Piosenki religijne

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.


Odcinki od najnowszych:

Piosenki religijne | Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
2020-04-02 02:45:21

Piosenki religijne | Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą I Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. Wartość i znaczenie słów Jego wyznaczone są przez ich treść, nie tym, czy człowiek przyjmie je lub uzna. Nawet jeśli nikt nie otrzyma Jego słów, ich wartość i pomoc dla ludzi są bezmierne. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. II Tym, którzy się buntują, odrzucają i nie szanują Jego słów, jedyną odpowiedzią Boga jest to: niech czas i fakty zaświadczą o Nim, niech pokażą, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem; niech pokażą, że wszystko, co powiedział słuszne jest, że jest wszystkim, co człowiek powinien posiadać i czego winien przestrzegać. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. III Wszystkim, którzy idą za Nim, Bóg objawił ten fakt: ci, którzy nie mogą przyjąć Jego słów lub czynami wypełnić ich, i ci którzy nie mogą odkryć celu lub znaleźć zbawienia w słowach Jego, wszyscy ci ludzie są tymi, których Boże słowa potępiają. Oni utracili Boże zbawienie. Od nich Jego kara nigdy daleko nie odstąpi. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
I
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym
przewodnikiem ludzi.
Wartość i znaczenie słów Jego
wyznaczone są przez ich treść,
nie tym, czy człowiek przyjmie je lub uzna.
Nawet jeśli nikt nie otrzyma Jego słów,
ich wartość i pomoc dla ludzi są bezmierne.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym
przewodnikiem ludzi.
II
Tym, którzy się buntują,
odrzucają i nie szanują Jego słów,
jedyną odpowiedzią Boga jest to:
niech czas i fakty zaświadczą o Nim,
niech pokażą, że Jego słowa są prawdą,
drogą i życiem;
niech pokażą, że wszystko,
co powiedział słuszne jest,
że jest wszystkim,
co człowiek powinien posiadać
i czego winien przestrzegać.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym
przewodnikiem ludzi.
III
Wszystkim, którzy idą za Nim,
Bóg objawił ten fakt:
ci, którzy nie mogą przyjąć Jego słów
lub czynami wypełnić ich, i ci którzy
nie mogą odkryć celu
lub znaleźć zbawienia w słowach Jego,
wszyscy ci ludzie są
tymi, których Boże słowa potępiają.
Oni utracili Boże zbawienie.
Od nich Jego kara nigdy daleko nie odstąpi.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym
przewodnikiem ludzi.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym
przewodnikiem ludzi.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Sens ukazania się Boga
2020-03-29 14:10:25

Piosenki religijne | Sens ukazania się Boga I Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośród ludzi, by jedną epokę zamknąć i początek nowej dać. Ukazanie się Boga to nie obraz ni znak, ani żaden uroczysty akt. Nie chodzi o cud ani o wielkie wizje, ani tym bardziej o religijny proces. To rzeczywisty akt, namacalny i widzialny, akt namacalny i widzialny. Bóg ukazuje się nie ze względu na procedury ani przez wzgląd na tymczasowe przedsięwzięcia, a raczej przez wzgląd na pewien etap dzieła Jego Boskiego planu. II Kiedy Bóg ukazuje się, ma to zawsze głębszy sens i zawsze wiąże się z Jego planem zarządzania, z planem zarządzania wiąże się. To ukazanie różni się od ukazania się Boga, który prowadzi człowieka i oświeca go, prowadzi i oświeca człowieka, prowadzi i oświeca go. Bóg wypełnia etap wielkiego dzieła, ilekroć ukazuje się. A dzieło to różni się od tego z innych epok, ponad ludzką wyobraźnię, ponad ludzkie doświadczenie, ponad ludzkie doświadczenie. Oto dzieło nowej epoki, co zamyka stary wiek, to nowe, udoskonalone dzieło dla zbawienia ludzkości, to dzieło wprowadza człowieka w nowy wiek. Oto sens ukazania się Boga. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Sens ukazania się Boga
I
Ukazanie się Boga to
Jego przyjście na ziemię,
by uczynić dzieło swe.
We własnej osobie i w swym usposobieniu,
i na swój Boski sposób,
zstępuje pośród ludzi, by
jedną epokę zamknąć i początek nowej dać.
Ukazanie się Boga to nie obraz ni znak,
ani żaden uroczysty akt.
Nie chodzi o cud ani o wielkie wizje,
ani tym bardziej o religijny proces.
To rzeczywisty akt,
namacalny i widzialny,
akt namacalny i widzialny.
Bóg ukazuje się nie
ze względu na procedury
ani przez wzgląd na
tymczasowe przedsięwzięcia,
a raczej przez wzgląd
na pewien etap dzieła Jego Boskiego planu.
II
Kiedy Bóg ukazuje się,
ma to zawsze głębszy sens
i zawsze wiąże się
z Jego planem zarządzania,
z planem zarządzania wiąże się.
To ukazanie różni się
od ukazania się Boga,
który prowadzi człowieka i oświeca go,
prowadzi i oświeca człowieka,
prowadzi i oświeca go.
Bóg wypełnia etap wielkiego
dzieła, ilekroć ukazuje się.
A dzieło to różni się
od tego z innych epok,
ponad ludzką wyobraźnię,
ponad ludzkie doświadczenie,
ponad ludzkie doświadczenie.
Oto dzieło nowej epoki, co zamyka stary wiek,
to nowe, udoskonalone
dzieło dla zbawienia ludzkości,
to dzieło wprowadza człowieka w nowy wiek.
Oto sens ukazania się Boga.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga
2020-03-27 01:37:12

Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga I Tyle jest ludzi wierzących, a niewielu spośród nich rozumie, co znaczy wierzyć, co czynić, aby w zgodzie z Bożym sercem żyć. Wielu zna słowo „Bóg” lub zwroty takie jak „dzieło Boże”, lecz nie znają Go, nie wiedzą, co czyni Bóg. Ich wiara więc ślepa jest. Traktują ją niepoważnie, bo jest im nieznana i obca. Więc nie spełniają Bożych żądań. Oo… Jeśli nie znasz Boga i Jego dzieł, to jak przysłużysz się Mu? Czy spełnisz Boże pragnienia? Wiara w istnienie Boga nie wystarczy. To zbyt proste, zbyt religijne. To nie to samo, co rzeczywista wiara, która oznacza doświadczalność Bożego dzieła i słowa, wierząc, że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma. Wówczas uwolnisz się od swojego zepsucia, spełnisz Boże pragnienia w swoim życiu i poznasz Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego. II Wielu uważa, że wiara jest prosta i powierzchowna. Lecz taka wiara jest pusta. Czy tego chciałby Bóg? Ich droga błędna jest. Ci, którzy wierzą w puste pisma i doktryny, nie wiedzą, że ich wiara jest pusta i niemiła Bogu. A wciąż o łaskę i pokój modlą się. Stań i pomyśl: czy wiara jest tak łatwa? Czy to wystarczy? Oo… Czy potrafisz spełnić pragnienia Boga, gdy opierasz się Mu, nie znając Go? Wiara w istnienie Boga nie wystarczy. To zbyt proste, zbyt religijne. To nie to samo, co rzeczywista wiara. Która oznacza doświadczać Bożego dzieła i słowa, wierząc, że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma. Wówczas uwolnisz się od swojego zepsucia, spełnisz Boże pragnienia w swoim życiu i poznasz Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga
I
Tyle jest ludzi wierzących,
a niewielu spośród nich rozumie,
co znaczy wierzyć, co czynić,
aby w zgodzie z Bożym sercem żyć.
Wielu zna słowo „Bóg”
lub zwroty takie jak „dzieło Boże”,
lecz nie znają Go, nie wiedzą,
co czyni Bóg.
Ich wiara więc ślepa jest.
Traktują ją niepoważnie,
bo jest im nieznana i obca.
Więc nie spełniają Bożych żądań. Oo…
Jeśli nie znasz Boga i Jego dzieł,
to jak przysłużysz się Mu?
Czy spełnisz Boże pragnienia?
Wiara w istnienie Boga nie wystarczy.
To zbyt proste, zbyt religijne.
To nie to samo,
co rzeczywista wiara,
która oznacza doświadczalność
Bożego dzieła i słowa, wierząc,
że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma.
Wówczas uwolnisz się od
swojego zepsucia,
spełnisz Boże pragnienia
w swoim życiu i poznasz Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego.
II
Wielu uważa,
że wiara jest prosta i powierzchowna.
Lecz taka wiara jest pusta.
Czy tego chciałby Bóg?
Ich droga błędna jest.
Ci, którzy wierzą
w puste pisma i doktryny, nie wiedzą,
że ich wiara jest pusta i niemiła Bogu.
A wciąż o łaskę i pokój modlą się.
Stań i pomyśl: czy wiara jest tak łatwa?
Czy to wystarczy? Oo…
Czy potrafisz spełnić pragnienia Boga,
gdy opierasz się Mu, nie znając Go?
Wiara w istnienie Boga nie wystarczy.
To zbyt proste, zbyt religijne.
To nie to samo, co rzeczywista wiara.
Która oznacza doświadczać
Bożego dzieła i słowa, wierząc,
że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma.
Wówczas uwolnisz się od
swojego zepsucia,
spełnisz Boże pragnienia
w swoim życiu i poznasz Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
2020-03-24 00:39:29

Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia I Ci, co ostoją się w czas Bożego oczyszczenia, przez karcenie i sąd wejdą do ostatecznego wytchnienia. Tych, którzy wyrwali się spod wpływu szatana, pozyska Bóg i wejdą do ostatecznego wytchnienia. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. II To oczyszczenie usuwa nieprawość. Karcenie i sąd ujawnia nieposłuszeństwo ludzi, oddziela zbawionych od potępionych tych, co zostaną, od tych, co zginą. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. III Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro, by oczyścić ludzkość i zabrać ją do wiecznego wytchnienia. To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga. Jeśli źli zostaną, ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia. Bóg nie byłby w stanie zabrać całej ludzkości do lepszego królestwa. Takie dzieło nie byłoby ukończone. Gdy On skończy, wtedy cała ludzkość będzie święta, a Bóg wreszcie znajdzie spokój w wytchnieniu. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. To jedyna droga jest, by do niego wejść. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
I
Ci, co ostoją się
w czas Bożego oczyszczenia,
przez karcenie i sąd
wejdą do ostatecznego wytchnienia.
Tych, którzy wyrwali się
spod wpływu szatana,
pozyska Bóg i wejdą
do ostatecznego wytchnienia.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
II
To oczyszczenie usuwa nieprawość.
Karcenie i sąd
ujawnia nieposłuszeństwo ludzi,
oddziela zbawionych od potępionych
tych, co zostaną, od tych, co zginą.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
III
Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro,
by oczyścić ludzkość i zabrać ją
do wiecznego wytchnienia.
To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga.
Jeśli źli zostaną,
ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia.
Bóg nie byłby w stanie
zabrać całej ludzkości
do lepszego królestwa.
Takie dzieło nie byłoby ukończone.
Gdy On skończy, wtedy
cała ludzkość będzie święta,
a Bóg wreszcie znajdzie
spokój w wytchnieniu.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
To jedyna droga jest, by do niego wejść.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa
2020-03-24 00:33:52

Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa I Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. W katastrofy dniu przeciwników Boga dotknie głód, plagi i łzy. Tych, co idą za Nim, lecz czynią zło, czeka ten sam los i strach. Lojalni wyznawcy uradują się Jego mocą. Żyć będą w wielkim szczęściu i w największej radości. Bóg ceni dobre czyny, nienawidzi złych. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. II Odkąd Bóg prowadzi ludzkość, pozyskać chce ludzi z Nim jednomyślnych. Pamięta tych, którzy tacy nie są; odczuwa wobec nich wstręt. Czekał na szansę, by rozpętać dzieło kary, oglądać je z radością. Jego dzień nadszedł, Bóg nie musi już czekać. Bóg ceni dobre czyny, nienawidzi złych. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga, i Jego sprawiedliwości, Jego sprawiedliwości, Jego gniewu. To jest dowodem Jego gniewu i sprawiedliwości. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa
I
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości
i gniewu Boga.
W katastrofy dniu przeciwników
Boga dotknie głód, plagi i łzy.
Tych, co idą za Nim, lecz czynią zło,
czeka ten sam los i strach.
Lojalni wyznawcy uradują się Jego mocą.
Żyć będą w wielkim
szczęściu i w największej radości.
Bóg ceni dobre czyny,
nienawidzi złych.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga.
II
Odkąd Bóg prowadzi ludzkość,
pozyskać chce ludzi z Nim jednomyślnych.
Pamięta tych, którzy tacy nie są;
odczuwa wobec nich wstręt.
Czekał na szansę,
by rozpętać dzieło kary,
oglądać je z radością.
Jego dzień nadszedł,
Bóg nie musi już czekać.
Bóg ceni dobre czyny,
nienawidzi złych.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości
i gniewu Boga,
i Jego sprawiedliwości,
Jego sprawiedliwości, Jego gniewu.
To jest dowodem Jego gniewu
i sprawiedliwości.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”
Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
2020-03-21 13:49:19

Piosenki religijne | Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu I Podczas dzieła zbawienia Bóg ocali wszystkich, których może w największym możliwym stopniu, nie odrzuci nikogo. Jednak wszyscy niezdolni do zmiany swego usposobienia lub pełni posłuszeństwa wobec Boga staną się celami kary. Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów, dostąpią wielu szans na zbawienie. Boże zbawienie ukaże im ogrom Jego łagodności i tolerancji. Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki, jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość uzyskania zbawienia. II Ten etap dzieła, dzieła słów, odkrywa przed ludźmi wszystkie drogi i tajemnice, których nie rozumieją. To pozwala poznać wolę Bożą i wymogi dla człowieka. Może on praktykować słowo Boże i zmieniać swoje usposobienie. Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów, dostąpią wielu szans na zbawienie. Boże zbawienie ukaże im ogrom Jego łagodności i tolerancji. Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki, jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość uzyskania zbawienia. III Bóg do pracy zaprzągł słowo. Nie każe On ludzi za ich niewielki bunt, gdyż teraz nadszedł czas zbawienia. Jeśli wszyscy zbuntowani zaznaliby kary, nikt nie otrzymałby szansy zbawienia. Wszyscy zaznaliby kary, przepadliby w Hadesie. Słowa sądu pozwalają ludziom poznać siebie i być posłusznym Bogu, a nie zaznać kary wedle osądu słów. Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów, dostąpią wielu szans na zbawienie. Boże zbawienie ukaże im ogrom Jego łagodności i tolerancji. Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki, jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość uzyskania zbawienia. IV Gdy ludzie zbuntowali się po raz pierwszy, Bóg nie pragnął zsyłać na nich śmierci, lecz robił wszystko, by ich ocalić, by ich ocalić. Porzuci tych, dla których nie ma miejsca na zbawienie. Niechętny jest by karać, pragnie ocalić wszystkich tych, których może. Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów, dostąpią wielu szans na zbawienie. Boże zbawienie ukaże im ogrom Jego łagodności i tolerancji. Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki, jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość uzyskania zbawienia. Osądza, oświeca, prowadzi ludzi dzięki słowom, nie powalając ich rózgą. Zbawienie słowem jest celem ostatniego etapu dzieła. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
I
Podczas dzieła zbawienia
Bóg ocali wszystkich, których może
w największym możliwym stopniu,
nie odrzuci nikogo.
Jednak wszyscy niezdolni do
zmiany swego usposobienia
lub pełni posłuszeństwa wobec Boga
staną się celami kary.
Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów,
dostąpią wielu szans na zbawienie.
Boże zbawienie ukaże im
ogrom Jego łagodności i tolerancji.
Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki,
jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość
uzyskania zbawienia.
II
Ten etap dzieła, dzieła słów,
odkrywa przed ludźmi
wszystkie drogi i tajemnice,
których nie rozumieją.
To pozwala poznać wolę Bożą
i wymogi dla człowieka.
Może on praktykować słowo Boże
i zmieniać swoje usposobienie.
Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów,
dostąpią wielu szans na zbawienie.
Boże zbawienie ukaże im
ogrom Jego łagodności i tolerancji.
Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki,
jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość
uzyskania zbawienia.
III
Bóg do pracy zaprzągł słowo.
Nie każe On ludzi
za ich niewielki bunt,
gdyż teraz nadszedł czas zbawienia.
Jeśli wszyscy zbuntowani zaznaliby kary,
nikt nie otrzymałby szansy zbawienia.
Wszyscy zaznaliby kary,
przepadliby w Hadesie.
Słowa sądu pozwalają ludziom
poznać siebie i być posłusznym Bogu,
a nie zaznać kary
wedle osądu słów.
Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów,
dostąpią wielu szans na zbawienie.
Boże zbawienie ukaże im
ogrom Jego łagodności i tolerancji.
Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki,
jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość
uzyskania zbawienia.
IV
Gdy ludzie zbuntowali się po raz pierwszy,
Bóg nie pragnął zsyłać na nich śmierci,
lecz robił wszystko, by ich ocalić,
by ich ocalić.
Porzuci tych, dla których nie ma miejsca
na zbawienie.
Niechętny jest by karać, pragnie ocalić
wszystkich tych, których może.
Wszyscy ci, którzy przyjmą moc słów,
dostąpią wielu szans na zbawienie.
Boże zbawienie ukaże im
ogrom Jego łagodności i tolerancji.
Jeśli ludzie zawrócą ze złej ścieżki,
jeśli okażą skruchę, Bóg da im możliwość
uzyskania zbawienia.
Osądza, oświeca, prowadzi ludzi
dzięki słowom,
nie powalając ich rózgą.
Zbawienie słowem jest celem
ostatniego etapu dzieła.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
2020-03-20 21:11:44

Piosenki religijne | Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia I Nikt nie jest świadomy tego, że przybędzie Bóg, nikt nie cieszy się na przyjście Boga. Nawet więcej, nikt nie wie tego, co zamierza Bóg. Ludzkie życie zostaje bez zmian; to samo serce, zwyczajne dni. Bóg żyje pośród nas jak zwykły człowiek, jak najmniej istotny ze swoich wyznawców, jako zwykły wierzący, On ma swoje dążenia i swe własne cele. On ma także boskość, której nie ma żaden człowiek, oh… Nawet nikt nie dostrzegł istnienia Jego boskości ani różnicy pomiędzy Jego istotą a człowieka. Żyjemy razem z Nim, swobodnie i bez strachu, bo widzimy Go tylko jako nieistotnego wierzącego. II On obserwuje nasz każdy ruch, a wszystkie nasze myśli, pomysły i uczynki leżą przed Nim obnażone, leżą przed Nim obnażone. Nikt nawet nie dostrzegł istnienia Jego boskości, oh… Nikt się nie interesuje tym, że istnieje Bóg, nikt nie może sobie wyobrazić Jego funkcji, a nawet więcej, nikt nie podejrzewa, kim On jest. Oh… My zaledwie trwamy w naszych dążeniach, tak jakby Bóg nie miał z nami nic wspólnego. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
I
Nikt nie jest świadomy tego,
że przybędzie Bóg,
nikt nie cieszy się na przyjście Boga.
Nawet więcej,
nikt nie wie tego, co zamierza Bóg.
Ludzkie życie zostaje bez zmian;
to samo serce, zwyczajne dni.
Bóg żyje pośród nas jak zwykły człowiek,
jak najmniej istotny ze swoich wyznawców,
jako zwykły wierzący,
On ma swoje dążenia i swe własne cele.
On ma także boskość,
której nie ma żaden człowiek, oh…
Nawet nikt nie dostrzegł
istnienia Jego boskości
ani różnicy pomiędzy
Jego istotą a człowieka.
Żyjemy razem z Nim,
swobodnie i bez strachu,
bo widzimy Go tylko
jako nieistotnego wierzącego.
II
On obserwuje nasz każdy ruch,
a wszystkie nasze myśli, pomysły i uczynki
leżą przed Nim obnażone,
leżą przed Nim obnażone.
Nikt nawet nie dostrzegł
istnienia Jego boskości, oh…
Nikt się nie interesuje
tym, że istnieje Bóg,
nikt nie może sobie wyobrazić Jego funkcji,
a nawet więcej,
nikt nie podejrzewa, kim On jest.
Oh…
My zaledwie trwamy w naszych dążeniach,
tak jakby Bóg
nie miał z nami nic wspólnego.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Bóg poszukuje twego serca i ducha
2020-03-20 21:06:10

Piosenki religijne | Bóg poszukuje twego serca i ducha I Człowiek, odrzuciwszy życie płynące od Wszechmogącego, nie wie, po co żyje, i boi śmierci się. Bez wsparcia i pomocy jednak człowiek nie jest chętny wciąż, by zamknąć oczy. Udając bohatera, przeciąga haniebny żywot swój na tym świecie w ciele, bez świadomości istnienia duszy. Człowiek żyje bez nadziei i bez celu. Tylko Święty, tylko Święty, Święty z legend, tylko Święty, Święty z legend przyjdzie, by ocalić ludzi, tych jęczących z bólu i usilnie pragnących Jego przybycia. U ludzi nieświadomych nadzieja, nadzieja ta nie może być zrealizowana. Ludzie jednak wciąż tego pragną, pragną. II Wszechmogący lituje się nad tymi, którzy cierpią. Jednocześnie ma On dość ludzi nieświadomych, gdyż musi czekać, czekać długo na odpowiedź od człowieka, od człowieka. On poszukuje twego serca oraz ducha. On pragnie dawać ci pokarm i wodę dawać. On obudzić pragnie cię. Abyś już nie był spragniony ani głodny, już nie. A gdy poczujesz zmęczenie i zaczniesz odczuwać przygnębienie, przygnębienie tego świata, nie kłopocz się, nie płacz już, nie. Wszechmogący Bóg czeka na twój powrót w każdy czas. III On czuwa u twego boku i czeka na twój powrót. On czeka na ten dzień, kiedy nagle odzyskasz pamięć i będziesz świadomy, że pochodzisz od Boga, świadomy, że pochodzisz od Boga. Kiedyś zgubiłeś ścieżkę, jakoś i gdzieś zgubiłeś, upadając nieprzytomny koło drogi, lecz miałeś „ojca”, nie wiedząc o tym. Uświadamiasz sobie, że Wszechmogący tam czuwał. On czeka cały czas, czeka na twój powrót, w każdy czas. IV Z utęsknieniem czeka, z utęsknieniem czeka. On oczekuje na odpowiedź, lecz jej nie otrzymuje. Jego czuwanie jest bezcenne, jest bezcenne, czuwa nad sercem i duchem człowieka. To czuwanie może w nieskończoność trwać, a może to czuwanie zakończyło się. Lecz powinieneś wiedzieć, wiedzieć dokładnie, gdzie jest twoje serce i dusza. Gdzie one są? z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Bóg poszukuje twego serca i ducha
I
Człowiek, odrzuciwszy życie
płynące od Wszechmogącego,
nie wie, po co żyje, i boi śmierci się.
Bez wsparcia i pomocy
jednak człowiek
nie jest chętny wciąż, by zamknąć oczy.
Udając bohatera,
przeciąga haniebny żywot swój
na tym świecie
w ciele, bez świadomości istnienia duszy.
Człowiek żyje bez nadziei i bez celu.
Tylko Święty, tylko Święty, Święty z legend,
tylko Święty, Święty z legend
przyjdzie, by ocalić ludzi,
tych jęczących z bólu
i usilnie pragnących Jego przybycia.
U ludzi nieświadomych nadzieja,
nadzieja ta nie może być zrealizowana.
Ludzie jednak wciąż tego pragną, pragną.
II
Wszechmogący lituje się
nad tymi, którzy cierpią.
Jednocześnie ma On dość
ludzi nieświadomych,
gdyż musi czekać, czekać długo
na odpowiedź od człowieka, od człowieka.
On poszukuje twego serca oraz ducha.
On pragnie dawać ci pokarm i wodę dawać.
On obudzić pragnie cię.
Abyś już nie był
spragniony ani głodny, już nie.
A gdy poczujesz zmęczenie
i zaczniesz odczuwać przygnębienie,
przygnębienie tego świata,
nie kłopocz się, nie płacz już, nie.
Wszechmogący Bóg
czeka na twój powrót w każdy czas.
III
On czuwa u twego boku
i czeka na twój powrót.
On czeka na ten dzień,
kiedy nagle odzyskasz pamięć
i będziesz świadomy,
że pochodzisz od Boga,
świadomy, że pochodzisz od Boga.
Kiedyś zgubiłeś ścieżkę,
jakoś i gdzieś zgubiłeś,
upadając nieprzytomny koło drogi,
lecz miałeś „ojca”, nie wiedząc o tym.
Uświadamiasz sobie,
że Wszechmogący tam czuwał.
On czeka cały czas, czeka na twój powrót,
w każdy czas.
IV
Z utęsknieniem czeka,
z utęsknieniem czeka.
On oczekuje na odpowiedź,
lecz jej nie otrzymuje.
Jego czuwanie jest bezcenne,
jest bezcenne,
czuwa nad sercem i duchem człowieka.
To czuwanie może w nieskończoność trwać,
a może to czuwanie zakończyło się.
Lecz powinieneś wiedzieć,
wiedzieć dokładnie,
gdzie jest twoje serce i dusza.
Gdzie one są?
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Hymn Królestwa (I) Królestwo zstępuje na ziemię
2020-03-20 00:45:15

Piosenki religijne | Hymn Królestwa (I) Królestwo zstępuje na ziemię I Аа… Аа… Аа… Аа… Królestwo Boże zstąpiło na ziemię (zstąpiło na ziemię) w osobie Boga, w bogactwie i pełni. Jak można tym nie cieszyć się (nie cieszyć się)? Jak więc można stać, jak można nie zatańczyć? Podnieś więc Syjonie sztandar zwycięstwa i uczcij Boga. Zwycięstwa zaśpiewaj pieśń, Jego święte imię głoś na świecie! Ludzie chwalą Go z radością, wywyższają Boże imię wciąż. Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła. Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już. II Wszelkie stworzenia na ziemi, obmyjcie się, ofiarę Bogu złóżcie. Gwiazdy wróćcie do domów swych na niebie. Na nieboskłonie ukażcie wielkość Boga. Głosy z ziemi podnoszą się, by śpiewać Mu dziś z miłością. Bezgranicznie oddają cześć. Bóg pochyla się i słucha ich! Ludzie chwalą Go z radością, wywyższają Boże imię wciąż. Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła. Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już. III Gdy wszystko zostaje ożywione, Bóg w osobie swej zstępuje na ziemię. Kwiaty z radością kwitną, ptaki śpiewają! Wszystko już wokoło cieszy się! Na dźwięk królestwa Bożego, imperium szatana upada, zdeptane, już nie podniesie się, zniszczone wobec hymnu pochwalnego. Ludzie chwalą Go z radością, wywyższają Boże imię wciąż. Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła. Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już. IV Któż ośmieli się sprzeciwić i powstać? Gdy Bóg przybywa, wśród ludzi się pojawia, przynosi ruinę i gniew i klęski wszystkie. Teraz świat stał się Jego królestwem. Obłoki się kłębią, falują po niebie, rzeki, jeziora śpiewają Mu. Zwierzęta się budzą i wychodzą z nor. Każdego człowieka budzi Bóg ze snu. Wyczekiwany nadszedł dzień. Wszyscy oddają Bogu cześć, śpiewając Jemu najpiękniejszą pieśń! Ludzie chwalą Go z radością, wywyższają Boże imię wciąż. Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła. Królestwo Boże na ziemię. Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Hymn Królestwa (I) Królestwo zstępuje na ziemię
I
Аа… Аа… Аа… Аа…
Królestwo Boże zstąpiło na ziemię
(zstąpiło na ziemię)
w osobie Boga, w bogactwie i pełni.
Jak można tym nie cieszyć się
(nie cieszyć się)?
Jak więc można stać,
jak można nie zatańczyć?
Podnieś więc Syjonie sztandar
zwycięstwa i uczcij Boga.
Zwycięstwa zaśpiewaj pieśń,
Jego święte imię głoś na świecie!
Ludzie chwalą Go z radością,
wywyższają Boże imię wciąż.
Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła.
Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już.
II
Wszelkie stworzenia na ziemi,
obmyjcie się, ofiarę Bogu złóżcie.
Gwiazdy wróćcie do domów swych na niebie.
Na nieboskłonie ukażcie wielkość Boga.
Głosy z ziemi podnoszą się,
by śpiewać Mu dziś z miłością.
Bezgranicznie oddają cześć.
Bóg pochyla się i słucha ich!
Ludzie chwalą Go z radością,
wywyższają Boże imię wciąż.
Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła.
Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już.
III
Gdy wszystko zostaje ożywione,
Bóg w osobie swej zstępuje na ziemię.
Kwiaty z radością kwitną, ptaki śpiewają!
Wszystko już wokoło cieszy się!
Na dźwięk królestwa Bożego,
imperium szatana upada,
zdeptane, już nie podniesie się,
zniszczone wobec hymnu pochwalnego.
Ludzie chwalą Go z radością,
wywyższają Boże imię wciąż.
Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła.
Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już.
IV
Któż ośmieli się sprzeciwić i powstać?
Gdy Bóg przybywa, wśród ludzi się pojawia,
przynosi ruinę i gniew i klęski wszystkie.
Teraz świat stał się Jego królestwem.
Obłoki się kłębią, falują po niebie,
rzeki, jeziora śpiewają Mu.
Zwierzęta się budzą i wychodzą z nor.
Każdego człowieka budzi Bóg ze snu.
Wyczekiwany nadszedł dzień.
Wszyscy oddają Bogu cześć,
śpiewając Jemu najpiękniejszą pieśń!
Ludzie chwalą Go z radością,
wywyższają Boże imię wciąż.
Oczy ich zwrócone są na Jego dzieła.
Królestwo Boże na ziemię.
Królestwo Boże na ziemię zstąpiło już.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Ładne piosenki religijne | Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
2019-10-13 01:30:47

Ładne piosenki religijne | Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej I Bóg jest dziś w stanie pracować w taki sposób, bo Jego plan osiągnął ten poziom. On kocha ludzkość, dlatego ratuje ludzkość. Wykonuje pracę kierowany swoją miłością. Bóg przyjmuje ciało i cierpi niełaskę, by wybawić splamionych i rozbitych. Jest pod fundamentem miłości. To dowodzi, że Jego miłość jest tak wielka. Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy. Człowiek nie dba o swoją przyszłość. Człowiek nie wie, jak doceniać własne życie. Ale On tak. Tylko On kocha człowieka. II Boże słowa uzdrawiają, pocieszają człowieka. One sądza i przeklinają, odkrywają i obiecują. Nieważne, co mówią Jego słowa, pochodzą z Jego miłości. To istota Jego dzieła. Dlaczego tak wielu podążą tak blisko? Dlaczego mają tyle energii? Boża miłość i zbawienie, oni wszyscy je widzieli. Boży czas jest doskonały. On nigdy nie zwleka. Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy. Człowiek nie dba o swoją przyszłość. Człowiek nie wie, jak doceniać własne życie. Ale On tak. Tylko On kocha człowieka. III Człowiek myśli, że sam siebie kocha. Ale co to za miłość? Poczujesz, że Boża miłość jest najprawdziwsza. Gdyby Bóg nie stał się ciałem, nie prowadziłby człowieka, nie żył z nim, ludzkości byłoby trudno poznać Bożą miłość. Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy. Człowiek nie dba o swoją przyszłość. Człowiek nie wie, jak doceniać własne życie. Ale On tak. Tylko On kocha człowieka. Tak, tylko On kocha człowieka. O tak, kocha. On tak bardzo kocha człowieka. Tak bardzo… z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
I
Bóg jest dziś w stanie
pracować w taki sposób,
bo Jego plan osiągnął ten poziom.
On kocha ludzkość, dlatego ratuje ludzkość.
Wykonuje pracę kierowany swoją miłością.
Bóg przyjmuje ciało i cierpi niełaskę,
by wybawić splamionych i rozbitych.
Jest pod fundamentem miłości.
To dowodzi, że Jego miłość jest tak wielka.
Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy.
Człowiek nie dba o swoją przyszłość.
Człowiek nie wie, jak doceniać własne życie.
Ale On tak. Tylko On kocha człowieka.
II
Boże słowa uzdrawiają,
pocieszają człowieka.
One sądza i przeklinają,
odkrywają i obiecują.
Nieważne, co mówią Jego słowa,
pochodzą z Jego miłości.
To istota Jego dzieła.
Dlaczego tak wielu podążą tak blisko?
Dlaczego mają tyle energii?
Boża miłość i zbawienie,
oni wszyscy je widzieli.
Boży czas jest doskonały.
On nigdy nie zwleka.
Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy.
Człowiek nie dba o swoją przyszłość.
Człowiek nie wie, jak doceniać własne życie.
Ale On tak. Tylko On kocha człowieka.
III
Człowiek myśli, że sam siebie kocha.
Ale co to za miłość?
Poczujesz, że Boża miłość
jest najprawdziwsza.
Gdyby Bóg nie stał się ciałem,
nie prowadziłby człowieka, nie żył z nim,
ludzkości byłoby trudno poznać
Bożą miłość.
Bóg nie chce zguby dla żadnej duszy.
Człowiek nie dba o swoją przyszłość.
Człowiek nie wie,
jak doceniać własne życie.
Ale On tak. Tylko On kocha człowieka.
Tak, tylko On kocha człowieka.
O tak, kocha.
On tak bardzo kocha człowieka.
Tak bardzo…
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie