Podcasty DELab UW

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Odcinki od najnowszych:

#60 Jak (skutecznie) opodatkować Big Tech?
2021-06-17 19:22:06

O podatku cyfrowym i skutkach porozumienia G7 opowiada dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → od czego naliczane są podatki w świecie cyfrowym - za co taki podatek powinien płacić np. FB czy Amazon, albo Google? → jak dziś wygląda opodatkowanie cyfrowych gigantów - czy płacą, co i gdzie, szczególnie, gdy działają globalnie? → dlaczego porozumienie G7 jest przełomem? → jakie zmiany wprowadza porozumienie i jak będą wyglądały cyfrowe podatki? → od kiedy (i czy w ogóle) podatek cyfrowy ma szansę wejść w życie?

O podatku cyfrowym i skutkach porozumienia G7 opowiada dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ od czego naliczane są podatki w świecie cyfrowym - za co taki podatek powinien płacić np. FB czy Amazon, albo Google?
→ jak dziś wygląda opodatkowanie cyfrowych gigantów - czy płacą, co i gdzie, szczególnie, gdy działają globalnie?
→ dlaczego porozumienie G7 jest przełomem?
→ jakie zmiany wprowadza porozumienie i jak będą wyglądały cyfrowe podatki?
→ od kiedy (i czy w ogóle) podatek cyfrowy ma szansę wejść w życie?

#59 :smile: :balloon: :gift: - co mówią o nas współczesne formy komunikowania?
2021-06-10 16:00:24

O wynikach analizy życzeń składanych przez użytkowników Facebooku oraz modelach komunikacji opowiada dr Izabella Ławecka (Wydział Polonistyki  UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym charakteryzuje się współczesna komunikacja sieciowa? → jakie inne formy komunikacji możemy dziś zaobserwować? → czy życzenia składane za pośrednictwem Facebooka są innym aspektem komunikacji niż te składane w tradycyjny sposób? → jakie jest ładunek emocjonalny sieciowych życzeń oraz w jakim celu składamy życzenia... markom? → jakie modele i nietypowe zjawiska można zaobserwować we współczesnej komunikacji sieciowej? → czy faktycznie mamy do czynienia z ubożeniem komunikacji pod wpływem przeniesienia jej do sieci i niekiedy ograniczania do pisma obrazkowego? → jaki jest stan komunikacji w sieci - na jakie główne błędy i niedociągnięcia sobie pozwalamy?

O wynikach analizy życzeń składanych przez użytkowników Facebooku oraz modelach komunikacji opowiada dr Izabella Ławecka (Wydział Polonistyki  UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ czym charakteryzuje się współczesna komunikacja sieciowa?
→ jakie inne formy komunikacji możemy dziś zaobserwować?
→ czy życzenia składane za pośrednictwem Facebooka są innym aspektem komunikacji niż te składane w tradycyjny sposób?
→ jakie jest ładunek emocjonalny sieciowych życzeń oraz w jakim celu składamy życzenia... markom?
→ jakie modele i nietypowe zjawiska można zaobserwować we współczesnej komunikacji sieciowej?
→ czy faktycznie mamy do czynienia z ubożeniem komunikacji pod wpływem przeniesienia jej do sieci i niekiedy ograniczania do pisma obrazkowego?
→ jaki jest stan komunikacji w sieci - na jakie główne błędy i niedociągnięcia sobie pozwalamy?

#58 Drogocenne odpady - nauka w służbie środowisku
2021-06-04 12:39:02

O gospodarce zamkniętego obiegu i upcyclingu surowców opowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW), odpowiadając na  pytania dr Justyny Pokojskiej : → W jakim celu wykorzystuje się ponownie odpady? Czy zasoby są wyczerpywalne? → Skąd pozyskuje się fosfor i dlaczego jest tak ważny dla gospodarki? → Co zrobić, by zapobiec wyczerpaniu surowców? → Jakie metody opracowuje w tej kwestii nauka i jakie są ich niedoskonałości? → Czym są alternatywne źródła pozyskiwania surowców? → Co dzieje się ze zużytymi bateriami? → Co stoi za pojęciem upcyclingu i downcyclingu? → Jak nauka odbiera modę na ponowne użycie produktów?

O gospodarce zamkniętego obiegu i upcyclingu surowców opowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW), odpowiadając na  pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ W jakim celu wykorzystuje się ponownie odpady? Czy zasoby są wyczerpywalne?
→ Skąd pozyskuje się fosfor i dlaczego jest tak ważny dla gospodarki?
→ Co zrobić, by zapobiec wyczerpaniu surowców?
→ Jakie metody opracowuje w tej kwestii nauka i jakie są ich niedoskonałości?
→ Czym są alternatywne źródła pozyskiwania surowców?
→ Co dzieje się ze zużytymi bateriami?
→ Co stoi za pojęciem upcyclingu i downcyclingu?
→ Jak nauka odbiera modę na ponowne użycie produktów?

#57 Estymacja szczęścia na podstawie danych z kosmosu
2021-05-28 15:17:59

O ekonomicznych pomiarach poziomu szczęśliwości społeczeństw oraz innowacyjnym podejściu do estymowania "szczęścia" opowiada dr hab. Piotr Wójcik, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej : → W jaki sposób ekonomia definiuje szczęście - czym jest i jak je mierzyć? → Jakie miary, standardowo, stosowane do pomiaru „szczęśliwości” i gdzie są ich „ułomności”? Gdzie ten pomiar może nie być odpowiednio dokładny? → Czy możliwe jest stawienie czoła wyzwaniom związanym z pomiarem „miękkich” parametrów? → Skąd wzięły się inspiracje do opracowania nowatorskiej metody? Jakie dane i zmienne wykorzystywane są do pomiarów i dlaczego właśnie te komponenty pozwalają najtrafniej zmierzyć poziom szczęścia? → Skąd pomysł, by w badaniu analizować obrazy z map satelitarnych oraz jakie przewagi ma ta metoda w stosunku do dotychczas znanych metod pomiaru i estymacji, np. PKB? → Jakie inne, potencjalne zastosowania można znaleźć dla danych z kosmosu? Jakie parametry można byłoby na ich podstawie estymować?

O ekonomicznych pomiarach poziomu szczęśliwości społeczeństw oraz innowacyjnym podejściu do estymowania "szczęścia" opowiada dr hab. Piotr Wójcik, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ W jaki sposób ekonomia definiuje szczęście - czym jest i jak je mierzyć?
→ Jakie miary, standardowo, stosowane do pomiaru „szczęśliwości” i gdzie są ich „ułomności”? Gdzie ten pomiar może nie być odpowiednio dokładny?
→ Czy możliwe jest stawienie czoła wyzwaniom związanym z pomiarem „miękkich” parametrów?
→ Skąd wzięły się inspiracje do opracowania nowatorskiej metody? Jakie dane i zmienne wykorzystywane są do pomiarów i dlaczego właśnie te komponenty pozwalają najtrafniej zmierzyć poziom szczęścia?
→ Skąd pomysł, by w badaniu analizować obrazy z map satelitarnych oraz jakie przewagi ma ta metoda w stosunku do dotychczas znanych metod pomiaru i estymacji, np. PKB?
→ Jakie inne, potencjalne zastosowania można znaleźć dla danych z kosmosu? Jakie parametry można byłoby na ich podstawie estymować?

#56 Czy czeka nas nowy (wspaniały?) świat internetu?
2021-05-24 08:53:43

O dyskursach wokół przyszłości internetu oraz wynikach badania narracji technologii przyszłości opowiada Agnieszka Stecko-Żukowska, doktorantka z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej : → Czy czeka nas koniec internetu, jaki znamy? → Co wniosły w tej kwestii nasze doświadczenia z pandemią COVID-19? → Co udało nam się już trafie przewidzieć, a w czym się pomyliliśmy? → W jaki sposób ludzie odnoszą się do technologii przyszłości? → Czy można uznać internet za społeczny zasób? → O jakich narracjach możemy mówić w kontekście przyszłości internetu? → Czy jako społeczność jesteśmy skazani na hegemonię cyfrowych gigantów? → Czy w przyszłości czeka nas recentralizacja/decentralizacja internetu?

O dyskursach wokół przyszłości internetu oraz wynikach badania narracji technologii przyszłości opowiada Agnieszka Stecko-Żukowska, doktorantka z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ Czy czeka nas koniec internetu, jaki znamy?
→ Co wniosły w tej kwestii nasze doświadczenia z pandemią COVID-19?
→ Co udało nam się już trafie przewidzieć, a w czym się pomyliliśmy?
→ W jaki sposób ludzie odnoszą się do technologii przyszłości?
→ Czy można uznać internet za społeczny zasób?
→ O jakich narracjach możemy mówić w kontekście przyszłości internetu?
→ Czy jako społeczność jesteśmy skazani na hegemonię cyfrowych gigantów?
→ Czy w przyszłości czeka nas recentralizacja/decentralizacja internetu?

#55 Jak mierzyć inteligencję miast?
2021-05-14 11:03:17

O przykładach wdrożenia idei smart city w trzech polskich miastach - Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz wynikach swojego badania opowiada Małgorzata Osowska, doktorantka Wydziału Socjologii UW oraz ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej : → Praktyczną definicję inteligentnego miasta. → Wyniki badań ekspertki - które miasto okazało się najbardziej inteligentne? → Czy (i jak) można mierzyć inteligencję miast? → Jak te miasta realizują politykę smart cities i w jaki sposób o niej mówią? → Jaka jest różnica między mówieniem o koncepcji smart city, a jej wdrażaniem? Czy to, że decydenci mówią o wdrażaniu oznacza, że faktycznie działają? → Od czego zależy sukces polityk smart cities i ich implementacji? → Jakie znaczenie odgrywają tutaj ludzie, zarządcy - czy bariery w smart (jak np. w przypadku cyfryzacji), to głownie bariery w ludziach?

O przykładach wdrożenia idei smart city w trzech polskich miastach - Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz wynikach swojego badania opowiada Małgorzata Osowska, doktorantka Wydziału Socjologii UW oraz ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ Praktyczną definicję inteligentnego miasta.
→ Wyniki badań ekspertki - które miasto okazało się najbardziej inteligentne?
→ Czy (i jak) można mierzyć inteligencję miast?
→ Jak te miasta realizują politykę smart cities i w jaki sposób o niej mówią?
→ Jaka jest różnica między mówieniem o koncepcji smart city, a jej wdrażaniem? Czy to, że decydenci mówią o wdrażaniu oznacza, że faktycznie działają?
→ Od czego zależy sukces polityk smart cities i ich implementacji?
→ Jakie znaczenie odgrywają tutaj ludzie, zarządcy - czy bariery w smart (jak np. w przypadku cyfryzacji), to głownie bariery w ludziach?

#54 Kim jesteśmy w internecie?
2021-05-07 13:49:38

O naszych interakcjach w sieci oraz wynikach badania forów internetowych  dla kobiet, które doświadczyły poronienia opowiada analityczka DELab UW dr Maja Sawicka (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej : → Kim jesteśmy w sieci - jesteśmy tacy sami, tylko mniej, czy wręcz z  uwagi na anonimowość pozwalamy sobie być "sobą" bardziej? → Jaki jest poziom zaangażowania w interakcje w sieci, w porównaniu z "realem"? → Czy w cyfrowych interakcjach przejawiamy wstyd? → Jakie mechanizmy interakcyjne zauważyć można na forach dla kobiet, które doświadczyły poronienia? → W jaki sposób reguluje się zachowania w przestrzeni cyfrowej? → Jakie są sposoby wypracowywania mechanizmów interakcyjnych w przestrzeniach nie do końca legalnych?

O naszych interakcjach w sieci oraz wynikach badania forów internetowych  dla kobiet, które doświadczyły poronienia opowiada analityczka DELab UW dr Maja Sawicka (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ Kim jesteśmy w sieci - jesteśmy tacy sami, tylko mniej, czy wręcz z  uwagi na anonimowość pozwalamy sobie być "sobą" bardziej?
→ Jaki jest poziom zaangażowania w interakcje w sieci, w porównaniu z "realem"?
→ Czy w cyfrowych interakcjach przejawiamy wstyd?
→ Jakie mechanizmy interakcyjne zauważyć można na forach dla kobiet, które doświadczyły poronienia?
→ W jaki sposób reguluje się zachowania w przestrzeni cyfrowej?
→ Jakie są sposoby wypracowywania mechanizmów interakcyjnych w przestrzeniach nie do końca legalnych?

#53 Czy można być i nie mieć?
2021-04-29 13:58:53

Czy możemy obejść się bez rzeczy? O meandrach posiadania i fetyszyzacji przedmiotów oraz książce "Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą" opowiada prof. Andrzej Waśkiewicz (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Po co nam rzeczy i czy możemy się obejść bez ich posiadania? → Co daje nam sharing economy i wspólne korzystanie z dóbr? → Czy możliwe jest życie bez fetyszyzacji przedmiotów?

Czy możemy obejść się bez rzeczy? O meandrach posiadania i fetyszyzacji przedmiotów oraz książce "Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą" opowiada prof. Andrzej Waśkiewicz (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
→ Po co nam rzeczy i czy możemy się obejść bez ich posiadania?
→ Co daje nam sharing economy i wspólne korzystanie z dóbr?
→ Czy możliwe jest życie bez fetyszyzacji przedmiotów?

#52 W co grają dorośli?
2021-04-22 23:44:40

Czy z gier komputerowych się wyrasta? Swoją wiedzą ekspercką w dziedzinie aspektów gier komputerowych dzieli się dr inż. Marcin Zaród (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Czy tak powszechnie demonizowane gry mają jedynie negatywne konsekwencje? → W co grają dorośli gracze i co wynoszą (a co tracą) z godzin spędzonych przed komputerem? → Czego mogą nas nauczyć gry komputerowe i jakie kompetencje możemy dzięki nim zdobyć? → Kim jest współczesny gracz?

Czy z gier komputerowych się wyrasta? Swoją wiedzą ekspercką w dziedzinie aspektów gier komputerowych dzieli się dr inż. Marcin Zaród (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
→ Czy tak powszechnie demonizowane gry mają jedynie negatywne konsekwencje?
→ W co grają dorośli gracze i co wynoszą (a co tracą) z godzin spędzonych przed komputerem?
→ Czego mogą nas nauczyć gry komputerowe i jakie kompetencje możemy dzięki nim zdobyć?
→ Kim jest współczesny gracz?

#51 Targeted recycling - co kryją w sobie nasze urządzenia?
2021-04-15 14:18:49

Z pomocą innowacyjnych metod udaje się dziś odzyskać metale szlachetne z elektrośmieci. Czy w naszych urządzeniach kryją się pokłady złota? Co można odzyskać z zepsutego komputera i jak w praktyce wygląda ten proces? Na pytania dr Justyny Pokojskiej odpowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBChUW): → Jakie metale można odzyskiwać z odpadów elektronicznych? → Z czego się je odzyskuje i skąd      bierze się takie odpady? → Jak wygląda procedura odzyskiwania metali? → Do czego można ponownie wykorzystać odzyskane materiały? → Jakie są koszty odzyskiwania metali z elektrośmieci? → Czy są jakieś ograniczenia (poza wiedzą i know-how) co do wykorzystania takich odpadów? → Czym jest targeted recycling?

Z pomocą innowacyjnych metod udaje się dziś odzyskać metale szlachetne z elektrośmieci. Czy w naszych urządzeniach kryją się pokłady złota? Co można odzyskać z zepsutego komputera i jak w praktyce wygląda ten proces? Na pytania dr Justyny Pokojskiej odpowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBChUW):
→ Jakie metale można odzyskiwać z odpadów elektronicznych?
→ Z czego się je odzyskuje i skąd      bierze się takie odpady?
→ Jak wygląda procedura odzyskiwania metali?
→ Do czego można ponownie wykorzystać odzyskane materiały?
→ Jakie są koszty odzyskiwania metali z elektrośmieci?
→ Czy są jakieś ograniczenia (poza wiedzą i know-how) co do wykorzystania takich odpadów?
→ Czym jest targeted recycling?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie