Podcasty DELab UW

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

#6 Państwo w erze cyfryzacji
2024-03-25 07:53:00

W szóstym odcinku o wpływie technologii sztucznej inteligencji i datafikacji na administrację publiczną - jej potencjale ulepszania usług publicznych, ale i większej kontroli obywateli - rozmawiają dr Michał Boni i Bartosz Ślosarski. Zuzanna Choińska pyta swoich gości o: poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, perspektywy otwierające się przed sektorem publicznym w związku z datafikacją, korzyści i zagrożenia płynące z cyfryzacji administracji, rolę zaufania w procesie przekazywania danych państwu, społeczną kontrolę nad technologiami i mechanizmy predykcyjne, a także regulacje, które pozwolą na kontrolę demokratyczną, sposoby, w jakie państwa korzystają z danych obywateli oraz zagrożenia, które się z tym wiążą, proces zbierania danych przez firmy w kontekście kategorii dobra wspólnego, zmiany, które AI wprowadza w funkcjonowaniu administracji publicznej, a w konsekwencji naszego bezpieczeństwa, plany rządowe związane ze strategią sztucznej inteligencji, szanse, że AI zastąpi urzędników. Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus. O ekspertach odcinka: Dr Michał Boni – doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie SWPS zajmuje się badaniem społecznego oddziaływania nowych technologii. W przeszłości pełnił rozmaite funkcje polityczne: był posłem na Sejm i posłem Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem Cyfryzacji. Bartosz Ślosarski – doktorant na Wydziale Socjologii UW, asystent naukowy w Katarze Socjologii Cyfrowej UW. W swojej pracy badawczej zajmuje się aktywizmem opartym na danych, zjawiskiem datafikacji i kwestią zarządzania danymi przez podmioty państwowe. Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym państwu 4.0 oraz audiobooku " Gospodarka cyfrowa ".

W szóstym odcinku o wpływie technologii sztucznej inteligencji i datafikacji na administrację publiczną - jej potencjale ulepszania usług publicznych, ale i większej kontroli obywateli - rozmawiają dr Michał Boni i Bartosz Ślosarski.

Zuzanna Choińska pyta swoich gości o:

 • poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej,
 • perspektywy otwierające się przed sektorem publicznym w związku z datafikacją,
 • korzyści i zagrożenia płynące z cyfryzacji administracji,
 • rolę zaufania w procesie przekazywania danych państwu,
 • społeczną kontrolę nad technologiami i mechanizmy predykcyjne, a także regulacje, które pozwolą na kontrolę demokratyczną,
 • sposoby, w jakie państwa korzystają z danych obywateli oraz zagrożenia, które się z tym wiążą,
 • proces zbierania danych przez firmy w kontekście kategorii dobra wspólnego,
 • zmiany, które AI wprowadza w funkcjonowaniu administracji publicznej, a w konsekwencji naszego bezpieczeństwa,
 • plany rządowe związane ze strategią sztucznej inteligencji,
 • szanse, że AI zastąpi urzędników.

Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

O ekspertach odcinka:

Dr Michał Boni – doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie SWPS zajmuje się badaniem społecznego oddziaływania nowych technologii. W przeszłości pełnił rozmaite funkcje polityczne: był posłem na Sejm i posłem Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem Cyfryzacji.

Bartosz Ślosarski – doktorant na Wydziale Socjologii UW, asystent naukowy w Katarze Socjologii Cyfrowej UW. W swojej pracy badawczej zajmuje się aktywizmem opartym na danych, zjawiskiem datafikacji i kwestią zarządzania danymi przez podmioty państwowe.

Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym państwu 4.0 oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

#5 Przemysł 4.0 – hit czy kit?
2024-03-22 12:52:37

O tym, co w praktyce oznacza przemysł 4.0 i czy jest pozytywnym trendem, czy jedynie modnym podejściem w piątym odcinku podcastu rozmawiamy z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską. Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o: definicję przemysłu 4.0 i jej powiązanie z cyfrową dojrzałością, a także kluczowe elementy i bariery transformacji cyfrowej, podejście pracowników do idei przemysłu 4.0, roboty kolaborujące i inne przykłady technologii, etap wdrażania idei przemysłu 4.0 w Polsce, podstawy rewolucji technologicznej w przemyśle 4.0, gotowość sektora edukacji i rynku pracy na przygotowywanie pracowników na przejście z przemysłu 3.0 do 4.0, możliwość bezpośredniego docierania do klienta dzięki personalizacji usług i produktów, miejsce genAI w przemyśle 4.0. Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus. O ekspertkach odcinka: Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. UW – profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Transformacji Technologicznej oraz analityczka DELab UW. Zajmuje się badaniami nad przemysłem 4.0 oraz wpływem nowych technologii na wzrost gospodarczy i produktywność. Dr Katarzyna Nosalska – dyrektorka centrum kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie jest badaczką. W swoim doktoracie zajmowała się zagadnieniem przemysłu 4.0 i transformacją cyfrową. Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym przemysłowi 4.0⁠ oraz audiobooku " Gospodarka cyfrowa ".

O tym, co w praktyce oznacza przemysł 4.0 i czy jest pozytywnym trendem, czy jedynie modnym podejściem w piątym odcinku podcastu rozmawiamy z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską.

Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o:

 • definicję przemysłu 4.0 i jej powiązanie z cyfrową dojrzałością, a także kluczowe elementy i bariery transformacji cyfrowej,
 • podejście pracowników do idei przemysłu 4.0,
 • roboty kolaborujące i inne przykłady technologii,
 • etap wdrażania idei przemysłu 4.0 w Polsce,
 • podstawy rewolucji technologicznej w przemyśle 4.0,
 • gotowość sektora edukacji i rynku pracy na przygotowywanie pracowników na przejście z przemysłu 3.0 do 4.0,
 • możliwość bezpośredniego docierania do klienta dzięki personalizacji usług i produktów,
 • miejsce genAI w przemyśle 4.0.

Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

O ekspertkach odcinka:

Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. UW – profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Transformacji Technologicznej oraz analityczka DELab UW. Zajmuje się badaniami nad przemysłem 4.0 oraz wpływem nowych technologii na wzrost gospodarczy i produktywność.

Dr Katarzyna Nosalska – dyrektorka centrum kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie jest badaczką. W swoim doktoracie zajmowała się zagadnieniem przemysłu 4.0 i transformacją cyfrową.

Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym przemysłowi 4.0⁠ oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

#4 Dominacja technologiczna w czasach globalizacji
2024-03-19 15:02:43

W czwartym odcinku podcastu Jowita Michalska i prof. Magdalena Słok-Wódkowska rozmawiają o globalizacji, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji oraz tym, jak cyfryzacja zmienia procesy gospodarcze. Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o: relacje trzech głównych podmiotów – Unii Europejskiej, USA i Chin oraz rolę, jaką odgrywają w tych relacjach regulacje, uregulowania ważnych wartości w kontekście algorytmów oraz wysypu inicjatyw globalnych, perspektywę konsumencką w kontekście niskiej świadomości społecznej ryzyk oraz wzrastających potrzeb regulacyjnych, wpływ opisywanego przez Anu Bradford zjawiska Brussels effect na dominację trzech głównych graczy, proces globalizacji w kontekście nowych możliwości sztucznej inteligencji – m.in. wykorzystywania głosu, najnowsze regulacje wprowadzone przez Chiny, powody, dla których Big Techy lobbuja za regulacjami, wyłaniających się graczy na globalnym rynku i możliwość jego funkcjonowania bez dominacji, perspektywę, w której rozwój AI mógłby służyć jako narzędzie demokratyzujące. O ekspertkach odcinka: Jowita Michalska – założycielka i prezeska fundacji Digital University. Zajmuje się edukacją w zakresie transformacji cyfrowej. Prowadzi podcast DigiTalk, którego celem jest edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych. Pełni również funkcję Ambasadorki Cyfrowej przy Komisji Europejskiej. Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. UW – profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW. Analityczka DELab UW. W swoich badaniach zajmuje się tematem regulacji cyfrowej gospodarki w prawie unijnym. Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus. Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠⁠ rozdziale poświęconym globalizacji 4.0 ⁠⁠ oraz audiobooku " ⁠Gospodarka cyfrowa⁠ ".

W czwartym odcinku podcastu Jowita Michalska i prof. Magdalena Słok-Wódkowska rozmawiają o globalizacji, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji oraz tym, jak cyfryzacja zmienia procesy gospodarcze.

Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o:

 • relacje trzech głównych podmiotów – Unii Europejskiej, USA i Chin oraz rolę, jaką odgrywają w tych relacjach regulacje,
 • uregulowania ważnych wartości w kontekście algorytmów oraz wysypu inicjatyw globalnych,
 • perspektywę konsumencką w kontekście niskiej świadomości społecznej ryzyk oraz wzrastających potrzeb regulacyjnych,
 • wpływ opisywanego przez Anu Bradford zjawiska Brussels effect na dominację trzech głównych graczy,
 • proces globalizacji w kontekście nowych możliwości sztucznej inteligencji – m.in. wykorzystywania głosu,
 • najnowsze regulacje wprowadzone przez Chiny,
 • powody, dla których Big Techy lobbuja za regulacjami,
 • wyłaniających się graczy na globalnym rynku i możliwość jego funkcjonowania bez dominacji,
 • perspektywę, w której rozwój AI mógłby służyć jako narzędzie demokratyzujące.

O ekspertkach odcinka:

Jowita Michalska – założycielka i prezeska fundacji Digital University. Zajmuje się edukacją w zakresie transformacji cyfrowej. Prowadzi podcast DigiTalk, którego celem jest edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych. Pełni również funkcję Ambasadorki Cyfrowej przy Komisji Europejskiej.

Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. UW – profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW. Analityczka DELab UW. W swoich badaniach zajmuje się tematem regulacji cyfrowej gospodarki w prawie unijnym.


Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠⁠rozdziale poświęconym globalizacji 4.0⁠⁠ oraz audiobooku "⁠Gospodarka cyfrowa⁠".

#3 Fetysz kompetencji cyfrowych
2024-03-13 15:34:00

W trzecim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim rozmawiamy o pracy 4.0 oraz kompetencjach przyszłości, w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz na uczelniach. Goście Zuzanny Choińskiej dyskutują o: kompetencjach, które powinniśmy nauczać na uniwersytetach i tych, których uczymy już dziś, gotowości systemu edukacyjnego na zmianę, regulacjach generatywnej sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim oraz zagranicznych uniwersytetach, ryzykach związanych z wykorzystywaniem danych przez genAI, podejściu pracodawców do sztucznej inteligencji, wpływie nowych narzędzi na nasze strategie edukacyjne, unikatowych zasobach uniwersytetów i ich konfrontacji z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez biznes, strategiach radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przez młodych pracowników. O ekspertach odcinka: Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, badawczo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy, od 2020 roku Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia. Dr Dawid Szarański – doktor dyscypliny zarządzania i jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Założyciel i dyrektor programu wspierającego transformację cyfrową w Sektor 3.0. Interesuje się w szczególności trendami technologicznymi w zakresie transformacji cyfrowej, rynku pracy i kompetencjami przyszłości, w tym w odniesieniu do AI. Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus. Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym pracy 4.0⁠ oraz audiobooku " Gospodarka cyfrowa ".

W trzecim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim rozmawiamy o pracy 4.0 oraz kompetencjach przyszłości, w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz na uczelniach.

Goście Zuzanny Choińskiej dyskutują o:

 • kompetencjach, które powinniśmy nauczać na uniwersytetach i tych, których uczymy już dziś,
 • gotowości systemu edukacyjnego na zmianę,
 • regulacjach generatywnej sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim oraz zagranicznych uniwersytetach,
 • ryzykach związanych z wykorzystywaniem danych przez genAI,
 • podejściu pracodawców do sztucznej inteligencji,
 • wpływie nowych narzędzi na nasze strategie edukacyjne,
 • unikatowych zasobach uniwersytetów i ich konfrontacji z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez biznes,
 • strategiach radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przez młodych pracowników.


O ekspertach odcinka:

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, badawczo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy, od 2020 roku Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Dr Dawid Szarański – doktor dyscypliny zarządzania i jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Założyciel i dyrektor programu wspierającego transformację cyfrową w Sektor 3.0. Interesuje się w szczególności trendami technologicznymi w zakresie transformacji cyfrowej, rynku pracy i kompetencjami przyszłości, w tym w odniesieniu do AI.

Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym pracy 4.0⁠ oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

#2 Konsumpcja treści w erze profilowanych informacji
2024-03-06 15:33:00

W drugim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z Filipem Konopczyńskim i dr Wojciechem Hardym przyglądamy się zagadnieniu cyfrowej konsumpcji, napędzanej przez rozwój genAI, a także skutkom tego procesu dla sektora kreatywnego. Goście Zuzanny Choińskiej rozmawiają o: powodach, dla których profilowanie jest stosowane i jego konsekwencjach, zmianie stylu konsumpcji treści i związanej z tym utracie prywatności, źródłach rewolucji generatywnej AI trendach i nowych obszarach związanych z rozwojem genAI, obszarach walki platform, które powinny stać się przedmiotem regulacji, możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji i ich implikacjach dla sektora kreatywnego, ekonomii uwagi w kontekście nowych technologii oraz obszarach na kreatywność człowieka. O ekspertach odcinka: Filip Konopczyński – prawnik, kulturoznawca, współzałożyciel Fundacji Kaleckiego. Specjalizuje się w regulacjach dotyczących nowych technologii. Ekspert w zakresie nowego "Aktu o sztucznej inteligencji". Dr Wojciech Hardy – doktor ekonomi, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, analityk DELab UW. Zajmuje się badaniami nad sektorem kreatywnym oraz w dziedzinie cyfrowej rozrywki. Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym konsumpcji 4.0⁠⁠ oraz w audiobooku “Gospodarka cyfrowa” ⁠. Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

W drugim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z Filipem Konopczyńskim i dr Wojciechem Hardym przyglądamy się zagadnieniu cyfrowej konsumpcji, napędzanej przez rozwój genAI, a także skutkom tego procesu dla sektora kreatywnego.

Goście Zuzanny Choińskiej rozmawiają o:

 • powodach, dla których profilowanie jest stosowane i jego konsekwencjach,
 • zmianie stylu konsumpcji treści i związanej z tym utracie prywatności,
 • źródłach rewolucji generatywnej AI
 • trendach i nowych obszarach związanych z rozwojem genAI,
 • obszarach walki platform, które powinny stać się przedmiotem regulacji,
 • możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji i ich implikacjach dla sektora kreatywnego,
 • ekonomii uwagi w kontekście nowych technologii oraz obszarach na kreatywność człowieka.

O ekspertach odcinka:

Filip Konopczyński – prawnik, kulturoznawca, współzałożyciel Fundacji Kaleckiego. Specjalizuje się w regulacjach dotyczących nowych technologii. Ekspert w zakresie nowego "Aktu o sztucznej inteligencji".

Dr Wojciech Hardy – doktor ekonomi, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, analityk DELab UW. Zajmuje się badaniami nad sektorem kreatywnym oraz w dziedzinie cyfrowej rozrywki.

Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym konsumpcji 4.0⁠⁠ oraz w audiobooku “Gospodarka cyfrowa”⁠.


Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

#1 Od ewolucji do monopolu: platformy w erze GenAI
2024-02-28 10:39:00

W pierwszym odcinku z serii "Gospodarka cyfrowa 360 stopni" rozmawiamy o rynku 4.0 i platformach cyfrowych. Cyfrowe platformy – kompleksowe rozwiązania internetowe, które umożliwiają interakcje, transakcje oraz udostępnianie treści między różnymi użytkownikami, łącząc dwie strony rynku. Szeroko zakrojone systemy integrują różnorodne funkcje, usługi i dane. Tworzą rynek, jednocześnie będąc rynkiem. O roli platform cyfrowych, filtrowaniu informacji, nawigowaniu w sieci, ale też ich przemianach, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i regulacji Unii Europejskiej Zuzanna Choińska rozmawia z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur. W odcinku zaproszone ekspertki dyskutują o: współczesnych funkcjach platform i ich przemianach w czasie, ewolucji profilowania na platformach, weryfikacji tezy, według której platformy służą głównie jako model biznesowy przerzucania kosztów na użytkowników, problemach, jakie wywołuje użycie algorytmów, w tym dyskryminacji algorytmicznej, deepfake’ach i innych formach tworzenia wrażenia zmiany obrazu otaczającego nas świata i wystawiania użytkownika na przekaz, który nie ma miejsca w rzeczywistości, regulacjach unijnych i szansach na rozwiązanie bolączek związanych z platformami, implikacjach generatywnej sztucznej inteligencji dla rozwoju platform. O ekspertkach odcinka: Katarzyna Szymielewicz – prawniczka i działaczka społeczna, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Prowadząca podcast „Panoptykon 4.0”. Dr Joanna Mazur – doktor prawa na UW, badaczka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW oraz analityczka DELab UW Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym rynkowi 4.0 i platformom cyfrowym . Zachęcamy do wysłuchania rozdziałów “Gospodarki cyfrowej” poświęconych zagadnieniu rynku 4.0 . Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

W pierwszym odcinku z serii "Gospodarka cyfrowa 360 stopni" rozmawiamy o rynku 4.0 i platformach cyfrowych. Cyfrowe platformy – kompleksowe rozwiązania internetowe, które umożliwiają interakcje, transakcje oraz udostępnianie treści między różnymi użytkownikami, łącząc dwie strony rynku. Szeroko zakrojone systemy integrują różnorodne funkcje, usługi i dane. Tworzą rynek, jednocześnie będąc rynkiem.

O roli platform cyfrowych, filtrowaniu informacji, nawigowaniu w sieci, ale też ich przemianach, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i regulacji Unii Europejskiej Zuzanna Choińska rozmawia z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur.

W odcinku zaproszone ekspertki dyskutują o:

 • współczesnych funkcjach platform i ich przemianach w czasie,
 • ewolucji profilowania na platformach,
 • weryfikacji tezy, według której platformy służą głównie jako model biznesowy przerzucania kosztów na użytkowników,
 • problemach, jakie wywołuje użycie algorytmów, w tym dyskryminacji algorytmicznej,
 • deepfake’ach i innych formach tworzenia wrażenia zmiany obrazu otaczającego nas świata i wystawiania użytkownika na przekaz, który nie ma miejsca w rzeczywistości,
 • regulacjach unijnych i szansach na rozwiązanie bolączek związanych z platformami,
 • implikacjach generatywnej sztucznej inteligencji dla rozwoju platform.

O ekspertkach odcinka:

Katarzyna Szymielewicz – prawniczka i działaczka społeczna, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Prowadząca podcast „Panoptykon 4.0”.

Dr Joanna Mazur – doktor prawa na UW, badaczka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW oraz analityczka DELab UW

Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym rynkowi 4.0 i platformom cyfrowym. Zachęcamy do wysłuchania rozdziałów “Gospodarki cyfrowej” poświęconych zagadnieniu rynku 4.0.


Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

#3 Is Airbnb a game changer for the housing market?
2024-01-12 09:30:38

The topic of the podcast's next episode is the impact of digital platforms - such as Airbnb - on the housing market, particularly the short-term rental sector. The episode's expert is Dr. Agustín Cocola-Gant from the Institute of Geography and Spatial Planning at the University of Lisbon, whose research work explores topics such as urban studies, gentrification, tourism, short-term rentals, and Airbnb, in particularly the case of Barcelona and Lisbon. Host Dr. Kristóf Gyódi, assistant professor at the Faculty of Economic Sciences and DELab UW analyst asks his guest about issues such as: - the changes that platforms have introduced for rentals and buyers and the housing market, - the process of financialisation of homes and its negative effects on residents, - the history of the studied processes in European countries, - the network effects of the platformisation process, - the crisis of the new housing market generation, - the new rules introduced by the platforms that call into question that access to housing is a right and not a commodity, - the experience of expert research on Barcelona and Lisbon, and the negative effects of platformisation on residents, - solutions that have helped push the market in the right direction, - hopes that the European Union's planned regulation of platforms will make the short-term rental market more civilised.

The topic of the podcast's next episode is the impact of digital platforms - such as Airbnb - on the housing market, particularly the short-term rental sector. The episode's expert is Dr. Agustín Cocola-Gant from the Institute of Geography and Spatial Planning at the University of Lisbon, whose research work explores topics such as urban studies, gentrification, tourism, short-term rentals, and Airbnb, in particularly the case of Barcelona and Lisbon.

Host Dr. Kristóf Gyódi, assistant professor at the Faculty of Economic Sciences and DELab UW analyst asks his guest about issues such as: - the changes that platforms have introduced for rentals and buyers and the housing market, - the process of financialisation of homes and its negative effects on residents, - the history of the studied processes in European countries, - the network effects of the platformisation process, - the crisis of the new housing market generation, - the new rules introduced by the platforms that call into question that access to housing is a right and not a commodity, - the experience of expert research on Barcelona and Lisbon, and the negative effects of platformisation on residents, - solutions that have helped push the market in the right direction, - hopes that the European Union's planned regulation of platforms will make the short-term rental market more civilised.

#2 Are the Schrems cases the end of the internet as we used to know it?
2023-12-10 20:42:00

⁠Dr. Laura Drechsler⁠ , the researcher at KU Leuven, who addresses the issue of rights in international data transfers in her analyses talks about international data transfers, presented as a  game changer for big tech companies. The episode is hosted by ⁠Dr. Joanna Mazur⁠ , a DELab UW analyst and assistant professor at the UW Faculty of Management. Topics of the podcast include: - the definition of international data transfers, - ways of solving the difficulties of having to distinguish between personal and non-personal data, - the economic and social importance of solutions,- challenges faced by service users, - the grounds for lawful data transfers, - Schrems I and Schrems II cases, - evaluation of current solutions.

⁠Dr. Laura Drechsler⁠, the researcher at KU Leuven, who addresses the issue of rights in international data transfers in her analyses talks about international data transfers, presented as a game changer for big tech companies. The episode is hosted by ⁠Dr. Joanna Mazur⁠, a DELab UW analyst and assistant professor at the UW Faculty of Management.

Topics of the podcast include:

- the definition of international data transfers,

- ways of solving the difficulties of having to distinguish between personal and non-personal data,

- the economic and social importance of solutions,- challenges faced by service users,

- the grounds for lawful data transfers,

- Schrems I and Schrems II cases,

- evaluation of current solutions.

#1 Masses on Roblox. Gamification of religion, deep mediatisation - what's behind the new phenomenon?
2023-11-10 20:38:00

A new form of online spirituality gaining popularity on Roblox is the topic of the first DELab podcast with our renowned guest ⁠Prof. Kerstin Radde-Antweiler⁠ , a religious studies expert whose research focuses on the topics of religion in times of deep mediatization, religion, and gaming. The episode is hosted by  ⁠Dr. Marta Kolodziejska⁠ , a sociologist of religion and the media and DELab analyst. The themes discussed in the podcast include:- the boundary between role-playing – what Roblox users do – and actual forms of religious practice and meaning-making,- participation in this type of practice, juxtaposed with research findings that concern mediatisation and secularization processes among young people,- the phenomenon of individualisation in contrast to organised forms of religion,- the popularity of religious practices mediated by the web,- the process of ‘privatisation’ of religion,- conclusions of expert research on the process of mediatisation and gamification of religion,- the reasons why the Roblox mass phenomenon has been a success.  The podcast includes a short excerpt from a Roblox mass organized by the 'Archdiocese of Gniezno' and transmitted on YouTube:  ⁠https://www.youtube.com/live/gIxdPdVMCoM?feature=share⁠  

A new form of online spirituality gaining popularity on Roblox is the topic of the first DELab podcast with our renowned guest ⁠Prof. Kerstin Radde-Antweiler⁠, a religious studies expert whose research focuses on the topics of religion in times of deep mediatization, religion, and gaming. The episode is hosted by ⁠Dr. Marta Kolodziejska⁠, a sociologist of religion and the media and DELab analyst. The themes discussed in the podcast include:- the boundary between role-playing – what Roblox users do – and actual forms of religious practice and meaning-making,- participation in this type of practice, juxtaposed with research findings that concern mediatisation and secularization processes among young people,- the phenomenon of individualisation in contrast to organised forms of religion,- the popularity of religious practices mediated by the web,- the process of ‘privatisation’ of religion,- conclusions of expert research on the process of mediatisation and gamification of religion,- the reasons why the Roblox mass phenomenon has been a success. 

The podcast includes a short excerpt from a Roblox mass organized by the 'Archdiocese of Gniezno' and transmitted on YouTube: ⁠https://www.youtube.com/live/gIxdPdVMCoM?feature=share⁠ 

#111 Dlaczego startupy chodzą stadami?
2022-12-15 18:06:28

O tym, czy startupy chodzą stadami, czyli o badaniu wzorca lokalizacji startupów opowiada Maria Kubara, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na kierunku ekonomia i finanse, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → jakie czynniki przestrzenne warunkują możliwości startu? → skąd wzięło się zainteresowanie badaniem startupów? → jakie czynniki wpływają na sukces startupów? → jakie są różnice między dzielnicami Warszawy w tej kwestii? → które czynniki lokalizacyjne mają wpływ na startupy? → dlaczego startupy wędrują stadami? → jakie są założenia metody badania sieci neuronowych? → na czym opiera się metodologia badania ekspertki - DBSCAN, kernel density estimation? → jakie są możliwości skonstruowanego modelu? → jakie będą efekty badania? → w jakich dziedzinach można użyć rekurencyjnych sieci neuronowych?

O tym, czy startupy chodzą stadami, czyli o badaniu wzorca lokalizacji startupów opowiada Maria Kubara, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na kierunku ekonomia i finanse, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
→ jakie czynniki przestrzenne warunkują możliwości startu?
→ skąd wzięło się zainteresowanie badaniem startupów?
→ jakie czynniki wpływają na sukces startupów?
→ jakie są różnice między dzielnicami Warszawy w tej kwestii?
→ które czynniki lokalizacyjne mają wpływ na startupy?
→ dlaczego startupy wędrują stadami?
→ jakie są założenia metody badania sieci neuronowych?
→ na czym opiera się metodologia badania ekspertki - DBSCAN, kernel density estimation?
→ jakie są możliwości skonstruowanego modelu?
→ jakie będą efekty badania?
→ w jakich dziedzinach można użyć rekurencyjnych sieci neuronowych?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie