Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.


Odcinki od najnowszych:

Odcinek 8 - Dyskryminacja po polsku - rozmowa z mec. Karoliną Kędziorą
2021-02-19 21:52:16

W ósmym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z mec. Karoliną Kędziorą , założycielką oraz prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego ( www.ptpa.org.pl ). Mec. Kędziora pracowała do 2006 r. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, po czym wraz z dr Krzysztofem Śmiszkiem założyła organizację zajmującą się prawnymi działaniami na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Jest radczynią prawną oraz członkinią Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną. Współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Avon oraz Kampanią przeciw Homofobii). Została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie Prawnik Pro Bono, a także "Złotym Paragrafem" Dziennika Gazety Prawnej dla najlepszego radcy prawnego. Prowadziła wiele precedensowych spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji.  Nasza rozmowa poświęcona jest problematyce walki z dyskryminacją przy użyciu narzędzi prawnych. Pytam moją rozmówczynię jakie grupy społeczne są najczęściej w Polsce dyskryminowane oraz czy to się zmienia na przestrzeni lat? Jakie są główne luki w polskim prawie antydyskryminacyjnym? Jakie znaczenie ma orzecznictwo sądów dla kształtowania standardów? Zastanawiamy się także co jest największą barierą dla rozwoju prawa: brak edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, polaryzacja w społeczeństwie (polityka tożsamości, narodowy populizm, działalność radykalnych organizacji), czy też być może brak wsparcia ze strony polityków? Rozmawiamy również na temat organizacji społecznych, sędziów, prokuratorów oraz prawników pro bono w sprawach dyskryminacyjnych.  W naszej rozmowie odwołujemy się do licznych orzeczeń sądowych. Uznaliśmy, że być może niektórzy słuchacze i słuchaczki będą zainteresowani dokładnymi namiarami na nie. Poniżej szczegółowe dane: 1. Sprawa dot. dyskryminacji ze względu na fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 3.04.2020 r., sygn. III APa 17/19 2. Sprawa molestowania ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy - wyrok Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 7.11.2018 r., sygn. II PK 210/17 3. Sprawa dyskryminacji w dostępie do kształcenia zawodowego - wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, VIII Wydział Cywilny Odwoławczy z 21.08.2020 r., sygn. VIII Ca 1058/19 4. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w relacji z podmiotem prowadzącym dzialalność gospodarczą - wyrok Sądu Okręgowego w Łomży, I Wydział Cywilny z 22.03.2017 r., sygn. I Ca 75/17 5. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w ramach umowy cywilnoprawnej - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z 18.11.2015 r., sygn. V Ca 3611/14 6. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne w zatrudnieniu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14.09.2018 r., sygn. III APa 18/18.  Emisja następnego odcinka w czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 20.00. Z mec. Sylwią Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy będę rozmawiał o obronie polskich sędziów na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także o jej drodze prawniczo-aktywistycznej.

Odcinek 7 - Bezdomność młodzieży - rozmowa z Agnieszką Sikorą
2021-02-11 20:00:00

Siódmy odcinek podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” to rozmowa o bezdomności młodzieży z Agnieszką Sikorą , prezeską Fundacji "Po Drugie". Fundacja każdego dnia pomaga młodym ludziom w resocjalizacji i readaptacji społecznej, prowadzi hostel i mieszkania treningowe, pomaga w wyjściu z kryzysu bezdomności. W Polsce co najmniej 30 tys. osób dotkniętych jest kryzysem bezdomności. Duża część to osoby młode. Nadal brakuje jednak danych statystycznych pokazujących precyzyjnie skalę problemu i jego pełną ogólnopolską diagnozę. Młodzi ludzie, którzy doświadczają kryzysu bezdomności rzadko zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej, schronisk czy noclegowni. Zazwyczaj dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach życia bez własnego miejsca i punktu zaczepienia, młodzi ludzie decydują się szukać wsparcia. Pomoc aktualnie świadczona przez instytucje publiczne jest nieefektywna. Dotyczy to zarówno pomocy finansowej, mieszkaniowej, jak i działań o charakterze profilaktycznym. Również w społeczeństwie brakuje często wiedzy na temat zjawiska bezdomności młodzieży. W podcaście rozmawiamy także o roli sztuki w procesie resocjalizacji młodzieży. Agnieszka Sikora wyjaśnia czy produkcje telewizyjne typu „Projekt Lady” mogą w tym pomóc. Słuchacze i słuchaczki dowiedzą się także dlaczego A. Sikora przez niektórych wychowanków nazywa jest Szogunem. Agnieszka Sikora jest absolwentką dziennikarstwa na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, reportażystka, scenarzystka oraz reżyserka – dla stacji mediów publicznych i komercyjnych. W 2011 r., po zrealizowaniu cyklu filmów pt. „Dziewczęta z Falenicy”, postanowiła założyć Fundację „Po Drugie”. W następnym, ósmym odcinku podcastu będę rozmawiał z mec. Karoliną Kędziorą, prezeską Polskiego Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Zastanowimy się kto jest obecnie w Polsce ofiarą dyskryminacji, jak orzekają sądy w tego typu sprawach oraz dlaczego ważne jest zaangażowanie prawników pro bono. *** W podcaście skorzystałem z fragmentu utworu „Życia zakręty” autorstwa MOW-Squad. Teledysk jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=dHoV8lYY6z8

Odcinek 6 - Służba państwu - rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem
2021-02-04 20:00:00

W szóstym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarem Żurkiem . Sędzia Waldemar Żurek orzeka od 1997 r., był przez prawie dwie kadencje członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej rzecznikiem prasowym. Aż do czasu powołania tzw. neoKRS w 2018 r. Jest znany ze swojej bezkompromisowej i odważnej obrony niezależności sądownictwa . Za swoją walkę płaci każdego dnia cenę.  W naszej rozmowie poruszamy kwestię zmian niedemokratycznych w Polsce dotyczących sądownictwa, ale także ich wpływ na życie sędziego Żurka. Pytam między innymi: 1. Na ile działalność w Konfederacji Polski Niepodległej (organizacja Strzelec) w czasach PRL wpłynęła na wybory życiowe?  2. Dlaczego tzw. stara Iustitia nie była w stanie się przebić do środowiska sędziowskiego z postulatami reform? Czy środowisko nie było zbyt zamknięte na społeczeństwo i za bardzo nie skupiało się na swoim statusie, a nie na służbie? 3. Jakie znaczenie ma działalność komunikacyjna sądów? Czy to była jedna z przyczyn zmian, które nastąpiły w sądownictwie - kryzysy komunikacyjne ułatwiły atakowanie sędziów? 4. Czy w latach 2015-2016 jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa nie czuł się osamotniony w walce o praworządność?  5. Jakie formy represji najbardziej potrafią zaboleć? Czy można sobie z nimi poradzić i normalnie orzekać, pracować, żyć? 6. Czy od 2017 r. sędziowie zaczęli faktycznie stosować bezpośrednio Konstytucję? 7. Jak wyobraża sobie Polskę w 2030 r.? Czy będzie wtedy służył Rzeczpospolitej? Zachęcam Państwa do wysłuchania tej trudnej i odważnej rozmowy.  Za tydzień, 11 lutego 2021 r., moim gościem będzie Agnieszka Sikora , prezes Fundacji "Po Drugie". Będziemy rozmawiali o prawie niedostrzegalnym problemie w naszym życiu społecznym - bezdomności młodzieży .

Odcinek 5 - Ile kosztuje wolność? - rozmowa z dr Katarzyną Wiśniewską
2021-01-28 20:00:00

„Ile kosztuje wolność?” - w piątym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” rozmawiam z dr Katarzyną Wiśniewską. W ostatnim czasie policja masowo zatrzymuje demonstrantów. Sądy rozpatrując sprawy często stwierdzają, że zatrzymania były bezzasadne, nielegalne, a także nieprawidłowe. Wielokrotnie się zdarza, że sądy stosują niepotrzebnie areszt tymczasowy. Znane są także ofiary pomyłek sądowych. Dla przykładu Tomasz Komenda dochodzi aktualnie prawie 19 mln zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu niesłusznego pobytu w więzieniu przez 18 lat. Czy wszystkie osoby bezprawnie lub niesłusznie zatrzymane lub pozbawione wolności mają prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania? W jakiej wysokości? Czy w najbliższym czasie ustanowimy rekord? Ile Skarb Państwa traci rocznie na odszkodowania za zadośćuczynienie lub bezprawne czy niesłuszne pozbawienie wolności? Czy więcej niż stracił na prezydenckie wybory korespondencyjne? Jak powinno wyglądać modelowe rozwiązanie? Czy polskie prawo należałoby w tym zakresie poprawić i skorzystać z rozwiązań występujących w innych państwach? Wreszcie, czy prawa człowieka w ogóle można przeliczyć na pieniądze? Dr Katarzyna Wiśniewska jest koordynatorką Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2015 r. była laureatką pierwszego miejsca w konkursie Rising Stars. Stale współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Inspiracją do rozmowy jest opublikowana niedawno przez Krakowski Instytut Prawa Karnego monografia autorstwa K. Wiśniewskiej pt. „Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za stosowanie środków penalnych i procesowych wobec jednostki”. https://sklep.kipk.pl/monografie/46-model-odpowiedzialnosci-skarbu-panstwa.html W następnym, szóstym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” wystąpi sędzia Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie oraz były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa (do 2018 r.). Będzie to początek nowego cyklu pt. "Służba państwu".

Odcinek 4 - Współczesne oblicza antysemityzmu - rozmowa z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias
2021-01-21 20:00:00

Kolejny, czwarty odcinek mojego podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" poświęcony jest współczesnym obliczom antysemityzmu. Moją gościnią jest dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN. Pani Doktor od wielu lat zajmuje się prawnymi aspektami przeciwdziałania mowie nienawiści. Jest także uznaną ekspertką międzynarodową od tzw. praw pamięci (memory laws). Przez rok przebywała na pobycie badawczym w Yale University. Obecnie, oprócz pracy naukowej, kieruje również programem litygacji strategicznej w kancelarii Dentons. Choć wydawałoby się, że ze względu na wyjątkowe dziedzictwo i traumę historyczną, Polacy powinni być narodem szczególnie wrażliwym na zjawisko antysemityzmu, od pewnego czasu coraz częściej obserwujemy odradzające się demony. Antysemickie wypowiedzi pojawiają się w wypowiedziach osób publicznych i przekazach medialnych. Jak pokazują badania naukowców z UW (pod kierownictwem prof. M. Bilewicza) momentem wzmożenia tego negatywnego zjawiska w debacie publicznej był czas dyskusji wokół ustawy o IPN z 2018 roku. Co więcej podejście prokuratury do spraw mowy antysemickiej nie zawsze jest konsekwentne. Konieczne byłyby także różne działania edukacyjne.  O tym właśnie rozmawiam z Panią Doktor. Zastanawiamy się nad przyczynami zjawiska, podejściem organów władzy publicznej do antysemityzmu, ale także nad tym co każdy z nas mógłby zrobić, aby ograniczyć to zjawisko.  Kolejny podcast zostanie wyemitowany za tydzień w czwartek, 28 stycznia 2021 r., godz. 20.00. Moją gościnią będzie Dr Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Porozmawiamy o odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób bezprawnie lub niesłusznie pozbawionych wolności. Czy można wycenić jeden dzień pozbawienia wolności? A może miesiąc lub rok? Czy sądy właściwie wypełniają swoją rolę? Czy procedury nie są zbyt czasochłonne? 

Odcinek 4 - Współczesne oblicza antysemityzmu - rozmowa z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias
2021-01-21 20:00:00

Kolejny, czwarty odcinek mojego podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" poświęcony jest współczesnym obliczom antysemityzmu. Moją gościnią jest dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN. Pani Doktor od wielu lat zajmuje się prawnymi aspektami przeciwdziałania mowie nienawiści. Jest także uznaną ekspertką międzynarodową od tzw. praw pamięci (memory laws). Przez rok przebywała na pobycie badawczym w Yale University. Obecnie, oprócz pracy naukowej, kieruje również programem litygacji strategicznej w kancelarii Dentons. Choć wydawałoby się, że ze względu na wyjątkowe dziedzictwo i traumę historyczną, Polacy powinni być narodem szczególnie wrażliwym na zjawisko antysemityzmu, od pewnego czasu coraz częściej obserwujemy odradzające się demony. Antysemickie wypowiedzi pojawiają się w wypowiedziach osób publicznych i przekazach medialnych. Jak pokazują badania naukowców z UW (pod kierownictwem prof. M. Bilewicza) momentem wzmożenia tego negatywnego zjawiska w debacie publicznej był czas dyskusji wokół ustawy o IPN z 2018 roku. Co więcej podejście prokuratury do spraw mowy antysemickiej nie zawsze jest konsekwentne. Konieczne byłyby także różne działania edukacyjne.  O tym właśnie rozmawiam z Panią Doktor. Zastanawiamy się nad przyczynami zjawiska, podejściem organów władzy publicznej do antysemityzmu, ale także nad tym co każdy z nas mógłby zrobić, aby ograniczyć to zjawisko.  Kolejny podcast zostanie wyemitowany za tydzień w czwartek, 28 stycznia 2021 r., godz. 20.00. Moją gościnią będzie Dr Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Porozmawiamy o odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób bezprawnie lub niesłusznie pozbawionych wolności. Czy można wycenić jeden dzień pozbawienia wolności? A może miesiąc lub rok? Czy sądy właściwie wypełniają swoją rolę? Czy procedury nie są zbyt czasochłonne? 

Odcinek 3 - Współcześni obrońcy praw człowieka - rozmowa z Bartoszem Staszewskim
2021-01-14 20:00:00

W odcinku nr 3 podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z Bartoszem Staszewskim , którego uważam za współczesnego obrońcę praw człowieka.  Bartosz Staszewski jest reżyserem filmów dokumentalnych (m.in. "Tableciarze", "Artykuł 18"). Jednak od kilku lat jest znany przede wszystkim jako aktywista na rzecz praw osób LGBT. Zorganizował pierwszy Marsz Równości w Lublinie, doprowadził do zablokowania akcji dystrybuowania nalepek "Strefa Wolna od LGBT", jak również przeprowadził happening artystyczny w kontekście uchwał przyjmowanych przez samorządy lokalne "przeciwko ideologii LGBT".  Jego działalność budzi sporo emocji. Jest także skuteczny w swoich działaniach. Rozmawiamy nie tylko o blaskach, ale i cieniach jego aktywizmu, w szczególności cenie jaką się płaci w życiu prywatnym i zawodowym za zaangażowanie obywatelskie. Zastanawiamy się także nad trudnym ubiegłym rokiem dla społeczności LGBT (kampania prezydencka, zatrzymanie Margot i protesty, polskie Stonewall), ale także nad przyszłością ochrony praw osób nieheteronormatywnych w Polsce.  Bart Staszewski został uznany za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie nowego pokolenia w rankingu magazynu "Time" 100 Next. Zachęcam Państwa do wysłuchania rozmowy.  ---- Gościem kolejnego odcinka mojego podcastu będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN. Porozmawiamy o współczesnych obliczach antysemityzmu oraz prawnych mechanizmach przeciwdziałania zjawisku. Premiera nowego odcinka - 21 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 20.00.

Odcinek 2 - Prawa człowieka - sądowe top ten w 2020 r.
2021-01-07 13:49:24

W Odcinku nr 2 podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" przedstawiam subiektywny wybór orzeczeń wydanych przez sądy w 2020 r. Są to orzeczenia, które wzmacniają ochronę praw człowieka. Powinniśmy docenić sędziów, którzy pomimo różnych trudności stoją na straży praw i wolności człowieka i obywatela. Mój podcast opiera się na artykule opublikowanym w dzienniku "Rzeczpospolita" (dodatek prawny) pod koniec zeszłego roku. Dla osób poszukujących dokładnych namiarów na orzeczenia (w tym sygnatur) podaję je poniżej: 1. Uchwała trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn.  BSA I-4110-1/20) [niezależność sądownictwa] 2. Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (sygn. III SA Gl 15/20) [uchwały samorządowe przeciwko "ideologii LGBT"] 3. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce z 23 lipca 2020 r. (skargi nr 40503/17, 42902/17 i 43643/17) [sytuacja na przejściu granicznym Brześć-Terespol i prawa uchodźców] 4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z  15 września 2020 r. (sygn. VII SA/Wa 992/20) [wybory korespondencyjne] 5. Uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.  (sygn. III UZP 1/20) [tzw. ustawa dezubekizacyjna] 6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 września 2020 r.  (sygn. V Ca 2686/19) [osoby transpłciowe w zatrudnieniu niepracowniczym] 7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2020 r. (sygn. I OSK 371/20) [świadczenie pielęgnacyjne a wykonywanie innych zajęć] 8. Uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 15 października 2020 r. (sygn. III PZP 4/20) [skarga nadzwyczajna a skarga na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia] 9. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2020 r. (sygn. III KK 69/20) [wolność artystyczna, pamięć historyczna] 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 27 października 2020 r. (sygn. II SA/Op 219/20) [działalność gospodarcza w czasach pandemii] Dziękuję serdecznie za Państwa uwagę i zainteresowanie. Kolejny odcinek zostanie opublikowany 14 stycznia 2020 r. Będzie to rozmowa ze znanym aktywistą działającym na rzecz ochrony praw człowieka.

Odcinek 1 - Prawa Człowieka - najważniejsze wydarzenia w 2020 r.
2021-01-04 21:29:39

W pierwszym odcinku podcastu przedstawiam najważniejsze wydarzenia z zakresu praw człowieka w 2020 r. Pod koniec zeszłego roku opublikowałem na ten temat tekst pt. "Pandemia jak cień wielkiej góry" w Onet.pl - dlatego też do wysłuchania podcastu zachęcam szczególnie tych, którzy nie mieli szansy zapoznać się z artykułem. Moim zdaniem najważniejsze wydarzenia (chronologicznie) to: 1. Marsz Tysiąca Tóg 2. Przemówienie Mariana Turskiego w Auschwitz 3. Pandemia 4. Wybory prezydenckie z 10 maja 2020 r. 5. Obchody 40-lecia Porozumień Sierpniowych 6. Polskie Stonewall 7. Białoruś 8. Wyrok TK z 22 października 2020 r. i Ogólnopolski Strajk Kobiet 9. Wybory prezydenckie w USA 10. Nowy budżet UE i praworządność Kolejny odcinek (który zostanie opublikowany w najbliższy czwartek, 7 stycznia br.) dotyczył będzie 10 najważniejszych orzeczeń sądowych z 2020 r.  A następnie, w każdy czwartek, rozmowy z moimi gośćmi.  Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i uwagę.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie