Piosenki religijne

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.


Odcinki od najnowszych:

Ewangelia | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
2019-08-05 00:59:39

Ewangelia | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia I Ci, co ostoją się w czas Bożego oczyszczenia, przez karcenie i sąd wejdą do ostatecznego wytchnienia. Tych, którzy wyrwali się spod wpływu szatana, pozyska Bóg i wejdą do ostatecznego wytchnienia. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. II To oczyszczenie usuwa nieprawość. Karcenie i sąd ujawnia nieposłuszeństwo ludzi, oddziela zbawionych od potępionych tych, co zostaną, od tych, co zginą. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. III Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro, by oczyścić ludzkość i zabrać ją do wiecznego wytchnienia. To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga. Jeśli źli zostaną, ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia. Bóg nie byłby w stanie zabrać całej ludzkości do lepszego królestwa. Takie dzieło nie byłoby ukończone. Gdy On skończy, wtedy cała ludzkość będzie święta, a Bóg wreszcie znajdzie spokój w wytchnieniu. Karcenie i sąd oczyszcza ludzi do ostatecznego, do wytchnienia. Bez tego nie będą mogli pójść drogą im przeznaczoną, nie wejdą do, do wytchnienia. To jedyna droga, by do niego wejść. To jedyna droga jest, by do niego wejść. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Ewangelia | Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia
I
Ci, co ostoją się
w czas Bożego oczyszczenia,
przez karcenie i sąd
wejdą do ostatecznego wytchnienia.
Tych, którzy wyrwali się
spod wpływu szatana,
pozyska Bóg i wejdą
do ostatecznego wytchnienia.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
II
To oczyszczenie usuwa nieprawość.
Karcenie i sąd
ujawnia nieposłuszeństwo ludzi,
oddziela zbawionych od potępionych
tych, co zostaną, od tych, co zginą.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
III
Na koniec Bóg ukarze zło, nagrodzi dobro,
by oczyścić ludzkość i zabrać ją
do wiecznego wytchnienia.
To ostatni, kluczowy etap w dziele Boga.
Jeśli źli zostaną,
ludzkość nie wejdzie do, do wytchnienia.
Bóg nie byłby w stanie
zabrać całej ludzkości
do lepszego królestwa.
Takie dzieło nie byłoby ukończone.
Gdy On skończy, wtedy
cała ludzkość będzie święta,
a Bóg wreszcie znajdzie
spokój w wytchnieniu.
Karcenie i sąd oczyszcza ludzi
do ostatecznego, do wytchnienia.
Bez tego nie będą mogli
pójść drogą im przeznaczoną,
nie wejdą do, do wytchnienia.
To jedyna droga, by do niego wejść.
To jedyna droga jest, by do niego wejść.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę
2019-08-05 00:47:52

Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę I W modlitwie przed Bogiem twoje serce musi spokój odczuwać, twoje serce musi być szczere. Łącz się z Bogiem, kiedy modlisz się. Nie zwódź Go słowami miłymi dla ucha, a serce twoje uspokoi się przed Bogiem. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. II Modlitwa skupia się na tym, czego dzisiaj dokona Bóg. Proś o większą iluminację, przedstaw Bogu swój stan, swoje trudności i powierz Mu swe postanowienie, a serce twoje uspokoi się przed Bogiem. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. III Modlitwa to nie pusty obrządek, lecz szczere poszukiwanie Boga. Módl się do Boga i proś, by chronił twe serce. Proś Go, by chronił twoje serce, a serce twoje przed Nim się uspokoi. W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz, znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Jak wejść w prawdziwą modlitwę
I
W modlitwie przed Bogiem twoje
serce musi spokój odczuwać, twoje serce musi być szczere.
Łącz się z Bogiem, kiedy modlisz się.
Nie zwódź Go słowami miłymi dla ucha,
a serce twoje uspokoi się przed Bogiem.
W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga.
II
Modlitwa skupia się na tym, czego dzisiaj dokona Bóg.
Proś o większą iluminację, przedstaw Bogu swój stan, swoje trudności
i powierz Mu swe postanowienie, a serce twoje uspokoi się przed Bogiem.
W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga.
III
Modlitwa to nie pusty obrządek, lecz szczere poszukiwanie Boga.
Módl się do Boga i proś, by chronił twe serce.
Proś Go, by chronił twoje serce, a serce twoje przed Nim się uspokoi.
W środowiskach gotowych dla ciebie poznasz się i znienawidzisz,
znienawidzisz się i porzucisz, by z Bogiem normalne relacje mieć
i zacząć prawdziwie miłować, miłować Boga, miłować Boga.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Muzyka Chrześcijańska | Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
2019-08-05 00:41:30

Muzyka Chrześcijańska | Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni I Skoro Bóg stworzył człowieka, powiedzie go; skoro go wybawia, wybawi i pozyska go w pełni; skoro wskazuje drogę, powiedzie go w wyznaczone miejsce. Skoro Bóg stworzył człowieka i zarządza nim, musi odpowiadać za jego przyszłość i przeznaczenie. To właśnie dzieło uczynione przez Stworzyciela. Choć dzieło podboju zostało dokonane przez odebranie człowiekowi jego przyszłości, w końcu człowiek zostanie postawiony w wyznaczonym miejscu przygotowanym przez Boga. II Ponieważ to Bóg działa w życiu człowieka, człowiek ma wyznaczone miejsce, więc jego los jest pewny. Ludzkie dążenia i pragnienia są pogonią za wybujałymi pragnieniami ciała; nie taką drogą Bóg prowadzi człowieka do pięknego celu. To, co Bóg przygotował dla człowieka, gdy stanie się czysty, to błogosławieństwa i obietnice, które Bóg przygotował po stworzeniu świata. Nie splamiły ich ludzkie wybory ani koncepcje, wyobraźnia czy ciało. Wcale nie! To wyznaczone miejsce nie jest przygotowane dla konkretnej osoby, lecz jest miejscem odpocznienia dla całej ludzkości. To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości. To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości. -- z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Muzyka Chrześcijańska | Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
I
Skoro Bóg stworzył człowieka,
powiedzie go;
skoro go wybawia,
wybawi i pozyska go w pełni;
skoro wskazuje drogę,
powiedzie go w wyznaczone miejsce.
Skoro Bóg stworzył człowieka
i zarządza nim,
musi odpowiadać
za jego przyszłość i przeznaczenie.
To właśnie dzieło uczynione
przez Stworzyciela.
Choć dzieło podboju zostało dokonane
przez odebranie człowiekowi
jego przyszłości,
w końcu człowiek zostanie postawiony
w wyznaczonym miejscu
przygotowanym przez Boga.

II
Ponieważ to Bóg działa w życiu człowieka,
człowiek ma wyznaczone miejsce,
więc jego los jest pewny.
Ludzkie dążenia i pragnienia są pogonią
za wybujałymi pragnieniami ciała;
nie taką drogą Bóg prowadzi
człowieka do pięknego celu.
To, co Bóg przygotował dla człowieka,
gdy stanie się czysty, to
błogosławieństwa i obietnice,
które Bóg przygotował
po stworzeniu świata.
Nie splamiły ich ludzkie wybory
ani koncepcje, wyobraźnia czy ciało.
Wcale nie!
To wyznaczone miejsce
nie jest przygotowane
dla konkretnej osoby,
lecz jest miejscem
odpocznienia dla całej ludzkości.
To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości.
To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości.
--
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Bóg jest miłością | Doskonała Boża troska nad wszystkim
2019-08-02 17:46:17

Bóg jest miłością | Doskonała Boża troska nad wszystkim I Wielkość, świętość, suwerenność i miłość, szczegóły Bożej istoty i usposobienia objawiają się zawsze, gdy realizuje swoje dzieło, widać je w Jego woli wobec człowieka, wypełniają się w życiu wszystkich ludzi. II Nieważne, czy poczułeś to w życiu swym, w każdy sposób Bóg o każdego dba. Z oddaniem, mądrością, na tyle sposobów, ogrzewa serca, pobudza duszę. Ten fakt nie podlega dyskusji. III Wielkość, świętość, suwerenność i miłość, szczegóły Bożej istoty i usposobienia objawiają się zawsze, gdy realizuje swe dzieło, widać je w Jego woli wobec człowieka, wypełniają się w życiu wszystkich ludzi. Ten fakt nie podlega dyskusji. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Bóg jest miłością | Doskonała Boża troska nad wszystkim
I
Wielkość, świętość, suwerenność i miłość,
szczegóły Bożej istoty i usposobienia
objawiają się zawsze,
gdy realizuje swoje dzieło,
widać je w Jego woli wobec człowieka,
wypełniają się w życiu wszystkich ludzi.
II
Nieważne, czy poczułeś to w życiu swym,
w każdy sposób Bóg o każdego dba.
Z oddaniem, mądrością,
na tyle sposobów,
ogrzewa serca, pobudza duszę.
Ten fakt nie podlega dyskusji.
III
Wielkość, świętość, suwerenność i miłość,
szczegóły Bożej istoty i usposobienia
objawiają się zawsze,
gdy realizuje swe dzieło,
widać je w Jego woli wobec człowieka,
wypełniają się w życiu wszystkich ludzi.
Ten fakt nie podlega dyskusji.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Piosenki religijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
2019-08-02 17:37:39

Piosenki religijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę I Kto za Duchem Świętym idzie ten rozumie Bożą wolę na dziś, przestrzega nakazów Boga, naśladuje Boga dziś, słucha Jego żądań i najnowszych wypowiedzi. Tacy ludzie idą za Duchem Świętym, w nurcie Ducha Świętego widzą Boga, odbierają Jego chwałę. Poznają usposobienie Boga i nieposłuszeństwo ludzi, ich koncepcje i naturę. Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie. Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga. Tylko ludzie tacy jak ci, którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę. II Nie jest łatwo posiąść wiedzę o obecnej Boskiej pracy. Lecz ludzie, którzy świadomie Go szukają i są posłuszni Bogu, będą mogli Go zobaczyć i uzyskać pomoc Ducha Świętego. Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie. Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga. Tylko ludzie tacy jak ci, którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę. III Ci, którzy świadomie opierają się pracy Boga nie otrzymają oświecenia Ducha Świętego lub pomocy Boga. A zatem, czy ludzie otrzymają dzisiejszą pracę Boga zależy od łaski Bożej i od ich oddania i zależy od ich intencji. (Wow… wow… wow… wow…) z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Piosenki religijne | Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
I
Kto za Duchem Świętym idzie
ten rozumie Bożą wolę na dziś,
przestrzega nakazów Boga,
naśladuje Boga dziś,
słucha Jego żądań
i najnowszych wypowiedzi.
Tacy ludzie idą za Duchem Świętym,
w nurcie Ducha Świętego widzą Boga,
odbierają Jego chwałę.
Poznają usposobienie Boga
i nieposłuszeństwo ludzi,
ich koncepcje i naturę.
Co więcej ich służba Bogu
zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
II
Nie jest łatwo posiąść wiedzę
o obecnej Boskiej pracy.
Lecz ludzie, którzy świadomie Go szukają
i są posłuszni Bogu,
będą mogli Go zobaczyć
i uzyskać pomoc Ducha Świętego.
Co więcej ich służba Bogu
zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
III
Ci, którzy świadomie opierają się
pracy Boga nie otrzymają oświecenia
Ducha Świętego lub pomocy Boga.
A zatem, czy ludzie
otrzymają dzisiejszą pracę Boga
zależy od łaski Bożej i od ich oddania
i zależy od ich intencji.
(Wow… wow… wow… wow…)
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Słowo Boże na dziś | W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
2019-08-02 17:30:10

Słowo Boże na dziś | W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo I W dniach ostatecznych Bóg staje się ciałem, wtedy słowo służy Mu, by ujawnić i osiągnąć wszystko. Nie trzeba faktów, słowa wystarczą, bowiem słowo to jedyne dzieło Boga wcielonego. Jedynie w słowach ujawnia się, kim On jest, Samym Bogiem. W dniach ostatecznych Bóg jest tu aby wypełnić posługę słowa. Aby człowiek poznał Go i ujrzał Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa. II W przyszłości, co przyjdzie, Jego słowo zstąpi na każdą grupę, każdy naród i każde wyznanie. Bóg podbija wszystkich słowem, objawia jego władzę i potęgę. Widzicie jedynie słowo Boga dziś. Bo w Wieku Królestwa, Bóg używa słowa, by podbić wszystkich ludzi. W dniach ostatecznych Bóg jest tu aby wypełnić posługę słowa. Aby człowiek poznał Go i ujrzał Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa. III W dniu chwały Boga, słowa Boga ukażą swą władzę i potęgę. Od dawien dawna do teraz wszystkie słowa spełnią się. W ten właśnie sposób Bogu chwała na ziemi. Zatem Jego słowa zapanują na ziemi na zawsze. Bo w Wieku Królestwa, Bóg używa słowa, by podbić wszystkich ludzi. W dniach ostatecznych Bóg jest tu aby wypełnić posługę słowa. Aby człowiek poznał Go i ujrzał Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa. IV Słowem skarci nikczemników Bóg, pobłogosławi prawych. Wszystkiego dopełnią Jego słowa, na nic już znaki i cuda. Bo w Wieku Królestwa słowo czyni wszystko. W dniach ostatecznych Bóg jest tu aby wypełnić posługę słowa. Aby człowiek poznał Go i ujrzał Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Słowo Boże na dziś | W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
I
W dniach ostatecznych Bóg staje się ciałem,
wtedy słowo służy Mu,
by ujawnić i osiągnąć wszystko.
Nie trzeba faktów, słowa wystarczą,
bowiem słowo to jedyne dzieło
Boga wcielonego.
Jedynie w słowach ujawnia się,
kim On jest, Samym Bogiem.
W dniach ostatecznych Bóg jest tu
aby wypełnić posługę słowa.
Aby człowiek poznał Go i ujrzał
Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa.
II
W przyszłości, co przyjdzie,
Jego słowo zstąpi
na każdą grupę,
każdy naród i każde wyznanie.
Bóg podbija wszystkich słowem,
objawia jego władzę i potęgę.
Widzicie jedynie słowo Boga dziś.
Bo w Wieku Królestwa,
Bóg używa słowa,
by podbić wszystkich ludzi.
W dniach ostatecznych Bóg jest tu
aby wypełnić posługę słowa.
Aby człowiek poznał Go i ujrzał
Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa.
III
W dniu chwały Boga,
słowa Boga ukażą swą władzę i potęgę.
Od dawien dawna do teraz
wszystkie słowa spełnią się.
W ten właśnie sposób
Bogu chwała na ziemi.
Zatem Jego słowa
zapanują na ziemi na zawsze.
Bo w Wieku Królestwa,
Bóg używa słowa,
by podbić wszystkich ludzi.
W dniach ostatecznych Bóg jest tu
aby wypełnić posługę słowa.
Aby człowiek poznał Go i ujrzał
Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa.
IV
Słowem skarci nikczemników Bóg,
pobłogosławi prawych.
Wszystkiego dopełnią Jego słowa,
na nic już znaki i cuda.
Bo w Wieku Królestwa
słowo czyni wszystko.
W dniach ostatecznych Bóg jest tu
aby wypełnić posługę słowa.
Aby człowiek poznał Go i ujrzał
Jego mądrość i wszystkie czyny ze słowa.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Muzyka Chrześcijańska | Bóg sprowadził swoją chwałę na wschód
2019-07-26 20:46:17

Muzyka Chrześcijańska | Bóg sprowadził swoją chwałę na wschód I Izraelowi dał Bóg chwałę swą, lecz potem oddalił ją, niosąc Izrael, niosąc wszelki lud na Wschód. Wszystkich ich Bóg ku światłu wiódł, by ze światłem znów zjednali, połączyli się, by światła szukać, szukać nie musieli już. Bóg pozwoli szukającym światło ujrzeć znów i chwałę, jaką w Izraelu miał, ujrzeć Boga, co na białej chmurze przychodzi pomiędzy lud, ujrzeć chmury bieli, ujrzeć owoców kiść, ujrzeć Jahwe Boga Izraela, Boga Izraela, ujrzeć Mistrza Żydów, ujrzeć oczekiwanego Mesjasza, i pełny wygląd Jego od wieków przez królów prześladowanego. II Bóg dokona dzieła wszechświata, wielkie dzieła uczyni, pokaże ludziom w dniach ostatnich swą chwałę i czyny swe. Bóg pokaże swe pełne oblicze chwały oczekujących Go przez wiele lat, tym, którzy pragnęli Jego przyjścia na białej chmurze, Izraelowi oczekującemu na Jego przyjście znów, wszystkim ludziom, prześladującym Boga. Tak wszyscy się dowiedzą, że Bóg dawno wziął chwałę swą i przeniósł ją na Wschód. Nie ma jej w Judei, bo nadeszły ostatnie dni! z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Muzyka Chrześcijańska | Bóg sprowadził swoją chwałę na wschód
I
Izraelowi dał Bóg chwałę swą,
lecz potem oddalił ją,
niosąc Izrael,
niosąc wszelki lud na Wschód.
Wszystkich ich Bóg ku światłu wiódł,
by ze światłem znów zjednali,
połączyli się,
by światła szukać,
szukać nie musieli już.
Bóg pozwoli szukającym
światło ujrzeć znów
i chwałę, jaką w Izraelu miał,
ujrzeć Boga, co na białej chmurze
przychodzi pomiędzy lud,
ujrzeć chmury bieli, ujrzeć owoców kiść,
ujrzeć Jahwe Boga Izraela, Boga Izraela,
ujrzeć Mistrza Żydów,
ujrzeć oczekiwanego Mesjasza,
i pełny wygląd Jego od wieków
przez królów prześladowanego.
II
Bóg dokona dzieła wszechświata,
wielkie dzieła uczyni,
pokaże ludziom w dniach ostatnich
swą chwałę i czyny swe.
Bóg pokaże swe pełne oblicze chwały
oczekujących Go przez wiele lat,
tym, którzy pragnęli Jego przyjścia
na białej chmurze,
Izraelowi oczekującemu
na Jego przyjście znów,
wszystkim ludziom, prześladującym Boga.
Tak wszyscy się dowiedzą,
że Bóg dawno wziął chwałę swą
i przeniósł ją na Wschód.
Nie ma jej w Judei,
bo nadeszły ostatnie dni!
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Muzyka Chrześcijańska | W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha
2019-07-26 20:31:34

Muzyka Chrześcijańska | W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha I Bóg wcielony zna człowieka, odkrywa każdy ludzki czyn, zna zepsute usposobienie ludzi, wie, gdy nieposłuszni są. Choć nie mieszka wśród doczesnych, zna ich naturę, zepsucie. Oto, kim On jest. Choć sprawy świata nie dotyczą Go, to ziemskie prawa lepiej, niż ktokolwiek inny zna. Bowiem ludzi dobrze zna i rozumie ich naturę. II Wie o działaniu Ducha, tak dzisiejszym, jak i przeszłym, to, czego oczy nie zobaczą, to, czego uszy nie usłyszą. To cuda przez ludzi niepojęte, mądrość, która filozofią nie jest. Oto, kim On jest, On odsłania i kryje się przed człowiekiem, a Jego wyraz i istota są właściwe dla Ducha, nie zaś dla niezwykłego człowieka. III Nie podróżuje dookoła świata, ale o świecie wszystko wie. Zadaje się z prostymi ludźmi, lecz słowem swym przewyższa wszystkich. Przebywa pośród odrętwiałych, co nie wiedzą, jak należy żyć. On im da żyć prawdziwym życiem pokazując, jak podły i nędzny jest ich byt. Oto, kim On jest, ponad tymi z ciała i krwi. Obnaża, sądzi ludzi nie przez swe doświadczenia. Znając i nienawidząc nieposłuszeństwa, odsłania ludzką nieprawość. W swym dziele ludziom ujawnia swe usposobienie i istotę swą. Nikt inny tego nie dokona, tylko On jeden, Chrystus. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Muzyka Chrześcijańska | W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha
I
Bóg wcielony zna człowieka,
odkrywa każdy ludzki czyn,
zna zepsute usposobienie ludzi,
wie, gdy nieposłuszni są.
Choć nie mieszka wśród doczesnych,
zna ich naturę, zepsucie.
Oto, kim On jest.
Choć sprawy świata nie dotyczą Go,
to ziemskie prawa lepiej,
niż ktokolwiek inny zna.
Bowiem ludzi dobrze zna
i rozumie ich naturę.
II
Wie o działaniu Ducha,
tak dzisiejszym, jak i przeszłym,
to, czego oczy nie zobaczą,
to, czego uszy nie usłyszą.
To cuda przez ludzi niepojęte,
mądrość, która filozofią nie jest.
Oto, kim On jest,
On odsłania i kryje się
przed człowiekiem, a Jego wyraz i istota są
właściwe dla Ducha, nie zaś
dla niezwykłego człowieka.
III
Nie podróżuje dookoła świata,
ale o świecie wszystko wie.
Zadaje się z prostymi ludźmi,
lecz słowem swym przewyższa wszystkich.
Przebywa pośród odrętwiałych,
co nie wiedzą, jak należy żyć.
On im da żyć prawdziwym życiem
pokazując, jak podły i nędzny jest ich byt.
Oto, kim On jest,
ponad tymi z ciała i krwi.
Obnaża, sądzi ludzi
nie przez swe doświadczenia.
Znając i nienawidząc nieposłuszeństwa,
odsłania ludzką nieprawość.
W swym dziele ludziom ujawnia
swe usposobienie i istotę swą.
Nikt inny tego nie dokona,
tylko On jeden, Chrystus.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”


Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Jezus | Dwa tysiące lat tęsknoty
2019-07-26 20:00:52

Jezus | Dwa tysiące lat tęsknoty I To, że Bóg ciałem się stał, wstrząsa religii światem, Jego porządek zakłóca i wzburza dusze wszystkich pragnących pojawienia się Boga. Któż się nie zachwyca tym? Któż nie tęskni, by ujrzeć Boga? Bóg spędził lata wśród ludzi, lecz tego człowiek nieświadomy jest. Dziś sam Bóg pojawił się, by odnowić dawną miłość z człowiekiem. II Po Judei opuszczeniu bez śladu zniknął Bóg. Ludzie chcą Go ujrzeć znów, lecz nigdy nie oczekiwali zjednoczenia z Nim tu i teraz. Czy to możliwe, by nie budzić wspomnień sprzed dwóch tysięcy lat? Szymon, Jony syn, spotkał Jezusa i jadł z Panem przy tym samym stole. Wieloletnie podążania pogłębiły miłość do Pana. Z głębi serca Jezusa kochał Szymon. Bóg spędził lata wśród ludzi, lecz tego człowiek nieświadomy jest. Dziś sam Bóg pojawił się, by odnowić dawną miłość z człowiekiem. By odnowić dawną miłość z człowiekiem. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Jezus | Dwa tysiące lat tęsknoty

I
To, że Bóg ciałem się stał,
wstrząsa religii światem,
Jego porządek zakłóca
i wzburza dusze wszystkich
pragnących pojawienia się Boga.
Któż się nie zachwyca tym?
Któż nie tęskni, by ujrzeć Boga?
Bóg spędził lata wśród ludzi,
lecz tego człowiek nieświadomy jest.
Dziś sam Bóg pojawił się,
by odnowić dawną miłość z człowiekiem.
II
Po Judei opuszczeniu bez śladu zniknął Bóg.
Ludzie chcą Go ujrzeć znów,
lecz nigdy nie oczekiwali
zjednoczenia z Nim tu i teraz.
Czy to możliwe, by
nie budzić wspomnień
sprzed dwóch tysięcy lat?
Szymon, Jony syn, spotkał Jezusa
i jadł z Panem przy tym samym stole.
Wieloletnie podążania
pogłębiły miłość do Pana.
Z głębi serca Jezusa kochał Szymon.
Bóg spędził lata wśród ludzi,
lecz tego człowiek nieświadomy jest.
Dziś sam Bóg pojawił się,
by odnowić dawną miłość z człowiekiem.
By odnowić dawną miłość z człowiekiem.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Kościół Boga Wszechmogącego | Boża władza jest wyjątkowa
2019-07-20 01:52:04

Kościół Boga Wszechmogącego | Boża władza jest wyjątkowa I Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką władzę, Bóg wyjątkowy ma tę treść. Bóg stworzył wszystko, sprawuje władzę nad wszystkim. Kontroluje wszystkie planety, całe stworzenie i ludzi, od gwiazd po drobne komórki i istoty, które istnieją w innych formach, w innych formach. II Bożą władzę trudno jest pojąć, ale nie jest ona abstrakcją. Jest przy człowieku w każdej chwili, on widzi i czuje, jak jest realna. To dowodzi istnieniu Bożej potęgi; pozwala pojąć, że Bóg ma tę moc. Bóg stworzył wszystko, sprawuje władzę nad wszystkim. Kontroluje wszystkie planety, całe stworzenie i ludzi, od gwiazd po drobne komórki i istoty, które istnieją w innych formach. III Słowo „wszystko” oznacza dokładnie to, co kontroluje Bóg. To jest niwa, na której Bóg włada, skala Jego suwerenności i władzy. Bóg stworzył wszystko, sprawuje władzę nad wszystkim. Kontroluje wszystkie planety, całe stworzenie i ludzi, od gwiazd po drobne komórki i istoty, które istnieją w innych formach. z księgi „Słowo ukazuje się w ciele” Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433 CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App: Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v App Store: https://apple.co/2ITpeMU E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291
Kościół Boga Wszechmogącego | Boża władza jest wyjątkowa
I
Boża władza jest wyjątkowa;
jest Jego wyrazem i sednem,
której nie mają inne istoty,
stworzone lub nie stworzone.
Tylko Stwórca ma taką władzę,
Bóg wyjątkowy ma tę treść.
Bóg stworzył wszystko,
sprawuje władzę nad wszystkim.
Kontroluje wszystkie planety,
całe stworzenie i ludzi,
od gwiazd po drobne komórki i istoty,
które istnieją w innych formach,
w innych formach.
II
Bożą władzę trudno jest pojąć,
ale nie jest ona abstrakcją.
Jest przy człowieku w każdej chwili,
on widzi i czuje, jak jest realna.
To dowodzi istnieniu Bożej potęgi;
pozwala pojąć, że Bóg ma tę moc.
Bóg stworzył wszystko,
sprawuje władzę nad wszystkim.
Kontroluje wszystkie planety,
całe stworzenie i ludzi,
od gwiazd po drobne komórki i istoty,
które istnieją w innych formach.
III
Słowo „wszystko” oznacza dokładnie to,
co kontroluje Bóg.
To jest niwa, na której Bóg włada,
skala Jego suwerenności i władzy.
Bóg stworzył wszystko,
sprawuje władzę nad wszystkim.
Kontroluje wszystkie planety,
całe stworzenie i ludzi,
od gwiazd po drobne komórki i istoty,
które istnieją w innych formach.
z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Ewangelia o zstąpieniu królestwa: https://pl.kingdomsalvation.org
Kościół Boga Wszechmogącego: https://pl.godfootsteps.org
Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod&hl=pl
App Store: https://apps.apple.com/us/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns - Nowe pieśni Królestwa App:
Google Play: http://bit.ly/31AlJ6v
App Store: https://apple.co/2ITpeMU
E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie