Podcasty DELab UW

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

#31 Co (i kto) stoi za naszymi zakupami online?
2020-11-12 13:50:24

Tematem odcinka są umowy handlowe, regulujące sferę e-commerce. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska {DELab UW | WPiA UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Jakie są prawne i ekonomiczne źródła różnic w cenach tych samych produktów, a momentami - braku możliwości zakupu produktu w danym regionie? → Co i kto stoi za naszymi zakupami online? Jakie kwestie i umowy muszą zostać uregulowane, żebyśmy mogli swobodnie korzystać z e-commerce? → Jakie instytucje regulują międzynarodowy handel? Jak przebiega ten  proces? Czy to spotkania ważnych panów pod flagami, czy naturalny,  niemal codzienny proces regulowania pewnych sfer współpracy? → Co utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) nam zakup towarów i jakie są prawne źródła tych ograniczeń? → Jakie regulacje dotyczą dostępu do danych publicznych? → Jak kwestia ograniczeń przesyłu danych wygląda w przypadku cyfrowych gigantów? Czy możliwe jest nałożenie na nie ceł i podatków, związanych z przesyłem danych?

Tematem odcinka są umowy handlowe, regulujące sferę e-commerce. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska {DELab UW | WPiA UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to:
→ Jakie są prawne i ekonomiczne źródła różnic w cenach tych samych produktów, a momentami - braku możliwości zakupu produktu w danym regionie?
→ Co i kto stoi za naszymi zakupami online? Jakie kwestie i umowy muszą zostać uregulowane, żebyśmy mogli swobodnie korzystać z e-commerce?
→ Jakie instytucje regulują międzynarodowy handel? Jak przebiega ten  proces? Czy to spotkania ważnych panów pod flagami, czy naturalny,  niemal codzienny proces regulowania pewnych sfer współpracy?
→ Co utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) nam zakup towarów i jakie są prawne źródła tych ograniczeń?
→ Jakie regulacje dotyczą dostępu do danych publicznych?
→ Jak kwestia ograniczeń przesyłu danych wygląda w przypadku cyfrowych gigantów? Czy możliwe jest nałożenie na nie ceł i podatków, związanych z przesyłem danych?

#30 Odczarowanie mitów na temat efektywnej edukacji
2020-11-05 15:04:39

Tematem  odcinka są efektywne metody nauczania i zdobywania kompetencji. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr Tomasz Gajderowicz {WNE UW | Fundacja Evidence Institute)  który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Które kompetencje zdezaktualizowały się przez ostanie kilkanaście lat? → Jakie zmiany w programie edukacji są nam dziś potrzebne? → Co zrobić, aby w dobie COVID-19 uczniowie mogli efektywnie uczyć się zdalnie? → Czego należałoby dziś uczyć młodych Polaków, żeby byli konkurencyjni na rynku pracy? → W jaki sposób zmieniać system edukacji, aby nie dopuścić do rozwinięcia się tzw. "useless class" - ludzi, którzy w świecie robotów nie będą już potrzebni? → Jaka jest dziś rola uczelni w wyposażaniu młodych ludzi w odpowiednie kompetencje? 

Tematem  odcinka są efektywne metody nauczania i zdobywania kompetencji. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr Tomasz Gajderowicz {WNE UW | Fundacja Evidence Institute)  który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to:
→ Które kompetencje zdezaktualizowały się przez ostanie kilkanaście lat?
→ Jakie zmiany w programie edukacji są nam dziś potrzebne?
→ Co zrobić, aby w dobie COVID-19 uczniowie mogli efektywnie uczyć się zdalnie?
→ Czego należałoby dziś uczyć młodych Polaków, żeby byli konkurencyjni na rynku pracy?
→ W jaki sposób zmieniać system edukacji, aby nie dopuścić do rozwinięcia się tzw. "useless class" - ludzi, którzy w świecie robotów nie będą już potrzebni?
→ Jaka jest dziś rola uczelni w wyposażaniu młodych ludzi w odpowiednie kompetencje? 

#29 Czy autonomiczne pojazdy przejmą nasze ulice?
2020-10-29 15:36:29

Tematem  odcinka są autonomiczne pojazdy (AV). Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Paweł Gora (MIM UW), prezes Fundacji Quantum AI, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Co jest największą przeszkodą dla rozwoju i komercjalizacji bezzałogowych samochodów? → Jak daleka jest przyszłość tego typu aut? → Czy sam skorzystałby z usług autonomicznej taksów, gdyba taka przyjechała pod jego dom? → Co wciąż pozostaje trudnością dla autonomicznych pojazdów? → Co w przypadku odpowiedzialności za kolizje i wypadki, gdy sprawcą jest AI? → Czy z pomocą autonomicznych pojazdów można zoptymalizować ruch drogowy?

Tematem  odcinka są autonomiczne pojazdy (AV). Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Paweł Gora (MIM UW), prezes Fundacji Quantum AI, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to:
→ Co jest największą przeszkodą dla rozwoju i komercjalizacji bezzałogowych samochodów?
→ Jak daleka jest przyszłość tego typu aut?
→ Czy sam skorzystałby z usług autonomicznej taksów, gdyba taka przyjechała pod jego dom?
→ Co wciąż pozostaje trudnością dla autonomicznych pojazdów?
→ Co w przypadku odpowiedzialności za kolizje i wypadki, gdy sprawcą jest AI?
→ Czy z pomocą autonomicznych pojazdów można zoptymalizować ruch drogowy?

#28 Jasne i ciemne strony algorytmów
2020-10-22 14:23:16

Tematem odcinka jest sztuczna inteligencja (AI) oraz automatyczne procesy decyzyjne. Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie konsekwencje niosą za sobą systemy oparte na automatycznych procesach decyzyjnych? → czy wypaczenia i skutki uboczne wpisane są w działanie automatycznych procesów decyzyjnych? → w sektorze prywatnym korzystają z nich firmy ubezpieczeniowe oraz banki, oceniając m.in. zdolność kredytową – jak zastosowanie algorytmów wygląda w sferze publicznej? → gdzie człowieka zastępują już maszyny w procesach podejmowania decyzji? → czy tego typu podejmowanie decyzji jest bezpieczne i bezstronne? → czy automatycznie podejmowane decyzje mogą stać się elementem obowiązującego prawa?

Tematem odcinka jest sztuczna inteligencja (AI) oraz automatyczne procesy decyzyjne. Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:

→ jakie konsekwencje niosą za sobą systemy oparte na automatycznych procesach decyzyjnych?

→ czy wypaczenia i skutki uboczne wpisane są w działanie automatycznych procesów decyzyjnych?

→ w sektorze prywatnym korzystają z nich firmy ubezpieczeniowe oraz banki, oceniając m.in. zdolność kredytową – jak zastosowanie algorytmów wygląda w sferze publicznej?

→ gdzie człowieka zastępują już maszyny w procesach podejmowania decyzji?

→ czy tego typu podejmowanie decyzji jest bezpieczne i bezstronne?

→ czy automatycznie podejmowane decyzje mogą stać się elementem obowiązującego prawa?

#27 Czy internet rzeczy może wymknąć się spod naszej kontroli?
2020-10-15 16:51:29

Tematem odcinka jest internet rzeczy (IoT). Ekspertem jest dr Sebastian Szymański (Artes Liberales UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czy obserwowany od dłuższego czasu wzrost popularności urządzeń z obszaru IoT to moda na bycie smart, czy realna zmiana jakości życia ich użytkowników? → po co nam roboty w domu i na czym polega inteligencja przedmiotów codziennego użytku? → jakie korzyści dla społeczeństwa płyną z rozwoju internetu rzeczy? → gdzie przebiega granica samouczenia się maszyn – czy pewnego dnia smart-urządzania pokonają nas swoją inteligencją? Co, jeśli pewnego dnia ziszczą się dystopijne scenariusze i zaczną żyć własnym życiem? → czy trzeba ufać urządzeniom z obszaru IoT, by z nich korzystać?

Tematem odcinka jest internet rzeczy (IoT). Ekspertem jest dr Sebastian Szymański (Artes Liberales UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:

→ czy obserwowany od dłuższego czasu wzrost popularności urządzeń z obszaru IoT to moda na bycie smart, czy realna zmiana jakości życia ich użytkowników?

→ po co nam roboty w domu i na czym polega inteligencja przedmiotów codziennego użytku?

→ jakie korzyści dla społeczeństwa płyną z rozwoju internetu rzeczy?

→ gdzie przebiega granica samouczenia się maszyn – czy pewnego dnia smart-urządzania pokonają nas swoją inteligencją? Co, jeśli pewnego dnia ziszczą się dystopijne scenariusze i zaczną żyć własnym życiem?

→ czy trzeba ufać urządzeniom z obszaru IoT, by z nich korzystać?

#26 Bezpieczeństwo danych osobowych w sieci
2020-07-29 13:25:39

Tematem odcinka są dane osobowe. Ekspertką jest Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej  (DELab UW | IS UW) o to: ➡️ Czym są dane osobowe? Czy to tylko imię i nazwisko i gdzie ewentualnie można takie dane zostawić/zgubić, dzieląc się naszą prywatnością w sieci? ➡️ Czy nasze dane osobowe są dziś bezpieczne - innymi słowy czy i kto nad nimi czuwa na poziomie krajowym i międzynarodowym? ➡️ Co z naszymi danymi wolno robić (i komu), a czego nie - jakie działania na danych osobowych są zakazane? Na co wyrażamy zgodę podając nasze dane na portalach internetowych? ➡️ Czy jest to jakkolwiek powiązane z RODO? Czy to nie RODO miało zabezpieczyć nasze dane? ➡️ Co z tego wszystkiego wynika dla każdego z nas - czy UE strzeże naszej prywatności w sieci, czy właśnie nie? Czy możemy czuć się bezpieczniej, czy musimy jeszcze ostrożniej podchodzić do zostawiania danych gdziekolwiek?

Tematem odcinka są dane osobowe. Ekspertką jest Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej  (DELab UW | IS UW) o to:

➡️ Czym są dane osobowe? Czy to tylko imię i nazwisko i gdzie ewentualnie można takie dane zostawić/zgubić, dzieląc się naszą prywatnością w sieci?
➡️ Czy nasze dane osobowe są dziś bezpieczne - innymi słowy czy i kto nad nimi czuwa na poziomie krajowym i międzynarodowym?
➡️ Co z naszymi danymi wolno robić (i komu), a czego nie - jakie działania na danych osobowych są zakazane? Na co wyrażamy zgodę podając nasze dane na portalach internetowych?
➡️ Czy jest to jakkolwiek powiązane z RODO? Czy to nie RODO miało zabezpieczyć nasze dane?
➡️ Co z tego wszystkiego wynika dla każdego z nas - czy UE strzeże naszej prywatności w sieci, czy właśnie nie? Czy możemy czuć się bezpieczniej, czy musimy jeszcze ostrożniej podchodzić do zostawiania danych gdziekolwiek?

#25 Problemy i pożytki z inteligentnych miast
2020-07-24 19:50:45

Tematem odcinka są inteligentne miasta. Gośćmi dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są prof. Piotr Wójcik (WNE UW) i dr Grzegorz Kula (WNE UW), którzy opowiadają o tym: ➡️ Czy są smart cities i na czym polega trudność w ich ujęciu? ➡️ Jakie rozwiązania wprowadzane są w inteligentnych miastach i jakie wiążą się z nimi korzyści, przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki? ➡️ Z drugiej strony - jakie koszty i ryzyka wiążą się z ich implementacją? ➡️ Czy w związku z pandemią koronawirusa szczególnie zauważalne są korzyści związane z rozwojem smart cities?

Tematem odcinka są inteligentne miasta. Gośćmi dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są prof. Piotr Wójcik (WNE UW) i dr Grzegorz Kula (WNE UW), którzy opowiadają o tym:

➡️ Czy są smart cities i na czym polega trudność w ich ujęciu?
➡️ Jakie rozwiązania wprowadzane są w inteligentnych miastach i jakie wiążą się z nimi korzyści, przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki?
➡️ Z drugiej strony - jakie koszty i ryzyka wiążą się z ich implementacją?
➡️ Czy w związku z pandemią koronawirusa szczególnie zauważalne są korzyści związane z rozwojem smart cities?

#24 Cyfrowa rewolucja sektora bankowości
2020-07-17 10:16:23

Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest prof. Katarzyna Śledziewska (DELab UW | WNE UW), która opowiada o badaniu cyfrowych przemian sektora bankowości oraz o tym: ➡️ W jakim celu w ogóle badać banki - co jest w nich wyjątkowego na tle innych sektorów? ➡️ Coraz więcej czynności bankowych wykonujemy my sami  jako klienci, czy zatem banki redukują pracowników na masowa skale? Czy widmo masowych zwolnień jest realnym zagrożeniem w sektorze bankowym? ➡️ Jak zmienia się praca w sektorze bankowym? ➡️ Czy w wynikach badania zauważyć można zmiany, których jako detaliczni klienci nie dostrzegamy, a które są może bardziej znaczące dla sektora  bankowego? ➡️ Bankowcy uchodzą za pracowników najlepiej wyposażonych w  kompetencje analityczne, cyfrowe. Czy tak faktycznie jest? Czy to  „elita” cyfrowa wśród pracowników?

Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest prof. Katarzyna Śledziewska (DELab UW | WNE UW), która opowiada o badaniu cyfrowych przemian sektora bankowości oraz o tym:

➡️ W jakim celu w ogóle badać banki - co jest w nich wyjątkowego na tle innych sektorów?
➡️ Coraz więcej czynności bankowych wykonujemy my sami  jako klienci, czy zatem banki redukują pracowników na masowa skale? Czy widmo masowych zwolnień jest realnym zagrożeniem w sektorze bankowym?
➡️ Jak zmienia się praca w sektorze bankowym?
➡️ Czy w wynikach badania zauważyć można zmiany, których jako detaliczni klienci nie dostrzegamy, a które są może bardziej znaczące dla sektora  bankowego?
➡️ Bankowcy uchodzą za pracowników najlepiej wyposażonych w  kompetencje analityczne, cyfrowe. Czy tak faktycznie jest? Czy to  „elita” cyfrowa wśród pracowników?

#23 Badanie pandemii metodą text mining
2020-07-08 13:52:59

Gośćmi  dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są Krisfóf Gyódi (DELab UW | WNE UW) i Michał Paliński (DELab UW | WNE UW), którzy odpowiadają o badaniu pandemii COVID-19 metodą text mining: ➡️ Czym jest infodemia i jak ją badać? ➡️ Na czym polega text minining i co jest fascynującego w tej metodzie? ➡️ Na po powinno zwracać się uwagę w badaniach nad tekstem? ➡️ Co wyszło z badań pandemii? Co można na ich podstawie powiedzieć o naszym (społeczeństwa) stanie wiedzy w dobie COVID-19? Jak fluktuowało nasze zainteresowanie - co było na topie i jak to się zmieniało? ➡️ Czy uczenie się data science na zbiorach danych o zgonach jest etyczne? ➡️ Czy doświadczamy obecnie zalewu prac naukowych o wątpliwej jakości?

Gośćmi  dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są Krisfóf Gyódi (DELab UW | WNE UW) i Michał Paliński (DELab UW | WNE UW), którzy odpowiadają o badaniu pandemii COVID-19 metodą text mining:

➡️ Czym jest infodemia i jak ją badać?
➡️ Na czym polega text minining i co jest fascynującego w tej metodzie?
➡️ Na po powinno zwracać się uwagę w badaniach nad tekstem?
➡️ Co wyszło z badań pandemii? Co można na ich podstawie powiedzieć o naszym (społeczeństwa) stanie wiedzy w dobie COVID-19? Jak fluktuowało nasze zainteresowanie - co było na topie i jak to się zmieniało?
➡️ Czy uczenie się data science na zbiorach danych o zgonach jest etyczne?
➡️ Czy doświadczamy obecnie zalewu prac naukowych o wątpliwej jakości?

#22 Fora religijne i ateiści
2020-07-01 19:17:16

Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr Marta Kołodziejska (DELab UW | IFiS PAN), która odpowiada o badaniu forów dla osób wierzących oraz tym: ➡️ Dla kogo przeznaczone są tego typu portale i czego szukają na nich użytkownicy? ➡️ Czy trzeba być wierzącym (albo głęboko wierzącym), żeby aktywizować się na forum religijnym? Na ile są to przestrzenie inkluzywne, a na ile jednak hermetyczne? ➡️ Co ciągnie ateistów na fora religijne? ➡️ Czy bycie ateistą w dzisiejszej Polsce jest trudne? Czy obserwujemy modę na negację wiary? Jest też postawa „uczciwości intelektualnej”, jak nazywają ją zwolennicy, czyli agnostycyzm. Czy wszystkie te grupy mają swoje przestrzenie w sieci?

Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr Marta Kołodziejska (DELab UW | IFiS PAN), która odpowiada o badaniu forów dla osób wierzących oraz tym:

➡️ Dla kogo przeznaczone są tego typu portale i czego szukają na nich użytkownicy?
➡️ Czy trzeba być wierzącym (albo głęboko wierzącym), żeby aktywizować się na forum religijnym? Na ile są to przestrzenie inkluzywne, a na ile jednak hermetyczne?
➡️ Co ciągnie ateistów na fora religijne?
➡️ Czy bycie ateistą w dzisiejszej Polsce jest trudne? Czy obserwujemy modę na negację wiary? Jest też postawa „uczciwości intelektualnej”, jak nazywają ją zwolennicy, czyli agnostycyzm. Czy wszystkie te grupy mają swoje przestrzenie w sieci?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie