Robosapiens

Transformacja cyfrowa czyli przyszłość zaczyna się dziś. Mimo, że nie zawsze to widzimy roboty towarzyszą nam już praktycznie na każdym kroku. W serii podcastów DBR77.com "Robosapiens" opowiadamy o tym jak roboty zmieniają świat ludzi. Łatwo i przyjemnie o tematach trudnych, które dotyczą nas wszystkich.


Odcinki od najnowszych:

#S2E15: O potencjale rynku robotów mobilnych z Mateuszem Kujawińskim z HetBot
2023-08-16 17:00:00

Kalkulacje ekonomiczne wskazują, że przyszłość będzie zautomatyzowana, również przyszłość transportu wewnątrzzakładowego. Choć nadal istnieje wiele wyzwań i problemów, które stanowią bariery dla rozwoju tych technologii, to jednak coraz więcej firm dostrzega potencjał i wartość pracownika. Coraz chętniej więc jako ich wsparcie logistyczne, aplikowane są roboty mobilne, ułatwiające na przykład dostęp do narzędzi czy ładowanie materiałów. Z tego odcinka dowiesz się: Jakie trendy w rozwoju robotyzacji w transporcie wewnątrzzakładowym można dziś zaobserwować. Ile czasu traci pracownik rozprowadzając materiał samodzielnie. Dlaczego starsze zakłady stanowią największe wyzwanie dla robotów mobilnych. O bezpieczeństwie prawnym i technologicznym rozwiązań z obszaru automatyzacji i robotyzacji. Co wspólnego z rozwiązaniami firmy HetBot mają łaziki marsjańskie. Mateusz Kujawiński – Współtwórca firmy HetBot, która zajmuje się robotyką mobilną. Od 10 lat pracuje w zakresie robotów mobilnych

Kalkulacje ekonomiczne wskazują, że przyszłość będzie zautomatyzowana, również przyszłość transportu wewnątrzzakładowego. Choć nadal istnieje wiele wyzwań i problemów, które stanowią bariery dla rozwoju tych technologii, to jednak coraz więcej firm dostrzega potencjał i wartość pracownika. Coraz chętniej więc jako ich wsparcie logistyczne, aplikowane są roboty mobilne, ułatwiające na przykład dostęp do narzędzi czy ładowanie materiałów.

Z tego odcinka dowiesz się:

 • Jakie trendy w rozwoju robotyzacji w transporcie wewnątrzzakładowym można dziś zaobserwować.
 • Ile czasu traci pracownik rozprowadzając materiał samodzielnie.
 • Dlaczego starsze zakłady stanowią największe wyzwanie dla robotów mobilnych.
 • O bezpieczeństwie prawnym i technologicznym rozwiązań z obszaru automatyzacji i robotyzacji.
 • Co wspólnego z rozwiązaniami firmy HetBot mają łaziki marsjańskie.

Mateusz Kujawiński – Współtwórca firmy HetBot, która zajmuje się robotyką mobilną. Od 10 lat pracuje w zakresie robotów mobilnych

#S2E14 Czy Rolnictwo 4.0 wyprzedza Industry 4.0 - z Jackiem Skudlarskim o rewolucji technologicznej
2023-03-31 11:00:00

Rolnictwo 4.0 i Przemysł 4.0 to dwa różne kierunki rozwoju technologicznego, które jednak mają wiele ze sobą wspólnego. Oba opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy robotyka, które pozwalają na automatyzację i optymalizację procesów, a także na zwiększenie efektywności produkcji, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Z tego odcinka dowiesz się: Czym jest Rolnictwo 4.0 a Przemysł 4.0 – podobieństwo i różnice Aktualne trendy technologiczne w rolnictwie. Cztery rewolucje technologiczne w rolnictwie. Przemysłowe technologie w rolnictwie 4.0 (w tym cyfrowy bliźniak) Robotyka w rolnictwie – stan i perspektywy  Jacek Skudlarski - Pracownik dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Mechanicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania zawodowe: nowoczesne technologie w rolnictwie. Autor wielu publikacji w prasie branżowej dotyczących techniki rolniczej, Rolnictwa Precyzyjnego i Rolnictwa 4.0. 

Rolnictwo 4.0 i Przemysł 4.0 to dwa różne kierunki rozwoju technologicznego, które jednak mają wiele ze sobą wspólnego. Oba opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy robotyka, które pozwalają na automatyzację i optymalizację procesów, a także na zwiększenie efektywności produkcji, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Z tego odcinka dowiesz się:

 1. Czym jest Rolnictwo 4.0 a Przemysł 4.0 – podobieństwo i różnice
 2. Aktualne trendy technologiczne w rolnictwie.
 3. Cztery rewolucje technologiczne w rolnictwie.
 4. Przemysłowe technologie w rolnictwie 4.0 (w tym cyfrowy bliźniak)
 5. Robotyka w rolnictwie – stan i perspektywy 

Jacek Skudlarski - Pracownik dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Mechanicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania zawodowe: nowoczesne technologie w rolnictwie. Autor wielu publikacji w prasie branżowej dotyczących techniki rolniczej, Rolnictwa Precyzyjnego i Rolnictwa 4.0. 

#S2E13 Tajniki transformacji cyfrowej – z Mariuszem Hetmańczykiem z FPPP o perspektywach digitalnego rozwoju
2023-02-08 10:00:00

Czy i dlaczego obawiamy się transformacji technologii? Co kryje się pod pojęciem transformacji cyfrowej? Co zrobić, aby edukować w zakresie technologii i robotyzacji, ale nie zrazić społeczeństwa do wspomnianych tematów? Zapraszamy do odsłuchania 13 odcinka 2 sezonu #Robosapiens. Tym razem Piotr Wiśniewski z Mariuszem Hetmańczykiem z Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, rozmawiali o: Mapie rozwoju digitalnego – czym jest i jak skutecznie opracować plan wdrożenia digitalizacji Jakie działania podejmuje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Erze niedoboru – czy będzie miała wpływ na rozwój gospodarki w Polsce? Fabrykach SMART – czy stanowią one bliską przyszłość produkcji? Sensie biznesowym i przyszłości Bliźniaków Cyfrowych. Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, odpowiedzialny za zarządzanie grupą Ekspertów FPPP w zakresie dziedzin Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach naukowych (w tym z bazy JCR), materiałach konferencyjnych (2 w tym monografie autorskie) oraz 4 rozdziały w monografiach. Współautor 5 patentów przyznanych przez UPRP, jednego patentu europejskiego, a także 7 wniosków patentowych. Brał udział w 11 projektach naukowo badawczych (jako wykonawca), natomiast w dwóch pełnił rolę kierownika projektu. Wykonawca17 programów o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym finansowych ze środków UE (m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Autor 11 autorskich materiałów dydaktycznych (przedmiotów) zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w języku polskim i 4 w języku angielskim. Współautor 16wdrożeń przemysłowych (w tym innowacyjnych maszyn, linii technologicznych oraz stanowisk do kontroli jakości). Uczestnik 12 staży przemysłowych w zakresie zautomatyzowanej produkcji oraz Przemysłu 4.0.  Od 2007 roku związany z różnymi branżami przemysłowymi w zakresie projektowania, wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.

Czy i dlaczego obawiamy się transformacji technologii? Co kryje się pod pojęciem transformacji cyfrowej? Co zrobić, aby edukować w zakresie technologii i robotyzacji, ale nie zrazić społeczeństwa do wspomnianych tematów?

Zapraszamy do odsłuchania 13 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem Piotr Wiśniewski z Mariuszem Hetmańczykiem z Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, rozmawiali o:

 • Mapie rozwoju digitalnego – czym jest i jak skutecznie opracować plan wdrożenia digitalizacji
 • Jakie działania podejmuje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Erze niedoboru – czy będzie miała wpływ na rozwój gospodarki w Polsce?
 • Fabrykach SMART – czy stanowią one bliską przyszłość produkcji?
 • Sensie biznesowym i przyszłości Bliźniaków Cyfrowych.

Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, odpowiedzialny za zarządzanie grupą Ekspertów FPPP w zakresie dziedzin Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach naukowych (w tym z bazy JCR), materiałach konferencyjnych (2 w tym monografie autorskie) oraz 4 rozdziały w monografiach. Współautor 5 patentów przyznanych przez UPRP, jednego patentu europejskiego, a także 7 wniosków patentowych. Brał udział w 11 projektach naukowo badawczych (jako wykonawca), natomiast w dwóch pełnił rolę kierownika projektu. Wykonawca17 programów o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym finansowych ze środków UE (m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Autor 11 autorskich materiałów dydaktycznych (przedmiotów) zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w języku polskim i 4 w języku angielskim. Współautor 16wdrożeń przemysłowych (w tym innowacyjnych maszyn, linii technologicznych oraz stanowisk do kontroli jakości). Uczestnik 12 staży przemysłowych w zakresie zautomatyzowanej produkcji oraz Przemysłu 4.0.  Od 2007 roku związany z różnymi branżami przemysłowymi w zakresie projektowania, wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.

#S2E12: AI w MedTechu - z dr Natalią Szóstak o wyznaczaniu nowych trendów
2023-01-12 08:00:00

Posłuchaj, jak sztuczna inteligencja pomaga w różnych odsłonachprzemysłu i nauki.  Z tego odcinka dowiesz się:  Nauczanie maszynowe w AI(produkcja/medtech)  Computer vision w przemyśle i medycynie, czyli na czym polega rozpoznawanie obrazów.  Wykorzystanie automatyzacji działań w medycynie  AI vs jakość vs etyka  Black boxy – czyli o błędach algorytmów maszynowego uczenia się  Koncepcja mechanizmu uwagi w AI  dr Natalia Szóstak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, Head of R&D w TIDK, Chief Science Officer w AI4.BIO. Zaangażowana w realizację projektów z obszarów Data Science, ML oraz AI. Od strony naukowej zajmuje się analizą danych biologicznych przy użyciu metod obliczeniowych. Związana naukowo z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, wcześniej z Politechniką Poznańską. Autorka publikacji w światowej rangi czasopismach naukowych. Doskonaliła swoje metody i narzędzia we współpracy międzynarodowej, z Uniwersytetem Mediolańskim oraz Uniwersytetem Luksemburskim. Uhonorowana kilkoma nagrodami i stypendiami, m.in w programie START 2019, gdzie znalazła się w gronie 100 najwybitniejszych młodych naukowców wyłonionych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Posłuchaj, jak sztuczna inteligencja pomaga w różnych odsłonachprzemysłu i nauki. 

Z tego odcinka dowiesz się: 

 1. Nauczanie maszynowe w AI(produkcja/medtech) 
 2. Computer vision w przemyśle i medycynie, czyli na czym polega rozpoznawanie obrazów. 
 3. Wykorzystanie automatyzacji działań w medycynie 
 4. AI vs jakość vs etyka 
 5. Black boxy – czyli o błędach algorytmów maszynowego uczenia się 
 6. Koncepcja mechanizmu uwagi w AI 

dr Natalia Szóstak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, Head of R&D w TIDK, Chief Science Officer w AI4.BIO. Zaangażowana w realizację projektów z obszarów Data Science, ML oraz AI. Od strony naukowej zajmuje się analizą danych biologicznych przy użyciu metod obliczeniowych. Związana naukowo z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, wcześniej z Politechniką Poznańską. Autorka publikacji w światowej rangi czasopismach naukowych. Doskonaliła swoje metody i narzędzia we współpracy międzynarodowej, z Uniwersytetem Mediolańskim oraz Uniwersytetem Luksemburskim. Uhonorowana kilkoma nagrodami i stypendiami, m.in w programie START 2019, gdzie znalazła się w gronie 100 najwybitniejszych młodych naukowców wyłonionych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

#S2E11: Pionierzy w akcji - z Danielem Niepsujem o przewadze cobotów nad robotami
2022-12-07 08:00:00

O konieczności zmiany podejścia tradycyjnego rynku robotyzacji i otworzenia się na nowe możliwości, jakie dają roboty współpracujące. Zapraszamy do odsłuchania 11 odcinka 2 sezonu #Robosapiens, gdzie dr Piotr Wiśniewski wraz z Danielem Niepsujem z firmy Universal Robots rozmawiali o: -> Cobotach – czym są i czym się różnią od tradycyjnego robota? -> Skracaniu dystansu pomiędzy technologią a człowiekiem; -> Funkcjach i zaletach robotów współpracujących; -> Co dają nam coboty? -> Konkurencji w świecie cobotów; -> Robotyzacji w czasach zmienności. Daniel Niepsuj pracuje w Universal Robots od stycznia 2019, obecnie na stanowisku Channel Development Managera. Jego kariera zawodowa od samego początku była związana z branżą automatyki i robotyki, w której pracował dla producentów i dystrybutora robotów na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą. Doświadczenie, zdobyte nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, pomaga mu efektywnie rozwijać relacje z partnerami biznesowymi. Obecnie skupia się na rozwoju kluczowych klientów firmy oraz budowaniu świadomości marki Universal Robots na rynku polskim.

O konieczności zmiany podejścia tradycyjnego rynku robotyzacji i otworzenia się na nowe możliwości, jakie dają roboty współpracujące.

Zapraszamy do odsłuchania 11 odcinka 2 sezonu #Robosapiens, gdzie dr Piotr Wiśniewski wraz z Danielem Niepsujem z firmy Universal Robots rozmawiali o:

-> Cobotach – czym są i czym się różnią od tradycyjnego robota?

-> Skracaniu dystansu pomiędzy technologią a człowiekiem;

-> Funkcjach i zaletach robotów współpracujących;

-> Co dają nam coboty?

-> Konkurencji w świecie cobotów;

-> Robotyzacji w czasach zmienności.

Daniel Niepsuj pracuje w Universal Robots od stycznia 2019, obecnie na stanowisku Channel Development Managera. Jego kariera zawodowa od samego początku była związana z branżą automatyki i robotyki, w której pracował dla producentów i dystrybutora robotów na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą. Doświadczenie, zdobyte nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, pomaga mu efektywnie rozwijać relacje z partnerami biznesowymi. Obecnie skupia się na rozwoju kluczowych klientów firmy oraz budowaniu świadomości marki Universal Robots na rynku polskim.

#S2E10: O platformach zakupowych dla B2B, rozmawiamy z Marcinem Krzączkowskim z firmy Automa.net
2022-10-06 11:00:00

W jaki sposób usprawnić proces zakupowy dla B2B? W jakim kierunku zmierza demokratyzacja procesów zakupowych w przemyśle? Jakie korzyści wynikają ze sprzedaży poprzez platformy zakupowe online?  Zapraszamy do odsłuchania 10 odcinka 2 sezonu #Robosapiens. Tym razem dr Piotr Wiśniewski wraz z Marcinem Krzączkowskim z firmy Automa.net rozmawiali o: -> Rodzajach platform zakupowych dla przemysłu -> Zmianie pokoleniowej oraz idącej za nią zmianie podejścia do platform zakupowych online -> Automatyzacji procesu dostaw -> Różnorodnych dostępnych platformach zakupowych -> Korzyściach dla hurtowni, jakie niesie a sobą obecność na platformie Automa.net Marcin Krzączkowski   Marcin zanim rozpoczął swoją przygodę z biznesem i technologią ukończył University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii, jak i Nanyang Technological University w Singapurze. Po udanym uruchomieniu i prowadzeniu software house'u skydigo.com, rozpoczął karierę w budowaniu produktów dla rynków przemysłowych. W 2018 roku współzałożył FluidPowerNet ze wspólnikami w Wielkiej Brytanii - platformę typu marketplace dla firm handlowych rynku części hydraulicznych i pneumatycznych, która zintegrowała setki dystrybutorów na całym świecie. Mając zespół ludzi doświadczonych w projektowaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów cyfrowych, postanowił zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem na rynku. Po odbyciu ponad 100 spotkań z profesjonalistami z branży automatyki przemysłowej, postanowił uruchomić platformę, która pomogłaby firmom działającym w tym dynamicznym sektorze. Pięć miesięcy ciężkiej pracy później i platforma wystartowała z oficjalnym otwarciem mającym miejsce 1 marca 2021 roku. Automa.Net ułatwia przeszukiwanie setek hurtowni i sklepów internetowych z produktami automatyki przemysłowej oraz pomaga przy zarządzaniu zapytaniami ofertowymi i zamówieniami. Obecnie w bazie można znależć ponad 11 milionów produktów od 200 hurtowni w Europie i USA.

W jaki sposób usprawnić proces zakupowy dla B2B? W jakim kierunku zmierza demokratyzacja procesów zakupowych w przemyśle? Jakie korzyści wynikają ze sprzedaży poprzez platformy zakupowe online? 

Zapraszamy do odsłuchania 10 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem dr Piotr Wiśniewski wraz z Marcinem Krzączkowskim z firmy Automa.net rozmawiali o:

-> Rodzajach platform zakupowych dla przemysłu

-> Zmianie pokoleniowej oraz idącej za nią zmianie podejścia do platform zakupowych online

-> Automatyzacji procesu dostaw

-> Różnorodnych dostępnych platformach zakupowych

-> Korzyściach dla hurtowni, jakie niesie a sobą obecność na platformie Automa.net

Marcin Krzączkowski
 
Marcin zanim rozpoczął swoją przygodę z biznesem i technologią ukończył University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii, jak i Nanyang Technological University w Singapurze. Po udanym uruchomieniu i prowadzeniu software house'u skydigo.com, rozpoczął karierę w budowaniu produktów dla rynków przemysłowych. W 2018 roku współzałożył FluidPowerNet ze wspólnikami w Wielkiej Brytanii - platformę typu marketplace dla firm handlowych rynku części hydraulicznych i pneumatycznych, która zintegrowała setki dystrybutorów na całym świecie. Mając zespół ludzi doświadczonych w projektowaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów cyfrowych, postanowił zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem na rynku. Po odbyciu ponad 100 spotkań z profesjonalistami z branży automatyki przemysłowej, postanowił uruchomić platformę, która pomogłaby firmom działającym w tym dynamicznym sektorze. Pięć miesięcy ciężkiej pracy później i platforma wystartowała z oficjalnym otwarciem mającym miejsce 1 marca 2021 roku. Automa.Net ułatwia przeszukiwanie setek hurtowni i sklepów internetowych z produktami automatyki przemysłowej oraz pomaga przy zarządzaniu zapytaniami ofertowymi i zamówieniami. Obecnie w bazie można znależć ponad 11 milionów produktów od 200 hurtowni w Europie i USA.

#S2E09: Cyfrowy pracownik przyszłością polskich firm? Z Piotrem Kaczmarkiem z firmy Pirxon o robotach software’owych
2022-08-29 08:00:00

Czym jest robot softwareowy - „cyfrowy pracownik”? Czym różni się od innych rozwiązań informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach? Jak wygląda współpraca człowieka z tego typu robotem? Czy „cyfrowy pracownik” jest konkurencją dla pracownika fizycznego? Jak w 3 krokach rozpoznać proces nadający się do automatyzacji, z wykorzystaniem robota RPA? Zapraszamy do odsłuchania 9 odcinka 2 sezonu #Robosapiens. Tym razem Piotr Wiśniewski wraz z Piotrem Kaczmarkiem z firmy Pirxon rozmawiali o: ·         Sposobie oceny potencjału do robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach ·         Profilu firm, korzystających z usług „cyfrowych pracowników” oraz tych, dla których ta technologia jest odpowiednim rozwiązaniem ·         Komunikacji oraz pracy nad kulturą organizacyjną w kontekście wdrożenia robotów softwareowych ·         Jak będzie kształtował się rynek w kontekście kolejnych kryzysów Piotr Kaczmarek - Odpowiada za rozwój biznesu i kieruje współpracą z Klientami. Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych. Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki PG, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2009 roku został zaproszony do grupy inicjatywnej klastra ICT na Pomorzu skupiającego obecnie ok. 100 firm z sektora ICT.

Czym jest robot softwareowy - „cyfrowy pracownik”? Czym różni się od innych rozwiązań informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach? Jak wygląda współpraca człowieka z tego typu robotem? Czy „cyfrowy pracownik” jest konkurencją dla pracownika fizycznego? Jak w 3 krokach rozpoznać proces nadający się do automatyzacji, z wykorzystaniem robota RPA?

Zapraszamy do odsłuchania 9 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem Piotr Wiśniewski wraz z Piotrem Kaczmarkiem z firmy Pirxon rozmawiali o:

·         Sposobie oceny potencjału do robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach

·         Profilu firm, korzystających z usług „cyfrowych pracowników” oraz tych, dla których ta technologia jest odpowiednim rozwiązaniem

·         Komunikacji oraz pracy nad kulturą organizacyjną w kontekście wdrożenia robotów softwareowych

·         Jak będzie kształtował się rynek w kontekście kolejnych kryzysów

Piotr Kaczmarek - Odpowiada za rozwój biznesu i kieruje współpracą z Klientami.

Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych.

Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki PG, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2009 roku został zaproszony do grupy inicjatywnej klastra ICT na Pomorzu skupiającego obecnie ok. 100 firm z sektora ICT.

#S2E08: Czy VR to Święty Graal technologiczny? Z Adrianem Łapczyńskim z firmy EPIC VR o reżyserowaniu wirtualnej rzeczywistości
2022-08-08 08:00:00

Z tego odcinka dowiesz się: 1.  O wykorzystaniu VR w biznesie 2.  Różnicach między VR a AR 3.  Technologii VR i AR w niedalekiej przyszłości 4.  O Web 3.0 i barierach wejścia 5.  Produkcji w technologii VR i AR Adrian Łapczyński - Pasjonat nowych technologii. Prezes spółki EPICVR specjalizującej się w dostarczaniu zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań VR+AR dla biznesu. Twórca filmów krótkometrażowych, reklamowych oraz dokumentalnych. Reżyser, operator obrazu i montażysta. Laureat blisko 40 nagród i wyróżnień na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych.

Z tego odcinka dowiesz się:

1.  O wykorzystaniu VR w biznesie

2.  Różnicach między VR a AR

3.  Technologii VR i AR w niedalekiej przyszłości

4.  O Web 3.0 i barierach wejścia

5.  Produkcji w technologii VR i AR

Adrian Łapczyński - Pasjonat nowych technologii. Prezes spółki EPICVR specjalizującej się w dostarczaniu zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań VR+AR dla biznesu. Twórca filmów krótkometrażowych, reklamowych oraz dokumentalnych. Reżyser, operator obrazu i montażysta. Laureat blisko 40 nagród i wyróżnień na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych.

#S2E07: Czy roboty mobilne to kolejny krok w rozwoju firm produkcyjnych? Z przedstawicielami firmy Etisoft Smart Solutions o zrobotyzowanych procesach logistycznych
2022-07-19 12:00:00

Czym są roboty AMR i jakie mają funkcjonalności oraz zastosowania? Jakie są typy robotów mobilnych stosowanych w procesach intralogistycznych? Jakie systemy bezpieczeństwa stosowane są w robotach AMR? Czy roboty mobilne mogą współpracować zadaniowo czy tylko wykonywać polecenia? Zapraszamy do odsłuchania 7 odcinka 2 sezonu #Robosapiens. Tym razem Piotr Wiśniewski zaprosił do podcastu aż 3 gości, z którymi rozmawiał o: ·         korzyściach płynących z zastosowania robotów mobilnych ·         różnicach między AGV a AMR ·         symulacji pracy robotów mobilnych w technologii bliźniaka cyfrowego ·         istocie i wpływie robotów mobilnych na koncepcję Przemysłu 4.0 oraz rozwoju AMR na przestrzeni ostatnich lat Etisoft Smart Solutions (ESS) to firma inżynieryjna, skupiająca się na rozwiązaniach i usługach dla przemysłu oraz logistyki. Najczęściej występują w roli integratora, choć są także producentem pojazdów autonomicznych typu AGV i AMR. Robotyzacja, Internet rzeczy, uczenie maszynowe to tylko niektóre technologie, które wykorzystują na co dzień. Łączyą know-how i wieloletnie doświadczenie w przemyśle z wiedzą z zakresu IT, w szczególności programowania i konstrukcji maszyn. Wdrażają rozwiązania wspierające czwartą rewolucję przemysłową (tzw. Przemysł 4.0) u wymagających Klientów działających w skali globalnej i lokalnej.

Czym są roboty AMR i jakie mają funkcjonalności oraz zastosowania? Jakie są typy robotów mobilnych stosowanych w procesach intralogistycznych? Jakie systemy bezpieczeństwa stosowane są w robotach AMR? Czy roboty mobilne mogą współpracować zadaniowo czy tylko wykonywać polecenia?

Zapraszamy do odsłuchania 7 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem Piotr Wiśniewski zaprosił do podcastu aż 3 gości, z którymi rozmawiał o:

·         korzyściach płynących z zastosowania robotów mobilnych

·         różnicach między AGV a AMR

·         symulacji pracy robotów mobilnych w technologii bliźniaka cyfrowego

·         istocie i wpływie robotów mobilnych na koncepcję Przemysłu 4.0 oraz rozwoju AMR na przestrzeni ostatnich lat

Etisoft Smart Solutions (ESS) to firma inżynieryjna, skupiająca się na rozwiązaniach i usługach dla przemysłu oraz logistyki. Najczęściej występują w roli integratora, choć są także producentem pojazdów autonomicznych typu AGV i AMR. Robotyzacja, Internet rzeczy, uczenie maszynowe to tylko niektóre technologie, które wykorzystują na co dzień.

Łączyą know-how i wieloletnie doświadczenie w przemyśle z wiedzą z zakresu IT, w szczególności programowania i konstrukcji maszyn. Wdrażają rozwiązania wspierające czwartą rewolucję przemysłową (tzw. Przemysł 4.0) u wymagających Klientów działających w skali globalnej i lokalnej.

#S2E06: Czy zastąpi nas sztuczna inteligencja? Z prof. Aleksandrą Przegalińską o wpływie AI na środowisko produkcyjne
2022-07-05 08:00:00

Czy za kilka lat managerowie produkcyjni zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję? Jak będzie wyglądało podejmowanie decyzji przez jej algorytmy? Czy pobraliśmy już wystarczająco dużo danych, które stają się aktualnie główną barierą wejścia do wyścigu o optymalność produkcji? Czy i kiedy powstanie AI wywołująca u nas emocje i uczucia, potrafiąca całkowicie imitować rozmowę z człowiekiem? Zapraszamy do odsłuchania 6 odcinka 2 sezonu #Robosapiens. Tym razem Piotr Wiśniewski wraz z prof. Aleksandrą Przegalińską rozmawiali o: ·         gotowości społeczeństwa na coraz szersze wprowadzanie sztucznej inteligencji ·         dostępności technologii i o tym, co sprawia, że staje się ogólnodostępna ·         konieczności zbierania danych i ich wykorzystaniu ·         zainteresowaniu AI z perspektywy praktyków z zupełnie innych dziedzin   prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Od marca 2022 współpracuje z Harvard University jako starszy pracownik naukowy. Pasjonatka AI w biznesie. Doradza firmom w zakresie wykorzystania AI do rozwoju, promowania wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym oraz edukuje opinię publiczną na temat jej działania.

Czy za kilka lat managerowie produkcyjni zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję? Jak będzie wyglądało podejmowanie decyzji przez jej algorytmy? Czy pobraliśmy już wystarczająco dużo danych, które stają się aktualnie główną barierą wejścia do wyścigu o optymalność produkcji? Czy i kiedy powstanie AI wywołująca u nas emocje i uczucia, potrafiąca całkowicie imitować rozmowę z człowiekiem?

Zapraszamy do odsłuchania 6 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem Piotr Wiśniewski wraz z prof. Aleksandrą Przegalińską rozmawiali o:

·         gotowości społeczeństwa na coraz szersze wprowadzanie sztucznej inteligencji

·         dostępności technologii i o tym, co sprawia, że staje się ogólnodostępna

·         konieczności zbierania danych i ich wykorzystaniu

·         zainteresowaniu AI z perspektywy praktyków z zupełnie innych dziedzin

 prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Od marca 2022 współpracuje z Harvard University jako starszy pracownik naukowy.

Pasjonatka AI w biznesie. Doradza firmom w zakresie wykorzystania AI do rozwoju, promowania wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym oraz edukuje opinię publiczną na temat jej działania.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie