Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie


Odcinki od najnowszych:

Wysławiać Boga - Psalm 138 //Zbigniew Miksa
2021-05-16 21:04:05

"Dawida. Będę Cię wysławiał z całego serca, będę Ci śpiewał wobec bogów. Pokłonię się Twojej świętej  świątyni, będę wysławiał Twoje imię za Twoją łaskę i wierność.  Wywyższyłeś bowiem ponad wszystko swoje imię i słowo. Kiedy wzywałem Ciebie, Ty mnie wysłuchałeś, napełniłeś mocą moją duszę. Wszyscy królowie ziemi będą Ciebie, PANIE, wysławiać, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewać drogi PANA, bo wielka jest chwała PANA. Chociaż PAN jest wywyższony, widzi uniżonego i pysznego rozpoznaje z daleka. Choćbym chodził wśród  utrapienia, Ty mnie zachowasz przy życiu. Na przekór złości moich wrogów  wyciągniesz swoją rękę, wybawisz mnie swoją prawicą. PAN dokona tego dla mnie! PANIE, Twoja łaska trwa wieki, Nie porzucaj dzieła rąk swoich!" Ps 138:1-20 EKU

Ozeasz cz. 1 - Wierność Boga //Szymon Kołdys
2021-05-16 20:30:48

"A  liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani  zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie  jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego  jesteście. Potem zbiorą się razem synowie  Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę, i wyruszą z  kraju, bo będzie wielki dzień Jezreela. Mówcie do swoich braci: Ludu mój! A do swoich sióstr: Umiłowane! Oz 2:1-3      BW

Izajasz cz. 7 - Niesprawiedliwość człowieka i modlitwa proroka | Szymon Kołdys
2021-04-18 17:57:01

Spójrz z nieba i popatrz ze  swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i  twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na  uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem,  gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś  naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś Panie, że  zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed  tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona,  które są twoją własnością! Izajasza 63:15-17 BW

Król i chwała | Szymon Kołdys
2021-03-28 19:04:17

/Niedziela Palmowa 2021/ A arcykapłani oraz znawcy Prawa  oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz  dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna Synowi Dawida! Czy słyszysz, co one mówią? —  pytali. Tak — odpowiedział. — Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt  i osesków odebrałeś sobie chwałę? Mt 21:15-16

Izajasz cz. 4 - Obietnica i nadzieja | Szymon Kołdys
2021-03-21 19:06:43

"Góry bowiem mogą się rozstąpić, a pagórki zachwiać, ale Moja łaska wobec ciebie nie ustanie i nie zachwieje się Moje przymierze pokoju – mówi PAN, który ma litość nad tobą." Iz 54:10 EKU

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie