Piosenki religijne

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.


Odcinki od najnowszych:

Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga
2020-03-27 01:37:12

Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga I Tyle jest ludzi wierzących, a niewielu spośród nich rozumie, co znaczy wierzyć, co czynić, aby w zgodzie z Bożym sercem żyć. Wielu zna słowo „Bóg” lub zwroty takie jak „dzieło Boże”, lecz nie znają Go, nie wiedzą, co czyni Bóg. Ich wiara więc ślepa jest. Traktują ją niepoważnie, bo jest im nieznana i obca. Więc nie spełniają Bożych żądań. Oo… Jeśli nie znasz Boga i Jego dzieł, to jak przysłużysz się Mu? Czy spełnisz Boże pragnienia? Wiara w istnienie Boga nie wystarczy. To zbyt proste, zbyt religijne. To nie to samo, co rzeczywista wiara, która oznacza doświadczalność Bożego dzieła i słowa, wierząc, że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma. Wówczas uwolnisz się od swojego zepsucia, spełnisz Boże pragnienia w swoim życiu i poznasz Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego. II Wielu uważa, że wiara jest prosta i powierzchowna. Lecz taka wiara jest pusta. Czy tego chciałby Bóg? Ich droga błędna jest. Ci, którzy wierzą w puste pisma i doktryny, nie wiedzą, że ich wiara jest pusta i niemiła Bogu. A wciąż o łaskę i pokój modlą się. Stań i pomyśl: czy wiara jest tak łatwa? Czy to wystarczy? Oo… Czy potrafisz spełnić pragnienia Boga, gdy opierasz się Mu, nie znając Go? Wiara w istnienie Boga nie wystarczy. To zbyt proste, zbyt religijne. To nie to samo, co rzeczywista wiara. Która oznacza doświadczać Bożego dzieła i słowa, wierząc, że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma. Wówczas uwolnisz się od swojego zepsucia, spełnisz Boże pragnienia w swoim życiu i poznasz Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga. Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Znaczenie wiary w Boga
I
Tyle jest ludzi wierzących,
a niewielu spośród nich rozumie,
co znaczy wierzyć, co czynić,
aby w zgodzie z Bożym sercem żyć.
Wielu zna słowo „Bóg”
lub zwroty takie jak „dzieło Boże”,
lecz nie znają Go, nie wiedzą,
co czyni Bóg.
Ich wiara więc ślepa jest.
Traktują ją niepoważnie,
bo jest im nieznana i obca.
Więc nie spełniają Bożych żądań. Oo…
Jeśli nie znasz Boga i Jego dzieł,
to jak przysłużysz się Mu?
Czy spełnisz Boże pragnienia?
Wiara w istnienie Boga nie wystarczy.
To zbyt proste, zbyt religijne.
To nie to samo,
co rzeczywista wiara,
która oznacza doświadczalność
Bożego dzieła i słowa, wierząc,
że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma.
Wówczas uwolnisz się od
swojego zepsucia,
spełnisz Boże pragnienia
w swoim życiu i poznasz Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego.
II
Wielu uważa,
że wiara jest prosta i powierzchowna.
Lecz taka wiara jest pusta.
Czy tego chciałby Bóg?
Ich droga błędna jest.
Ci, którzy wierzą
w puste pisma i doktryny, nie wiedzą,
że ich wiara jest pusta i niemiła Bogu.
A wciąż o łaskę i pokój modlą się.
Stań i pomyśl: czy wiara jest tak łatwa?
Czy to wystarczy? Oo…
Czy potrafisz spełnić pragnienia Boga,
gdy opierasz się Mu, nie znając Go?
Wiara w istnienie Boga nie wystarczy.
To zbyt proste, zbyt religijne.
To nie to samo, co rzeczywista wiara.
Która oznacza doświadczać
Bożego dzieła i słowa, wierząc,
że Bóg nad wszelką rzeczą władzę ma.
Wówczas uwolnisz się od
swojego zepsucia,
spełnisz Boże pragnienia
w swoim życiu i poznasz Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Boga.
Oto jak prawdziwie wierzyć w Niego.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił
2020-03-27 01:32:13

Piosenki religijne | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił I Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie słowem Bożym, porzucisz obrzędy, nie ocenisz nowych słów Boga według starych pojęć, będziesz przyszłość, przyszłość miał. Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się starego, zbawienia nie dostąpisz, Bóg nie zauważy cię. On w swym dziele i słowie nie sięga do starych sposobów działania jak w historii. Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś. Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było. Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak. Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego. II Bóg nowy zawsze jest, nigdy stary. Nie trzyma się swych starych słów ani reguł, o nie. Jako człowiek trwasz przy dawnych rzeczach, sztywno stosując je jako zasady. Lecz Bóg nie działa cały czas tak samo jak za dawnych dni, czyż więc twe słowa i czyny nie mącą? Czy trzymając się dawnego nie jesteś wrogiem Boga? Czy chcesz, aby twe życie przez stare ruiną było? Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś. Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było. Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak. Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego. III Przez stare rzeczy Bożą pracę zablokujesz. Czy taką osobą pragniesz się stać? Jeśli szczerze nie chcesz tego to przestań już. Zwróć się w przód, zacznij znów, Bóg nie wspomni dawnej służby twej. Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś. Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było. Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak. Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego. z książki „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił
I
Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie
słowem Bożym, porzucisz obrzędy,
nie ocenisz nowych słów
Boga według starych pojęć,
będziesz przyszłość, przyszłość miał.
Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się starego,
zbawienia nie dostąpisz,
Bóg nie zauważy cię.
On w swym dziele i słowie nie sięga
do starych sposobów działania jak w historii.
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.
II
Bóg nowy zawsze jest, nigdy stary.
Nie trzyma się swych starych słów
ani reguł, o nie.
Jako człowiek trwasz
przy dawnych rzeczach,
sztywno stosując je jako zasady.
Lecz Bóg nie działa cały czas tak samo
jak za dawnych dni,
czyż więc twe słowa i czyny nie mącą?
Czy trzymając się dawnego
nie jesteś wrogiem Boga?
Czy chcesz, aby twe życie
przez stare ruiną było?
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.
III
Przez stare rzeczy Bożą pracę zablokujesz.
Czy taką osobą pragniesz się stać?
Jeśli szczerze nie chcesz tego
to przestań już.
Zwróć się w przód, zacznij znów,
Bóg nie wspomni dawnej służby twej.
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie
2020-03-27 01:27:30

Piosenki religijne | Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie I Bóg działa w ciele i mówi w ciele, by lepiej zaangażować się i podbić człowieka. Kiedy Bóg po raz pierwszy stał się ciałem, odkupił i przebaczył grzechy człowieka. Teraz jest to dzieło podbijania i zdobywania ludzkości. Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem, skończy dzieło dni ostatecznych i podzieli wszystkich ludzi według ich rodzaju. Zakończy swoje zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele. Po zakończeniu swego dzieła na ziemi, będzie zwycięski. II Kiedy Bóg w ciele w pełni podbije i pozyska człowieka, czy to nie będzie oznaczać, że Jego zarządzanie się skończyło? Kiedy Bóg kończy swe dzieło w ciele i króluje zwycięsko, Szatan jest pokonany, bez szansy, by zepsuć człowieka. To jest dzieło, dzieło ciała wykonane przez samego Boga! Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem, skończy dzieło dni ostatecznych i podzieli wszystkich ludzi według ich rodzaju. Zakończy swoje zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele. Po zakończeniu swego dzieła na ziemi, będzie zwycięski. Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem, skończy dzieło dni ostatecznych i podzieli wszystkich ludzi według ich rodzaju. Zakończy swoje zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele. Po zakończeniu swego dzieła na ziemi, będzie zwycięski, będzie zwycięski. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie
Bóg wcielony w dniach ostatecznych
kończy Boże zarządzanie
I
Bóg działa w ciele i mówi w ciele,
by lepiej zaangażować się
i podbić człowieka.
Kiedy Bóg po raz pierwszy
stał się ciałem,
odkupił i przebaczył grzechy człowieka.
Teraz jest to dzieło podbijania
i zdobywania ludzkości.
Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem,
skończy dzieło dni ostatecznych
i podzieli wszystkich ludzi
według ich rodzaju.
Zakończy swoje
zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele.
Po zakończeniu swego dzieła na ziemi,
będzie zwycięski.
II
Kiedy Bóg w ciele w pełni
podbije i pozyska człowieka,
czy to nie będzie oznaczać, że Jego
zarządzanie się skończyło?
Kiedy Bóg kończy swe dzieło w ciele
i króluje zwycięsko,
Szatan jest pokonany, bez szansy,
by zepsuć człowieka.
To jest dzieło, dzieło ciała
wykonane przez samego Boga!
Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem,
skończy dzieło dni ostatecznych
i podzieli wszystkich ludzi
według ich rodzaju.
Zakończy swoje
zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele.
Po zakończeniu swego dzieła na ziemi,
będzie zwycięski.
Gdy ostatni raz Bóg stanie się ciałem,
skończy dzieło dni ostatecznych
i podzieli wszystkich ludzi
według ich rodzaju.
Zakończy swoje
zarządzanie, całe swoje dzieło w ciele.
Po zakończeniu swego dzieła na ziemi,
będzie zwycięski, będzie zwycięski.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosen kireligijne | Wszechmocny Bóg króluje
2020-03-27 01:18:57

Piosen kireligijne | Wszechmocny Bóg króluje I Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej. Usłyszcie - my, strażnicy, śpiewamy głośno, gdyż Bóg powrócił na Syjon. Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy! Dziś śpiewamy z radości, bowiem Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę. Bóg ukazuje swe święte ramię, ukazuje się jaki jest. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) II Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu do wszystkich kościołów siedem Duchów, objawiając swe tajemnice. Zasiadasz na tronie chwały. Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje. Kłaniają Ci się wszystkie narody. Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) III Ciemność spowija ziemię i ludzi. Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem, ujawnia się w nas chwała Twa. Twój blask ściąga wszystkie narody i królów. Rozglądasz się wokół siebie. Przybyli z daleka synowie otaczają Cię. Twe córki również, w Twych ramionach. Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) IV Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym, dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy, Tobie wszelka chwała i cześć. Buduje i spaja nas łącząca harmonia. Spraw, byśmy Ci się podobali, byś mógł nas wykorzystać. Twa wola niech spełni się na ziemi i niechże nic jej nie zatrzyma. V Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast dla Ciebie stanęły otworem po wsze czasy już. Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) Wszechomogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, króluje nad wszystkim nasz Bóg! z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosen kireligijne | Wszechmocny Bóg króluje
I
Jak wspaniale (wspaniale),
Jego stopy są na Górze Oliwnej.
Usłyszcie - my, strażnicy, śpiewamy głośno,
gdyż Bóg powrócił na Syjon.
Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy!
Dziś śpiewamy z radości, bowiem
Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę.
Bóg ukazuje swe święte ramię,
ukazuje się jaki jest.
Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.
Ogarnia nas miłość Twa.
Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.
Wszechmocny Bóg!
Tobie dzięki i cała chwała Tobie!
Ojciec wieczny, Książę Pokoju,
nasz Bóg króluje
nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)
II
Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu
do wszystkich kościołów siedem Duchów,
objawiając swe tajemnice.
Zasiadasz na tronie chwały.
Sprawiedliwością umacniasz
królestwo Twoje.
Kłaniają Ci się wszystkie narody.
Wszechmocny Bóg,
ukazuje się jaki jest.
Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.
Ogarnia nas miłość Twa.
Twe święte słowo wnika
w nas na wskroś.
Wszechmocny Bóg!
Tobie dzięki i cała chwała Tobie!
Ojciec wieczny, Książę Pokoju,
nasz Bóg króluje
nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)
III
Ciemność spowija ziemię i ludzi.
Ale Ty, Boże,
oświecasz nas swym blaskiem,
ujawnia się w nas chwała Twa.
Twój blask ściąga wszystkie
narody i królów.
Rozglądasz się wokół siebie.
Przybyli z daleka synowie otaczają Cię.
Twe córki również, w Twych ramionach.
Prowadzisz nas naprzód do
królestwa Twego.
Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.
Ogarnia nas miłość Twa.
Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.
Wszechmocny Bóg!
Tobie dzięki i cała chwała Tobie!
Ojciec wieczny, Książę Pokoju,
nasz Bóg króluje
nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)
IV
Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym,
dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy,
Tobie wszelka chwała i cześć.
Buduje i spaja nas
łącząca harmonia.
Spraw, byśmy Ci się podobali,
byś mógł nas wykorzystać.
Twa wola niech spełni się na ziemi
i niechże nic jej nie zatrzyma.
V
Ty rozpiąłeś pasy królom,
by bramy ich miast
dla Ciebie stanęły otworem
po wsze czasy już.
Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu.
Wszechmocny Bóg!
Tobie dzięki i cała chwała Tobie!
Ojciec wieczny, Książę Pokoju,
nasz Bóg króluje
nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)
Wszechomogący Boże!
Tobie dzięki i cała chwała!
Ojciec wieczny, Książę Pokoju,
króluje nad wszystkim nasz Bóg!
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
2020-03-24 00:39:29

Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia I Ci, co ostoją się w czas Bożego oczyszczenia, przez karcenie i sąd wejdą do ostatecznego wytchnienia. Tych, którzy wyrwali się spod wpływu szatana, pozyska Bóg i wejdą do ostatecznego wytchnienia. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. II To oczyszczenie usuwa nieprawość. Karcenie i sąd ujawnia nieposłuszeństwo ludzi, oddziela zbawionych od potępionych tych, co zostaną, od tych, co zginą. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. III Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro, by oczyścić ludzkość i zabrać ją do wiecznego wytchnienia. To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga. Jeśli źli zostaną, ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia. Bóg nie byłby w stanie zabrać całej ludzkości do lepszego królestwa. Takie dzieło nie byłoby ukończone. Gdy On skończy, wtedy cała ludzkość będzie święta, a Bóg wreszcie znajdzie spokój w wytchnieniu. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. To jedyna droga jest, by do niego wejść. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosen kireligijne | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
I
Ci, co ostoją się
w czas Bożego oczyszczenia,
przez karcenie i sąd
wejdą do ostatecznego wytchnienia.
Tych, którzy wyrwali się
spod wpływu szatana,
pozyska Bóg i wejdą
do ostatecznego wytchnienia.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
II
To oczyszczenie usuwa nieprawość.
Karcenie i sąd
ujawnia nieposłuszeństwo ludzi,
oddziela zbawionych od potępionych
tych, co zostaną, od tych, co zginą.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
III
Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro,
by oczyścić ludzkość i zabrać ją
do wiecznego wytchnienia.
To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga.
Jeśli źli zostaną,
ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia.
Bóg nie byłby w stanie
zabrać całej ludzkości
do lepszego królestwa.
Takie dzieło nie byłoby ukończone.
Gdy On skończy, wtedy
cała ludzkość będzie święta,
a Bóg wreszcie znajdzie
spokój w wytchnieniu.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
To jedyna droga jest, by do niego wejść.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa
2020-03-24 00:33:52

Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa I Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. W katastrofy dniu przeciwników Boga dotknie głód, plagi i łzy. Tych, co idą za Nim, lecz czynią zło, czeka ten sam los i strach. Lojalni wyznawcy uradują się Jego mocą. Żyć będą w wielkim szczęściu i w największej radości. Bóg ceni dobre czyny, nienawidzi złych. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. II Odkąd Bóg prowadzi ludzkość, pozyskać chce ludzi z Nim jednomyślnych. Pamięta tych, którzy tacy nie są; odczuwa wobec nich wstręt. Czekał na szansę, by rozpętać dzieło kary, oglądać je z radością. Jego dzień nadszedł, Bóg nie musi już czekać. Bóg ceni dobre czyny, nienawidzi złych. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga. Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga, i Jego sprawiedliwości, Jego sprawiedliwości, Jego gniewu. To jest dowodem Jego gniewu i sprawiedliwości. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Gdy uderzy katastrofa
I
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości
i gniewu Boga.
W katastrofy dniu przeciwników
Boga dotknie głód, plagi i łzy.
Tych, co idą za Nim, lecz czynią zło,
czeka ten sam los i strach.
Lojalni wyznawcy uradują się Jego mocą.
Żyć będą w wielkim
szczęściu i w największej radości.
Bóg ceni dobre czyny,
nienawidzi złych.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga.
II
Odkąd Bóg prowadzi ludzkość,
pozyskać chce ludzi z Nim jednomyślnych.
Pamięta tych, którzy tacy nie są;
odczuwa wobec nich wstręt.
Czekał na szansę,
by rozpętać dzieło kary,
oglądać je z radością.
Jego dzień nadszedł,
Bóg nie musi już czekać.
Bóg ceni dobre czyny,
nienawidzi złych.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości i gniewu Boga.
Miłosierdziem obdarza Bóg tych,
którzy Go kochają,
siebie wyrzekając się.
Na złych ludzi spada kara,
na dowód sprawiedliwości
i gniewu Boga,
i Jego sprawiedliwości,
Jego sprawiedliwości, Jego gniewu.
To jest dowodem Jego gniewu
i sprawiedliwości.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”
Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosen kireligijne | Istotą Chrystusa jest Bóg
2020-03-23 03:03:59

Piosen kireligijne | Istotą Chrystusa jest Bóg I Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus, więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej przesady, bo On posiada istotę Boga, usposobienie Jego i mądrość w Jego pracy, które są nieosiągalne dla człowieka. Ci, którzy nazywają się Chrystusem, a nie potrafią wykonać Bożego dzieła, są oszustami. II Ci fałszywi Chrystusowie prędzej czy później upadną, bo choć mienią się Chrystusem, nie posiadają nic z istoty Chrystusa. III Chrystus to nie tylko manifestacja Boga na ziemi, ale konkretne ciało przybrane przez Boga, kiedy przeprowadza, wypełnia Boże dzieło wśród ludzi. To ciało nie jest tym, które zastąpi byle człowiek, ale tym, które odpowiednio zniesie Boże dzieło na ziemi i wyrazi Boże usposobienie, i przedstawi Boga, i zapewni ludziom życie. I tak Bóg mówi, że autentyczności Chrystusa nie określa człowiek, ale jest odpowiedzią i decyzją Samego Boga. Zatem, jeśli prawdziwie chcesz szukać sposobu życia, musisz najpierw uznać, że to w dniach ostatnich On przychodzi na świat, by obdarzyć człowieka sposobem życia. To nie przeszłość; to dzieje się dziś. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosen kireligijne | Istotą Chrystusa jest Bóg
I
Bóg, który staje się ciałem,
nazywa się Chrystus, więc Chrystus,
który może dać ludziom prawdę,
nazywa się Bóg.
Nie ma w tym żadnej przesady,
bo On posiada istotę Boga,
usposobienie Jego i mądrość w Jego pracy,
które są nieosiągalne dla człowieka.
Ci, którzy nazywają się Chrystusem,
a nie potrafią wykonać Bożego dzieła,
są oszustami.
II
Ci fałszywi Chrystusowie
prędzej czy później upadną,
bo choć mienią się Chrystusem,
nie posiadają nic z istoty Chrystusa.
III
Chrystus to nie tylko manifestacja
Boga na ziemi, ale konkretne
ciało przybrane przez Boga,
kiedy przeprowadza,
wypełnia Boże dzieło wśród ludzi.
To ciało nie jest tym, które zastąpi
byle człowiek, ale tym,
które odpowiednio zniesie
Boże dzieło na ziemi
i wyrazi Boże usposobienie,
i przedstawi Boga, i zapewni ludziom życie.
I tak Bóg mówi, że autentyczności
Chrystusa nie określa człowiek, ale
jest odpowiedzią i decyzją Samego Boga.
Zatem, jeśli prawdziwie
chcesz szukać sposobu życia,
musisz najpierw uznać, że to w
dniach ostatnich On przychodzi na świat,
by obdarzyć człowieka sposobem życia.
To nie przeszłość; to dzieje się dziś.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosen kireligijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
2020-03-23 02:59:44

Piosen kireligijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę I Kto za Duchem Świętym idzie ten rozumie Bożą wolę na dziś, przestrzega nakazów Boga, naśladuje Boga dziś, słucha Jego żądań i najnowszych wypowiedzi. Tacy ludzie idą za Duchem Świętym, w nurcie Ducha Świętego widzą Boga, odbierają Jego chwałę. Poznają usposobienie Boga i nieposłuszeństwo ludzi, ich koncepcje i naturę. Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie. Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga. Tylko ludzie tacy jak ci, którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę. II Nie jest łatwo posiąść wiedzę o obecnej Boskiej pracy. Lecz ludzie, którzy świadomie Go szukają i są posłuszni Bogu, będą mogli Go zobaczyć i uzyskać pomoc Ducha Świętego. Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie. Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga. Tylko ludzie tacy jak ci, którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę. III Ci, którzy świadomie opierają się pracy Boga nie otrzymają oświecenia Ducha Świętego lub pomocy Boga. A zatem, czy ludzie otrzymają dzisiejszą pracę Boga zależy od łaski Bożej i od ich oddania i zależy od ich intencji. (Wow… wow… wow… wow…) z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosen kireligijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
I
Kto za Duchem Świętym idzie
ten rozumie Bożą wolę na dziś,
przestrzega nakazów Boga,
naśladuje Boga dziś,
słucha Jego żądań
i najnowszych wypowiedzi.
Tacy ludzie idą za Duchem Świętym,
w nurcie Ducha Świętego widzą Boga,
odbierają Jego chwałę.
Poznają usposobienie Boga
i nieposłuszeństwo ludzi,
ich koncepcje i naturę.
Co więcej ich służba Bogu
zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
II
Nie jest łatwo posiąść wiedzę
o obecnej Boskiej pracy.
Lecz ludzie, którzy świadomie Go szukają
i są posłuszni Bogu,
będą mogli Go zobaczyć
i uzyskać pomoc Ducha Świętego.
Co więcej ich służba Bogu
zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
III
Ci, którzy świadomie opierają się
pracy Boga nie otrzymają oświecenia
Ducha Świętego lub pomocy Boga.
A zatem, czy ludzie
otrzymają dzisiejszą pracę Boga
zależy od łaski Bożej i od ich oddania
i zależy od ich intencji.
(Wow… wow… wow… wow…)
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania
2020-03-23 02:56:30

Piosenki religijne | Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania I Bóg czyni sam dzieło swe. Swą pracę wprawia w ruch. On tworzy ją i kończy, gdy czas. Gdyż On kontroluje wszystko. Bóg czyni sam dzieło swe. Stanie się, co zaplanował On. On zarządza każdym jej elementem, i doprowadza do końca. O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam: On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. II Bóg zarządza sam. Jego plan trwa sześć tysięcy lat. Nikt Go zastąpić nie może, gdyż On kontroluje wszystko. O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam: On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. III Bóg stworzył świat i go doprowadzi do światła. Bóg zakończy ten wiek i spełni swój plan co do joty. Bóg stworzył świat i go doprowadzi do światła. Bóg zakończy ten wiek i spełni swój plan co do joty. O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam: On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. On jest Początkiem, On Końcem jest. On Siewcą jest i Żniwiarzem też. On jest! z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania
I
Bóg czyni sam dzieło swe.
Swą pracę wprawia w ruch.
On tworzy ją i kończy, gdy czas.
Gdyż On kontroluje wszystko.
Bóg czyni sam dzieło swe.
Stanie się, co zaplanował On.
On zarządza każdym jej elementem,
i doprowadza do końca.
O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam:
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też.
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też.
II
Bóg zarządza sam.
Jego plan trwa sześć tysięcy lat.
Nikt Go zastąpić nie może,
gdyż On kontroluje wszystko.
O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam:
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też.
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też.
III
Bóg stworzył świat i go
doprowadzi do światła.
Bóg zakończy ten wiek
i spełni swój plan co do joty.
Bóg stworzył świat i go
doprowadzi do światła.
Bóg zakończy ten wiek
i spełni swój plan co do joty.
O! W Biblii świętej Bóg powiedział sam:
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też.
On jest Początkiem, On Końcem jest.
On Siewcą jest i Żniwiarzem też. On jest!
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę
2020-03-21 13:57:22

Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę I W modlitwie przed Bogiem twoje serce musi spokój odczuwać, twoje serce musi być szczere. Łącz się z Bogiem, kiedy modlisz się. Nie zwódź Go słowami miłymi dla ucha, a serce twoje uspokoi się przed Bogiem. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. II Modlitwa skupia się na tym, czego dzisiaj dokona Bóg. Proś o większą iluminację, przedstaw Bogu swój stan, swoje trudności i powierz Mu swe postanowienie, a serce twoje uspokoi się przed Bogiem. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. III Modlitwa to nie pusty obrządek, lecz szczere poszukiwanie Boga. Módl się do Boga i proś, by chronił twe serce. Proś Go, by chronił twoje serce, a serce twoje przed Nim się uspokoi. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę
I
W modlitwie przed Bogiem twoje
serce musi spokój odczuwać,
twoje serce musi być szczere.
Łącz się z Bogiem, kiedy modlisz się.
Nie zwódź Go słowami miłymi dla ucha,
a serce twoje uspokoi się przed Bogiem.
W środowiskach gotowych dla ciebie
poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by
z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować,
miłować Boga, miłować Boga.
II
Modlitwa skupia się na tym,
czego dzisiaj dokona Bóg.
Proś o większą iluminację,
przedstaw Bogu swój stan, swoje trudności
i powierz Mu swe postanowienie,
a serce twoje uspokoi się przed Bogiem.
W środowiskach gotowych dla ciebie
poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by
z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować,
miłować Boga, miłować Boga.
III
Modlitwa to nie pusty obrządek,
lecz szczere poszukiwanie Boga.
Módl się do Boga i proś,
by chronił twe serce.
Proś Go, by chronił twoje serce,
a serce twoje przed Nim się uspokoi.
W środowiskach gotowych dla ciebie
poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by
z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować,
miłować Boga, miłować Boga.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie