Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Owoc Ducha | Szymon Kołdys cz. 9
2020-10-18 10:00:00

Kiedy możliwe jest owocowanie... w życiu jakie na tej ziemi prowadzi chrześcijanin - i jakie owoce się rodzą..

Chodzić w Duchu
2020-10-11 19:00:00

Co znaczy żyć życiem zbawionego człowieka?

Nawrócenie - jak stać się częścią Bożego Ludu | Szymon Kołdys
2020-09-13 15:50:30

Duch Święty jest obecny na każdym etapie nawrócenia - począwszy od zwiastowania. Tak było w służbie apostoła Pawła i jest dzisiaj, że poselstwo o krzyżu przebija się do człowieka i człowiek - przynajmniej niektórzy - je przyjmuje.    cz. 6 serii o Działaniu Ducha Świętego we wspólnocie i w życiu pojedynczego człowieka   2020-09-13

Wspólnota Ducha | Szymon Kołdys
2020-09-06 09:00:00

"Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem." List do Filipian 2:1-2   Kościół jest wspólnotą, w której działa Duch Święty przemieniając każdego, kto jest jego częścią, tak aby był gotowy na spotkanie z Bogiem. Człowiek nie może powiedzieć sobie - "nie potrzebuję kościoła, wystarczy mi relacja z Bogiem". Bóg działa w swoim kościele i poprzez swój kościół, pojedynczy wierzący będzie zbawiony dlatego że jest częścią Bożego kościoła.   2020-09-06

Mój lud, nasz Bóg | Szymon Kołdys cz. 1
2020-08-02 19:00:00

Pierwsza część serii o Roli Ducha ŚWiętego w życiu kościoła i indywidualnego wierzącego. Bóg chce być ze swym ludem, w ST był w Namiocie Zgromadzenia, Świątyni, w NT jest osobiście obecny w osobie Ducha Świętego.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie