sami, jako społeczeństowo, w zwierciadle parlamentu się przeglądamy. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 20:13 - Lektury - 37:37 - Temat przewodni - 1:02 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/parlament-i-tozsamosc/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Wyjątkowy koncert w pałacu z okazji 50-lecia gminy Oława, https://www.tuolawa.pl/artykul/32659,wyjatkowy-koncert-w-palacu-z-okazji-50-lecia-gminy-olawa?fbclid=IwAR1WGqa8unxKEf2xu2_625Fx4zMH9Whn0hi_LMVviUZrqf61pf_tdJewVQ - Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, wyd. III, Czarne, 2018 https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/zycie-przeciete - Niedenthal, Warszawa 2022, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/NIEDENTHAL/480 - Ostrzej widzieć. Fotoreportaż w „ITD" 1960−1990, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/Ostrzej-widziec.-Fotoreportaz-w-„ITD-1960%E2%88%921990.-In-Focus.-Photo-reportages-from-ITD-1960-1990/275 - Bartoszewski. Komiks dokumentalny, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/Bartoszewski.-Komiks-dokumentalny/503 - Arndt Freytag von Loringhoven, Jędrzej Bielecki, Nie budujemy IV Rzeszy, Warszawa 2023, https://www.swiatksiazki.pl/nie-budujemy-iv-rzeszy-7039520-ksiazka.html?gclid=CjwKCAiA9dGqBhAqEiwAmRpTC6eqkmL09J0yHujzgykMGfknVT4cedb0qMmYM803TpZpAUan4ua7PxoC950QAvD_BwE Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).
Podwinęliśmy rękawy i wzięliśmy się do pracy. W sekcji ciekawostek pierwszy z nas opowiadało tym, jak Anglosasi stali się ludem wybranym na kształt Izraela. Drugi opowiadał o pewnym koncercie i nawiązywaniu przez przedstawicieli władz lokalnych do historii. W części poświęconej literaturze pierwszy z nas opowiedział o nienowej, ale jakby przeoczonej książce. Zawiera ona wywiady z Żydami wychowanymi w Polsce, którzy przeżyli wydarzenia Marca 1968 r. Bogata w niestereotypowe obserwacje i opowieści zasługuje z pewnością na lekturę. Drugi z nas przedstawił imponująca kolekcję publikacji Domu Spotkań z Historią – albumy fotograficzne i opowieść graficzną poświęconą profesorowi Bartoszewskiemu. Wreszcie krótko opowiedział o wywiadzie-rzece z byłym ambasadorem Niemiec w Polsce o niemieckiej polityce dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej. W części głównej zastanawialiśmy się nad relacja między funkcjonowaniem parlamentów a tworzeniem się tożsamości grupowych. Nie tylko narodowych, ale tez regionalnych oraz państwowych. Wskazywaliśmy też na odmienność tożsamościowych funkcji parlamentu kiedyś i dziś. Ale ostatecznie podkreślaliśmy, że my sami, jako społeczeństowo, w zwierciadle parlamentu się przeglądamy. - Rozgrzewka:)) - Nowinki / starowinki - 20:13 - Lektury - 37:37 - Temat przewodni - 1:02 Pełny tekst opisu zamieściliśmy na stronie internetowej naszego projektu: http://2historykow1mikrofon.pl/parlament-i-tozsamosc/ Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały: - Wyjątkowy koncert w pałacu z okazji 50-lecia gminy Oława, https://www.tuolawa.pl/artykul/32659,wyjatkowy-koncert-w-palacu-z-okazji-50-lecia-gminy-olawa?fbclid=IwAR1WGqa8unxKEf2xu2_625Fx4zMH9Whn0hi_LMVviUZrqf61pf_tdJewVQ - Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, wyd. III, Czarne, 2018 https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/zycie-przeciete - Niedenthal, Warszawa 2022, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/NIEDENTHAL/480 - Ostrzej widzieć. Fotoreportaż w „ITD" 1960−1990, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/Ostrzej-widziec.-Fotoreportaz-w-„ITD-1960%E2%88%921990.-In-Focus.-Photo-reportages-from-ITD-1960-1990/275 - Bartoszewski. Komiks dokumentalny, https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/Bartoszewski.-Komiks-dokumentalny/503 - Arndt Freytag von Loringhoven, Jędrzej Bielecki, Nie budujemy IV Rzeszy, Warszawa 2023, https://www.swiatksiazki.pl/nie-budujemy-iv-rzeszy-7039520-ksiazka.html?gclid=CjwKCAiA9dGqBhAqEiwAmRpTC6eqkmL09J0yHujzgykMGfknVT4cedb0qMmYM803TpZpAUan4ua7PxoC950QAvD_BwE Krzysztof Ruchniewicz Blog: www.krzysztofruchniewicz.eu Facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3 Instagram: www.instagram.com/ruchpho/ Twitter: twitter.com/krzyruch YouTube: www.youtube.com/channel/UCT23Rwyk…iew_as=subscriber Przemysław Wiszewski Blog: www.przemysławwiszewski.pl Facebook: www.facebook.com/przemyslaw.wiszewski Instagram: www.instagram.com/przewisz/ Twitter: twitter.com/wiszewski YuoTube: www.youtube.com/channel/UCuq6q08E…iew_as=subscriber Do nagrania intro i outro wykorzystaliśmy utwór RogerThat’a pt. „Retro 70s Metal” (licencja nr JAM-WEB-2020-0010041).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie