Piosenki religijne

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.


Odcinki od najnowszych:

Ładne piosenki religijne | Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
2019-10-05 01:46:02

Ładne piosenki religijne | Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę I Wybierz własną ścieżkę, nie odrzucaj prawdy i nie bluźnij przeciwko Duchowi Świętemu. Nie bądź nieświadomy ani arogancki. Bądź posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego. Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę. Powrót Jezusa oznacza potępienie dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy. II Pragnij prawdy i szukaj prawdy. Tylko w ten sposób odniesiesz korzyść. Ci, którzy słyszeli prawdę lecz wzgardzili nią są tacy nierozsądni i nieświadomi. Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę. Powrót Jezusa oznacza potępienie dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy. Przyjęcie prawdy, przyjęcie prawdy. III Krocz ostrożnie po ścieżce wiary w Boga. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Nie bądź niedbały, beztroski w wierze w Boga. Wierzący w Niego mają być pełni czci i pokory. IV Kto słyszał prawdę lecz wyciąga pochopne wnioski lub potępia prawdę jest arogancki. Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę. Powrót Jezusa oznacza potępienie dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy. V Kto wierzy w Jezusa, nie ma prawa przeklinać ani potępiać innych. (Oh - przyjęcie prawdy) Powinieneś być rozsądny i przyjąć prawdę. Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
I
Wybierz własną ścieżkę,
nie odrzucaj prawdy
i nie bluźnij przeciwko Duchowi Świętemu.
Nie bądź nieświadomy ani arogancki.
Bądź posłuszny prowadzeniu
Ducha Świętego.
Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie
dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę.
Powrót Jezusa oznacza potępienie
dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy.
II
Pragnij prawdy i szukaj prawdy.
Tylko w ten sposób odniesiesz korzyść.
Ci, którzy słyszeli prawdę lecz wzgardzili nią
są tacy nierozsądni i nieświadomi.
Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie
dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę.
Powrót Jezusa oznacza potępienie
dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy.
Przyjęcie prawdy, przyjęcie prawdy.
III
Krocz ostrożnie po ścieżce wiary w Boga.
Nie wyciągaj pochopnych wniosków.
Nie bądź niedbały,
beztroski w wierze w Boga.
Wierzący w Niego
mają być pełni czci i pokory.
IV
Kto słyszał prawdę
lecz wyciąga pochopne wnioski
lub potępia prawdę jest arogancki.
Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie
dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę.
Powrót Jezusa oznacza potępienie
dla tych niezdolnych do przyjęcia prawdy.
V
Kto wierzy w Jezusa, nie ma
prawa przeklinać ani potępiać innych.
(Oh - przyjęcie prawdy)
Powinieneś być rozsądny i przyjąć prawdę.
Powrót Jezusa to wspaniałe zbawienie
dla wszystkich zdolnych przyjąć prawdę.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki o Jezusie | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił

2019-10-05 01:39:19

Piosenki o Jezusie | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił
 I
Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie
słowem Bożym, porzucisz obrzędy,
nie ocenisz nowych słów Boga według starych pojęć,
będziesz przyszłość, przyszłość miał.
Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się starego,
zbawienia nie dostąpisz, Bóg nie zauważy cię.
On w swym dziele i słowie nie sięga
do starych sposobów działania jak w historii.
Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.
II
Bóg nowy zawsze jest, nigdy stary.
Nie trzyma się swych starych słów ani reguł, o nie.
Jako człowiek trwasz przy dawnych rzeczach,
sztywno stosując je jako zasady.
Lecz Bóg nie działa cały czas tak samo
jak za dawnych dni, czyż więc twe słowa i czyny nie mącą?
Czy trzymając się dawnego nie jesteś wrogiem Boga?
Czy chcesz, aby twe życie przez stare ruiną było?
Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.
III
Przez stare rzeczy Bożą pracę zablokujesz.
Czy taką osobą pragniesz się stać?
Jeśli szczerze nie chcesz tego to przestań już.
Zwróć się w przód, zacznij znów, Bóg nie wspomni dawnej służby twej.
Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.
 z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki o Jezusie | Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił

I
Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie
słowem Bożym, porzucisz obrzędy,
nie ocenisz nowych słów
Boga według starych pojęć,
będziesz przyszłość, przyszłość miał.
Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się starego,
zbawienia nie dostąpisz,
Bóg nie zauważy cię.
On w swym dziele i słowie nie sięga
do starych sposobów działania jak w historii.
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.
II
Bóg nowy zawsze jest, nigdy stary.
Nie trzyma się swych starych słów
ani reguł, o nie.
Jako człowiek trwasz
przy dawnych rzeczach,
sztywno stosując je jako zasady.
Lecz Bóg nie działa cały czas tak samo
jak za dawnych dni,
czyż więc twe słowa i czyny nie mącą?
Czy trzymając się dawnego
nie jesteś wrogiem Boga?
Czy chcesz, aby twe życie
przez stare ruiną było?
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.
III
Przez stare rzeczy Bożą pracę zablokujesz.
Czy taką osobą pragniesz się stać?
Jeśli szczerze nie chcesz tego
to przestań już.
Zwróć się w przód, zacznij znów,
Bóg nie wspomni dawnej służby twej.
Jeśli doskonałym pragniesz być,
to co dawne porzuć dziś.
Odłóż na bok co Bóg
uczynił lub słusznym było.
Nawet to, czego Duch dokonał,
na bok odłożyć musisz, tak.
Tego wymaga Bóg.
Odnowienia wszystkiego.


z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Pieśni chrześcijańskie | Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
2019-09-17 00:45:01

Pieśni chrześcijańskie | Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi I Przez swoje zarządzanie Bóg chce pozyskać ludzi, którzy poddają się Mu i Go czczą. Ludzkość, zepsuta przez szatana, już nie widzi ojca w nim. Znają jego wstrętną twarz i odrzucają to i przyjmują Boży sąd i karę. Wiedzą, co jest wstrętne, jak od świętego różni się. Rozpoznają zło szatana i Boga wielkość. II Ludzie już nie będą czcić szatana, ludzie już nie będą szerzyć zła, ponieważ oni są, oni są grupą ludzi, grupą ludzi, których Bóg prawdziwie pozyskał. Takie jest znaczenie Bożego zarządzania, ludzie już nie będą szerzyć zła, ponieważ oni są, oni są grupą ludzi, grupą ludzi, których Bóg prawdziwie pozyskał. III Gdy Bóg sprawuje zarządzanie, ludzkość jest celem zepsucia szatana, ludzkość jest centrum uwagi Bożego zbawienia. Ludzkość jest tym o co szatan z Bogiem walczy, o co szatan walczy z Bogiem. Gdy Bóg sprawuje zarządzanie swe, stopniowo uwalnia ludzi z rąk szatana. Tak ludzie jeszcze bardziej zbliżają się do Boga. Jeszcze bardziej zbliżają się do Boga. IV Ludzie już nie będą czcić szatana, ludzie już nie będą szerzyć zła, ponieważ oni są, oni są grupą ludzi, grupą ludzi, których Bóg prawdziwie pozyskał. Takie jest znaczenie Bożego zarządzania, ludzie już nie będą szerzyć zła, ponieważ oni są, oni są grupą ludzi, grupą ludzi, których Bóg prawdziwie pozyskał. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Pieśni chrześcijańskie | Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
I
Przez swoje zarządzanie
Bóg chce pozyskać ludzi,
którzy poddają się Mu i Go czczą.
Ludzkość, zepsuta przez szatana,
już nie widzi ojca w nim.
Znają jego wstrętną twarz i odrzucają to
i przyjmują Boży sąd i karę.
Wiedzą, co jest wstrętne,
jak od świętego różni się.
Rozpoznają zło szatana i Boga wielkość.
II
Ludzie już nie będą czcić szatana,
ludzie już nie będą szerzyć zła,
ponieważ oni są, oni są grupą ludzi,
grupą ludzi,
których Bóg prawdziwie pozyskał.
Takie jest znaczenie Bożego zarządzania,
ludzie już nie będą szerzyć zła,
ponieważ oni są, oni są grupą ludzi,
grupą ludzi,
których Bóg prawdziwie pozyskał.
III
Gdy Bóg sprawuje zarządzanie,
ludzkość jest celem zepsucia szatana,
ludzkość jest centrum uwagi
Bożego zbawienia.
Ludzkość jest tym
o co szatan z Bogiem walczy,
o co szatan walczy z Bogiem.
Gdy Bóg sprawuje zarządzanie swe,
stopniowo uwalnia ludzi z rąk szatana.
Tak ludzie jeszcze bardziej
zbliżają się do Boga.
Jeszcze bardziej zbliżają się do Boga.
IV
Ludzie już nie będą czcić szatana,
ludzie już nie będą szerzyć zła,
ponieważ oni są, oni są grupą ludzi,
grupą ludzi,
których Bóg prawdziwie pozyskał.
Takie jest znaczenie Bożego zarządzania,
ludzie już nie będą szerzyć zła,
ponieważ oni są, oni są grupą ludzi,
grupą ludzi,
których Bóg prawdziwie pozyskał.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Ładne piosenki religijne | Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
2019-09-14 16:47:07

Ładne piosenki religijne | Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem I W zdrowej relacji z Bogiem, nie ma miejsca na zwątpienie. Nie myśl o sobie, miej dobre intencje, przyjdź przed tron i pozwól Mu badać się. Poddaj Bogu się. II Zdrowa relacja z Bogiem zaczyna się od spokoju serca. Nawet jeżeli nie rozumiesz, wypełniaj obowiązki. Zaczekaj, aż wola Boga objawi się, i wtedy wciel ją w życie. Gdy twa relacja z Bogiem jest dobra, z ludźmi ułoży się. W zdrowej relacji z Bogiem, nie ma miejsca na opór, bunt. Nie myśl o sobie, miej dobre intencje, przyjdź przed tron i pozwól Mu badać się. Myśl najpierw o Jego rodzinie. III Jedz i pij słowo Boże, na tej skale fundament wznieś. Rób, czego żąda Bóg i nie stawiaj, nie stawiaj oporu Mu. Nie rób niczego, co nie przysłuży się bliźnim twym. Ze wstydem precz, bądź sprawiedliwy, czyń, co godne Boga jest. W zdrowej relacji z Bogiem, nie ma miejsca na wątpliwość. Postępując w sposób ten, będziesz w zdrowej relacji z Nim. W zdrowej relacji z Bogiem, nie ma miejsca na wątpliwość. Postępując w sposób ten, będziesz w zdrowej relacji z Nim. IV Chociaż ciało słabe jest, ty rodzinie Boga służ, to jest najważniejsza rzecz, bez względu na straty. Nie żądaj dla siebie, trwaj w sprawiedliwości. Postępując w sposób ten, będziesz w zdrowej relacji z Nim. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
I
W zdrowej relacji z Bogiem,
nie ma miejsca na zwątpienie.
Nie myśl o sobie, miej dobre intencje,
przyjdź przed tron i
pozwól Mu badać się. Poddaj Bogu się.
II
Zdrowa relacja z Bogiem
zaczyna się od spokoju serca.
Nawet jeżeli
nie rozumiesz, wypełniaj obowiązki.
Zaczekaj, aż wola Boga
objawi się, i wtedy wciel ją w życie.
Gdy twa relacja z Bogiem jest dobra,
z ludźmi ułoży się.
W zdrowej relacji z Bogiem,
nie ma miejsca na opór, bunt.
Nie myśl o sobie, miej dobre
intencje, przyjdź przed tron
i pozwól Mu badać się.
Myśl najpierw o Jego rodzinie.
III
Jedz i pij słowo Boże,
na tej skale fundament wznieś.
Rób, czego żąda Bóg
i nie stawiaj, nie stawiaj oporu Mu.
Nie rób niczego, co
nie przysłuży się bliźnim twym.
Ze wstydem precz, bądź sprawiedliwy,
czyń, co godne Boga jest.
W zdrowej relacji z Bogiem,
nie ma miejsca na wątpliwość.
Postępując w sposób ten,
będziesz w zdrowej relacji z Nim.
W zdrowej relacji z Bogiem,
nie ma miejsca na wątpliwość.
Postępując w sposób ten,
będziesz w zdrowej relacji z Nim.
IV
Chociaż ciało słabe jest,
ty rodzinie Boga służ,
to jest najważniejsza rzecz,
bez względu na straty.
Nie żądaj dla siebie,
trwaj w sprawiedliwości.
Postępując w sposób ten,
będziesz w zdrowej relacji z Nim.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki chrześcijańskie | Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych

2019-09-14 15:58:49

Piosenki chrześcijańskie | Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
 I 
Wcielenie Boga wyrazi Jego istotę i ekspresję.
Gdy stanie się ciałem, wniesie powierzone dzieło,
by wyrazić, kim jest, dać ludziom prawdę,
wskazać im… wskazać drogę i życie dać.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
 II 
Potwierdź ciało Boga i drogę prawdy przez Jego istotę. 
Skup się na Jego istocie, nie na wyglądzie.
Zewnętrze nie determinuje wnętrza,
dzieło Boga idzie wbrew ludzkim koncepcjom.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
 III 
Czy Jezus nie wyglądał wbrew oczekiwaniom ludzi?
Czy Jego aparycja nie ukrywała, kim jest?
Czyż nie stąd się wziął bunt faryzeuszy?
Skupili się na wyglądzie, nie słuchali Go.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
IV
Bóg nadzieję ma, że historia nie powtórzy się.
Nie krzyżujcie Boga jeszcze raz.
Rozważcie zatem dobrze, jak przyjmiecie Jego powrót.
Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się, to powinność każdego.
Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się, 
każdego, kto czeka na powrót Jezusa. Wiedzcie, jak…
 z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki chrześcijańskie | Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych

I

Wcielenie Boga wyrazi Jego
istotę i ekspresję.
Gdy stanie się ciałem,
wniesie powierzone dzieło,
by wyrazić, kim jest, dać ludziom prawdę,
wskazać im… wskazać drogę i życie dać.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.

II

Potwierdź ciało Boga
i drogę prawdy przez Jego istotę. 
Skup się na Jego istocie, nie na wyglądzie.
Zewnętrze nie determinuje wnętrza,
dzieło Boga idzie wbrew
ludzkim koncepcjom.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty,
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.

III

Czy Jezus nie wyglądał
wbrew oczekiwaniom ludzi?
Czy Jego aparycja nie ukrywała, kim jest?
Czyż nie stąd się wziął bunt faryzeuszy?
Skupili się na wyglądzie, nie słuchali Go.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
Ciało, które nie zawiera Jego istoty, 
to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.
IV
Bóg nadzieję ma,
że historia nie powtórzy się.
Nie krzyżujcie Boga jeszcze raz.
Rozważcie zatem dobrze,
jak przyjmiecie Jego powrót.
Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się,
to powinność każdego.
Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się, 
każdego, kto czeka na powrót Jezusa.
Wiedzcie, jak…

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Ładne piosenki religijne | On jest prawdą, drogą i życiem
2019-09-14 15:34:26

Ładne piosenki religijne | On jest prawdą, drogą i życiem I Nikt oprócz Niego nie zna naszej każdej myśli, nikt tak nie zna naszej natury i istoty, nie może sądzić buntu, zepsucia ludzi, działać i mówić wśród nas w imieniu Boga w niebie. To On, zwyczajny, nieokazały, przez nas odrzucony, czy w naszych myślach nie jest to zawsze Jezus, za którym wciąż tęsknimy? To jest On! To nasz Bóg! Prawda, droga i życie! II Jedynie On ma autorytet, mądrość oraz dostojeństwo Boga. Boże usposobienie, co ma i czym jest, pochodzą od Niego, od Niego. To On, zwyczajny, nieokazały, przez nas odrzucony, czy w naszych myślach nie jest to zawsze Jezus, za którym wciąż tęsknimy? To jest On! To nasz Bóg! Prawda, droga i życie! III Tylko On nam światło da, wskaże drogę, objawi tajemnice dotąd niewyjawione. Nikt poza Nim nas nie uwolni z niewoli, w naszym skażonym usposobieniu, od szatana. On przemawia głosem Bożego serca, to On napomina i sądzi ludzkość. To On, zwyczajny, nieokazały, przez nas odrzucony, czy w naszych myślach nie jest to zawsze Jezus, za którym wciąż tęsknimy? To jest On! To nasz Bóg! Prawda, droga i życie! IV Przyniósł nowy wiek, nowe niebo i ziemię, nowe dzieło i nadzieję. Skończyło się nasze życie, życie w mroku, On wskazuje nam drogę do zbawienia. On podbił nas i pozyskał nasze serca. Teraz budzi się umysł nasz, nasz duch ożywa. To On, zwyczajny, nieokazały, przez nas odrzucony, czy w naszych myślach nie jest to zawsze Jezus, za którym wciąż tęsknimy? To jest On! To nasz Bóg! Prawda, droga i życie! z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | On jest prawdą, drogą i życiem
I
Nikt oprócz Niego nie zna
naszej każdej myśli,
nikt tak nie zna naszej natury i istoty,
nie może sądzić buntu, zepsucia ludzi,
działać i mówić wśród nas
w imieniu Boga w niebie.
To On, zwyczajny, nieokazały,
przez nas odrzucony,
czy w naszych myślach nie jest
to zawsze Jezus,
za którym wciąż tęsknimy?
To jest On! To nasz Bóg!
Prawda, droga i życie!
II
Jedynie On ma autorytet,
mądrość oraz dostojeństwo Boga.
Boże usposobienie, co ma i czym jest,
pochodzą od Niego, od Niego.
To On, zwyczajny, nieokazały,
przez nas odrzucony,
czy w naszych myślach nie jest
to zawsze Jezus,
za którym wciąż tęsknimy?
To jest On! To nasz Bóg!
Prawda, droga i życie!
III
Tylko On nam światło da, wskaże drogę,
objawi tajemnice dotąd niewyjawione.
Nikt poza Nim nas nie uwolni z niewoli,
w naszym skażonym usposobieniu,
od szatana.
On przemawia głosem Bożego serca,
to On napomina i sądzi ludzkość.
To On, zwyczajny, nieokazały,
przez nas odrzucony,
czy w naszych myślach nie jest
to zawsze Jezus,
za którym wciąż tęsknimy?
To jest On! To nasz Bóg!
Prawda, droga i życie!
IV
Przyniósł nowy wiek, nowe niebo i ziemię,
nowe dzieło i nadzieję.
Skończyło się nasze życie, życie w mroku,
On wskazuje nam drogę do zbawienia.
On podbił nas i pozyskał nasze serca.
Teraz budzi się umysł nasz,
nasz duch ożywa.
To On, zwyczajny, nieokazały,
przez nas odrzucony,
czy w naszych myślach nie jest
to zawsze Jezus,
za którym wciąż tęsknimy?
To jest On! To nasz Bóg!
Prawda, droga i życie!
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenka chrześcijańska | Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
2019-09-14 01:03:37

Piosenka chrześcijańska | Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego I Bóg stał się ciałem, bo celem Jego dzieła nie jest szatana duch ani nic cielesnego, tylko sam człowiek. Ciało człowieka zepsuł szatan i stało się ono przedmiotem Bożej pracy. Obiektem Boskiego zbawienia jest człowiek. Człowiek jest śmiertelny – to tylko ciało i krew. Jego zbawieniem jest Sam Bóg. Bóg musi stać się ciałem, gdyż tak ma dokonać się dzieło Boże, przynosząc najlepszy rezultat. Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem, które nie może pokonać grzechu. Człowiek nie wyzwoli się z cielesności. II Szatan zepsuł ludzkie ciało, dotkliwie je zranił i zaślepił. Bóg stał się ciałem, bo człowiek jest obiektem Jego zbawienia, a szatan przeszkadza Bożej pracy, wykorzystując ludzkie ciało. Bóg walczy z szatanem – zdobywając człowieka, ratuje go zarazem. W ten sposób Bóg musi stać się ciałem, aby wypełnić swoje dzieło. Szatan opanował ludzkie ciało, zepsuł je i Bóg musi to pokonać. By pokonać szatana i zbawić ludzkość, Bóg musi przyjść na ziemię i stać się ciałem. To prawdziwe dzieło. III Kiedy Bóg działa w ciele, walczy z szatanem (walczy z szatanem) naprawdę. Gdy Jego dzieło w zakresie ducha staje się rzeczywiste, jest realne na ziemi, w człowieku. Bóg zdobywa człowieka niepokornego, pokonuje (pokonuje) w nim szatana, zbawiając ostatecznie ludzkość. Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem, na wygląd i kształt stworzenia, by walczyć z szatanem i zdobyć człowieka. Bóg musiał stać się człowiekiem, aby ocalić ludzi pod tą samą zewnętrzną osłoną, lecz zranionych przez szatana. Gdy ludzie są Bogu wrodzy, Bóg musi ich zdobyć. Człowiek jest celem Boskiego zbawienia, Bóg musi przyjąć ciało i stać się człowiekiem. W ten sposób Jego praca jest łatwiejsza. Bóg może pokonać szatana, Bóg może podbić ludzkie serca, Bóg może (Bóg może) ocalić człowieka (ocalić człowieka). z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenka chrześcijańska | Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
I
Bóg stał się ciałem,
bo celem Jego dzieła
nie jest szatana duch
ani nic cielesnego, tylko sam człowiek.
Ciało człowieka zepsuł szatan
i stało się ono przedmiotem Bożej pracy.
Obiektem Boskiego zbawienia jest
człowiek. Człowiek jest śmiertelny –
to tylko ciało i krew.
Jego zbawieniem jest Sam Bóg.
Bóg musi stać się ciałem, gdyż tak
ma dokonać się dzieło Boże,
przynosząc najlepszy rezultat.
Bóg musi przyjąć ciało,
bo człowiek jest ciałem,
które nie może pokonać grzechu.
Człowiek nie wyzwoli się z cielesności.
II
Szatan zepsuł ludzkie ciało,
dotkliwie je zranił i zaślepił.
Bóg stał się ciałem, bo człowiek
jest obiektem Jego zbawienia,
a szatan przeszkadza Bożej pracy,
wykorzystując ludzkie ciało.
Bóg walczy z szatanem – zdobywając
człowieka, ratuje go zarazem.
W ten sposób Bóg musi stać się ciałem,
aby wypełnić swoje dzieło.
Szatan opanował ludzkie ciało,
zepsuł je i Bóg musi to pokonać.
By pokonać szatana i zbawić ludzkość,
Bóg musi przyjść na ziemię
i stać się ciałem. To prawdziwe dzieło.
III
Kiedy Bóg działa w ciele, walczy z
szatanem (walczy z szatanem) naprawdę.
Gdy Jego dzieło w zakresie ducha
staje się rzeczywiste,
jest realne na ziemi, w człowieku.
Bóg zdobywa człowieka niepokornego,
pokonuje (pokonuje) w nim szatana,
zbawiając ostatecznie ludzkość.
Było konieczne,
by Bóg stał się człowiekiem,
na wygląd i kształt stworzenia,
by walczyć z szatanem
i zdobyć człowieka.
Bóg musiał stać się człowiekiem,
aby ocalić ludzi
pod tą samą zewnętrzną osłoną,
lecz zranionych przez szatana.
Gdy ludzie są Bogu wrodzy,
Bóg musi ich zdobyć.
Człowiek jest celem Boskiego zbawienia,
Bóg musi przyjąć ciało
i stać się człowiekiem. W ten sposób
Jego praca jest łatwiejsza.
Bóg może pokonać szatana,
Bóg może podbić ludzkie serca,
Bóg może (Bóg może)
ocalić człowieka (ocalić człowieka).
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Ładne piosenki religijne | Istotą Chrystusa jest Bóg
2019-09-14 00:54:33

Ładne piosenki religijne | Istotą Chrystusa jest Bóg I Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus, więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej przesady, bo On posiada istotę Boga, usposobienie Jego i mądrość w Jego pracy, które są nieosiągalne dla człowieka. Ci, którzy nazywają się Chrystusem, a nie potrafią wykonać Bożego dzieła, są oszustami. II Ci fałszywi Chrystusowie prędzej czy później upadną, bo choć mienią się Chrystusem, nie posiadają nic z istoty Chrystusa. III Chrystus to nie tylko manifestacja Boga na ziemi, ale konkretne ciało przybrane przez Boga, kiedy przeprowadza, wypełnia Boże dzieło wśród ludzi. To ciało nie jest tym, które zastąpi byle człowiek, ale tym, które odpowiednio zniesie Boże dzieło na ziemi i wyrazi Boże usposobienie, i przedstawi Boga, i zapewni ludziom życie. I tak Bóg mówi, że autentyczności Chrystusa nie określa człowiek, ale jest odpowiedzią i decyzją Samego Boga. Zatem, jeśli prawdziwie chcesz szukać sposobu życia, musisz najpierw uznać, że to w dniach ostatnich On przychodzi na świat, by obdarzyć człowieka sposobem życia. To nie przeszłość; to dzieje się dziś. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | Istotą Chrystusa jest Bóg
I
Bóg, który staje się ciałem,
nazywa się Chrystus, więc Chrystus,
który może dać ludziom prawdę,
nazywa się Bóg.
Nie ma w tym żadnej przesady,
bo On posiada istotę Boga,
usposobienie Jego i mądrość w Jego pracy,
które są nieosiągalne dla człowieka.
Ci, którzy nazywają się Chrystusem,
a nie potrafią wykonać Bożego dzieła,
są oszustami.
II
Ci fałszywi Chrystusowie
prędzej czy później upadną,
bo choć mienią się Chrystusem,
nie posiadają nic z istoty Chrystusa.
III
Chrystus to nie tylko manifestacja
Boga na ziemi,
ale konkretne ciało przybrane przez Boga,
kiedy przeprowadza,
wypełnia Boże dzieło wśród ludzi.
To ciało nie jest tym, które zastąpi
byle człowiek, ale tym,
które odpowiednio zniesie
Boże dzieło na ziemi
i wyrazi Boże usposobienie,
i przedstawi Boga, i zapewni ludziom życie.
I tak Bóg mówi, że autentyczności
Chrystusa nie określa człowiek, ale
jest odpowiedzią i decyzją Samego Boga.
Zatem, jeśli prawdziwie
chcesz szukać sposobu życia,
musisz najpierw uznać, że to w
dniach ostatnich On przychodzi na świat,
by obdarzyć człowieka sposobem życia.
To nie przeszłość; to dzieje się dziś.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Słowo Boże na każdy dzień | Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
2019-09-14 00:42:47

Słowo Boże na każdy dzień | Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek I W każdym czasie, gdy Bóg czyni swe dzieła na ziemi, to zawsze przemawia do ludzi, przekazuje im pewne prawdy. Te prawdy są drogą, której człowiek powinien się trzymać, drogą, którą człowiek powinien iść. To droga, która prowadzi do bojaźni przed Bogiem i do unikania zła. To coś, co ludzie na drodze swojego życia powinni praktykować i przestrzegać. To są powody, dla których Bóg daje ludziom swoje słowa. II Te słowa pochodzą od samego Boga, więc ludzie powinni ich przestrzegać. Jeśli będą, otrzymają życie. Jeśli nie będą ich przestrzegać, jeśli te słowa Boga nie znajdą zastosowania w ich życiu, to znaczy, że nie stosują prawdy w praktyce. Jeśli tak jest, to oznacza, że nie boją się Boga i nie unikają zła, a wówczas nie mogą zadowolić Boga. Gdy nie zadowolą Boga, nie dostaną Jego pochwały, więc nie będą mieli żadnej przyszłości. To są powody, dla których Bóg daje ludziom swoje słowa. Te słowa pochodzą od samego Boga, więc ludzie powinni ich przestrzegać. Jeśli będą, otrzymają życie. Jeśli nie żyją w prawdzie, to znaczy, że nie boją się Boga i nie unikają zła, a wówczas nie mogą zadowolić Boga. Gdy nie zadowolą Boga, nie dostaną Jego pochwały, więc nie będą mieli żadnej przyszłości. To są powody, dla których Bóg daje ludziom swoje słowa. Te słowa pochodzą od samego Boga, więc ludzie powinni ich przestrzegać. Jeśli będą, otrzymają życie. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Słowo Boże na każdy dzień | Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
I
W każdym czasie,
gdy Bóg czyni swe dzieła na ziemi,
to zawsze przemawia do ludzi,
przekazuje im pewne prawdy.
Te prawdy są drogą,
której człowiek powinien się trzymać,
drogą, którą człowiek powinien iść.
To droga, która prowadzi
do bojaźni przed Bogiem i do unikania zła.
To coś, co ludzie na drodze swojego życia
powinni praktykować i przestrzegać.
To są powody, dla których
Bóg daje ludziom swoje słowa.
II
Te słowa pochodzą od samego Boga,
więc ludzie powinni ich przestrzegać.
Jeśli będą, otrzymają życie.
Jeśli nie będą ich przestrzegać,
jeśli te słowa Boga
nie znajdą zastosowania w ich życiu,
to znaczy, że nie stosują
prawdy w praktyce.
Jeśli tak jest, to oznacza,
że nie boją się Boga i nie unikają zła,
a wówczas nie mogą zadowolić Boga.
Gdy nie zadowolą Boga,
nie dostaną Jego pochwały,
więc nie będą mieli żadnej przyszłości.
To są powody, dla których
Bóg daje ludziom swoje słowa.
Te słowa pochodzą od samego Boga,
więc ludzie powinni ich przestrzegać.
Jeśli będą, otrzymają życie.
Jeśli nie żyją w prawdzie, to znaczy,
że nie boją się Boga i nie unikają zła,
a wówczas nie mogą zadowolić Boga.
Gdy nie zadowolą Boga,
nie dostaną Jego pochwały,
więc nie będą mieli żadnej przyszłości.
To są powody, dla których
Bóg daje ludziom swoje słowa.
Te słowa pochodzą od samego Boga,
więc ludzie powinni ich przestrzegać.
Jeśli będą, otrzymają życie.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Ładne piosenki religijne | Boże królestwo pojawiło się na ziemi
2019-09-14 00:30:15

Ładne piosenki religijne | Boże królestwo pojawiło się na ziemi I Wszechmogący Boże, Królu na tronie, rządzący całym wszechświatem, zwrócony ku wszystkim narodom i ludom. Cały świat świeci Bożą chwałą. Niech wszystkie rzeczy we wszechświecie zobaczą, niech wszelkie żywe stworzenie zobaczy. Góry, krainy, rzeki i jeziora, oceany, wszystkie istoty, w świetle obecności prawdziwego Boga, otworzyły swoje zasłony, ożywione, jakby budząc się do życia ze snu, lub jak kiełki przebijające się przez ziemię do światła. O, jedyny prawdziwy Bóg ujawnia się przed światem. Kto śmie, kto śmie Mu się oprzeć? Wszyscy drżą ze strachu, wszyscy przekonani, na kolanach, na kolanach przed Nim. Zobacz, jak żebrzą o Jego przebaczenie, błagając bez końca. Każde usta, każde usta wielbią. II Kontynenty, oceany, góry i rzeki, wszystkie rzeczy chwalą Go bez końca. Wiatr niesie drobny deszcz. Prądy strumieni, jak ludzie, mieszają smutek z radością, leją łzy skruchy, płaczą pełni winy i wyrzutów sumienia. Rzeki, jeziora, fale, wszystkie śpiewają i chwalą Boga święte imię. Stare rzeczy zhańbione przez szatana, każda z nich będzie odnowiona. Wszystko co kiedyś zepsute się zmieni. Wejdzie w nowe okoliczności. O, jedyny prawdziwy Bóg ujawnia się przed światem. Kto śmie, kto śmie Mu się oprzeć? Wszyscy drżą ze strachu, wszyscy przekonani, na kolanach, na kolanach przed Nim. Zobacz, jak żebrzą o Jego przebaczenie, błagając bez końca. Każde usta, każde usta wielbią. III Wtedy trąba brzmi w świętym podmuchu. Nadstaw uszu i słuchaj. Słodki dźwięk dochodzi od tronu, obwieszczając wszystkim narodom, że przyszedł już ten czas, ostateczny koniec wreszcie nadszedł. Boży plan zarządzania jest zakończony, Jego królestwo zstąpiło na ziemię. Każde królestwo na świecie stało się Królestwem Bożym. Siedem trąb brzmi od tronu, cóż za wielkie cuda się teraz zdarzą! Bóg się raduje, widząc swój lud, co słyszy Jego głos. Zbierają się ze wszystkich narodów i krain. Wszyscy ludzie trzymają Boga w swoich ustach, chwal i skacz, chwal i skacz bez końca! Świadcząc światu o jedynym prawdziwym Bogu, grzmiąc, grzmiąc jak wody. Wszyscy tłumnie do Bożego królestwa! z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/ Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ładne piosenki religijne | Boże królestwo pojawiło się na ziemi
I
Wszechmogący Boże, Królu na tronie,
rządzący całym wszechświatem,
zwrócony ku wszystkim narodom i ludom.
Cały świat świeci Bożą chwałą.
Niech wszystkie rzeczy we
wszechświecie zobaczą,
niech wszelkie żywe stworzenie zobaczy.
Góry, krainy, rzeki i jeziora,
oceany, wszystkie istoty,
w świetle obecności prawdziwego Boga,
otworzyły swoje zasłony, ożywione,
jakby budząc się do życia ze snu,
lub jak kiełki przebijające się
przez ziemię do światła.
O, jedyny prawdziwy Bóg
ujawnia się przed światem.
Kto śmie, kto śmie Mu się oprzeć?
Wszyscy drżą ze strachu,
wszyscy przekonani,
na kolanach, na kolanach przed Nim.
Zobacz, jak żebrzą o Jego przebaczenie,
błagając bez końca.
Każde usta, każde usta wielbią.
II
Kontynenty, oceany, góry i rzeki,
wszystkie rzeczy chwalą Go bez końca.
Wiatr niesie drobny deszcz.
Prądy strumieni, jak ludzie,
mieszają smutek z radością,
leją łzy skruchy,
płaczą pełni winy i wyrzutów sumienia.
Rzeki, jeziora, fale, wszystkie śpiewają
i chwalą Boga święte imię.
Stare rzeczy zhańbione przez szatana,
każda z nich będzie odnowiona.
Wszystko co kiedyś zepsute się zmieni.
Wejdzie w nowe okoliczności.
O, jedyny prawdziwy Bóg
ujawnia się przed światem.
Kto śmie, kto śmie Mu się oprzeć?
Wszyscy drżą ze strachu,
wszyscy przekonani,
na kolanach, na kolanach przed Nim.
Zobacz, jak żebrzą o Jego przebaczenie,
błagając bez końca.
Każde usta, każde usta wielbią.
III
Wtedy trąba brzmi w świętym podmuchu.
Nadstaw uszu i słuchaj.
Słodki dźwięk dochodzi od tronu,
obwieszczając wszystkim narodom,
że przyszedł już ten czas,
ostateczny koniec wreszcie nadszedł.
Boży plan zarządzania jest zakończony,
Jego królestwo zstąpiło na ziemię.
Każde królestwo na świecie
stało się Królestwem Bożym.
Siedem trąb brzmi od tronu,
cóż za wielkie cuda się teraz zdarzą!
Bóg się raduje,
widząc swój lud, co słyszy Jego głos.
Zbierają się ze wszystkich narodów i krain.
Wszyscy ludzie trzymają Boga
w swoich ustach,
chwal i skacz, chwal i skacz bez końca!
Świadcząc światu
o jedynym prawdziwym Bogu,
grzmiąc, grzmiąc jak wody.
Wszyscy tłumnie do Bożego królestwa!
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Błyskawica ze Wschodu: https://pl.easternlightning.org/
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie