SOWINSKY Podcasts

Na Werandzie Podcast, pon. 8:00: to miejsce spotkania, które tworzymy w ramach naszej strony Fundacji "SOWINSKY": sowinsky.pl. Spotkania z kim? Ze Słowem w drugim człowieku, jego historii i tym, jak Bóg prowadzi każdego z nas z osobna.

Eseje Małżeńskie Podcast (nieregularnie) pt. 8:00: Razem z moją żoną, Mają, rozmawiamy o wszystkim, co nam przyjdzie do serca! Z perspektywy dwóch wierzących osób budujących związek małżeński. :)

Inne: ABC Charyzmatów z Marcinem Zielińskim, Twoja codzienność w mocy Boga z Krzysztofem Kralką oraz Życie Naśladowcy z dr Agatą Rujner. Zapraszam!


Odcinki od najnowszych:

Szukałem Boga we wszystkich religiach, aż Go znalazłem... [Na Werandzie Podcast #103]
2023-05-29 08:00:56

W dzisiejszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią dzieli się ksiądz Witek Ziętarski - wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku, w Diecezji Toruńskiej, a także opiekun wspólnoty Imię Pana w parafii oraz opiekun inicjatywy Światło w Mieście. Jak spotkał Jezusa? W jaki sposób chciał sprawdzać istnienie Boga? Jakie zmiany zauważał po modlitwie i co przekonało go do chrześcijaństwa? Jak to się stało, że wybrał drogę bezżeństwa, a następnie kapłaństwa? W odcinku również o: - procesie poszukiwania prawdy o Bogu i o religiach, - o miłości do Pana Jezusa i drodze rozwijania z Nim relacji oraz o tym, czy księżom łatwiej jest kochać Boga, - o pragnieniu powrotu Jezusa, tęsknocie za Jego powtórnym przyjściem, - o schemacie modlitwy księdza oraz o ogromnej roli i wartości modlitwy osobistej, - o potrzebie dyscypliny w modlitwie („kiedy nie jestem regularny w modlitwie, w głębokiej modlitwie, trudniej jest dostrzec Boga w małych rzeczach, wydaje się, że jest daleko”), - o potrzebie czerpania od innych w służbie i o tym, ile daje żywa wspólnota, - o towarzyszeniu młodym, o tym, jaka jest ich wiara i jak razem gonią za Bogiem, - o Bogu, który przychodzi w czasie posuchy, wtedy, gdy nie umiemy się modlić, - o tym, jak kochać Boga coraz mocniej i jak na tej miłości budować swoje życie, a także o tym, że każdy ma do tego miejsca swoją indywidualną, wyjątkową drogę! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W dzisiejszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią dzieli się ksiądz Witek Ziętarski - wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku, w Diecezji Toruńskiej, a także opiekun wspólnoty Imię Pana w parafii oraz opiekun inicjatywy Światło w Mieście. Jak spotkał Jezusa? W jaki sposób chciał sprawdzać istnienie Boga? Jakie zmiany zauważał po modlitwie i co przekonało go do chrześcijaństwa? Jak to się stało, że wybrał drogę bezżeństwa, a następnie kapłaństwa? W odcinku również o: - procesie poszukiwania prawdy o Bogu i o religiach, - o miłości do Pana Jezusa i drodze rozwijania z Nim relacji oraz o tym, czy księżom łatwiej jest kochać Boga, - o pragnieniu powrotu Jezusa, tęsknocie za Jego powtórnym przyjściem, - o schemacie modlitwy księdza oraz o ogromnej roli i wartości modlitwy osobistej, - o potrzebie dyscypliny w modlitwie („kiedy nie jestem regularny w modlitwie, w głębokiej modlitwie, trudniej jest dostrzec Boga w małych rzeczach, wydaje się, że jest daleko”), - o potrzebie czerpania od innych w służbie i o tym, ile daje żywa wspólnota, - o towarzyszeniu młodym, o tym, jaka jest ich wiara i jak razem gonią za Bogiem, - o Bogu, który przychodzi w czasie posuchy, wtedy, gdy nie umiemy się modlić, - o tym, jak kochać Boga coraz mocniej i jak na tej miłości budować swoje życie, a także o tym, że każdy ma do tego miejsca swoją indywidualną, wyjątkową drogę! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Miłość to intencja i owoc posługi charyzmatycznej! [ABC Charyzmatów 10]
2023-05-28 09:25:53

W dzisiejszym, ostatnim już odcinku w tej serii ABC Charyzmatów, rozmawiamy o tym, czy charyzmaty są tak właściwie niezbędne w naszym życiu duchowym - czy nie wystarczy tylko kochać i być dobrym człowiekiem? O co chodzi w tym dylemacie i gdzie leży jego rozwiązanie?  „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.” (Mt 7,21-27) Jak mamy wypełniać wolę Boga i Jego Słowo?  W odcinku również o tym:  - jakie intencje powinniśmy mieć w sercu, gdy posługujemy innym, z jakich pobudek chcemy służyć i jakiej nagrody oczekujemy, co jest dla nas najcenniejsze i co boimy się stracić,  - jakie typy postaw wyróżniamy z naszym życiu z Bogiem i jaką powinniśmy przyjąć w naszej służbie,  - jak uniknąć wypalenia we wspólnocie, jak uczynić je miejscem zarówno służenia, jak i czerpania,  - ile jesteśmy w stanie oddać Bogu, czy potrafimy złożyć Mu w ofierze największe obietnice swojego życia,  - co jest gwarancją właściwych owoców w posłudze?  „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12) Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W dzisiejszym, ostatnim już odcinku w tej serii ABC Charyzmatów, rozmawiamy o tym, czy charyzmaty są tak właściwie niezbędne w naszym życiu duchowym - czy nie wystarczy tylko kochać i być dobrym człowiekiem? O co chodzi w tym dylemacie i gdzie leży jego rozwiązanie? 


„Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"


Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.”

(Mt 7,21-27)


Jak mamy wypełniać wolę Boga i Jego Słowo? 


W odcinku również o tym: 


- jakie intencje powinniśmy mieć w sercu, gdy posługujemy innym, z jakich pobudek chcemy służyć i jakiej nagrody oczekujemy, co jest dla nas najcenniejsze i co boimy się stracić, 

- jakie typy postaw wyróżniamy z naszym życiu z Bogiem i jaką powinniśmy przyjąć w naszej służbie, 

- jak uniknąć wypalenia we wspólnocie, jak uczynić je miejscem zarówno służenia, jak i czerpania, 

- ile jesteśmy w stanie oddać Bogu, czy potrafimy złożyć Mu w ofierze największe obietnice swojego życia, 

- co jest gwarancją właściwych owoców w posłudze? 


„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

(Mt 7, 12)


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Przestań się porównywać i odnajdź swoją misję! [ABC Charyzmatów 9]
2023-05-24 08:00:48

W najnowszym odcinku z serii ABC charyzmatów rozmawiamy o tym, do jakiego stopnia i do jakiego momentu powinniśmy naśladować innych. Jak uczyć się od ludzi, którzy idą przed nami, ale też kiedy jest czas, by pójść dalej i którą z dróg wtedy wybrać? Gdzie jest moje miejsce, jaka jest moja misja, w którą stronę mam iść? W odcinku również: - o tym, czego szukać w tej drodze, na czym się skupiać, jak odnaleźć pokój i nie ulegać frustracjom, - o szacunku do Bożego planu i owocach tej postawy, - o pułapce porównywania się, o wspólnocie Kościoła, która staje się piękna i kompletna dzięki naszej różnorodności i różnych talentach, jakie posiadamy, o tym, że każdy jest w niej potrzebny i ważny, - o presji, osądzaniu i pokusach, jakie przychodzą wraz ze wzrostem posługi i jak temu nie ulec, - o tym, że czasami możemy stracić po ludzku, ale zyskać w Bożym Królestwie, - o potrzebie pokory wobec Bożej woli, o działaniu Ducha, które jest w stanie przekraczać wszystkie nasze schematy i ograniczenia, - o tym, że - choć różnymi ścieżkami - wszyscy idziemy w tym samym kierunku! „Tylu, ilu modlących się, tyle dróg modlitwy, a wszystkich prowadzi po tych drogach Duch Święty!” Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku z serii ABC charyzmatów rozmawiamy o tym, do jakiego stopnia i do jakiego momentu powinniśmy naśladować innych. Jak uczyć się od ludzi, którzy idą przed nami, ale też kiedy jest czas, by pójść dalej i którą z dróg wtedy wybrać? Gdzie jest moje miejsce, jaka jest moja misja, w którą stronę mam iść? W odcinku również: - o tym, czego szukać w tej drodze, na czym się skupiać, jak odnaleźć pokój i nie ulegać frustracjom, - o szacunku do Bożego planu i owocach tej postawy, - o pułapce porównywania się, o wspólnocie Kościoła, która staje się piękna i kompletna dzięki naszej różnorodności i różnych talentach, jakie posiadamy, o tym, że każdy jest w niej potrzebny i ważny, - o presji, osądzaniu i pokusach, jakie przychodzą wraz ze wzrostem posługi i jak temu nie ulec, - o tym, że czasami możemy stracić po ludzku, ale zyskać w Bożym Królestwie, - o potrzebie pokory wobec Bożej woli, o działaniu Ducha, które jest w stanie przekraczać wszystkie nasze schematy i ograniczenia, - o tym, że - choć różnymi ścieżkami - wszyscy idziemy w tym samym kierunku! „Tylu, ilu modlących się, tyle dróg modlitwy, a wszystkich prowadzi po tych drogach Duch Święty!” Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Charyzmaty chodzą parami! [ABC Charyzmatów 8]
2023-05-23 11:39:54

W piątkowym, już 8 odcinku z serii ABC charyzmatów rozmawiamy o tym, jak łączą się charyzmaty, jakie istnieją między nimi zależności, jaki charyzmat najczęściej towarzyszy innemu i czemu służą te połączenia? Czym jest współpraca darów w różnych wymiarach oraz jak ważny jest apostolski wymiar charyzmatów? Jak powinno wyglądać współdziałanie na linii urząd - charyzmat? W odcinku również o tym, co to znaczy, że tworzymy jedno ciało? Czym jest służba sobie nawzajem i czerpanie od innych w kontekście darów charyzmatycznych? Co możemy otrzymać, gdy otworzymy się na doświadczenie duchowe drugiego człowieka? Jakie błogosławieństwo rodzi nasza współpraca w tym aspekcie? „Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego.” (Prz 27, 17) Jak Bóg rozdziela charyzmaty, by jak najlepiej służyły człowiekowi i całemu Kościołowi? I jak nauczyć się korzystać z nich jak najowocniej? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W piątkowym, już 8 odcinku z serii ABC charyzmatów rozmawiamy o tym, jak łączą się charyzmaty, jakie istnieją między nimi zależności, jaki charyzmat najczęściej towarzyszy innemu i czemu służą te połączenia? Czym jest współpraca darów w różnych wymiarach oraz jak ważny jest apostolski wymiar charyzmatów? Jak powinno wyglądać współdziałanie na linii urząd - charyzmat? W odcinku również o tym, co to znaczy, że tworzymy jedno ciało? Czym jest służba sobie nawzajem i czerpanie od innych w kontekście darów charyzmatycznych? Co możemy otrzymać, gdy otworzymy się na doświadczenie duchowe drugiego człowieka? Jakie błogosławieństwo rodzi nasza współpraca w tym aspekcie? „Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego.” (Prz 27, 17) Jak Bóg rozdziela charyzmaty, by jak najlepiej służyły człowiekowi i całemu Kościołowi? I jak nauczyć się korzystać z nich jak najowocniej? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Płynęłam z prądem tego świata i bałam się być sobą... Bóg mi pomógł! [Na Werandzie Podcast #102]
2023-05-22 08:00:15

W najnowszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią dzieli się Hania Trzewiczyńska. Obecnie zajmuje się coachingiem i mentoringiem chrześcijańskim, chcąc w ten sposób wspierać ludzi i towarzyszyć im w dojściu do miejsca, w którym widzi ich Pan Bóg.  Jak to się zaczęło i dlaczego dziś jest z Jezusem? Skąd zrodziła się u niej chęć bycia dla innych? Czego doświadczyła w czasie wyjazdu do Taize i jaką relację z Bogiem tam zbudowała? Z czego potrzebowała oczyścić swoje serce? Co to znaczy, że „płynęła z prądem tego świata”? Dlaczego próbowała wyłączyć swoje emocje i pragnienia? Dlaczego bała się być sobą? Jak Bóg uczył ją kochać siebie i innych?  W odcinku również o:  - szukaniu Boga w Piśmie Świętym i nauce słuchania Jego głosu, - determinacji i samozaparciu w modlitwie, pomimo poczucia bezsensu („nie umiałam się modlić, ale nie odpuszczałam; im więcej czasu z Nim spędzałam, nasiąkałam Jego obecnością”),  - zbudowaniu fundamentu w Bogu, miejsca, do którego można nieustannie wracać,  - poszukiwaniu pierwotnej miłości i intymności z Panem Bogiem,  - życiu w zasługiwaniu i o nauce przyjmowania łaski,  - Bożym prowadzeniu życiu zawodowym i osobistym,  - powrocie do pasji z dzieciństwa i malowaniu proroczym, - coachingu i mentoringu chrześcijańskim, o tym, jak wygląda sesja coachingowa i jak towarzyszyć drugiej osobie w odkrywaniu pragnień, które złożył w niej Bóg, o dokopywaniu się do marzeń i zasobów („wierzę, że Boże pragnienia dla naszego życia są tymi głębokimi pragnieniami w naszym sercu…”) - darze towarzyszenia duchowego w Kościele, o tym, jak cenne i potrzebne  jest po prostu trwanie przy kimś, o wartości  wspólnoty i bycia z ludźmi, - spisywaniu snów i prowadzeniu duchowych dzienników - „uwielbiam składać puzzle Bożego działania, żeby zobaczyć, że nic nie jest przypadkowe i że On doskonale wie co robi”, - odkrywaniu swojego obdarowania a o pokorze i autorytecie, o posłuszeństwie i buncie, o zaufaniu opiece Pana Boga, o tym, jakie są nasze intencje i czy potrafimy oczekiwać na Boże działanie,  - o tym, co robić, gdy ktoś hamuje nasz wzrost,  - prezentach od Boga i o obietnicach, które się wypełniają!  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Hanią!

W najnowszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią dzieli się Hania Trzewiczyńska. Obecnie zajmuje się coachingiem i mentoringiem chrześcijańskim, chcąc w ten sposób wspierać ludzi i towarzyszyć im w dojściu do miejsca, w którym widzi ich Pan Bóg. 


Jak to się zaczęło i dlaczego dziś jest z Jezusem? Skąd zrodziła się u niej chęć bycia dla innych? Czego doświadczyła w czasie wyjazdu do Taize i jaką relację z Bogiem tam zbudowała? Z czego potrzebowała oczyścić swoje serce? Co to znaczy, że „płynęła z prądem tego świata”? Dlaczego próbowała wyłączyć swoje emocje i pragnienia? Dlaczego bała się być sobą? Jak Bóg uczył ją kochać siebie i innych? 


W odcinku również o: 

- szukaniu Boga w Piśmie Świętym i nauce słuchania Jego głosu,

- determinacji i samozaparciu w modlitwie, pomimo poczucia bezsensu („nie umiałam się modlić, ale nie odpuszczałam; im więcej czasu z Nim spędzałam, nasiąkałam Jego obecnością”), 

- zbudowaniu fundamentu w Bogu, miejsca, do którego można nieustannie wracać, 

- poszukiwaniu pierwotnej miłości i intymności z Panem Bogiem, 

- życiu w zasługiwaniu i o nauce przyjmowania łaski, 

- Bożym prowadzeniu życiu zawodowym i osobistym, 

- powrocie do pasji z dzieciństwa i malowaniu proroczym,

- coachingu i mentoringu chrześcijańskim, o tym, jak wygląda sesja coachingowa i jak towarzyszyć drugiej osobie w odkrywaniu pragnień, które złożył w niej Bóg, o dokopywaniu się do marzeń i zasobów („wierzę, że Boże pragnienia dla naszego życia są tymi głębokimi pragnieniami w naszym sercu…”)

- darze towarzyszenia duchowego w Kościele, o tym, jak cenne i potrzebne  jest po prostu trwanie przy kimś, o wartości  wspólnoty i bycia z ludźmi,

- spisywaniu snów i prowadzeniu duchowych dzienników - „uwielbiam składać puzzle Bożego działania, żeby zobaczyć, że nic nie jest przypadkowe i że On doskonale wie co robi”,

- odkrywaniu swojego obdarowania a o pokorze i autorytecie, o posłuszeństwie i buncie, o zaufaniu opiece Pana Boga, o tym, jakie są nasze intencje i czy potrafimy oczekiwać na Boże działanie, 

- o tym, co robić, gdy ktoś hamuje nasz wzrost, 

- prezentach od Boga i o obietnicach, które się wypełniają! 


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Hanią!

Być ze światem, ale żyć inaczej... [ABC Charyzmatów 7]
2023-05-17 08:00:32

W najnowszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o tym, gdzie i jak mamy używać tych darów, które zostały w nas złożone? Jak współpracować z łaską, by Bóg mógł przez nas działać, byśmy byli narzędziami w Jego ręku? Co pomaga w głoszeniu z mocą i w jaki sposób charyzmaty służą ewangelizacji? Jaka odpowiedzialność wiąże się z posługą charyzmatami i co to znaczy, że mamy prawo i obowiązek z nich korzystać? Czy charyzmaty mogą okazać się także ciężarem? Gdzie uczyć się i rozwijać w sobie to, czym zostaliśmy obdarowani? Jakie znaczenie ma w tym kontekście bycie we wspólnocie i dlaczego możemy nazwać ją szkołą charyzmatów? W odcinku również o tym, co to znaczy, że mamy być ze światem, a nie żyć jak świat, o tym, że potrzebujemy być tam, gdzie brakuje światła Jezusa Chrystusa, że charyzmaty są właśnie odpowiedzią na ten brak, przez który możemy zanosić Boga tym, którzy jeszcze Go nie poznali. „Pozbawiając się charyzmatów, pozbawiamy się ogromnej rzeszy zbawionych.” Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o tym, gdzie i jak mamy używać tych darów, które zostały w nas złożone? Jak współpracować z łaską, by Bóg mógł przez nas działać, byśmy byli narzędziami w Jego ręku? Co pomaga w głoszeniu z mocą i w jaki sposób charyzmaty służą ewangelizacji? Jaka odpowiedzialność wiąże się z posługą charyzmatami i co to znaczy, że mamy prawo i obowiązek z nich korzystać? Czy charyzmaty mogą okazać się także ciężarem? Gdzie uczyć się i rozwijać w sobie to, czym zostaliśmy obdarowani? Jakie znaczenie ma w tym kontekście bycie we wspólnocie i dlaczego możemy nazwać ją szkołą charyzmatów? W odcinku również o tym, co to znaczy, że mamy być ze światem, a nie żyć jak świat, o tym, że potrzebujemy być tam, gdzie brakuje światła Jezusa Chrystusa, że charyzmaty są właśnie odpowiedzią na ten brak, przez który możemy zanosić Boga tym, którzy jeszcze Go nie poznali. „Pozbawiając się charyzmatów, pozbawiamy się ogromnej rzeszy zbawionych.” Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Wszystko się zmieniło, gdy usłyszałem Boży głos... [Na Werandzie Podcast #101]
2023-05-15 19:30:02

W najnowszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią podzielił się Mariusz Mikulski - mąż, ojciec, a także lider wspólnoty młodzieżowej Young GPS ze Skierniewic. Na co dzień śpiewa, gra i uwielbia.  Jaka wyglądała jego droga z Bogiem?  Przez jakie sytuacje w swoim życiu wątpił w Jego istnienie?  Jak przeżywał rozwód i rozpad rodziny?  Jak trudne były czasy dorastania i relacje rówieśnicze? W jaki sposób starał się walczyć z depresją i odtrąceniem?  „Chciałem być lubiany, popularny, zauważony.  Próbowałem stworzyć nowego siebie.  Alkohol bardzo mi to ułatwiał… - dodawał mi odwagi, a agresją pozbywałem się wrogów.” Czego szukał w związkach z kobietami i na czym je budował? Dlaczego udawał kogoś, kim nie jest i jaki obraz samego siebie próbował stworzyć?  I wreszcie - jak to się stało, że dziś jego życie wygląda zupełnie inaczej? W jaki sposób przyszedł do niego Pan Bóg?  „Trafiłem do Wspólnoty w największym bagnie,  nie mogłem znieść tego, że oni są tacy szczęśliwi. Wpadłem na pomysł, żeby się pomodlić…”  Co było dalej?  W odcinku również o:  - wejściu w środowisko narkotykowe, problemach z kontrolowaniem emocji i życiu „na znieczuleniu”, - spotkaniu z Bogiem, który widzi człowieka, jest zainteresowany jego sytuacją i chce do niego mówić,  - doświadczeniu olbrzymiej miłości i mocy Bożej - „miłość, która mnie zalała, była większa niż przekonanie o moim grzechu”, - uwolnieniu od nieczystych i niepotrzebnych myśli i uzależnień, - przełomowych momentach w posłudze  ewangelizacji oraz niezwykłych świadectwach uzdrowienia,  - odkrywaniu siebie we wspólnocie i poznawaniu tego, jak wielki jest Bóg - „zrozumiałem, że Bóg może więcej niż sobie wyobrażam”, - pragnieniu realnej rozmowy z Bogiem, który jest tuż obok i o procesie nauki słuchania Bożego głosu - o kulisach posługi proroczej i świadectwach tego, że Bóg naprawdę zna sytuację każdego z nas i chce do nas mówić!  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Mariuszem!

W najnowszym odcinku z serii Na Werandzie Podcast swoją historią podzielił się Mariusz Mikulski - mąż, ojciec, a także lider wspólnoty młodzieżowej Young GPS ze Skierniewic. Na co dzień śpiewa, gra i uwielbia. 

Jaka wyglądała jego droga z Bogiem? 

Przez jakie sytuacje w swoim życiu wątpił w Jego istnienie? 

Jak przeżywał rozwód i rozpad rodziny? 

Jak trudne były czasy dorastania i relacje rówieśnicze? W jaki sposób starał się walczyć z depresją i odtrąceniem? 

„Chciałem być lubiany, popularny, zauważony. 

Próbowałem stworzyć nowego siebie. 

Alkohol bardzo mi to ułatwiał… - dodawał mi odwagi, a agresją pozbywałem się wrogów.”

Czego szukał w związkach z kobietami i na czym je budował? Dlaczego udawał kogoś, kim nie jest i jaki obraz samego siebie próbował stworzyć? 

I wreszcie - jak to się stało, że dziś jego życie wygląda zupełnie inaczej? W jaki sposób przyszedł do niego Pan Bóg? 

„Trafiłem do Wspólnoty w największym bagnie, 

nie mogłem znieść tego, że oni są tacy szczęśliwi.

Wpadłem na pomysł, żeby się pomodlić…” 

Co było dalej? 

W odcinku również o: 

- wejściu w środowisko narkotykowe, problemach z kontrolowaniem emocji i życiu „na znieczuleniu”,

- spotkaniu z Bogiem, który widzi człowieka, jest zainteresowany jego sytuacją i chce do niego mówić, 

- doświadczeniu olbrzymiej miłości i mocy Bożej - „miłość, która mnie zalała, była większa niż przekonanie o moim grzechu”,

- uwolnieniu od nieczystych i niepotrzebnych myśli i uzależnień,

- przełomowych momentach w posłudze  ewangelizacji oraz niezwykłych świadectwach uzdrowienia, 

- odkrywaniu siebie we wspólnocie i poznawaniu tego, jak wielki jest Bóg - „zrozumiałem, że Bóg może więcej niż sobie wyobrażam”,

- pragnieniu realnej rozmowy z Bogiem, który jest tuż obok i o procesie nauki słuchania Bożego głosu

- o kulisach posługi proroczej i świadectwach tego, że Bóg naprawdę zna sytuację każdego z nas i chce do nas mówić! 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Mariuszem!

Jak rozeznać swój charyzmat? [ABC Charyzmatów 6]
2023-05-12 19:00:54

W dzisiejszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o tym, jak mamy rozeznawać dary w swoim życiu. Skąd wiedzieć, co złożył w nas Pan Bóg i w czym powinniśmy wzrastać? Jak rozpoznać, że to na pewno pochodzi od Niego, a nie ode mnie? Czym jest próba czasu i próba okoliczności? Czy do odkrycia charyzmatu można dojść przez posłuszeństwo? Jak wytrwać w czasie próby, w „czasie przejściowym” i czemu on służy? Do czego Bóg może użyć tego etapu w naszym życiu? Jak nas przez niego kształtuje? Do czego może prowadzić wierność małym, często trudnym początkom i dlaczego mamy ich nie lekceważyć? Jakie są zasady awansu w Bożym Królestwie? W odcinku również o tym, czy posłuszeństwo autorytetom powinno być bezgraniczne oraz czy zawsze musimy godzić się na to, gdy ktoś chce ograniczać naszą posługę. Zapraszamy do wysłuchania najnowszej rozmowy!

W dzisiejszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o tym, jak mamy rozeznawać dary w swoim życiu. Skąd wiedzieć, co złożył w nas Pan Bóg i w czym powinniśmy wzrastać? Jak rozpoznać, że to na pewno pochodzi od Niego, a nie ode mnie? Czym jest próba czasu i próba okoliczności? Czy do odkrycia charyzmatu można dojść przez posłuszeństwo? Jak wytrwać w czasie próby, w „czasie przejściowym” i czemu on służy? Do czego Bóg może użyć tego etapu w naszym życiu? Jak nas przez niego kształtuje? Do czego może prowadzić wierność małym, często trudnym początkom i dlaczego mamy ich nie lekceważyć? Jakie są zasady awansu w Bożym Królestwie? W odcinku również o tym, czy posłuszeństwo autorytetom powinno być bezgraniczne oraz czy zawsze musimy godzić się na to, gdy ktoś chce ograniczać naszą posługę. Zapraszamy do wysłuchania najnowszej rozmowy!

Twoja ukryta służba ma ogromny wpływ! [ABC Charyzmatów 5]
2023-05-10 08:00:18

W dzisiejszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o darach, które na pierwszy rzut oka wydają się zwykłe, mniej spektakularne, ale tak naprawdę są równie ważne i potrzebne każdemu z nas! Jakie charyzmaty się do nich zaliczają? Jak istotne są dla funkcjonowania wspólnoty? Czy można mieć charyzmat biznesu i zarabiania pieniędzy? Ile muszę mieć, by móc coś komuś dać? Jakie znaczenie ma dawanie w kontekście naszego duchowego wzrostu? W odcinku także m.in.: - o charyzmacie zarządzania, przywództwa i pasterstwa, - o roli świeckich w Kościele i o tym, jakich zmian potrzebujemy, - o tym, czy w Kościele powinna być dekoracja, - o tym, kto powinien być liderem i po czym poznać, że jest to osoba na właściwym miejscu, że jest z Bożego Ducha, - o uczniostwie, - o różnicy między kontrolowaniem, a towarzyszeniem innym w posłudze, a także o tym, jak mamy przyczyniać się do wzrostu ludzi i Królestwa Bożego przez nich, - o tym, jak zbudowane są wspólnoty, które wydają duże owoce, - o tym, jak zachować kulturę w posłudze.

W dzisiejszym odcinku z serii ABC Charyzmatów rozmawiamy o darach, które na pierwszy rzut oka wydają się zwykłe, mniej spektakularne, ale tak naprawdę są równie ważne i potrzebne każdemu z nas! Jakie charyzmaty się do nich zaliczają? Jak istotne są dla funkcjonowania wspólnoty? Czy można mieć charyzmat biznesu i zarabiania pieniędzy? Ile muszę mieć, by móc coś komuś dać? Jakie znaczenie ma dawanie w kontekście naszego duchowego wzrostu? W odcinku także m.in.: - o charyzmacie zarządzania, przywództwa i pasterstwa, - o roli świeckich w Kościele i o tym, jakich zmian potrzebujemy, - o tym, czy w Kościele powinna być dekoracja, - o tym, kto powinien być liderem i po czym poznać, że jest to osoba na właściwym miejscu, że jest z Bożego Ducha, - o uczniostwie, - o różnicy między kontrolowaniem, a towarzyszeniem innym w posłudze, a także o tym, jak mamy przyczyniać się do wzrostu ludzi i Królestwa Bożego przez nich, - o tym, jak zbudowane są wspólnoty, które wydają duże owoce, - o tym, jak zachować kulturę w posłudze.

Chciałam zachować czystość. Zrobiłam wyjątek ten jeden raz... [Na Werandzie Podcast #100]
2023-05-08 08:00:28

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast gościmy Aleksandrę Cymerman. Mówi o sobie, że jest współczesną wersją Hioba. Dlaczego? „Miałam bardzo dużo, zostało mi to zabrane. I był czas kiedy faktycznie nie miałam nic, nie miałam zdrowia straciłam jedyne dziecko, straciłam pracę. Byłam uzależniona od innych. A wcześniej byłam panią architekt z sukcesami.” Co wydarzyło się w jej życiu? Jak wyglądała jej droga z Bogiem i jak wiara wpływała na relacje damsko męskie? „Chciałam zachować czystość do ślubu, ale stwierdziłam, że ten jeden jedyny raz zrobię wyjątek…” Jakie to miało konsekwencje? Czego doświadczyła i jak czuła się sama ze sobą? Co działo się z jej zdrowiem po utracie dziecka? Jak zmieniał się jej stan wbrew przewidywaniom lekarzy? Jak to wydarzenie wpłynęło na jej życie i życie osób wokół niej? W odcinku również o: - wierze, która przetrwała bardzo trudne chwile, - wdzięczności za rzeczy, których Bóg już dokonał w naszym życiu i umiejętności ich dostrzegania, - niepielęgnowaniu w sobie żalu, złości i pytań „dlaczego”, o tym, jak iść do przodu, - Bogu, który nie opuszcza nas nawet pomimo naszych niewłaściwych wyborów, przeprowadza nas dalej i wskazuje nowe drogi! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast gościmy Aleksandrę Cymerman. Mówi o sobie, że jest współczesną wersją Hioba. Dlaczego? „Miałam bardzo dużo, zostało mi to zabrane. I był czas kiedy faktycznie nie miałam nic, nie miałam zdrowia straciłam jedyne dziecko, straciłam pracę. Byłam uzależniona od innych. A wcześniej byłam panią architekt z sukcesami.” Co wydarzyło się w jej życiu? Jak wyglądała jej droga z Bogiem i jak wiara wpływała na relacje damsko męskie? „Chciałam zachować czystość do ślubu, ale stwierdziłam, że ten jeden jedyny raz zrobię wyjątek…” Jakie to miało konsekwencje? Czego doświadczyła i jak czuła się sama ze sobą? Co działo się z jej zdrowiem po utracie dziecka? Jak zmieniał się jej stan wbrew przewidywaniom lekarzy? Jak to wydarzenie wpłynęło na jej życie i życie osób wokół niej? W odcinku również o: - wierze, która przetrwała bardzo trudne chwile, - wdzięczności za rzeczy, których Bóg już dokonał w naszym życiu i umiejętności ich dostrzegania, - niepielęgnowaniu w sobie żalu, złości i pytań „dlaczego”, o tym, jak iść do przodu, - Bogu, który nie opuszcza nas nawet pomimo naszych niewłaściwych wyborów, przeprowadza nas dalej i wskazuje nowe drogi! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie