Podcasty DELab UW

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

#100 Co stoi za sukcesem naukowych podcastów?
2022-06-23 13:03:31

Odwracamy role: dr Justyna Pokojska (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski) odpowiada na pytania prof. Katarzyny Śledziewskiej (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski) i prof. Magdy Słok-Wódkowskiej (Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW) o to: → skąd pomysł na podcast i gości?  → jakie były początki "Efektu Sieci", który wystartował w pandemii? → które tematy zaskoczyły, a które niekoniecznie? → od czego zależy sukces odcinka? → którzy goście są trudni? → po co w ogóle "Efekt Sieci"? → co jest smutną naukową konstatacją? → twarda nauka versus popularyzacja? → czym są fascynujące tematy? → jakie są wymarzone tematy prowadzącej? → kim jest idealny gość?

Odwracamy role: dr Justyna Pokojska (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski) odpowiada na pytania prof. Katarzyny Śledziewskiej (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski) i prof. Magdy Słok-Wódkowskiej (Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW) o to:
→ skąd pomysł na podcast i gości? 
→ jakie były początki "Efektu Sieci", który wystartował w pandemii?
→ które tematy zaskoczyły, a które niekoniecznie?
→ od czego zależy sukces odcinka?
→ którzy goście są trudni?
→ po co w ogóle "Efekt Sieci"?
→ co jest smutną naukową konstatacją?
→ twarda nauka versus popularyzacja?
→ czym są fascynujące tematy?
→ jakie są wymarzone tematy prowadzącej?
→ kim jest idealny gość?

#99 Monte Carlo, Las Vegas, czyli interdyscyplinarne szacowanie prawdopodobieństwa
2022-06-16 20:02:19

O tym, do czego można wykorzystać metodę Monte Carlo, czyli opartą na założeniach matematycznych wielokrotną symulację prawdopodobieństwa, stosowaną do określenia możliwych skutków niepewnego zdarzenia opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym polegają symulacje w metodzie Monte Carlo? → jaka urban legend stoi za nazwą "Monte Carlo"? → czy wynik symulacji jest podstawą do podjęcia decyzji? → w jaki sposób przeprowadzane są symulacje z użyciem metody? → do czego można zastosować metodę Monte Carlo w ekonomii i finansach? → jakie przełożenie metoda ma na życie codzienne i decyzje podejmowane na co dzień? → w jaki sposób estymować racjonalność konsumentów? → do czego metodę wykorzystuje fizyka? → czym metoda Monte Carlo różni się od innych metod badania prawdopodobieństwa?

O tym, do czego można wykorzystać metodę Monte Carlo, czyli opartą na założeniach matematycznych wielokrotną symulację prawdopodobieństwa, stosowaną do określenia możliwych skutków niepewnego zdarzenia opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ na czym polegają symulacje w metodzie Monte Carlo?
→ jaka urban legend stoi za nazwą "Monte Carlo"?
→ czy wynik symulacji jest podstawą do podjęcia decyzji?
→ w jaki sposób przeprowadzane są symulacje z użyciem metody?
→ do czego można zastosować metodę Monte Carlo w ekonomii i finansach?
→ jakie przełożenie metoda ma na życie codzienne i decyzje podejmowane na co dzień?
→ w jaki sposób estymować racjonalność konsumentów?
→ do czego metodę wykorzystuje fizyka?
→ czym metoda Monte Carlo różni się od innych metod badania prawdopodobieństwa?

#98 Instamatki i proces demonstrowania rodzinności
2022-06-09 19:23:18

O analizie normatywnych wzorców macierzyństwa i jego wizualnych  reprezentacji, a także dominujących dyskursów macierzyńskich na portalu  Instagram mówi Małgorzata Gawrońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk  Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  odpowiadając na pytania dr  Justyny Pokojskiej  o to: → kim są "instamatki"? → jakie znaczenia ukryte są w zdjęciach instamatek? → czym są normatywne wymiary macierzyństwa? → jaka jest społeczna definicja macierzyństwa i czy jest spójna z rzeczywistością i cyfrowymi obrazami? → jakie wzorce macierzyństwa zostały wyróżnione w badaniu? → czym są techniki idealizowania obrazu rodziny? → czy w instarodzinach pojawia się obraz ojca? → jakie są założenia koncepcji displaying family oraz metody demonstrowania rodzinności? → gdzie można poszukiwać źródeł popularności procesu demonstrowania rodzinności i pełnionych ról? → w jakim kierunku zmieniły się oczekiwania wobec macierzyństwa? → na czym polega badanie materiałów wizualnych w sieci?

O analizie normatywnych wzorców macierzyństwa i jego wizualnych  reprezentacji, a także dominujących dyskursów macierzyńskich na portalu  Instagram mówi Małgorzata Gawrońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk  Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ kim są "instamatki"?
→ jakie znaczenia ukryte są w zdjęciach instamatek?
→ czym są normatywne wymiary macierzyństwa?
→ jaka jest społeczna definicja macierzyństwa i czy jest spójna z rzeczywistością i cyfrowymi obrazami?
→ jakie wzorce macierzyństwa zostały wyróżnione w badaniu?
→ czym są techniki idealizowania obrazu rodziny?
→ czy w instarodzinach pojawia się obraz ojca?
→ jakie są założenia koncepcji displaying family oraz metody demonstrowania rodzinności?
→ gdzie można poszukiwać źródeł popularności procesu demonstrowania rodzinności i pełnionych ról?
→ w jakim kierunku zmieniły się oczekiwania wobec macierzyństwa?
→ na czym polega badanie materiałów wizualnych w sieci?

#97 Wyjaśnianie z użyciem metody Monte Carlo
2022-06-02 17:38:05

O metodzie Monte Carlo oraz osiągnięciach wybitnego polskie naukowca opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym opierają się założenia metody Monte Carlo? → czym były polskie śniadania w szkole lwowskiej, które pozwalały rozwijać wybitne koncepcje? → czym jest Księga Szkocka? → po co w fizyce używane są symulacje? → jakie były losy polskiego uczonego, zanim doszedł do koncepcji nowej metody wyjaśniania złożonych problemów? → jakie zastosowanie ma współcześnie metoda? → jak symulować żywego człowieka i jak zrobić dobrą symulację? → 

O metodzie Monte Carlo oraz osiągnięciach wybitnego polskie naukowca opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ na czym opierają się założenia metody Monte Carlo?
→ czym były polskie śniadania w szkole lwowskiej, które pozwalały rozwijać wybitne koncepcje?
→ czym jest Księga Szkocka?
→ po co w fizyce używane są symulacje?
→ jakie były losy polskiego uczonego, zanim doszedł do koncepcji nowej metody wyjaśniania złożonych problemów?
→ jakie zastosowanie ma współcześnie metoda?
→ jak symulować żywego człowieka i jak zrobić dobrą symulację?
→ 

#96 Zastosowania metody teledetekcji
2022-05-26 15:06:00

O tym jak wykorzystywać metody teledetekcji oraz dane satelitarne misji Sentinel-5P w procesie kontrolowania zanieczyszczenia powietrza, ilości dwutlenku węgla i dwutlenku azotu opowiada Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW i Wydziału Fizyki UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób możemy wykorzystać dane satelitarne? → jakie są metody analizy tych danych? → jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeprowadzonych analiz? → jakie są zasady działania metody teledetekcji? → jakie jest statystyczne zanieczyszczenie w Polsce? → jakie czynniki - na podstawie analiz danych pochodzących z teledetekcji - warunkują zanieczyszczenie powietrza?

O tym jak wykorzystywać metody teledetekcji oraz dane satelitarne misji Sentinel-5P w procesie kontrolowania zanieczyszczenia powietrza, ilości dwutlenku węgla i dwutlenku azotu opowiada Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW i Wydziału Fizyki UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ w jaki sposób możemy wykorzystać dane satelitarne?
→ jakie są metody analizy tych danych?
→ jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeprowadzonych analiz?
→ jakie są zasady działania metody teledetekcji?
→ jakie jest statystyczne zanieczyszczenie w Polsce?
→ jakie czynniki - na podstawie analiz danych pochodzących z teledetekcji - warunkują zanieczyszczenie powietrza?

#95 Przyszłość rynku kryptowalut
2022-05-20 17:46:25

O tym czym są kryptowaluty, skąd wzięły się ich niedawne wahania oraz jaka może być przyszłość tych aktywów opowiada Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analityk DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są przyczyny nagłego spadku wartości bitcoina? → skąd bierze się fluktuacja wartości kryptowalut? → czy nadal opłacalne jest „kopanie” kryptowalut? → jaka jest przyszłość kryptowalut? → w jaki sposób wykorzystywane są kryptowaluty? → czym są stablecoiny? → jakie odniesienie mają aktywa na rynku krypto do świata rzeczywistego? → czy rynek kryptowalut jest regulowany?

O tym czym są kryptowaluty, skąd wzięły się ich niedawne wahania oraz jaka może być przyszłość tych aktywów opowiada Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analityk DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ jakie są przyczyny nagłego spadku wartości bitcoina?
→ skąd bierze się fluktuacja wartości kryptowalut?
→ czy nadal opłacalne jest „kopanie” kryptowalut?
→ jaka jest przyszłość kryptowalut?
→ w jaki sposób wykorzystywane są kryptowaluty?
→ czym są stablecoiny?
→ jakie odniesienie mają aktywa na rynku krypto do świata rzeczywistego?
→ czy rynek kryptowalut jest regulowany?

#94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego
2022-05-12 17:05:21

O tym jak przebiegała zmiana kwalifikacji podczas pierwszego lockdownu i w jaki sposób wpłynęła ona na popandemiczną rzeczywistość szkolnictwa wyższego opowiada Dorota Sidor, Pełnomocniczką Dyrektora ds. dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób przebiegała zmiana wprowadzona w marcu 2021 roku? → przed jakimi wyzwaniami stanęli pracownicy CKC UW? → jak wygląda zarządzanie kryzysowe w edukacji? → jak zmieniła się społeczna i merytoryczna część nauczania? → jakie skutki pandemii pozostaną z nami na Uniwersytecie jeszcze długo? → jak studenci oceniają zdalne nauczanie? → w jaki sposób zdalne kursy wpłynęły na efektywność nauczania?

O tym jak przebiegała zmiana kwalifikacji podczas pierwszego lockdownu i w jaki sposób wpłynęła ona na popandemiczną rzeczywistość szkolnictwa wyższego opowiada Dorota Sidor, Pełnomocniczką Dyrektora ds. dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ w jaki sposób przebiegała zmiana wprowadzona w marcu 2021 roku?
→ przed jakimi wyzwaniami stanęli pracownicy CKC UW?
→ jak wygląda zarządzanie kryzysowe w edukacji?
→ jak zmieniła się społeczna i merytoryczna część nauczania?
→ jakie skutki pandemii pozostaną z nami na Uniwersytecie jeszcze długo?
→ jak studenci oceniają zdalne nauczanie?
→ w jaki sposób zdalne kursy wpłynęły na efektywność nauczania?

#93 Kto reguluje działanie algorytmów?
2022-05-05 17:15:04

O tym, jak budowane są rozmaite aspekty algorytmów i baz danych, czym są i w jaki sposób regulowane są przez prawo wspólnotowe, opowiada dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW i adiunktka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są rodzaje algorytmów? → w jaki sposób możemy je zdefiniować? → na jakiej zasadzie działają akta prawne mówiące o bazach danych? → jak akty prawne przystosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości? → jakie prawa mają konsumenci w tej kwestii? → czy algorytmy mogą dyskryminować pewne grupy społeczne? → czyją własnością są upowszechnione kody? → jakie regulacje prawne dotyczące kodów źródłowych wprowadzane są przez Unię Europejską?

O tym, jak budowane są rozmaite aspekty algorytmów i baz danych, czym są i w jaki sposób regulowane są przez prawo wspólnotowe, opowiada dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW i adiunktka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ jakie są rodzaje algorytmów?
→ w jaki sposób możemy je zdefiniować?
→ na jakiej zasadzie działają akta prawne mówiące o bazach danych?
→ jak akty prawne przystosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości?
→ jakie prawa mają konsumenci w tej kwestii?
→ czy algorytmy mogą dyskryminować pewne grupy społeczne?
→ czyją własnością są upowszechnione kody?
→ jakie regulacje prawne dotyczące kodów źródłowych wprowadzane są przez Unię Europejską?

#92 NFT - chwilowa moda czy przyszłość sztuki?
2022-04-28 13:59:59

O niewymienialnych tokenach NFT, zasadach ich działania i wpływie na sztukę. Z profesorem Mikołaj Lewicki i Feliks Tuszko z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadając na pytania Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób powstaje NFT? → jaka jest zawartość kodów NFT? → jak zabezpieczone są kody? → jakie są zasady ich działania? → jak dużo możemy zyskać na NFT? → jakie są różnice pomiędzy NFT a sztukę materialną? → jakie są względy estetyczne NFT? → jakie są przyczyny ich nagłej popularności?

O niewymienialnych tokenach NFT, zasadach ich działania i wpływie na sztukę. Z profesorem Mikołaj Lewicki i Feliks Tuszko z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadając na pytania Justyny Pokojskiej o to:
→ w jaki sposób powstaje NFT?
→ jaka jest zawartość kodów NFT?
→ jak zabezpieczone są kody?
→ jakie są zasady ich działania?
→ jak dużo możemy zyskać na NFT?
→ jakie są różnice pomiędzy NFT a sztukę materialną?
→ jakie są względy estetyczne NFT?
→ jakie są przyczyny ich nagłej popularności?

#91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?
2022-04-22 11:23:45

O kompetencjach zawodowych, przewidywanych zarobkach oraz ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), analizującym i pomagającym studentom wybrać ścieżkę kariery zawodowej opowiada prof. Mikołaj Jasiński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → które kierunki studiów pozwalają pracować w najlepiej opłacanych zawodach? → na czym opiera się działanie platformy ELA? → w jaki sposób pozyskiwane są dane do analiz? → kim sąbeneficjenci platformy? → jakie wnioski z danych pochodzących z ELA mogą czerpać władze uczelni? → jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy? → jakie są najbardziej cenione kompetencje na rynku pracy?

O kompetencjach zawodowych, przewidywanych zarobkach oraz ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), analizującym i pomagającym studentom wybrać ścieżkę kariery zawodowej opowiada prof. Mikołaj Jasiński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ które kierunki studiów pozwalają pracować w najlepiej opłacanych zawodach?
→ na czym opiera się działanie platformy ELA?
→ w jaki sposób pozyskiwane są dane do analiz?
→ kim sąbeneficjenci platformy?
→ jakie wnioski z danych pochodzących z ELA mogą czerpać władze uczelni?
→ jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy?
→ jakie są najbardziej cenione kompetencje na rynku pracy?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie