SOWINSKY Podcasts

Na Werandzie Podcast, pon. 8:00: to miejsce spotkania, które tworzymy w ramach naszej Fundacji "SOWINSKY": sowinsky.pl. Spotkania z kim? Ze Słowem w drugim człowieku, jego historii i tym, jak Bóg prowadzi każdego z nas z osobna.

SOWINSKY Podcast w czwartki o 10:00. Solowe rozważania mojego autorstwa lub rozmowy z różnymi ludźmi na tematy przeróżne, tak, abyśmy mogli rozwijać się całościowo: ciało, dusza, psychika. :)

Inne Podcasty: Eseje Małżeńskie Podcast z moją Żoną (w tym roku wrócą!), ABC Charyzmatów z Marcinem Zielińskim, Życie Naśladowcy z dr Agatą Rujner. Zapraszam!


Odcinki od najnowszych:

Rozpakuj swój prezent od Boga! [ABC Charyzmatów 1]
2023-04-26 08:00:40

ABC Charyzmatów! Witajcie w nowej serii na naszym kanale, w której wspólnie z Marcinem Zielińskim chcemy zgłębiać temat tego, czym tak właściwie są charyzmaty, czemu służą i kto może je otrzymać? Jak rozumieć to, że wynikają one z daru łaski i jak z tym darem współpracować? Czy charyzmatyk musi być święty, doskonały i nieskazitelny? Co nam nie wychodzi w naszej posłudze i jak często popełniamy błędy? Z czego wynikają charyzmaty i do czego powinny prowadzić ludzi w Kościele? W jaki sposób nas uświęcają? Czy musimy wybierać pomiędzy charyzmatami a miłością? Bóg działa przez ludzi i ich do tego wyposaża. Duch Święty obdarza nas prezentami, przez które możemy obdarzać innych dobrem, a które musimy najpierw sami rozpakować, musimy na to odpowiedzieć swoim „tak”. „Apostolstwo sprawuje się w wierze, nadziei i miłości, które rozlewa Duch Święty w sercach wszystkich członków Kościoła. Co więcej, przykazanie miłości, które jest największym poleceniem Pana, przynagla wszystkich wiernych do zabiegania o chwałę Boga przez nadejście Jego królestwa i o życie wieczne dla wszystkich ludzi, by poznali jedynego Boga prawdziwego oraz tego, którego posłał Jezus Chrystus (por. J 17, 3). Wszystkim zatem wiernym nałożony zostaje wspaniały obowiązek przyczyniania się do tego, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia. Dla spełniania tego apostolstwa udziela wiernym Duch Święty, sprawujący dzieło uświęcenia Ludu Bożego przez posługę słowa i sakramenty, także innych szczególnych darów (por. 1 Kor 12, 7), «udzielając każdemu tak, jak chce» (1 Kor 12, 11), by «służąc sobie wzajemnie każdy tą łaską, jaką otrzymał» przyczyniali się i oni «jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej» (1 P 4, 10) do budowania całego ciała w miłości (por. Ef 4, 16).” (DEKRET O APOSTOLSTWIE ŚWIECKICH APOSTOLICAM ACTUOSITATEM) Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

ABC Charyzmatów! Witajcie w nowej serii na naszym kanale, w której wspólnie z Marcinem Zielińskim chcemy zgłębiać temat tego, czym tak właściwie są charyzmaty, czemu służą i kto może je otrzymać? Jak rozumieć to, że wynikają one z daru łaski i jak z tym darem współpracować? Czy charyzmatyk musi być święty, doskonały i nieskazitelny? Co nam nie wychodzi w naszej posłudze i jak często popełniamy błędy? Z czego wynikają charyzmaty i do czego powinny prowadzić ludzi w Kościele? W jaki sposób nas uświęcają? Czy musimy wybierać pomiędzy charyzmatami a miłością? Bóg działa przez ludzi i ich do tego wyposaża. Duch Święty obdarza nas prezentami, przez które możemy obdarzać innych dobrem, a które musimy najpierw sami rozpakować, musimy na to odpowiedzieć swoim „tak”. „Apostolstwo sprawuje się w wierze, nadziei i miłości, które rozlewa Duch Święty w sercach wszystkich członków Kościoła. Co więcej, przykazanie miłości, które jest największym poleceniem Pana, przynagla wszystkich wiernych do zabiegania o chwałę Boga przez nadejście Jego królestwa i o życie wieczne dla wszystkich ludzi, by poznali jedynego Boga prawdziwego oraz tego, którego posłał Jezus Chrystus (por. J 17, 3). Wszystkim zatem wiernym nałożony zostaje wspaniały obowiązek przyczyniania się do tego, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia. Dla spełniania tego apostolstwa udziela wiernym Duch Święty, sprawujący dzieło uświęcenia Ludu Bożego przez posługę słowa i sakramenty, także innych szczególnych darów (por. 1 Kor 12, 7), «udzielając każdemu tak, jak chce» (1 Kor 12, 11), by «służąc sobie wzajemnie każdy tą łaską, jaką otrzymał» przyczyniali się i oni «jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej» (1 P 4, 10) do budowania całego ciała w miłości (por. Ef 4, 16).” (DEKRET O APOSTOLSTWIE ŚWIECKICH APOSTOLICAM ACTUOSITATEM) Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Życie mojego męża się skończyło. Moje nie… [Na Werandzie Podcast #98]
2023-04-24 08:00:39

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast rozmowa z Joanną Gościniak - mamą dwójki dzieci oraz wdową, a także pomysłodawczynią i współorganizatorką rekolekcji dla młodych wdów Nowy Początek. Należy do wspólnoty Eucharistos, działającej przy klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Mówi o sobie, że jest pasjonatką Jezusa i życia. Obecnie wykonuje równej zawód katechety. W odcinku m.in.: - o tym, jak przebiegała jej relacja z Bogiem i jak się zmieniała, - o trudnej diagnozie męża, strachu i lęku o przyszłość („do mojego życia przyszło tsunami; w momencie diagnozy dowiedziałam się o sobie rzeczy, których nie chciałam wiedzieć”), - o codzienności w cieniu nowotworu i towarzyszeniu w chorobie, - o czekaniu na cud i duchu kontroli („oczekiwałam konkretnej rzeczy: daj mi zdrowie mojego męża”), - o oddaniu woli Bogu, - o młodym wdowieństwie i o odkrywaniu w nim powołania, - o głodzie sensu życia i odnalezieniu go w Bogu, - o rekolekcjach dla młodych wdów, - o kompleksie śmierci, o ciele w kontekście żałoby i o odzyskiwaniu kobiecości, - o zapraszaniu Jezusa do swoich pretensji, do swojego żalu i smutku, o szukaniu Go przez łzy oraz o tym, jak „odwrócić się od grobu”. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast rozmowa z Joanną Gościniak - mamą dwójki dzieci oraz wdową, a także pomysłodawczynią i współorganizatorką rekolekcji dla młodych wdów Nowy Początek. Należy do wspólnoty Eucharistos, działającej przy klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Mówi o sobie, że jest pasjonatką Jezusa i życia. Obecnie wykonuje równej zawód katechety. W odcinku m.in.: - o tym, jak przebiegała jej relacja z Bogiem i jak się zmieniała, - o trudnej diagnozie męża, strachu i lęku o przyszłość („do mojego życia przyszło tsunami; w momencie diagnozy dowiedziałam się o sobie rzeczy, których nie chciałam wiedzieć”), - o codzienności w cieniu nowotworu i towarzyszeniu w chorobie, - o czekaniu na cud i duchu kontroli („oczekiwałam konkretnej rzeczy: daj mi zdrowie mojego męża”), - o oddaniu woli Bogu, - o młodym wdowieństwie i o odkrywaniu w nim powołania, - o głodzie sensu życia i odnalezieniu go w Bogu, - o rekolekcjach dla młodych wdów, - o kompleksie śmierci, o ciele w kontekście żałoby i o odzyskiwaniu kobiecości, - o zapraszaniu Jezusa do swoich pretensji, do swojego żalu i smutku, o szukaniu Go przez łzy oraz o tym, jak „odwrócić się od grobu”. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Radzisz sobie bez Ducha Świętego? [Eseje Małżeńskie Podcast 16]
2023-04-21 08:01:00

W najnowszym odcinku z serii Eseje Małżeńskie Podcast rozmawiamy o tym, jak człowiek może budować relację z Duchem Świętym i Kim właściwie jest ta trzecia osoba Trójcy Świętej? Gdzie i jak - pośród tylu niejednoznacznych i nieuchwytnych obrazów - mamy ją sobie umiejscowić i próbować zrozumieć? „A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 21-22) Dlaczego stale wołamy o Ducha Świętego skoro On cały czas w nas zamieszkuje? Po co został nam dany? Jak działa w nas dzisiaj? Jak mamy się z Nim na co dzień komunikować? Jak wychwytywać Jego szepty? Jakie oblicze Boga poznajemy przez Ducha Świętego? W odcinku również o tym, że Duch Święty chce działać przeze mnie i potwierdzać moc Ewangelii dzisiaj! Jak mamy z Nim współpracować? Jak mają się do siebie Jego głos oraz nasza intuicja? Jest w nas coś więcej niż my sami. Duch Święty prowadzi nas wgłąb, byśmy mogli doświadczać życia na wielu poziomach. „(…) Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (…)” (J 7, 37-39) Duch Święty nie śpi, a cuda nigdy nie wygasły! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku z serii Eseje Małżeńskie Podcast rozmawiamy o tym, jak człowiek może budować relację z Duchem Świętym i Kim właściwie jest ta trzecia osoba Trójcy Świętej? Gdzie i jak - pośród tylu niejednoznacznych i nieuchwytnych obrazów - mamy ją sobie umiejscowić i próbować zrozumieć? „A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 21-22) Dlaczego stale wołamy o Ducha Świętego skoro On cały czas w nas zamieszkuje? Po co został nam dany? Jak działa w nas dzisiaj? Jak mamy się z Nim na co dzień komunikować? Jak wychwytywać Jego szepty? Jakie oblicze Boga poznajemy przez Ducha Świętego? W odcinku również o tym, że Duch Święty chce działać przeze mnie i potwierdzać moc Ewangelii dzisiaj! Jak mamy z Nim współpracować? Jak mają się do siebie Jego głos oraz nasza intuicja? Jest w nas coś więcej niż my sami. Duch Święty prowadzi nas wgłąb, byśmy mogli doświadczać życia na wielu poziomach. „(…) Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (…)” (J 7, 37-39) Duch Święty nie śpi, a cuda nigdy nie wygasły! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Kiedyś walczyłem bejsbolem, dziś walczę Słowem Bożym! [Na Werandzie Podcast #97]
2023-04-17 08:00:31

Gościem najnowszego odcinka Na Werandzie Podcast jest Zbyszek Kacprzak - mąż, ojciec, aktualnie również członek Wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Mówi o sobie, że został wyrwany „z ulicy do kaplicy”. Co to oznacza? Jakiego dzieciństwa doświadczył? Dlaczego to nie rodzice, a wychowawczyni w szkole, dawała mu na chleb? W rozmowie także o szukaniu autorytetów w środowisku przestępczym, o śmierci rodziców i trafieniu do domu dziecka, o sile i agresywności, które były dla niego jedynymi atutami i szansą na bycie zauważonym („nie liczyło się, co umiesz, tylko jak umiesz się bić”). Zbyszek dzieli się z nami bardzo trudnymi doświadczeniami z alkoholem, narkotykami, zranieniami rodzinnymi i staraniami o odbudowanie tych relacji. Opowiada wreszcie o próbach samobójczych, z których został w cudowny sposób uratowany. Jak zaczęła się jego historia z Bogiem, jak ewoluowała i jak wygląda dziś? Jak wychodził z duchowego „więzienia”, jak zakochiwał się w Jezusie, jak poznawał Kościół na nowo? Do czego Pan go zaprasza, jak pomaga układać życiowe priorytety i interweniuje w chwilach zwątpienia? W rozmowie także: - o przechodzeniu z nienawiści do miłości, - o nadawaniu właściwego miejsca służbie rodzinie, - o powołaniu do młodzieży i ewangelizacji, - o tym, jak zmienił się jako ojciec, - o Bożej miłości, której nie umiemy zrozumieć, - o niesamowitych świadectwach - „historiach z ulicy”, pokazujących, że Bóg może działać przez każdego z nas oraz że warto próbować i przełamywać własne opory w ewangelizacji, - o hojności Boga i Jego błogosławieństwie w momencie, gdy oddajemy Mu całych siebie! Zapraszamy do wysłuchania tej niezwykłej rozmowy, w której Zbyszek zostawia całe swoje serce, dzieląc się wszystkim, co przeżył!

Gościem najnowszego odcinka Na Werandzie Podcast jest Zbyszek Kacprzak - mąż, ojciec, aktualnie również członek Wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Mówi o sobie, że został wyrwany „z ulicy do kaplicy”. Co to oznacza? Jakiego dzieciństwa doświadczył? Dlaczego to nie rodzice, a wychowawczyni w szkole, dawała mu na chleb? W rozmowie także o szukaniu autorytetów w środowisku przestępczym, o śmierci rodziców i trafieniu do domu dziecka, o sile i agresywności, które były dla niego jedynymi atutami i szansą na bycie zauważonym („nie liczyło się, co umiesz, tylko jak umiesz się bić”). Zbyszek dzieli się z nami bardzo trudnymi doświadczeniami z alkoholem, narkotykami, zranieniami rodzinnymi i staraniami o odbudowanie tych relacji. Opowiada wreszcie o próbach samobójczych, z których został w cudowny sposób uratowany. Jak zaczęła się jego historia z Bogiem, jak ewoluowała i jak wygląda dziś? Jak wychodził z duchowego „więzienia”, jak zakochiwał się w Jezusie, jak poznawał Kościół na nowo? Do czego Pan go zaprasza, jak pomaga układać życiowe priorytety i interweniuje w chwilach zwątpienia? W rozmowie także: - o przechodzeniu z nienawiści do miłości, - o nadawaniu właściwego miejsca służbie rodzinie, - o powołaniu do młodzieży i ewangelizacji, - o tym, jak zmienił się jako ojciec, - o Bożej miłości, której nie umiemy zrozumieć, - o niesamowitych świadectwach - „historiach z ulicy”, pokazujących, że Bóg może działać przez każdego z nas oraz że warto próbować i przełamywać własne opory w ewangelizacji, - o hojności Boga i Jego błogosławieństwie w momencie, gdy oddajemy Mu całych siebie! Zapraszamy do wysłuchania tej niezwykłej rozmowy, w której Zbyszek zostawia całe swoje serce, dzieląc się wszystkim, co przeżył!

Ile wiesz o tym, w co wierzysz?! [Eseje Małżeńskie Podcast 15]
2023-04-14 09:17:23

Dziękujemy za oświetlenie firmie Quadralite! Tutaj kupisz sprzęt oświetleniowy ze zniżką 7% o której mówię w filmie: http://bit.ly/3xUT7Xd Użyj kodu: #Q_nawerandzie Wesprzesz nas w tworzeniu albumu studyjnego Mai Sowińskiej całkowicie po angielsku tutaj: https://bit.ly/3R7X7f9 W najnowszym odcinku z serii Eseje Małżeńskie Podcast, chcemy kolejny raz podzielić się z Wami pozycjami książkowymi, które odegrały znaczącą rolę w naszym odkrywaniu wiary i własnej w niej tożsamości. To tytuły, które pomogły nam w rozumieniu sakramentalnego życia Kościoła oraz rozumienia jego samego - czym tak naprawdę jest, a czym nie. Mówimy tu o książkach, które niejednokrotnie były odpowiedzią na nasze pytania, dociekania, tęsknoty i wołania na modlitwie i które ujawniły to, czego w danym momencie poszukiwaliśmy. Tytuły, jakie omawiamy w odcinku to: 1. „Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii” (autor: Brant Pitre), czyli: - o genezie Eucharystii według tradycji judaizmu, - o integralności Boga i Jego Słowa, - o tym, na co czekał naród żydowski w czasie, gdy Jezus chodził po Ziemi i jakiego Mesjasza oczekiwano, - o biblijnych korzeniach Paschy, - o tym, skąd na ołtarzu wzięły się chleb i wino, - o tym, czym jest nowa manna Mesjasza, czym jest chleb nadprzyrodzony, - o analizie modlitwy „Ojcze Nasz” i jej chwalebnego charakteru, - o potrzebie posiadania świadomości tego, jaka jest nasza tożsamość, o jej odkrywaniu i zgłębianiu oraz o wzięciu za nią odpowiedzialności, - o pełniejszym uczestnictwie we mszy świętej i poznaniu Jezusa przez to, co ustanowił. 2. „Bierzcie i jedzcie. Książka o Komunii Świętej” (autor: Ulf Ekman), czyli o zgłębianiu pierwotnej Eucharystii i pierwotnego chrześcijaństwa, a także o odkrywaniu znaczenia tego sakramentu oraz błogosławieństw, jakie możemy z niego czerpać. 3. „Wielkie odkrycie. Nasza droga do Kościoła katolickiego” (autorzy: Ulf i Birgitta Ekman), czyli o osobistym doświadczeniu liderów szwedzkiego wolnego Kościoła Livets Ord, którzy po wieloletnim etapie poszukiwania, zgłębiania i przybliżania się do Kościoła katolickiego, zdecydowali się na dołączenie do wspólnoty katolików, o działaniu Ducha Świetego, który objawiał im nowe, nieodkryte rzeczy. „Kiedy wierzący odkrywają skarby i bogactwa kryjące się w Eucharystii, wówczas staje się ona dla nich wydarzeniem wspanialszym, niż mogliby to sobie wyobrazić.” (U. Ekman w: „Bierzcie i jedzcie. Książka o Komunii Świętej”) Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dziękujemy za oświetlenie firmie Quadralite! Tutaj kupisz sprzęt oświetleniowy ze zniżką 7% o której mówię w filmie: http://bit.ly/3xUT7Xd Użyj kodu: #Q_nawerandzie Wesprzesz nas w tworzeniu albumu studyjnego Mai Sowińskiej całkowicie po angielsku tutaj: https://bit.ly/3R7X7f9 W najnowszym odcinku z serii Eseje Małżeńskie Podcast, chcemy kolejny raz podzielić się z Wami pozycjami książkowymi, które odegrały znaczącą rolę w naszym odkrywaniu wiary i własnej w niej tożsamości. To tytuły, które pomogły nam w rozumieniu sakramentalnego życia Kościoła oraz rozumienia jego samego - czym tak naprawdę jest, a czym nie. Mówimy tu o książkach, które niejednokrotnie były odpowiedzią na nasze pytania, dociekania, tęsknoty i wołania na modlitwie i które ujawniły to, czego w danym momencie poszukiwaliśmy. Tytuły, jakie omawiamy w odcinku to: 1. „Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii” (autor: Brant Pitre), czyli: - o genezie Eucharystii według tradycji judaizmu, - o integralności Boga i Jego Słowa, - o tym, na co czekał naród żydowski w czasie, gdy Jezus chodził po Ziemi i jakiego Mesjasza oczekiwano, - o biblijnych korzeniach Paschy, - o tym, skąd na ołtarzu wzięły się chleb i wino, - o tym, czym jest nowa manna Mesjasza, czym jest chleb nadprzyrodzony, - o analizie modlitwy „Ojcze Nasz” i jej chwalebnego charakteru, - o potrzebie posiadania świadomości tego, jaka jest nasza tożsamość, o jej odkrywaniu i zgłębianiu oraz o wzięciu za nią odpowiedzialności, - o pełniejszym uczestnictwie we mszy świętej i poznaniu Jezusa przez to, co ustanowił. 2. „Bierzcie i jedzcie. Książka o Komunii Świętej” (autor: Ulf Ekman), czyli o zgłębianiu pierwotnej Eucharystii i pierwotnego chrześcijaństwa, a także o odkrywaniu znaczenia tego sakramentu oraz błogosławieństw, jakie możemy z niego czerpać. 3. „Wielkie odkrycie. Nasza droga do Kościoła katolickiego” (autorzy: Ulf i Birgitta Ekman), czyli o osobistym doświadczeniu liderów szwedzkiego wolnego Kościoła Livets Ord, którzy po wieloletnim etapie poszukiwania, zgłębiania i przybliżania się do Kościoła katolickiego, zdecydowali się na dołączenie do wspólnoty katolików, o działaniu Ducha Świetego, który objawiał im nowe, nieodkryte rzeczy. „Kiedy wierzący odkrywają skarby i bogactwa kryjące się w Eucharystii, wówczas staje się ona dla nich wydarzeniem wspanialszym, niż mogliby to sobie wyobrazić.” (U. Ekman w: „Bierzcie i jedzcie. Książka o Komunii Świętej”) Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Jesteśmy wezwani do troski o nasz wspólny dom! [Na Werandzie Podcast #96]
2023-04-10 08:00:39

Gościem najnowszego odcinka Na Werandzie Podcast jest Piotr Abramczyk - z pasji, wykształcenia i zawodowo - meteorolog, szczególnie zainteresowany kwestią zmian klimatycznych. Ukończył studia meteorologiczne na Uniwersytecie w Reading. Jest koordynatorem działań Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ludzi wierzących w opiekę nad naszym wspólnym domem, w duchu Katolickiej Nauki Społecznej. Piotr jest również członkiem wspólnoty Dom w Ramionach Ojca w Warszawie. W naszej rozmowie m.in.: - o poszukiwaniu powołania i życiowej misji, - o Bożych odpowiedziach na modlitwę i poczuciu Jego prowadzenia, - o Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska - czym się zajmuje, jakie ma cele, w jaki sposób działa, - o rozumienie terminu „ekologia integralna” oraz o tym, czym jest „nawrócenie ekologiczne” w kontekście całościowego nawrócenia do Boga, - o nauczaniu Kościoła dotyczącym naszego podejścia do środowiska i o encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, - o potrzebie zmiany nastawienia chrześcijan wobec tematów ekologicznych, - o tym, co wynika z naszego spotkania z Jezusem w kontekście relacji z otaczającym nas światem, - o kryzysie klimatycznym i jego konsekwencjach, - o teologicznej wizji świata oraz potrzebie wzięcia świata w odpowidzialny i troskliwy zarząd. „Talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego. Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami.” – Laudato si’ 14 Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Gościem najnowszego odcinka Na Werandzie Podcast jest Piotr Abramczyk - z pasji, wykształcenia i zawodowo - meteorolog, szczególnie zainteresowany kwestią zmian klimatycznych. Ukończył studia meteorologiczne na Uniwersytecie w Reading. Jest koordynatorem działań Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ludzi wierzących w opiekę nad naszym wspólnym domem, w duchu Katolickiej Nauki Społecznej. Piotr jest również członkiem wspólnoty Dom w Ramionach Ojca w Warszawie. W naszej rozmowie m.in.: - o poszukiwaniu powołania i życiowej misji, - o Bożych odpowiedziach na modlitwę i poczuciu Jego prowadzenia, - o Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska - czym się zajmuje, jakie ma cele, w jaki sposób działa, - o rozumienie terminu „ekologia integralna” oraz o tym, czym jest „nawrócenie ekologiczne” w kontekście całościowego nawrócenia do Boga, - o nauczaniu Kościoła dotyczącym naszego podejścia do środowiska i o encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, - o potrzebie zmiany nastawienia chrześcijan wobec tematów ekologicznych, - o tym, co wynika z naszego spotkania z Jezusem w kontekście relacji z otaczającym nas światem, - o kryzysie klimatycznym i jego konsekwencjach, - o teologicznej wizji świata oraz potrzebie wzięcia świata w odpowidzialny i troskliwy zarząd. „Talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego. Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami.” – Laudato si’ 14 Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Byłem nieszczęśliwy, choć miałem wszystko... [Na Werandzie Podcast #95]
2023-04-03 08:00:19

Dziś gościem na Werandzie jest Wojtek Skalski - mąż i ojciec, związany ze wspólnotą Bet Lehem w Warszawie. W rozmowie usłyszycie o jego drodze wiary, o tym, czego wcześniej szukał w życiu i na czym je budował. Dlaczego okazało się to niewystarczające? „Moim idolem, tym, na co patrzyłem, był świat i gonitwa za tym, co pokazują inni, za tym, co jest fajne, szybkie, co ci sprawia przyjemność. Moim celem było to, żeby osiągnąć jak najwięcej. Sam chciałem wszystko kontrolować.” Dlaczego czuł się nieszczęśliwy, skoro na pierwszy rzut oka, miał wszystko? Czego mu brakowało? W odcinku również o tym, kim był dla niego Bóg i jak odkrywał Jego inną stronę, o przywiązaniu do grzechu i szukaniu jego źródła w swoim życiu, o znakach od Pana Boga i zaskakujących spotkaniach, które potwierdzały to, że Bóg naprawdę nas widzi, o uwolnieniu od pokus, o owocach rekolekcji w milczeniu i o doświadczeniu miłości Boga Ojca, o odkryciu własnej tożsamości jako dziecka Bożego oraz odnalezieniu właściwego fundamentu i celu w swoim życiu! Wojtek jest także bardzo mocno zaangażowany w posługę innym modlitwą wstawienniczą, dlatego w odcinku możecie usłyszeć niesamowite świadectwa tego, jak Bóg działa dziś przez jego ręce, jak objawia swoją chwałę, jak przychodzi z uzdrowieniem do ciała i duszy i jak przemienia życia! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dziś gościem na Werandzie jest Wojtek Skalski - mąż i ojciec, związany ze wspólnotą Bet Lehem w Warszawie. W rozmowie usłyszycie o jego drodze wiary, o tym, czego wcześniej szukał w życiu i na czym je budował. Dlaczego okazało się to niewystarczające? „Moim idolem, tym, na co patrzyłem, był świat i gonitwa za tym, co pokazują inni, za tym, co jest fajne, szybkie, co ci sprawia przyjemność. Moim celem było to, żeby osiągnąć jak najwięcej. Sam chciałem wszystko kontrolować.” Dlaczego czuł się nieszczęśliwy, skoro na pierwszy rzut oka, miał wszystko? Czego mu brakowało? W odcinku również o tym, kim był dla niego Bóg i jak odkrywał Jego inną stronę, o przywiązaniu do grzechu i szukaniu jego źródła w swoim życiu, o znakach od Pana Boga i zaskakujących spotkaniach, które potwierdzały to, że Bóg naprawdę nas widzi, o uwolnieniu od pokus, o owocach rekolekcji w milczeniu i o doświadczeniu miłości Boga Ojca, o odkryciu własnej tożsamości jako dziecka Bożego oraz odnalezieniu właściwego fundamentu i celu w swoim życiu! Wojtek jest także bardzo mocno zaangażowany w posługę innym modlitwą wstawienniczą, dlatego w odcinku możecie usłyszeć niesamowite świadectwa tego, jak Bóg działa dziś przez jego ręce, jak objawia swoją chwałę, jak przychodzi z uzdrowieniem do ciała i duszy i jak przemienia życia! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Żyj tak, żeby inni pytali skąd TO masz! [Życie Naśladowcy 12]
2023-03-29 08:00:17

„I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) W dwunastym, ostatnim (w tej serii?) odcinku „Życia Naśladowcy” rozmawiamy o tym, co jest naszym zadaniem jako świadków Jezusa.  Mamy żyć tylko dla siebie, czy jednak inaczej? Jak wypełnić to ostatnie polecenie zawarte w Ewangelii?  Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 1816:  „Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją: > Wszyscy... winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje < (Sobór Watykański II). Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt 10, 32-33). Jezus zostawił nam konkretną misję do wykonania. Naśladowca ma, tak jak On, głosić Dobrą Nowinę. Mamy czynić innych uczniami.  To jest nasze zadanie, żeby iść gdziekolwiek On nas posyła i dawać świadectwo. Jak zacząć działać? Co właściwie mamy głosić? Na początku - kochać, być znakiem zapytania dla innych ludzi i nieść różnicę. Czynić swoją codzienność przestrzenią dla Jego obecności i chwały! W odcinku poruszamy też takie tematy jak: - status dawania świadectwa w Kościele, jak jest to postrzegane? - do jakich błędów mamy skłonność jako świadkowie Jezusa?  - co mówić, a czego nie - czyli o tym, że nie ma schematu głoszenia, - co ma wspólnego świadek z męczennikiem, jaką cenę trzeba zapłacić? - pięć cech współczesnej świętości (wg papieża Franciszka), - powołanie do relacji - trzeba być z Bogiem, ale i ze światem, - jak znosić prześladowania?  - oczekiwania wobec osób głoszących o Bogu, oddzielenie czasu świadczenia i czasu odpoczynku, konieczność zadbania o siebie, by nie potknąć się w posłudze,   - kerygmat zakorzeniony w życiu.  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!  Bądźmy Jego uczniami, świadectwem dla Jego chwały!  Jesteśmy solą ziemi i światłem świata.  A przecież „nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5, 15-16)

„I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

(Mk 16, 15)


W dwunastym, ostatnim (w tej serii?) odcinku „Życia Naśladowcy” rozmawiamy o tym, co jest naszym zadaniem jako świadków Jezusa. 

Mamy żyć tylko dla siebie, czy jednak inaczej?

Jak wypełnić to ostatnie polecenie zawarte w Ewangelii? 


Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 1816: 

„Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją: > Wszyscy... winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje < (Sobór Watykański II). Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt 10, 32-33).


Jezus zostawił nam konkretną misję do wykonania. Naśladowca ma, tak jak On, głosić Dobrą Nowinę. Mamy czynić innych uczniami. 


To jest nasze zadanie, żeby iść gdziekolwiek On nas posyła i dawać świadectwo.


Jak zacząć działać?

Co właściwie mamy głosić?


Na początku - kochać, być znakiem zapytania dla innych ludzi i nieść różnicę. Czynić swoją codzienność przestrzenią dla Jego obecności i chwały!


W odcinku poruszamy też takie tematy jak:

- status dawania świadectwa w Kościele, jak jest to postrzegane?

- do jakich błędów mamy skłonność jako świadkowie Jezusa? 

- co mówić, a czego nie - czyli o tym, że nie ma schematu głoszenia,

- co ma wspólnego świadek z męczennikiem, jaką cenę trzeba zapłacić?

- pięć cech współczesnej świętości (wg papieża Franciszka),

- powołanie do relacji - trzeba być z Bogiem, ale i ze światem,

- jak znosić prześladowania? 

- oczekiwania wobec osób głoszących o Bogu, oddzielenie czasu świadczenia i czasu odpoczynku, konieczność zadbania o siebie, by nie potknąć się w posłudze,  

- kerygmat zakorzeniony w życiu. 


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy! 

Bądźmy Jego uczniami, świadectwem dla Jego chwały! 

Jesteśmy solą ziemi i światłem świata. 

A przecież „nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

(Mt 5, 15-16)

Bóg wyprowadził dobro z moich trudności! [Na Werandzie Podcast #94]
2023-03-27 23:39:52

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast zapraszamy na rozmowę z Eweliną Sokołowską. Z wykształcenia - aktorką scen muzycznych, z pasji - makijażystką i wokalistką zespołu "Tylko Ty". Jest także członkinią wspólnoty Dom Jednego Serca. Ewelina dzieli się swoją drogą wiary, trudnym czasem dorastania i poszukiwaniem własnej wartości i akceptacji u ludzi. „Wołałam: Boże, jeśli jesteś przyjdź i uzdrów mnie”. Jak została uwolniona z paraliżującej nieśmiałości i jak przekraczała swoje bariery? W odcinku także m.in.: - o żywym doświadczeniu Ducha Świetego i radości z Jego obecności, - o odnajdywaniu i budowaniu relacji z Bogiem, - o wychodzeniu od schematów do bycia sobą, - o wolności w relacji z Bogiem, - o odkrywaniu swoich talentów, pisaniu własnych piosenek i Bogu, który w trudnych momentach daje swoje słowa, o szukaniu w tym Jego chwały, - o odwadze, gotowości na konfrontację ze światem i nie szukaniu kompromisów, - o Bogu, który wyprowadza dobro z trudności, - o tym, czym jest dla niej modlitwa wstawiennicza, o Bogu, który daje konkretne słowa, o owocach współpracy z Bogiem i zaszczycie bycia narzędziem w Jego ręku, - o tym, jak być uczniem Jezusa w codzienności, - o kobietach w Kościele i makijażu (czy makijaż może być płaszczyzną do ewangelizacji?), - o tym, że każdy z nas jest obdarowany i potrzebny światu, - o Bogu, który się troszczy, stwarza okoliczności spełnia pragnienia - czy odważymy się powiedzieć Mu „tak” i czy zgodzimy się, żeby poprowadził nas dalej? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W najnowszym odcinku Na Werandzie Podcast zapraszamy na rozmowę z Eweliną Sokołowską. Z wykształcenia - aktorką scen muzycznych, z pasji - makijażystką i wokalistką zespołu "Tylko Ty". Jest także członkinią wspólnoty Dom Jednego Serca. Ewelina dzieli się swoją drogą wiary, trudnym czasem dorastania i poszukiwaniem własnej wartości i akceptacji u ludzi. „Wołałam: Boże, jeśli jesteś przyjdź i uzdrów mnie”. Jak została uwolniona z paraliżującej nieśmiałości i jak przekraczała swoje bariery? W odcinku także m.in.: - o żywym doświadczeniu Ducha Świetego i radości z Jego obecności, - o odnajdywaniu i budowaniu relacji z Bogiem, - o wychodzeniu od schematów do bycia sobą, - o wolności w relacji z Bogiem, - o odkrywaniu swoich talentów, pisaniu własnych piosenek i Bogu, który w trudnych momentach daje swoje słowa, o szukaniu w tym Jego chwały, - o odwadze, gotowości na konfrontację ze światem i nie szukaniu kompromisów, - o Bogu, który wyprowadza dobro z trudności, - o tym, czym jest dla niej modlitwa wstawiennicza, o Bogu, który daje konkretne słowa, o owocach współpracy z Bogiem i zaszczycie bycia narzędziem w Jego ręku, - o tym, jak być uczniem Jezusa w codzienności, - o kobietach w Kościele i makijażu (czy makijaż może być płaszczyzną do ewangelizacji?), - o tym, że każdy z nas jest obdarowany i potrzebny światu, - o Bogu, który się troszczy, stwarza okoliczności spełnia pragnienia - czy odważymy się powiedzieć Mu „tak” i czy zgodzimy się, żeby poprowadził nas dalej? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie